Seminar pentru instruirea tinerilor jurnalişti la Mănăstirea Frumoasa

0
1662
Seminar pentru instruirea tinerilor jurnalişti la Mănăstirea Frumoasa
Între 9 şi 15 iunie anul curent, în incinta Mănăstirii „Sfânta Treime”, s. Frumoasa, r. Călăraşi, s-au desfăşurat lucrările Seminarului cu genericul „Instruirea tinerilor jurnalişti în abordarea tematicii religioase” organizat de către Mitropolia Chişinăului şi a întregii Moldove în colaborare cu Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării din cadrul Universităţii de Stat din Moldova.
Cei 14 studenţi participanţi la Seminar, au avut posibilitatea de a afla noi aspecte ale specificului presei religioase din Republica Moldova, soluţii de depăşire a problemelor ce afectează domeniul, eficientizarea metodelor de promovare a publicaţiilor tematice, îmbunătăţirea calităţii acestora, etc.
Cuvântul de salut la deschiderea lucrărilor Seminarului le-a fost adresat studenţilor de către Secretarul de presă al Mitropoliei Chişinăului şi a întregii Moldove, parohul Bisericii „Întâmpinarea Domnului” din incinta USM, Protoiereul Octavian Moşin, părintele fiind şi unul dintre iniţiatorii proiectului.
Printre specialiştii care le-au vorbit tinerilor jurnalişti pe parcursul întregii perioade de desfăşurare a lucrărilor Seminarului, s-au numărat atât teologi – Arhimandritul Ambrozie (Munteanu), Duhovnicul Mănăstirii Frumoasa, Arhimandritul Vasile (Ciobanu), Duhovnicul Mănăstirii Tabăra, Ieromonahul Savatie (Baştovoi) de la Mănăstirea Chiţcani, Părintele Nicolae Ciobanu, consilier cultural, Părintele Vasile Ciobanu din parohia Costeşti, Ialoveni, dna Tatiana Doibani, preşedinte a Asociaţiei pentru Educaţie Creştin-Ortodoxă, cât şi profesori de la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării – domnii lectori universitari Andrei Dumbrăveanu, Denis Lucaşenco şi Vlad Madan (domnul Madan implicându-se activ în organizarea Seminarului).
Pe parcursul celor câteva zile de lucru, s-a creat un dialog constructiv între studenţi, teologi şi profesori, toţi cei prezenţi la Mănăstirea Frumoasa şi implicaţi în acest proiect, cu eforturi comune, încercând să găsească soluţii spre depăşirea crizei în care se află presa religioasă. Pentru redresarea stării de lucruri, s-a vorbit deschis despre problemele specifice domeniului, în primul rând accentuându-se lipsa jurnaliştilor pregătiţi spre a mediatiza evenimentele religioase. Nu a fost trecută cu vederea nici incompetenţa voită sau nu, iar uneori chiar şi rea-voinţa unor reprezentanţi ai mass-mediei laice atunci când este vorba de reflectarea în presă a activităţii Bisericii Ortodoxe.
Receptivitatea tinerilor jurnalişti şi implicarea activă a acestora în lucrările Seminarului, a demonstrat că tineretul ortodox, sub îndrumarea unor oameni competenţi şi cu frică de Dumnezeu, poate face lucruri concrete spre propăşirea Bisericii şi consolidarea societăţii în jurul unor adevărate valori.
Este lăudabil faptul şi demn de luat ca exemplu, că acest proiect nu a fost monopolizat de o parte sau de alta, Biserica prin reprezentanţii săi şi laicatul (în persoanele lectorilor universitari şi a studenţilor) reuşind să conlucreze excelent pentru un scop nobil.
Desfăşurarea unui Seminar de acest gen ţine de pionierat, deoarece niciodată până acum nimeni nu a luat iniţiativa de a discuta la asemenea nivel chestiunea presei religioase în Republica Moldova, elucidarea problemelor cu care se confruntă domeniul şi găsirea şi aplicarea soluţiilor pentru acestea.
A fost o experienţă unică şi pentru obştea monahală a Mănăstirii Frumoasa în ceea ce priveşte găzduirea unui grup de persoane din afara mănăstirii pe o perioadă atât de îndelungată, fapt care însă vrem să credem nu a tulburat cu nimic mersul firesc al vieţii la Frumoasa.
De grijă părintească şi de o dragoste cu adevărat creştinească faţă de oaspeţi, a dat dovadă şi Egumena Benedicta (Mura), stareţa Mănăstirii, o persoană de o blândeţe dezarmantă şi o erudiţie de invidiat.
Odată cu organizarea şi desfăşurarea Seminarului, relaţiile dintre Biserică şi societate au devenit şi mai strânse, semnalul fiind clar: tinerii şi în deosebi tinerii jurnalişti pot găsi în Biserică un sprijin de nădejde spre înfăptuirea lucrărilor ziditoare.
Seminarul s-a încheiat cu slujba Te-Deum-ului de mulţumire oficiat de către Arhim. Ambrozie, după care participanţii au primit certificate semnate de însuşi ÎPS Mitropolit Vladimir. În drum spre casă tinerii jurnalişti au vizitat Mănăstirile Hârjauca, Hârbovăţ şi Răciula. Gândurile şi trăirile de la Frumoasa vor fi adunate într-o broşură spre amintirea clipelor pertrecute împreună.
Nicolae Cîrlig (www.mitropolia.md)