În Joia Mare, Patriarhul Chiril a săvârşit „cinul spălării picioarelor”

0
891
În Joia Mare, Patriarhul Chiril a săvârşit „cinul spălării picioarelor”
După Săvârşirea Sfintei Liturghii, în Joia Patimilor, Patriarhul Moscovei şi a Întregii Rusii Chiril a săvârşit „cinul spălării picioarelor”. Pentru prima dată, după mulţi ani, această rânduială a fost săvârşită de un patriarh a Bisericii Ortodoxe Ruse. După chipul Mântuitorului, care a spălat picioarele ucenicilor săi, Patriarhul Chiril a spălat picioarele a 12 preoţi, în semn de smerenie adâncă şi de slujire poporului lui Dumnezeu.
După rugăciunea amvonului, Patriarhul a ieşit din altar pe catedră, unde au ieşit încă 12 preoţi. Sanctitatea Sa, şi-a scos sacosul, omoforul, panaghia, după ce s-a legat cu un prosop lung, apoi pe rând, a spălat picioarele tuturor. Apoi, Patriarhul s-a îmbrăcat înapoi în sacos şi în predica sa a explicat sensul celor întâmplate. „Gustând din Trupul şi din Sângele Domnului, ne unim cu viaţa Lui Dumnezeiască, devenim membri ai Împărăţiei Sale. Anume Împărtăşirea cu Dumnezeieştile Taine ne ajută ca să scăpăm de păcate, deoarece, nici o forţare a cugetului, nici o concentrare a voinţei sau a simţurilor nu sunt în stare să biruie puterea păcatului. Dar primind puterea lui Hristos, devenim mai puternici decât forţele întunericului.” De asemeni Patriarhul a mai menţionat: „În acest timp, aprins şi neliniştit, când omul este supus diferitor încercări şi ispite, în mod deosebit trebuie să alergăm la Potirul Domnului unde cu frică, cu credinţă şi cu dragoste să gustăm din Trupul şi din Sângele Domnului. Ziua de azi ne cheamă la o viaţă liturgică activă, să fim nu spectatori, ci participanţi ai acesteia.” După aceasta, Sanctitatea Sa a vorbit despre importanţa şi sensul „cinului spălării picioarelor”, care a avut loc în această zi: „Acest act, ne ajută să înţelegem toată profunzimea smereniei lui Hristos, care a devenit om ca noi să ne mântuim. La cina cea de taină, Mântuitorul, plecând genunchii a spălat picioarele ucenicilor, cum făceau de obicei doar robii, arătând prin aceasta că fiecare persoană este importantă, înaintea Domnului. Anume acest înţeles îl ajută pe creştin să fie smerit, să-şi îndeplinească sincer îndatoririle, care nu ar fi acestea, ţinând minte că îndeplinirea îndatoririlor şi toată cinstea ce reese de aici, nu acoperă marele adevăr, că noi toţi suntem egali înaintea lui Dumnezeu. Mândria însă, a spus în încheiere Patriarhul Chiril, distruge acea legătură, pe care Dumnezeu a stabilit-o cu noi după suferinţele de pe Cruce a Domnului nostru Iisus Hristos şi după Învierea Sa.”
www.patriarhia.ru
trad.www.ortodoxia.md