Data Pastelui – perspectiva ca, dupa 2010, aceasta sa devina o data comuna, unica, pentru toti crestinii

0
747
Data Paştelui – perspectivă ca, dupa 2010, aceasta să devină o dată comună, unică, pentru toţi creştinii
Seminarul pe aceasta tema a avut loc în faţa studenţilor masteranzi în studii ecumenice ai IEOE (consorţiu între Universitatea Catolică din Ucraina, Universitatea Naţională Lviv şi mai multe universităţi europene), cu participarea pastorului Dagmar Heller (Biserica Evanghelică Germană), profesor la Institutul de Studii Ecumenic de la Bossey, reprezentant al Comisiei Credinţă şi Constituţie a Consiliului Mondial al Bisericilor de la Geneva; pr. Milano Zust (Biserica Catolică), reprezentând Consiliul Pontifical de Promovare a Unităţii Creştine din Roma şi Constantin Sigov, directorul Centrului Sfântul Clement din Kiev, reprezentant al Bisericii Ortodoxe Ucrainene din Kiev.
Cardinalul Kasper, preşedinte al Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştine, şi Mitropolitul Anthony Scharba, din Biserica Ortodoxă Ucraineană a SUA (Patriarhia Ecumenică de Constantinopol) au trimis un mesaj de binecuvântare pentru participanţii la seminar.
Seminarul a reunit, de asemenea, reprezentanţi ai principalelor biserici creştine din Lviv: Biserica Ortodoxă Ucraineană de pe lângă Patriarhia Moscovei, Patriarhia de la Kiev şi Biserica Autocefală; Biserica romano-catolică şi greco-catolică, Biserica Armeană apostolică, Biserica Baptistă şi Biserica Evanghelică.
Toţi participanţii la seminar au sprijinit hotararea Alepo (Siria), din 1997 (org. COE), de stabilire a unei date comune pentru sărbătoarea creştină a învierii lui Iisus Hristos.
Seminarul de participanţi de asemenea, a susţinut propunerea de a promova acest consens şi de a organiza mai multe întâlniri pe această temă, în universităţi, în parohii şi în mass-media. Acest lucru urmăreşte să creeze o atmosferă de încredere între creştinii aparţinând diferitelor confesiuni şi să se bucure astfel de o fructificare a dialogului ecumenic.
La Alepo s-a afirmat că, pentru a stabili o dată comună a Paştilor, sunt necesare:
a) menţinerea standardelor de la Niceea (sărbătoarea Paştelui să fie în duminica de după prima lună plină ce urmează echinocţiului de primăvară),
b) calculul datelor astronomice (legate de echinocţiu şi luna plină), prin mijloacele ştiinţifice cele mai exacte posibil
c) luarea in consideratie, ca bază de calcul, a meridianul de la Ierusalim, locul răstignirii şi învierii lui Hristos.
Participanţii la seminarul din Lviv şi-au exprimat dorinţa ca în anii 2010 şi 2011, în cursul cărora data Paştelui va fi unificată prin coincidenţa de sincronizare a calendarelor, să servească drept perioada de pregătire pentru o sărbătoare comună a Paştilor, în data de 8 aprilie 2012, dată ce corespunde din punct de vedere astronomic hotărârii de la Niceea.
A mai fost remarcat faptul că, dacă din punct de vedere astronomic, calculul de la Niceea fiind mai precis în calendarul gregorian decât în cel vechi iulian, bisericile romano-catolice si protestante din Alepo au făcut un pas în direcţia Bisericii Ortodoxe, în acceptarea stabilirii datei Paştelui, conform cu un orar cosmic şi nu printr-o dată fixă, aşa cum se propusese înainte de şedinţa Inter-Ortodoxă de la Chambésy 1977.
S-a reamintit faptul că, după profesorul Nicolas Ossorguine, Institutul Ortodox Saint Sergius Paris, echinocţiul de primăvară simbolizează prima zi a creaţiei, momentul despărţirii zilei de noapte, şi vestirea victoriei luminii asupra întunericului.
Simbolul de lună plină (corespunzător Paştelui evreiesc) ar fi a 4-a zi a creaţiei, atunci când au fost făcuţi cei doi luminători, şi începutul victoriei luminii asupra întunericului.
În cele din urmă, simbolul duminicii de după prima lună plină ce urmează echinocţiului de primăvară, ne aminteşte de Învierea lui Hristos, victoria unică şi finală din istoria omenirii, a vieţii asupra morţii, conducându-ne la a 8-a zi, fără sfârşit, a creaţiei.
Sărbătoarea Paştelui, după hotărârile din Alepo, ar permite ca toţi creştinii să redescopere sensul mesajului părinţilor de la Nicaea (325), conform căruia (W. Bühler), în ziua Învierii întreg pământul este luminat, o emisferă primind lumina Soarelui, iar cealaltă emisferă primind lumina Lunii.
www.lacasuriortodoxe.com