Dangăt de clopot pentru Chişinău

0
882
Dangăt de clopot pentru Chişinău
Pentru ţara noastră, astăzi este o triplă sărbătoare – de rând cu Acoperământul Maicii Domnului, sunt sărbătoriţi Sfinţii care au proslăvit pământul Moldovei, precum şi cinstirea icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Hârbovăţ. Serviciul Divin de astăzi de la Catedrala Mitropolitană din Chişinău, a fost oficiat de un sobor de preoţi în frunte cu Înalt Prea Sfinţitul Vladimir.

Printre creştinii veniţi să participe la Sfânta Liturghie şi spre a se ruga pentru pacea şi liniştea oraşului Chişinău, a cărui hram este sărbătorit tot astăzi, s-au numărat şi oaspeţi de oanoare în persoanele Primarului General al Municipiului Chişinău, Domnul Dorin Chirtoacă, a consilierilor Primăriei Chişinăului şi a reprezentanţilor Guvernulu .  Cu ocazia Hramului Oraşului, la Chişinău au fost aduse spre închinare creştinilor Icoana Maicii Domnului „Umilenie” din regiunea Breansk, Rusia şi Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Hârbovăţ.După săvărşirea Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii, creştinii în frunte cu slujitorii altarului au înconjurat Catedrala Mitropolitană, cu citirea Sfintelor Evanghelii, ca mai târziu să fie stropiţi cu apă sfinţită de către Mitropolitul Vladimir. În cuvântul său de felicitare şi învăţătură către adunarea binecredincioasă de la sfârşitul ceremoniei, Vlădica Vladimir a menţionat următoarele: „Stimate Domnule Primar General, stimaţi reprezentanţi ai Consiliului Municipal, Domnilor miniştri, iubiţi întru Hristos fraţi şi surori. Primiţi felicitările noastre cu ocazia acestei însemante zile, ce este o triplă sărbătoare – Acoperământul Maicii Domnului, cinstirea icoanei Maicii Domnului de la Hârbovăţ şi sărbătoarea în cinstea Tuturor Sfinţilor care au proslăvit şi s-au proslăvit pe pământul Moldovei. E o zi de bucurie pentru noi toţi, deoarece avem posibilitatea de a ne ruga împreună cu locuitorii acestui oraş, în Catedrala Municipală, împreună mulţumindu-i Bunului Dmnezeu şi cerându-i Preacuratei Maicii Sale să ne ocrotească de toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi şi cu Cinstitul ei Omofor să ne apere. E o zi frumoasă, e o zi a întregului oraş, a tuturor creştinilor ortodocşi şi ne pare foarte bine că în această zi a fost adusă şi icoana Maicii Domnului „Umilenie” din regiunea Breansk, Rusia, spre închinare creştinilor noştri. Această icoană este una recentă, are aproximativ zece ani, dar s-a proslăvit prin izvorârea de mir tămăduitor.Aducem deosebite mulţumiri acelor oameni care însoţesc această icoană, aducând-o din Rusia în special pentru Hramul Chişinăului. Sper că şi în continuare, la sărbătorile mari, vom putea aduce spre închinare credincioşilor icoane şi părticele de moaşte, pentru întărirea credinţei şi pentru a primi binecuvântarea lui Dumnezeu.Eu îi milţumesc Domnului Primar General, care împreună cu consilierii săi, sunt prezenţi la Catedrală şi vrem să credem că şi în viitor Domnul Primar, dimpreună cu consilierii, vor fi prezenţi la Serviciile Divine în Catedrala noastră, să se roage pentru cei care locuiesc în acest oraş, cei care muncesc aici, şi sperăm că prin rugăciunea Domniei sale, Bunul Dumnezeu auzindu-l, va trimite linişte, pace, în casele noastre, în Capitală şi în întreaga ţară. Ţinem să vă felicităm pe toţi cu această măreaţă sărbătoare, şi vă dorim să o petreceţi în continuare în bună înţelegere şi în rugăciune. Vă mulţumim la toţi, Domnul să vă Binecuvânteze.” Domnul Dorin Chirtoacă, Primarul General al Municipiului Chişinău, a ţinut să mulţumească frumoaselor cuvinte ale Mitropolitului Vladimir: „Înalt Prea Sfinţite Stăpâne, Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi, Doamnelor, Domnişoarelor şi Domnilor, întâi şi întâi, aş dori să ne închinăm lui Dumnezeu şi slujitorilor săi pe pământ, Înalt Prea Sfinţiei Sale, Mitropolitului Vladimir, pentru truda lor în vederea întăririi credinţei noastre, în vederea ducerii acestei credinţe în fiecare casă, la fiecare om şi pentru ca noi, cu Dumnezeu în suflet să putem merge mai deprate, să putem construi oraşul nostru, municipiul nostru, statul nostru.Vreau să vă aduc sincere felicitări tuturor pentru faptul că am ajuns să trăim această zi, a Hramului Chişinăului, la 573 de ani. M-am rugat în această dimineaţă aici, alături de toţi Dumneavoastră, pentru ca să nu fie în primul rând calamităţi naturale, să ne păzesească Dumnezeu de cele rele, m-am rugat de asemenea să nu fie vrajbă, să nu fie aplicată forţa fizică, să nu-şi ridice nimeni mâna asupra aproapelui său, să putem vieţui în bună înţelegere şi în armonie.Dacă Dumnezeu a dat ca oamenii să se nască, să crească şi să moară, tot Dumenzeu a dat ca Biserica şi credinţa să fie veşnică.Simt că buna înţelegere dintre Administraţie – indiferent, locală sau centrală – şi Biserică, duce la crearea unei atmosfere pozitive, creând condiţii favorabile pentru armonie în societate, ceea ce ne va permite să trecem mai repede peste problemele cu care ne confruntăm.Vă mulţumesc din suflet Înalt Prea Sfinţite Stăpâne, pentru grija pe care o purtaţi atât municipiului cât şi întregii Republici şi suntem convinşi că cu ruga şi străduinţa dumneavoastră şi cu aportul nostru, vom merge cu paşi hotărâţi înainte.

Dumnezeu să ne ocrotească pe toţi.”
După aceasta, creştinii în număr mare, cu evlavie şi smerenie s-au apropiat de sfinţenii pentru a se închina.

Biroul de presa al Mitropoliei