Pilda avvei Isaia

0
977
Pilda avvei Isaia
Odată, avva Isaia împreună cu ucenicii săi au venit la aria unui plugar cu o ramură de finic în mâini şi a spus:
– Gospodarule, dă-mi grâul!
Plugarul îi spuse:
– Tu ai secerat, avva?
Avva îi răspunse:
– Nu. Plugarul îi zice:
– Atunci cum vrei să iei grâu dacă n-ai secerat?
Avva a zis:
– Oare cel ce nu seceră nu primeşte răsplată?
Plugarul îi spune:
– Tu nu ştii ce spune Domnul: „Vrednic este lucrătorul de plata sa”? Iar tu, avva, fără să te trudeşti, ceri răsplată?
După aceasta, stareţul s-a îndepărtat. Ucenicii, văzând cele petrecute, au căzut la picioarele lui şi l-au rugat să le spună pentru ce a procedat astfel cu ei. Stareţul le-a spus:
– Fiilor, aceasta am făcut-o spre pildă vouă, că cine nu lucrează în veacul acesta, acela nu va primi răsplată în veacul viitor de la Dreptul Judecător.
Patericul atonit (www.ziarullumina.ro)