Renăscută din scrum – Biserica „Cuv. Onufrie” din Brăviceni, R-l Orhei

0
2474
Renăscută din scrum – Biserica „Cuv. Onufrie” din Brăviceni, R-l Orhei
Astăzi, 5 octombrie, 2009, în s. Brăviceni r-l. Orhei a avut loc Sfinţirea Bisericii cu hramul „Cuv. Onufrie”, după o reparaţie capitală a acesteia, condusă cu o deosebită măiestrie de către parohul Bisericii, Prot. Mitr. Roman Leu.
Construită la anul 1859, din piatră, de către nişte boieri, de neam polonez, ce purtau titlul de conte graf şi care la acel moment erau proprietarii satelor Brăviceni, Mălăieşti şi Târzieni, biserica, ca şi majoritatea lăcaşelor din Moldova a avut trista soartă a pângăririi acestea de către sistemul ateist.
Slujba de sfinţire a fost săvârşită de un sobor impunător de preoţi, în frunte cu Î.P.S. Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi a Întregii Moldove. Oaspete de onoare la slujba de sfinţire a fost Prim-Ministrul Republicii Moldova, D-l. Vladimir Filat.
Ctitorul de bază a reconstrucţiei Bisericii a fost D-l. Ion Cocerva, care pentru activitatea sa a fost decorat cu ordinul Sfântul Ştefan cel Mare, gr. II. A fost accentuată şi munca depusă de primarul localităţii, şi toţi oamenii creştini din sat.
Au fost menţionate meritele deosebite ale Parohului Bisericii, truda s-a fiind răsplătită prin decorarea acestuia cu dreptul de a purta mitră – cea mai înaltă distincţie a Bisericii Ortodoxe din Moldova. Cu cuvânt de felicitare către creştinii din Brăviceni s-a adresat Înalt Prea Sfinţia Sa, Mitropolitul Vladimir, care a apreciat înalta calitate a lucrărilor de renovare efectuate, cât şi dragostea celor de la Brăviceni pentru Sfânta Biserică a lui Hristos, mulţumindu-le tuturor care au contribuit la renovarea Sfântului locaş, fie financiar, fie cu munca fizică şi chiar cu o semnătură. Totodată Mitropolitul i-a dorit noului prim-ministru succese în noua sa funcţie, tărie de caracter, rămânând în sincera speranţă că Excelenţa Sa s-a rugat la slujbă pentru binele a toată ţara.
La rândul său, D-l Vladimir Filat, Prim-Ministrul Republicii Moldova a felicitat creştinii, cerând de la Dumnezeu binecuvântare asupra Moldovei, cu promisiunea de a purta şi în continuare grijă pentru Sfintele Lăcaşe, dar şi pentru starea spirituală a cetăţenilor.
Arhimandritul NICODIM (Vulpe), în cuvântul său a reliefat rodnica muncă a Î.P.S. Vladimir, în cei 20 de ani de activitate în calitate de păstor spiritual a creştinilor ortodocşi din Moldova. „Astăzi Biserica Ortodoxă din Moldova îşi serbează şi Ziua Independenţei sale, deoarece anume în această zi, Patriarhia Moscovei a semnat Tomosul de Independenţă, conform căruia, Mitropolitul Chişinăului şi a Întregii Moldove, dimpreună cu Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova conduce desinestătător Biserica, iar rezultatele acestei conduceri sunt pe faţă, sutele de Biserci deschise, în jurul a 50 mănăstiri, seminarii, şcoli teologice, Academia de Teologie din Chişinău” – a menţionat în cuvântul său părintele Blagocin. De asemeni, acesta a adus cuvânt de felicitare şi pentru parohul Bisericii, Prot. Mitr. Roman Leu, afirmând că: „Părintele pe drept şi-a primit decoraţia, meritându-o pe deplin. De acum, după ce Biserica Pământească, casa de pe pământ unde se sălăşluieşte Slava lui Dumnezeu a fost zidită, părintelui îi rămâne să lucreze asupra zidirii de suflete, atrăgând deosebită atenţie asupra tinerelor vlăstare, care sunt viitorul nostru, al tuturor”.
La sfârşit, părintele Paroh a mulţumit tuturor celor prezenţi, cerând ajutorul şi binecuvântarea lui Dumnezeu asupra satului şi a întregului popor creştin ortodox din Moldova.


Lucrările de reconstrucţie a sfântului locaş au constat în: Schimbarea acoperişului, tencuirea bisericii în exterior şi interior, mărirea cupolei centrale, schimbarea uşilor, a ferestrelor, iconostasului, pictura integral, porţi, pavaj interior şi exterior, etc. La intrarea în sat a fost ridicată o masivă sculptură a Preasfintei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei şi pururrea Fecioarei Maria cu Pruncul în braţe.

Biroul de Presă a Blagociniei de Orhei