Comunicatul final al Simpozionului international „Dumnezeu Tatal si viata Preasfintei Treimi”

0
639
Comunicatul final al Simpozionului internaţional „Dumnezeu Tatăl şi viaţa Preasfintei Treimi”
Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, în colaborare cu Facultatea de Teologie Evanghelică din Tübingen, a organizat, în perioada 15-17 octombrie 2009, la Palatul Patriarhiei din Bucureşti, Simpozionul internaţional şi interconfesional cu tema: „Dumnezeu Tatăl şi viaţa Preasfintei Treimi”. La manifestare au participat profesori de teologie din România şi din străinătate, printre aceştia din urmă numărându-se reprezentanţi de seamă ai Universităţilor din Tübingen, Bamberg, Augsburg, Frankfurt, New York, Trondheim şi Tesalonic.
În cadrul simpozionului au fost prezentate o serie de comunicări care au abordat tematica trinitară din perspective diferite, fiind evidenţiate atât izvoarele biblice şi patristice ale învăţăturii trinitare, cât şi dezvoltarea sa modernă, şi mai ales faptul că Treimea constituie matricea întregii teologii creştine, fundament al credinţei şi al trăirii creştinului în Biserică. Abordarea catafatică şi apofatică a Preasfintei Treimi, problematica persoanei şi a relaţiei, a perihorezei şi a deofiinţimii, modalităţile relaţiilor intratrinitare şi consecinţele lor iconomice, importanţa precizării unui program social trinitar, precum şi a unei ecologii trinitare – au fost teme pe larg dezbătute de participanţii la simpozion. În acelaşi timp, au fost abordate şi teme mai sensibile în plan ecumenic, cum ar fi problema lui Filioque sau raportul dintre imuabilitate şi devenire în Dumnezeu. Un punct principal în cadrul prezentărilor şi al discuţiilor l-a constituit, aşa cum o arată şi titlul simpozionului, problematica monarhiei Tatălui, intens dezbătută în teologia occidentală a ultimilor ani.
Lucrările s-au desfăşurat într-o atmosferă plăcută şi constructivă, de respect şi deschidere reciprocă, de căutare comună şi sinceră a Adevărului de viaţă făcător al Preasfintei Treimi. Participanţii şi-au exprimat recunoştinţa pentru ospitalitatea PF Părinte Patriarh Daniel, precum şi dorinţa ca acest simpozion de la Bucureşti, care este o continuare peste veacuri a conferinţelor de la Klingenthal din anii 1978-1979 (la care au participat profesorul Jürgen Moltmann şi părintele Dumitru Stăniloae), să marcheze un nou început al preocupărilor internaţionale şi ecumenice cu privire la învăţătura despre Sfânta Treime.
Comunicările susţinute în cadrul simpozionului vor fi reunite într-un volum ce va fi publicat în trei limbi: română, germană şi engleză.