Certificat de lipsire de botez

0
4631
„Certificat de lipsire de botez”
După cum informează mai multe agenţii de presă, mai bine de 100 000 de englezi au descărcat aşa numitul „Cerificat de lipsire de botez”. Şi aceasta, cu toate că pentru a salva acest certificat este nevoie de a achita o anumită sumă de bani de către vizitatori. Preţul unui astfel de certificat este de 3 lire. Pentru persoanele de peste hotare, este de 5 lire. Sunt prevăzute şi reduceri. În orice caz, situl nu prezintă posibilitatea de a salva cerificatul gratis.
Aşadar, un nou fenomen de secularizare apuseană. Pentru posibilitatea de a te lepăda de credinţa ta, oamenilor li se propune să plătească. Suma, în situaţia dată nu importă, de fapt importă, pentru organizatori, pentru că aceştia încasează bani grei, însă pentru oameni ea este simbolică. Dar a cărui simbol este ea totuşi? Însăşi situl, răspunde vag la această întrebare: „Procurarea certificatului îl va izbăvi pe cel ce la procurat de formalism, de obligaţia de a fi botezat, care la rândul său şterg păcatele strămoşeşti.”
Încă odată în plus, avem ocazia să ne convingem că, necătând la istoria multiseculară a anglicanismului, mai larg a protestantismului, temelia teologiei de aici rămâne romano-catolicismul în această regiune. Doar anume aceasta, a înrădăcinat în conştiinţa oamenilor ideea că fiecare om poartă răspundere înaintea lui Dumnezeu pentru păcatul strămoşesc. Nu stricarea naturii firii omeneşti, nu „sămânţa stricăciunii,” după cum afirmă Sfinţii Părinţi ai Bisericii, dar anume răspunderea pentru păcat, vina.
Dacă ar fi însă să vorbim cu alte cuvinte, dacă mai înainte, apusenii încercau să-şi cerceteze conştiinţa prin autoliniştire, prin procurarea indulgenţelor, iar conştiinţa omului, după cu se ştie este însăşi vocea lui Dumnezeu, apoi englezii de astăzi, cearcă să înăbuşe vocea Domnului de tot, prin procurarea acestor certificate.
Mă gândesc însă, că, nici indulgenţele romano-catolice, nici aceste blestemate certificate de lipsire de botez, nu vor asigura efectul pe care contează cei ce le cumpără. Şi aceste speranţe nocive de a fi eliberaţi de dragostea lui Dumnezeu şi de a înăbuşi în sine vocea conştiinţei nu-şi vor asigura efectul niciodată. Dumnezeu totdea
Trad. Preot Iulian Raţă