Fapte bune se săvârşesc oriunde

0
1161
Fapte bune se săvârşesc oriunde
Cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Petru, Episcop de Hâncu directorul Orfelinatului „Preafericitul Iosif”, la data de 24 februarie 2009 surorile Elena şi Zinaida Grosu, care sunt întreţinute de această instituţie, şi-au vizitat mama care este bolnavă de cancer.
Pe parcursul mai multor ani doamna Tatiana Grosu este în imposibilitate de a se deplasa desinestătător şi de a avea grijă de copii săi. Asfel, începînd cu 18 ianuarie 2008, în baza deciziei Nr. 610 din 28 decembrie 2008 şi în baza cererii părinţilor, cele două fetiţe din cei patru copii a ei se află la îngrijire în Casa Copilului unde pe lângă altele frecventează Liceul „Onisifor Ghibu” din imediata apropiere a orfelinatului. Ca urmare a situaţiei financiare precare în care se află, cinci dintre cei şapte membri ai familiei Grosu trăiesc într-o singură cameră la casa părintească din satul Lozova, raionul Străşeni. Fetiţele au retrăit cu o adîncă emoţie această întîlnire care poate fi chiar ultima cu propria mama.
Iubiţi credincioşi, să nu fim indiferenţi la necazurile celor care o duc mai rău ca noi. Cine ştie, dacă moare această femeie, cui îi rămîn aceşti copii în viitor? Să-i ajutăm, deci, la vreme de grea încercare luînd aminte la cuvintele Mântuitorului care zice: „Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut” (Matei 25, 40).
www.eph.md/news

работа услуги информация