Degrab să ne mărturisim sufletul

0
835
Degrab să ne mărturisim sufletul
Cu binecuvântarea Lui Dumnezeu, şi cu rugăciunile Măicuţei Domnului şi a tuturor Sfinţilor intrăm în postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. Sfinţii Lui Dumnezeu sunt atât de frumoşi şi mângâietori, ne aud de fiecare dată când ne rugăm lor, şi mijlocesc pentru noi Lui Dumnezeu. Rugăciunea noastră trebuie să fie făcută cât mai des pentru Sfinţi, pentru că la Sfârşitul Veacurilor, ei împreună cu Hristos ne vor judeca. Să mergem dragilor, să ne mărtirisim, acum, că milostiv este Dumezeu. El ne primeşte pocăinţa noastră imediat, cu multă dragoste şi milă. Uneori ne gândim că ne este ruşine, să spunem duhovnicului toate câte facem…dar trebuie să avem mereu mintea în iad fara sa deznănajduim, şi să ne gândim ce răspuns vom da în faţa Lui Hristos. Şi dacă noi în această viaţă, nu ne-am rugat nici Sfinţilor, cine ne va apăra? Dragii mei, toţi suntem necăjiţi şi nădăjduim la Domnul că El este iubirea noastră. Sufletul nostru valorează enorm, şi nu trupul acesta…”Ce va da omul în schimb pentru sufletul său?” Să mergem degrab cât mai avem timp, la mărturisit, că mereu lăsăm dintr-un post în altul, lăsăm să treacă timpul, uităm de păcatele tinereţii, pe altele le omitem, de altele ne ruşinăm…Să ne imaginăm că Hristos este în faţa noastră şi trebuie să spunem toate câte am făcut. Nu ne dorim oare să ne întâlnim cu Sfinţii noştrii dragi? Cu Sfinţii cunoscuţi din cărţi, din icoane, cu Sfinţii care din viaţa aceasta ne-au ajutat? Să avem curaj, să ne curăţim sufletul…să trecem de pe acum prin fiecare vamă, şi să spunem singurei păcatele noastre.
Cu nădejde în Domnul, luaţi un creion şi o hârtie albă, rugaţi-o pe Măicuţa să vă ajute să vedeţi toate păcatele voastre, iar apoi începeţi cu fiecare vamă şi scrieţi păcatele pe care vi le amintiţi. Vama 1, a vorbelor fără socoteală, a cuvintelor deşarte, Vama 2, a minciunii, a mărturiei mincinoase, a chemării numelui Domnului în deşert, Vama 3 a osândirii şi clevetirii, a defăimării, a urii, a râde de păcatul străin iar pe ale tale a nu le vedea. Vama a 4a, a lăcomiei pântecelui. Vama a 5 a, a leneviei, Vama 6, a furtului, Vama a 7 a, a avariţiei, iubirii de argint. Vama a 8a a da argint cu camătă. Vama a 9, a nedreptăţii, a defăimării părinţilor, a judecăţii nedrepte. Vama a 10, a duşmăniei, a 11a este cea în care, vom fi judecaţi dacă ne-am măndrit, dacă am fost trufaşi,dacă am avut ubire de sine, dacă nu ne-am ascultat părinţii trupeşti şi duhovniceşti. În Vama a 12a, vor fi judecate mânia, iuţimea, ţipat cu cuget rău. Vama a 13a, a pomenirii de rău, a 14a , a uciderii, avortului, sinuciderii. Vama a 15a, vom fi judecaţi dacă am crezut în vrăjitoare,a 16, a desfrânării şi cu mintea şi cu trupul. Vama a 17 a predesfrânări, a 18, a sodomiei şi gomoriei. Vama a 20, vom fi judecaţi pentru zgârcenie, cruzime, împietrerea inimii, a 21, a idolatrizării. În vama a 22a, vom fi judecaţi pentru machiaj, vopsit, podoabe de tot felul. Vama a 23, a fumatului , iar a 24a, a simoniei.
De ce am scris acestea? Pentru că pe mine m-au înfricoşat, mi-am dat seama câte păcate am, ca nu am răspuns la multe dintre ele şi pentru că vreau să ne mântuim, şi cu mila Lui Dumnezeu şi cu ajutorul tuturor Sfinţilor şi a Maicii Domnului să ne găsim cu toţii lângă Ei, în rai.
(Oana) www.ortodoxiatinerilor.ro