Adunarea protopopiei de Făleşti

0
755
Adunarea protopopiei de Făleşti
Adunarea lunară a fost prezidată de către părintele protopop şi membrii comisiei disciplinare. Şedinţa a început cu două predici tematice prezentate de către slujitorii din parohiile Cerepcău şi Cerniţa.
A urmat abordarea diverselor probleme din cadrul circumscripţiei. S-a atras atenţia la aspecte privind activitatea misionară şi pastorală, curăţenia şi îngrijirea sfintelor locaşe, stricta evidenţă a actelor bisericeşti, înregistrarea noilor parohii la Ministerul Justiţiei. S-au propus modalităţi de deschidere a unor paraclise în parohiile mici.
Părintele protopop Ilie Munteanu a adus la cunoştinţa preoţilor despre mersul lucrărilor de construcţie a sediului protopopiatului.
A fost analizat demersul parvenit din partea Studioului „Revelaţie” privind realizarea unor filme documentare despre viaţa mănăstirilor şi locaşurilor sfinte din republică, în special a celor amplasate în protopopiatul Floreşti. S-a acordat şi un modest ajutor pentru a porni acest proiect.
www.mitropolia.md