Rugăciunea „Tatăl nostru”

0
13291
Rugăciunea „Tatăl nostru”
Chemarea atotsfântă şi preacinstită a marelui şi fericitului Dumnezeu şi Tată este simbolul înfierii adevărate şi reale, care ni se va da prin darul şi harul Duhului Sfânt. Prin această înfiere, biruindu-se şi acoperindu-se tot ce-i însuşire omenească, prin coborârea harului, se vor face şi vor fi fii lui Dumnezeu toţi sfinţii, care s-au luminat încă de aici cu frumuseţea dumnezeească a bunătăţii.
Sfântul Maxim Mărturisitorul „Mistagogia”