Biblioteca ortodoxă

 
1. Acatiste închinate persoanelor Sfintei Treimi
**** Acatistul Sfintei Treimi(24 mai)
01 Oct 2011 17305
**** Acatist de mulțumire - Slavă lui Dumnezeu pentru toate
22 Sep 2010 20435
**** Acatistul Naşterii Domnului (25 Decembrie/ 7 ianuarie)
19 Sep 2010 11888
**** Acatistul Botezului Domnului (6/19 Ianuarie)
15 Iun 2012 9973
**** Acatistul Întâmpinării Domnului (2/15 februarie)
15 Iun 2012 14172
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos liniștitorul sufletelor noastre
20 Sep 2010 22580
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos - Calea, Adevărul şi Viaţa
15 Iun 2012 10837
**** Acatistul Darurilor Sfinte şi Tămăduirilor de Boli al Domnului Iisus Hristos
15 Iun 2012 15696
**** Acatistul Sfintei Învieri a Domnului
15 Iun 2012 8861
**** Acatist către Dumnezeu Fiul pentru izbăvire de necazuri
15 Iun 2012 16824
**** Acatist către Dumnezeu Fiul pentru izbăvire de boală
15 Iun 2012 12445
**** Acatist de mulţumire către Domnul Iisus Hristos
15 Iun 2012 20240
**** Acatistul către Atotputernicul Dumnezeu, la vreme de necaz sau de ispită
15 Iun 2012 42259
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos
25 Sep 2014 26841
****Acatistul Pogorârea Sfântului Duh (II)
15 Iun 2012 8466
****Acatist de mulţumire Lui Dumnezeu Tatăl
27 Oct 2010 18988
****Acatistul Binecuvântărilor Cereşti al Domnului Iisus Hristos
10 Feb 2012 11537
****Acatistul Sfintei Lumini Cereşti a Domnului Iisus Hristos
14 Iun 2012 14886
****Acatistul Protecţiei Sfinte a Domnului Iisus Hristos
14 Iun 2012 12863
****Acatistul Pogorârea Sfântului Duh (I)
21 Iun 2013 15125
****Acatist pentru izbăvirea de boală către preadulcele Iisus, doctorul sufletelor şi a trupurilor noastre
14 Iun 2012 11417
****Acatistul Intrării Domnului în Ierusalim
01 Oct 2011 9130
****Acatistul Înălţării Domnului
12 Iun 2013 5573
2. Acatiste închinate Maicii Domnului
**** Acatistul Maicii Domnului - Bucuria tuturor celor necăjiţi
29 Oct 2010 17016
Acatistul Adormirii Maicii Domnului - (15/28 august)
21 Aug 2012 17772
**** Acatistul Maicii Domnului Pentru împăcarea celor învrăjbiţi 13 August
20 Sep 2010 18479
**** Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului(1/14 octombrie)
27 Oct 2010 20921
**** Acatistul Intrării în Biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie / 4 decembrie)
03 Nov 2010 14315
**** Acatistul Buneivestiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria - 25 martie
20 Sep 2010 12783
**** Acatistul Maicii Domnului, Arătătoarea Căii
15 Oct 2010 16216
**** Acatistul Maicii Domnului - povățuitoarea copiilor
25 Sep 2010 10938
**** Acatistul de Laudă Sfântă al Maicii Domnului
05 Oct 2010 12211
****Acatistul Izvorului Tămăduirilor Născătoarei de Dumnezeu
22 Oct 2010 11829
**** Acatistul Maicii Domnului Umilenia(Floarea Smereniei)
24 Oct 2010 14513
****Acatistul Maicii Domnului "Grabnică ascultătoare"
27 Oct 2010 17206
****Imnul Acatist al Maicii Domnului - la Rugul Aprins
22 Dec 2010 19603
**** Acatistul Maicii Domnului, Apărătoarea noastră în ziua înfricoșătoare a Judecății de Apoi
25 Oct 2014 8377
**** Acatistul naşterii Maicii Domnului - (8/21 septembrie)
21 Sep 2011 13446
3. Acatiste închinate Sfinților și Sfintelor
Acatistul Sfintei Fericitei Maicii Matroana(19 aprilie)
20 Nov 2009 19829
**** Acatistul şi viaţa Sfintei Cuvioasei Xenia(24 ianuarie)ajutătoare la nevoinţe băneşti
19 Apr 2011 19461
Acatistul şi viaţa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă (6 mai)
25 Iun 2009 12205
Acatistul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel
11 Iul 2009 12143
Acatistul Sfintilor Mucenici si Doctori fara de arginti Epictet preotul si Astion Monahul
22 Aug 2009 7951
Acatistul Sfintei împărătese Olga
26 Aug 2009 13806
Acatistul Binecredinciosului Voievod al Moldovei Ştefan cel Mare şi Sfânt - 2 IULIE
26 Aug 2009 7330
Acatistul Cuviosului Părintelui nostrum Paisie Aghioritul - 12 iulie
26 Aug 2009 8770
Acatistul Sfinţilor Brâncoveni - (16 august)
26 Aug 2009 7581
Acatistul Sfântului Ioan Iacob Hozevitul 5 august
27 Aug 2009 14387
Acatistul schimbării la faţă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos 6 august
27 Aug 2009 12568
Acatistul Sfintei Teodora de la Sihla - Sfanta Cuvioasa - (7 august)
15 Sep 2010 12120
Acatistul Cuviosului Moise Ungurul - (26 iulie / 8 august) (pt ajutor în patima desfrânării şi în toată lupta cu trupul)
27 Aug 2009 17919
Acatistul Sfântului Fanurie – 27 AUGUST
05 Apr 2011 11050
Acatistul Sfântului Cuviosului Moise Etiopianul - (28 august)
28 Aug 2009 9331
Acatistul Sfântului Alexandru, Patriarhul Constantinopolului - (30 august)
28 Aug 2009 9668
Acatistul Sfântului Ierarh Varlaam - (30 august)
28 Aug 2009 8954
Acatistul Sfântului Alexandru din Svir - - Sfânt Cuvios Părinte ! - (30 august)
28 Aug 2009 10751
Acatistul Sfântului Arhanghel Mihail - (6/19 septembrie, 8/21 noiembrie)
16 Sep 2009 15409
Acatistul Sfinţilor Ioachim şi Ana – 9/22 septembrie
16 Sep 2009 14555
Acatistul Sfântului Onufrie de la Verona - (9/22 septembrie)
16 Sep 2009 10596
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Nichita Gotul(15 septembrie)
28 Aug 2009 8564
Acatistul Sfântului Teodosie de la Brazi - (22 septembrie)
28 Aug 2009 8255
Acatistul Sfântului Siluan Athonitul - (24 septembrie)
28 Aug 2009 8226
Acatistul Sfintei Tecla - Cea întocmai cu Apostolii - (24 septembrie/ 7 octombrie)
16 Sep 2009 8241
Acatistul Sfântului Sergie de Radonej - Sfânt Preacuvios! - (25 septembrie/ 8 octombrie)
16 Sep 2009 8377
Acatistul Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan - (26 Septembrie/ 9 octombrie)
16 Sep 2009 8822
Acatistul Sfântului Antim Ivireanul- (27 septembrie)/ 10 octombrie
16 Sep 2009 8189
**** Acatistul Sfântului Apostol Toma - (6/19 octombrie)
28 Oct 2010 9897
**** Acatistul Cuviosului Ambrozie de la Optina(10/23 octombrie)
28 Oct 2010 8975
**** Acatistul Cuvioasei maicii nostre Parascheva (14/28 octombrie)
07 Nov 2010 8685
**** Acatistul Sfinților Mărturisitori Visarion, Sofronie și al Mucenicului Oprea (21/3 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 7552
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir - (26/8 octombrie/noiembrie)
27 Oct 2010 8970
**** Acatistul Prea Cuviosului Părintelui nostru Dimitrie din Basarabi(27/9 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 7878
**** Acatistul Sfântului Teofil - Sfânt nebun pentru Hristos(28/10 octombrie/noiembrie)
03 Nov 2010 11477
**** Acatistul Sfinților Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel - apărători și mărturisitori ai Ortodoxiei pe pământul transilvan(21/3 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 9034
**** Acatistul Sfântului Mucenic Nestor care a pătimit(27/9 octombrie/noiembrie)
03 Nov 2010 8738
**** Acatistul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil(8/21 Noiembrie)
30 Oct 2010 12522
**** Acatistul Sfântului Arhanghel Rafail 8/21 Noiembrie
29 Oct 2010 10777
**** Acatistul Sfântului Nectarie de Eghina(Taumaturghul) Noul făcător de minuni - pentru boli (primul acatist)(Vindecătorul de cancer)(9/22 noiembrie)
17 Apr 2011 15022
**** Acatistul Sfântului Nectarie de Eghina(Taumaturghul) Noul făcător de minuni - pentru boli (al doilea acatist)(Vindecătorul de cancer)(9/22 noiembrie)
17 Apr 2011 26399
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina (11/24 noiembrie)
30 Nov 2010 15527
Acatistul Sfantului Teodor Studitul (11/24 Noiembrie)
29 Oct 2010 9787
**** Acatistul Sfântului Ioan Gură de Aur (13/26 Noiembrie)
28 Oct 2010 11546
**** Acatistul Sfântului Grigorie Palama Arhiepiscopul Tesalonicului(14/27 noiembrie)
30 Oct 2010 8669
**** Acatistul Sfântului Paisie Velicikovski (15/28 noiembrie)
31 Oct 2010 9189
**** Acatistul Cuviosului Parintelui nostru Grigorie Decapolitul (20 noiembrie/3 decembrie)
28 Oct 2010 9568
**** Acatistul Sfântului Antonie de la Iezeru Vâlcea (23/6 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 12721
**** Acatistul Sfântului Clement Episcopul Romei (24/7 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 8929
**** Acatistul Sfântului Mercurie - Sfânt Mare Mucenic(25/8 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 10004
**** Acatistul Sfântului Grigorie Sinaitul(27/10 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 10003
**** Acatistul Sfântului Mucenic Iacov Persul (27/10 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 9202
**** Acatistul Preacuviosului Arsenie Boca(Protector al familiei) (28/11 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 55880
**** Acatistul Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat(30/13 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 13089
**** Acatistul Preacuviosului Părinte Porfirie - noul făcător de minuni(2/15 decembrie)
05 Nov 2010 10618
Acatistul Sfântului Gheorghe de la Cernica - Sfânt Cuvios (3 decembrie)
16 Dec 2010 10434
Acatistul Sfintei Varvara (4/17 decembrie)
05 Nov 2010 8698
Acatistul Sfântului Sava cel Sfinţit- Sfânt Cuvios Părinte - (5/18 Decembrie)
05 Nov 2010 13773
**** Acatistul Sfântului Nicolae - Ierarh al Mirelor Lichiei(marele făcător de minuni)(6/19 decembrie)
15 Dec 2010 32550
**** Acatistul Sfintei Filofteia - Sfântă Muceniţă (7/20 decembrie)
19 Dec 2010 14873
**** Acatistul Sfântului Ierarh Spiridon(mare făcător de minuni)(12/25 decembrie)
05 Nov 2010 30512
Acatistul Sfântului Elefterie – 15/28 Decembrie
19 Sep 2009 9166
Acatistul Sfântului Prooroc Daniil 17 Decembrie
19 Sep 2009 11300
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Sebastian (18/31 Decembrie)
19 Sep 2009 10252
Acatistul Sfântului Mucenic şi Ierarh Modest (18/31 Decembrie) Acest sfânt este grabnic ajutător pentru animalele bolnave din gospodărie
19 Sep 2009 8703
Acatistul Sfântului Bonifatie (19 decembrie/ 1 ianuarie) Acest sfânt este grabnic ajutător pentru animalele bolnave din gospodărie
19 Sep 2009 10257
Acatistul Sfântului Ignatie Teoforul - (20 Decembrie/ 2 ianuarie)
19 Sep 2009 9709
Acatistul Sfântului Ioan de Kronstadt - 20 Decembrie/ 2 ianuarie
21 Sep 2009 10223
Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Anastasia Romana
09 Nov 2010 13424
Acatistul Sfântului Ierarh Nifon al Constanţianei - 23 Decembrie
21 Sep 2009 14411
Acatistul Sfintei Eugenia - Sfântă Muceniţă - ( 24 Decembrie)
05 Nov 2010 10829
Acatistul Sfântului Nicodim cel Sfinţit de la Tismana - Preacuvios părinte! Arhimandritul Lavrei Sfintei Mănăstiri Tismana din Oltenia (26 decembrie)
21 Sep 2009 7222
**** Acatistul Sfântului Ştefan - - Sfânt Arhidiacon (27 decembrie)
22 Oct 2010 11483
Acatistul Sfinţilor 14 000 de prunci ucişi de Irod - (29 Decembrie)
21 Sep 2009 14364
Acatistul Sfintei Anisia - (30 decembrie)
23 Sep 2009 10359
**** Acatistul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare (1/14 Ianuarie)
22 Sep 2010 12341
Acatistul Sfântului Serafim de Sarov, mare făcător de minuni 2/15 Ianuarie
02 Mai 2011 12297
**** Acatistul Sfintei Iuliana din Lazarevo, ocrotitoarea celor căsătoriţi 2/15 Ianuarie
29 Mar 2012 10504
Acatistul Sfântului Efrem Cel Nou (prăznuit în 3 ian. ziua aflării moaştelor şi ziua de 5 mai ziua săvârşirii)
23 Sep 2009 16955
**** Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului - 7/20 Ianuarie
24 Sep 2010 13637
Acatistul Sfântului Antipa de la Calapodeşti - 10/23 Ianuarie
29 Sep 2009 9679
Acatistul Sfintei Muceniţe Tatiana - 12/25 Ianuarie
24 Ian 2011 10792
Acatistul Sfintei Nina - 14/27 Ianuarie
24 Ian 2011 11442
Acatistul Sfântului Antonie cel Mare - 17/30 Ianuarie
29 Sep 2009 15229
Acatistul Sfântului Atanasie al Alexandriei (cel Mare) - 18/31 Ianuarie
30 Sep 2009 14590
Acatistul Sfântului Macarie Egipteanul - (19 Ianuarie)
10 Oct 2009 8672
Acatistul Sfântului Marcu Mărturisitorul Episcopul Efesului - 19 Ianuarie
29 Sep 2009 7574
Acatistul Sfântului Lavrentie - 20 Ianuarie
10 Oct 2009 8750
Acatistul Sfântului Maxim Mărturisitorul – 21 Ianuarie
10 Oct 2009 8037
Acatistul Sfântului Mucenic Clement - 23 Ianuarie
03 Nov 2010 9200
Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Teologul - 25 Ianuarie
10 Oct 2009 9347
Acatistul Sfântului Mucenic Trifon - 1 februarie
17 Oct 2009 8965
AcatistulSfântului Fotie Mărturisitorul Patriarhul Constantinopolului - 6 Februarie
17 Oct 2009 8323
Acatistul Sfântului Partenie din Lampsakos, Ocrotitor al bolnavilor de cancer şi tămăduitor al tuturor bolilor - (7 FEBRUARIE)
28 Apr 2010 17514
- Acatistul Sfinţilor Teodor Tiron şi Teodor Stratilat (8 şi 17 februarie) pt diferitele necazuri şi mai ales ajută foarte mult pentru reuşiri la învăţătură şi la examene.
27 Oct 2009 14276
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Haralambie(10 februarie)
22 Sep 2010 9183
Acatistul Sfantului Mucenic Vlasie - ocrotitorul animalelor domestic - (11 februarie)
07 Nov 2009 18930
**** Acatistul Sfântului Ioan Casian - (29 februarie)
24 Sep 2010 11066
**** Acatistul Sfinţilor 40 Mucenici - 9 martie
24 Sep 2010 8814
Acatistul Sfântului Benedict de Nursia - 14 martie
06 Nov 2009 9712
Acatistul Sfântului Alexie - 17 martie
06 Nov 2009 7949
Acatistul Sfântului Arhanghel Gavriil - Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil - (26 martie, 13 iulie, 8 noiembrie)
07 Nov 2009 13205
Acatistul Sfântului Diodoh al Foticeii - 29 martie
12 Nov 2009 7681
Acatistul Sfantului Ioan Bogoslovul
09 Nov 2009 8347
Acatistul Sfintei Maria Egipteanca Sfântă Preacuvioasă Maică! (1 aprilie)
11 Nov 2009 7834
**** Acatistul Sfintei Teodora din Tesalonic - 5 APRILIE
25 Sep 2010 7921
Acatistul Sfântului Caliopie - Sfânt Mucenic - 7 aprilie
11 Nov 2009 7327
Acatistul Sfântului Calinic de la Cernica - 11 APRILIE
12 Nov 2009 7344
Acatistul Sfântului Sava Gotul (de la Buzău) - 12 aprilie
12 Nov 2009 7821
**** Acatistul Sfântului Sava de la Buzău - Sfânt Mucenic - (12 aprilie)
25 Nov 2009 8108
**** Acatistul Sfântului Pahomie de la Gledin - 14 Aprilie
25 Nov 2009 8737
**** Acatistul Sfintei Cuvioasei Muceniţe Tomaida - 14 Aprilie - Acatistul izbăvirii celor chinuiţi de îndreptăţirea de sine şi a celor ce doresc eliberarea de patimi
28 Apr 2010 8236
**** Acatistul Sfântului Vasile de la Poiana Mărului - Sfânt Cuvios (15 aprilie)
25 Nov 2009 9294
**** Acatistul Sfântului Ierarh Teotim I „Scitul” - 20 APRILIE
25 Nov 2009 8462
**** Acatistul Preacuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Macarie de la Saharna(13/26 mai)
28 Apr 2010 7148
**** Acatistul Sfinţilor Iorest şi Sava - Sfinţi Ierarhi Mitropoliţii Ardealului (24 aprilie)
25 Nov 2009 7658
**** Acatistul Sfintei Marii Muceniţe Irina - (5 Mai)
08 Dec 2009 8925
**** Acatistul Sfântului Simon Zilotul - 10 MAI
22 Feb 2010 9631
**** Acatistul Sfântului Amfilohie de la Poceaev - (12 mai)
22 Feb 2010 9259
**** Acatistul Sfântului Ioan Valahul Noul Mucenic (12 mai)
29 Apr 2010 10785
**** Acatistul Sfântului Ierarh Ignatie Brianceaninov(13 mai)
30 Apr 2010 8426
**** Acatistul Sfântului Părintelui nostru Pahomie cel Mare - (15 Mai)
12 Iul 2010 14691
**** Acatistul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeț(15 mai)
28 Iul 2010 7588
**** Acatistul Sfinților Împăraţi Constantin şi Elena(21 mai)
12 Iul 2010 10018
**** Acatistul Sfântului necunoscut de la Mănăstirea Neamț (24 mai 1986)(în timp de grea încercare sufletească)
12 Iul 2010 8831
**** Acatistul Sfântului Mucenic Ioan Rusul(27 Mai)
21 Iul 2010 7227
**** Acatistul Sfinților Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel(4 Iunie)
21 Iul 2010 6073
**** Acatistul Sfântului Părintelui nostru Visarion(6 iunie)
21 Iul 2010 10130
**** Acatistul Sfântului Luca al Crimeei, Făcătorul de minuni (Arhiepiscopul Luca Voino-Iasenetki)(11 iunie)
21 Iul 2010 13828
**** Acatistul Sfintei Muceniţe Achilina(13 Iunie)
21 Iul 2010 9926
**** Acatistul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava(2 iunie)
21 Iul 2010 7809
**** Acatistul Sfântului Ierarh Glicherie de la Slătioara Mărturisitorul (15/28 iunie)
28 Iul 2010 10022
**** Acatistul Sfinţilor Mucenici Manuil, Savel şi Ismail (17 IUNIE)
28 Iul 2010 7816
**** Acatistul Sf. Ierarh Ioan Maximovici făcătorul de minuni al vremurilor noastre(primul acatist)(19 iunie/2 iulie)
28 Iul 2010 10763
**** Acatistul Sfântului Cuvios Paisie cel Mare(19 iunie)
30 Iul 2010 6434
**** Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești(22 iunie)
29 Iul 2010 7027
**** Acatistul Sfintei Muceniţe Fevronia(pentru buna înţelegere între soţi)(13 Iunie)
28 Iul 2012 11966
**** Acatistul Sfântului GHERASIM KEFALONITUL - Izgonitorul demonilor (16 august și 20 octombrie)
30 Iul 2010 15002
**** Acatistul Sf. Ierarh Ioan Maximovici făcătorul de minuni al vremurilor noastre(al doilea acatist)(19 iunie/2 iulie)
30 Iul 2010 8138
**** Acatistul Sfântului împărat mucenic Nicolae, ţarul Rusiei(4 iulie)
01 Aug 2010 10386
**** Acatistul Sfinților Mucenici Cosma și Damian - doctorii cei fără de arginți(1iulie)
02 Aug 2010 7792
**** Acatistul Sfintei Chiriachi - Muceniţa - Purtătoare de biruinţă în nevoi şi necazuri grele - 7 (20) iulie
31 Iul 2010 11518
**** Acatistul Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt(2 iulie)
01 Aug 2010 5680
**** Acatistul Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuți(1 iulie)
07 Aug 2010 7160
**** Acatistul Sfinţilor Epictet preotul şi Astion monahul - Sfinţi Mucenici şi Doctori fără de arginţi!
07 Aug 2010 6410
**** Acatistul Sfintei Veronica, Sfântă Mironosiţă! (12 iulie)
24 Sep 2010 11779
**** Acatistul Sfintei Fericitei Eufrosina din Koliupanovo(16 iulie)
07 Aug 2010 7925
**** Acatistul Sfântului Nicodim Aghioritul(14 Iulie)
09 Aug 2010 10532
Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Eufimia(11iulie/16 septembrie)
08 Aug 2010 13990
**** Acatistul Sfintei Mironosiţe Maria-Magdalena (22 Iulie)
09 Aug 2010 8973
**** Acatistul Sfântului Prooroc Ilie(pentru secetă)(20 Iulie)
11 Aug 2010 9931
**** Acatistul Sfintei Marii Mucenițe Marina(17 iulie)
11 Aug 2010 11782
**** Acatistul Sfintelor Preacuvioaselor Maici Olimpiada - mângaierea celor ce poartă lăuntric Crucea vremilor de cumpănă şi Eupraxia (12 iulie)
06 Aug 2011 7236
**** Acatistul Sfântului Mucenic Emilian de la Durostor(18 iulie)
14 Aug 2010 8536
**** Acatistul Sfântului Gherman De Dumnezeu purtător şi făcător de minuni din Alaska - (9 august, 13 decembrie)
13 Aug 2010 9606
**** Acatistul Sintei Mucenițe Hristina(Cristina)(24 iulie)
16 Aug 2010 11707
**** Acatistul Sfintei Macrina(19 iulie)
22 Sep 2010 8602
**** Acatistul Noului Mucenic Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor
21 Aug 2010 6712
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Procopie (8 iulie)
23 Oct 2010 12578
****Acatistul Îngerului păzitor
27 Oct 2010 7963
**** Acatistul Sfântului Ciprian - Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina (I) - (2/15 octombrie)
27 Oct 2010 12278
**** Acatistul Sfântului Ciprian - Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina (II) - (2/15 octombrie)
27 Oct 2010 16848
**** Acatistul Părintelui nostru Iov, egumenul din Poceaev (28octombrie)
27 Oct 2010 12509
**** Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog(I)(12 Martie/12 octombrie)
29 Oct 2010 12180
**** Acatistul Preacuvioşilor Stareţi de la Optina(11 octombrie)
28 Oct 2010 7979
**** Acatistul Sfinţilor de la Mănăstirea Pecerska - (3/16 Decembrie)
28 Oct 2010 9993
**** Acatistul Sfinților Doctori fără de Arginți Cosma și Damian din Asia Mica(1 noiembrie)
29 Oct 2010 13903
**** Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog(II)(12martie/12octombrie)
01 Nov 2010 6313
**** Acatistul Sfântului Ioan cel Milostiv-Patriarhul Alexandriei (12/25 noiembrie)
03 Nov 2010 9502
**** Acatistul Cuviosului Părintelui nostru Stelian(Ocrotitorul pruncilor (copiilor))(26/9 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 14809
**** Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Ecaterina(Ocrotitoarea familiei și a femeilor cu grele nașteri precum și a pruncilor slabi și a persoanelor în vârstă)(24/7 noiembrie/decembrie)
06 Dec 2010 14823
**** Acatist către toţi Sfinţii care au strălucit în pământurile Apusului
01 Nov 2010 8363
**** Acatistul Sfinţilor Gurie, Samon şi Aviv(protectorii căsătoriei)(15/28 noiembrie)
03 Nov 2010 15368
**** Acatistul Cuviosului Ioanichie, Schimonahul din valea chiliilor(26 iulie)
04 Nov 2010 5869
****Acatistul Sfântului Daniil Sihastrul(18/31 decemrbie)
04 Nov 2010 7341
**** Acatistul Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului(339-397)(primul acatist)(7/20 decembrie)
31 Mar 2013 10128
**** Acatistul Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului(339-397)(al doilea acatist)(7/20 decembrie)
05 Nov 2010 7438
Acatistul Sfântului Teofan Zăvorâtul -10/23 ianuarie
19 Ian 2011 8021
****Acatistul Sfintei Muceniţe Sofia şi a celor trei fiice ale sale: Pistis (Credinţa), Elpis (Nădejdea), şi Agapis (Dragostea)
10 Iun 2011 16362
**** Acatistul Sf. Iona din Kiev
10 Iun 2011 8877
****Acatistul Tuturor Sfinţilor
18 Iun 2011 9300
****Acatistul tuturor sfinţilor români
18 Iun 2011 6285
****Acatistul Sfântului Ierarh Gligherie Mărturisitorul
28 Iun 2011 4806
**** Acatistul Sfântului Marelui Mucenic Pantelimon, tămăduitorul de boli (27 iulie/9 august)
08 Aug 2011 13186
**** Acatistul Sfinţilor Adrian şi Natalia- Sfinţi Mucenici - 26 august (8 septembrie)
07 Sep 2011 14681
*** Acatistul Sfintelor Femei iubitoare de Dumnezeu
28 Iul 2012 6574
Acatistul Sfântului Eftimie cel Mare (20 ianuarie)
28 Iul 2012 3838
**** Acatistul Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan(30 Ianuarie)
11 Feb 2014 12893
4. Acatistele unor icoane, minuni, locuri și obiec
Acatistul Maicii Domnului Pantanasa "Vindecatoarea de Cancer"
28 Oct 2010 14155
**** Acatistul icoanei Maicii Domnului „Prodromița”
06 Nov 2010 11415
**** Acatistul Maicii Domnului - La icoana Sporirea Minţii - (15/28 august)
28 Oct 2010 20259
Acatistul Înălţării Sfintei Cruci - 1 august
06 Nov 2010 11796
Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Kazan (8/21 iulie şi 22 octombrie/ 4 noiembrie)
31 Oct 2010 12319
Acatistul Sfintei Cruci – 14/27 septembrie
06 Nov 2010 11238
Acatistul Maicii Domnului - La icoana Plângătoare de la Boian-(25 septembrie/8 octombrie)
03 Nov 2010 11108
**** Acatistul Maicii Domnului „Potirul Nesecat” (Izbăvitoare de beţie)
17 Apr 2011 21868
**** Acatistul Sfântului Mormânt al Mântuitorului nostru Iisus Hristos
25 Sep 2010 9212
**** Acatistul icoanei Maicii Domnului "Bucurie neaşteptată"
27 Oct 2010 46230
****Acatistul Preasfintei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu în cinstea Icoanei : "Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră"
27 Oct 2010 17642
****Acatistul Maicii Domnului în cinstea icoanei Sale făcătoare de minuni de la Mănăstirea Vărzăreşti
27 Oct 2010 9125
****Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Hârbovăţ
27 Oct 2010 7221
**** Acatistul Maicii Domnului la Icoana de la Krasna
22 Oct 2010 8934
****Acatistul Icoanei Maicii Domnului "Potoleşte întristările noastre"
08 Dec 2010 12494
****Acatistul Maicii Domnului la Icoana cu şapte săgeţi
24 Dec 2010 16366
****Acatistul Maicii Domnului la icoana "Caută la smerenia"
25 Iun 2011 6733
5. Alte acatiste
**** Acatistul pentru cei adormiți
01 Apr 2011 11032
**** Acatistul pentru pruncii avortați
28 Oct 2010 9343
**** Acatistul Nunţii
28 Oct 2010 6800
****Acatist de pocăinţă pentru iertarea păcatelor
08 Apr 2011 13225
Paraclise și canoane
#### Canonul de pocăinţă către Mântuitorul nostru Iisus Hristos
19 Sep 2014 31490
#### Paraclisul Cuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Siluan Athonitul
25 Sep 2010 8700
#### Canon de pocăință către Domnul nostru Iisus Hristos pentru pruncii avortați
23 Mar 2011 18288
#### Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (Acest paraclis se citeşte la întristarea sufletului şi la vreme de nevoie)
23 Mar 2011 31461
#### Paraclisul Sfântului Efrem cel Nou - la vreme de mâhnire, de boală, de primejdie ori de grea suferinţă
21 Iul 2010 11246
#### Paraclisul Icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu
21 Iul 2010 11931
#### Paraclisul sau Canonul de mângâiere a Sfântului Grigorie Palama
12 Iul 2010 9564
#### Paraclisul sau Canonul Sfântului Ioan Rusul Nou făcător de minuni!(27 mai)
12 Iul 2010 8807
#### Paraclisul sau Canonul Sfântului Mare Mucenic Ioan Cel Nou de la Suceava(pentru vânzare bună)(2 iunie)
21 Iul 2010 7406
#### Paraclisul sau Canonul salvării sufletelor din iad de câtre cei șapte Sfinți Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Varahil, Evgudil, Uriil și Salatail
13 Aug 2010 13153
#### Paraclisul Prea Cuvioasei Maicii Noastre Parascheva(14/27octombrie)
25 Sep 2010 8469
#### Canon de rugăciune la vreme de necazuri
26 Sep 2010 14187
#### Canonul întâi de rugăciune al bolnavului
23 Mar 2011 10396
#### Canon de pocăință a celui căzut în desfrânare
26 Sep 2010 14832
#### Canon de pocăință a celui ce se află în temniță
26 Sep 2010 7335
#### Canon de rugăciune pentru mântuirea copiilor
26 Sep 2010 12199
#### Canon de rugăciune pentru copilul bolnav
23 Mar 2011 17497
#### Canon de rugăciune a copiilor
26 Sep 2010 8128
#### Paraclisul Sf. Ap. Andrei, Cel întâi chemat, Apostolul românilor
04 Nov 2010 12155
#### Canonul de rugăciune către îngerul păzitor al vieții omului
23 Mar 2011 10843
#### Al doilea paraclis către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu(la vreme de întristare sufletească şi la orice întâmplare grea)
23 Mar 2011 14433
#### Canonul al doilea de rugăciune al bolnavului
23 Mar 2011 7521
#### Canon de rugăciune către puterile cerești și către toți sfinții
10 Iun 2011 7998
Canon de rugăciune al Sfântului Ierarh Petru Movilă împotriva ereziei şi apostaziei şi pentru împăcarea Bisericii
12 Ian 2012 4476
####Canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanul
27 Feb 2012 12233
Rugăciuni
Rugaciune către Bunul Dumnezeu cu mijlocirea tuturor sfinţilor
07 Feb 2010 29019
Rugăciune către Cuviosul Moise Arapul pentru vindecarea de patima băuturii
20 Sep 2014 37956
Psalmul 50
07 Feb 2010 24326
Psalmul 90. O cântare de laudă a lui David
02 Mar 2012 13213
Rugaciune catre Sfantul Mucenic Trifon
07 Feb 2010 15000
+++ Rugăciune înainte de călătorie
02 Mar 2012 22082
+++ Rugăciunea înainte şi după masă
30 Sep 2012 38934
Rugăciunile începătoare
07 Feb 2010 23630
Rugăciune la năvălirea demonilor
08 Feb 2011 13932
Rugăciune înaintea începerii unei lucrări
07 Feb 2010 23437
Rugăciune în vremuri de nevoie
07 Feb 2010 21651
+++ Rugăciune pentru copilul bolnav
28 Mai 2011 14194
Rugăciune la început de an şcolar
07 Feb 2010 20499
Rugăciunea ultimilor Părinţi de la Optina
07 Feb 2010 15879
Rugăciunea de dimineaţă Sfântului Grigorie Palama
07 Feb 2010 15953
Rugăcunea de luni
07 Feb 2010 13522
Rugăciunea de marţi
07 Feb 2010 12488
Rugăciunea de miercuri
07 Feb 2010 13540
Rugăciunea de joi
07 Feb 2010 13381
Rugăciunea de vineri
07 Feb 2010 14816
Rugăciunea de sâmbătă
07 Feb 2010 14995
Rugăciunea de duminică
07 Feb 2010 15430
Nepătată,neîtinată,nestricată,fara prihana,curată fecioara,a lui Dumnezeu
27 Mar 2009 8179
Nepătată,neîtinată,nestricată,fara prihana,curată fecioară,a lui Dumnezeu
07 Feb 2010 12205
Rugăciune catre Mîntuitorul Hristos
07 Feb 2010 15034
Rugăciunea copiilor mici
07 Feb 2010 14441
Altă rugăciune a copiilor mici
07 Feb 2010 13103
Rugăciune la sfârşitul Sfintei Liturghii
07 Feb 2010 12468
Rugăciune pentru mântuire
07 Feb 2010 16862
Rucăciune a creştinilor ortodocşi pentru vremurile de acum
07 Feb 2010 11936
Rugaciunea Sfantului Filaret
07 Feb 2010 11339
Rugaciunea celui ferecat în temnita neputintelor vietii
07 Feb 2010 13462
Rugaciunile inainte de Dumnezeiasca Impartasire
07 Feb 2010 9330
Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos
27 Iun 2011 12860
Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos II
27 Iun 2011 11426
Rugaciune pentru împacare, întelegere si înmultirea dragostei
02 Mar 2012 14944
Rugaciune gasita în buzunarul unui soldat rus necunoscut cazut în timpul celui de-al doilea razboi mondial
07 Feb 2010 15477
Suspinarea în rugăciunea către Domnul a Ieroschimonahului Partenie din Kiev
07 Feb 2010 11519
Rugaciunea retinerii
22 Sep 2014 23979
Rugaciunea Maicii Domnului "Sporirea Mintii"
07 Feb 2010 19254
+++ Rugăciune la aprinderea candelei
23 Mar 2011 20358
Rugăciune către Prea Curata Stăpână!
07 Feb 2010 20806
Rugaciune pentru căsătorie
07 Feb 2010 38594
Rugăciunile naşterii
07 Feb 2010 20010
Rugăciunea de fiecare zi a Sfântului Ierarh Filaret al Moscovei
07 Feb 2010 16811
POMELNIC - atât pt monah cât şi pt mirean (rugăciune)
16 Sep 2012 19545
+++ Rugăciune la timp de boală I
21 Aug 2010 13141
Rugaciunea sotiei pentru sotul ei
07 Feb 2010 23658
+++ Rugăciunea copilului pentru părinți
28 Mai 2011 17904
+++ Rugăciunea părinților pentru copii I
28 Mai 2011 20943
+++ RUGĂCIUNE pentru ÎMPĂCAREA CELOR ÎNVRĂJBIȚI
08 Feb 2010 26660
+++ Rugăciunea tinerilor care vor să se căsătorească(care și-a găsit partenerul)
08 Feb 2010 16177
+++ Rugăciunea soților
08 Feb 2010 15259
+++ Rugăciune pentru căsătorie(pt cei care nu și-au găsit încă partenerul)
02 Mar 2012 36946
+++ Rugăciunea celor ce se căsătoresc(ce au data nunții deja stabilită)
07 Feb 2010 12930
+++ Rugăciunea soţilor care nu au copii
28 Mai 2011 18815
+++ Rugaciune pentru pruncul ce se afla in pantecele mamei
07 Feb 2010 20376
+++ Rugăciune pentru cei decedați
07 Feb 2010 18627
+++ Rugăciune pentru cei bolnavi
24 Iun 2011 24390
+++ Rugăciunea soțului pentru soția sa
10 Feb 2010 14798
+++ Rugăciunea părinților pentru căsătoria copilului
10 Feb 2010 18959
+++ Rugăciunea văduvei
10 Feb 2010 10508
+++ Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul care se rostește în Sfântul și Marele Post
10 Feb 2010 13576
+++ Plânsurile Sfântului Efrem Sirul(de luni până duminică)
14 Feb 2010 15294
+++ Rugăciune pentru bolnavul care nu poate dormi
26 Feb 2010 13818
+++ Rugăciune la moartea unuia din soți
10 Feb 2010 10113
+++ Rugăciunea părintelui la moartea fiului sau a fiicei
10 Feb 2010 10898
+++ Rugăciunea copiilor la moartea unuia din părinți
10 Feb 2010 10717
+++ Rugăciune la moartea unui prieten
10 Feb 2010 11532
+++ Rugăciune la timp de boală II
21 Aug 2010 12768
+++ Rugăciune care se citeste în fiecare post
10 Feb 2010 13644
+++ Rugăciunea învățăceilor
10 Feb 2010 12277
+++ Rugăciune către Îngerul Păzitor
27 Sep 2014 21726
+++ Rugăciunea copilului fricos
10 Feb 2010 13907
+++ Rugăciune pentru frați și surori
10 Feb 2010 17206
+++ Rugăciune când intri în biserică
20 Feb 2010 12483
+++ Rugăciune când intri în biserică (la icoana Mântuitorului)
20 Feb 2010 14093
+++ Rugăciune când intri în biserică (la icoana Maicii Domnului)
20 Feb 2010 15391
+++ Rugăciune la ieșirea din Biserică
20 Feb 2010 12253
+++ Rugăciunea către Sfântul cuvios Stelian, ocrotitorul copiilor și al mamelor
26 Feb 2010 23386
+++ Rugăciune pentru sfârșitul vieții
22 Feb 2010 17928
+++ Rugăciunea iconarului
22 Feb 2010 15956
+++ Rugăciune de dimineață scrisă de Părintele Arsenie Boca
18 Sep 2014 37763
+++ Rugăciune pentru citirea cu folos a Sfintei Scripturi
26 Feb 2010 15758
+++ Rugăciunea pentru copiii ce nu pot lesne învăța
02 Oct 2012 26939
+++ Rugăciunea către Sfântul Proroc Ilie, la vreme de secetă
26 Feb 2010 16612
+++ Rugăciunea celui slăbit de durerile dinţilor - către preaslăvitul mucenic Antipa
02 Mar 2010 22294
+++ Rugăciune la zi de naștere
12 Mar 2010 27881
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşi I
14 Sep 2012 58549
+++ Rugăciune puternică pentru momentele grele ale vieţii
08 Mai 2013 350273
+++ Rugăciune pentru iubirea şi dragostea familială
02 Mar 2012 14544
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşi II
13 Iul 2011 11752
+++ Rugăciune pentru ajutor în gospodărie
20 Aug 2010 21358
+++ Rugăciune pentru pierderi şi furt
21 Aug 2010 23431
+++ Rugăciune pentru cei ce s-au depărtat de la Dreapta Credinţă
21 Aug 2010 9943
+++ Rugăciune pentru naştere de fii
21 Aug 2010 10464
+++ Rugăciune la timp de boală III
21 Aug 2010 13438
+++ Rugăciune pentru căsătorie
21 Aug 2010 19703
+++ Rugăciune pentru cei din închisori
21 Aug 2010 15518
+++ Rugăciune pentru elevi de la școală
21 Aug 2010 37074
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşii noştri și ai Bisericii
13 Iul 2011 9882
+++ Rugăciune pentru prigonitori
21 Aug 2010 8788
+++ Rugăciune pentru izgonirea duhurilor necurate
22 Aug 2010 15607
+++ Rugăciunea celor care merg la judecată
22 Aug 2010 19475
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Nazareth
01 Sep 2010 8455
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Sfânta Peşteră a Naşterii Domnului
01 Sep 2010 9067
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Râul Iordan
01 Sep 2010 9805
+++ Rugăciuni către Domnul Iisus Hristos
27 Iun 2011 35277
+++ Rugăciune pentru părintele duhovnic
26 Sep 2010 15137
+++ Rugăciunea unui judecător
26 Sep 2010 10873
+++ Rugăciune pentru o moarte bună
24 Sep 2010 12072
+++ Rugăciunea celui întemnițat
25 Sep 2010 9865
+++ Rugăciunea celui ferecat în temnița neputințelor vieții
26 Sep 2010 9068
+++ Rugăciune la pierderea sarcinii cu voia sau fără de voie.
01 Dec 2010 14733
+++ Rugăciune pentru vederea păcatului propriu
26 Ian 2011 13452
+++Rugăciune la vreme de ispită
03 Oct 2011 14331
+++Rugăciune împotriva farmecelor şi bântuirii duhurilor rele
08 Feb 2011 21257
+++Rugăciune pentru cei nefericiţi
14 Feb 2011 15111
+++Rugăciune către Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu – La vreme de necaz şi de întristare
17 Feb 2011 30311
+++ Rugăciunea Sfântului Paisie Aghioritul pentru lume
01 Mar 2011 15205
+++ Rugăciune la începutul Postului Mare
07 Mar 2011 13967
+++Rugăciune înainte de spovedanie
15 Mar 2011 25637
+++ Rugăciunile Sfântului Ioan Gură de Aur (Chrysostom)
23 Mar 2011 10756
+++ Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare
23 Mar 2011 17284
+++ Rugăciunea Sfântului Ioan Damaschinul
23 Mar 2011 10580
+++ Rugăciune de laudă și mulțumire
23 Mar 2011 20952
+++ Trei rugăciuni care se citesc la începutul zilei
06 Apr 2011 18785
+++ Rugăciune către Sfântul mare Mucenic Pantelimon(vindecătorul de boli)
08 Aug 2011 16954
+++ Rugăciune pentru vindecarea celui bolnav
24 Iun 2011 20854
+++Rugăciune de pocăinţă
09 Apr 2011 15048
+++Rugăciune la întristări, spaimă, gânduri şi vise urâte care tulbură pe om
17 Apr 2011 23311
+++Rugăciune către Sfântul Duh
11 Iun 2011 14561
+++ Rugăciunea părinților pentru copii II
28 Mai 2011 19415
+++ Rugăciune pentru copilul căzut în păcat
28 Mai 2011 12110
+++ Rugăciune părințolor către Sfântul ocrotitor al copilului
28 Mai 2011 12192
+++ Rugăciunea părinților pentru luminarea minţii copilului
28 Mai 2011 25765
+++ Rugăciunea părinților pentru ajutor copilului la examen
28 Mai 2011 36339
+++ Rugăciunea părinților pentru copilul nou-născut
28 Mai 2011 13214
+++ Rugăciunile nașilor pentru finii de cununie
28 Mai 2011 8580
+++ Rugăciunea naşilor pentru finul de Botez
28 Mai 2011 16911
+++ Rugăciune pentru copilul înfiat
28 Mai 2011 8515
+++ Rugăciune pentru copiii orfani
28 Mai 2011 8946
+++ Rugăciunea părinților pentru copiii care se află în călătorie
28 Mai 2011 11224
+++Rugăciune de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu
11 Iun 2011 13821
+++Rugăciune către Sfânta Treime
15 Iun 2011 12053
+++Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos (III)
27 Iun 2011 14194
+++Rugăciune pentru omul bolnav
22 Iul 2012 10793
+++Rugăciune pentru o inimă deznădăjduită
25 Iun 2011 11996
+++Rugăciune la revărsatul zorilor (A fericitului Sofronie de la Esex)
26 Iun 2011 9449
Rugăciunea Sfântului Siluan Athonitul pentru lume
24 Sep 2011 8721
+++Rugăciunea femeii însărcinate
22 Iul 2012 29531
Rugăciune pentru casă şi bunăstarea familiei
22 Iul 2012 33340
Rugăciunile Înaintea Sfintei Împărtăşanii
22 Iul 2012 5383
+++Rugăciunea bolnavului înainte de operație
22 Iul 2012 5664
+++ Rugăciunea ortodocşilor pentru un ales al lui Dumnezeu
13 Aug 2012 3666
+++ Rugăciunea pentru neam
13 Aug 2012 4523
 
Calendar


 
 

Ultimile articole
 Descarcă în formatul preferat.
    

 
 

 
Православие.Ru  Filme Ortodoxe
Logos.md  Frumoasa.md
Teologie.net  Teologie.md
Biblioteca ortodoxa digitala VIOSTIL  Personalitati basarabene
Biserica Ortodoxa din Moldova