S-a încheiat vizita Patriarhului Daniel în Austria

0
856
S-a încheiat vizita Patriarhului Daniel în Austria
Aseară, PF Părinte Patriarh Daniel, împreună cu delegaţia însoţitoare, s-a întors din vizita pe care a efectuat-o în Austria, începând cu 12 iunie. Scopul acestei vizite l-a constituit sfinţirea a două noi biserici ortodoxe româneşti şi întâlnirea cu membri ai comunităţilor ortodoxe româneşti. În timpul vizitei pastorale în Austria, Patriarhul Daniel s-a întâlnit cu reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe surori şi ai altor Biserici creştine, cu Preşedintele Austriei, alte autorităţi de stat şi membri ai corpului diplomatic.
În cadrul vizitei frăţeşti pe care a efectuat-o în aceste zile în Austria, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu alţi ierarhi ai Bisericii noastre, a sfinţit pe 13 iunie noua biserică ortodoxă românească cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi „Sfinţii Martiri Epictet şi Astion” din Salzburg, iar pe 14 iunie – biserica românească „Învierea Domnului” şi „Sfântul Apostol Andrei” din Viena. La evenimentul de pe 14 iunie au mai participat IPS Michael, Mitropolitul grec ortodox al Austriei, precum şi reprezentanţi ai comunităţilor ortodoxe greceşti, ruse, sârbeşti, antiohiene şi georgiene. Sfinţirea bisericii a avut loc în prezenţa cardinalului Christoph von Schönborn, Arhepiscopul Vienei şi primat al Austriei, a autorităţilor locale şi de stat.
Cardinalul austriac a primit la sfârşitul slujbei Crucea patriarhală pentru episcopi, cele trei medalii jubiliare cu Sf. Vasile, Sf. Iachint de Vicina şi Sf. Grigorie Palama, precum şi o icoană în mozaic a Sf. Ap. Andrei.
După-amiaza zilei de 14 iunie a fost dedicată vizitei pe care delegaţia română a făcut-o la Mănăstirea cisterciană Heiligenkreuz, aflată la 30 de kilometri de Viena. Delegaţia a participat la rugăciunea de seară din biserica mare a mănăstirii şi s-a închinat unei părticele din Sfânta Cruce, pe care a fost răstignit Hristos, care se păstrează în mănăstire.
Datoria unei mărturii ortodoxe
Luni, 15 iunie 2009, delegaţia românească a fost primită de primarul general al Vienei, dr. Michael Häupl. PF Părinte Patriarh Daniel a înmânat acestuia Ordinul Sf. Ap. Andrei, iar primarul a oferit în dar Preafericirii Sale un tablou cu Primăria Vienei.
În continuare, s-a vizitat Biserica grecească din Viena, unde delegaţia românească a fost aşteptată de IPS Michael Staikos, Arhiepiscopul grec al Vienei. Grecii au oficiat un Te Deum, după care clericul grec a mulţumit Părintelui Patriarh Daniel pentru vizită, oferindu-i o cruce de binecuvântare: „Este a treia oară când un patriarh al României vizitează această biserică-catedrală. În rândul patriarhilor Justinian şi Teoctist, se adaugă astăzi şi Patriarhul României Daniel. Preafericirea Voastră, locul în care vă găsiţi are o semnificaţie importantă în istoria ţării aces-teia. Şi Mitropolia Austriei din cadrul Patriarhiei Ecumenice are datoria să păstorească în continuare turma Patriarhiei ecumenice din această ţară. De asemenea, are datoria unei mărturii ortodoxe şi a unei lupte pentru unitate în ţara aceasta. Şi în persoana Intâistătătorului Mitropoliei Ortodoxe de aici, IPS Serafim, şi a părintelui vicar Dumitru Dura avem nişte reprezentanţi de seamă care ne ajută în această mărturie. Această unitate aţi fost chemat să o serviţi şi Preafericirea Voastră, din partea Bisericii Ortodoxe Române. Pentru Sfânta Mitropolie a Austriei, prezenţa Preafericirii Voastre aici este un eveniment de seamă, pentru că în persoana Preafericirii Voastre avem prezentă aici întreaga Ortodoxie, deoarece, dacă acolo unde este episcopul este Ortodoxia, acolo unde este Patriarhul este întreaga Biserică”, a spus IPS Michael.
Mărturia unei Biserici care cultivă valorile creştine şi le transmite generaţiei prezente
La rându-i, Patriarhul Daniel a adresat un scurt cuvânt prin care a apreciat „faptul că toate Bisericile Ortodoxe prezente aici prin reprezentanţii lor în Austria, în frunte cu Înalt Preasfinţia Voastră, aduceţi mărturia unei Biserici respectabile, unei biserici care cultivă valorile creştine şi le transmite generaţiei prezente”.
De asemenea, a spus Părintele Patriarh, în acelaşi timp, „aveţi o înţeleaptă deschidere spre celelalte Biserici creştine, în special faţă de Biserica romano-catolică, majoritară în această ţară şi tradiţională. Suntem bucuroşi că am fost împreună la Constantinopol, cu două săptămâni în urmă. După aceea, noi am fost şi în Capadocia, şi spiritualitatea răsăriteană se întâlneşte aici cu spiritualitatea apuseană, iar Viena este un loc de întâlnire foarte frumos.
Observăm în această biserică vederea frumuseţilor Ortodoxiei prin prezenţa sfinţilor pictaţi în icoane. Iar patriarhul Gherman al Constantinopolului a spus că Biserica este cerul pe pământ, pentru ca pe noi, pământenii, să ne înalţe prin rugăciune la ceruri. Suntem bucuroşi că Înalt Preasfinţia Voastră, împreună cu IPS Serafim şi împreună cu preoţii noştri de la Viena şi de la Salzburg, împreună cu părintele profesor Nicolae Dură şi părintele doctor Dumitru Viezuianu aduceţi mărturie acestei bune cooperări şi frăţietăţii dintre noi, ca ortodocşi”, a subliniat Patriarhul României, care a oferit apoi IPS Michael o icoană cu Sfântul Vasile cel Mare.
Programul ultimei zile
La amiază, delegaţia a ajuns la Ambasada României din Viena, unde a fost întâmpinată de doamna ambasador, Silvia Davidoiu, precum şi de ceilalţi membri ai Corpului Diplomatic ai României în capitala Austriei. Doamna ambasador a adresat un cuvânt de mulţumire Preafericitului Părinte Daniel, evidenţiind rolul important pe care Biserica şi comunitatea ortodoxă română vieneză îl au în cadrul comunităţii româneşti de aici, amintind iniţiativele lăudabile ale preotului român din Viena, Nicolae Dura.
A urmat întâlnirea cu preşedintele Austriei, dr. Heinz Fischer, în fostul Palat Imperial din Viena, iar seara, de la ora 18:30, delegaţia românească s-a întâlnit cu dr. Johanna Rachinger, directorul general al Bibliotecii Naţionale Austriece. De la ora 19:00 a avut loc un moment festiv organizat de Fundaţia „Pro Oriente” şi de parohia românească din Viena, în onoarea Bisericii Ortodoxe Române şi a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care a susţinut o prelegere în care a vorbit despre situaţia Bisericii Ortodoxe Române şi legăturile ei ecumenice în contextul noii Europe (1989-2009).
Programul ultimei zile a inclus vizitarea Domului „Sfântul Ştefan”. Înaintea plecării din Austria, s-a săvârşit o slujbă de pomenire la Crucea domnitorului Ţării Româneşti, Şerban Cantacuzino. Crucea a fost ridicată de domnitorul român, la Viena, în anul 1863, după asediul acestui oraş.
www.ziarullumina.ro