Biblioteca ortodoxă

 
1. Acatiste închinate persoanelor Sfintei Treimi
**** Acatistul Sfintei Treimi(24 mai)
01 Oct 2011 15924
**** Acatist de mulțumire - Slavă lui Dumnezeu pentru toate
22 Sep 2010 17501
**** Acatistul Naşterii Domnului (25 Decembrie/ 7 ianuarie)
19 Sep 2010 11074
**** Acatistul Botezului Domnului (6/19 Ianuarie)
15 Iun 2012 9274
**** Acatistul Întâmpinării Domnului (2/15 februarie)
15 Iun 2012 13391
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos liniștitorul sufletelor noastre
20 Sep 2010 20146
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos - Calea, Adevărul şi Viaţa
15 Iun 2012 9719
**** Acatistul Darurilor Sfinte şi Tămăduirilor de Boli al Domnului Iisus Hristos
15 Iun 2012 14509
**** Acatistul Sfintei Învieri a Domnului
15 Iun 2012 8078
**** Acatist către Dumnezeu Fiul pentru izbăvire de necazuri
15 Iun 2012 14569
**** Acatist către Dumnezeu Fiul pentru izbăvire de boală
15 Iun 2012 11313
**** Acatist de mulţumire către Domnul Iisus Hristos
15 Iun 2012 18087
**** Acatistul către Atotputernicul Dumnezeu, la vreme de necaz sau de ispită
15 Iun 2012 37672
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos
15 Iun 2012 23158
****Acatistul Pogorârea Sfântului Duh (II)
15 Iun 2012 7809
****Acatist de mulţumire Lui Dumnezeu Tatăl
27 Oct 2010 16584
****Acatistul Binecuvântărilor Cereşti al Domnului Iisus Hristos
10 Feb 2012 10568
****Acatistul Sfintei Lumini Cereşti a Domnului Iisus Hristos
14 Iun 2012 13495
****Acatistul Protecţiei Sfinte a Domnului Iisus Hristos
14 Iun 2012 11562
****Acatistul Pogorârea Sfântului Duh (I)
21 Iun 2013 14018
****Acatist pentru izbăvirea de boală către preadulcele Iisus, doctorul sufletelor şi a trupurilor noastre
14 Iun 2012 10503
****Acatistul Intrării Domnului în Ierusalim
01 Oct 2011 8461
****Acatistul Înălţării Domnului
12 Iun 2013 4772
2. Acatiste închinate Maicii Domnului
**** Acatistul Maicii Domnului - Bucuria tuturor celor necăjiţi
29 Oct 2010 14994
Acatistul Adormirii Maicii Domnului - (15/28 august)
21 Aug 2012 14463
**** Acatistul Maicii Domnului Pentru împăcarea celor învrăjbiţi 13 August
20 Sep 2010 16475
**** Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului(1/14 octombrie)
27 Oct 2010 19215
**** Acatistul Intrării în Biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie / 4 decembrie)
03 Nov 2010 13190
**** Acatistul Buneivestiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria - 25 martie
20 Sep 2010 11765
**** Acatistul Maicii Domnului, Arătătoarea Căii
15 Oct 2010 14872
**** Acatistul Maicii Domnului - povățuitoarea copiilor
25 Sep 2010 9707
**** Acatistul de Laudă Sfântă al Maicii Domnului
05 Oct 2010 10990
****Acatistul Izvorului Tămăduirilor Născătoarei de Dumnezeu
22 Oct 2010 11114
**** Acatistul Maicii Domnului Umilenia(Floarea Smereniei)
24 Oct 2010 13102
****Acatistul Maicii Domnului "Grabnică ascultătoare"
27 Oct 2010 15534
****Acatistul Maicii Domnului „vindecătoarea”
27 Oct 2010 33052
****Imnul Acatist al Maicii Domnului - la Rugul Aprins
22 Dec 2010 17000
**** Acatistul Maicii Domnului, Apărătoarea noastră în ziua înfricoșătoare a Judecății de Apoi
24 Mai 2011 7593
**** Acatistul naşterii Maicii Domnului - (8/21 septembrie)
21 Sep 2011 11392
3. Acatiste închinate Sfinților și Sfintelor
Acatistul Sfintei Fericitei Maicii Matroana(19 aprilie)
20 Nov 2009 18794
**** Acatistul şi viaţa Sfintei Cuvioasei Xenia(24 ianuarie)ajutătoare la nevoinţe băneşti
19 Apr 2011 17853
Acatistul şi viaţa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă (6 mai)
25 Iun 2009 11233
Acatistul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel
11 Iul 2009 11146
Acatistul Sfintilor Mucenici si Doctori fara de arginti Epictet preotul si Astion Monahul
22 Aug 2009 7348
Acatistul Sfintei împărătese Olga
26 Aug 2009 12709
Acatistul Binecredinciosului Voievod al Moldovei Ştefan cel Mare şi Sfânt - 2 IULIE
26 Aug 2009 6816
Acatistul Cuviosului Părintelui nostrum Paisie Aghioritul - 12 iulie
26 Aug 2009 8249
Acatistul Sfinţilor Brâncoveni - (16 august)
26 Aug 2009 6944
Acatistul Sfântului Ioan Iacob Hozevitul 5 august
27 Aug 2009 12158
Acatistul schimbării la faţă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos 6 august
27 Aug 2009 10868
Acatistul Sfintei Teodora de la Sihla - Sfanta Cuvioasa - (7 august)
15 Sep 2010 10404
Acatistul Cuviosului Moise Ungurul - (26 iulie / 8 august) (pt ajutor în patima desfrânării şi în toată lupta cu trupul)
27 Aug 2009 16597
Acatistul Sfântului Fanurie – 27 AUGUST
05 Apr 2011 9807
Acatistul Sfântului Cuviosului Moise Etiopianul - (28 august)
28 Aug 2009 8388
Acatistul Sfântului Alexandru, Patriarhul Constantinopolului - (30 august)
28 Aug 2009 8807
Acatistul Sfântului Ierarh Varlaam - (30 august)
28 Aug 2009 8224
Acatistul Sfântului Alexandru din Svir - - Sfânt Cuvios Părinte ! - (30 august)
28 Aug 2009 10005
Acatistul Sfântului Arhanghel Mihail - (6/19 septembrie, 8/21 noiembrie)
16 Sep 2009 14203
Acatistul Sfinţilor Ioachim şi Ana – 9/22 septembrie
16 Sep 2009 13544
Acatistul Sfântului Onufrie de la Verona - (9/22 septembrie)
16 Sep 2009 9894
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Nichita Gotul(15 septembrie)
28 Aug 2009 7957
Acatistul Sfântului Teodosie de la Brazi - (22 septembrie)
28 Aug 2009 7617
Acatistul Sfântului Siluan Athonitul - (24 septembrie)
28 Aug 2009 7591
Acatistul Sfintei Tecla - Cea întocmai cu Apostolii - (24 septembrie/ 7 octombrie)
16 Sep 2009 7686
Acatistul Sfântului Sergie de Radonej - Sfânt Preacuvios! - (25 septembrie/ 8 octombrie)
16 Sep 2009 7801
Acatistul Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan - (26 Septembrie/ 9 octombrie)
16 Sep 2009 8050
Acatistul Sfântului Antim Ivireanul- (27 septembrie)/ 10 octombrie
16 Sep 2009 7619
**** Acatistul Sfântului Apostol Toma - (6/19 octombrie)
28 Oct 2010 9172
**** Acatistul Cuviosului Ambrozie de la Optina(10/23 octombrie)
28 Oct 2010 8279
**** Acatistul Cuvioasei maicii nostre Parascheva (14/28 octombrie)
07 Nov 2010 7934
**** Acatistul Sfinților Mărturisitori Visarion, Sofronie și al Mucenicului Oprea (21/3 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 6938
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir - (26/8 octombrie/noiembrie)
27 Oct 2010 8037
**** Acatistul Prea Cuviosului Părintelui nostru Dimitrie din Basarabi(27/9 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 7333
**** Acatistul Sfântului Teofil - Sfânt nebun pentru Hristos(28/10 octombrie/noiembrie)
03 Nov 2010 10620
**** Acatistul Sfinților Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel - apărători și mărturisitori ai Ortodoxiei pe pământul transilvan(21/3 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 8385
**** Acatistul Sfântului Mucenic Nestor care a pătimit(27/9 octombrie/noiembrie)
03 Nov 2010 7969
**** Acatistul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil(8/21 Noiembrie)
30 Oct 2010 11263
**** Acatistul Sfântului Arhanghel Rafail 8/21 Noiembrie
29 Oct 2010 9861
**** Acatistul Sfântului Nectarie de Eghina(Taumaturghul) Noul făcător de minuni - pentru boli (primul acatist)(Vindecătorul de cancer)(9/22 noiembrie)
17 Apr 2011 13826
**** Acatistul Sfântului Nectarie de Eghina(Taumaturghul) Noul făcător de minuni - pentru boli (al doilea acatist)(Vindecătorul de cancer)(9/22 noiembrie)
17 Apr 2011 20945
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina (11/24 noiembrie)
30 Nov 2010 13540
Acatistul Sfantului Teodor Studitul (11/24 Noiembrie)
29 Oct 2010 9058
**** Acatistul Sfântului Ioan Gură de Aur (13/26 Noiembrie)
28 Oct 2010 10024
**** Acatistul Sfântului Grigorie Palama Arhiepiscopul Tesalonicului(14/27 noiembrie)
30 Oct 2010 8102
**** Acatistul Sfântului Paisie Velicikovski (15/28 noiembrie)
31 Oct 2010 8404
**** Acatistul Cuviosului Parintelui nostru Grigorie Decapolitul (20 noiembrie/3 decembrie)
28 Oct 2010 8717
**** Acatistul Sfântului Antonie de la Iezeru Vâlcea (23/6 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 12006
**** Acatistul Sfântului Clement Episcopul Romei (24/7 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 8177
**** Acatistul Sfântului Mercurie - Sfânt Mare Mucenic(25/8 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 9183
**** Acatistul Sfântului Grigorie Sinaitul(27/10 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 9390
**** Acatistul Sfântului Mucenic Iacov Persul (27/10 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 8573
**** Acatistul Preacuviosului Arsenie Boca(Protector al familiei) (28/11 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 46076
**** Acatistul Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat(30/13 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 11991
**** Acatistul Preacuviosului Părinte Porfirie - noul făcător de minuni(2/15 decembrie)
05 Nov 2010 9947
Acatistul Sfântului Gheorghe de la Cernica - Sfânt Cuvios (3 decembrie)
16 Dec 2010 9758
Acatistul Sfintei Varvara (4/17 decembrie)
05 Nov 2010 8175
Acatistul Sfântului Sava cel Sfinţit- Sfânt Cuvios Părinte - (5/18 Decembrie)
05 Nov 2010 12980
**** Acatistul Sfântului Nicolae - Ierarh al Mirelor Lichiei(marele făcător de minuni)(6/19 decembrie)
15 Dec 2010 29315
**** Acatistul Sfintei Filofteia - Sfântă Muceniţă (7/20 decembrie)
19 Dec 2010 13985
**** Acatistul Sfântului Ierarh Spiridon(mare făcător de minuni)(12/25 decembrie)
05 Nov 2010 26991
Acatistul Sfântului Elefterie – 15/28 Decembrie
19 Sep 2009 8518
Acatistul Sfântului Prooroc Daniil 17 Decembrie
19 Sep 2009 10627
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Sebastian (18/31 Decembrie)
19 Sep 2009 9609
Acatistul Sfântului Mucenic şi Ierarh Modest (18/31 Decembrie) Acest sfânt este grabnic ajutător pentru animalele bolnave din gospodărie
19 Sep 2009 8160
Acatistul Sfântului Bonifatie (19 decembrie/ 1 ianuarie) Acest sfânt este grabnic ajutător pentru animalele bolnave din gospodărie
19 Sep 2009 9599
Acatistul Sfântului Ignatie Teoforul - (20 Decembrie/ 2 ianuarie)
19 Sep 2009 9115
Acatistul Sfântului Ioan de Kronstadt - 20 Decembrie/ 2 ianuarie
21 Sep 2009 9601
Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Anastasia Romana
09 Nov 2010 12642
Acatistul Sfântului Ierarh Nifon al Constanţianei - 23 Decembrie
21 Sep 2009 13316
Acatistul Sfintei Eugenia - Sfântă Muceniţă - ( 24 Decembrie)
05 Nov 2010 10156
Acatistul Sfântului Nicodim cel Sfinţit de la Tismana - Preacuvios părinte! Arhimandritul Lavrei Sfintei Mănăstiri Tismana din Oltenia (26 decembrie)
21 Sep 2009 6795
**** Acatistul Sfântului Ştefan - - Sfânt Arhidiacon (27 decembrie)
22 Oct 2010 10796
Acatistul Sfinţilor 14 000 de prunci ucişi de Irod - (29 Decembrie)
21 Sep 2009 13669
Acatistul Sfintei Anisia - (30 decembrie)
23 Sep 2009 9633
**** Acatistul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare (1/14 Ianuarie)
22 Sep 2010 11365
Acatistul Sfântului Serafim de Sarov, mare făcător de minuni 2/15 Ianuarie
02 Mai 2011 11509
**** Acatistul Sfintei Iuliana din Lazarevo, ocrotitoarea celor căsătoriţi 2/15 Ianuarie
29 Mar 2012 9693
Acatistul Sfântului Efrem Cel Nou (prăznuit în 3 ian. ziua aflării moaştelor şi ziua de 5 mai ziua săvârşirii)
23 Sep 2009 15978
**** Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului - 7/20 Ianuarie
24 Sep 2010 12169
Acatistul Sfântului Antipa de la Calapodeşti - 10/23 Ianuarie
29 Sep 2009 9052
Acatistul Sfintei Muceniţe Tatiana - 12/25 Ianuarie
24 Ian 2011 10033
Acatistul Sfintei Nina - 14/27 Ianuarie
24 Ian 2011 10574
Acatistul Sfântului Antonie cel Mare - 17/30 Ianuarie
29 Sep 2009 14253
Acatistul Sfântului Atanasie al Alexandriei (cel Mare) - 18/31 Ianuarie
30 Sep 2009 13536
Acatistul Sfântului Macarie Egipteanul - (19 Ianuarie)
10 Oct 2009 8033
Acatistul Sfântului Marcu Mărturisitorul Episcopul Efesului - 19 Ianuarie
29 Sep 2009 7096
Acatistul Sfântului Lavrentie - 20 Ianuarie
10 Oct 2009 8211
Acatistul Sfântului Maxim Mărturisitorul – 21 Ianuarie
10 Oct 2009 7489
Acatistul Sfântului Mucenic Clement - 23 Ianuarie
03 Nov 2010 8661
Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Teologul - 25 Ianuarie
10 Oct 2009 8821
Acatistul Sfântului Mucenic Trifon - 1 februarie
17 Oct 2009 8376
AcatistulSfântului Fotie Mărturisitorul Patriarhul Constantinopolului - 6 Februarie
17 Oct 2009 7659
Acatistul Sfântului Partenie din Lampsakos, Ocrotitor al bolnavilor de cancer şi tămăduitor al tuturor bolilor - (7 FEBRUARIE)
28 Apr 2010 16149
- Acatistul Sfinţilor Teodor Tiron şi Teodor Stratilat (8 şi 17 februarie) pt diferitele necazuri şi mai ales ajută foarte mult pentru reuşiri la învăţătură şi la examene.
27 Oct 2009 13311
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Haralambie(10 februarie)
22 Sep 2010 8346
Acatistul Sfantului Mucenic Vlasie - ocrotitorul animalelor domestic - (11 februarie)
07 Nov 2009 17496
**** Acatistul Sfântului Ioan Casian - (29 februarie)
24 Sep 2010 10417
**** Acatistul Sfinţilor 40 Mucenici - 9 martie
24 Sep 2010 8235
Acatistul Sfântului Benedict de Nursia - 14 martie
06 Nov 2009 9122
Acatistul Sfântului Alexie - 17 martie
06 Nov 2009 7476
Acatistul Sfântului Arhanghel Gavriil - Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil - (26 martie, 13 iulie, 8 noiembrie)
07 Nov 2009 12067
Acatistul Sfântului Diodoh al Foticeii - 29 martie
12 Nov 2009 7159
Acatistul Sfantului Ioan Bogoslovul
09 Nov 2009 7585
Acatistul Sfintei Maria Egipteanca Sfântă Preacuvioasă Maică! (1 aprilie)
11 Nov 2009 7325
**** Acatistul Sfintei Teodora din Tesalonic - 5 APRILIE
25 Sep 2010 7383
Acatistul Sfântului Caliopie - Sfânt Mucenic - 7 aprilie
11 Nov 2009 6822
Acatistul Sfântului Calinic de la Cernica - 11 APRILIE
12 Nov 2009 6890
Acatistul Sfântului Sava Gotul (de la Buzău) - 12 aprilie
12 Nov 2009 7287
**** Acatistul Sfântului Sava de la Buzău - Sfânt Mucenic - (12 aprilie)
25 Nov 2009 7658
**** Acatistul Sfântului Pahomie de la Gledin - 14 Aprilie
25 Nov 2009 8227
**** Acatistul Sfintei Cuvioasei Muceniţe Tomaida - 14 Aprilie - Acatistul izbăvirii celor chinuiţi de îndreptăţirea de sine şi a celor ce doresc eliberarea de patimi
28 Apr 2010 7756
**** Acatistul Sfântului Vasile de la Poiana Mărului - Sfânt Cuvios (15 aprilie)
25 Nov 2009 8736
**** Acatistul Sfântului Ierarh Teotim I „Scitul” - 20 APRILIE
25 Nov 2009 7822
**** Acatistul Preacuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Macarie de la Saharna(13/26 mai)
28 Apr 2010 6761
**** Acatistul Sfinţilor Iorest şi Sava - Sfinţi Ierarhi Mitropoliţii Ardealului (24 aprilie)
25 Nov 2009 7102
**** Acatistul Sfintei Marii Muceniţe Irina - (5 Mai)
08 Dec 2009 8324
**** Acatistul Sfântului Simon Zilotul - 10 MAI
22 Feb 2010 8940
**** Acatistul Sfântului Amfilohie de la Poceaev - (12 mai)
22 Feb 2010 8683
**** Acatistul Sfântului Ioan Valahul Noul Mucenic (12 mai)
29 Apr 2010 10006
**** Acatistul Sfântului Ierarh Ignatie Brianceaninov(13 mai)
30 Apr 2010 7785
**** Acatistul Sfântului Părintelui nostru Pahomie cel Mare - (15 Mai)
12 Iul 2010 13291
**** Acatistul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeț(15 mai)
28 Iul 2010 7020
**** Acatistul Sfinților Împăraţi Constantin şi Elena(21 mai)
12 Iul 2010 9218
**** Acatistul Sfântului necunoscut de la Mănăstirea Neamț (24 mai 1986)(în timp de grea încercare sufletească)
12 Iul 2010 8158
**** Acatistul Sfântului Mucenic Ioan Rusul(27 Mai)
21 Iul 2010 6573
**** Acatistul Sfinților Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel(4 Iunie)
21 Iul 2010 5696
**** Acatistul Sfântului Părintelui nostru Visarion(6 iunie)
21 Iul 2010 9428
**** Acatistul Sfântului Luca al Crimeei, Făcătorul de minuni (Arhiepiscopul Luca Voino-Iasenetki)(11 iunie)
21 Iul 2010 12512
**** Acatistul Sfintei Muceniţe Achilina(13 Iunie)
21 Iul 2010 9327
**** Acatistul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava(2 iunie)
21 Iul 2010 7092
**** Acatistul Sfântului Ierarh Glicherie de la Slătioara Mărturisitorul (15/28 iunie)
28 Iul 2010 9244
**** Acatistul Sfinţilor Mucenici Manuil, Savel şi Ismail (17 IUNIE)
28 Iul 2010 7359
**** Acatistul Sf. Ierarh Ioan Maximovici făcătorul de minuni al vremurilor noastre(primul acatist)(19 iunie/2 iulie)
28 Iul 2010 9874
**** Acatistul Sfântului Cuvios Paisie cel Mare(19 iunie)
30 Iul 2010 5846
**** Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești(22 iunie)
29 Iul 2010 6495
**** Acatistul Sfintei Muceniţe Fevronia(pentru buna înţelegere între soţi)(13 Iunie)
28 Iul 2012 10524
**** Acatistul Sfântului GHERASIM KEFALONITUL - Izgonitorul demonilor (16 august și 20 octombrie)
30 Iul 2010 12938
**** Acatistul Sf. Ierarh Ioan Maximovici făcătorul de minuni al vremurilor noastre(al doilea acatist)(19 iunie/2 iulie)
30 Iul 2010 7465
**** Acatistul Sfântului împărat mucenic Nicolae, ţarul Rusiei(4 iulie)
01 Aug 2010 9523
**** Acatistul Sfinților Mucenici Cosma și Damian - doctorii cei fără de arginți(1iulie)
02 Aug 2010 7301
**** Acatistul Sfintei Chiriachi - Muceniţa - Purtătoare de biruinţă în nevoi şi necazuri grele - 7 (20) iulie
31 Iul 2010 10646
**** Acatistul Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt(2 iulie)
01 Aug 2010 5283
**** Acatistul Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuți(1 iulie)
07 Aug 2010 6552
**** Acatistul Sfinţilor Epictet preotul şi Astion monahul - Sfinţi Mucenici şi Doctori fără de arginţi!
07 Aug 2010 5958
**** Acatistul Sfintei Veronica, Sfântă Mironosiţă! (12 iulie)
24 Sep 2010 10619
**** Acatistul Sfintei Fericitei Eufrosina din Koliupanovo(16 iulie)
07 Aug 2010 7233
**** Acatistul Sfântului Nicodim Aghioritul(14 Iulie)
09 Aug 2010 9785
Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Eufimia(11iulie/16 septembrie)
08 Aug 2010 12708
**** Acatistul Sfintei Mironosiţe Maria-Magdalena (22 Iulie)
09 Aug 2010 7926
**** Acatistul Sfântului Prooroc Ilie(pentru secetă)(20 Iulie)
11 Aug 2010 9028
**** Acatistul Sfintei Marii Mucenițe Marina(17 iulie)
11 Aug 2010 10667
**** Acatistul Sfintelor Preacuvioaselor Maici Olimpiada - mângaierea celor ce poartă lăuntric Crucea vremilor de cumpănă şi Eupraxia (12 iulie)
06 Aug 2011 6597
**** Acatistul Sfântului Mucenic Emilian de la Durostor(18 iulie)
14 Aug 2010 7877
**** Acatistul Sfântului Gherman De Dumnezeu purtător şi făcător de minuni din Alaska - (9 august, 13 decembrie)
13 Aug 2010 8794
**** Acatistul Sintei Mucenițe Hristina(Cristina)(24 iulie)
16 Aug 2010 10501
**** Acatistul Sfintei Macrina(19 iulie)
22 Sep 2010 7849
**** Acatistul Noului Mucenic Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor
21 Aug 2010 6146
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Procopie (8 iulie)
23 Oct 2010 10867
****Acatistul Îngerului păzitor
27 Oct 2010 7009
**** Acatistul Sfântului Ciprian - Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina (I) - (2/15 octombrie)
27 Oct 2010 11121
**** Acatistul Sfântului Ciprian - Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina (II) - (2/15 octombrie)
27 Oct 2010 15523
**** Acatistul Părintelui nostru Iov, egumenul din Poceaev (28octombrie)
27 Oct 2010 11614
**** Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog(I)(12 Martie/12 octombrie)
29 Oct 2010 11419
**** Acatistul Preacuvioşilor Stareţi de la Optina(11 octombrie)
28 Oct 2010 7327
**** Acatistul Sfinţilor de la Mănăstirea Pecerska - (3/16 Decembrie)
28 Oct 2010 9394
**** Acatistul Sfinților Doctori fără de Arginți Cosma și Damian din Asia Mica(1 noiembrie)
29 Oct 2010 12754
**** Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog(II)(12martie/12octombrie)
01 Nov 2010 5858
**** Acatistul Sfântului Ioan cel Milostiv-Patriarhul Alexandriei (12/25 noiembrie)
03 Nov 2010 8729
**** Acatistul Cuviosului Părintelui nostru Stelian(Ocrotitorul pruncilor (copiilor))(26/9 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 13781
**** Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Ecaterina(Ocrotitoarea familiei și a femeilor cu grele nașteri precum și a pruncilor slabi și a persoanelor în vârstă)(24/7 noiembrie/decembrie)
06 Dec 2010 13685
**** Acatist către toţi Sfinţii care au strălucit în pământurile Apusului
01 Nov 2010 7700
**** Acatistul Sfinţilor Gurie, Samon şi Aviv(protectorii căsătoriei)(15/28 noiembrie)
03 Nov 2010 14259
**** Acatistul Cuviosului Ioanichie, Schimonahul din valea chiliilor(26 iulie)
04 Nov 2010 5477
****Acatistul Sfântului Daniil Sihastrul(18/31 decemrbie)
04 Nov 2010 6847
**** Acatistul Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului(339-397)(primul acatist)(7/20 decembrie)
31 Mar 2013 9342
**** Acatistul Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului(339-397)(al doilea acatist)(7/20 decembrie)
05 Nov 2010 6940
Acatistul Sfântului Teofan Zăvorâtul -10/23 ianuarie
19 Ian 2011 7381
****Acatistul Sfintei Muceniţe Sofia şi a celor trei fiice ale sale: Pistis (Credinţa), Elpis (Nădejdea), şi Agapis (Dragostea)
10 Iun 2011 13752
**** Acatistul Sf. Iona din Kiev
10 Iun 2011 7999
****Acatistul Tuturor Sfinţilor
18 Iun 2011 8418
****Acatistul tuturor sfinţilor români
18 Iun 2011 5656
****Acatistul Sfântului Ierarh Gligherie Mărturisitorul
28 Iun 2011 4412
**** Acatistul Sfântului Marelui Mucenic Pantelimon, tămăduitorul de boli (27 iulie/9 august)
08 Aug 2011 12214
**** Acatistul Sfinţilor Adrian şi Natalia- Sfinţi Mucenici - 26 august (8 septembrie)
07 Sep 2011 12879
*** Acatistul Sfintelor Femei iubitoare de Dumnezeu
28 Iul 2012 5495
Acatistul Sfântului Eftimie cel Mare (20 ianuarie)
28 Iul 2012 3446
**** Acatistul Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan(30 Ianuarie)
11 Feb 2014 12051
4. Acatistele unor icoane, minuni, locuri și obiec
Acatistul Maicii Domnului Pantanasa "Vindecatoarea de Cancer"
28 Oct 2010 13230
**** Acatistul icoanei Maicii Domnului „Prodromița”
06 Nov 2010 10456
**** Acatistul Maicii Domnului - La icoana Sporirea Minţii - (15/28 august)
28 Oct 2010 18234
Acatistul Înălţării Sfintei Cruci - 1 august
06 Nov 2010 10599
Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Kazan (8/21 iulie şi 22 octombrie/ 4 noiembrie)
31 Oct 2010 11020
Acatistul Sfintei Cruci – 14/27 septembrie
06 Nov 2010 10444
Acatistul Maicii Domnului - La icoana Plângătoare de la Boian-(25 septembrie/8 octombrie)
03 Nov 2010 10318
**** Acatistul Maicii Domnului „Potirul Nesecat” (Izbăvitoare de beţie)
17 Apr 2011 19069
**** Acatistul Sfântului Mormânt al Mântuitorului nostru Iisus Hristos
25 Sep 2010 8413
**** Acatistul icoanei Maicii Domnului "Bucurie neaşteptată"
27 Oct 2010 36949
****Acatistul Preasfintei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu în cinstea Icoanei : "Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră"
27 Oct 2010 15310
****Acatistul Maicii Domnului în cinstea icoanei Sale făcătoare de minuni de la Mănăstirea Vărzăreşti
27 Oct 2010 8151
****Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Hârbovăţ
27 Oct 2010 6409
**** Acatistul Maicii Domnului la Icoana de la Krasna
22 Oct 2010 8124
****Acatistul Icoanei Maicii Domnului "Potoleşte întristările noastre"
08 Dec 2010 10658
****Acatistul Maicii Domnului la Icoana cu şapte săgeţi
24 Dec 2010 13902
****Acatistul Maicii Domnului la icoana "Caută la smerenia"
25 Iun 2011 5753
5. Alte acatiste
**** Acatistul pentru cei adormiți
01 Apr 2011 10388
**** Acatistul pentru pruncii avortați
28 Oct 2010 8756
**** Acatistul Nunţii
28 Oct 2010 6047
****Acatist de pocăinţă pentru iertarea păcatelor
08 Apr 2011 11583
Paraclise și canoane
#### Canonul de pocăinţă către Mântuitorul nostru Iisus Hristos
23 Mar 2011 28189
#### Paraclisul Cuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Siluan Athonitul
25 Sep 2010 8161
#### Canon de pocăință către Domnul nostru Iisus Hristos pentru pruncii avortați
23 Mar 2011 16781
#### Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (Acest paraclis se citeşte la întristarea sufletului şi la vreme de nevoie)
23 Mar 2011 27316
#### Paraclisul Sfântului Efrem cel Nou - la vreme de mâhnire, de boală, de primejdie ori de grea suferinţă
21 Iul 2010 10330
#### Paraclisul Icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu
21 Iul 2010 11286
#### Paraclisul sau Canonul de mângâiere a Sfântului Grigorie Palama
12 Iul 2010 8863
#### Paraclisul sau Canonul Sfântului Ioan Rusul Nou făcător de minuni!(27 mai)
12 Iul 2010 8079
#### Paraclisul sau Canonul Sfântului Mare Mucenic Ioan Cel Nou de la Suceava(pentru vânzare bună)(2 iunie)
21 Iul 2010 6799
#### Paraclisul sau Canonul salvării sufletelor din iad de câtre cei șapte Sfinți Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Varahil, Evgudil, Uriil și Salatail
13 Aug 2010 11844
#### Paraclisul Prea Cuvioasei Maicii Noastre Parascheva(14/27octombrie)
25 Sep 2010 7621
#### Canon de rugăciune la vreme de necazuri
26 Sep 2010 12954
#### Canonul întâi de rugăciune al bolnavului
23 Mar 2011 9800
#### Canon de pocăință a celui căzut în desfrânare
26 Sep 2010 13567
#### Canon de pocăință a celui ce se află în temniță
26 Sep 2010 6747
#### Canon de rugăciune pentru mântuirea copiilor
26 Sep 2010 11103
#### Canon de rugăciune pentru copilul bolnav
23 Mar 2011 14893
#### Canon de rugăciune a copiilor
26 Sep 2010 7449
#### Paraclisul Sf. Ap. Andrei, Cel întâi chemat, Apostolul românilor
04 Nov 2010 11050
#### Canonul de rugăciune către îngerul păzitor al vieții omului
23 Mar 2011 9791
#### Al doilea paraclis către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu(la vreme de întristare sufletească şi la orice întâmplare grea)
23 Mar 2011 13144
#### Canonul al doilea de rugăciune al bolnavului
23 Mar 2011 6983
#### Canon de rugăciune către puterile cerești și către toți sfinții
10 Iun 2011 7332
Canon de rugăciune al Sfântului Ierarh Petru Movilă împotriva ereziei şi apostaziei şi pentru împăcarea Bisericii
12 Ian 2012 3965
####Canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanul
27 Feb 2012 11217
Rugăciuni
Rugaciune către Bunul Dumnezeu cu mijlocirea tuturor sfinţilor
07 Feb 2010 25640
Rugăciune către Cuviosul Moise Arapul pentru vindecarea de patima băuturii
07 Feb 2010 33733
Psalmul 50
07 Feb 2010 21905
Psalmul 90. O cântare de laudă a lui David
02 Mar 2012 11236
Rugaciune catre Sfantul Mucenic Trifon
07 Feb 2010 13764
+++ Rugăciune înainte de călătorie
02 Mar 2012 17271
+++ Rugăciunea înainte şi după masă
30 Sep 2012 33907
Rugăciunile începătoare
07 Feb 2010 21439
Rugăciune la năvălirea demonilor
08 Feb 2011 12867
Rugăciune înaintea începerii unei lucrări
07 Feb 2010 20884
Rugăciune în vremuri de nevoie
07 Feb 2010 19672
+++ Rugăciune pentru copilul bolnav
28 Mai 2011 13044
Rugăciune la început de an şcolar
07 Feb 2010 18745
Rugăciunea ultimilor Părinţi de la Optina
07 Feb 2010 14681
Rugăciunea de dimineaţă Sfântului Grigorie Palama
07 Feb 2010 14526
Rugăcunea de luni
07 Feb 2010 12404
Rugăciunea de marţi
07 Feb 2010 11281
Rugăciunea de miercuri
07 Feb 2010 12323
Rugăciunea de joi
07 Feb 2010 12202
Rugăciunea de vineri
07 Feb 2010 13403
Rugăciunea de sâmbătă
07 Feb 2010 13090
Rugăciunea de duminică
07 Feb 2010 13670
Nepătată,neîtinată,nestricată,fara prihana,curată fecioara,a lui Dumnezeu
27 Mar 2009 7434
Nepătată,neîtinată,nestricată,fara prihana,curată fecioară,a lui Dumnezeu
07 Feb 2010 11370
Rugăciune catre Mîntuitorul Hristos
07 Feb 2010 14070
Rugăciunea copiilor mici
07 Feb 2010 13479
Altă rugăciune a copiilor mici
07 Feb 2010 12295
Rugăciune la sfârşitul Sfintei Liturghii
07 Feb 2010 11815
Rugăciune pentru mântuire
07 Feb 2010 15502
Rucăciune a creştinilor ortodocşi pentru vremurile de acum
07 Feb 2010 11139
Rugaciunea Sfantului Filaret
07 Feb 2010 10717
Rugaciunea celui ferecat în temnita neputintelor vietii
07 Feb 2010 12449
Rugaciunile inainte de Dumnezeiasca Impartasire
07 Feb 2010 8507
Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos
27 Iun 2011 11602
Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos II
27 Iun 2011 10527
Rugaciune pentru împacare, întelegere si înmultirea dragostei
02 Mar 2012 12674
Rugaciune gasita în buzunarul unui soldat rus necunoscut cazut în timpul celui de-al doilea razboi mondial
07 Feb 2010 14491
Suspinarea în rugăciunea către Domnul a Ieroschimonahului Partenie din Kiev
07 Feb 2010 10805
Rugaciunea retinerii
07 Feb 2010 22234
Rugaciunea Maicii Domnului "Sporirea Mintii"
07 Feb 2010 17619
+++ Rugăciune la aprinderea candelei
23 Mar 2011 18604
Rugăciune către Prea Curata Stăpână!
07 Feb 2010 19270
Rugaciune pentru căsătorie
07 Feb 2010 34819
Rugăciunile naşterii
07 Feb 2010 18233
Rugăciunea de fiecare zi a Sfântului Ierarh Filaret al Moscovei
07 Feb 2010 15824
POMELNIC - atât pt monah cât şi pt mirean (rugăciune)
16 Sep 2012 18055
+++ Rugăciune la timp de boală I
21 Aug 2010 12103
Rugaciunea sotiei pentru sotul ei
07 Feb 2010 20938
+++ Rugăciunea copilului pentru părinți
28 Mai 2011 15993
+++ Rugăciunea părinților pentru copii I
28 Mai 2011 18778
+++ RUGĂCIUNE pentru ÎMPĂCAREA CELOR ÎNVRĂJBIȚI
08 Feb 2010 23361
+++ Rugăciunea tinerilor care vor să se căsătorească(care și-a găsit partenerul)
08 Feb 2010 14691
+++ Rugăciunea soților
08 Feb 2010 13620
+++ Rugăciune pentru căsătorie(pt cei care nu și-au găsit încă partenerul)
02 Mar 2012 29901
+++ Rugăciunea celor ce se căsătoresc(ce au data nunții deja stabilită)
07 Feb 2010 11713
+++ Rugăciunea soţilor care nu au copii
28 Mai 2011 17244
+++ Rugaciune pentru pruncul ce se afla in pantecele mamei
07 Feb 2010 18747
+++ Rugăciune pentru cei decedați
07 Feb 2010 15958
+++ Rugăciune pentru cei bolnavi
24 Iun 2011 21085
+++ Rugăciunea soțului pentru soția sa
10 Feb 2010 13371
+++ Rugăciunea părinților pentru căsătoria copilului
10 Feb 2010 17091
+++ Rugăciunea văduvei
10 Feb 2010 9718
+++ Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul care se rostește în Sfântul și Marele Post
10 Feb 2010 12633
+++ Plânsurile Sfântului Efrem Sirul(de luni până duminică)
14 Feb 2010 13467
+++ Rugăciune pentru bolnavul care nu poate dormi
26 Feb 2010 12680
+++ Rugăciune la moartea unuia din soți
10 Feb 2010 9282
+++ Rugăciunea părintelui la moartea fiului sau a fiicei
10 Feb 2010 10182
+++ Rugăciunea copiilor la moartea unuia din părinți
10 Feb 2010 9895
+++ Rugăciune la moartea unui prieten
10 Feb 2010 10694
+++ Rugăciune la timp de boală II
21 Aug 2010 11592
+++ Rugăciune care se citeste în fiecare post
10 Feb 2010 12457
+++ Rugăciunea învățăceilor
10 Feb 2010 11376
+++ Rugăciune către Îngerul Păzitor
10 Feb 2010 19035
+++ Rugăciunea copilului fricos
10 Feb 2010 12601
+++ Rugăciune pentru frați și surori
10 Feb 2010 15335
+++ Rugăciune când intri în biserică
20 Feb 2010 11373
+++ Rugăciune când intri în biserică (la icoana Mântuitorului)
20 Feb 2010 12719
+++ Rugăciune când intri în biserică (la icoana Maicii Domnului)
20 Feb 2010 13256
+++ Rugăciune la ieșirea din Biserică
20 Feb 2010 10917
+++ Rugăciunea către Sfântul cuvios Stelian, ocrotitorul copiilor și al mamelor
26 Feb 2010 20369
+++ Rugăciune pentru sfârșitul vieții
22 Feb 2010 16135
+++ Rugăciunea iconarului
22 Feb 2010 14127
+++ Rugăciune de dimineață scrisă de Părintele Arsenie Boca
26 Feb 2010 31861
+++ Rugăciune pentru citirea cu folos a Sfintei Scripturi
26 Feb 2010 14063
+++ Rugăciunea pentru copiii ce nu pot lesne învăța
02 Oct 2012 24626
+++ Rugăciunea către Sfântul Proroc Ilie, la vreme de secetă
26 Feb 2010 14792
+++ Rugăciunea celui slăbit de durerile dinţilor - către preaslăvitul mucenic Antipa
02 Mar 2010 19249
+++ Rugăciune la zi de naștere
12 Mar 2010 23693
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşi I
14 Sep 2012 49883
+++ Rugăciune puternică pentru momentele grele ale vieţii
08 Mai 2013 280096
+++ Rugăciune pentru iubirea şi dragostea familială
02 Mar 2012 12526
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşi II
13 Iul 2011 10732
+++ Rugăciune pentru ajutor în gospodărie
20 Aug 2010 19684
+++ Rugăciune pentru pierderi şi furt
21 Aug 2010 20840
+++ Rugăciune pentru cei ce s-au depărtat de la Dreapta Credinţă
21 Aug 2010 9131
+++ Rugăciune pentru naştere de fii
21 Aug 2010 9686
+++ Rugăciune la timp de boală III
21 Aug 2010 12387
+++ Rugăciune pentru căsătorie
21 Aug 2010 18356
+++ Rugăciune pentru cei din închisori
21 Aug 2010 14182
+++ Rugăciune pentru elevi de la școală
21 Aug 2010 32627
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşii noştri și ai Bisericii
13 Iul 2011 9201
+++ Rugăciune pentru prigonitori
21 Aug 2010 8095
+++ Rugăciune pentru izgonirea duhurilor necurate
22 Aug 2010 14475
+++ Rugăciunea celor care merg la judecată
22 Aug 2010 17409
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Nazareth
01 Sep 2010 7802
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Sfânta Peşteră a Naşterii Domnului
01 Sep 2010 8476
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Râul Iordan
01 Sep 2010 9090
+++ Rugăciuni către Domnul Iisus Hristos
27 Iun 2011 29477
+++ Rugăciune pentru părintele duhovnic
26 Sep 2010 13778
+++ Rugăciunea unui judecător
26 Sep 2010 10209
+++ Rugăciune pentru o moarte bună
24 Sep 2010 11161
+++ Rugăciunea celui întemnițat
25 Sep 2010 9102
+++ Rugăciunea celui ferecat în temnița neputințelor vieții
26 Sep 2010 8309
+++ Rugăciune la pierderea sarcinii cu voia sau fără de voie.
01 Dec 2010 13595
+++ Rugăciune pentru vederea păcatului propriu
26 Ian 2011 12426
+++Rugăciune la vreme de ispită
03 Oct 2011 13328
+++Rugăciune împotriva farmecelor şi bântuirii duhurilor rele
08 Feb 2011 19341
+++Rugăciune pentru cei nefericiţi
14 Feb 2011 13901
+++Rugăciune către Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu – La vreme de necaz şi de întristare
17 Feb 2011 27114
+++ Rugăciunea Sfântului Paisie Aghioritul pentru lume
01 Mar 2011 14132
+++ Rugăciune la începutul Postului Mare
07 Mar 2011 12790
+++Rugăciune înainte de spovedanie
15 Mar 2011 22504
+++ Rugăciunile Sfântului Ioan Gură de Aur (Chrysostom)
23 Mar 2011 9656
+++ Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare
23 Mar 2011 15773
+++ Rugăciunea Sfântului Ioan Damaschinul
23 Mar 2011 9723
+++ Rugăciune de laudă și mulțumire
23 Mar 2011 18018
+++ Trei rugăciuni care se citesc la începutul zilei
06 Apr 2011 16881
+++ Rugăciune către Sfântul mare Mucenic Pantelimon(vindecătorul de boli)
08 Aug 2011 15225
+++ Rugăciune pentru vindecarea celui bolnav
24 Iun 2011 18459
+++Rugăciune de pocăinţă
09 Apr 2011 13895
+++Rugăciune la întristări, spaimă, gânduri şi vise urâte care tulbură pe om
17 Apr 2011 20852
+++Rugăciune către Sfântul Duh
11 Iun 2011 13003
+++ Rugăciunea părinților pentru copii II
28 Mai 2011 15773
+++ Rugăciune pentru copilul căzut în păcat
28 Mai 2011 10987
+++ Rugăciune părințolor către Sfântul ocrotitor al copilului
28 Mai 2011 10925
+++ Rugăciunea părinților pentru luminarea minţii copilului
28 Mai 2011 22413
+++ Rugăciunea părinților pentru ajutor copilului la examen
28 Mai 2011 31036
+++ Rugăciunea părinților pentru copilul nou-născut
28 Mai 2011 11857
+++ Rugăciunile nașilor pentru finii de cununie
28 Mai 2011 7856
+++ Rugăciunea naşilor pentru finul de Botez
28 Mai 2011 15536
+++ Rugăciune pentru copilul înfiat
28 Mai 2011 7908
+++ Rugăciune pentru copiii orfani
28 Mai 2011 8253
+++ Rugăciunea părinților pentru copiii care se află în călătorie
28 Mai 2011 10191
+++Rugăciune de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu
11 Iun 2011 12305
+++Rugăciune către Sfânta Treime
15 Iun 2011 10839
+++Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos (III)
27 Iun 2011 12611
+++Rugăciune pentru omul bolnav
22 Iul 2012 9762
+++Rugăciune pentru o inimă deznădăjduită
25 Iun 2011 10710
+++Rugăciune la revărsatul zorilor (A fericitului Sofronie de la Esex)
26 Iun 2011 8581
Rugăciunea Sfântului Siluan Athonitul pentru lume
24 Sep 2011 7782
+++Rugăciunea femeii însărcinate
22 Iul 2012 22903
Rugăciune pentru casă şi bunăstarea familiei
22 Iul 2012 27396
Rugăciunile Înaintea Sfintei Împărtăşanii
22 Iul 2012 4863
+++Rugăciunea bolnavului înainte de operație
22 Iul 2012 4868
+++ Rugăciunea ortodocşilor pentru un ales al lui Dumnezeu
13 Aug 2012 3315
+++ Rugăciunea pentru neam
13 Aug 2012 3999
 
Calendar


 
 

Ultimile articole
 Descarcă în formatul preferat.
    

 
 

 
Православие.Ru  Filme Ortodoxe
Logos.md  Frumoasa.md
Teologie.net  Teologie.md
Biblioteca ortodoxa digitala VIOSTIL  Personalitati basarabene
Biserica Ortodoxa din Moldova