Cuvânt adresat părinţilor creştini de Ziua Copilului

0
865
Cuvânt adresat părinţilor creştini de Ziua Copilului
„Lăsaţi copiii să vină la Mine”
(Luca 18,16)
Exact aceasta este cea mai mare datorie a părinţilor creştini: să-i călăuzească pe copiii lor către Mântuitorul Hristos. Împlinirea acestei misiuni sfinte se realizează prin aducerea copiilor la biserică, unde intră în strânsă legătură cu învăţătura de credinţă ortodoxă şi cu Sfintele Taine, unde învaţă să-l iubească pe Hristos şi să urmeze învăţăturilor Sale. Drumul care duce spre Hristos se întemeiază pe educaţia creştin ortodoxă.
Despre copilul Iisus la vârsta de doisprezece ani aflăm că mergea cu părinţii săi să se închine la templul din Ierusalim şi că le era supus: „…sporea cu înţelepciunea şi cu vârsta şi cu harul la Dumnezeu şi la oameni” (Luca 2, 52). Acesta este modelul pe care trebuie să îl urmeze fiecare copil. Pe acesta trebuie să-l imite.
Dumnezeu a făcut tot ceea ce este necesar pentru a ajuta la dobândirea de către copii a unei educaţii bune. Dumnezeu a dăruit fiecărui copil îngerul cel păzitor. Prin Taina Sfântului Botez sufletul pruncului este curăţat de păcatul strămoşesc, iar prin cea a Mirungerii este dăruit cu harismele Sfântului Duh, astfel încât, cu sprijinul părinţilor, fiecare sămânţă bună a educaţiei să rodească însutit. Prin Taina Sfintei Împărtăşanii, copilul se uneşte în mod tainic chiar cu Domnul, se întăreşte în viaţa duhovnicească şi primeşte garanţia vieţii celei veşnice.
Sufletul copilului mic seamănă cu o bucată de ceară moale. Ea poate fi modelată, fie urmând modelul chipului lui Dumnezeu, fie al celui viclean. Totul depinde de educaţia pe care o va primi.
Nimeni nu poate, din nefericire, nega faptul, că duhul epocii noastre are o mare influenţă asupra copiilor. Acest fapt însă nu îi justifică pe părinţi şi nu le acoperă responsabilitatea sau vina.
Tot ceea ce am spus este întărit de Sfânta Scriptură, în care ne vorbeşte Sfântul Duh, „duhul adevărului”. În Vechiul Testament ni se spune: „Nu îl ferici pe om mai înainte de moartea sa, pentru că omul se cunoaşte prin copiii, pe care i-a lăsat în urma sa”. Ceea ce înseamnă, că după viaţa pe care o duc copiii este apreciată valoarea părinţilor lor.
Gândiţi-vă aşadar la această responsabilitate şi nu staţi în calea apropierii copiilor voştri de Dumnezeu, prin neglijenţă sau printr-o atitudine greşită. Aveţi obligaţia să îi conduceţi către Mântuitorul, Care îi cheamă lângă Dânsul şi vă spune: „Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi …” (Marcu 10, 14).
Atotmilostivul Dumnezeu să vă binecuvânteze copiii – micile vlăstare ale vieţii, să le dăruiască tot de ce au nevoie pentru a creşte adevăraţi apărători ai credinţei noastre ortodoxe. Un viitor cât mai luminos!
Cu arhiereşti binecuvântări,
ÎPS Vladimir,
Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove