Regulă pentru rugăciunile ce se cuvin a fi făcute de fiecare creştin ortodox!

0
4122
Regulă
pentru rugăciunile ce se cuvine a se face de
orice creştin evlavios şi cu frică de Dumnezeu
Sâmbătă seara: Se citeşte Canonul Domnului Nostru Iisus Hristos şi paraclisul Născătoarei de Dumnezeu, Canonul Îngerului păzitor şi Canonul Zilei şi desigur, Rugăciunile de seară, care se citesc în fiecare zi a săptămânii. Din Pavecerniţa Mare citim rugăciunile: Nespurcată, neîntinată… Şi ne dă nouă Stăpâne… şi: Pe cei ce ne urăsc şi ne fac nouă strâmbătate…

Duminică Seara: Canonul Domnului Iisus, Paraclisul Născătoarei de Dumnezeu, Canonul Arhanghelilor şi dacă va vrea cineva şi al Îngerului Păzitor.
Luni Dimineaţa: Rugăciunile de Dimineaţă şi în toate celelalte dimineţi se face asemenea, cu excepţia cazurilor când cineva urmează să se împărtăşească, face după cum este indicat mai jos.
Luni Seara: Canonul Domnului Nostru Iisus, Paraclisul Născătoarei de Dumnezeu, Acatisul Sfântului Ioan Botezătorul şi Canonul Îngerului Păzitor.
Marţi Seara: Canonul Cinstitei Cruci, Paraclisul Născătoarei de Dumnezeu şi Canonul Îngerului Păzitor.
Mercuri Seara: Canonul Domnului nostru Iisus, Paraclisul Născătoarei de Dumnezeu, Canonul Îngerului Păzitor, Acatistul Sfinţilor Apostoli şi cine va vrea şi al Sfântului Nicolae.
Joi Seara: Canonul de viaţă Dătătoarei Cruci, Paraclisul Născătoarei de Dumnezeu şi Canonul Îngerului Păzitor.
Vineri Seara: Canonul Domnului Iisus, Acatistul Născătoarei de Dumnezeu, apoi Canonul Îngerului Păzitor şi al Tuturor Sfinţilor.

 

Pentru cei ce doresc să Primească Sfintele Taine

Cei care doresc să se împărtăşească a doua zi urmează să participe în mod obligatoriu la Sluba Privegherii, în cadrul căreia vor asculta rugăciunile Vecerniei, Utreniei şi ceasul I. De asemenea să citească Canonul şi rugăciunile Sfintei Împărtăşiri. În dimineaţa zilei, cei care au să se împărtăşească, să asculte ceasurile III şi VI în Biserică, mai înainte de Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie. Să asculte cu evlavie, cu frică de Dumnezeu şi cu credinţă Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie.
Dacă cineva se va împărtăşi cu Sfintele şi făcătoarele de viaţă Taine, după primirea Sfintelor Taine, să citească Rugăciunile de după Împărtăşire.

Oamenii temători de Dumnezeu, care nu zăbovesc în gânduri deşarte, ci sunt stăpâni pe sine, se îndeletnicesc cu citirea psaltirii, a rugăciunilor după hotărâre, a Sfintei Scripturi, a lucrărilor Sfinţilor Părinţi şi Dascăli a Bisericii.
Această rânduială este ţinută în toate zilele de toţi preoţii, diaconii, clericii şi monahii, cum şi de toţi cei care ştiu carte, fiindcă Apostolul a poruncit să nu părăsim adunarea Bisericească şi prin urmare, nici rugăciunile Bisericii. Nimănui nu i se cuvine a lăsa rânduitul canon neândeplinit, pentru că, spre dragostea lui Dumnezeu fiecare om este dator a tinde după cum este scris: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul Tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată virtutea ta şi din tot cugetul tău”. Se cuvine să avem dragoste către rugăciune şi să o facem cu osârdie către Dumnezeu, cel în Trei Ipostasuri, către Preacurata Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu şi către toţi Sfinţii, pentru care vom dobândi bunătăţile cele gătite în ceruri, cu toţi Sfinţii care bine au plăcut lui Dumnezeu.

Privegheaţi şi vă rugaţi neâncetat…

магазин парфюмерии купить