„Un teolog atent la semnele timpului”

0
509
„Un teolog atent la semnele timpului”
Părintele profesor Ion Bria, de la a cărui trecere la cele veşnice se împlinesc şapte ani, a fost pomenit sâmbătă, 20 iunie, la Mănăstirea Cernica Slujba de pomenire a fost săvârşită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, la mormântul acestuia, aflat în cimitirul mănăstirii. La sfârşitul slujbei, în faţa celor prezenţi, Patriarhul României a rostit un cuvânt prin care a evocat personalitatea vrednicului părinte profesor dr. Ion Bria (1929-2002), intitulat „Un teolog atent la semnele timpului”. Menţionăm că anul acesta se împlinesc şapte ani de la trecerea la cele veşnice a pr. Ion Bria şi 80 de ani de la naşterea sa (19 iunie 1929).
Preafericirea Sa l-a numit un „vizionar şi apologet ortodox al teologiei misionare interconfesionale”, iar despre teologia părintelui Ion Bria a spus că s-a centrat pe „probleme de eclesiologie, evidenţiind rolul Bisericii Ortodoxe faţă de celelalte confesiuni şi faţă de societatea contemporană”.
„Iniţiatorul unui curent în Teologia misionară în jurul temei «Liturghia după Liturghie»”
„A fost un mărturisitor al Teologiei ortodoxe în context internaţional. Avea o vocaţie ecumenică înnăscută; chiar şi atunci când era critic, el nu rămânea crispat, ci creator. S-a făcut cunoscut ca luptător pentru unitatea creştină universală şi a militat pentru o Teologie ortodoxă misionară în cultură şi societate. Reprezentant al Tradiţiei teologiei dinamice, în care fidelitatea faţă de trecut nu exclude înnoirea misionară şi pastorală pentru prezent, părintele profesor Ion Bria a fost un teolog atent şi sensibil la schimbările istoriei contemporane şi un mare sprijinitor al tinerilor teologi români care au studiat în Occident, pentru care a procurat zeci de burse”, a punctat Părintele Patriarh.
A organizat în România mai multe întruniri internaţionale, a spus Părintele Patriarh, oferind Bisericii Ortodoxe Române şansa de a arăta o teologie mărturisitoare şi pastorală, vie şi bogată, chiar şi în anii grei ai comunismului. A fost apreciat în toată lumea ortodoxă şi în instituţiile ecumenice din Europa şi din alte continente. „Demersul său teologic a ajutat mult la expunerea contemporană a doctrinei ortodoxe (pentru învăţământul universitar), precum şi la conturarea unei misiologii ortodoxe, ţinând seama de contextul misionar şi cultural european actual, fiind iniţiatorul unui curent în Teologia misionară în jurul temei «Liturghia după Liturghie»”, a mai spus Patriarhul Bisericii Române.
Şi-a întregit studiile de teologie în Occident
Pr. prof. dr. Ion Bria s-a născut la 19 iunie 1929 în localitatea Teleaga, judeţul Prahova. A făcut studii superioare la Institutul Teologic din Bucureşti (1950-1954) şi cursuri de doctorat (1954-1957), cu susţinerea tezei, în 1968; studii de specializare în Anglia, la Colegiul anglican din Canterbury (1962-1963) şi la Facultatea de Teologie din Durham (1966). A fost profesor la Seminariile teologice din Buzău şi Bucureşti, redactor la Editura Institutului Biblic, asistent, lector şi conferenţiar la catedra de Omiletică şi Catehetică a Institutului Teologic din Bucureşti, profesor titular la catedra de Misiune şi Ecumenism din Institutul Teologic Universitar Bucureşti (1973-1978) şi suplinire din 1978 până în 1995; precum şi profesor titular la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu (1995-1999) şi îndrumător la şcoala doctorală (1999-2002).
A fost hirotonit diacon în 1965 şi preot în 1969. Între anii 1973-1994 a lucrat la Consiliul Ecumenic al Bisericilor din Geneva, fiind coordonator pentru studii misionare ortodoxe în Comisia Misiune şi Evanghelizare (1973-1988), director al Secţiei Înnoire şi viaţă parohială (1989-1990), apoi director executiv al Departamentului Unitate şi Înnoire (Credinţă şi Constituţie, Institutul Ecumenic de la Bossey, Laicii, Cult şi Spiritualitate) în anii 1991-1994.
În această calitate a luat parte la marile reuniuni ecumenice: Adunările generale de la Nairobi (1975), Vancouver (1983), Canberra (1991); conferinţele misionare mondiale: Bangkok (1973), Melbourne (1981); conferinţele Credinţă şi Constituţie: Bangalore (1978), Santiago de Compostella (1993). A fost invitat să susţină prelegeri despre Ortodoxie şi Ecumenism la Institutele ecumenice de la Lyon, Paris, Geneva.
Cărţi şi studii de teologie
A fost colaborator la numeroase reviste teologice din ţară şi străinătate (Geneva, Atena, Tesalonic, Paris, Boston, New York). Începând cu anul 1976, părintele Bria a fost profesor invitat la diferite Facultăţi de Teologie şi centre ecumenice din Europa, iar în 1990 a devenit Doctor Honoris Causa al Facultăţii de Teologie din Preşov (Slovacia).
Între cărţile publicate amintim Dicţionar de Teologie Ortodoxă, Bucureşti, 1981; Curs de teologie practică şi misionară, Geneva, 1982; Credinţa pe care o mărturisim, Bucureşti, 1987; Destinul Ortodoxiei, Bucureşti, 1989; Iisus Hristos, Bucureşti, 1992; Dictionnaire oecuménique de missiologie, Paris, Geneva, 2001, precum şi sute de studii şi articole în limba română şi limbi străine.
Diacon George Aniculoae