Manastirea „Nasterea Maicii Domnului” si-a sarbatorit hramul

0
732
Mănăstirea „Naşterea Maicii Domnului” şi-a sărbătorit hramul
Luni, 21 septembrie 2009, Mănăstirea „Naşterea Maicii Domnului” din s-l Curchi, r-l. Orhei şi-a sărbătorit hramul, avându-l ca oaspete de onoare pe ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi a întregii Moldove! Înalt Prea Sfinţia Sa a fost întâmpinat de Stareţul Mănăstirii, Arhim. SILUAN (Şalaru), Blagocinul Bisericilor din Orhei, Arhim. NICODIM (Vulpe), obştea mănăstirii, mai mulţi părinţi şi fraţi de la mănăstirea Sireţi! Pe lângă impunătorul sobor de preoţi la slujbă au participat mai mulţi creştini ortodocşi, ctitori şi binefăcători ai acestui sfânt lăcaş!
În cuvântul său adresat poporului, ÎPS Vladimir a menţionat: „Astăzi vedem Sfânta Mănăstire Curchi renăscută din ruine. Cine se gândea acum câţiva ani că această perlă a ortodoxiei de pe meleagurlie noastre, va putea să strălucească la fel de viu ca odinioară. Dar iată că Maica Domnului şi-a arătat iar mila sa către noi nevrednicii şi prin mijlocirea sa şi ajutorul conducerii de vârf a Republcii Moldova, a ctitorilor şi a tuturor oamenilor de bună credinţă, Mănăstirea Curchi şi-a recăpătat splendoarea. Mulţumim tuturor, ne rugăm pentru toţi şi sperăm să avem putere de la Bunul Dumnezeu spre a putea munci pentru binele Bisericii noastre Ortodoxe. Să dea Domnul să putem trăi bucuria creştineacă pe care o trăiau străbunii noştri, când la hramul unei Mănăstiri, călugării şi creştinii dimpreună se rugau şi dimpreună se bucurau. Doresc tuturor ca Bunul Dumenzeu să vă trimită ani mulţi şi toţi sănătoşi, spre înmulţirea faptelor celor bune, pentru că ceea ce faceţi pentru Biserici şi Mănăstiri, faceţi pentru viaţa cea veşnică. Grăbiţi-vă deci să faceţi bine, căci timpul nu-l cunoaşte nimeni şi de aceea trebuie să fim pregătiţi totdeauna.”
La rândul său, stareţul mănăstirii, Arhim. Siluan mulţumind Înalt Prea Sfinţiei Sale pentru grija sa părintească a afirmat: „Înalt Prea Sfinţite Stăpâne, Prea Cuvioşi şi Prea Cucernici Părinţi, vă rog să îmi îngăduiţi să aduc şi eu mulţumiri Mitropolitului Chişinăului şi al Întregii Moldove, Vlădicăi Vladimir. Odată cu cuvintele de recunoştinţă, Înalt Prea Sfinţite, vă rog să primiţi modesta şi smerita rugăciune pe care o înălţăm Preacuratei, patronul ceresc al acestei Mănăstiri, pentru binele şi sănătatea Înalt Prea Sfinţiei Voastre, pentru că toate cele ce se fac în această şi alte Mănăstiri şi Biserici, toate se fac cu grija şi sub îndrumarea înţeleaptă a Înalt Prea Sfinţitului. Suntem convinşi că Preacurata, care a făcut multe şi nenumărate minuni, s-a atins cu mila şi cu harul ei de această Sfântă Mănăstire. Vă mulţumim Înalt Prea Sfinţite Stăpâne pentru grija, ce ne-o purtaţi, mulţumim ctitorilor noştri, mulţumim constructorilor, arhitecţilor şi inginerilor, care zi de zi muncesc şi făuresc acest colţişor de rai. Mulţumim dumnevoastră, oamenilor de bună credinţă, care veniţi aici de fiecare dată, ca împreună cu noi să îl slăviţi pe Dumenzeu şi Preacurata lui Maică”. După Serviciul Divin a urmat agapa frăţească, în timpul căruia cei prezenţi s-au familiarizat cu mersul lucrărilor, cât şi cu planul de activitate!
Biroul de Presă a Blagociniei Orhei