Biblioteca ortodoxă

 
1. Acatiste închinate persoanelor Sfintei Treimi
**** Acatistul Sfintei Treimi(24 mai)
01 Oct 2011 18345
**** Acatist de mulțumire - Slavă lui Dumnezeu pentru toate
22 Sep 2010 22180
**** Acatistul Naşterii Domnului (25 Decembrie/ 7 ianuarie)
19 Sep 2010 12769
**** Acatistul Botezului Domnului (6/19 Ianuarie)
15 Iun 2012 10642
**** Acatistul Întâmpinării Domnului (2/15 februarie)
15 Iun 2012 14854
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos liniștitorul sufletelor noastre
20 Sep 2010 24221
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos - Calea, Adevărul şi Viaţa
15 Iun 2012 11551
**** Acatistul Darurilor Sfinte şi Tămăduirilor de Boli al Domnului Iisus Hristos
15 Iun 2012 16619
**** Acatistul Sfintei Învieri a Domnului
15 Iun 2012 9345
**** Acatist către Dumnezeu Fiul pentru izbăvire de necazuri
15 Iun 2012 18266
**** Acatist către Dumnezeu Fiul pentru izbăvire de boală
15 Iun 2012 13130
**** Acatist de mulţumire către Domnul Iisus Hristos
15 Iun 2012 22240
**** Acatistul către Atotputernicul Dumnezeu, la vreme de necaz sau de ispită
15 Iun 2012 45831
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos
25 Sep 2014 29130
****Acatistul Pogorârea Sfântului Duh (II)
15 Iun 2012 8967
****Acatist de mulţumire Lui Dumnezeu Tatăl
27 Oct 2010 20728
****Acatistul Binecuvântărilor Cereşti al Domnului Iisus Hristos
10 Feb 2012 12300
****Acatistul Sfintei Lumini Cereşti a Domnului Iisus Hristos
14 Iun 2012 15952
****Acatistul Protecţiei Sfinte a Domnului Iisus Hristos
14 Iun 2012 13845
****Acatistul Pogorârea Sfântului Duh (I)
21 Iun 2013 15859
****Acatist pentru izbăvirea de boală către preadulcele Iisus, doctorul sufletelor şi a trupurilor noastre
14 Iun 2012 11972
****Acatistul Intrării Domnului în Ierusalim
01 Oct 2011 9580
****Acatistul Înălţării Domnului
12 Iun 2013 6040
2. Acatiste închinate Maicii Domnului
**** Acatistul Maicii Domnului - Bucuria tuturor celor necăjiţi
29 Oct 2010 18254
Acatistul Adormirii Maicii Domnului - (15/28 august)
21 Aug 2012 18699
**** Acatistul Maicii Domnului Pentru împăcarea celor învrăjbiţi 13 August
20 Sep 2010 19950
**** Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului(1/14 octombrie)
27 Oct 2010 21827
**** Acatistul Intrării în Biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie / 4 decembrie)
03 Nov 2010 15133
**** Acatistul Buneivestiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria - 25 martie
20 Sep 2010 13475
**** Acatistul Maicii Domnului, Arătătoarea Căii
15 Oct 2010 17168
**** Acatistul Maicii Domnului - povățuitoarea copiilor
25 Sep 2010 11961
**** Acatistul de Laudă Sfântă al Maicii Domnului
05 Oct 2010 12995
****Acatistul Izvorului Tămăduirilor Născătoarei de Dumnezeu
22 Oct 2010 12283
**** Acatistul Maicii Domnului Umilenia(Floarea Smereniei)
24 Oct 2010 15482
****Acatistul Maicii Domnului "Grabnică ascultătoare"
27 Oct 2010 18525
****Imnul Acatist al Maicii Domnului - la Rugul Aprins
22 Dec 2010 21019
**** Acatistul Maicii Domnului, Apărătoarea noastră în ziua înfricoșătoare a Judecății de Apoi
25 Oct 2014 8908
**** Acatistul naşterii Maicii Domnului - (8/21 septembrie)
21 Sep 2011 14004
3. Acatiste închinate Sfinților și Sfintelor
Acatistul Sfintei Fericitei Maicii Matroana(19 aprilie)
20 Nov 2009 20632
**** Acatistul şi viaţa Sfintei Cuvioasei Xenia(24 ianuarie)ajutătoare la nevoinţe băneşti
19 Apr 2011 20767
Acatistul şi viaţa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă (6 mai)
25 Iun 2009 12902
Acatistul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel
11 Iul 2009 12833
Acatistul Sfintilor Mucenici si Doctori fara de arginti Epictet preotul si Astion Monahul
22 Aug 2009 8414
Acatistul Sfintei împărătese Olga
26 Aug 2009 14619
Acatistul Binecredinciosului Voievod al Moldovei Ştefan cel Mare şi Sfânt - 2 IULIE
26 Aug 2009 7720
Acatistul Cuviosului Părintelui nostrum Paisie Aghioritul - 12 iulie
26 Aug 2009 9179
Acatistul Sfinţilor Brâncoveni - (16 august)
26 Aug 2009 8037
Acatistul Sfântului Ioan Iacob Hozevitul 5 august
27 Aug 2009 15304
Acatistul schimbării la faţă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos 6 august
27 Aug 2009 13238
Acatistul Sfintei Teodora de la Sihla - Sfanta Cuvioasa - (7 august)
15 Sep 2010 12864
Acatistul Cuviosului Moise Ungurul - (26 iulie / 8 august) (pt ajutor în patima desfrânării şi în toată lupta cu trupul)
27 Aug 2009 18782
Acatistul Sfântului Fanurie – 27 AUGUST
05 Apr 2011 11887
Acatistul Sfântului Cuviosului Moise Etiopianul - (28 august)
28 Aug 2009 9829
Acatistul Sfântului Alexandru, Patriarhul Constantinopolului - (30 august)
28 Aug 2009 10219
Acatistul Sfântului Ierarh Varlaam - (30 august)
28 Aug 2009 9354
Acatistul Sfântului Alexandru din Svir - - Sfânt Cuvios Părinte ! - (30 august)
28 Aug 2009 11280
Acatistul Sfântului Arhanghel Mihail - (6/19 septembrie, 8/21 noiembrie)
16 Sep 2009 16197
Acatistul Sfinţilor Ioachim şi Ana – 9/22 septembrie
16 Sep 2009 15142
Acatistul Sfântului Onufrie de la Verona - (9/22 septembrie)
16 Sep 2009 11057
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Nichita Gotul(15 septembrie)
28 Aug 2009 8905
Acatistul Sfântului Teodosie de la Brazi - (22 septembrie)
28 Aug 2009 8680
Acatistul Sfântului Siluan Athonitul - (24 septembrie)
28 Aug 2009 8658
Acatistul Sfintei Tecla - Cea întocmai cu Apostolii - (24 septembrie/ 7 octombrie)
16 Sep 2009 8688
Acatistul Sfântului Sergie de Radonej - Sfânt Preacuvios! - (25 septembrie/ 8 octombrie)
16 Sep 2009 8748
Acatistul Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan - (26 Septembrie/ 9 octombrie)
16 Sep 2009 9361
Acatistul Sfântului Antim Ivireanul- (27 septembrie)/ 10 octombrie
16 Sep 2009 8595
**** Acatistul Sfântului Apostol Toma - (6/19 octombrie)
28 Oct 2010 10410
**** Acatistul Cuviosului Ambrozie de la Optina(10/23 octombrie)
28 Oct 2010 9438
**** Acatistul Cuvioasei maicii nostre Parascheva (14/28 octombrie)
07 Nov 2010 9170
**** Acatistul Sfinților Mărturisitori Visarion, Sofronie și al Mucenicului Oprea (21/3 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 7902
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir - (26/8 octombrie/noiembrie)
27 Oct 2010 9617
**** Acatistul Prea Cuviosului Părintelui nostru Dimitrie din Basarabi(27/9 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 8309
**** Acatistul Sfântului Teofil - Sfânt nebun pentru Hristos(28/10 octombrie/noiembrie)
03 Nov 2010 12009
**** Acatistul Sfinților Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel - apărători și mărturisitori ai Ortodoxiei pe pământul transilvan(21/3 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 9488
**** Acatistul Sfântului Mucenic Nestor care a pătimit(27/9 octombrie/noiembrie)
03 Nov 2010 9212
**** Acatistul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil(8/21 Noiembrie)
30 Oct 2010 13224
**** Acatistul Sfântului Arhanghel Rafail 8/21 Noiembrie
29 Oct 2010 11491
**** Acatistul Sfântului Nectarie de Eghina(Taumaturghul) Noul făcător de minuni - pentru boli (primul acatist)(Vindecătorul de cancer)(9/22 noiembrie)
17 Apr 2011 15800
**** Acatistul Sfântului Nectarie de Eghina(Taumaturghul) Noul făcător de minuni - pentru boli (al doilea acatist)(Vindecătorul de cancer)(9/22 noiembrie)
17 Apr 2011 29724
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina (11/24 noiembrie)
30 Nov 2010 16956
Acatistul Sfantului Teodor Studitul (11/24 Noiembrie)
29 Oct 2010 10296
**** Acatistul Sfântului Ioan Gură de Aur (13/26 Noiembrie)
28 Oct 2010 12637
**** Acatistul Sfântului Grigorie Palama Arhiepiscopul Tesalonicului(14/27 noiembrie)
30 Oct 2010 9043
**** Acatistul Sfântului Paisie Velicikovski (15/28 noiembrie)
31 Oct 2010 9799
**** Acatistul Cuviosului Parintelui nostru Grigorie Decapolitul (20 noiembrie/3 decembrie)
28 Oct 2010 10154
**** Acatistul Sfântului Antonie de la Iezeru Vâlcea (23/6 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 13292
**** Acatistul Sfântului Clement Episcopul Romei (24/7 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 9480
**** Acatistul Sfântului Mercurie - Sfânt Mare Mucenic(25/8 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 10613
**** Acatistul Sfântului Grigorie Sinaitul(27/10 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 10463
**** Acatistul Sfântului Mucenic Iacov Persul (27/10 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 9710
**** Acatistul Preacuviosului Arsenie Boca(Protector al familiei) (28/11 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 60264
**** Acatistul Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat(30/13 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 14280
**** Acatistul Preacuviosului Părinte Porfirie - noul făcător de minuni(2/15 decembrie)
05 Nov 2010 11132
Acatistul Sfântului Gheorghe de la Cernica - Sfânt Cuvios (3 decembrie)
16 Dec 2010 10929
Acatistul Sfintei Varvara (4/17 decembrie)
05 Nov 2010 9256
Acatistul Sfântului Sava cel Sfinţit- Sfânt Cuvios Părinte - (5/18 Decembrie)
05 Nov 2010 14498
**** Acatistul Sfântului Nicolae - Ierarh al Mirelor Lichiei(marele făcător de minuni)(6/19 decembrie)
15 Dec 2010 34638
**** Acatistul Sfintei Filofteia - Sfântă Muceniţă (7/20 decembrie)
19 Dec 2010 15796
**** Acatistul Sfântului Ierarh Spiridon(mare făcător de minuni)(12/25 decembrie)
05 Nov 2010 34944
Acatistul Sfântului Elefterie – 15/28 Decembrie
19 Sep 2009 9720
Acatistul Sfântului Prooroc Daniil 17 Decembrie
19 Sep 2009 11792
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Sebastian (18/31 Decembrie)
19 Sep 2009 10686
Acatistul Sfântului Mucenic şi Ierarh Modest (18/31 Decembrie) Acest sfânt este grabnic ajutător pentru animalele bolnave din gospodărie
19 Sep 2009 9132
Acatistul Sfântului Bonifatie (19 decembrie/ 1 ianuarie) Acest sfânt este grabnic ajutător pentru animalele bolnave din gospodărie
19 Sep 2009 10714
Acatistul Sfântului Ignatie Teoforul - (20 Decembrie/ 2 ianuarie)
19 Sep 2009 10223
Acatistul Sfântului Ioan de Kronstadt - 20 Decembrie/ 2 ianuarie
21 Sep 2009 10707
Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Anastasia Romana
09 Nov 2010 14014
Acatistul Sfântului Ierarh Nifon al Constanţianei - 23 Decembrie
21 Sep 2009 15120
Acatistul Sfintei Eugenia - Sfântă Muceniţă - ( 24 Decembrie)
05 Nov 2010 11366
Acatistul Sfântului Nicodim cel Sfinţit de la Tismana - Preacuvios părinte! Arhimandritul Lavrei Sfintei Mănăstiri Tismana din Oltenia (26 decembrie)
21 Sep 2009 7537
**** Acatistul Sfântului Ştefan - - Sfânt Arhidiacon (27 decembrie)
22 Oct 2010 12217
Acatistul Sfinţilor 14 000 de prunci ucişi de Irod - (29 Decembrie)
21 Sep 2009 14972
Acatistul Sfintei Anisia - (30 decembrie)
23 Sep 2009 10932
**** Acatistul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare (1/14 Ianuarie)
22 Sep 2010 13680
Acatistul Sfântului Serafim de Sarov, mare făcător de minuni 2/15 Ianuarie
02 Mai 2011 12956
**** Acatistul Sfintei Iuliana din Lazarevo, ocrotitoarea celor căsătoriţi 2/15 Ianuarie
29 Mar 2012 11089
Acatistul Sfântului Efrem Cel Nou (prăznuit în 3 ian. ziua aflării moaştelor şi ziua de 5 mai ziua săvârşirii)
23 Sep 2009 17566
**** Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului - 7/20 Ianuarie
24 Sep 2010 14527
Acatistul Sfântului Antipa de la Calapodeşti - 10/23 Ianuarie
29 Sep 2009 10141
Acatistul Sfintei Muceniţe Tatiana - 12/25 Ianuarie
24 Ian 2011 11555
Acatistul Sfintei Nina - 14/27 Ianuarie
24 Ian 2011 12307
Acatistul Sfântului Antonie cel Mare - 17/30 Ianuarie
29 Sep 2009 15967
Acatistul Sfântului Atanasie al Alexandriei (cel Mare) - 18/31 Ianuarie
30 Sep 2009 15823
Acatistul Sfântului Macarie Egipteanul - (19 Ianuarie)
10 Oct 2009 9188
Acatistul Sfântului Marcu Mărturisitorul Episcopul Efesului - 19 Ianuarie
29 Sep 2009 7906
Acatistul Sfântului Lavrentie - 20 Ianuarie
10 Oct 2009 9175
Acatistul Sfântului Maxim Mărturisitorul – 21 Ianuarie
10 Oct 2009 8497
Acatistul Sfântului Mucenic Clement - 23 Ianuarie
03 Nov 2010 9691
Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Teologul - 25 Ianuarie
10 Oct 2009 9789
Acatistul Sfântului Mucenic Trifon - 1 februarie
17 Oct 2009 9410
AcatistulSfântului Fotie Mărturisitorul Patriarhul Constantinopolului - 6 Februarie
17 Oct 2009 8819
Acatistul Sfântului Partenie din Lampsakos, Ocrotitor al bolnavilor de cancer şi tămăduitor al tuturor bolilor - (7 FEBRUARIE)
28 Apr 2010 18528
- Acatistul Sfinţilor Teodor Tiron şi Teodor Stratilat (8 şi 17 februarie) pt diferitele necazuri şi mai ales ajută foarte mult pentru reuşiri la învăţătură şi la examene.
27 Oct 2009 15216
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Haralambie(10 februarie)
22 Sep 2010 10212
Acatistul Sfantului Mucenic Vlasie - ocrotitorul animalelor domestic - (11 februarie)
07 Nov 2009 20360
**** Acatistul Sfântului Ioan Casian - (29 februarie)
24 Sep 2010 11598
**** Acatistul Sfinţilor 40 Mucenici - 9 martie
24 Sep 2010 9255
Acatistul Sfântului Benedict de Nursia - 14 martie
06 Nov 2009 10105
Acatistul Sfântului Alexie - 17 martie
06 Nov 2009 8310
Acatistul Sfântului Arhanghel Gavriil - Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil - (26 martie, 13 iulie, 8 noiembrie)
07 Nov 2009 13759
Acatistul Sfântului Diodoh al Foticeii - 29 martie
12 Nov 2009 8053
Acatistul Sfantului Ioan Bogoslovul
09 Nov 2009 8886
Acatistul Sfintei Maria Egipteanca Sfântă Preacuvioasă Maică! (1 aprilie)
11 Nov 2009 8127
**** Acatistul Sfintei Teodora din Tesalonic - 5 APRILIE
25 Sep 2010 8300
Acatistul Sfântului Caliopie - Sfânt Mucenic - 7 aprilie
11 Nov 2009 7590
Acatistul Sfântului Calinic de la Cernica - 11 APRILIE
12 Nov 2009 7722
Acatistul Sfântului Sava Gotul (de la Buzău) - 12 aprilie
12 Nov 2009 8182
**** Acatistul Sfântului Sava de la Buzău - Sfânt Mucenic - (12 aprilie)
25 Nov 2009 8441
**** Acatistul Sfântului Pahomie de la Gledin - 14 Aprilie
25 Nov 2009 9151
**** Acatistul Sfintei Cuvioasei Muceniţe Tomaida - 14 Aprilie - Acatistul izbăvirii celor chinuiţi de îndreptăţirea de sine şi a celor ce doresc eliberarea de patimi
28 Apr 2010 8612
**** Acatistul Sfântului Vasile de la Poiana Mărului - Sfânt Cuvios (15 aprilie)
25 Nov 2009 9672
**** Acatistul Sfântului Ierarh Teotim I „Scitul” - 20 APRILIE
25 Nov 2009 8919
**** Acatistul Preacuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Macarie de la Saharna(13/26 mai)
28 Apr 2010 7468
**** Acatistul Sfinţilor Iorest şi Sava - Sfinţi Ierarhi Mitropoliţii Ardealului (24 aprilie)
25 Nov 2009 8078
**** Acatistul Sfintei Marii Muceniţe Irina - (5 Mai)
08 Dec 2009 9386
**** Acatistul Sfântului Simon Zilotul - 10 MAI
22 Feb 2010 10079
**** Acatistul Sfântului Amfilohie de la Poceaev - (12 mai)
22 Feb 2010 9723
**** Acatistul Sfântului Ioan Valahul Noul Mucenic (12 mai)
29 Apr 2010 11409
**** Acatistul Sfântului Ierarh Ignatie Brianceaninov(13 mai)
30 Apr 2010 8818
**** Acatistul Sfântului Părintelui nostru Pahomie cel Mare - (15 Mai)
12 Iul 2010 15535
**** Acatistul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeț(15 mai)
28 Iul 2010 7964
**** Acatistul Sfinților Împăraţi Constantin şi Elena(21 mai)
12 Iul 2010 10523
**** Acatistul Sfântului necunoscut de la Mănăstirea Neamț (24 mai 1986)(în timp de grea încercare sufletească)
12 Iul 2010 9255
**** Acatistul Sfântului Mucenic Ioan Rusul(27 Mai)
21 Iul 2010 7658
**** Acatistul Sfinților Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel(4 Iunie)
21 Iul 2010 6381
**** Acatistul Sfântului Părintelui nostru Visarion(6 iunie)
21 Iul 2010 10680
**** Acatistul Sfântului Luca al Crimeei, Făcătorul de minuni (Arhiepiscopul Luca Voino-Iasenetki)(11 iunie)
21 Iul 2010 14578
**** Acatistul Sfintei Muceniţe Achilina(13 Iunie)
21 Iul 2010 10408
**** Acatistul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava(2 iunie)
21 Iul 2010 8286
**** Acatistul Sfântului Ierarh Glicherie de la Slătioara Mărturisitorul (15/28 iunie)
28 Iul 2010 10547
**** Acatistul Sfinţilor Mucenici Manuil, Savel şi Ismail (17 IUNIE)
28 Iul 2010 8145
**** Acatistul Sf. Ierarh Ioan Maximovici făcătorul de minuni al vremurilor noastre(primul acatist)(19 iunie/2 iulie)
28 Iul 2010 11259
**** Acatistul Sfântului Cuvios Paisie cel Mare(19 iunie)
30 Iul 2010 6794
**** Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești(22 iunie)
29 Iul 2010 7412
**** Acatistul Sfintei Muceniţe Fevronia(pentru buna înţelegere între soţi)(13 Iunie)
28 Iul 2012 12943
**** Acatistul Sfântului GHERASIM KEFALONITUL - Izgonitorul demonilor (16 august și 20 octombrie)
30 Iul 2010 16445
**** Acatistul Sf. Ierarh Ioan Maximovici făcătorul de minuni al vremurilor noastre(al doilea acatist)(19 iunie/2 iulie)
30 Iul 2010 8613
**** Acatistul Sfântului împărat mucenic Nicolae, ţarul Rusiei(4 iulie)
01 Aug 2010 11009
**** Acatistul Sfinților Mucenici Cosma și Damian - doctorii cei fără de arginți(1iulie)
02 Aug 2010 8151
**** Acatistul Sfintei Chiriachi - Muceniţa - Purtătoare de biruinţă în nevoi şi necazuri grele - 7 (20) iulie
31 Iul 2010 12105
**** Acatistul Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt(2 iulie)
01 Aug 2010 5985
**** Acatistul Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuți(1 iulie)
07 Aug 2010 7567
**** Acatistul Sfinţilor Epictet preotul şi Astion monahul - Sfinţi Mucenici şi Doctori fără de arginţi!
07 Aug 2010 6759
**** Acatistul Sfintei Veronica, Sfântă Mironosiţă! (12 iulie)
24 Sep 2010 12502
**** Acatistul Sfintei Fericitei Eufrosina din Koliupanovo(16 iulie)
07 Aug 2010 8334
**** Acatistul Sfântului Nicodim Aghioritul(14 Iulie)
09 Aug 2010 10995
Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Eufimia(11iulie/16 septembrie)
08 Aug 2010 14682
**** Acatistul Sfintei Mironosiţe Maria-Magdalena (22 Iulie)
09 Aug 2010 9561
**** Acatistul Sfântului Prooroc Ilie(pentru secetă)(20 Iulie)
11 Aug 2010 10450
**** Acatistul Sfintei Marii Mucenițe Marina(17 iulie)
11 Aug 2010 12398
**** Acatistul Sfintelor Preacuvioaselor Maici Olimpiada - mângaierea celor ce poartă lăuntric Crucea vremilor de cumpănă şi Eupraxia (12 iulie)
06 Aug 2011 7611
**** Acatistul Sfântului Mucenic Emilian de la Durostor(18 iulie)
14 Aug 2010 9059
**** Acatistul Sfântului Gherman De Dumnezeu purtător şi făcător de minuni din Alaska - (9 august, 13 decembrie)
13 Aug 2010 10204
**** Acatistul Sintei Mucenițe Hristina(Cristina)(24 iulie)
16 Aug 2010 12309
**** Acatistul Sfintei Macrina(19 iulie)
22 Sep 2010 9055
**** Acatistul Noului Mucenic Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor
21 Aug 2010 7087
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Procopie (8 iulie)
23 Oct 2010 13482
****Acatistul Îngerului păzitor
27 Oct 2010 8449
**** Acatistul Sfântului Ciprian - Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina (I) - (2/15 octombrie)
27 Oct 2010 13068
**** Acatistul Sfântului Ciprian - Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina (II) - (2/15 octombrie)
27 Oct 2010 17819
**** Acatistul Părintelui nostru Iov, egumenul din Poceaev (28octombrie)
27 Oct 2010 13223
**** Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog(I)(12 Martie/12 octombrie)
29 Oct 2010 12707
**** Acatistul Preacuvioşilor Stareţi de la Optina(11 octombrie)
28 Oct 2010 8415
**** Acatistul Sfinţilor de la Mănăstirea Pecerska - (3/16 Decembrie)
28 Oct 2010 10510
**** Acatistul Sfinților Doctori fără de Arginți Cosma și Damian din Asia Mica(1 noiembrie)
29 Oct 2010 14459
**** Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog(II)(12martie/12octombrie)
01 Nov 2010 6656
**** Acatistul Sfântului Ioan cel Milostiv-Patriarhul Alexandriei (12/25 noiembrie)
03 Nov 2010 10018
**** Acatistul Cuviosului Părintelui nostru Stelian(Ocrotitorul pruncilor (copiilor))(26/9 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 15539
**** Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Ecaterina(Ocrotitoarea familiei și a femeilor cu grele nașteri precum și a pruncilor slabi și a persoanelor în vârstă)(24/7 noiembrie/decembrie)
06 Dec 2010 15721
**** Acatist către toţi Sfinţii care au strălucit în pământurile Apusului
01 Nov 2010 8822
**** Acatistul Sfinţilor Gurie, Samon şi Aviv(protectorii căsătoriei)(15/28 noiembrie)
03 Nov 2010 16088
**** Acatistul Cuviosului Ioanichie, Schimonahul din valea chiliilor(26 iulie)
04 Nov 2010 6172
****Acatistul Sfântului Daniil Sihastrul(18/31 decemrbie)
04 Nov 2010 7711
**** Acatistul Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului(339-397)(primul acatist)(7/20 decembrie)
31 Mar 2013 10778
**** Acatistul Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului(339-397)(al doilea acatist)(7/20 decembrie)
05 Nov 2010 7852
Acatistul Sfântului Teofan Zăvorâtul -10/23 ianuarie
19 Ian 2011 8382
****Acatistul Sfintei Muceniţe Sofia şi a celor trei fiice ale sale: Pistis (Credinţa), Elpis (Nădejdea), şi Agapis (Dragostea)
10 Iun 2011 17351
**** Acatistul Sf. Iona din Kiev
10 Iun 2011 9359
****Acatistul Tuturor Sfinţilor
18 Iun 2011 9903
****Acatistul tuturor sfinţilor români
18 Iun 2011 6675
****Acatistul Sfântului Ierarh Gligherie Mărturisitorul
28 Iun 2011 5048
**** Acatistul Sfântului Marelui Mucenic Pantelimon, tămăduitorul de boli (27 iulie/9 august)
08 Aug 2011 13773
**** Acatistul Sfinţilor Adrian şi Natalia- Sfinţi Mucenici - 26 august (8 septembrie)
07 Sep 2011 15424
*** Acatistul Sfintelor Femei iubitoare de Dumnezeu
28 Iul 2012 7292
Acatistul Sfântului Eftimie cel Mare (20 ianuarie)
28 Iul 2012 4155
**** Acatistul Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan(30 Ianuarie)
11 Feb 2014 13875
4. Acatistele unor icoane, minuni, locuri și obiec
Acatistul Maicii Domnului Pantanasa "Vindecatoarea de Cancer"
28 Oct 2010 14763
**** Acatistul icoanei Maicii Domnului „Prodromița”
06 Nov 2010 12025
**** Acatistul Maicii Domnului - La icoana Sporirea Minţii - (15/28 august)
28 Oct 2010 21558
Acatistul Înălţării Sfintei Cruci - 1 august
06 Nov 2010 12521
Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Kazan (8/21 iulie şi 22 octombrie/ 4 noiembrie)
31 Oct 2010 12966
Acatistul Sfintei Cruci – 14/27 septembrie
06 Nov 2010 11773
Acatistul Maicii Domnului - La icoana Plângătoare de la Boian-(25 septembrie/8 octombrie)
03 Nov 2010 11679
**** Acatistul Maicii Domnului „Potirul Nesecat” (Izbăvitoare de beţie)
17 Apr 2011 23540
**** Acatistul Sfântului Mormânt al Mântuitorului nostru Iisus Hristos
25 Sep 2010 9934
**** Acatistul icoanei Maicii Domnului "Bucurie neaşteptată"
27 Oct 2010 52897
****Acatistul Preasfintei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu în cinstea Icoanei : "Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră"
27 Oct 2010 19110
****Acatistul Maicii Domnului în cinstea icoanei Sale făcătoare de minuni de la Mănăstirea Vărzăreşti
27 Oct 2010 9860
****Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Hârbovăţ
27 Oct 2010 7752
**** Acatistul Maicii Domnului la Icoana de la Krasna
22 Oct 2010 9493
****Acatistul Icoanei Maicii Domnului "Potoleşte întristările noastre"
08 Dec 2010 13827
****Acatistul Maicii Domnului la Icoana cu şapte săgeţi
24 Dec 2010 18268
****Acatistul Maicii Domnului la icoana "Caută la smerenia"
25 Iun 2011 7458
5. Alte acatiste
**** Acatistul pentru cei adormiți
01 Apr 2011 11540
**** Acatistul pentru pruncii avortați
28 Oct 2010 9791
**** Acatistul Nunţii
28 Oct 2010 7277
****Acatist de pocăinţă pentru iertarea păcatelor
08 Apr 2011 14407
Paraclise și canoane
#### Canonul de pocăinţă către Mântuitorul nostru Iisus Hristos
19 Sep 2014 34181
#### Paraclisul Cuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Siluan Athonitul
25 Sep 2010 9169
#### Canon de pocăință către Domnul nostru Iisus Hristos pentru pruncii avortați
23 Mar 2011 19549
#### Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (Acest paraclis se citeşte la întristarea sufletului şi la vreme de nevoie)
23 Mar 2011 34050
#### Paraclisul Sfântului Efrem cel Nou - la vreme de mâhnire, de boală, de primejdie ori de grea suferinţă
21 Iul 2010 11830
#### Paraclisul Icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu
21 Iul 2010 12349
#### Paraclisul sau Canonul de mângâiere a Sfântului Grigorie Palama
12 Iul 2010 10063
#### Paraclisul sau Canonul Sfântului Ioan Rusul Nou făcător de minuni!(27 mai)
12 Iul 2010 9399
#### Paraclisul sau Canonul Sfântului Mare Mucenic Ioan Cel Nou de la Suceava(pentru vânzare bună)(2 iunie)
21 Iul 2010 7905
#### Paraclisul sau Canonul salvării sufletelor din iad de câtre cei șapte Sfinți Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Varahil, Evgudil, Uriil și Salatail
13 Aug 2010 14222
#### Paraclisul Prea Cuvioasei Maicii Noastre Parascheva(14/27octombrie)
25 Sep 2010 9023
#### Canon de rugăciune la vreme de necazuri
26 Sep 2010 15066
#### Canonul întâi de rugăciune al bolnavului
23 Mar 2011 10931
#### Canon de pocăință a celui căzut în desfrânare
26 Sep 2010 15730
#### Canon de pocăință a celui ce se află în temniță
26 Sep 2010 7794
#### Canon de rugăciune pentru mântuirea copiilor
26 Sep 2010 13155
#### Canon de rugăciune pentru copilul bolnav
23 Mar 2011 19874
#### Canon de rugăciune a copiilor
26 Sep 2010 8903
#### Paraclisul Sf. Ap. Andrei, Cel întâi chemat, Apostolul românilor
04 Nov 2010 13045
#### Canonul de rugăciune către îngerul păzitor al vieții omului
23 Mar 2011 11647
#### Al doilea paraclis către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu(la vreme de întristare sufletească şi la orice întâmplare grea)
23 Mar 2011 15167
#### Canonul al doilea de rugăciune al bolnavului
23 Mar 2011 7887
#### Canon de rugăciune către puterile cerești și către toți sfinții
10 Iun 2011 8488
Canon de rugăciune al Sfântului Ierarh Petru Movilă împotriva ereziei şi apostaziei şi pentru împăcarea Bisericii
12 Ian 2012 4810
####Canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanul
27 Feb 2012 16171
Rugăciuni
Rugaciune către Bunul Dumnezeu cu mijlocirea tuturor sfinţilor
07 Feb 2010 31257
Rugăciune către Cuviosul Moise Arapul pentru vindecarea de patima băuturii
20 Sep 2014 40335
Psalmul 50
07 Feb 2010 25687
Psalmul 90. O cântare de laudă a lui David
02 Mar 2012 14584
Rugaciune catre Sfantul Mucenic Trifon
07 Feb 2010 15841
+++ Rugăciune înainte de călătorie
02 Mar 2012 24965
+++ Rugăciunea înainte şi după masă
30 Sep 2012 42189
Rugăciunile începătoare
07 Feb 2010 24917
Rugăciune la năvălirea demonilor
08 Feb 2011 14585
Rugăciune înaintea începerii unei lucrări
07 Feb 2010 24994
Rugăciune în vremuri de nevoie
07 Feb 2010 22899
+++ Rugăciune pentru copilul bolnav
28 Mai 2011 14886
Rugăciune la început de an şcolar
07 Feb 2010 21307
Rugăciunea ultimilor Părinţi de la Optina
07 Feb 2010 16565
Rugăciunea de dimineaţă Sfântului Grigorie Palama
07 Feb 2010 16826
Rugăcunea de luni
07 Feb 2010 14297
Rugăciunea de marţi
07 Feb 2010 13248
Rugăciunea de miercuri
07 Feb 2010 14281
Rugăciunea de joi
07 Feb 2010 14210
Rugăciunea de vineri
07 Feb 2010 15713
Rugăciunea de sâmbătă
07 Feb 2010 16383
Rugăciunea de duminică
07 Feb 2010 16735
Nepătată,neîtinată,nestricată,fara prihana,curată fecioara,a lui Dumnezeu
27 Mar 2009 8735
Nepătată,neîtinată,nestricată,fara prihana,curată fecioară,a lui Dumnezeu
07 Feb 2010 12781
Rugăciune catre Mîntuitorul Hristos
07 Feb 2010 15738
Rugăciunea copiilor mici
07 Feb 2010 15096
Altă rugăciune a copiilor mici
07 Feb 2010 13745
Rugăciune la sfârşitul Sfintei Liturghii
07 Feb 2010 12949
Rugăciune pentru mântuire
07 Feb 2010 17847
Rucăciune a creştinilor ortodocşi pentru vremurile de acum
07 Feb 2010 12456
Rugaciunea Sfantului Filaret
07 Feb 2010 11842
Rugaciunea celui ferecat în temnita neputintelor vietii
07 Feb 2010 14144
Rugaciunile inainte de Dumnezeiasca Impartasire
07 Feb 2010 9939
Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos
27 Iun 2011 13879
Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos II
27 Iun 2011 12083
Rugaciune pentru împacare, întelegere si înmultirea dragostei
02 Mar 2012 16360
Rugaciune gasita în buzunarul unui soldat rus necunoscut cazut în timpul celui de-al doilea razboi mondial
07 Feb 2010 16102
Suspinarea în rugăciunea către Domnul a Ieroschimonahului Partenie din Kiev
07 Feb 2010 11992
Rugaciunea retinerii
22 Sep 2014 25204
Rugaciunea Maicii Domnului "Sporirea Mintii"
07 Feb 2010 20282
+++ Rugăciune la aprinderea candelei
23 Mar 2011 21592
Rugăciune către Prea Curata Stăpână!
07 Feb 2010 21755
Rugaciune pentru căsătorie
07 Feb 2010 40171
Rugăciunile naşterii
07 Feb 2010 21254
Rugăciunea de fiecare zi a Sfântului Ierarh Filaret al Moscovei
07 Feb 2010 17451
POMELNIC - atât pt monah cât şi pt mirean (rugăciune)
16 Sep 2012 20487
+++ Rugăciune la timp de boală I
21 Aug 2010 14191
Rugaciunea sotiei pentru sotul ei
07 Feb 2010 25502
+++ Rugăciunea copilului pentru părinți
28 Mai 2011 19091
+++ Rugăciunea părinților pentru copii I
28 Mai 2011 22334
+++ RUGĂCIUNE pentru ÎMPĂCAREA CELOR ÎNVRĂJBIȚI
08 Feb 2010 28443
+++ Rugăciunea tinerilor care vor să se căsătorească(care și-a găsit partenerul)
08 Feb 2010 17189
+++ Rugăciunea soților
08 Feb 2010 16140
+++ Rugăciune pentru căsătorie(pt cei care nu și-au găsit încă partenerul)
02 Mar 2012 41689
+++ Rugăciunea celor ce se căsătoresc(ce au data nunții deja stabilită)
07 Feb 2010 13720
+++ Rugăciunea soţilor care nu au copii
28 Mai 2011 19753
+++ Rugaciune pentru pruncul ce se afla in pantecele mamei
07 Feb 2010 21503
+++ Rugăciune pentru cei decedați
07 Feb 2010 20644
+++ Rugăciune pentru cei bolnavi
24 Iun 2011 26488
+++ Rugăciunea soțului pentru soția sa
10 Feb 2010 15683
+++ Rugăciunea părinților pentru căsătoria copilului
10 Feb 2010 20114
+++ Rugăciunea văduvei
10 Feb 2010 11085
+++ Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul care se rostește în Sfântul și Marele Post
10 Feb 2010 14379
+++ Plânsurile Sfântului Efrem Sirul(de luni până duminică)
14 Feb 2010 16993
+++ Rugăciune pentru bolnavul care nu poate dormi
26 Feb 2010 14534
+++ Rugăciune la moartea unuia din soți
10 Feb 2010 10629
+++ Rugăciunea părintelui la moartea fiului sau a fiicei
10 Feb 2010 11362
+++ Rugăciunea copiilor la moartea unuia din părinți
10 Feb 2010 11299
+++ Rugăciune la moartea unui prieten
10 Feb 2010 12089
+++ Rugăciune la timp de boală II
21 Aug 2010 13629
+++ Rugăciune care se citeste în fiecare post
10 Feb 2010 14624
+++ Rugăciunea învățăceilor
10 Feb 2010 12868
+++ Rugăciune către Îngerul Păzitor
27 Sep 2014 23595
+++ Rugăciunea copilului fricos
10 Feb 2010 14762
+++ Rugăciune pentru frați și surori
10 Feb 2010 18347
+++ Rugăciune când intri în biserică
20 Feb 2010 13243
+++ Rugăciune când intri în biserică (la icoana Mântuitorului)
20 Feb 2010 14923
+++ Rugăciune când intri în biserică (la icoana Maicii Domnului)
20 Feb 2010 16855
+++ Rugăciune la ieșirea din Biserică
20 Feb 2010 13182
+++ Rugăciunea către Sfântul cuvios Stelian, ocrotitorul copiilor și al mamelor
26 Feb 2010 25424
+++ Rugăciune pentru sfârșitul vieții
22 Feb 2010 19039
+++ Rugăciunea iconarului
22 Feb 2010 17262
+++ Rugăciune de dimineață scrisă de Părintele Arsenie Boca
18 Sep 2014 41830
+++ Rugăciune pentru citirea cu folos a Sfintei Scripturi
26 Feb 2010 16909
+++ Rugăciunea pentru copiii ce nu pot lesne învăța
02 Oct 2012 28389
+++ Rugăciunea către Sfântul Proroc Ilie, la vreme de secetă
26 Feb 2010 17847
+++ Rugăciunea celui slăbit de durerile dinţilor - către preaslăvitul mucenic Antipa
02 Mar 2010 24428
+++ Rugăciune la zi de naștere
12 Mar 2010 30829
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşi I
14 Sep 2012 64014
+++ Rugăciune puternică pentru momentele grele ale vieţii
08 Mai 2013 398723
+++ Rugăciune pentru iubirea şi dragostea familială
02 Mar 2012 15927
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşi II
13 Iul 2011 12429
+++ Rugăciune pentru ajutor în gospodărie
20 Aug 2010 22392
+++ Rugăciune pentru pierderi şi furt
21 Aug 2010 25149
+++ Rugăciune pentru cei ce s-au depărtat de la Dreapta Credinţă
21 Aug 2010 10539
+++ Rugăciune pentru naştere de fii
21 Aug 2010 11052
+++ Rugăciune la timp de boală III
21 Aug 2010 14178
+++ Rugăciune pentru căsătorie
21 Aug 2010 20512
+++ Rugăciune pentru cei din închisori
21 Aug 2010 16609
+++ Rugăciune pentru elevi de la școală
21 Aug 2010 40156
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşii noştri și ai Bisericii
13 Iul 2011 10369
+++ Rugăciune pentru prigonitori
21 Aug 2010 9264
+++ Rugăciune pentru izgonirea duhurilor necurate
22 Aug 2010 16406
+++ Rugăciunea celor care merg la judecată
22 Aug 2010 20736
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Nazareth
01 Sep 2010 8893
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Sfânta Peşteră a Naşterii Domnului
01 Sep 2010 9493
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Râul Iordan
01 Sep 2010 10314
+++ Rugăciuni către Domnul Iisus Hristos
27 Iun 2011 39229
+++ Rugăciune pentru părintele duhovnic
26 Sep 2010 15859
+++ Rugăciunea unui judecător
26 Sep 2010 11364
+++ Rugăciune pentru o moarte bună
24 Sep 2010 12698
+++ Rugăciunea celui întemnițat
25 Sep 2010 10404
+++ Rugăciunea celui ferecat în temnița neputințelor vieții
26 Sep 2010 9546
+++ Rugăciune la pierderea sarcinii cu voia sau fără de voie.
01 Dec 2010 15577
+++ Rugăciune pentru vederea păcatului propriu
26 Ian 2011 14126
+++Rugăciune la vreme de ispită
03 Oct 2011 15005
+++Rugăciune împotriva farmecelor şi bântuirii duhurilor rele
08 Feb 2011 22745
+++Rugăciune pentru cei nefericiţi
14 Feb 2011 15908
+++Rugăciune către Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu – La vreme de necaz şi de întristare
17 Feb 2011 32274
+++ Rugăciunea Sfântului Paisie Aghioritul pentru lume
01 Mar 2011 15996
+++ Rugăciune la începutul Postului Mare
07 Mar 2011 15133
+++Rugăciune înainte de spovedanie
15 Mar 2011 28392
+++ Rugăciunile Sfântului Ioan Gură de Aur (Chrysostom)
23 Mar 2011 11595
+++ Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare
23 Mar 2011 18671
+++ Rugăciunea Sfântului Ioan Damaschinul
23 Mar 2011 11216
+++ Rugăciune de laudă și mulțumire
23 Mar 2011 23797
+++ Trei rugăciuni care se citesc la începutul zilei
06 Apr 2011 20340
+++ Rugăciune către Sfântul mare Mucenic Pantelimon(vindecătorul de boli)
08 Aug 2011 18229
+++ Rugăciune pentru vindecarea celui bolnav
24 Iun 2011 22485
+++Rugăciune de pocăinţă
09 Apr 2011 15874
+++Rugăciune la întristări, spaimă, gânduri şi vise urâte care tulbură pe om
17 Apr 2011 24835
+++Rugăciune către Sfântul Duh
11 Iun 2011 15856
+++ Rugăciunea părinților pentru copii II
28 Mai 2011 21708
+++ Rugăciune pentru copilul căzut în păcat
28 Mai 2011 12887
+++ Rugăciune părințolor către Sfântul ocrotitor al copilului
28 Mai 2011 13283
+++ Rugăciunea părinților pentru luminarea minţii copilului
28 Mai 2011 28433
+++ Rugăciunea părinților pentru ajutor copilului la examen
28 Mai 2011 41042
+++ Rugăciunea părinților pentru copilul nou-născut
28 Mai 2011 14263
+++ Rugăciunile nașilor pentru finii de cununie
28 Mai 2011 9034
+++ Rugăciunea naşilor pentru finul de Botez
28 Mai 2011 17731
+++ Rugăciune pentru copilul înfiat
28 Mai 2011 8933
+++ Rugăciune pentru copiii orfani
28 Mai 2011 9479
+++ Rugăciunea părinților pentru copiii care se află în călătorie
28 Mai 2011 11923
+++Rugăciune de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu
11 Iun 2011 14901
+++Rugăciune către Sfânta Treime
15 Iun 2011 12782
+++Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos (III)
27 Iun 2011 15275
+++Rugăciune pentru omul bolnav
22 Iul 2012 11556
+++Rugăciune pentru o inimă deznădăjduită
25 Iun 2011 12913
+++Rugăciune la revărsatul zorilor (A fericitului Sofronie de la Esex)
26 Iun 2011 10023
Rugăciunea Sfântului Siluan Athonitul pentru lume
24 Sep 2011 9384
+++Rugăciunea femeii însărcinate
22 Iul 2012 35411
Rugăciune pentru casă şi bunăstarea familiei
22 Iul 2012 37396
Rugăciunile Înaintea Sfintei Împărtăşanii
22 Iul 2012 5751
+++Rugăciunea bolnavului înainte de operație
22 Iul 2012 6188
+++ Rugăciunea ortodocşilor pentru un ales al lui Dumnezeu
13 Aug 2012 3931
+++ Rugăciunea pentru neam
13 Aug 2012 4868
 
Calendar


 

Ultimile articole
 Descarcă în formatul preferat.
    

 
 

 
Православие.Ru  Filme Ortodoxe
Logos.md  Frumoasa.md
Teologie.net  Teologie.md
Biblioteca ortodoxa digitala VIOSTIL  Personalitati basarabene
Biserica Ortodoxa din Moldova