O lecţie de educaţie

0
728
O lecţie de educaţie
Într-un compartiment de tren, printre mai mulţi tineri, se găsea şi un călugăr. Tinerii începură o conversaţie despre lucruri indecente. Călugărul îi avertiză că nu se cade să vorbească astfel de lucruri:
– Vorbim despre ce vrem, ziseră ei.
– Atunci, adăugă călugărul, pot vorbi şi eu despre ce îmi place?
– Evident, ziseră.
Călugărul îşi făcu cruce şi zise cu glas înalt Tatăl nostru. Tinerii tăcură.
Preot Nicolae Pura, Pilde, 2004