De Bunavestire, Patriarhul Chiril a săvârşit Sfânta Liturghie în Soborul din Cremlin

0
960
De Bunavestire, Patriarhul Chiril a săvârşit Sfânta Liturghie în Soborul din Cremlin
În 7 aprilie, de Praznicul Buneivestiri, Sanctitatea Sa, Patriarhul Chiril a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în Soborul din Cremlin, care poartă acelaşi hram. Au mai coliturghisit şi Episcopul Ilarion, Preşedintele Departamentului Relaţii Externe, Episcopul Marcu, mai mulţi reprezentanţi ai clerului din Moscova.
După citirea Sfintei Evanghelii, Patriarhul s-a adresat cu un cuvânt de felicitare: „Astăzi – Praznicul Buneivestiri a Maicii Domnului nostru Iisus Hristos – este un eveniment care într-adevăr a devenit începutul mântuirii noastre. Dumnezeu a voit să intre în istoria omenirii, să devină Unul din noi, să unească firea dumnezeiască şi cu cea omenească, că dinăuntru să învingă păcatul şi să refacă pe Adam cel căzut. Dumnezeu a creat omul liber, şi chiar mântuirea omului Dumnezeu cel atotputernic nu o face împotriva voii oamenilor. Cinstirea Maicii Domnului a fost totdeauna în legătură strânsă cu cinstirea femeii în Biserica Ortodoxă. Doar că în lumea contemporană există multe exagerări înşelătoare, una dintre care este şi episcopatul feminin, cât şi preoţia feminină. Anume acele culte, care s-au dezis de cinstirea Maicii Domnului a apărut această înşelătorie. Cinstirea tuturor femeilor, slava tuturor femeilor – Maica Domnului- sub omoforul său ocroteşte toată lumea ortodoxă, mai ales ascultând rugăciunile mamelor pentru copii săi”, a încheiat Sanctitatea Sa, îndemnând lumea să se roage pentru femeile noastre Preacuratei Stăpâne, pe umerii cărora a căzut crucea grea, ca Dumnezeu să le ajute, să le ţină puterile, făcându-le stâlpi ai societăţii actuale.
După sfârşitul Liturghiei, P. F. Chiril încă odată a adus sincere felicitări tuturor cu această Sfântă Sărbătoare. Adresându-se P.S. Marcu, ia mulţumit acestuia pentru anii mulţi ce ia avut în funcţia de Adjunct al Preşedintelui Departamentului Externe. În semn de mulţumire pentru slujirea acestuia în funcţia dată, dar şi cu ocazia jubileului de 45 ani, primul ierarh a Bisericii Ortodoxe Ruse, ia dăruit acestuia o panaghie memorabilă.
După aceasta către Patriarh s-a adresat prot. Vladimir Divacov, care în numele clerului şi a tuturor credincioşilor la felicitat cu ocazia celor 40 de ani de slujire în san preoţesc. După Sfânta Liturghie, Patriarhul împreună cu clerul, ieşind în pridvorul Soborului, unde a fost întâmpinat cu cântarea troparului zilei de către ucenicii şcolilor duminicale din Moscova şi înconjurat de aceştea după tradiţie a eliberat doi porumbei albi.
www.patriarhia.ru
Trad. www.ortodoxia.md