Hristos în şcoală

0
6635
Hristos în şcoală!
La una din lecţiile ce le-am ţinut în şcoala din localitate în anul de studii 2007-2008 am dat un test fulger elevilor, de răspunsul cărora am rămas uimit. Sincer să fiu, m-am întrebat, este oare spus din inimă ceea ce au scris ei? Nişte copiii! Şi dacă este adevărat, atunci de ce Bisericile noastre sunt goale? De ce atunci aceşti copiii minunaţi şi capabili nu vin să umple Biserica lui Hristos? În continuare vă propun să vedeţi ce au scris aceşti copilaşi într-un test fulger de 10 minute, care a avut două întrebări:
  1. 1. Ce este pentru mine Biserica?
  2. 2. De ce cred în Dumnezeu?

Răspunsurile uimesc prin înţelepciunea lor!

Biserica este locaşul unde se află Dumnezeu, Ea e darul de sus ce ne înzestrează cu viaţăveşnică şi necontenită. E dovada lăsată de Dumnezeu că El există şi v-a dăinui pe vecie. Anume Dumnezeu e Creatorul a tot ce ne înconjoară, noi suntem asemănarea Lui. Anume dacă vom crede în Dumnezeu soarele va răsări pe strada noastră, lumina din suflet va lumina mai tare, credinţa în tot ce este sfânt ne va îndruma spre cărarea plină cu flori, spre lumea în care există cântece bisericeşti şi peste tot vor fi raze de lumină şi îngeri care ne vor povăţui spre bine!
Donţu Eugenia

Pentru mine Biserica este un lăcaş sfânt în care oamneii rugându-se pot dobândi împărăţia cerului, devenind nişte fii lui Dumnezeu, se pot vindeca de faptele lor cele rele. Eu cred în Dumnezeu deoarece astfel pot deveni o fiică a Lui. Dumnezeu este pentru mine un Părinte pe care ascultându-l, odată Îl voi putea vedea, îi voi putea vedea Împărăţia. Doar numai prin Dumnezeu ne vom vindeca de păcate, care pentru noi oamenii sunt nenumărate. Dumnezeu însemnă pentru mine totul. De El depinde viaţa mea.
Scripnic Carolina

Bisserica este casa lui Dumnezeu unde fiecare om se mântuieşte vizitând Biserica şi pocăindu-se de păcatele sale. Cred în Dumnezeu deoarece El este cel mai sfânt Om din lume. Este Mântuitorul sufletlui meu. Chiar de greşesc şi mereuapuc pe drumul diavolesc, ajung, când imi dau seama de greşala mea şi seara îmi fac rugăciunea cu lacrimi în ochi şi cer iertare, chiar de nu o merit. Greşalele sunt că nu îmi fac tot timpul rugăciunile de seară şi de dimineaţă şi nu merg la Biserică ci merg pe drumul diavolesc.
Scripnic Ecaterina

Biserica pentru mine însemnă un loc unde toate păcatele sunt iertate şi unde îmi găsesc liniştea mea. Eu cred în Dumnezeu pentru că El este Tatăl nostru cel care ne-a dat viaţă şi cel care ne iartă păcatele noastre!
Dănilescu Luba

Pentru mine Biserica este cel mai sfânt loc şi pot să mai spun şi casa Domnului nostru Dumnezeu. Eu cred în Dumnezeu pentru că El ne-a creat, ne-a dat suflet şi chipul însuşi Domnului nostru. El ne-a creat din dragoste faţă de om. Iar noi ne spurcăm sufletelecu păcate, nu ţinem post, nu mergem la Biserică. Eu cred în Dumnezeu şi cred că El mia dat tot ce este mai bun şi mai frumos!
Covali Daniel

Biserica este casa părintească în care ne găsim liniştea şi în care domină liniştea sufletească. Este cel mai sfânt lăcaş dat de Dumnezeu. Lăcaşul în care totul e o împărăţie şi o lume a tuturor sifnţilor. Eu cred în Dumnezeu deoarece El este Împăratul tuturor vieţuitoarelor, este Cel care a creat pământul şi oamenii.
Fomenco Marina

Biserica pentru mine este un lăcaş sfânt în care eu şi toţi din jurul meu se duc ca să se roage şi să se destăinuie Bunului nostru Dumnezeu. El pentru noi este ca un părinte care ne îndeamnă să facem lucruri bune, însă aproape nimeni din noi nu îl ascultă şi nu Îi urmează sfaturile Lui. Ar fi cazul ca fiecare dintre noi să ţină posturile, să facă rugăciuni, să nu facă păcate… Prin acestea noi ne vom arăta stima noastră pentru Dumnezeu şi vom fi mai buni la suflet şi ne vom simţi mai uşuraţi. Dacă vom face aceste lucruri, la sigur vom ajunge în Împărăţia Cerurilor.
Severin Maria

Pentru mine Biserica este un lăcaş sfânt unde merg să mă rog de câte ori am ocazia. Eu, noi care credem în Dumnezeu avem un motiv întemeiat de a ne închina lui Dumnezeupentru că Dumnezeu a făcut omul dintr-o mână de ţărână şi lui Dumnezeu noi îi datorăm viaţa.
Rapcea Dorin

Citind încă odată aceste rânduri îmi aduc aminte cu dragoste de acele clipe când citeam pentru prima dată aceste păreri ale elevilor. Mă gândesc că ei, cu părerile lor vin în perfectă concordanţă cu cuvintele Sfintei Scripturi: Ca să ştii, dacă zăbovesc, cum trebuie să petreci, în casa lui Dumnezeu, care este Biserica lui Dumnezeu celui viu, stâlp şi temelie a adevărului. (I Timotei 3, 15), sau în altă parte, zice Sfânta Scriptură: Pe aceasta, Dumnezeu a lucrat-o în Hristos, sculându-L din morţi şi aşezându-L dea drepta Sa, în ceruri, mai presus decât toată începătoria şi stăpânia şi puterea şi domnia şi decât tot numele ce se numeşte, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor. Şi toate le-a supus sub picioarele Lui şi, mai presus de toate, L-a dat pe El cap Bisericii, care este trupul Lui, plinirea celui ce plineşte toate într-u toţi (Efeseni 1, 20-23). Eu sunt de părerea că copiii, fără să citească Biblia au înţeles că: întru El (întru Hristos) au fost făcute toate, cele din ceruri şi cele de pe pământ, cele văzute, şi cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie stăpânii. Toate s-au făcut prin El şi pentru El. El este mai înainte decât toate şi toate prin El sunt aşezate. Şi El este capul trupului, al Bisericii; El este începutul, întâiul născut din morţi, ca să fie El cel dintâi întru toate (Colloseni 1, 16-18). În rest, este dureros desigur că din toate rămân doar cuvintele… Pentru că în faptă Biserica pustieşte şi e păcat. Dar poate mai avem timp? Doamne ajută-ne şi ne mântuieşte!


чехол MINIsv-autoкупить справку в бассейн