Apocalipsa 13

0
2077
Apocalipsa  13

O temă destul de vastă dar şi destul de grea. Mereu numerele au fost problematice în explicaţie. Dar permanent explicaţia a fost cea mai frumoasă şi cu cele mai multe înţelesuri. De aceea şi numele Fiarei este un număr. Biblia este scrisă într-un sens metaforic. Dacă nu reuşim să percepem ceea ce se ascunde în spatele metaforei, să dezlegăm înţelesurile din ea, riscăm să o vedem ca pe o scriere interesantă, fascinantă dar totuşi ireală, din care să nu putem învăţa aproape nimic despre adevărurile universale, să nu-i percepem adevăratul sens, care este cel metafizic. Despre numere spunea si Sf. Augustin: „Necunoaşterea ştiinţei numerelor împiedică înţelegerea multor pasaje metaforice şi mistice ale Scripturilor”. Nu vreau să spun că sunt omul numărului, dar este important să cunoaştem cât de cât ce reprezintă numărul ca şi „valoare” prezentă în viaţa unui om! Pentru aceasta voi încerca să prezint unele explicarea unor numere care par a reda ceva mult mai mult decât e acel număr.

Înainte de a vorbi despre acel „666” din Apocalipsă aş vrea să încep cu numărul „9”. Anumite calcule ne îndreptăţesc să spunem că „9” este numărul specific al fazei noastre de evoluţie, deci un simbol al omenirii în faza actuală. În ebraică, „Adam” se scrie ADM. Adunând valoarea literelor obţinem: 1+4+4=9. Deci, Adam este simbolul întregii umanităţi şi nu a unei singure entităţi.

Importanţa numărului în viaţa omului ar fi: „Omul are un al şaselea simt, care este raţiunea. Revelaţia Vechiului Testament este cifra şapte. Revelaţia Noului Testament este cifra opt, Legea Harului, nouă reprezintă ierarhia cereasca, cele noua cete. Zece este divinitatea”. Deci am putea spune că totul în această viaţă este caracterizat de un număr, chiar şi în mod inconştient. Sau mai bine spus că numărul are un rol foarte important în viaţa noastră.

Este foarte interesant cum unii caută legătura între număr şi cele ascunse ale lui. Şi pentru a mă înţelege mai concret voi prezenta un eveniment săvârşit de lumea musulmană la adresa creştinismului. Acum câţiva ani a avut loc atacul terorist asupra elevilor dintr-o şcoală din Rusia, atac pus la cale tot de musulmani sau islamişti, chiar ca nu ştiu prea bine, ca şi cel din America.  Toiul acestei agresiuni a avut loc în ziua de 3. 9. 2004, adică 3 sept. 2004. Nu vreau să conving pe nimeni de nimic. Însă, dacă privim suma numerelor: 3+9+2+0+0+4=18: 18=6+6+6 deci 666. De aici ar însemna că poate cei care au plănuit lucruri urâte s-au ghidat de unele cifre pentru a fixa o dată fixă. Dar nu asta este important ci este important că toate evenimentele petrecute pentru răul omului sunt drumuri spre antihrist.

Iar în ce priveşte numărul „666″ aş vorbim mai întăi de o semnificaţie simbolică a acestui număr. Mai presus de rational, trebuie interpretat spiritual. Pe seama acestui număr s-au făcut numeroase speculaţii, fiecare în funcţie de alfabetul şi maniera în care se operează calculul. Cea mai probabilă rămâne aceea care, în valorile numerice ale alfabetului ebraic, îl indică pe Caesar Neron, împăratul Romei, primul mare persecutor al creştinilor: QSAR=100+60+200; NRON=50+200+6+50; totalul:666. Acelaşi procedeu se poate urmări şi cu grecescul „fiară”. În orice caz, redarea prin Cezarul Nero se potriveşte perfect contextului capitolului 13 din Apocalipsă. În cazul lui Nero (sau Neron), el poate fi persoană istorică reală, dar şi arhetipul celor ca el de-a lungul istoriei. Acest procedeu – literele pot fi interpretate şi ca cifre în cele două limbi: ebraică şi greacă – se numeşte GHEMATRIA. Nu vreau să insist prea mult pe explicaţia unui număr ci vreau un lucru să spun că aşa cum numele lui Nero ne dă de gândit împrejurările lui Antihrist la fel şi de la el (Nero) încoace au existat astfel de antihrişti. Sau mai bine aşi spune oameni care au gătit calea lui antihrist. Însă şirul celor al căror nume reprezintă această cifra 666 nu se încheie, şi va fi încheiat cu ultimul împărat al întunericului, antihrist.

Ce ar însemna pecetluirea minţii şi a mânii: „Pecetea lui antihrist vizează mintea şi lucrarea. Pe frunte înseamnă să accepţi ideologia lor, adică să fii robit cu mintea şi pe mână înseamnă să lucrezi conform acestei ideologii. Întâi cu mintea şi apoi cu mâna; Ca un exemplu de pecetluire care a fost încercat să fie impusă sunt comuniştii care nu au mai făcut cruce şi au interzis crucea.”

Nu vrem să speriem lumea, ci vrem să conştientizeze realitatea în care trăim. Nici lucrurile din Apocalipsă nu sunt roze, chiar titlul e terifiant, dar asta ce înseamnă, ca Dumnezeu a vrut sa sperie lumea şi să cădem în deznădejde? Nu. Este bine de ştiut ce spunem noi aici ca oamenii să nu stea în ignoranţă şi trebuie să acţionăm în consecinţă. Iar lui Dumnezeu nu-i plac fricoşii.

Dacă plec de la premisa că şi un simplu om poate fi „antihrist” adică împotriva lui D-zeu, atunci pot spune şi că, Antihristul este Omul!(atenţie la „Omul”, cu „O” mare). Încerc să explic raţionamentul: oricine sau mai ales orice sistem(politic, economic, filosofic etc.), construit de Om, care se vrea „dătător de soluţii Absolute”, împotrivindu-se astfel „rezolvării” date de către Hristos, poate fi considerat, conform raţionamentului de mai sus, antihrist. Acum, presupun că omenirea încearcă să găsească „soluţii” mai bune pt om, încercând o serie de variante(imperii, monarhii, revoluţii, războaie, pacturi, organizaţii, sisteme politice, etc.) care din păcate pt om nu au finalitatea dorită. Se încearcă, nu-i aşa, o organizare perfectă d.p.d.v. politic, economic, social, cultural, etnic, religios, etc., ca şi cum „omul şi-ar fi sieşi de ajuns”, aşadar cu alte cuvinte, caută „soluţiile Absolute”, amintite mai sus. Deci omul căutând astfel cu „toată fiinţa lui” să se faca sieşi de ajuns, se face de fapt antihrist.

Deasemenea cred că „numarul fiarei”, amintit în Apocalipsă, are a face iarăşi cu Omul pus în locul lui Dumnezeu şi anume: atât timp cât oricare om „subscrie” la definirea „chipului fiarei”(Omul), cu liberă alegere şi voinţă, nu face altceva decât „să-şi pună semn pe mână sau pe frunte”, aşadar nr. 666 este nr. de om.

Cea mai exactă, literală şi mai istorică semnificaţie a cuvintelor Apostolului Ioan despre taina „celor trei de şase” este: „regele Israelului”. 666 este semnificaţia numerică a formulei „ha-melek – le-işra’el”. Sfântul Apostol Ioan nu a descifrat direct acest număr, întrucât, dacă acest nume ar fi fost scris de-a dreptul, iudeii s-ar fi îndepărtat imediat de cele predicate de Evanghelie. Deoarece asta înseamnă că acel mesia, a cărui venire este aşteptată de iudei de mai multe milenii, va fi duşmanul lui Dumnezeu, un fals hristos. Acest avertisment al Apostolului Ioan le înlesneşte mult viaţa creştinilor.

Părintele Paisie Aghioritul din Sfântul Munte Athos despre aceste lucruri cu 666 a spus aşa:

În spatele acestui sistem se ascunde sclavia lui antihrist. Nu minte nimeni asta este adevărul nu poate fi o coincidenţă la nivel mondial numai că lucrurile se întâmplă lent pentru ca să nu ne dăm seama chiar cu trecerea unor generaţii.

Aşadar, toate cele întâmplate nu sunt încă: numărul şi pecetluirea(mă refer la codul de bare de pe acele etichete, sau la cipul care se pune în paşaport) dar sunt lucruri pregătitoare venirii lui antihrist. Mă doare sufletul când mă gândesc că în ritmul în care se merge acum, generaţia noastră a celor tineri vor prinde chinurile premergătoare Sfârşitului Lumii! Dacă vrem să mai zăbovim puţin acest sfârşit trebuie să luptăm împotriva acestor lucruri premergătoare.

Noi nu trebuie să ghicim după mintea noastră dacă a venit sau nu antihrist, dacă îşi pune deja capcanele sau nu. De fapt, creştinul ortodox nu trebuie să manifeste un interes special în căutarea lui antihrist. El nici nu trebuie căutat: se va arăta singur lumii.

 

Pentru o lectură mai vastă vreau să vă recomand unele cărţi care sunt de întărire spirituală în acest domeniu şi de lămurire mintală la această temă.
1. Nu vă lepădaţi de Hristos, nu vă însemnaţi cu 666 de Maria Ioan Antonopol
2. Noile buletine, Antihrist, 666 de Calinic, mitropolitul Pireului
3. La apusul libertăţii de Ierom. Hristodul Aghioritul
4. Proiectul L.U.C.I.D. Sistemul de control uman universal cu 666 de Texe Marrs
5. Apocalipsa 13. Sfârşitul libertăţii umane de ing. Mircea Vlad
Cu râvnă întru Domnul,
Vitalii Mereuţanu – Magistru în Teologie