Cele şapte păcate

0
5449

Cele şapte păcate de moarte:

1. Mândria
2. Zgârcenia
3. Desfrânarea
4. Lăcomia

5. Mânia
6. Zavistia
7. Lenea şi neîngrijirea sufletului

Păcatele împotriva Duhului Sfânt

1. Încrederea prea mare şi nesocotită în harul lui Dumnezeu
2. Desnădejdea sau neîncrederea chibzuită în mila lui Dumnezeu
3. Împotrivirea la adevărul stabilit, arătat şi dovedit al religiei creştin-ortodoxe
4. Lepădarea de credinţa ortodoxă

Păcate strigătoare la cer

1. Uciderea săvârşită cu voie
2. Sodomia (homosexualii, lesbienele, relaţiile împotriva firii între bărbat şi femeie)
3. Asuprirea săracilor, a orfanilor sau a văduvelor
4. Oprirea pe nedrept a simbriei lucrătorilor

Păcate străine de care se face responsabil creştinul atunci:

1. Când sfătuieşte pe altul să păcătuiască
2. Când porunceşte altuia să păcătuiască
3. Când se învoieşte cu altul la păcat
4. Când ajută altuia să păcătuiască
5. Când laudă pe cel ce face păcatul
6. Când ştie, dar tace de păcatul altuia
7. Când poate, dar nu voieşte să împiedice pe altul de a face păcatul

купить фенкуплю бу снегоход недороготанзания тур