Biblioteca ortodoxă

 
1. Acatiste închinate persoanelor Sfintei Treimi
**** Acatistul Sfintei Treimi(24 mai)
01 Oct 2011 16403
**** Acatist de mulțumire - Slavă lui Dumnezeu pentru toate
22 Sep 2010 18415
**** Acatistul Naşterii Domnului (25 Decembrie/ 7 ianuarie)
19 Sep 2010 11305
**** Acatistul Botezului Domnului (6/19 Ianuarie)
15 Iun 2012 9483
**** Acatistul Întâmpinării Domnului (2/15 februarie)
15 Iun 2012 13648
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos liniștitorul sufletelor noastre
20 Sep 2010 20929
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos - Calea, Adevărul şi Viaţa
15 Iun 2012 9992
**** Acatistul Darurilor Sfinte şi Tămăduirilor de Boli al Domnului Iisus Hristos
15 Iun 2012 14884
**** Acatistul Sfintei Învieri a Domnului
15 Iun 2012 8338
**** Acatist către Dumnezeu Fiul pentru izbăvire de necazuri
15 Iun 2012 15285
**** Acatist către Dumnezeu Fiul pentru izbăvire de boală
15 Iun 2012 11656
**** Acatist de mulţumire către Domnul Iisus Hristos
15 Iun 2012 18638
**** Acatistul către Atotputernicul Dumnezeu, la vreme de necaz sau de ispită
15 Iun 2012 39008
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos
15 Iun 2012 24434
****Acatistul Pogorârea Sfântului Duh (II)
15 Iun 2012 8022
****Acatist de mulţumire Lui Dumnezeu Tatăl
27 Oct 2010 17344
****Acatistul Binecuvântărilor Cereşti al Domnului Iisus Hristos
10 Feb 2012 10882
****Acatistul Sfintei Lumini Cereşti a Domnului Iisus Hristos
14 Iun 2012 13880
****Acatistul Protecţiei Sfinte a Domnului Iisus Hristos
14 Iun 2012 11918
****Acatistul Pogorârea Sfântului Duh (I)
21 Iun 2013 14334
****Acatist pentru izbăvirea de boală către preadulcele Iisus, doctorul sufletelor şi a trupurilor noastre
14 Iun 2012 10807
****Acatistul Intrării Domnului în Ierusalim
01 Oct 2011 8665
****Acatistul Înălţării Domnului
12 Iun 2013 5055
2. Acatiste închinate Maicii Domnului
**** Acatistul Maicii Domnului - Bucuria tuturor celor necăjiţi
29 Oct 2010 15641
Acatistul Adormirii Maicii Domnului - (15/28 august)
21 Aug 2012 16579
**** Acatistul Maicii Domnului Pentru împăcarea celor învrăjbiţi 13 August
20 Sep 2010 17098
**** Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului(1/14 octombrie)
27 Oct 2010 19630
**** Acatistul Intrării în Biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie / 4 decembrie)
03 Nov 2010 13435
**** Acatistul Buneivestiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria - 25 martie
20 Sep 2010 12047
**** Acatistul Maicii Domnului, Arătătoarea Căii
15 Oct 2010 15273
**** Acatistul Maicii Domnului - povățuitoarea copiilor
25 Sep 2010 10075
**** Acatistul de Laudă Sfântă al Maicii Domnului
05 Oct 2010 11332
****Acatistul Izvorului Tămăduirilor Născătoarei de Dumnezeu
22 Oct 2010 11353
**** Acatistul Maicii Domnului Umilenia(Floarea Smereniei)
24 Oct 2010 13559
****Acatistul Maicii Domnului "Grabnică ascultătoare"
27 Oct 2010 16091
****Imnul Acatist al Maicii Domnului - la Rugul Aprins
22 Dec 2010 17835
**** Acatistul Maicii Domnului, Apărătoarea noastră în ziua înfricoșătoare a Judecății de Apoi
24 Mai 2011 7817
**** Acatistul naşterii Maicii Domnului - (8/21 septembrie)
21 Sep 2011 11725
3. Acatiste închinate Sfinților și Sfintelor
Acatistul Sfintei Fericitei Maicii Matroana(19 aprilie)
20 Nov 2009 19150
**** Acatistul şi viaţa Sfintei Cuvioasei Xenia(24 ianuarie)ajutătoare la nevoinţe băneşti
19 Apr 2011 18309
Acatistul şi viaţa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă (6 mai)
25 Iun 2009 11538
Acatistul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel
11 Iul 2009 11449
Acatistul Sfintilor Mucenici si Doctori fara de arginti Epictet preotul si Astion Monahul
22 Aug 2009 7551
Acatistul Sfintei împărătese Olga
26 Aug 2009 13068
Acatistul Binecredinciosului Voievod al Moldovei Ştefan cel Mare şi Sfânt - 2 IULIE
26 Aug 2009 6980
Acatistul Cuviosului Părintelui nostrum Paisie Aghioritul - 12 iulie
26 Aug 2009 8445
Acatistul Sfinţilor Brâncoveni - (16 august)
26 Aug 2009 7164
Acatistul Sfântului Ioan Iacob Hozevitul 5 august
27 Aug 2009 13235
Acatistul schimbării la faţă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos 6 august
27 Aug 2009 11849
Acatistul Sfintei Teodora de la Sihla - Sfanta Cuvioasa - (7 august)
15 Sep 2010 11256
Acatistul Cuviosului Moise Ungurul - (26 iulie / 8 august) (pt ajutor în patima desfrânării şi în toată lupta cu trupul)
27 Aug 2009 17086
Acatistul Sfântului Fanurie – 27 AUGUST
05 Apr 2011 10232
Acatistul Sfântului Cuviosului Moise Etiopianul - (28 august)
28 Aug 2009 8739
Acatistul Sfântului Alexandru, Patriarhul Constantinopolului - (30 august)
28 Aug 2009 9112
Acatistul Sfântului Ierarh Varlaam - (30 august)
28 Aug 2009 8460
Acatistul Sfântului Alexandru din Svir - - Sfânt Cuvios Părinte ! - (30 august)
28 Aug 2009 10247
Acatistul Sfântului Arhanghel Mihail - (6/19 septembrie, 8/21 noiembrie)
16 Sep 2009 14526
Acatistul Sfinţilor Ioachim şi Ana – 9/22 septembrie
16 Sep 2009 13904
Acatistul Sfântului Onufrie de la Verona - (9/22 septembrie)
16 Sep 2009 10091
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Nichita Gotul(15 septembrie)
28 Aug 2009 8151
Acatistul Sfântului Teodosie de la Brazi - (22 septembrie)
28 Aug 2009 7826
Acatistul Sfântului Siluan Athonitul - (24 septembrie)
28 Aug 2009 7770
Acatistul Sfintei Tecla - Cea întocmai cu Apostolii - (24 septembrie/ 7 octombrie)
16 Sep 2009 7832
Acatistul Sfântului Sergie de Radonej - Sfânt Preacuvios! - (25 septembrie/ 8 octombrie)
16 Sep 2009 7960
Acatistul Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan - (26 Septembrie/ 9 octombrie)
16 Sep 2009 8250
Acatistul Sfântului Antim Ivireanul- (27 septembrie)/ 10 octombrie
16 Sep 2009 7749
**** Acatistul Sfântului Apostol Toma - (6/19 octombrie)
28 Oct 2010 9361
**** Acatistul Cuviosului Ambrozie de la Optina(10/23 octombrie)
28 Oct 2010 8485
**** Acatistul Cuvioasei maicii nostre Parascheva (14/28 octombrie)
07 Nov 2010 8095
**** Acatistul Sfinților Mărturisitori Visarion, Sofronie și al Mucenicului Oprea (21/3 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 7135
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir - (26/8 octombrie/noiembrie)
27 Oct 2010 8287
**** Acatistul Prea Cuviosului Părintelui nostru Dimitrie din Basarabi(27/9 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 7483
**** Acatistul Sfântului Teofil - Sfânt nebun pentru Hristos(28/10 octombrie/noiembrie)
03 Nov 2010 10839
**** Acatistul Sfinților Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel - apărători și mărturisitori ai Ortodoxiei pe pământul transilvan(21/3 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 8541
**** Acatistul Sfântului Mucenic Nestor care a pătimit(27/9 octombrie/noiembrie)
03 Nov 2010 8227
**** Acatistul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil(8/21 Noiembrie)
30 Oct 2010 11566
**** Acatistul Sfântului Arhanghel Rafail 8/21 Noiembrie
29 Oct 2010 10109
**** Acatistul Sfântului Nectarie de Eghina(Taumaturghul) Noul făcător de minuni - pentru boli (primul acatist)(Vindecătorul de cancer)(9/22 noiembrie)
17 Apr 2011 14199
**** Acatistul Sfântului Nectarie de Eghina(Taumaturghul) Noul făcător de minuni - pentru boli (al doilea acatist)(Vindecătorul de cancer)(9/22 noiembrie)
17 Apr 2011 22308
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina (11/24 noiembrie)
30 Nov 2010 14010
Acatistul Sfantului Teodor Studitul (11/24 Noiembrie)
29 Oct 2010 9309
**** Acatistul Sfântului Ioan Gură de Aur (13/26 Noiembrie)
28 Oct 2010 10377
**** Acatistul Sfântului Grigorie Palama Arhiepiscopul Tesalonicului(14/27 noiembrie)
30 Oct 2010 8271
**** Acatistul Sfântului Paisie Velicikovski (15/28 noiembrie)
31 Oct 2010 8617
**** Acatistul Cuviosului Parintelui nostru Grigorie Decapolitul (20 noiembrie/3 decembrie)
28 Oct 2010 8970
**** Acatistul Sfântului Antonie de la Iezeru Vâlcea (23/6 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 12239
**** Acatistul Sfântului Clement Episcopul Romei (24/7 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 8417
**** Acatistul Sfântului Mercurie - Sfânt Mare Mucenic(25/8 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 9449
**** Acatistul Sfântului Grigorie Sinaitul(27/10 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 9575
**** Acatistul Sfântului Mucenic Iacov Persul (27/10 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 8782
**** Acatistul Preacuviosului Arsenie Boca(Protector al familiei) (28/11 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 49394
**** Acatistul Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat(30/13 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 12292
**** Acatistul Preacuviosului Părinte Porfirie - noul făcător de minuni(2/15 decembrie)
05 Nov 2010 10176
Acatistul Sfântului Gheorghe de la Cernica - Sfânt Cuvios (3 decembrie)
16 Dec 2010 9959
Acatistul Sfintei Varvara (4/17 decembrie)
05 Nov 2010 8348
Acatistul Sfântului Sava cel Sfinţit- Sfânt Cuvios Părinte - (5/18 Decembrie)
05 Nov 2010 13224
**** Acatistul Sfântului Nicolae - Ierarh al Mirelor Lichiei(marele făcător de minuni)(6/19 decembrie)
15 Dec 2010 30420
**** Acatistul Sfintei Filofteia - Sfântă Muceniţă (7/20 decembrie)
19 Dec 2010 14255
**** Acatistul Sfântului Ierarh Spiridon(mare făcător de minuni)(12/25 decembrie)
05 Nov 2010 28011
Acatistul Sfântului Elefterie – 15/28 Decembrie
19 Sep 2009 8730
Acatistul Sfântului Prooroc Daniil 17 Decembrie
19 Sep 2009 10860
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Sebastian (18/31 Decembrie)
19 Sep 2009 9830
Acatistul Sfântului Mucenic şi Ierarh Modest (18/31 Decembrie) Acest sfânt este grabnic ajutător pentru animalele bolnave din gospodărie
19 Sep 2009 8314
Acatistul Sfântului Bonifatie (19 decembrie/ 1 ianuarie) Acest sfânt este grabnic ajutător pentru animalele bolnave din gospodărie
19 Sep 2009 9837
Acatistul Sfântului Ignatie Teoforul - (20 Decembrie/ 2 ianuarie)
19 Sep 2009 9300
Acatistul Sfântului Ioan de Kronstadt - 20 Decembrie/ 2 ianuarie
21 Sep 2009 9784
Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Anastasia Romana
09 Nov 2010 12891
Acatistul Sfântului Ierarh Nifon al Constanţianei - 23 Decembrie
21 Sep 2009 13744
Acatistul Sfintei Eugenia - Sfântă Muceniţă - ( 24 Decembrie)
05 Nov 2010 10360
Acatistul Sfântului Nicodim cel Sfinţit de la Tismana - Preacuvios părinte! Arhimandritul Lavrei Sfintei Mănăstiri Tismana din Oltenia (26 decembrie)
21 Sep 2009 6933
**** Acatistul Sfântului Ştefan - - Sfânt Arhidiacon (27 decembrie)
22 Oct 2010 11016
Acatistul Sfinţilor 14 000 de prunci ucişi de Irod - (29 Decembrie)
21 Sep 2009 13900
Acatistul Sfintei Anisia - (30 decembrie)
23 Sep 2009 9860
**** Acatistul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare (1/14 Ianuarie)
22 Sep 2010 11661
Acatistul Sfântului Serafim de Sarov, mare făcător de minuni 2/15 Ianuarie
02 Mai 2011 11778
**** Acatistul Sfintei Iuliana din Lazarevo, ocrotitoarea celor căsătoriţi 2/15 Ianuarie
29 Mar 2012 9925
Acatistul Sfântului Efrem Cel Nou (prăznuit în 3 ian. ziua aflării moaştelor şi ziua de 5 mai ziua săvârşirii)
23 Sep 2009 16304
**** Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului - 7/20 Ianuarie
24 Sep 2010 12875
Acatistul Sfântului Antipa de la Calapodeşti - 10/23 Ianuarie
29 Sep 2009 9245
Acatistul Sfintei Muceniţe Tatiana - 12/25 Ianuarie
24 Ian 2011 10296
Acatistul Sfintei Nina - 14/27 Ianuarie
24 Ian 2011 10849
Acatistul Sfântului Antonie cel Mare - 17/30 Ianuarie
29 Sep 2009 14564
Acatistul Sfântului Atanasie al Alexandriei (cel Mare) - 18/31 Ianuarie
30 Sep 2009 13898
Acatistul Sfântului Macarie Egipteanul - (19 Ianuarie)
10 Oct 2009 8244
Acatistul Sfântului Marcu Mărturisitorul Episcopul Efesului - 19 Ianuarie
29 Sep 2009 7263
Acatistul Sfântului Lavrentie - 20 Ianuarie
10 Oct 2009 8404
Acatistul Sfântului Maxim Mărturisitorul – 21 Ianuarie
10 Oct 2009 7682
Acatistul Sfântului Mucenic Clement - 23 Ianuarie
03 Nov 2010 8825
Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Teologul - 25 Ianuarie
10 Oct 2009 8998
Acatistul Sfântului Mucenic Trifon - 1 februarie
17 Oct 2009 8584
AcatistulSfântului Fotie Mărturisitorul Patriarhul Constantinopolului - 6 Februarie
17 Oct 2009 7868
Acatistul Sfântului Partenie din Lampsakos, Ocrotitor al bolnavilor de cancer şi tămăduitor al tuturor bolilor - (7 FEBRUARIE)
28 Apr 2010 16564
- Acatistul Sfinţilor Teodor Tiron şi Teodor Stratilat (8 şi 17 februarie) pt diferitele necazuri şi mai ales ajută foarte mult pentru reuşiri la învăţătură şi la examene.
27 Oct 2009 13605
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Haralambie(10 februarie)
22 Sep 2010 8579
Acatistul Sfantului Mucenic Vlasie - ocrotitorul animalelor domestic - (11 februarie)
07 Nov 2009 17900
**** Acatistul Sfântului Ioan Casian - (29 februarie)
24 Sep 2010 10615
**** Acatistul Sfinţilor 40 Mucenici - 9 martie
24 Sep 2010 8431
Acatistul Sfântului Benedict de Nursia - 14 martie
06 Nov 2009 9335
Acatistul Sfântului Alexie - 17 martie
06 Nov 2009 7636
Acatistul Sfântului Arhanghel Gavriil - Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil - (26 martie, 13 iulie, 8 noiembrie)
07 Nov 2009 12441
Acatistul Sfântului Diodoh al Foticeii - 29 martie
12 Nov 2009 7347
Acatistul Sfantului Ioan Bogoslovul
09 Nov 2009 7807
Acatistul Sfintei Maria Egipteanca Sfântă Preacuvioasă Maică! (1 aprilie)
11 Nov 2009 7492
**** Acatistul Sfintei Teodora din Tesalonic - 5 APRILIE
25 Sep 2010 7555
Acatistul Sfântului Caliopie - Sfânt Mucenic - 7 aprilie
11 Nov 2009 6984
Acatistul Sfântului Calinic de la Cernica - 11 APRILIE
12 Nov 2009 7015
Acatistul Sfântului Sava Gotul (de la Buzău) - 12 aprilie
12 Nov 2009 7442
**** Acatistul Sfântului Sava de la Buzău - Sfânt Mucenic - (12 aprilie)
25 Nov 2009 7797
**** Acatistul Sfântului Pahomie de la Gledin - 14 Aprilie
25 Nov 2009 8377
**** Acatistul Sfintei Cuvioasei Muceniţe Tomaida - 14 Aprilie - Acatistul izbăvirii celor chinuiţi de îndreptăţirea de sine şi a celor ce doresc eliberarea de patimi
28 Apr 2010 7923
**** Acatistul Sfântului Vasile de la Poiana Mărului - Sfânt Cuvios (15 aprilie)
25 Nov 2009 8886
**** Acatistul Sfântului Ierarh Teotim I „Scitul” - 20 APRILIE
25 Nov 2009 8022
**** Acatistul Preacuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Macarie de la Saharna(13/26 mai)
28 Apr 2010 6877
**** Acatistul Sfinţilor Iorest şi Sava - Sfinţi Ierarhi Mitropoliţii Ardealului (24 aprilie)
25 Nov 2009 7250
**** Acatistul Sfintei Marii Muceniţe Irina - (5 Mai)
08 Dec 2009 8525
**** Acatistul Sfântului Simon Zilotul - 10 MAI
22 Feb 2010 9140
**** Acatistul Sfântului Amfilohie de la Poceaev - (12 mai)
22 Feb 2010 8847
**** Acatistul Sfântului Ioan Valahul Noul Mucenic (12 mai)
29 Apr 2010 10241
**** Acatistul Sfântului Ierarh Ignatie Brianceaninov(13 mai)
30 Apr 2010 7991
**** Acatistul Sfântului Părintelui nostru Pahomie cel Mare - (15 Mai)
12 Iul 2010 13726
**** Acatistul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeț(15 mai)
28 Iul 2010 7203
**** Acatistul Sfinților Împăraţi Constantin şi Elena(21 mai)
12 Iul 2010 9452
**** Acatistul Sfântului necunoscut de la Mănăstirea Neamț (24 mai 1986)(în timp de grea încercare sufletească)
12 Iul 2010 8361
**** Acatistul Sfântului Mucenic Ioan Rusul(27 Mai)
21 Iul 2010 6778
**** Acatistul Sfinților Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel(4 Iunie)
21 Iul 2010 5810
**** Acatistul Sfântului Părintelui nostru Visarion(6 iunie)
21 Iul 2010 9645
**** Acatistul Sfântului Luca al Crimeei, Făcătorul de minuni (Arhiepiscopul Luca Voino-Iasenetki)(11 iunie)
21 Iul 2010 12993
**** Acatistul Sfintei Muceniţe Achilina(13 Iunie)
21 Iul 2010 9519
**** Acatistul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava(2 iunie)
21 Iul 2010 7297
**** Acatistul Sfântului Ierarh Glicherie de la Slătioara Mărturisitorul (15/28 iunie)
28 Iul 2010 9509
**** Acatistul Sfinţilor Mucenici Manuil, Savel şi Ismail (17 IUNIE)
28 Iul 2010 7489
**** Acatistul Sf. Ierarh Ioan Maximovici făcătorul de minuni al vremurilor noastre(primul acatist)(19 iunie/2 iulie)
28 Iul 2010 10168
**** Acatistul Sfântului Cuvios Paisie cel Mare(19 iunie)
30 Iul 2010 6034
**** Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești(22 iunie)
29 Iul 2010 6664
**** Acatistul Sfintei Muceniţe Fevronia(pentru buna înţelegere între soţi)(13 Iunie)
28 Iul 2012 10932
**** Acatistul Sfântului GHERASIM KEFALONITUL - Izgonitorul demonilor (16 august și 20 octombrie)
30 Iul 2010 13485
**** Acatistul Sf. Ierarh Ioan Maximovici făcătorul de minuni al vremurilor noastre(al doilea acatist)(19 iunie/2 iulie)
30 Iul 2010 7684
**** Acatistul Sfântului împărat mucenic Nicolae, ţarul Rusiei(4 iulie)
01 Aug 2010 9819
**** Acatistul Sfinților Mucenici Cosma și Damian - doctorii cei fără de arginți(1iulie)
02 Aug 2010 7450
**** Acatistul Sfintei Chiriachi - Muceniţa - Purtătoare de biruinţă în nevoi şi necazuri grele - 7 (20) iulie
31 Iul 2010 10912
**** Acatistul Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt(2 iulie)
01 Aug 2010 5411
**** Acatistul Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuți(1 iulie)
07 Aug 2010 6737
**** Acatistul Sfinţilor Epictet preotul şi Astion monahul - Sfinţi Mucenici şi Doctori fără de arginţi!
07 Aug 2010 6133
**** Acatistul Sfintei Veronica, Sfântă Mironosiţă! (12 iulie)
24 Sep 2010 11012
**** Acatistul Sfintei Fericitei Eufrosina din Koliupanovo(16 iulie)
07 Aug 2010 7461
**** Acatistul Sfântului Nicodim Aghioritul(14 Iulie)
09 Aug 2010 10035
Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Eufimia(11iulie/16 septembrie)
08 Aug 2010 13065
**** Acatistul Sfintei Mironosiţe Maria-Magdalena (22 Iulie)
09 Aug 2010 8327
**** Acatistul Sfântului Prooroc Ilie(pentru secetă)(20 Iulie)
11 Aug 2010 9402
**** Acatistul Sfintei Marii Mucenițe Marina(17 iulie)
11 Aug 2010 11121
**** Acatistul Sfintelor Preacuvioaselor Maici Olimpiada - mângaierea celor ce poartă lăuntric Crucea vremilor de cumpănă şi Eupraxia (12 iulie)
06 Aug 2011 6791
**** Acatistul Sfântului Mucenic Emilian de la Durostor(18 iulie)
14 Aug 2010 8095
**** Acatistul Sfântului Gherman De Dumnezeu purtător şi făcător de minuni din Alaska - (9 august, 13 decembrie)
13 Aug 2010 9090
**** Acatistul Sintei Mucenițe Hristina(Cristina)(24 iulie)
16 Aug 2010 10976
**** Acatistul Sfintei Macrina(19 iulie)
22 Sep 2010 8097
**** Acatistul Noului Mucenic Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor
21 Aug 2010 6349
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Procopie (8 iulie)
23 Oct 2010 11386
****Acatistul Îngerului păzitor
27 Oct 2010 7291
**** Acatistul Sfântului Ciprian - Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina (I) - (2/15 octombrie)
27 Oct 2010 11439
**** Acatistul Sfântului Ciprian - Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina (II) - (2/15 octombrie)
27 Oct 2010 15865
**** Acatistul Părintelui nostru Iov, egumenul din Poceaev (28octombrie)
27 Oct 2010 11867
**** Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog(I)(12 Martie/12 octombrie)
29 Oct 2010 11644
**** Acatistul Preacuvioşilor Stareţi de la Optina(11 octombrie)
28 Oct 2010 7508
**** Acatistul Sfinţilor de la Mănăstirea Pecerska - (3/16 Decembrie)
28 Oct 2010 9583
**** Acatistul Sfinților Doctori fără de Arginți Cosma și Damian din Asia Mica(1 noiembrie)
29 Oct 2010 13124
**** Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog(II)(12martie/12octombrie)
01 Nov 2010 6002
**** Acatistul Sfântului Ioan cel Milostiv-Patriarhul Alexandriei (12/25 noiembrie)
03 Nov 2010 8917
**** Acatistul Cuviosului Părintelui nostru Stelian(Ocrotitorul pruncilor (copiilor))(26/9 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 14116
**** Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Ecaterina(Ocrotitoarea familiei și a femeilor cu grele nașteri precum și a pruncilor slabi și a persoanelor în vârstă)(24/7 noiembrie/decembrie)
06 Dec 2010 14035
**** Acatist către toţi Sfinţii care au strălucit în pământurile Apusului
01 Nov 2010 7906
**** Acatistul Sfinţilor Gurie, Samon şi Aviv(protectorii căsătoriei)(15/28 noiembrie)
03 Nov 2010 14608
**** Acatistul Cuviosului Ioanichie, Schimonahul din valea chiliilor(26 iulie)
04 Nov 2010 5578
****Acatistul Sfântului Daniil Sihastrul(18/31 decemrbie)
04 Nov 2010 6999
**** Acatistul Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului(339-397)(primul acatist)(7/20 decembrie)
31 Mar 2013 9578
**** Acatistul Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului(339-397)(al doilea acatist)(7/20 decembrie)
05 Nov 2010 7085
Acatistul Sfântului Teofan Zăvorâtul -10/23 ianuarie
19 Ian 2011 7569
****Acatistul Sfintei Muceniţe Sofia şi a celor trei fiice ale sale: Pistis (Credinţa), Elpis (Nădejdea), şi Agapis (Dragostea)
10 Iun 2011 14322
**** Acatistul Sf. Iona din Kiev
10 Iun 2011 8264
****Acatistul Tuturor Sfinţilor
18 Iun 2011 8721
****Acatistul tuturor sfinţilor români
18 Iun 2011 5855
****Acatistul Sfântului Ierarh Gligherie Mărturisitorul
28 Iun 2011 4531
**** Acatistul Sfântului Marelui Mucenic Pantelimon, tămăduitorul de boli (27 iulie/9 august)
08 Aug 2011 12595
**** Acatistul Sfinţilor Adrian şi Natalia- Sfinţi Mucenici - 26 august (8 septembrie)
07 Sep 2011 13593
*** Acatistul Sfintelor Femei iubitoare de Dumnezeu
28 Iul 2012 5785
Acatistul Sfântului Eftimie cel Mare (20 ianuarie)
28 Iul 2012 3571
**** Acatistul Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan(30 Ianuarie)
11 Feb 2014 12334
4. Acatistele unor icoane, minuni, locuri și obiec
Acatistul Maicii Domnului Pantanasa "Vindecatoarea de Cancer"
28 Oct 2010 13533
**** Acatistul icoanei Maicii Domnului „Prodromița”
06 Nov 2010 10792
**** Acatistul Maicii Domnului - La icoana Sporirea Minţii - (15/28 august)
28 Oct 2010 18807
Acatistul Înălţării Sfintei Cruci - 1 august
06 Nov 2010 10859
Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Kazan (8/21 iulie şi 22 octombrie/ 4 noiembrie)
31 Oct 2010 11452
Acatistul Sfintei Cruci – 14/27 septembrie
06 Nov 2010 10651
Acatistul Maicii Domnului - La icoana Plângătoare de la Boian-(25 septembrie/8 octombrie)
03 Nov 2010 10518
**** Acatistul Maicii Domnului „Potirul Nesecat” (Izbăvitoare de beţie)
17 Apr 2011 19895
**** Acatistul Sfântului Mormânt al Mântuitorului nostru Iisus Hristos
25 Sep 2010 8680
**** Acatistul icoanei Maicii Domnului "Bucurie neaşteptată"
27 Oct 2010 39576
****Acatistul Preasfintei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu în cinstea Icoanei : "Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră"
27 Oct 2010 16035
****Acatistul Maicii Domnului în cinstea icoanei Sale făcătoare de minuni de la Mănăstirea Vărzăreşti
27 Oct 2010 8445
****Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Hârbovăţ
27 Oct 2010 6649
**** Acatistul Maicii Domnului la Icoana de la Krasna
22 Oct 2010 8368
****Acatistul Icoanei Maicii Domnului "Potoleşte întristările noastre"
08 Dec 2010 11107
****Acatistul Maicii Domnului la Icoana cu şapte săgeţi
24 Dec 2010 14631
****Acatistul Maicii Domnului la icoana "Caută la smerenia"
25 Iun 2011 6002
5. Alte acatiste
**** Acatistul pentru cei adormiți
01 Apr 2011 10575
**** Acatistul pentru pruncii avortați
28 Oct 2010 8944
**** Acatistul Nunţii
28 Oct 2010 6315
****Acatist de pocăinţă pentru iertarea păcatelor
08 Apr 2011 12104
Paraclise și canoane
#### Canonul de pocăinţă către Mântuitorul nostru Iisus Hristos
23 Mar 2011 29203
#### Paraclisul Cuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Siluan Athonitul
25 Sep 2010 8357
#### Canon de pocăință către Domnul nostru Iisus Hristos pentru pruncii avortați
23 Mar 2011 17256
#### Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (Acest paraclis se citeşte la întristarea sufletului şi la vreme de nevoie)
23 Mar 2011 28743
#### Paraclisul Sfântului Efrem cel Nou - la vreme de mâhnire, de boală, de primejdie ori de grea suferinţă
21 Iul 2010 10612
#### Paraclisul Icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu
21 Iul 2010 11489
#### Paraclisul sau Canonul de mângâiere a Sfântului Grigorie Palama
12 Iul 2010 9084
#### Paraclisul sau Canonul Sfântului Ioan Rusul Nou făcător de minuni!(27 mai)
12 Iul 2010 8315
#### Paraclisul sau Canonul Sfântului Mare Mucenic Ioan Cel Nou de la Suceava(pentru vânzare bună)(2 iunie)
21 Iul 2010 6995
#### Paraclisul sau Canonul salvării sufletelor din iad de câtre cei șapte Sfinți Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Varahil, Evgudil, Uriil și Salatail
13 Aug 2010 12221
#### Paraclisul Prea Cuvioasei Maicii Noastre Parascheva(14/27octombrie)
25 Sep 2010 7795
#### Canon de rugăciune la vreme de necazuri
26 Sep 2010 13306
#### Canonul întâi de rugăciune al bolnavului
23 Mar 2011 9978
#### Canon de pocăință a celui căzut în desfrânare
26 Sep 2010 13997
#### Canon de pocăință a celui ce se află în temniță
26 Sep 2010 6928
#### Canon de rugăciune pentru mântuirea copiilor
26 Sep 2010 11432
#### Canon de rugăciune pentru copilul bolnav
23 Mar 2011 15619
#### Canon de rugăciune a copiilor
26 Sep 2010 7639
#### Paraclisul Sf. Ap. Andrei, Cel întâi chemat, Apostolul românilor
04 Nov 2010 11293
#### Canonul de rugăciune către îngerul păzitor al vieții omului
23 Mar 2011 10115
#### Al doilea paraclis către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu(la vreme de întristare sufletească şi la orice întâmplare grea)
23 Mar 2011 13611
#### Canonul al doilea de rugăciune al bolnavului
23 Mar 2011 7155
#### Canon de rugăciune către puterile cerești și către toți sfinții
10 Iun 2011 7528
Canon de rugăciune al Sfântului Ierarh Petru Movilă împotriva ereziei şi apostaziei şi pentru împăcarea Bisericii
12 Ian 2012 4131
####Canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanul
27 Feb 2012 11591
Rugăciuni
Rugaciune către Bunul Dumnezeu cu mijlocirea tuturor sfinţilor
07 Feb 2010 26635
Rugăciune către Cuviosul Moise Arapul pentru vindecarea de patima băuturii
07 Feb 2010 35021
Psalmul 50
07 Feb 2010 22693
Psalmul 90. O cântare de laudă a lui David
02 Mar 2012 11885
Rugaciune catre Sfantul Mucenic Trifon
07 Feb 2010 14217
+++ Rugăciune înainte de călătorie
02 Mar 2012 18956
+++ Rugăciunea înainte şi după masă
30 Sep 2012 35235
Rugăciunile începătoare
07 Feb 2010 22054
Rugăciune la năvălirea demonilor
08 Feb 2011 13216
Rugăciune înaintea începerii unei lucrări
07 Feb 2010 21690
Rugăciune în vremuri de nevoie
07 Feb 2010 20284
+++ Rugăciune pentru copilul bolnav
28 Mai 2011 13394
Rugăciune la început de an şcolar
07 Feb 2010 19205
Rugăciunea ultimilor Părinţi de la Optina
07 Feb 2010 15059
Rugăciunea de dimineaţă Sfântului Grigorie Palama
07 Feb 2010 14954
Rugăcunea de luni
07 Feb 2010 12773
Rugăciunea de marţi
07 Feb 2010 11655
Rugăciunea de miercuri
07 Feb 2010 12706
Rugăciunea de joi
07 Feb 2010 12577
Rugăciunea de vineri
07 Feb 2010 13829
Rugăciunea de sâmbătă
07 Feb 2010 13644
Rugăciunea de duminică
07 Feb 2010 14192
Nepătată,neîtinată,nestricată,fara prihana,curată fecioara,a lui Dumnezeu
27 Mar 2009 7683
Nepătată,neîtinată,nestricată,fara prihana,curată fecioară,a lui Dumnezeu
07 Feb 2010 11649
Rugăciune catre Mîntuitorul Hristos
07 Feb 2010 14361
Rugăciunea copiilor mici
07 Feb 2010 13780
Altă rugăciune a copiilor mici
07 Feb 2010 12556
Rugăciune la sfârşitul Sfintei Liturghii
07 Feb 2010 12040
Rugăciune pentru mântuire
07 Feb 2010 15904
Rucăciune a creştinilor ortodocşi pentru vremurile de acum
07 Feb 2010 11422
Rugaciunea Sfantului Filaret
07 Feb 2010 10930
Rugaciunea celui ferecat în temnita neputintelor vietii
07 Feb 2010 12776
Rugaciunile inainte de Dumnezeiasca Impartasire
07 Feb 2010 8812
Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos
27 Iun 2011 12006
Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos II
27 Iun 2011 10837
Rugaciune pentru împacare, întelegere si înmultirea dragostei
02 Mar 2012 13393
Rugaciune gasita în buzunarul unui soldat rus necunoscut cazut în timpul celui de-al doilea razboi mondial
07 Feb 2010 14845
Suspinarea în rugăciunea către Domnul a Ieroschimonahului Partenie din Kiev
07 Feb 2010 11029
Rugaciunea retinerii
07 Feb 2010 22766
Rugaciunea Maicii Domnului "Sporirea Mintii"
07 Feb 2010 18151
+++ Rugăciune la aprinderea candelei
23 Mar 2011 19072
Rugăciune către Prea Curata Stăpână!
07 Feb 2010 19756
Rugaciune pentru căsătorie
07 Feb 2010 36000
Rugăciunile naşterii
07 Feb 2010 18747
Rugăciunea de fiecare zi a Sfântului Ierarh Filaret al Moscovei
07 Feb 2010 16132
POMELNIC - atât pt monah cât şi pt mirean (rugăciune)
16 Sep 2012 18489
+++ Rugăciune la timp de boală I
21 Aug 2010 12473
Rugaciunea sotiei pentru sotul ei
07 Feb 2010 21655
+++ Rugăciunea copilului pentru părinți
28 Mai 2011 16539
+++ Rugăciunea părinților pentru copii I
28 Mai 2011 19414
+++ RUGĂCIUNE pentru ÎMPĂCAREA CELOR ÎNVRĂJBIȚI
08 Feb 2010 24324
+++ Rugăciunea tinerilor care vor să se căsătorească(care și-a găsit partenerul)
08 Feb 2010 15179
+++ Rugăciunea soților
08 Feb 2010 14155
+++ Rugăciune pentru căsătorie(pt cei care nu și-au găsit încă partenerul)
02 Mar 2012 32047
+++ Rugăciunea celor ce se căsătoresc(ce au data nunții deja stabilită)
07 Feb 2010 12114
+++ Rugăciunea soţilor care nu au copii
28 Mai 2011 17717
+++ Rugaciune pentru pruncul ce se afla in pantecele mamei
07 Feb 2010 19283
+++ Rugăciune pentru cei decedați
07 Feb 2010 16623
+++ Rugăciune pentru cei bolnavi
24 Iun 2011 22008
+++ Rugăciunea soțului pentru soția sa
10 Feb 2010 13850
+++ Rugăciunea părinților pentru căsătoria copilului
10 Feb 2010 17653
+++ Rugăciunea văduvei
10 Feb 2010 9990
+++ Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul care se rostește în Sfântul și Marele Post
10 Feb 2010 12943
+++ Plânsurile Sfântului Efrem Sirul(de luni până duminică)
14 Feb 2010 14088
+++ Rugăciune pentru bolnavul care nu poate dormi
26 Feb 2010 13068
+++ Rugăciune la moartea unuia din soți
10 Feb 2010 9545
+++ Rugăciunea părintelui la moartea fiului sau a fiicei
10 Feb 2010 10434
+++ Rugăciunea copiilor la moartea unuia din părinți
10 Feb 2010 10166
+++ Rugăciune la moartea unui prieten
10 Feb 2010 10977
+++ Rugăciune la timp de boală II
21 Aug 2010 12014
+++ Rugăciune care se citeste în fiecare post
10 Feb 2010 12874
+++ Rugăciunea învățăceilor
10 Feb 2010 11683
+++ Rugăciune către Îngerul Păzitor
10 Feb 2010 19744
+++ Rugăciunea copilului fricos
10 Feb 2010 13037
+++ Rugăciune pentru frați și surori
10 Feb 2010 15901
+++ Rugăciune când intri în biserică
20 Feb 2010 11736
+++ Rugăciune când intri în biserică (la icoana Mântuitorului)
20 Feb 2010 13146
+++ Rugăciune când intri în biserică (la icoana Maicii Domnului)
20 Feb 2010 13886
+++ Rugăciune la ieșirea din Biserică
20 Feb 2010 11304
+++ Rugăciunea către Sfântul cuvios Stelian, ocrotitorul copiilor și al mamelor
26 Feb 2010 21238
+++ Rugăciune pentru sfârșitul vieții
22 Feb 2010 16688
+++ Rugăciunea iconarului
22 Feb 2010 14626
+++ Rugăciune de dimineață scrisă de Părintele Arsenie Boca
26 Feb 2010 33562
+++ Rugăciune pentru citirea cu folos a Sfintei Scripturi
26 Feb 2010 14568
+++ Rugăciunea pentru copiii ce nu pot lesne învăța
02 Oct 2012 25258
+++ Rugăciunea către Sfântul Proroc Ilie, la vreme de secetă
26 Feb 2010 15326
+++ Rugăciunea celui slăbit de durerile dinţilor - către preaslăvitul mucenic Antipa
02 Mar 2010 20080
+++ Rugăciune la zi de naștere
12 Mar 2010 24784
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşi I
14 Sep 2012 52215
+++ Rugăciune puternică pentru momentele grele ale vieţii
08 Mai 2013 299145
+++ Rugăciune pentru iubirea şi dragostea familială
02 Mar 2012 13183
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşi II
13 Iul 2011 11095
+++ Rugăciune pentru ajutor în gospodărie
20 Aug 2010 20205
+++ Rugăciune pentru pierderi şi furt
21 Aug 2010 21611
+++ Rugăciune pentru cei ce s-au depărtat de la Dreapta Credinţă
21 Aug 2010 9421
+++ Rugăciune pentru naştere de fii
21 Aug 2010 9942
+++ Rugăciune la timp de boală III
21 Aug 2010 12741
+++ Rugăciune pentru căsătorie
21 Aug 2010 18804
+++ Rugăciune pentru cei din închisori
21 Aug 2010 14574
+++ Rugăciune pentru elevi de la școală
21 Aug 2010 33555
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşii noştri și ai Bisericii
13 Iul 2011 9436
+++ Rugăciune pentru prigonitori
21 Aug 2010 8332
+++ Rugăciune pentru izgonirea duhurilor necurate
22 Aug 2010 14849
+++ Rugăciunea celor care merg la judecată
22 Aug 2010 18017
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Nazareth
01 Sep 2010 8047
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Sfânta Peşteră a Naşterii Domnului
01 Sep 2010 8690
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Râul Iordan
01 Sep 2010 9346
+++ Rugăciuni către Domnul Iisus Hristos
27 Iun 2011 31119
+++ Rugăciune pentru părintele duhovnic
26 Sep 2010 14195
+++ Rugăciunea unui judecător
26 Sep 2010 10432
+++ Rugăciune pentru o moarte bună
24 Sep 2010 11451
+++ Rugăciunea celui întemnițat
25 Sep 2010 9374
+++ Rugăciunea celui ferecat în temnița neputințelor vieții
26 Sep 2010 8562
+++ Rugăciune la pierderea sarcinii cu voia sau fără de voie.
01 Dec 2010 13972
+++ Rugăciune pentru vederea păcatului propriu
26 Ian 2011 12789
+++Rugăciune la vreme de ispită
03 Oct 2011 13653
+++Rugăciune împotriva farmecelor şi bântuirii duhurilor rele
08 Feb 2011 19984
+++Rugăciune pentru cei nefericiţi
14 Feb 2011 14306
+++Rugăciune către Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu – La vreme de necaz şi de întristare
17 Feb 2011 28018
+++ Rugăciunea Sfântului Paisie Aghioritul pentru lume
01 Mar 2011 14514
+++ Rugăciune la începutul Postului Mare
07 Mar 2011 13245
+++Rugăciune înainte de spovedanie
15 Mar 2011 23691
+++ Rugăciunile Sfântului Ioan Gură de Aur (Chrysostom)
23 Mar 2011 9995
+++ Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare
23 Mar 2011 16211
+++ Rugăciunea Sfântului Ioan Damaschinul
23 Mar 2011 10009
+++ Rugăciune de laudă și mulțumire
23 Mar 2011 18577
+++ Trei rugăciuni care se citesc la începutul zilei
06 Apr 2011 17454
+++ Rugăciune către Sfântul mare Mucenic Pantelimon(vindecătorul de boli)
08 Aug 2011 15857
+++ Rugăciune pentru vindecarea celui bolnav
24 Iun 2011 19163
+++Rugăciune de pocăinţă
09 Apr 2011 14265
+++Rugăciune la întristări, spaimă, gânduri şi vise urâte care tulbură pe om
17 Apr 2011 21579
+++Rugăciune către Sfântul Duh
11 Iun 2011 13453
+++ Rugăciunea părinților pentru copii II
28 Mai 2011 16880
+++ Rugăciune pentru copilul căzut în păcat
28 Mai 2011 11372
+++ Rugăciune părințolor către Sfântul ocrotitor al copilului
28 Mai 2011 11306
+++ Rugăciunea părinților pentru luminarea minţii copilului
28 Mai 2011 23331
+++ Rugăciunea părinților pentru ajutor copilului la examen
28 Mai 2011 32530
+++ Rugăciunea părinților pentru copilul nou-născut
28 Mai 2011 12306
+++ Rugăciunile nașilor pentru finii de cununie
28 Mai 2011 8113
+++ Rugăciunea naşilor pentru finul de Botez
28 Mai 2011 15939
+++ Rugăciune pentru copilul înfiat
28 Mai 2011 8143
+++ Rugăciune pentru copiii orfani
28 Mai 2011 8506
+++ Rugăciunea părinților pentru copiii care se află în călătorie
28 Mai 2011 10592
+++Rugăciune de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu
11 Iun 2011 12785
+++Rugăciune către Sfânta Treime
15 Iun 2011 11206
+++Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos (III)
27 Iun 2011 13124
+++Rugăciune pentru omul bolnav
22 Iul 2012 10074
+++Rugăciune pentru o inimă deznădăjduită
25 Iun 2011 11095
+++Rugăciune la revărsatul zorilor (A fericitului Sofronie de la Esex)
26 Iun 2011 8872
Rugăciunea Sfântului Siluan Athonitul pentru lume
24 Sep 2011 8087
+++Rugăciunea femeii însărcinate
22 Iul 2012 24631
Rugăciune pentru casă şi bunăstarea familiei
22 Iul 2012 29166
Rugăciunile Înaintea Sfintei Împărtăşanii
22 Iul 2012 5046
+++Rugăciunea bolnavului înainte de operație
22 Iul 2012 5126
+++ Rugăciunea ortodocşilor pentru un ales al lui Dumnezeu
13 Aug 2012 3449
+++ Rugăciunea pentru neam
13 Aug 2012 4199
 
Calendar


 
 

Ultimile articole
 Descarcă în formatul preferat.
    

 
 

 
Православие.Ru  Filme Ortodoxe
Logos.md  Frumoasa.md
Teologie.net  Teologie.md
Biblioteca ortodoxa digitala VIOSTIL  Personalitati basarabene
Biserica Ortodoxa din Moldova