Particele din Sfinte moaste pentru Biserica din oraselul Vatra

0
772
Părticele din Sfinte moaşte pentru Biserica din orăşelul Vatra
La 14 septembrie, începând cu ora 7.30, la Biserica „Sf. Simeon Stâlpnicul” din localitatea Vatra, mun. Chişinău, vor fi aduse şi lăsate în dar părticele din moaştele a doi cuvioşi proslăviţi îm România.
Către hramul Bisericii, din partea Eparhiei de Cluj, România, au fost dăruite părticele din moaştele Sf. Ghelasie de Râmeţ şi ale Cuviosului Ioasaf de la Secu.
Totodată, a fost adusă şi o bucată de fier de la racla Sf. Ioan Maximovici.
Cu acest prilej, în dimineaţa zilei va fi oficiată Sf. Liturghie cu citirea acatistelor închinate Sfinţilor sus-menţionaţi. Mai apoi, credincioşii vor avea posibilitatea să se închine la sfinţenii.
Parohul Bisericii din localitate, Pr. Simion Costin, ne-a comunicat următoarele: „Aceste daruri de mare preţ, le-am primit din partea confraţilor noştri din România, prin intermediul fiului meu, diac. Grigorie, care îşi continuă studiile teologice la Cluj. Aceste sfinţenii sunt un foarte frumos cadou şi o surpriză pentru cel de-al doilea hram al Bisericii „Sf. Simeon Stâlpnicul”.
Dorinţa de a împărţi din aceste sfinţenii spre întărirea noastră în credinţă şi întru Slava lui Dumnezeu, este o vie mărturie a dragostei noastre frăţeşti.”
Sfintele moaşte vor fi expuse spre închinare credincioşilor duminica şi de sărbători.