Hristos s-a Înălţat

0
727
Hristos s-a Înălţat
Acesta este salutul creştin cu care urmează să ne salutăm în următoarele 10 zile, până în ajunul Cincizecimii. Amintim că joi 28 mai, întreaga Biserică ortodoxă prăznuieşte „Înălţarea la cer a Domnului nostu Iisus Hristos”, care a avut loc în a 40 zi de la învierea Domnului nostru. Praznicul Înălţării face parte dintre cele 12 mari împărăteşti, fiind închinat Mântuitorul nostru. La acel eveniment, cu aproape 2000 de ani în urmă au participat Ucenicii şi apostolii Domnului nostru, fiind martorii Înălţării, pe care au predicat-o în întreaga lume. Biserica ne îndeamnă în aceste sfinte şi binecuvântate de Dumnezeu zile să ne înălţăm şi noi din robia păcatului şi a fărădelegii. Să ne ridicăm frunţile de la cele pământeşi la cele cereşti! Mai multe detalii, în rubrica specială dedicată acestui praznic(daţi clik pe imaginea Înălţării din stânga)!
Hristos s-a Înălţat!
www.ortodoxia.md