Păcatul lezează demnitatea lui Dumnezeu

0
1054
Păcatul lezează demnitatea lui Dumnezeu
Pentru a ilustra acest adevăr, s-a spus următoarea pildă: un oarecare Ion, mergând la armată şi spunând „prostule” unui simplu soldat ca el, nu a fost pedepsit; când a spus acelaşi cuvânt caporalului său, a fost pedepsit cu zece zile de carceră; când a spus acelaşi lucru şi sergentului, pedeapsa a crescut şi mai mult; zicând tot astfel şi locotenentului, colonelului, generalului, regelui, a fost pedepsit din ce în ce mai aspru. El nu putea înţelege şi-şi zicea: „Vina mea a fost în toate cazurile aceeaşi, eu n-am zis niciodată mai mult decât prostule, pentru ce atâta deosebire de pedeapsă? E o adevărată nedreptate!”.
El nu ştia că gravitatea pedepsei se măsoară cu demnitatea persoanei vătămate.
preot Nicolae PURA, Pilde, 2004