Biblioteca ortodoxă

 
1. Acatiste închinate persoanelor Sfintei Treimi
**** Acatistul Sfintei Treimi(24 mai)
01 Oct 2011 14697
**** Acatist de mulțumire - Slavă lui Dumnezeu pentru toate
22 Sep 2010 15504
**** Acatistul Naşterii Domnului (25 Decembrie/ 7 ianuarie)
19 Sep 2010 10429
**** Acatistul Botezului Domnului (6/19 Ianuarie)
15 Iun 2012 8685
**** Acatistul Întâmpinării Domnului (2/15 februarie)
15 Iun 2012 12682
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos liniștitorul sufletelor noastre
20 Sep 2010 18397
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos - Calea, Adevărul şi Viaţa
15 Iun 2012 8922
**** Acatistul Darurilor Sfinte şi Tămăduirilor de Boli al Domnului Iisus Hristos
15 Iun 2012 13539
**** Acatistul Sfintei Învieri a Domnului
15 Iun 2012 7104
**** Acatist către Dumnezeu Fiul pentru izbăvire de necazuri
15 Iun 2012 12946
**** Acatist către Dumnezeu Fiul pentru izbăvire de boală
15 Iun 2012 10365
**** Acatist de mulţumire către Domnul Iisus Hristos
15 Iun 2012 16693
**** Acatistul către Atotputernicul Dumnezeu, la vreme de necaz sau de ispită
15 Iun 2012 33902
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos
15 Iun 2012 20529
****Acatistul Pogorârea Sfântului Duh (II)
15 Iun 2012 7142
****Acatist de mulţumire Lui Dumnezeu Tatăl
27 Oct 2010 15033
****Acatistul Binecuvântărilor Cereşti al Domnului Iisus Hristos
10 Feb 2012 9791
****Acatistul Sfintei Lumini Cereşti a Domnului Iisus Hristos
14 Iun 2012 12488
****Acatistul Protecţiei Sfinte a Domnului Iisus Hristos
14 Iun 2012 10630
****Acatistul Pogorârea Sfântului Duh (I)
21 Iun 2013 12697
****Acatist pentru izbăvirea de boală către preadulcele Iisus, doctorul sufletelor şi a trupurilor noastre
14 Iun 2012 9858
****Acatistul Intrării Domnului în Ierusalim
01 Oct 2011 7801
****Acatistul Înălţării Domnului
12 Iun 2013 4136
2. Acatiste închinate Maicii Domnului
**** Acatistul Maicii Domnului - Bucuria tuturor celor necăjiţi
29 Oct 2010 13707
Acatistul Adormirii Maicii Domnului - (15/28 august)
21 Aug 2012 13470
**** Acatistul Maicii Domnului Pentru împăcarea celor învrăjbiţi 13 August
20 Sep 2010 15186
**** Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului(1/14 octombrie)
27 Oct 2010 18007
**** Acatistul Intrării în Biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie / 4 decembrie)
03 Nov 2010 12621
**** Acatistul Buneivestiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria - 25 martie
20 Sep 2010 11003
**** Acatistul Maicii Domnului, Arătătoarea Căii
15 Oct 2010 13880
**** Acatistul Maicii Domnului - povățuitoarea copiilor
25 Sep 2010 8864
**** Acatistul de Laudă Sfântă al Maicii Domnului
05 Oct 2010 10130
****Acatistul Izvorului Tămăduirilor Născătoarei de Dumnezeu
22 Oct 2010 9905
**** Acatistul Maicii Domnului Umilenia(Floarea Smereniei)
24 Oct 2010 12260
****Acatistul Maicii Domnului "Grabnică ascultătoare"
27 Oct 2010 14393
****Acatistul Maicii Domnului „vindecătoarea”
27 Oct 2010 30493
****Imnul Acatist al Maicii Domnului - la Rugul Aprins
22 Dec 2010 15478
**** Acatistul Maicii Domnului, Apărătoarea noastră în ziua înfricoșătoare a Judecății de Apoi
24 Mai 2011 7020
**** Acatistul naşterii Maicii Domnului - (8/21 septembrie)
21 Sep 2011 10808
3. Acatiste închinate Sfinților și Sfintelor
Acatistul Sfintei Fericitei Maicii Matroana(19 aprilie)
20 Nov 2009 17992
**** Acatistul şi viaţa Sfintei Cuvioasei Xenia(24 ianuarie)ajutătoare la nevoinţe băneşti
19 Apr 2011 16665
Acatistul şi viaţa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă (6 mai)
25 Iun 2009 10017
Acatistul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel
11 Iul 2009 10210
Acatistul Sfintilor Mucenici si Doctori fara de arginti Epictet preotul si Astion Monahul
22 Aug 2009 6838
Acatistul Sfintei împărătese Olga
26 Aug 2009 11692
Acatistul Binecredinciosului Voievod al Moldovei Ştefan cel Mare şi Sfânt - 2 IULIE
26 Aug 2009 6391
Acatistul Cuviosului Părintelui nostrum Paisie Aghioritul - 12 iulie
26 Aug 2009 7720
Acatistul Sfinţilor Brâncoveni - (16 august)
26 Aug 2009 6517
Acatistul Sfântului Ioan Iacob Hozevitul 5 august
27 Aug 2009 11306
Acatistul schimbării la faţă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos 6 august
27 Aug 2009 10259
Acatistul Sfintei Teodora de la Sihla - Sfanta Cuvioasa - (7 august)
15 Sep 2010 9761
Acatistul Cuviosului Moise Ungurul - (26 iulie / 8 august) (pt ajutor în patima desfrânării şi în toată lupta cu trupul)
27 Aug 2009 15650
Acatistul Sfântului Fanurie – 27 AUGUST
05 Apr 2011 9103
Acatistul Sfântului Cuviosului Moise Etiopianul - (28 august)
28 Aug 2009 7795
Acatistul Sfântului Alexandru, Patriarhul Constantinopolului - (30 august)
28 Aug 2009 8177
Acatistul Sfântului Ierarh Varlaam - (30 august)
28 Aug 2009 7728
Acatistul Sfântului Alexandru din Svir - - Sfânt Cuvios Părinte ! - (30 august)
28 Aug 2009 9427
Acatistul Sfântului Arhanghel Mihail - (6/19 septembrie, 8/21 noiembrie)
16 Sep 2009 13255
Acatistul Sfinţilor Ioachim şi Ana – 9/22 septembrie
16 Sep 2009 12858
Acatistul Sfântului Onufrie de la Verona - (9/22 septembrie)
16 Sep 2009 9372
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Nichita Gotul(15 septembrie)
28 Aug 2009 7473
Acatistul Sfântului Teodosie de la Brazi - (22 septembrie)
28 Aug 2009 7161
Acatistul Sfântului Siluan Athonitul - (24 septembrie)
28 Aug 2009 7117
Acatistul Sfintei Tecla - Cea întocmai cu Apostolii - (24 septembrie/ 7 octombrie)
16 Sep 2009 7275
Acatistul Sfântului Sergie de Radonej - Sfânt Preacuvios! - (25 septembrie/ 8 octombrie)
16 Sep 2009 7334
Acatistul Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan - (26 Septembrie/ 9 octombrie)
16 Sep 2009 7552
Acatistul Sfântului Antim Ivireanul- (27 septembrie)/ 10 octombrie
16 Sep 2009 7145
**** Acatistul Sfântului Apostol Toma - (6/19 octombrie)
28 Oct 2010 8676
**** Acatistul Cuviosului Ambrozie de la Optina(10/23 octombrie)
28 Oct 2010 7774
**** Acatistul Cuvioasei maicii nostre Parascheva (14/28 octombrie)
07 Nov 2010 7444
**** Acatistul Sfinților Mărturisitori Visarion, Sofronie și al Mucenicului Oprea (21/3 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 6457
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir - (26/8 octombrie/noiembrie)
27 Oct 2010 7510
**** Acatistul Prea Cuviosului Părintelui nostru Dimitrie din Basarabi(27/9 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 6872
**** Acatistul Sfântului Teofil - Sfânt nebun pentru Hristos(28/10 octombrie/noiembrie)
03 Nov 2010 10036
**** Acatistul Sfinților Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel - apărători și mărturisitori ai Ortodoxiei pe pământul transilvan(21/3 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 7939
**** Acatistul Sfântului Mucenic Nestor care a pătimit(27/9 octombrie/noiembrie)
03 Nov 2010 7414
**** Acatistul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil(8/21 Noiembrie)
30 Oct 2010 10469
**** Acatistul Sfântului Arhanghel Rafail 8/21 Noiembrie
29 Oct 2010 9219
**** Acatistul Sfântului Nectarie de Eghina(Taumaturghul) Noul făcător de minuni - pentru boli (primul acatist)(Vindecătorul de cancer)(9/22 noiembrie)
17 Apr 2011 12893
**** Acatistul Sfântului Nectarie de Eghina(Taumaturghul) Noul făcător de minuni - pentru boli (al doilea acatist)(Vindecătorul de cancer)(9/22 noiembrie)
17 Apr 2011 18262
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina (11/24 noiembrie)
30 Nov 2010 12340
Acatistul Sfantului Teodor Studitul (11/24 Noiembrie)
29 Oct 2010 8528
**** Acatistul Sfântului Ioan Gură de Aur (13/26 Noiembrie)
28 Oct 2010 9158
**** Acatistul Sfântului Grigorie Palama Arhiepiscopul Tesalonicului(14/27 noiembrie)
30 Oct 2010 7622
**** Acatistul Sfântului Paisie Velicikovski (15/28 noiembrie)
31 Oct 2010 7882
**** Acatistul Cuviosului Parintelui nostru Grigorie Decapolitul (20 noiembrie/3 decembrie)
28 Oct 2010 8081
**** Acatistul Sfântului Antonie de la Iezeru Vâlcea (23/6 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 11451
**** Acatistul Sfântului Clement Episcopul Romei (24/7 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 7636
**** Acatistul Sfântului Mercurie - Sfânt Mare Mucenic(25/8 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 8628
**** Acatistul Sfântului Grigorie Sinaitul(27/10 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 8874
**** Acatistul Sfântului Mucenic Iacov Persul (27/10 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 8026
**** Acatistul Preacuviosului Arsenie Boca(Protector al familiei) (28/11 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 38764
**** Acatistul Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat(30/13 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 11282
**** Acatistul Preacuviosului Părinte Porfirie - noul făcător de minuni(2/15 decembrie)
05 Nov 2010 9301
Acatistul Sfântului Gheorghe de la Cernica - Sfânt Cuvios (3 decembrie)
16 Dec 2010 9224
Acatistul Sfintei Varvara (4/17 decembrie)
05 Nov 2010 7664
Acatistul Sfântului Sava cel Sfinţit- Sfânt Cuvios Părinte - (5/18 Decembrie)
05 Nov 2010 12348
**** Acatistul Sfântului Nicolae - Ierarh al Mirelor Lichiei(marele făcător de minuni)(6/19 decembrie)
15 Dec 2010 27051
**** Acatistul Sfintei Filofteia - Sfântă Muceniţă (7/20 decembrie)
19 Dec 2010 13289
**** Acatistul Sfântului Ierarh Spiridon(mare făcător de minuni)(12/25 decembrie)
05 Nov 2010 24291
Acatistul Sfântului Elefterie – 15/28 Decembrie
19 Sep 2009 7983
Acatistul Sfântului Prooroc Daniil 17 Decembrie
19 Sep 2009 10125
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Sebastian (18/31 Decembrie)
19 Sep 2009 9130
Acatistul Sfântului Mucenic şi Ierarh Modest (18/31 Decembrie) Acest sfânt este grabnic ajutător pentru animalele bolnave din gospodărie
19 Sep 2009 7712
Acatistul Sfântului Bonifatie (19 decembrie/ 1 ianuarie) Acest sfânt este grabnic ajutător pentru animalele bolnave din gospodărie
19 Sep 2009 9060
Acatistul Sfântului Ignatie Teoforul - (20 Decembrie/ 2 ianuarie)
19 Sep 2009 8563
Acatistul Sfântului Ioan de Kronstadt - 20 Decembrie/ 2 ianuarie
21 Sep 2009 9101
Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Anastasia Romana
09 Nov 2010 12028
Acatistul Sfântului Ierarh Nifon al Constanţianei - 23 Decembrie
21 Sep 2009 12659
Acatistul Sfintei Eugenia - Sfântă Muceniţă - ( 24 Decembrie)
05 Nov 2010 9645
Acatistul Sfântului Nicodim cel Sfinţit de la Tismana - Preacuvios părinte! Arhimandritul Lavrei Sfintei Mănăstiri Tismana din Oltenia (26 decembrie)
21 Sep 2009 6391
**** Acatistul Sfântului Ştefan - - Sfânt Arhidiacon (27 decembrie)
22 Oct 2010 10179
Acatistul Sfinţilor 14 000 de prunci ucişi de Irod - (29 Decembrie)
21 Sep 2009 13041
Acatistul Sfintei Anisia - (30 decembrie)
23 Sep 2009 9052
**** Acatistul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare (1/14 Ianuarie)
22 Sep 2010 10570
Acatistul Sfântului Serafim de Sarov, mare făcător de minuni 2/15 Ianuarie
02 Mai 2011 10845
**** Acatistul Sfintei Iuliana din Lazarevo, ocrotitoarea celor căsătoriţi 2/15 Ianuarie
29 Mar 2012 9109
Acatistul Sfântului Efrem Cel Nou (prăznuit în 3 ian. ziua aflării moaştelor şi ziua de 5 mai ziua săvârşirii)
23 Sep 2009 15061
**** Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului - 7/20 Ianuarie
24 Sep 2010 11482
Acatistul Sfântului Antipa de la Calapodeşti - 10/23 Ianuarie
29 Sep 2009 8580
Acatistul Sfintei Muceniţe Tatiana - 12/25 Ianuarie
24 Ian 2011 9370
Acatistul Sfintei Nina - 14/27 Ianuarie
24 Ian 2011 9954
Acatistul Sfântului Antonie cel Mare - 17/30 Ianuarie
29 Sep 2009 13460
Acatistul Sfântului Atanasie al Alexandriei (cel Mare) - 18/31 Ianuarie
30 Sep 2009 12727
Acatistul Sfântului Macarie Egipteanul - (19 Ianuarie)
10 Oct 2009 7456
Acatistul Sfântului Marcu Mărturisitorul Episcopul Efesului - 19 Ianuarie
29 Sep 2009 6711
Acatistul Sfântului Lavrentie - 20 Ianuarie
10 Oct 2009 7737
Acatistul Sfântului Maxim Mărturisitorul – 21 Ianuarie
10 Oct 2009 7093
Acatistul Sfântului Mucenic Clement - 23 Ianuarie
03 Nov 2010 8206
Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Teologul - 25 Ianuarie
10 Oct 2009 8381
Acatistul Sfântului Mucenic Trifon - 1 februarie
17 Oct 2009 7859
AcatistulSfântului Fotie Mărturisitorul Patriarhul Constantinopolului - 6 Februarie
17 Oct 2009 7146
Acatistul Sfântului Partenie din Lampsakos, Ocrotitor al bolnavilor de cancer şi tămăduitor al tuturor bolilor - (7 FEBRUARIE)
28 Apr 2010 15215
- Acatistul Sfinţilor Teodor Tiron şi Teodor Stratilat (8 şi 17 februarie) pt diferitele necazuri şi mai ales ajută foarte mult pentru reuşiri la învăţătură şi la examene.
27 Oct 2009 12447
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Haralambie(10 februarie)
22 Sep 2010 7750
Acatistul Sfantului Mucenic Vlasie - ocrotitorul animalelor domestic - (11 februarie)
07 Nov 2009 16417
**** Acatistul Sfântului Ioan Casian - (29 februarie)
24 Sep 2010 9958
**** Acatistul Sfinţilor 40 Mucenici - 9 martie
24 Sep 2010 7762
Acatistul Sfântului Benedict de Nursia - 14 martie
06 Nov 2009 8643
Acatistul Sfântului Alexie - 17 martie
06 Nov 2009 7040
Acatistul Sfântului Arhanghel Gavriil - Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil - (26 martie, 13 iulie, 8 noiembrie)
07 Nov 2009 11271
Acatistul Sfântului Diodoh al Foticeii - 29 martie
12 Nov 2009 6707
Acatistul Sfantului Ioan Bogoslovul
09 Nov 2009 6996
Acatistul Sfintei Maria Egipteanca Sfântă Preacuvioasă Maică! (1 aprilie)
11 Nov 2009 6894
**** Acatistul Sfintei Teodora din Tesalonic - 5 APRILIE
25 Sep 2010 6875
Acatistul Sfântului Caliopie - Sfânt Mucenic - 7 aprilie
11 Nov 2009 6441
Acatistul Sfântului Calinic de la Cernica - 11 APRILIE
12 Nov 2009 6478
Acatistul Sfântului Sava Gotul (de la Buzău) - 12 aprilie
12 Nov 2009 6803
**** Acatistul Sfântului Sava de la Buzău - Sfânt Mucenic - (12 aprilie)
25 Nov 2009 7192
**** Acatistul Sfântului Pahomie de la Gledin - 14 Aprilie
25 Nov 2009 7746
**** Acatistul Sfintei Cuvioasei Muceniţe Tomaida - 14 Aprilie - Acatistul izbăvirii celor chinuiţi de îndreptăţirea de sine şi a celor ce doresc eliberarea de patimi
28 Apr 2010 7341
**** Acatistul Sfântului Vasile de la Poiana Mărului - Sfânt Cuvios (15 aprilie)
25 Nov 2009 8321
**** Acatistul Sfântului Ierarh Teotim I „Scitul” - 20 APRILIE
25 Nov 2009 7214
**** Acatistul Preacuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Macarie de la Saharna(13/26 mai)
28 Apr 2010 6393
**** Acatistul Sfinţilor Iorest şi Sava - Sfinţi Ierarhi Mitropoliţii Ardealului (24 aprilie)
25 Nov 2009 6706
**** Acatistul Sfintei Marii Muceniţe Irina - (5 Mai)
08 Dec 2009 7720
**** Acatistul Sfântului Simon Zilotul - 10 MAI
22 Feb 2010 8373
**** Acatistul Sfântului Amfilohie de la Poceaev - (12 mai)
22 Feb 2010 8189
**** Acatistul Sfântului Ioan Valahul Noul Mucenic (12 mai)
29 Apr 2010 9211
**** Acatistul Sfântului Ierarh Ignatie Brianceaninov(13 mai)
30 Apr 2010 7295
**** Acatistul Sfântului Părintelui nostru Pahomie cel Mare - (15 Mai)
12 Iul 2010 11950
**** Acatistul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeț(15 mai)
28 Iul 2010 6540
**** Acatistul Sfinților Împăraţi Constantin şi Elena(21 mai)
12 Iul 2010 8454
**** Acatistul Sfântului necunoscut de la Mănăstirea Neamț (24 mai 1986)(în timp de grea încercare sufletească)
12 Iul 2010 7584
**** Acatistul Sfântului Mucenic Ioan Rusul(27 Mai)
21 Iul 2010 6007
**** Acatistul Sfinților Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel(4 Iunie)
21 Iul 2010 5334
**** Acatistul Sfântului Părintelui nostru Visarion(6 iunie)
21 Iul 2010 8849
**** Acatistul Sfântului Luca al Crimeei, Făcătorul de minuni (Arhiepiscopul Luca Voino-Iasenetki)(11 iunie)
21 Iul 2010 11634
**** Acatistul Sfintei Muceniţe Achilina(13 Iunie)
21 Iul 2010 8770
**** Acatistul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava(2 iunie)
21 Iul 2010 6560
**** Acatistul Sfântului Ierarh Glicherie de la Slătioara Mărturisitorul (15/28 iunie)
28 Iul 2010 8645
**** Acatistul Sfinţilor Mucenici Manuil, Savel şi Ismail (17 IUNIE)
28 Iul 2010 6901
**** Acatistul Sf. Ierarh Ioan Maximovici făcătorul de minuni al vremurilor noastre(primul acatist)(19 iunie/2 iulie)
28 Iul 2010 8959
**** Acatistul Sfântului Cuvios Paisie cel Mare(19 iunie)
30 Iul 2010 5462
**** Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești(22 iunie)
29 Iul 2010 5960
**** Acatistul Sfintei Muceniţe Fevronia(pentru buna înţelegere între soţi)(13 Iunie)
28 Iul 2012 9243
**** Acatistul Sfântului GHERASIM KEFALONITUL - Izgonitorul demonilor (16 august și 20 octombrie)
30 Iul 2010 11965
**** Acatistul Sf. Ierarh Ioan Maximovici făcătorul de minuni al vremurilor noastre(al doilea acatist)(19 iunie/2 iulie)
30 Iul 2010 6925
**** Acatistul Sfântului împărat mucenic Nicolae, ţarul Rusiei(4 iulie)
01 Aug 2010 8879
**** Acatistul Sfinților Mucenici Cosma și Damian - doctorii cei fără de arginți(1iulie)
02 Aug 2010 6826
**** Acatistul Sfintei Chiriachi - Muceniţa - Purtătoare de biruinţă în nevoi şi necazuri grele - 7 (20) iulie
31 Iul 2010 9948
**** Acatistul Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt(2 iulie)
01 Aug 2010 4918
**** Acatistul Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuți(1 iulie)
07 Aug 2010 6006
**** Acatistul Sfinţilor Epictet preotul şi Astion monahul - Sfinţi Mucenici şi Doctori fără de arginţi!
07 Aug 2010 5543
**** Acatistul Sfintei Veronica, Sfântă Mironosiţă! (12 iulie)
24 Sep 2010 9799
**** Acatistul Sfintei Fericitei Eufrosina din Koliupanovo(16 iulie)
07 Aug 2010 6777
**** Acatistul Sfântului Nicodim Aghioritul(14 Iulie)
09 Aug 2010 9287
Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Eufimia(11iulie/16 septembrie)
08 Aug 2010 11909
**** Acatistul Sfintei Mironosiţe Maria-Magdalena (22 Iulie)
09 Aug 2010 7352
**** Acatistul Sfântului Prooroc Ilie(pentru secetă)(20 Iulie)
11 Aug 2010 8379
**** Acatistul Sfintei Marii Mucenițe Marina(17 iulie)
11 Aug 2010 9819
**** Acatistul Sfintelor Preacuvioaselor Maici Olimpiada - mângaierea celor ce poartă lăuntric Crucea vremilor de cumpănă şi Eupraxia (12 iulie)
06 Aug 2011 6134
**** Acatistul Sfântului Mucenic Emilian de la Durostor(18 iulie)
14 Aug 2010 7375
**** Acatistul Sfântului Gherman De Dumnezeu purtător şi făcător de minuni din Alaska - (9 august, 13 decembrie)
13 Aug 2010 8261
**** Acatistul Sintei Mucenițe Hristina(Cristina)(24 iulie)
16 Aug 2010 9380
**** Acatistul Sfintei Macrina(19 iulie)
22 Sep 2010 7278
**** Acatistul Noului Mucenic Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor
21 Aug 2010 5666
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Procopie (8 iulie)
23 Oct 2010 9758
****Acatistul Îngerului păzitor
27 Oct 2010 6386
**** Acatistul Sfântului Ciprian - Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina (I) - (2/15 octombrie)
27 Oct 2010 10370
**** Acatistul Sfântului Ciprian - Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina (II) - (2/15 octombrie)
27 Oct 2010 14665
**** Acatistul Părintelui nostru Iov, egumenul din Poceaev (28octombrie)
27 Oct 2010 10909
**** Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog(I)(12 Martie/12 octombrie)
29 Oct 2010 10903
**** Acatistul Preacuvioşilor Stareţi de la Optina(11 octombrie)
28 Oct 2010 6828
**** Acatistul Sfinţilor de la Mănăstirea Pecerska - (3/16 Decembrie)
28 Oct 2010 8914
**** Acatistul Sfinților Doctori fără de Arginți Cosma și Damian din Asia Mica(1 noiembrie)
29 Oct 2010 11945
**** Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog(II)(12martie/12octombrie)
01 Nov 2010 5442
**** Acatistul Sfântului Ioan cel Milostiv-Patriarhul Alexandriei (12/25 noiembrie)
03 Nov 2010 8293
**** Acatistul Cuviosului Părintelui nostru Stelian(Ocrotitorul pruncilor (copiilor))(26/9 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 12944
**** Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Ecaterina(Ocrotitoarea familiei și a femeilor cu grele nașteri precum și a pruncilor slabi și a persoanelor în vârstă)(24/7 noiembrie/decembrie)
06 Dec 2010 12917
**** Acatist către toţi Sfinţii care au strălucit în pământurile Apusului
01 Nov 2010 7169
**** Acatistul Sfinţilor Gurie, Samon şi Aviv(protectorii căsătoriei)(15/28 noiembrie)
03 Nov 2010 13422
**** Acatistul Cuviosului Ioanichie, Schimonahul din valea chiliilor(26 iulie)
04 Nov 2010 5175
****Acatistul Sfântului Daniil Sihastrul(18/31 decemrbie)
04 Nov 2010 6450
**** Acatistul Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului(339-397)(primul acatist)(7/20 decembrie)
31 Mar 2013 8708
**** Acatistul Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului(339-397)(al doilea acatist)(7/20 decembrie)
05 Nov 2010 6534
Acatistul Sfântului Teofan Zăvorâtul -10/23 ianuarie
19 Ian 2011 6870
****Acatistul Sfintei Muceniţe Sofia şi a celor trei fiice ale sale: Pistis (Credinţa), Elpis (Nădejdea), şi Agapis (Dragostea)
10 Iun 2011 12685
**** Acatistul Sf. Iona din Kiev
10 Iun 2011 7422
****Acatistul Tuturor Sfinţilor
18 Iun 2011 7777
****Acatistul tuturor sfinţilor români
18 Iun 2011 5193
****Acatistul Sfântului Ierarh Gligherie Mărturisitorul
28 Iun 2011 4037
**** Acatistul Sfântului Marelui Mucenic Pantelimon, tămăduitorul de boli (27 iulie/9 august)
08 Aug 2011 11561
**** Acatistul Sfinţilor Adrian şi Natalia- Sfinţi Mucenici - 26 august (8 septembrie)
07 Sep 2011 12099
*** Acatistul Sfintelor Femei iubitoare de Dumnezeu
28 Iul 2012 4778
Acatistul Sfântului Eftimie cel Mare (20 ianuarie)
28 Iul 2012 3058
**** Acatistul Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan(30 Ianuarie)
11 Feb 2014 11305
4. Acatistele unor icoane, minuni, locuri și obiec
Acatistul Maicii Domnului Pantanasa "Vindecatoarea de Cancer"
28 Oct 2010 12539
**** Acatistul icoanei Maicii Domnului „Prodromița”
06 Nov 2010 9613
**** Acatistul Maicii Domnului - La icoana Sporirea Minţii - (15/28 august)
28 Oct 2010 16868
Acatistul Înălţării Sfintei Cruci - 1 august
06 Nov 2010 10015
Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Kazan (8/21 iulie şi 22 octombrie/ 4 noiembrie)
31 Oct 2010 10195
Acatistul Sfintei Cruci – 14/27 septembrie
06 Nov 2010 9869
Acatistul Maicii Domnului - La icoana Plângătoare de la Boian-(25 septembrie/8 octombrie)
03 Nov 2010 9725
**** Acatistul Maicii Domnului „Potirul Nesecat” (Izbăvitoare de beţie)
17 Apr 2011 17298
**** Acatistul Sfântului Mormânt al Mântuitorului nostru Iisus Hristos
25 Sep 2010 7520
**** Acatistul icoanei Maicii Domnului "Bucurie neaşteptată"
27 Oct 2010 31663
****Acatistul Preasfintei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu în cinstea Icoanei : "Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră"
27 Oct 2010 13648
****Acatistul Maicii Domnului în cinstea icoanei Sale făcătoare de minuni de la Mănăstirea Vărzăreşti
27 Oct 2010 7369
****Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Hârbovăţ
27 Oct 2010 5901
**** Acatistul Maicii Domnului la Icoana de la Krasna
22 Oct 2010 7565
****Acatistul Icoanei Maicii Domnului "Potoleşte întristările noastre"
08 Dec 2010 9629
****Acatistul Maicii Domnului la Icoana cu şapte săgeţi
24 Dec 2010 12736
****Acatistul Maicii Domnului la icoana "Caută la smerenia"
25 Iun 2011 5268
5. Alte acatiste
**** Acatistul pentru cei adormiți
01 Apr 2011 9818
**** Acatistul pentru pruncii avortați
28 Oct 2010 8208
**** Acatistul Nunţii
28 Oct 2010 5586
****Acatist de pocăinţă pentru iertarea păcatelor
08 Apr 2011 10422
Paraclise și canoane
#### Canonul de pocăinţă către Mântuitorul nostru Iisus Hristos
23 Mar 2011 25952
#### Paraclisul Cuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Siluan Athonitul
25 Sep 2010 7677
#### Canon de pocăință către Domnul nostru Iisus Hristos pentru pruncii avortați
23 Mar 2011 15691
#### Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (Acest paraclis se citeşte la întristarea sufletului şi la vreme de nevoie)
23 Mar 2011 24575
#### Paraclisul Sfântului Efrem cel Nou - la vreme de mâhnire, de boală, de primejdie ori de grea suferinţă
21 Iul 2010 9505
#### Paraclisul Icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu
21 Iul 2010 10803
#### Paraclisul sau Canonul de mângâiere a Sfântului Grigorie Palama
12 Iul 2010 8364
#### Paraclisul sau Canonul Sfântului Ioan Rusul Nou făcător de minuni!(27 mai)
12 Iul 2010 7399
#### Paraclisul sau Canonul Sfântului Mare Mucenic Ioan Cel Nou de la Suceava(pentru vânzare bună)(2 iunie)
21 Iul 2010 6341
#### Paraclisul sau Canonul salvării sufletelor din iad de câtre cei șapte Sfinți Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Varahil, Evgudil, Uriil și Salatail
13 Aug 2010 10874
#### Paraclisul Prea Cuvioasei Maicii Noastre Parascheva(14/27octombrie)
25 Sep 2010 7176
#### Canon de rugăciune la vreme de necazuri
26 Sep 2010 11990
#### Canonul întâi de rugăciune al bolnavului
23 Mar 2011 9328
#### Canon de pocăință a celui căzut în desfrânare
26 Sep 2010 12710
#### Canon de pocăință a celui ce se află în temniță
26 Sep 2010 6359
#### Canon de rugăciune pentru mântuirea copiilor
26 Sep 2010 10380
#### Canon de rugăciune pentru copilul bolnav
23 Mar 2011 13174
#### Canon de rugăciune a copiilor
26 Sep 2010 6941
#### Paraclisul Sf. Ap. Andrei, Cel întâi chemat, Apostolul românilor
04 Nov 2010 10493
#### Canonul de rugăciune către îngerul păzitor al vieții omului
23 Mar 2011 9095
#### Al doilea paraclis către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu(la vreme de întristare sufletească şi la orice întâmplare grea)
23 Mar 2011 12226
#### Canonul al doilea de rugăciune al bolnavului
23 Mar 2011 6590
#### Canon de rugăciune către puterile cerești și către toți sfinții
10 Iun 2011 6875
Canon de rugăciune al Sfântului Ierarh Petru Movilă împotriva ereziei şi apostaziei şi pentru împăcarea Bisericii
12 Ian 2012 3635
####Canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanul
27 Feb 2012 10344
Rugăciuni
Rugaciune către Bunul Dumnezeu cu mijlocirea tuturor sfinţilor
07 Feb 2010 23394
Rugăciune către Cuviosul Moise Arapul pentru vindecarea de patima băuturii
07 Feb 2010 30918
Psalmul 50
07 Feb 2010 20219
Psalmul 90. O cântare de laudă a lui David
02 Mar 2012 9884
Rugaciune catre Sfantul Mucenic Trifon
07 Feb 2010 12802
+++ Rugăciune înainte de călătorie
02 Mar 2012 14478
+++ Rugăciunea înainte şi după masă
30 Sep 2012 30628
Rugăciunile începătoare
07 Feb 2010 19833
Rugăciune la năvălirea demonilor
08 Feb 2011 12090
Rugăciune înaintea începerii unei lucrări
07 Feb 2010 18941
Rugăciune în vremuri de nevoie
07 Feb 2010 18051
+++ Rugăciune pentru copilul bolnav
28 Mai 2011 12015
Rugăciune la început de an şcolar
07 Feb 2010 17623
Rugăciunea ultimilor Părinţi de la Optina
07 Feb 2010 13767
Rugăciunea de dimineaţă Sfântului Grigorie Palama
07 Feb 2010 13449
Rugăcunea de luni
07 Feb 2010 11580
Rugăciunea de marţi
07 Feb 2010 10330
Rugăciunea de miercuri
07 Feb 2010 11312
Rugăciunea de joi
07 Feb 2010 11189
Rugăciunea de vineri
07 Feb 2010 12282
Rugăciunea de sâmbătă
07 Feb 2010 12015
Rugăciunea de duminică
07 Feb 2010 12633
Nepătată,neîtinată,nestricată,fara prihana,curată fecioara,a lui Dumnezeu
27 Mar 2009 6847
Nepătată,neîtinată,nestricată,fara prihana,curată fecioară,a lui Dumnezeu
07 Feb 2010 10688
Rugăciune catre Mîntuitorul Hristos
07 Feb 2010 13211
Rugăciunea copiilor mici
07 Feb 2010 12660
Altă rugăciune a copiilor mici
07 Feb 2010 11619
Rugăciune la sfârşitul Sfintei Liturghii
07 Feb 2010 11193
Rugăciune pentru mântuire
07 Feb 2010 14413
Rucăciune a creştinilor ortodocşi pentru vremurile de acum
07 Feb 2010 10519
Rugaciunea Sfantului Filaret
07 Feb 2010 10156
Rugaciunea celui ferecat în temnita neputintelor vietii
07 Feb 2010 11624
Rugaciunile inainte de Dumnezeiasca Impartasire
07 Feb 2010 7778
Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos
27 Iun 2011 10584
Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos II
27 Iun 2011 9852
Rugaciune pentru împacare, întelegere si înmultirea dragostei
02 Mar 2012 11111
Rugaciune gasita în buzunarul unui soldat rus necunoscut cazut în timpul celui de-al doilea razboi mondial
07 Feb 2010 13587
Suspinarea în rugăciunea către Domnul a Ieroschimonahului Partenie din Kiev
07 Feb 2010 10189
Rugaciunea retinerii
07 Feb 2010 20857
Rugaciunea Maicii Domnului "Sporirea Mintii"
07 Feb 2010 16339
+++ Rugăciune la aprinderea candelei
23 Mar 2011 17309
Rugăciune către Prea Curata Stăpână!
07 Feb 2010 18029
Rugaciune pentru căsătorie
07 Feb 2010 32396
Rugăciunile naşterii
07 Feb 2010 16955
Rugăciunea de fiecare zi a Sfântului Ierarh Filaret al Moscovei
07 Feb 2010 14913
POMELNIC - atât pt monah cât şi pt mirean (rugăciune)
16 Sep 2012 16913
+++ Rugăciune la timp de boală I
21 Aug 2010 11249
Rugaciunea sotiei pentru sotul ei
07 Feb 2010 19082
+++ Rugăciunea copilului pentru părinți
28 Mai 2011 14601
+++ Rugăciunea părinților pentru copii I
28 Mai 2011 17031
+++ RUGĂCIUNE pentru ÎMPĂCAREA CELOR ÎNVRĂJBIȚI
08 Feb 2010 21048
+++ Rugăciunea tinerilor care vor să se căsătorească(care și-a găsit partenerul)
08 Feb 2010 13504
+++ Rugăciunea soților
08 Feb 2010 12481
+++ Rugăciune pentru căsătorie(pt cei care nu și-au găsit încă partenerul)
02 Mar 2012 25306
+++ Rugăciunea celor ce se căsătoresc(ce au data nunții deja stabilită)
07 Feb 2010 10812
+++ Rugăciunea soţilor care nu au copii
28 Mai 2011 16068
+++ Rugaciune pentru pruncul ce se afla in pantecele mamei
07 Feb 2010 17326
+++ Rugăciune pentru cei decedați
07 Feb 2010 14169
+++ Rugăciune pentru cei bolnavi
24 Iun 2011 18741
+++ Rugăciunea soțului pentru soția sa
10 Feb 2010 12321
+++ Rugăciunea părinților pentru căsătoria copilului
10 Feb 2010 15688
+++ Rugăciunea văduvei
10 Feb 2010 9030
+++ Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul care se rostește în Sfântul și Marele Post
10 Feb 2010 11764
+++ Plânsurile Sfântului Efrem Sirul(de luni până duminică)
14 Feb 2010 12041
+++ Rugăciune pentru bolnavul care nu poate dormi
26 Feb 2010 11824
+++ Rugăciune la moartea unuia din soți
10 Feb 2010 8548
+++ Rugăciunea părintelui la moartea fiului sau a fiicei
10 Feb 2010 9449
+++ Rugăciunea copiilor la moartea unuia din părinți
10 Feb 2010 9131
+++ Rugăciune la moartea unui prieten
10 Feb 2010 9921
+++ Rugăciune la timp de boală II
21 Aug 2010 10527
+++ Rugăciune care se citeste în fiecare post
10 Feb 2010 11556
+++ Rugăciunea învățăceilor
10 Feb 2010 10524
+++ Rugăciune către Îngerul Păzitor
10 Feb 2010 17074
+++ Rugăciunea copilului fricos
10 Feb 2010 11518
+++ Rugăciune pentru frați și surori
10 Feb 2010 13859
+++ Rugăciune când intri în biserică
20 Feb 2010 10229
+++ Rugăciune când intri în biserică (la icoana Mântuitorului)
20 Feb 2010 11521
+++ Rugăciune când intri în biserică (la icoana Maicii Domnului)
20 Feb 2010 11613
+++ Rugăciune la ieșirea din Biserică
20 Feb 2010 9774
+++ Rugăciunea către Sfântul cuvios Stelian, ocrotitorul copiilor și al mamelor
26 Feb 2010 17992
+++ Rugăciune pentru sfârșitul vieții
22 Feb 2010 14615
+++ Rugăciunea iconarului
22 Feb 2010 12744
+++ Rugăciune de dimineață scrisă de Părintele Arsenie Boca
26 Feb 2010 27742
+++ Rugăciune pentru citirea cu folos a Sfintei Scripturi
26 Feb 2010 12542
+++ Rugăciunea pentru copiii ce nu pot lesne învăța
02 Oct 2012 22592
+++ Rugăciunea către Sfântul Proroc Ilie, la vreme de secetă
26 Feb 2010 13193
+++ Rugăciunea celui slăbit de durerile dinţilor - către preaslăvitul mucenic Antipa
02 Mar 2010 16973
+++ Rugăciune la zi de naștere
12 Mar 2010 20794
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşi I
14 Sep 2012 43843
+++ Rugăciune puternică pentru momentele grele ale vieţii
08 Mai 2013 232570
+++ Rugăciune pentru iubirea şi dragostea familială
02 Mar 2012 11163
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşi II
13 Iul 2011 9874
+++ Rugăciune pentru ajutor în gospodărie
20 Aug 2010 18331
+++ Rugăciune pentru pierderi şi furt
21 Aug 2010 19161
+++ Rugăciune pentru cei ce s-au depărtat de la Dreapta Credinţă
21 Aug 2010 8454
+++ Rugăciune pentru naştere de fii
21 Aug 2010 8999
+++ Rugăciune la timp de boală III
21 Aug 2010 11545
+++ Rugăciune pentru căsătorie
21 Aug 2010 17229
+++ Rugăciune pentru cei din închisori
21 Aug 2010 13123
+++ Rugăciune pentru elevi de la școală
21 Aug 2010 29475
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşii noştri și ai Bisericii
13 Iul 2011 8616
+++ Rugăciune pentru prigonitori
21 Aug 2010 7490
+++ Rugăciune pentru izgonirea duhurilor necurate
22 Aug 2010 13489
+++ Rugăciunea celor care merg la judecată
22 Aug 2010 15867
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Nazareth
01 Sep 2010 7199
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Sfânta Peşteră a Naşterii Domnului
01 Sep 2010 7900
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Râul Iordan
01 Sep 2010 8394
+++ Rugăciuni către Domnul Iisus Hristos
27 Iun 2011 25910
+++ Rugăciune pentru părintele duhovnic
26 Sep 2010 12888
+++ Rugăciunea unui judecător
26 Sep 2010 9636
+++ Rugăciune pentru o moarte bună
24 Sep 2010 10438
+++ Rugăciunea celui întemnițat
25 Sep 2010 8505
+++ Rugăciunea celui ferecat în temnița neputințelor vieții
26 Sep 2010 7694
+++ Rugăciune la pierderea sarcinii cu voia sau fără de voie.
01 Dec 2010 12663
+++ Rugăciune pentru vederea păcatului propriu
26 Ian 2011 11537
+++Rugăciune la vreme de ispită
03 Oct 2011 12422
+++Rugăciune împotriva farmecelor şi bântuirii duhurilor rele
08 Feb 2011 17912
+++Rugăciune pentru cei nefericiţi
14 Feb 2011 12885
+++Rugăciune către Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu – La vreme de necaz şi de întristare
17 Feb 2011 24548
+++ Rugăciunea Sfântului Paisie Aghioritul pentru lume
01 Mar 2011 13251
+++ Rugăciune la începutul Postului Mare
07 Mar 2011 11931
+++Rugăciune înainte de spovedanie
15 Mar 2011 20113
+++ Rugăciunile Sfântului Ioan Gură de Aur (Chrysostom)
23 Mar 2011 8710
+++ Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare
23 Mar 2011 14569
+++ Rugăciunea Sfântului Ioan Damaschinul
23 Mar 2011 9023
+++ Rugăciune de laudă și mulțumire
23 Mar 2011 16379
+++ Trei rugăciuni care se citesc la începutul zilei
06 Apr 2011 15208
+++ Rugăciune către Sfântul mare Mucenic Pantelimon(vindecătorul de boli)
08 Aug 2011 13911
+++ Rugăciune pentru vindecarea celui bolnav
24 Iun 2011 16535
+++Rugăciune de pocăinţă
09 Apr 2011 12935
+++Rugăciune la întristări, spaimă, gânduri şi vise urâte care tulbură pe om
17 Apr 2011 18962
+++Rugăciune către Sfântul Duh
11 Iun 2011 11495
+++ Rugăciunea părinților pentru copii II
28 Mai 2011 13359
+++ Rugăciune pentru copilul căzut în păcat
28 Mai 2011 9940
+++ Rugăciune părințolor către Sfântul ocrotitor al copilului
28 Mai 2011 9530
+++ Rugăciunea părinților pentru luminarea minţii copilului
28 Mai 2011 19182
+++ Rugăciunea părinților pentru ajutor copilului la examen
28 Mai 2011 24348
+++ Rugăciunea părinților pentru copilul nou-născut
28 Mai 2011 10899
+++ Rugăciunile nașilor pentru finii de cununie
28 Mai 2011 7285
+++ Rugăciunea naşilor pentru finul de Botez
28 Mai 2011 14452
+++ Rugăciune pentru copilul înfiat
28 Mai 2011 7443
+++ Rugăciune pentru copiii orfani
28 Mai 2011 7722
+++ Rugăciunea părinților pentru copiii care se află în călătorie
28 Mai 2011 9402
+++Rugăciune de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu
11 Iun 2011 11268
+++Rugăciune către Sfânta Treime
15 Iun 2011 9963
+++Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos (III)
27 Iun 2011 11490
+++Rugăciune pentru omul bolnav
22 Iul 2012 9055
+++Rugăciune pentru o inimă deznădăjduită
25 Iun 2011 9742
+++Rugăciune la revărsatul zorilor (A fericitului Sofronie de la Esex)
26 Iun 2011 7996
Rugăciunea Sfântului Siluan Athonitul pentru lume
24 Sep 2011 7185
+++Rugăciunea femeii însărcinate
22 Iul 2012 19257
Rugăciune pentru casă şi bunăstarea familiei
22 Iul 2012 23338
Rugăciunile Înaintea Sfintei Împărtăşanii
22 Iul 2012 4484
+++Rugăciunea bolnavului înainte de operație
22 Iul 2012 4257
+++ Rugăciunea ortodocşilor pentru un ales al lui Dumnezeu
13 Aug 2012 2971
+++ Rugăciunea pentru neam
13 Aug 2012 3532
 
Calendar


 
 

Ultimile articole
 Descarcă în formatul preferat.
    

 
 

 
Православие.Ru  Filme Ortodoxe
Logos.md  Frumoasa.md
Teologie.net  Teologie.md
Biblioteca ortodoxa digitala VIOSTIL  Personalitati basarabene
Biserica Ortodoxa din Moldova