Biblioteca ortodoxă

 
1. Acatiste închinate persoanelor Sfintei Treimi
**** Acatistul Sfintei Treimi(24 mai)
01 Oct 2011 20376
**** Acatist de mulțumire - Slavă lui Dumnezeu pentru toate
22 Sep 2010 24719
**** Acatistul Naşterii Domnului (25 Decembrie/ 7 ianuarie)
19 Sep 2010 13639
**** Acatistul Botezului Domnului (6/19 Ianuarie)
15 Iun 2012 11557
**** Acatistul Întâmpinării Domnului (2/15 februarie)
15 Iun 2012 15897
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos liniștitorul sufletelor noastre
20 Sep 2010 27041
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos - Calea, Adevărul şi Viaţa
15 Iun 2012 12743
**** Acatistul Darurilor Sfinte şi Tămăduirilor de Boli al Domnului Iisus Hristos
15 Iun 2012 17981
**** Acatistul Sfintei Învieri a Domnului
15 Iun 2012 10450
**** Acatist către Dumnezeu Fiul pentru izbăvire de necazuri
15 Iun 2012 20407
**** Acatist către Dumnezeu Fiul pentru izbăvire de boală
15 Iun 2012 14313
**** Acatist de mulţumire către Domnul Iisus Hristos
15 Iun 2012 25159
**** Acatistul către Atotputernicul Dumnezeu, la vreme de necaz sau de ispită
15 Iun 2012 50225
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos
25 Sep 2014 32268
****Acatistul Pogorârea Sfântului Duh (II)
15 Iun 2012 9861
****Acatist de mulţumire Lui Dumnezeu Tatăl
27 Oct 2010 23340
****Acatistul Binecuvântărilor Cereşti al Domnului Iisus Hristos
10 Feb 2012 13699
****Acatistul Sfintei Lumini Cereşti a Domnului Iisus Hristos
14 Iun 2012 17721
****Acatistul Protecţiei Sfinte a Domnului Iisus Hristos
14 Iun 2012 15591
****Acatistul Pogorârea Sfântului Duh (I)
21 Iun 2013 17374
****Acatist pentru izbăvirea de boală către preadulcele Iisus, doctorul sufletelor şi a trupurilor noastre
14 Iun 2012 12823
****Acatistul Intrării Domnului în Ierusalim
01 Oct 2011 10511
****Acatistul Înălţării Domnului
12 Iun 2013 6821
2. Acatiste închinate Maicii Domnului
**** Acatistul Maicii Domnului - Bucuria tuturor celor necăjiţi
29 Oct 2010 19976
Acatistul Adormirii Maicii Domnului - (15/28 august)
21 Aug 2012 20154
**** Acatistul Maicii Domnului Pentru împăcarea celor învrăjbiţi 13 August
20 Sep 2010 21903
**** Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului(1/14 octombrie)
27 Oct 2010 23362
**** Acatistul Intrării în Biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie / 4 decembrie)
03 Nov 2010 15961
**** Acatistul Buneivestiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria - 25 martie
20 Sep 2010 14484
**** Acatistul Maicii Domnului, Arătătoarea Căii
15 Oct 2010 18273
**** Acatistul Maicii Domnului - povățuitoarea copiilor
25 Sep 2010 13359
**** Acatistul de Laudă Sfântă al Maicii Domnului
05 Oct 2010 14132
****Acatistul Izvorului Tămăduirilor Născătoarei de Dumnezeu
22 Oct 2010 13124
**** Acatistul Maicii Domnului Umilenia(Floarea Smereniei)
24 Oct 2010 16775
****Acatistul Maicii Domnului "Grabnică ascultătoare"
27 Oct 2010 20314
****Imnul Acatist al Maicii Domnului - la Rugul Aprins
22 Dec 2010 22562
**** Acatistul Maicii Domnului, Apărătoarea noastră în ziua înfricoșătoare a Judecății de Apoi
25 Oct 2014 9882
**** Acatistul naşterii Maicii Domnului - (8/21 septembrie)
21 Sep 2011 14903
3. Acatiste închinate Sfinților și Sfintelor
Acatistul Sfintei Fericitei Maicii Matroana(19 aprilie)
20 Nov 2009 21791
**** Acatistul şi viaţa Sfintei Cuvioasei Xenia(24 ianuarie)ajutătoare la nevoinţe băneşti
19 Apr 2011 22520
Acatistul şi viaţa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă (6 mai)
25 Iun 2009 14528
Acatistul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel
11 Iul 2009 14353
Acatistul Sfintilor Mucenici si Doctori fara de arginti Epictet preotul si Astion Monahul
22 Aug 2009 9133
Acatistul Sfintei împărătese Olga
26 Aug 2009 15787
Acatistul Binecredinciosului Voievod al Moldovei Ştefan cel Mare şi Sfânt - 2 IULIE
26 Aug 2009 8415
Acatistul Cuviosului Părintelui nostrum Paisie Aghioritul - 12 iulie
26 Aug 2009 9957
Acatistul Sfinţilor Brâncoveni - (16 august)
26 Aug 2009 8770
Acatistul Sfântului Ioan Iacob Hozevitul 5 august
27 Aug 2009 16732
Acatistul schimbării la faţă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos 6 august
27 Aug 2009 14161
Acatistul Sfintei Teodora de la Sihla - Sfanta Cuvioasa - (7 august)
15 Sep 2010 13808
Acatistul Cuviosului Moise Ungurul - (26 iulie / 8 august) (pt ajutor în patima desfrânării şi în toată lupta cu trupul)
27 Aug 2009 20085
Acatistul Sfântului Fanurie – 27 AUGUST
05 Apr 2011 13373
Acatistul Sfântului Cuviosului Moise Etiopianul - (28 august)
28 Aug 2009 10596
Acatistul Sfântului Alexandru, Patriarhul Constantinopolului - (30 august)
28 Aug 2009 11061
Acatistul Sfântului Ierarh Varlaam - (30 august)
28 Aug 2009 9981
Acatistul Sfântului Alexandru din Svir - - Sfânt Cuvios Părinte ! - (30 august)
28 Aug 2009 11962
Acatistul Sfântului Arhanghel Mihail - (6/19 septembrie, 8/21 noiembrie)
16 Sep 2009 17318
Acatistul Sfinţilor Ioachim şi Ana – 9/22 septembrie
16 Sep 2009 16053
Acatistul Sfântului Onufrie de la Verona - (9/22 septembrie)
16 Sep 2009 11813
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Nichita Gotul(15 septembrie)
28 Aug 2009 9518
Acatistul Sfântului Teodosie de la Brazi - (22 septembrie)
28 Aug 2009 9334
Acatistul Sfântului Siluan Athonitul - (24 septembrie)
28 Aug 2009 9268
Acatistul Sfintei Tecla - Cea întocmai cu Apostolii - (24 septembrie/ 7 octombrie)
16 Sep 2009 9260
Acatistul Sfântului Sergie de Radonej - Sfânt Preacuvios! - (25 septembrie/ 8 octombrie)
16 Sep 2009 9373
Acatistul Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan - (26 Septembrie/ 9 octombrie)
16 Sep 2009 10085
Acatistul Sfântului Antim Ivireanul- (27 septembrie)/ 10 octombrie
16 Sep 2009 9233
**** Acatistul Sfântului Apostol Toma - (6/19 octombrie)
28 Oct 2010 11166
**** Acatistul Cuviosului Ambrozie de la Optina(10/23 octombrie)
28 Oct 2010 10099
**** Acatistul Cuvioasei maicii nostre Parascheva (14/28 octombrie)
07 Nov 2010 9859
**** Acatistul Sfinților Mărturisitori Visarion, Sofronie și al Mucenicului Oprea (21/3 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 8483
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir - (26/8 octombrie/noiembrie)
27 Oct 2010 10357
**** Acatistul Prea Cuviosului Părintelui nostru Dimitrie din Basarabi(27/9 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 8918
**** Acatistul Sfântului Teofil - Sfânt nebun pentru Hristos(28/10 octombrie/noiembrie)
03 Nov 2010 12761
**** Acatistul Sfinților Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel - apărători și mărturisitori ai Ortodoxiei pe pământul transilvan(21/3 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 10108
**** Acatistul Sfântului Mucenic Nestor care a pătimit(27/9 octombrie/noiembrie)
03 Nov 2010 9910
**** Acatistul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil(8/21 Noiembrie)
30 Oct 2010 14229
**** Acatistul Sfântului Arhanghel Rafail 8/21 Noiembrie
29 Oct 2010 12350
**** Acatistul Sfântului Nectarie de Eghina(Taumaturghul) Noul făcător de minuni - pentru boli (primul acatist)(Vindecătorul de cancer)(9/22 noiembrie)
17 Apr 2011 17001
**** Acatistul Sfântului Nectarie de Eghina(Taumaturghul) Noul făcător de minuni - pentru boli (al doilea acatist)(Vindecătorul de cancer)(9/22 noiembrie)
17 Apr 2011 34615
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina (11/24 noiembrie)
30 Nov 2010 18925
Acatistul Sfantului Teodor Studitul (11/24 Noiembrie)
29 Oct 2010 11000
**** Acatistul Sfântului Ioan Gură de Aur (13/26 Noiembrie)
28 Oct 2010 13662
**** Acatistul Sfântului Grigorie Palama Arhiepiscopul Tesalonicului(14/27 noiembrie)
30 Oct 2010 9685
**** Acatistul Sfântului Paisie Velicikovski (15/28 noiembrie)
31 Oct 2010 10563
**** Acatistul Cuviosului Parintelui nostru Grigorie Decapolitul (20 noiembrie/3 decembrie)
28 Oct 2010 10964
**** Acatistul Sfântului Antonie de la Iezeru Vâlcea (23/6 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 14122
**** Acatistul Sfântului Clement Episcopul Romei (24/7 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 10215
**** Acatistul Sfântului Mercurie - Sfânt Mare Mucenic(25/8 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 11515
**** Acatistul Sfântului Grigorie Sinaitul(27/10 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 11129
**** Acatistul Sfântului Mucenic Iacov Persul (27/10 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 10406
**** Acatistul Preacuviosului Arsenie Boca(Protector al familiei) (28/11 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 66912
**** Acatistul Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat(30/13 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 15368
**** Acatistul Preacuviosului Părinte Porfirie - noul făcător de minuni(2/15 decembrie)
05 Nov 2010 11824
Acatistul Sfântului Gheorghe de la Cernica - Sfânt Cuvios (3 decembrie)
16 Dec 2010 11673
Acatistul Sfintei Varvara (4/17 decembrie)
05 Nov 2010 10005
Acatistul Sfântului Sava cel Sfinţit- Sfânt Cuvios Părinte - (5/18 Decembrie)
05 Nov 2010 15319
**** Acatistul Sfântului Nicolae - Ierarh al Mirelor Lichiei(marele făcător de minuni)(6/19 decembrie)
15 Dec 2010 37115
**** Acatistul Sfintei Filofteia - Sfântă Muceniţă (7/20 decembrie)
19 Dec 2010 16766
**** Acatistul Sfântului Ierarh Spiridon(mare făcător de minuni)(12/25 decembrie)
05 Nov 2010 39177
Acatistul Sfântului Elefterie – 15/28 Decembrie
19 Sep 2009 10510
Acatistul Sfântului Prooroc Daniil 17 Decembrie
19 Sep 2009 12472
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Sebastian (18/31 Decembrie)
19 Sep 2009 11310
Acatistul Sfântului Mucenic şi Ierarh Modest (18/31 Decembrie) Acest sfânt este grabnic ajutător pentru animalele bolnave din gospodărie
19 Sep 2009 9829
Acatistul Sfântului Bonifatie (19 decembrie/ 1 ianuarie) Acest sfânt este grabnic ajutător pentru animalele bolnave din gospodărie
19 Sep 2009 11468
Acatistul Sfântului Ignatie Teoforul - (20 Decembrie/ 2 ianuarie)
19 Sep 2009 10863
Acatistul Sfântului Ioan de Kronstadt - 20 Decembrie/ 2 ianuarie
21 Sep 2009 11402
Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Anastasia Romana
09 Nov 2010 14873
Acatistul Sfântului Ierarh Nifon al Constanţianei - 23 Decembrie
21 Sep 2009 16146
Acatistul Sfintei Eugenia - Sfântă Muceniţă - ( 24 Decembrie)
05 Nov 2010 12038
Acatistul Sfântului Nicodim cel Sfinţit de la Tismana - Preacuvios părinte! Arhimandritul Lavrei Sfintei Mănăstiri Tismana din Oltenia (26 decembrie)
21 Sep 2009 8093
**** Acatistul Sfântului Ştefan - - Sfânt Arhidiacon (27 decembrie)
22 Oct 2010 13061
Acatistul Sfinţilor 14 000 de prunci ucişi de Irod - (29 Decembrie)
21 Sep 2009 15723
Acatistul Sfintei Anisia - (30 decembrie)
23 Sep 2009 11628
**** Acatistul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare (1/14 Ianuarie)
22 Sep 2010 15029
Acatistul Sfântului Serafim de Sarov, mare făcător de minuni 2/15 Ianuarie
02 Mai 2011 13922
**** Acatistul Sfintei Iuliana din Lazarevo, ocrotitoarea celor căsătoriţi 2/15 Ianuarie
29 Mar 2012 11904
Acatistul Sfântului Efrem Cel Nou (prăznuit în 3 ian. ziua aflării moaştelor şi ziua de 5 mai ziua săvârşirii)
23 Sep 2009 18537
**** Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului - 7/20 Ianuarie
24 Sep 2010 15631
Acatistul Sfântului Antipa de la Calapodeşti - 10/23 Ianuarie
29 Sep 2009 10940
Acatistul Sfintei Muceniţe Tatiana - 12/25 Ianuarie
24 Ian 2011 12565
Acatistul Sfintei Nina - 14/27 Ianuarie
24 Ian 2011 13362
Acatistul Sfântului Antonie cel Mare - 17/30 Ianuarie
29 Sep 2009 16909
Acatistul Sfântului Atanasie al Alexandriei (cel Mare) - 18/31 Ianuarie
30 Sep 2009 17138
Acatistul Sfântului Macarie Egipteanul - (19 Ianuarie)
10 Oct 2009 9922
Acatistul Sfântului Marcu Mărturisitorul Episcopul Efesului - 19 Ianuarie
29 Sep 2009 9229
Acatistul Sfântului Lavrentie - 20 Ianuarie
10 Oct 2009 9820
Acatistul Sfântului Maxim Mărturisitorul – 21 Ianuarie
10 Oct 2009 11521
Acatistul Sfântului Mucenic Clement - 23 Ianuarie
03 Nov 2010 10414
Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Teologul - 25 Ianuarie
10 Oct 2009 10470
Acatistul Sfântului Mucenic Trifon - 1 februarie
17 Oct 2009 10144
AcatistulSfântului Fotie Mărturisitorul Patriarhul Constantinopolului - 6 Februarie
17 Oct 2009 9650
Acatistul Sfântului Partenie din Lampsakos, Ocrotitor al bolnavilor de cancer şi tămăduitor al tuturor bolilor - (7 FEBRUARIE)
28 Apr 2010 19942
- Acatistul Sfinţilor Teodor Tiron şi Teodor Stratilat (8 şi 17 februarie) pt diferitele necazuri şi mai ales ajută foarte mult pentru reuşiri la învăţătură şi la examene.
27 Oct 2009 16435
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Haralambie(10 februarie)
22 Sep 2010 11555
Acatistul Sfantului Mucenic Vlasie - ocrotitorul animalelor domestic - (11 februarie)
07 Nov 2009 22275
**** Acatistul Sfântului Ioan Casian - (29 februarie)
24 Sep 2010 12453
**** Acatistul Sfinţilor 40 Mucenici - 9 martie
24 Sep 2010 10081
Acatistul Sfântului Benedict de Nursia - 14 martie
06 Nov 2009 10736
Acatistul Sfântului Alexie - 17 martie
06 Nov 2009 9014
Acatistul Sfântului Arhanghel Gavriil - Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil - (26 martie, 13 iulie, 8 noiembrie)
07 Nov 2009 14765
Acatistul Sfântului Diodoh al Foticeii - 29 martie
12 Nov 2009 8632
Acatistul Sfantului Ioan Bogoslovul
09 Nov 2009 9784
Acatistul Sfintei Maria Egipteanca Sfântă Preacuvioasă Maică! (1 aprilie)
11 Nov 2009 8689
**** Acatistul Sfintei Teodora din Tesalonic - 5 APRILIE
25 Sep 2010 8863
Acatistul Sfântului Caliopie - Sfânt Mucenic - 7 aprilie
11 Nov 2009 8103
Acatistul Sfântului Calinic de la Cernica - 11 APRILIE
12 Nov 2009 8345
Acatistul Sfântului Sava Gotul (de la Buzău) - 12 aprilie
12 Nov 2009 8791
**** Acatistul Sfântului Sava de la Buzău - Sfânt Mucenic - (12 aprilie)
25 Nov 2009 9042
**** Acatistul Sfântului Pahomie de la Gledin - 14 Aprilie
25 Nov 2009 9748
**** Acatistul Sfintei Cuvioasei Muceniţe Tomaida - 14 Aprilie - Acatistul izbăvirii celor chinuiţi de îndreptăţirea de sine şi a celor ce doresc eliberarea de patimi
28 Apr 2010 9204
**** Acatistul Sfântului Vasile de la Poiana Mărului - Sfânt Cuvios (15 aprilie)
25 Nov 2009 10283
**** Acatistul Sfântului Ierarh Teotim I „Scitul” - 20 APRILIE
25 Nov 2009 9675
**** Acatistul Preacuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Macarie de la Saharna(13/26 mai)
28 Apr 2010 8009
**** Acatistul Sfinţilor Iorest şi Sava - Sfinţi Ierarhi Mitropoliţii Ardealului (24 aprilie)
25 Nov 2009 8614
**** Acatistul Sfintei Marii Muceniţe Irina - (5 Mai)
08 Dec 2009 10129
**** Acatistul Sfântului Simon Zilotul - 10 MAI
22 Feb 2010 10853
**** Acatistul Sfântului Amfilohie de la Poceaev - (12 mai)
22 Feb 2010 10418
**** Acatistul Sfântului Ioan Valahul Noul Mucenic (12 mai)
29 Apr 2010 12567
**** Acatistul Sfântului Ierarh Ignatie Brianceaninov(13 mai)
30 Apr 2010 9600
**** Acatistul Sfântului Părintelui nostru Pahomie cel Mare - (15 Mai)
12 Iul 2010 17244
**** Acatistul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeț(15 mai)
28 Iul 2010 8603
**** Acatistul Sfinților Împăraţi Constantin şi Elena(21 mai)
12 Iul 2010 11337
**** Acatistul Sfântului necunoscut de la Mănăstirea Neamț (24 mai 1986)(în timp de grea încercare sufletească)
12 Iul 2010 10332
**** Acatistul Sfântului Mucenic Ioan Rusul(27 Mai)
21 Iul 2010 8415
**** Acatistul Sfinților Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel(4 Iunie)
21 Iul 2010 6899
**** Acatistul Sfântului Părintelui nostru Visarion(6 iunie)
21 Iul 2010 11540
**** Acatistul Sfântului Luca al Crimeei, Făcătorul de minuni (Arhiepiscopul Luca Voino-Iasenetki)(11 iunie)
21 Iul 2010 15676
**** Acatistul Sfintei Muceniţe Achilina(13 Iunie)
21 Iul 2010 11025
**** Acatistul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava(2 iunie)
21 Iul 2010 8944
**** Acatistul Sfântului Ierarh Glicherie de la Slătioara Mărturisitorul (15/28 iunie)
28 Iul 2010 11350
**** Acatistul Sfinţilor Mucenici Manuil, Savel şi Ismail (17 IUNIE)
28 Iul 2010 8767
**** Acatistul Sf. Ierarh Ioan Maximovici făcătorul de minuni al vremurilor noastre(primul acatist)(19 iunie/2 iulie)
28 Iul 2010 11984
**** Acatistul Sfântului Cuvios Paisie cel Mare(19 iunie)
30 Iul 2010 7400
**** Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești(22 iunie)
29 Iul 2010 8100
**** Acatistul Sfintei Muceniţe Fevronia(pentru buna înţelegere între soţi)(13 Iunie)
28 Iul 2012 14598
**** Acatistul Sfântului GHERASIM KEFALONITUL - Izgonitorul demonilor (16 august și 20 octombrie)
30 Iul 2010 18375
**** Acatistul Sf. Ierarh Ioan Maximovici făcătorul de minuni al vremurilor noastre(al doilea acatist)(19 iunie/2 iulie)
30 Iul 2010 9418
**** Acatistul Sfântului împărat mucenic Nicolae, ţarul Rusiei(4 iulie)
01 Aug 2010 11843
**** Acatistul Sfinților Mucenici Cosma și Damian - doctorii cei fără de arginți(1iulie)
02 Aug 2010 8757
**** Acatistul Sfintei Chiriachi - Muceniţa - Purtătoare de biruinţă în nevoi şi necazuri grele - 7 (20) iulie
31 Iul 2010 13003
**** Acatistul Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt(2 iulie)
01 Aug 2010 6556
**** Acatistul Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuți(1 iulie)
07 Aug 2010 8260
**** Acatistul Sfinţilor Epictet preotul şi Astion monahul - Sfinţi Mucenici şi Doctori fără de arginţi!
07 Aug 2010 7397
**** Acatistul Sfintei Veronica, Sfântă Mironosiţă! (12 iulie)
24 Sep 2010 13733
**** Acatistul Sfintei Fericitei Eufrosina din Koliupanovo(16 iulie)
07 Aug 2010 9100
**** Acatistul Sfântului Nicodim Aghioritul(14 Iulie)
09 Aug 2010 11740
Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Eufimia(11iulie/16 septembrie)
08 Aug 2010 15734
**** Acatistul Sfintei Mironosiţe Maria-Magdalena (22 Iulie)
09 Aug 2010 10408
**** Acatistul Sfântului Prooroc Ilie(pentru secetă)(20 Iulie)
11 Aug 2010 11460
**** Acatistul Sfintei Marii Mucenițe Marina(17 iulie)
11 Aug 2010 13802
**** Acatistul Sfintelor Preacuvioaselor Maici Olimpiada - mângaierea celor ce poartă lăuntric Crucea vremilor de cumpănă şi Eupraxia (12 iulie)
06 Aug 2011 8349
**** Acatistul Sfântului Mucenic Emilian de la Durostor(18 iulie)
14 Aug 2010 10010
**** Acatistul Sfântului Gherman De Dumnezeu purtător şi făcător de minuni din Alaska - (9 august, 13 decembrie)
13 Aug 2010 11138
**** Acatistul Sintei Mucenițe Hristina(Cristina)(24 iulie)
16 Aug 2010 13321
**** Acatistul Sfintei Macrina(19 iulie)
22 Sep 2010 9751
**** Acatistul Noului Mucenic Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor
21 Aug 2010 7727
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Procopie (8 iulie)
23 Oct 2010 16037
****Acatistul Îngerului păzitor
27 Oct 2010 9155
**** Acatistul Sfântului Ciprian - Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina (I) - (2/15 octombrie)
27 Oct 2010 14024
**** Acatistul Sfântului Ciprian - Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina (II) - (2/15 octombrie)
27 Oct 2010 19007
**** Acatistul Părintelui nostru Iov, egumenul din Poceaev (28octombrie)
27 Oct 2010 14173
**** Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog(I)(12 Martie/12 octombrie)
29 Oct 2010 13635
**** Acatistul Preacuvioşilor Stareţi de la Optina(11 octombrie)
28 Oct 2010 9044
**** Acatistul Sfinţilor de la Mănăstirea Pecerska - (3/16 Decembrie)
28 Oct 2010 11201
**** Acatistul Sfinților Doctori fără de Arginți Cosma și Damian din Asia Mica(1 noiembrie)
29 Oct 2010 15249
**** Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog(II)(12martie/12octombrie)
01 Nov 2010 7183
**** Acatistul Sfântului Ioan cel Milostiv-Patriarhul Alexandriei (12/25 noiembrie)
03 Nov 2010 10762
**** Acatistul Cuviosului Părintelui nostru Stelian(Ocrotitorul pruncilor (copiilor))(26/9 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 16482
**** Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Ecaterina(Ocrotitoarea familiei și a femeilor cu grele nașteri precum și a pruncilor slabi și a persoanelor în vârstă)(24/7 noiembrie/decembrie)
06 Dec 2010 17040
**** Acatist către toţi Sfinţii care au strălucit în pământurile Apusului
01 Nov 2010 9501
**** Acatistul Sfinţilor Gurie, Samon şi Aviv(protectorii căsătoriei)(15/28 noiembrie)
03 Nov 2010 17219
**** Acatistul Cuviosului Ioanichie, Schimonahul din valea chiliilor(26 iulie)
04 Nov 2010 6672
****Acatistul Sfântului Daniil Sihastrul(18/31 decemrbie)
04 Nov 2010 8334
**** Acatistul Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului(339-397)(primul acatist)(7/20 decembrie)
31 Mar 2013 11657
**** Acatistul Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului(339-397)(al doilea acatist)(7/20 decembrie)
05 Nov 2010 8428
Acatistul Sfântului Teofan Zăvorâtul -10/23 ianuarie
19 Ian 2011 9026
****Acatistul Sfintei Muceniţe Sofia şi a celor trei fiice ale sale: Pistis (Credinţa), Elpis (Nădejdea), şi Agapis (Dragostea)
10 Iun 2011 19136
**** Acatistul Sf. Iona din Kiev
10 Iun 2011 10102
****Acatistul Tuturor Sfinţilor
18 Iun 2011 10679
****Acatistul tuturor sfinţilor români
18 Iun 2011 7297
****Acatistul Sfântului Ierarh Gligherie Mărturisitorul
28 Iun 2011 5540
**** Acatistul Sfântului Marelui Mucenic Pantelimon, tămăduitorul de boli (27 iulie/9 august)
08 Aug 2011 14684
**** Acatistul Sfinţilor Adrian şi Natalia- Sfinţi Mucenici - 26 august (8 septembrie)
07 Sep 2011 16667
*** Acatistul Sfintelor Femei iubitoare de Dumnezeu
28 Iul 2012 8289
Acatistul Sfântului Eftimie cel Mare (20 ianuarie)
28 Iul 2012 4686
**** Acatistul Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan(30 Ianuarie)
11 Feb 2014 14914
4. Acatistele unor icoane, minuni, locuri și obiec
Acatistul Maicii Domnului Pantanasa "Vindecatoarea de Cancer"
28 Oct 2010 15750
**** Acatistul icoanei Maicii Domnului „Prodromița”
06 Nov 2010 12968
**** Acatistul Maicii Domnului - La icoana Sporirea Minţii - (15/28 august)
28 Oct 2010 23661
Acatistul Înălţării Sfintei Cruci - 1 august
06 Nov 2010 13457
Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Kazan (8/21 iulie şi 22 octombrie/ 4 noiembrie)
31 Oct 2010 14010
Acatistul Sfintei Cruci – 14/27 septembrie
06 Nov 2010 12566
Acatistul Maicii Domnului - La icoana Plângătoare de la Boian-(25 septembrie/8 octombrie)
03 Nov 2010 12531
**** Acatistul Maicii Domnului „Potirul Nesecat” (Izbăvitoare de beţie)
17 Apr 2011 26172
**** Acatistul Sfântului Mormânt al Mântuitorului nostru Iisus Hristos
25 Sep 2010 11559
**** Acatistul icoanei Maicii Domnului "Bucurie neaşteptată"
27 Oct 2010 62974
****Acatistul Preasfintei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu în cinstea Icoanei : "Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră"
27 Oct 2010 21496
****Acatistul Maicii Domnului în cinstea icoanei Sale făcătoare de minuni de la Mănăstirea Vărzăreşti
27 Oct 2010 11617
****Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Hârbovăţ
27 Oct 2010 8751
**** Acatistul Maicii Domnului la Icoana de la Krasna
22 Oct 2010 10244
****Acatistul Icoanei Maicii Domnului "Potoleşte întristările noastre"
08 Dec 2010 15792
****Acatistul Maicii Domnului la Icoana cu şapte săgeţi
24 Dec 2010 20914
****Acatistul Maicii Domnului la icoana "Caută la smerenia"
25 Iun 2011 8583
5. Alte acatiste
**** Acatistul pentru cei adormiți
01 Apr 2011 12403
**** Acatistul pentru pruncii avortați
28 Oct 2010 10555
**** Acatistul Nunţii
28 Oct 2010 8214
****Acatist de pocăinţă pentru iertarea păcatelor
08 Apr 2011 16476
Paraclise și canoane
#### Canonul de pocăinţă către Mântuitorul nostru Iisus Hristos
19 Sep 2014 38620
#### Paraclisul Cuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Siluan Athonitul
25 Sep 2010 9814
#### Canon de pocăință către Domnul nostru Iisus Hristos pentru pruncii avortați
23 Mar 2011 21562
#### Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (Acest paraclis se citeşte la întristarea sufletului şi la vreme de nevoie)
23 Mar 2011 37324
#### Paraclisul Sfântului Efrem cel Nou - la vreme de mâhnire, de boală, de primejdie ori de grea suferinţă
21 Iul 2010 12696
#### Paraclisul Icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu
21 Iul 2010 13053
#### Paraclisul sau Canonul de mângâiere a Sfântului Grigorie Palama
12 Iul 2010 10950
#### Paraclisul sau Canonul Sfântului Ioan Rusul Nou făcător de minuni!(27 mai)
12 Iul 2010 10520
#### Paraclisul sau Canonul Sfântului Mare Mucenic Ioan Cel Nou de la Suceava(pentru vânzare bună)(2 iunie)
21 Iul 2010 8786
#### Paraclisul sau Canonul salvării sufletelor din iad de câtre cei șapte Sfinți Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Varahil, Evgudil, Uriil și Salatail
13 Aug 2010 15632
#### Paraclisul Prea Cuvioasei Maicii Noastre Parascheva(14/27octombrie)
25 Sep 2010 9931
#### Canon de rugăciune la vreme de necazuri
26 Sep 2010 16275
#### Canonul întâi de rugăciune al bolnavului
23 Mar 2011 11730
#### Canon de pocăință a celui căzut în desfrânare
26 Sep 2010 16981
#### Canon de pocăință a celui ce se află în temniță
26 Sep 2010 8455
#### Canon de rugăciune pentru mântuirea copiilor
26 Sep 2010 15596
#### Canon de rugăciune pentru copilul bolnav
23 Mar 2011 23532
#### Canon de rugăciune a copiilor
26 Sep 2010 9855
#### Paraclisul Sf. Ap. Andrei, Cel întâi chemat, Apostolul românilor
04 Nov 2010 16638
#### Canonul de rugăciune către îngerul păzitor al vieții omului
23 Mar 2011 12654
#### Al doilea paraclis către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu(la vreme de întristare sufletească şi la orice întâmplare grea)
23 Mar 2011 16194
#### Canonul al doilea de rugăciune al bolnavului
23 Mar 2011 8452
#### Canon de rugăciune către puterile cerești și către toți sfinții
10 Iun 2011 9197
Canon de rugăciune al Sfântului Ierarh Petru Movilă împotriva ereziei şi apostaziei şi pentru împăcarea Bisericii
12 Ian 2012 5359
####Canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanul
27 Feb 2012 19066
Rugăciuni
Rugaciune către Bunul Dumnezeu cu mijlocirea tuturor sfinţilor
07 Feb 2010 35470
Rugăciune către Cuviosul Moise Arapul pentru vindecarea de patima băuturii
20 Sep 2014 43983
Psalmul 50
07 Feb 2010 28189
Psalmul 90. O cântare de laudă a lui David
02 Mar 2012 16769
Rugaciune catre Sfantul Mucenic Trifon
07 Feb 2010 17294
+++ Rugăciune înainte de călătorie
02 Mar 2012 30536
+++ Rugăciunea înainte şi după masă
30 Sep 2012 48455
Rugăciunile începătoare
07 Feb 2010 27324
Rugăciune la năvălirea demonilor
08 Feb 2011 15700
Rugăciune înaintea începerii unei lucrări
07 Feb 2010 28216
Rugăciune în vremuri de nevoie
07 Feb 2010 25357
+++ Rugăciune pentru copilul bolnav
28 Mai 2011 15882
Rugăciune la început de an şcolar
07 Feb 2010 22554
Rugăciunea ultimilor Părinţi de la Optina
07 Feb 2010 17812
Rugăciunea de dimineaţă Sfântului Grigorie Palama
07 Feb 2010 18401
Rugăcunea de luni
07 Feb 2010 15437
Rugăciunea de marţi
07 Feb 2010 14424
Rugăciunea de miercuri
07 Feb 2010 15454
Rugăciunea de joi
07 Feb 2010 15444
Rugăciunea de vineri
07 Feb 2010 17044
Rugăciunea de sâmbătă
07 Feb 2010 18542
Rugăciunea de duminică
07 Feb 2010 18669
Nepătată,neîtinată,nestricată,fara prihana,curată fecioara,a lui Dumnezeu
27 Mar 2009 9568
Nepătată,neîtinată,nestricată,fara prihana,curată fecioară,a lui Dumnezeu
07 Feb 2010 13598
Rugăciune catre Mîntuitorul Hristos
07 Feb 2010 16870
Rugăciunea copiilor mici
07 Feb 2010 16009
Altă rugăciune a copiilor mici
07 Feb 2010 14672
Rugăciune la sfârşitul Sfintei Liturghii
07 Feb 2010 13717
Rugăciune pentru mântuire
07 Feb 2010 19573
Rucăciune a creştinilor ortodocşi pentru vremurile de acum
07 Feb 2010 13272
Rugaciunea Sfantului Filaret
07 Feb 2010 12614
Rugaciunea celui ferecat în temnita neputintelor vietii
07 Feb 2010 15440
Rugaciunile inainte de Dumnezeiasca Impartasire
07 Feb 2010 10934
Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos
27 Iun 2011 15501
Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos II
27 Iun 2011 13082
Rugaciune pentru împacare, întelegere si înmultirea dragostei
02 Mar 2012 18564
Rugaciune gasita în buzunarul unui soldat rus necunoscut cazut în timpul celui de-al doilea razboi mondial
07 Feb 2010 17137
Suspinarea în rugăciunea către Domnul a Ieroschimonahului Partenie din Kiev
07 Feb 2010 12811
Rugaciunea retinerii
22 Sep 2014 27440
Rugaciunea Maicii Domnului "Sporirea Mintii"
07 Feb 2010 22010
+++ Rugăciune la aprinderea candelei
23 Mar 2011 23572
Rugăciune către Prea Curata Stăpână!
07 Feb 2010 23357
Rugaciune pentru căsătorie
07 Feb 2010 42599
Rugăciunile naşterii
07 Feb 2010 23276
Rugăciunea de fiecare zi a Sfântului Ierarh Filaret al Moscovei
07 Feb 2010 18624
POMELNIC - atât pt monah cât şi pt mirean (rugăciune)
16 Sep 2012 22054
+++ Rugăciune la timp de boală I
21 Aug 2010 15411
Rugaciunea sotiei pentru sotul ei
07 Feb 2010 28695
+++ Rugăciunea copilului pentru părinți
28 Mai 2011 20911
+++ Rugăciunea părinților pentru copii I
28 Mai 2011 24750
+++ RUGĂCIUNE pentru ÎMPĂCAREA CELOR ÎNVRĂJBIȚI
08 Feb 2010 31797
+++ Rugăciunea tinerilor care vor să se căsătorească(care și-a găsit partenerul)
08 Feb 2010 18818
+++ Rugăciunea soților
08 Feb 2010 17642
+++ Rugăciune pentru căsătorie(pt cei care nu și-au găsit încă partenerul)
02 Mar 2012 52110
+++ Rugăciunea celor ce se căsătoresc(ce au data nunții deja stabilită)
07 Feb 2010 14879
+++ Rugăciunea soţilor care nu au copii
28 Mai 2011 21185
+++ Rugaciune pentru pruncul ce se afla in pantecele mamei
07 Feb 2010 23328
+++ Rugăciune pentru cei decedați
07 Feb 2010 23745
+++ Rugăciune pentru cei bolnavi
24 Iun 2011 29991
+++ Rugăciunea soțului pentru soția sa
10 Feb 2010 17122
+++ Rugăciunea părinților pentru căsătoria copilului
10 Feb 2010 21853
+++ Rugăciunea văduvei
10 Feb 2010 12122
+++ Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul care se rostește în Sfântul și Marele Post
10 Feb 2010 15736
+++ Plânsurile Sfântului Efrem Sirul(de luni până duminică)
14 Feb 2010 19708
+++ Rugăciune pentru bolnavul care nu poate dormi
26 Feb 2010 15725
+++ Rugăciune la moartea unuia din soți
10 Feb 2010 11451
+++ Rugăciunea părintelui la moartea fiului sau a fiicei
10 Feb 2010 12066
+++ Rugăciunea copiilor la moartea unuia din părinți
10 Feb 2010 12238
+++ Rugăciune la moartea unui prieten
10 Feb 2010 12894
+++ Rugăciune la timp de boală II
21 Aug 2010 14759
+++ Rugăciune care se citeste în fiecare post
10 Feb 2010 16400
+++ Rugăciunea învățăceilor
10 Feb 2010 13805
+++ Rugăciune către Îngerul Păzitor
27 Sep 2014 26985
+++ Rugăciunea copilului fricos
10 Feb 2010 16083
+++ Rugăciune pentru frați și surori
10 Feb 2010 20165
+++ Rugăciune când intri în biserică
20 Feb 2010 14375
+++ Rugăciune când intri în biserică (la icoana Mântuitorului)
20 Feb 2010 16358
+++ Rugăciune când intri în biserică (la icoana Maicii Domnului)
20 Feb 2010 19282
+++ Rugăciune la ieșirea din Biserică
20 Feb 2010 14525
+++ Rugăciunea către Sfântul cuvios Stelian, ocrotitorul copiilor și al mamelor
26 Feb 2010 29027
+++ Rugăciune pentru sfârșitul vieții
22 Feb 2010 20822
+++ Rugăciunea iconarului
22 Feb 2010 19023
+++ Rugăciune de dimineață scrisă de Părintele Arsenie Boca
18 Sep 2014 50170
+++ Rugăciune pentru citirea cu folos a Sfintei Scripturi
26 Feb 2010 18654
+++ Rugăciunea pentru copiii ce nu pot lesne învăța
02 Oct 2012 30776
+++ Rugăciunea către Sfântul Proroc Ilie, la vreme de secetă
26 Feb 2010 19477
+++ Rugăciunea celui slăbit de durerile dinţilor - către preaslăvitul mucenic Antipa
02 Mar 2010 27725
+++ Rugăciune la zi de naștere
12 Mar 2010 35716
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşi I
14 Sep 2012 74277
+++ Rugăciune puternică pentru momentele grele ale vieţii
08 Mai 2013 486696
+++ Rugăciune pentru iubirea şi dragostea familială
02 Mar 2012 17875
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşi II
13 Iul 2011 13428
+++ Rugăciune pentru ajutor în gospodărie
20 Aug 2010 24315
+++ Rugăciune pentru pierderi şi furt
21 Aug 2010 28583
+++ Rugăciune pentru cei ce s-au depărtat de la Dreapta Credinţă
21 Aug 2010 11414
+++ Rugăciune pentru naştere de fii
21 Aug 2010 11821
+++ Rugăciune la timp de boală III
21 Aug 2010 15377
+++ Rugăciune pentru căsătorie
21 Aug 2010 21786
+++ Rugăciune pentru cei din închisori
21 Aug 2010 18219
+++ Rugăciune pentru elevi de la școală
21 Aug 2010 45052
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşii noştri și ai Bisericii
13 Iul 2011 11114
+++ Rugăciune pentru prigonitori
21 Aug 2010 10065
+++ Rugăciune pentru izgonirea duhurilor necurate
22 Aug 2010 17822
+++ Rugăciunea celor care merg la judecată
22 Aug 2010 23261
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Nazareth
01 Sep 2010 9616
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Sfânta Peşteră a Naşterii Domnului
01 Sep 2010 10168
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Râul Iordan
01 Sep 2010 11063
+++ Rugăciuni către Domnul Iisus Hristos
27 Iun 2011 47597
+++ Rugăciune pentru părintele duhovnic
26 Sep 2010 17022
+++ Rugăciunea unui judecător
26 Sep 2010 12203
+++ Rugăciune pentru o moarte bună
24 Sep 2010 13621
+++ Rugăciunea celui întemnițat
25 Sep 2010 11191
+++ Rugăciunea celui ferecat în temnița neputințelor vieții
26 Sep 2010 10425
+++ Rugăciune la pierderea sarcinii cu voia sau fără de voie.
01 Dec 2010 16998
+++ Rugăciune pentru vederea păcatului propriu
26 Ian 2011 15285
+++Rugăciune la vreme de ispită
03 Oct 2011 16103
+++Rugăciune împotriva farmecelor şi bântuirii duhurilor rele
08 Feb 2011 25035
+++Rugăciune pentru cei nefericiţi
14 Feb 2011 17356
+++Rugăciune către Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu – La vreme de necaz şi de întristare
17 Feb 2011 35865
+++ Rugăciunea Sfântului Paisie Aghioritul pentru lume
01 Mar 2011 17210
+++ Rugăciune la începutul Postului Mare
07 Mar 2011 16878
+++Rugăciune înainte de spovedanie
15 Mar 2011 33451
+++ Rugăciunile Sfântului Ioan Gură de Aur (Chrysostom)
23 Mar 2011 12849
+++ Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare
23 Mar 2011 20489
+++ Rugăciunea Sfântului Ioan Damaschinul
23 Mar 2011 12109
+++ Rugăciune de laudă și mulțumire
23 Mar 2011 26934
+++ Trei rugăciuni care se citesc la începutul zilei
06 Apr 2011 22915
+++ Rugăciune către Sfântul mare Mucenic Pantelimon(vindecătorul de boli)
08 Aug 2011 20501
+++ Rugăciune pentru vindecarea celui bolnav
24 Iun 2011 25057
+++Rugăciune de pocăinţă
09 Apr 2011 17185
+++Rugăciune la întristări, spaimă, gânduri şi vise urâte care tulbură pe om
17 Apr 2011 27349
+++Rugăciune către Sfântul Duh
11 Iun 2011 18048
+++ Rugăciunea părinților pentru copii II
28 Mai 2011 26388
+++ Rugăciune pentru copilul căzut în păcat
28 Mai 2011 14219
+++ Rugăciune părințolor către Sfântul ocrotitor al copilului
28 Mai 2011 15212
+++ Rugăciunea părinților pentru luminarea minţii copilului
28 Mai 2011 33074
+++ Rugăciunea părinților pentru ajutor copilului la examen
28 Mai 2011 51736
+++ Rugăciunea părinților pentru copilul nou-născut
28 Mai 2011 16138
+++ Rugăciunile nașilor pentru finii de cununie
28 Mai 2011 9838
+++ Rugăciunea naşilor pentru finul de Botez
28 Mai 2011 19263
+++ Rugăciune pentru copilul înfiat
28 Mai 2011 9671
+++ Rugăciune pentru copiii orfani
28 Mai 2011 10277
+++ Rugăciunea părinților pentru copiii care se află în călătorie
28 Mai 2011 13134
+++Rugăciune de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu
11 Iun 2011 16783
+++Rugăciune către Sfânta Treime
15 Iun 2011 13912
+++Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos (III)
27 Iun 2011 16759
+++Rugăciune pentru omul bolnav
22 Iul 2012 12659
+++Rugăciune pentru o inimă deznădăjduită
25 Iun 2011 14186
+++Rugăciune la revărsatul zorilor (A fericitului Sofronie de la Esex)
26 Iun 2011 10935
Rugăciunea Sfântului Siluan Athonitul pentru lume
24 Sep 2011 10259
+++Rugăciunea femeii însărcinate
22 Iul 2012 43873
Rugăciune pentru casă şi bunăstarea familiei
22 Iul 2012 44432
Rugăciunile Înaintea Sfintei Împărtăşanii
22 Iul 2012 6386
+++Rugăciunea bolnavului înainte de operație
22 Iul 2012 7286
+++ Rugăciunea ortodocşilor pentru un ales al lui Dumnezeu
13 Aug 2012 4423
+++ Rugăciunea pentru neam
13 Aug 2012 5497
 
Calendar


 

Ultimile articole
 Descarcă în formatul preferat.
    

 
 

 
Православие.Ru  Filme Ortodoxe
Logos.md  Frumoasa.md
Teologie.net  Teologie.md
Biblioteca ortodoxa digitala VIOSTIL  Personalitati basarabene
Biserica Ortodoxa din Moldova