Catre anul 2050 Moldova va pierde un milion de cetateni

0
980
Către anul 2050 Moldova va pierde un milion de cetăţeni
Populaţia Republicii Moldova va scădea, către anul 2050, cu aproximativ un milion de persoane, iar în anul 2130 aici vor locui doar 1,5 milioane de persoane, arată un studiu elaborat de Institutul Demografic de la Viena.
Conform studiului, confirmat şi de calculele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în ultimii zece ani, populaţia Republicii Moldova a scăzut, în medie, cu 8.000 de persoane anual, ceea ce constituie echivalentul aproximativ a şase sate cu un număr mediu de locuitori de 1,3 mii persoane.
Potrivit prognozelor Fondului Organizaţiei Unite pentru Populaţie (UNFPA), pe termen mediu şi lung, consecinţele acestui declin demografic sunt dezastruoase. Una dintre cauzele acestui declin este fertilitatea scăzută, provocată de implicarea tot mai activă a femeilor în câmpul muncii, dar şi lipsa unei infrastructuri, bine consolidată, de îngrijire a copiilor.
În medie, o femeie naşte în prezent câte 1,2 copii, aproape de două ori mai puţin decât ar fi normal.
Din acelaşi context, află, că în anul 2050, fiecare a treia persoană din Moldova va avea peste 65 de ani
Conform studiului Institutului Demografic de la Viena, rezultatele negative ale acestei situaţii se regăsesc, în primul rând, în sistemul educaţional, unde, în anul de studii 2007-2008, contingentul şcolar s-a redus cu 27 la sută faţă de anul de studii 2000-2001.
Pe de altă parte, se atestă o rată înaltă a mortalităţii, în special, în rândul persoanelor apte de muncă, ca urmare a condiţiilor precare de trai, stres, acces redus la servicii calitative de sănătate, dar şi din cauza accidentelor de muncă şi de circulaţie rutieră. Această conjunctură, natalitatea scăzută şi mortalitatea în creştere, determină un alt fenomen demografic nefast – îmbătrânirea populaţiei. „Deja ne confruntăm cu probleme ale forţei de muncă, iar peste câţiva ani, lipsa personalului calificat se va accentua. Asta înseamnă că vom avea mai puţini adulţi încadraţi în câmpul muncii, care vor avea de întreţinut un număr mai mare de persoane economic pasive – copii şi vârstnici -, unde aceştia din urmă vor avea o pondere majoră atât ca număr, cât şi ca volum de alocaţii în cadrul sistemului de protecţie socială”, explică Boris Gâlcă, coordonatorul de Programe UNFPA în Moldova.
Prognozele pentru anul 2050 mai arată că fiecare a treia persoană din Moldova va avea peste 65 de ani, adică, va fi la vârsta de pensionare.
Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică, populaţia Republicii Moldova constituie 3,6 milioane de oameni, exceptând cele 555 mii de locuitori din regiunea transnistreană.
www.flux.md