Festival de muzică pascală la Frumoasa

0
879
Festival de muzică pascală la Frumoasa
Mănăstirea Frumoasa organizează pentru sâmbătă, 2 mai în curtea mănăstirii un concert de muzică pascală. programul manifestărilor presupune ca la 8.30 – Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, pentru ora 10.00 Festivalul propriu zis, apoi la 12.00 masa de sărbătoare.
Numită iniţial „Frumuşica” după numele poienei în care a fost zidită, mănăstirea Frumoasa a fost întemeiată ca mănăstire de călugări, în toamna anului 1804, de către răzeşul satului Onişcani Efrem Iurcu (mai apoi schimonahul Eftimie) şi trei ieromonahi de la Mănăstirea Neamţ (România) – Serafim, Ioanichie şi Macarie.

Prima atestare documentara: 10 iunie 1807, când 43 răzeşi de pe moşia Bravicea au împropietărit mănăstirea cu pământ.
În anii 60 ai sec. XIX la Frumoasa şi-a facut ucenicia viitorul mitropolit al Moldovei Iosif Naniescu.

În perioada interbelică mănăstirea a fost vizitată de episcopul Visarion Puiu, scriitorul Mihail Sadoveanu, mitroplitul Gurie Grosu şi de alte personalităţi ale timpului.

Din 28 octombrie 1938 Frumoasa a fost reorganizată în mănăstire de maici, iar în cadrul mănăstirii a fost înfiinţată Şcoala pregătitoare pentru Institutul de călăgăriţe infirmiere din Chişinău.

În mai 1946 puterea sovietică în comun acord cu episcopul Ieronim al Chişinăului lichidează mănăstirea care nu-şi putea achita impozitele către stat.

Din 1946 pîna în 1994 în mănăstire au activat:

* orfelinat;
* şcoală internat pentru copii su
rdo-muţi;
* colonie-penetenciar pentru minore;
* şcoala specială pentru copii alienaţi mintal.

În septembrie 1994 Frumoasa a fost reactivată ca mănăstire de călugări de către ieromonahul Vasile Ciobanu.
Stareţii de după redeschidere: egumen Vasile Ciobanu (1994-2000), egumen Teodosie Condrea (2001-2002), arhimandrit Ambrozie Munteanu (2002-2006).

Din 27 decembrie 2005 mănăstirea a fost reorganizată în aşezământ monahal pentru maici.
Stareţă: egumena Benedicta Mura (2006-prezent).
Duhovnic: arhimandrit Ambrozie Munteanu (2006-prezent)
Colectiv monahal: o stareţă, un duhovnic, doi preoţi slujitori, treisprezece maici, şase surori şi patru fraţi de ascultare, în total 27 persoane.

www.ortodoxia.md