Biblioteca ortodoxă

 
1. Acatiste închinate persoanelor Sfintei Treimi
**** Acatistul Sfintei Treimi(24 mai)
01 Oct 2011 17969
**** Acatist de mulțumire - Slavă lui Dumnezeu pentru toate
22 Sep 2010 21674
**** Acatistul Naşterii Domnului (25 Decembrie/ 7 ianuarie)
19 Sep 2010 12542
**** Acatistul Botezului Domnului (6/19 Ianuarie)
15 Iun 2012 10444
**** Acatistul Întâmpinării Domnului (2/15 februarie)
15 Iun 2012 14557
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos liniștitorul sufletelor noastre
20 Sep 2010 23757
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos - Calea, Adevărul şi Viaţa
15 Iun 2012 11297
**** Acatistul Darurilor Sfinte şi Tămăduirilor de Boli al Domnului Iisus Hristos
15 Iun 2012 16299
**** Acatistul Sfintei Învieri a Domnului
15 Iun 2012 9155
**** Acatist către Dumnezeu Fiul pentru izbăvire de necazuri
15 Iun 2012 17835
**** Acatist către Dumnezeu Fiul pentru izbăvire de boală
15 Iun 2012 12918
**** Acatist de mulţumire către Domnul Iisus Hristos
15 Iun 2012 21660
**** Acatistul către Atotputernicul Dumnezeu, la vreme de necaz sau de ispită
15 Iun 2012 44756
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos
25 Sep 2014 28612
****Acatistul Pogorârea Sfântului Duh (II)
15 Iun 2012 8786
****Acatist de mulţumire Lui Dumnezeu Tatăl
27 Oct 2010 20252
****Acatistul Binecuvântărilor Cereşti al Domnului Iisus Hristos
10 Feb 2012 12087
****Acatistul Sfintei Lumini Cereşti a Domnului Iisus Hristos
14 Iun 2012 15644
****Acatistul Protecţiei Sfinte a Domnului Iisus Hristos
14 Iun 2012 13543
****Acatistul Pogorârea Sfântului Duh (I)
21 Iun 2013 15651
****Acatist pentru izbăvirea de boală către preadulcele Iisus, doctorul sufletelor şi a trupurilor noastre
14 Iun 2012 11768
****Acatistul Intrării Domnului în Ierusalim
01 Oct 2011 9437
****Acatistul Înălţării Domnului
12 Iun 2013 5888
2. Acatiste închinate Maicii Domnului
**** Acatistul Maicii Domnului - Bucuria tuturor celor necăjiţi
29 Oct 2010 17893
Acatistul Adormirii Maicii Domnului - (15/28 august)
21 Aug 2012 18399
**** Acatistul Maicii Domnului Pentru împăcarea celor învrăjbiţi 13 August
20 Sep 2010 19503
**** Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului(1/14 octombrie)
27 Oct 2010 21486
**** Acatistul Intrării în Biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie / 4 decembrie)
03 Nov 2010 14928
**** Acatistul Buneivestiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria - 25 martie
20 Sep 2010 13231
**** Acatistul Maicii Domnului, Arătătoarea Căii
15 Oct 2010 16943
**** Acatistul Maicii Domnului - povățuitoarea copiilor
25 Sep 2010 11684
**** Acatistul de Laudă Sfântă al Maicii Domnului
05 Oct 2010 12781
****Acatistul Izvorului Tămăduirilor Născătoarei de Dumnezeu
22 Oct 2010 12152
**** Acatistul Maicii Domnului Umilenia(Floarea Smereniei)
24 Oct 2010 15224
****Acatistul Maicii Domnului "Grabnică ascultătoare"
27 Oct 2010 18147
****Imnul Acatist al Maicii Domnului - la Rugul Aprins
22 Dec 2010 20672
**** Acatistul Maicii Domnului, Apărătoarea noastră în ziua înfricoșătoare a Judecății de Apoi
25 Oct 2014 8713
**** Acatistul naşterii Maicii Domnului - (8/21 septembrie)
21 Sep 2011 13819
3. Acatiste închinate Sfinților și Sfintelor
Acatistul Sfintei Fericitei Maicii Matroana(19 aprilie)
20 Nov 2009 20371
**** Acatistul şi viaţa Sfintei Cuvioasei Xenia(24 ianuarie)ajutătoare la nevoinţe băneşti
19 Apr 2011 20367
Acatistul şi viaţa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă (6 mai)
25 Iun 2009 12657
Acatistul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel
11 Iul 2009 12618
Acatistul Sfintilor Mucenici si Doctori fara de arginti Epictet preotul si Astion Monahul
22 Aug 2009 8249
Acatistul Sfintei împărătese Olga
26 Aug 2009 14357
Acatistul Binecredinciosului Voievod al Moldovei Ştefan cel Mare şi Sfânt - 2 IULIE
26 Aug 2009 7566
Acatistul Cuviosului Părintelui nostrum Paisie Aghioritul - 12 iulie
26 Aug 2009 9001
Acatistul Sfinţilor Brâncoveni - (16 august)
26 Aug 2009 7889
Acatistul Sfântului Ioan Iacob Hozevitul 5 august
27 Aug 2009 14985
Acatistul schimbării la faţă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos 6 august
27 Aug 2009 13011
Acatistul Sfintei Teodora de la Sihla - Sfanta Cuvioasa - (7 august)
15 Sep 2010 12637
Acatistul Cuviosului Moise Ungurul - (26 iulie / 8 august) (pt ajutor în patima desfrânării şi în toată lupta cu trupul)
27 Aug 2009 18561
Acatistul Sfântului Fanurie – 27 AUGUST
05 Apr 2011 11587
Acatistul Sfântului Cuviosului Moise Etiopianul - (28 august)
28 Aug 2009 9661
Acatistul Sfântului Alexandru, Patriarhul Constantinopolului - (30 august)
28 Aug 2009 10049
Acatistul Sfântului Ierarh Varlaam - (30 august)
28 Aug 2009 9230
Acatistul Sfântului Alexandru din Svir - - Sfânt Cuvios Părinte ! - (30 august)
28 Aug 2009 11110
Acatistul Sfântului Arhanghel Mihail - (6/19 septembrie, 8/21 noiembrie)
16 Sep 2009 15948
Acatistul Sfinţilor Ioachim şi Ana – 9/22 septembrie
16 Sep 2009 14918
Acatistul Sfântului Onufrie de la Verona - (9/22 septembrie)
16 Sep 2009 10888
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Nichita Gotul(15 septembrie)
28 Aug 2009 8792
Acatistul Sfântului Teodosie de la Brazi - (22 septembrie)
28 Aug 2009 8520
Acatistul Sfântului Siluan Athonitul - (24 septembrie)
28 Aug 2009 8487
Acatistul Sfintei Tecla - Cea întocmai cu Apostolii - (24 septembrie/ 7 octombrie)
16 Sep 2009 8551
Acatistul Sfântului Sergie de Radonej - Sfânt Preacuvios! - (25 septembrie/ 8 octombrie)
16 Sep 2009 8626
Acatistul Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan - (26 Septembrie/ 9 octombrie)
16 Sep 2009 9186
Acatistul Sfântului Antim Ivireanul- (27 septembrie)/ 10 octombrie
16 Sep 2009 8438
**** Acatistul Sfântului Apostol Toma - (6/19 octombrie)
28 Oct 2010 10234
**** Acatistul Cuviosului Ambrozie de la Optina(10/23 octombrie)
28 Oct 2010 9279
**** Acatistul Cuvioasei maicii nostre Parascheva (14/28 octombrie)
07 Nov 2010 9032
**** Acatistul Sfinților Mărturisitori Visarion, Sofronie și al Mucenicului Oprea (21/3 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 7779
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir - (26/8 octombrie/noiembrie)
27 Oct 2010 9420
**** Acatistul Prea Cuviosului Părintelui nostru Dimitrie din Basarabi(27/9 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 8152
**** Acatistul Sfântului Teofil - Sfânt nebun pentru Hristos(28/10 octombrie/noiembrie)
03 Nov 2010 11835
**** Acatistul Sfinților Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel - apărători și mărturisitori ai Ortodoxiei pe pământul transilvan(21/3 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 9351
**** Acatistul Sfântului Mucenic Nestor care a pătimit(27/9 octombrie/noiembrie)
03 Nov 2010 9072
**** Acatistul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil(8/21 Noiembrie)
30 Oct 2010 13025
**** Acatistul Sfântului Arhanghel Rafail 8/21 Noiembrie
29 Oct 2010 11223
**** Acatistul Sfântului Nectarie de Eghina(Taumaturghul) Noul făcător de minuni - pentru boli (primul acatist)(Vindecătorul de cancer)(9/22 noiembrie)
17 Apr 2011 15542
**** Acatistul Sfântului Nectarie de Eghina(Taumaturghul) Noul făcător de minuni - pentru boli (al doilea acatist)(Vindecătorul de cancer)(9/22 noiembrie)
17 Apr 2011 28696
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina (11/24 noiembrie)
30 Nov 2010 16429
Acatistul Sfantului Teodor Studitul (11/24 Noiembrie)
29 Oct 2010 10130
**** Acatistul Sfântului Ioan Gură de Aur (13/26 Noiembrie)
28 Oct 2010 12329
**** Acatistul Sfântului Grigorie Palama Arhiepiscopul Tesalonicului(14/27 noiembrie)
30 Oct 2010 8907
**** Acatistul Sfântului Paisie Velicikovski (15/28 noiembrie)
31 Oct 2010 9650
**** Acatistul Cuviosului Parintelui nostru Grigorie Decapolitul (20 noiembrie/3 decembrie)
28 Oct 2010 9958
**** Acatistul Sfântului Antonie de la Iezeru Vâlcea (23/6 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 13097
**** Acatistul Sfântului Clement Episcopul Romei (24/7 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 9277
**** Acatistul Sfântului Mercurie - Sfânt Mare Mucenic(25/8 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 10415
**** Acatistul Sfântului Grigorie Sinaitul(27/10 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 10315
**** Acatistul Sfântului Mucenic Iacov Persul (27/10 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 9525
**** Acatistul Preacuviosului Arsenie Boca(Protector al familiei) (28/11 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 58952
**** Acatistul Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat(30/13 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 14091
**** Acatistul Preacuviosului Părinte Porfirie - noul făcător de minuni(2/15 decembrie)
05 Nov 2010 10969
Acatistul Sfântului Gheorghe de la Cernica - Sfânt Cuvios (3 decembrie)
16 Dec 2010 10765
Acatistul Sfintei Varvara (4/17 decembrie)
05 Nov 2010 9064
Acatistul Sfântului Sava cel Sfinţit- Sfânt Cuvios Părinte - (5/18 Decembrie)
05 Nov 2010 14288
**** Acatistul Sfântului Nicolae - Ierarh al Mirelor Lichiei(marele făcător de minuni)(6/19 decembrie)
15 Dec 2010 34121
**** Acatistul Sfintei Filofteia - Sfântă Muceniţă (7/20 decembrie)
19 Dec 2010 15570
**** Acatistul Sfântului Ierarh Spiridon(mare făcător de minuni)(12/25 decembrie)
05 Nov 2010 34307
Acatistul Sfântului Elefterie – 15/28 Decembrie
19 Sep 2009 9526
Acatistul Sfântului Prooroc Daniil 17 Decembrie
19 Sep 2009 11633
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Sebastian (18/31 Decembrie)
19 Sep 2009 10533
Acatistul Sfântului Mucenic şi Ierarh Modest (18/31 Decembrie) Acest sfânt este grabnic ajutător pentru animalele bolnave din gospodărie
19 Sep 2009 8986
Acatistul Sfântului Bonifatie (19 decembrie/ 1 ianuarie) Acest sfânt este grabnic ajutător pentru animalele bolnave din gospodărie
19 Sep 2009 10569
Acatistul Sfântului Ignatie Teoforul - (20 Decembrie/ 2 ianuarie)
19 Sep 2009 10082
Acatistul Sfântului Ioan de Kronstadt - 20 Decembrie/ 2 ianuarie
21 Sep 2009 10536
Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Anastasia Romana
09 Nov 2010 13845
Acatistul Sfântului Ierarh Nifon al Constanţianei - 23 Decembrie
21 Sep 2009 14915
Acatistul Sfintei Eugenia - Sfântă Muceniţă - ( 24 Decembrie)
05 Nov 2010 11179
Acatistul Sfântului Nicodim cel Sfinţit de la Tismana - Preacuvios părinte! Arhimandritul Lavrei Sfintei Mănăstiri Tismana din Oltenia (26 decembrie)
21 Sep 2009 7417
**** Acatistul Sfântului Ştefan - - Sfânt Arhidiacon (27 decembrie)
22 Oct 2010 12000
Acatistul Sfinţilor 14 000 de prunci ucişi de Irod - (29 Decembrie)
21 Sep 2009 14787
Acatistul Sfintei Anisia - (30 decembrie)
23 Sep 2009 10741
**** Acatistul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare (1/14 Ianuarie)
22 Sep 2010 13361
Acatistul Sfântului Serafim de Sarov, mare făcător de minuni 2/15 Ianuarie
02 Mai 2011 12753
**** Acatistul Sfintei Iuliana din Lazarevo, ocrotitoarea celor căsătoriţi 2/15 Ianuarie
29 Mar 2012 10922
Acatistul Sfântului Efrem Cel Nou (prăznuit în 3 ian. ziua aflării moaştelor şi ziua de 5 mai ziua săvârşirii)
23 Sep 2009 17366
**** Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului - 7/20 Ianuarie
24 Sep 2010 14335
Acatistul Sfântului Antipa de la Calapodeşti - 10/23 Ianuarie
29 Sep 2009 9981
Acatistul Sfintei Muceniţe Tatiana - 12/25 Ianuarie
24 Ian 2011 11350
Acatistul Sfintei Nina - 14/27 Ianuarie
24 Ian 2011 12080
Acatistul Sfântului Antonie cel Mare - 17/30 Ianuarie
29 Sep 2009 15710
Acatistul Sfântului Atanasie al Alexandriei (cel Mare) - 18/31 Ianuarie
30 Sep 2009 15463
Acatistul Sfântului Macarie Egipteanul - (19 Ianuarie)
10 Oct 2009 9018
Acatistul Sfântului Marcu Mărturisitorul Episcopul Efesului - 19 Ianuarie
29 Sep 2009 7775
Acatistul Sfântului Lavrentie - 20 Ianuarie
10 Oct 2009 9017
Acatistul Sfântului Maxim Mărturisitorul – 21 Ianuarie
10 Oct 2009 8336
Acatistul Sfântului Mucenic Clement - 23 Ianuarie
03 Nov 2010 9509
Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Teologul - 25 Ianuarie
10 Oct 2009 9617
Acatistul Sfântului Mucenic Trifon - 1 februarie
17 Oct 2009 9254
AcatistulSfântului Fotie Mărturisitorul Patriarhul Constantinopolului - 6 Februarie
17 Oct 2009 8583
Acatistul Sfântului Partenie din Lampsakos, Ocrotitor al bolnavilor de cancer şi tămăduitor al tuturor bolilor - (7 FEBRUARIE)
28 Apr 2010 18108
- Acatistul Sfinţilor Teodor Tiron şi Teodor Stratilat (8 şi 17 februarie) pt diferitele necazuri şi mai ales ajută foarte mult pentru reuşiri la învăţătură şi la examene.
27 Oct 2009 14721
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Haralambie(10 februarie)
22 Sep 2010 9562
Acatistul Sfantului Mucenic Vlasie - ocrotitorul animalelor domestic - (11 februarie)
07 Nov 2009 19764
**** Acatistul Sfântului Ioan Casian - (29 februarie)
24 Sep 2010 11392
**** Acatistul Sfinţilor 40 Mucenici - 9 martie
24 Sep 2010 9117
Acatistul Sfântului Benedict de Nursia - 14 martie
06 Nov 2009 9980
Acatistul Sfântului Alexie - 17 martie
06 Nov 2009 8191
Acatistul Sfântului Arhanghel Gavriil - Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil - (26 martie, 13 iulie, 8 noiembrie)
07 Nov 2009 13588
Acatistul Sfântului Diodoh al Foticeii - 29 martie
12 Nov 2009 7930
Acatistul Sfantului Ioan Bogoslovul
09 Nov 2009 8695
Acatistul Sfintei Maria Egipteanca Sfântă Preacuvioasă Maică! (1 aprilie)
11 Nov 2009 8020
**** Acatistul Sfintei Teodora din Tesalonic - 5 APRILIE
25 Sep 2010 8164
Acatistul Sfântului Caliopie - Sfânt Mucenic - 7 aprilie
11 Nov 2009 7484
Acatistul Sfântului Calinic de la Cernica - 11 APRILIE
12 Nov 2009 7583
Acatistul Sfântului Sava Gotul (de la Buzău) - 12 aprilie
12 Nov 2009 8043
**** Acatistul Sfântului Sava de la Buzău - Sfânt Mucenic - (12 aprilie)
25 Nov 2009 8333
**** Acatistul Sfântului Pahomie de la Gledin - 14 Aprilie
25 Nov 2009 9026
**** Acatistul Sfintei Cuvioasei Muceniţe Tomaida - 14 Aprilie - Acatistul izbăvirii celor chinuiţi de îndreptăţirea de sine şi a celor ce doresc eliberarea de patimi
28 Apr 2010 8479
**** Acatistul Sfântului Vasile de la Poiana Mărului - Sfânt Cuvios (15 aprilie)
25 Nov 2009 9571
**** Acatistul Sfântului Ierarh Teotim I „Scitul” - 20 APRILIE
25 Nov 2009 8745
**** Acatistul Preacuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Macarie de la Saharna(13/26 mai)
28 Apr 2010 7334
**** Acatistul Sfinţilor Iorest şi Sava - Sfinţi Ierarhi Mitropoliţii Ardealului (24 aprilie)
25 Nov 2009 7956
**** Acatistul Sfintei Marii Muceniţe Irina - (5 Mai)
08 Dec 2009 9229
**** Acatistul Sfântului Simon Zilotul - 10 MAI
22 Feb 2010 9929
**** Acatistul Sfântului Amfilohie de la Poceaev - (12 mai)
22 Feb 2010 9555
**** Acatistul Sfântului Ioan Valahul Noul Mucenic (12 mai)
29 Apr 2010 11183
**** Acatistul Sfântului Ierarh Ignatie Brianceaninov(13 mai)
30 Apr 2010 8674
**** Acatistul Sfântului Părintelui nostru Pahomie cel Mare - (15 Mai)
12 Iul 2010 15263
**** Acatistul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeț(15 mai)
28 Iul 2010 7843
**** Acatistul Sfinților Împăraţi Constantin şi Elena(21 mai)
12 Iul 2010 10333
**** Acatistul Sfântului necunoscut de la Mănăstirea Neamț (24 mai 1986)(în timp de grea încercare sufletească)
12 Iul 2010 9109
**** Acatistul Sfântului Mucenic Ioan Rusul(27 Mai)
21 Iul 2010 7531
**** Acatistul Sfinților Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel(4 Iunie)
21 Iul 2010 6271
**** Acatistul Sfântului Părintelui nostru Visarion(6 iunie)
21 Iul 2010 10502
**** Acatistul Sfântului Luca al Crimeei, Făcătorul de minuni (Arhiepiscopul Luca Voino-Iasenetki)(11 iunie)
21 Iul 2010 14364
**** Acatistul Sfintei Muceniţe Achilina(13 Iunie)
21 Iul 2010 10285
**** Acatistul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava(2 iunie)
21 Iul 2010 8132
**** Acatistul Sfântului Ierarh Glicherie de la Slătioara Mărturisitorul (15/28 iunie)
28 Iul 2010 10394
**** Acatistul Sfinţilor Mucenici Manuil, Savel şi Ismail (17 IUNIE)
28 Iul 2010 8006
**** Acatistul Sf. Ierarh Ioan Maximovici făcătorul de minuni al vremurilor noastre(primul acatist)(19 iunie/2 iulie)
28 Iul 2010 11105
**** Acatistul Sfântului Cuvios Paisie cel Mare(19 iunie)
30 Iul 2010 6667
**** Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești(22 iunie)
29 Iul 2010 7260
**** Acatistul Sfintei Muceniţe Fevronia(pentru buna înţelegere între soţi)(13 Iunie)
28 Iul 2012 12584
**** Acatistul Sfântului GHERASIM KEFALONITUL - Izgonitorul demonilor (16 august și 20 octombrie)
30 Iul 2010 16128
**** Acatistul Sf. Ierarh Ioan Maximovici făcătorul de minuni al vremurilor noastre(al doilea acatist)(19 iunie/2 iulie)
30 Iul 2010 8421
**** Acatistul Sfântului împărat mucenic Nicolae, ţarul Rusiei(4 iulie)
01 Aug 2010 10839
**** Acatistul Sfinților Mucenici Cosma și Damian - doctorii cei fără de arginți(1iulie)
02 Aug 2010 7996
**** Acatistul Sfintei Chiriachi - Muceniţa - Purtătoare de biruinţă în nevoi şi necazuri grele - 7 (20) iulie
31 Iul 2010 11915
**** Acatistul Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt(2 iulie)
01 Aug 2010 5887
**** Acatistul Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuți(1 iulie)
07 Aug 2010 7400
**** Acatistul Sfinţilor Epictet preotul şi Astion monahul - Sfinţi Mucenici şi Doctori fără de arginţi!
07 Aug 2010 6600
**** Acatistul Sfintei Veronica, Sfântă Mironosiţă! (12 iulie)
24 Sep 2010 12263
**** Acatistul Sfintei Fericitei Eufrosina din Koliupanovo(16 iulie)
07 Aug 2010 8194
**** Acatistul Sfântului Nicodim Aghioritul(14 Iulie)
09 Aug 2010 10875
Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Eufimia(11iulie/16 septembrie)
08 Aug 2010 14454
**** Acatistul Sfintei Mironosiţe Maria-Magdalena (22 Iulie)
09 Aug 2010 9384
**** Acatistul Sfântului Prooroc Ilie(pentru secetă)(20 Iulie)
11 Aug 2010 10278
**** Acatistul Sfintei Marii Mucenițe Marina(17 iulie)
11 Aug 2010 12172
**** Acatistul Sfintelor Preacuvioaselor Maici Olimpiada - mângaierea celor ce poartă lăuntric Crucea vremilor de cumpănă şi Eupraxia (12 iulie)
06 Aug 2011 7491
**** Acatistul Sfântului Mucenic Emilian de la Durostor(18 iulie)
14 Aug 2010 8879
**** Acatistul Sfântului Gherman De Dumnezeu purtător şi făcător de minuni din Alaska - (9 august, 13 decembrie)
13 Aug 2010 9980
**** Acatistul Sintei Mucenițe Hristina(Cristina)(24 iulie)
16 Aug 2010 12106
**** Acatistul Sfintei Macrina(19 iulie)
22 Sep 2010 8931
**** Acatistul Noului Mucenic Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor
21 Aug 2010 6929
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Procopie (8 iulie)
23 Oct 2010 13166
****Acatistul Îngerului păzitor
27 Oct 2010 8293
**** Acatistul Sfântului Ciprian - Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina (I) - (2/15 octombrie)
27 Oct 2010 12817
**** Acatistul Sfântului Ciprian - Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina (II) - (2/15 octombrie)
27 Oct 2010 17535
**** Acatistul Părintelui nostru Iov, egumenul din Poceaev (28octombrie)
27 Oct 2010 13052
**** Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog(I)(12 Martie/12 octombrie)
29 Oct 2010 12552
**** Acatistul Preacuvioşilor Stareţi de la Optina(11 octombrie)
28 Oct 2010 8295
**** Acatistul Sfinţilor de la Mănăstirea Pecerska - (3/16 Decembrie)
28 Oct 2010 10359
**** Acatistul Sfinților Doctori fără de Arginți Cosma și Damian din Asia Mica(1 noiembrie)
29 Oct 2010 14297
**** Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog(II)(12martie/12octombrie)
01 Nov 2010 6522
**** Acatistul Sfântului Ioan cel Milostiv-Patriarhul Alexandriei (12/25 noiembrie)
03 Nov 2010 9872
**** Acatistul Cuviosului Părintelui nostru Stelian(Ocrotitorul pruncilor (copiilor))(26/9 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 15315
**** Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Ecaterina(Ocrotitoarea familiei și a femeilor cu grele nașteri precum și a pruncilor slabi și a persoanelor în vârstă)(24/7 noiembrie/decembrie)
06 Dec 2010 15500
**** Acatist către toţi Sfinţii care au strălucit în pământurile Apusului
01 Nov 2010 8672
**** Acatistul Sfinţilor Gurie, Samon şi Aviv(protectorii căsătoriei)(15/28 noiembrie)
03 Nov 2010 15855
**** Acatistul Cuviosului Ioanichie, Schimonahul din valea chiliilor(26 iulie)
04 Nov 2010 6047
****Acatistul Sfântului Daniil Sihastrul(18/31 decemrbie)
04 Nov 2010 7571
**** Acatistul Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului(339-397)(primul acatist)(7/20 decembrie)
31 Mar 2013 10578
**** Acatistul Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului(339-397)(al doilea acatist)(7/20 decembrie)
05 Nov 2010 7714
Acatistul Sfântului Teofan Zăvorâtul -10/23 ianuarie
19 Ian 2011 8265
****Acatistul Sfintei Muceniţe Sofia şi a celor trei fiice ale sale: Pistis (Credinţa), Elpis (Nădejdea), şi Agapis (Dragostea)
10 Iun 2011 17081
**** Acatistul Sf. Iona din Kiev
10 Iun 2011 9224
****Acatistul Tuturor Sfinţilor
18 Iun 2011 9722
****Acatistul tuturor sfinţilor români
18 Iun 2011 6551
****Acatistul Sfântului Ierarh Gligherie Mărturisitorul
28 Iun 2011 4966
**** Acatistul Sfântului Marelui Mucenic Pantelimon, tămăduitorul de boli (27 iulie/9 august)
08 Aug 2011 13579
**** Acatistul Sfinţilor Adrian şi Natalia- Sfinţi Mucenici - 26 august (8 septembrie)
07 Sep 2011 15191
*** Acatistul Sfintelor Femei iubitoare de Dumnezeu
28 Iul 2012 7086
Acatistul Sfântului Eftimie cel Mare (20 ianuarie)
28 Iul 2012 4051
**** Acatistul Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan(30 Ianuarie)
11 Feb 2014 13364
4. Acatistele unor icoane, minuni, locuri și obiec
Acatistul Maicii Domnului Pantanasa "Vindecatoarea de Cancer"
28 Oct 2010 14544
**** Acatistul icoanei Maicii Domnului „Prodromița”
06 Nov 2010 11826
**** Acatistul Maicii Domnului - La icoana Sporirea Minţii - (15/28 august)
28 Oct 2010 21185
Acatistul Înălţării Sfintei Cruci - 1 august
06 Nov 2010 12337
Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Kazan (8/21 iulie şi 22 octombrie/ 4 noiembrie)
31 Oct 2010 12777
Acatistul Sfintei Cruci – 14/27 septembrie
06 Nov 2010 11599
Acatistul Maicii Domnului - La icoana Plângătoare de la Boian-(25 septembrie/8 octombrie)
03 Nov 2010 11530
**** Acatistul Maicii Domnului „Potirul Nesecat” (Izbăvitoare de beţie)
17 Apr 2011 23031
**** Acatistul Sfântului Mormânt al Mântuitorului nostru Iisus Hristos
25 Sep 2010 9710
**** Acatistul icoanei Maicii Domnului "Bucurie neaşteptată"
27 Oct 2010 50928
****Acatistul Preasfintei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu în cinstea Icoanei : "Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră"
27 Oct 2010 18682
****Acatistul Maicii Domnului în cinstea icoanei Sale făcătoare de minuni de la Mănăstirea Vărzăreşti
27 Oct 2010 9683
****Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Hârbovăţ
27 Oct 2010 7601
**** Acatistul Maicii Domnului la Icoana de la Krasna
22 Oct 2010 9310
****Acatistul Icoanei Maicii Domnului "Potoleşte întristările noastre"
08 Dec 2010 13446
****Acatistul Maicii Domnului la Icoana cu şapte săgeţi
24 Dec 2010 17766
****Acatistul Maicii Domnului la icoana "Caută la smerenia"
25 Iun 2011 7245
5. Alte acatiste
**** Acatistul pentru cei adormiți
01 Apr 2011 11357
**** Acatistul pentru pruncii avortați
28 Oct 2010 9618
**** Acatistul Nunţii
28 Oct 2010 7105
****Acatist de pocăinţă pentru iertarea păcatelor
08 Apr 2011 14046
Paraclise și canoane
#### Canonul de pocăinţă către Mântuitorul nostru Iisus Hristos
19 Sep 2014 33269
#### Paraclisul Cuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Siluan Athonitul
25 Sep 2010 9026
#### Canon de pocăință către Domnul nostru Iisus Hristos pentru pruncii avortați
23 Mar 2011 19070
#### Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (Acest paraclis se citeşte la întristarea sufletului şi la vreme de nevoie)
23 Mar 2011 33301
#### Paraclisul Sfântului Efrem cel Nou - la vreme de mâhnire, de boală, de primejdie ori de grea suferinţă
21 Iul 2010 11625
#### Paraclisul Icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu
21 Iul 2010 12198
#### Paraclisul sau Canonul de mângâiere a Sfântului Grigorie Palama
12 Iul 2010 9881
#### Paraclisul sau Canonul Sfântului Ioan Rusul Nou făcător de minuni!(27 mai)
12 Iul 2010 9211
#### Paraclisul sau Canonul Sfântului Mare Mucenic Ioan Cel Nou de la Suceava(pentru vânzare bună)(2 iunie)
21 Iul 2010 7721
#### Paraclisul sau Canonul salvării sufletelor din iad de câtre cei șapte Sfinți Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Varahil, Evgudil, Uriil și Salatail
13 Aug 2010 13858
#### Paraclisul Prea Cuvioasei Maicii Noastre Parascheva(14/27octombrie)
25 Sep 2010 8820
#### Canon de rugăciune la vreme de necazuri
26 Sep 2010 14761
#### Canonul întâi de rugăciune al bolnavului
23 Mar 2011 10707
#### Canon de pocăință a celui căzut în desfrânare
26 Sep 2010 15415
#### Canon de pocăință a celui ce se află în temniță
26 Sep 2010 7656
#### Canon de rugăciune pentru mântuirea copiilor
26 Sep 2010 12791
#### Canon de rugăciune pentru copilul bolnav
23 Mar 2011 19129
#### Canon de rugăciune a copiilor
26 Sep 2010 8416
#### Paraclisul Sf. Ap. Andrei, Cel întâi chemat, Apostolul românilor
04 Nov 2010 12839
#### Canonul de rugăciune către îngerul păzitor al vieții omului
23 Mar 2011 11422
#### Al doilea paraclis către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu(la vreme de întristare sufletească şi la orice întâmplare grea)
23 Mar 2011 14916
#### Canonul al doilea de rugăciune al bolnavului
23 Mar 2011 7780
#### Canon de rugăciune către puterile cerești și către toți sfinții
10 Iun 2011 8360
Canon de rugăciune al Sfântului Ierarh Petru Movilă împotriva ereziei şi apostaziei şi pentru împăcarea Bisericii
12 Ian 2012 4702
####Canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanul
27 Feb 2012 12792
Rugăciuni
Rugaciune către Bunul Dumnezeu cu mijlocirea tuturor sfinţilor
07 Feb 2010 30543
Rugăciune către Cuviosul Moise Arapul pentru vindecarea de patima băuturii
20 Sep 2014 39476
Psalmul 50
07 Feb 2010 25235
Psalmul 90. O cântare de laudă a lui David
02 Mar 2012 14081
Rugaciune catre Sfantul Mucenic Trifon
07 Feb 2010 15510
+++ Rugăciune înainte de călătorie
02 Mar 2012 24098
+++ Rugăciunea înainte şi după masă
30 Sep 2012 41049
Rugăciunile începătoare
07 Feb 2010 24445
Rugăciune la năvălirea demonilor
08 Feb 2011 14328
Rugăciune înaintea începerii unei lucrări
07 Feb 2010 24467
Rugăciune în vremuri de nevoie
07 Feb 2010 22482
+++ Rugăciune pentru copilul bolnav
28 Mai 2011 14640
Rugăciune la început de an şcolar
07 Feb 2010 21024
Rugăciunea ultimilor Părinţi de la Optina
07 Feb 2010 16326
Rugăciunea de dimineaţă Sfântului Grigorie Palama
07 Feb 2010 16524
Rugăcunea de luni
07 Feb 2010 14017
Rugăciunea de marţi
07 Feb 2010 12997
Rugăciunea de miercuri
07 Feb 2010 14046
Rugăciunea de joi
07 Feb 2010 13945
Rugăciunea de vineri
07 Feb 2010 15426
Rugăciunea de sâmbătă
07 Feb 2010 16020
Rugăciunea de duminică
07 Feb 2010 16394
Nepătată,neîtinată,nestricată,fara prihana,curată fecioara,a lui Dumnezeu
27 Mar 2009 8493
Nepătată,neîtinată,nestricată,fara prihana,curată fecioară,a lui Dumnezeu
07 Feb 2010 12567
Rugăciune catre Mîntuitorul Hristos
07 Feb 2010 15447
Rugăciunea copiilor mici
07 Feb 2010 14833
Altă rugăciune a copiilor mici
07 Feb 2010 13483
Rugăciune la sfârşitul Sfintei Liturghii
07 Feb 2010 12752
Rugăciune pentru mântuire
07 Feb 2010 17506
Rucăciune a creştinilor ortodocşi pentru vremurile de acum
07 Feb 2010 12253
Rugaciunea Sfantului Filaret
07 Feb 2010 11620
Rugaciunea celui ferecat în temnita neputintelor vietii
07 Feb 2010 13909
Rugaciunile inainte de Dumnezeiasca Impartasire
07 Feb 2010 9737
Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos
27 Iun 2011 13528
Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos II
27 Iun 2011 11858
Rugaciune pentru împacare, întelegere si înmultirea dragostei
02 Mar 2012 15944
Rugaciune gasita în buzunarul unui soldat rus necunoscut cazut în timpul celui de-al doilea razboi mondial
07 Feb 2010 15857
Suspinarea în rugăciunea către Domnul a Ieroschimonahului Partenie din Kiev
07 Feb 2010 11767
Rugaciunea retinerii
22 Sep 2014 24762
Rugaciunea Maicii Domnului "Sporirea Mintii"
07 Feb 2010 19914
+++ Rugăciune la aprinderea candelei
23 Mar 2011 21170
Rugăciune către Prea Curata Stăpână!
07 Feb 2010 21379
Rugaciune pentru căsătorie
07 Feb 2010 39570
Rugăciunile naşterii
07 Feb 2010 20825
Rugăciunea de fiecare zi a Sfântului Ierarh Filaret al Moscovei
07 Feb 2010 17196
POMELNIC - atât pt monah cât şi pt mirean (rugăciune)
16 Sep 2012 20157
+++ Rugăciune la timp de boală I
21 Aug 2010 13858
Rugaciunea sotiei pentru sotul ei
07 Feb 2010 24921
+++ Rugăciunea copilului pentru părinți
28 Mai 2011 18744
+++ Rugăciunea părinților pentru copii I
28 Mai 2011 21847
+++ RUGĂCIUNE pentru ÎMPĂCAREA CELOR ÎNVRĂJBIȚI
08 Feb 2010 27901
+++ Rugăciunea tinerilor care vor să se căsătorească(care și-a găsit partenerul)
08 Feb 2010 16838
+++ Rugăciunea soților
08 Feb 2010 15773
+++ Rugăciune pentru căsătorie(pt cei care nu și-au găsit încă partenerul)
02 Mar 2012 40003
+++ Rugăciunea celor ce se căsătoresc(ce au data nunții deja stabilită)
07 Feb 2010 13447
+++ Rugăciunea soţilor care nu au copii
28 Mai 2011 19443
+++ Rugaciune pentru pruncul ce se afla in pantecele mamei
07 Feb 2010 21110
+++ Rugăciune pentru cei decedați
07 Feb 2010 20015
+++ Rugăciune pentru cei bolnavi
24 Iun 2011 25762
+++ Rugăciunea soțului pentru soția sa
10 Feb 2010 15362
+++ Rugăciunea părinților pentru căsătoria copilului
10 Feb 2010 19716
+++ Rugăciunea văduvei
10 Feb 2010 10863
+++ Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul care se rostește în Sfântul și Marele Post
10 Feb 2010 14002
+++ Plânsurile Sfântului Efrem Sirul(de luni până duminică)
14 Feb 2010 16222
+++ Rugăciune pentru bolnavul care nu poate dormi
26 Feb 2010 14277
+++ Rugăciune la moartea unuia din soți
10 Feb 2010 10441
+++ Rugăciunea părintelui la moartea fiului sau a fiicei
10 Feb 2010 11174
+++ Rugăciunea copiilor la moartea unuia din părinți
10 Feb 2010 11061
+++ Rugăciune la moartea unui prieten
10 Feb 2010 11860
+++ Rugăciune la timp de boală II
21 Aug 2010 13302
+++ Rugăciune care se citeste în fiecare post
10 Feb 2010 14254
+++ Rugăciunea învățăceilor
10 Feb 2010 12627
+++ Rugăciune către Îngerul Păzitor
27 Sep 2014 22975
+++ Rugăciunea copilului fricos
10 Feb 2010 14407
+++ Rugăciune pentru frați și surori
10 Feb 2010 17961
+++ Rugăciune când intri în biserică
20 Feb 2010 12951
+++ Rugăciune când intri în biserică (la icoana Mântuitorului)
20 Feb 2010 14633
+++ Rugăciune când intri în biserică (la icoana Maicii Domnului)
20 Feb 2010 16330
+++ Rugăciune la ieșirea din Biserică
20 Feb 2010 12838
+++ Rugăciunea către Sfântul cuvios Stelian, ocrotitorul copiilor și al mamelor
26 Feb 2010 24670
+++ Rugăciune pentru sfârșitul vieții
22 Feb 2010 18672
+++ Rugăciunea iconarului
22 Feb 2010 16844
+++ Rugăciune de dimineață scrisă de Părintele Arsenie Boca
18 Sep 2014 40389
+++ Rugăciune pentru citirea cu folos a Sfintei Scripturi
26 Feb 2010 16502
+++ Rugăciunea pentru copiii ce nu pot lesne învăța
02 Oct 2012 27883
+++ Rugăciunea către Sfântul Proroc Ilie, la vreme de secetă
26 Feb 2010 17410
+++ Rugăciunea celui slăbit de durerile dinţilor - către preaslăvitul mucenic Antipa
02 Mar 2010 23699
+++ Rugăciune la zi de naștere
12 Mar 2010 29803
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşi I
14 Sep 2012 61997
+++ Rugăciune puternică pentru momentele grele ale vieţii
08 Mai 2013 381799
+++ Rugăciune pentru iubirea şi dragostea familială
02 Mar 2012 15488
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşi II
13 Iul 2011 12184
+++ Rugăciune pentru ajutor în gospodărie
20 Aug 2010 22036
+++ Rugăciune pentru pierderi şi furt
21 Aug 2010 24573
+++ Rugăciune pentru cei ce s-au depărtat de la Dreapta Credinţă
21 Aug 2010 10313
+++ Rugăciune pentru naştere de fii
21 Aug 2010 10839
+++ Rugăciune la timp de boală III
21 Aug 2010 13873
+++ Rugăciune pentru căsătorie
21 Aug 2010 20229
+++ Rugăciune pentru cei din închisori
21 Aug 2010 16272
+++ Rugăciune pentru elevi de la școală
21 Aug 2010 39182
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşii noştri și ai Bisericii
13 Iul 2011 10170
+++ Rugăciune pentru prigonitori
21 Aug 2010 9072
+++ Rugăciune pentru izgonirea duhurilor necurate
22 Aug 2010 16117
+++ Rugăciunea celor care merg la judecată
22 Aug 2010 20251
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Nazareth
01 Sep 2010 8730
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Sfânta Peşteră a Naşterii Domnului
01 Sep 2010 9327
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Râul Iordan
01 Sep 2010 10150
+++ Rugăciuni către Domnul Iisus Hristos
27 Iun 2011 38048
+++ Rugăciune pentru părintele duhovnic
26 Sep 2010 15603
+++ Rugăciunea unui judecător
26 Sep 2010 11167
+++ Rugăciune pentru o moarte bună
24 Sep 2010 12490
+++ Rugăciunea celui întemnițat
25 Sep 2010 10198
+++ Rugăciunea celui ferecat în temnița neputințelor vieții
26 Sep 2010 9374
+++ Rugăciune la pierderea sarcinii cu voia sau fără de voie.
01 Dec 2010 15292
+++ Rugăciune pentru vederea păcatului propriu
26 Ian 2011 13869
+++Rugăciune la vreme de ispită
03 Oct 2011 14726
+++Rugăciune împotriva farmecelor şi bântuirii duhurilor rele
08 Feb 2011 22210
+++Rugăciune pentru cei nefericiţi
14 Feb 2011 15614
+++Rugăciune către Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu – La vreme de necaz şi de întristare
17 Feb 2011 31532
+++ Rugăciunea Sfântului Paisie Aghioritul pentru lume
01 Mar 2011 15738
+++ Rugăciune la începutul Postului Mare
07 Mar 2011 14584
+++Rugăciune înainte de spovedanie
15 Mar 2011 27621
+++ Rugăciunile Sfântului Ioan Gură de Aur (Chrysostom)
23 Mar 2011 11288
+++ Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare
23 Mar 2011 18274
+++ Rugăciunea Sfântului Ioan Damaschinul
23 Mar 2011 11024
+++ Rugăciune de laudă și mulțumire
23 Mar 2011 22969
+++ Trei rugăciuni care se citesc la începutul zilei
06 Apr 2011 19742
+++ Rugăciune către Sfântul mare Mucenic Pantelimon(vindecătorul de boli)
08 Aug 2011 17775
+++ Rugăciune pentru vindecarea celui bolnav
24 Iun 2011 21965
+++Rugăciune de pocăinţă
09 Apr 2011 15580
+++Rugăciune la întristări, spaimă, gânduri şi vise urâte care tulbură pe om
17 Apr 2011 24319
+++Rugăciune către Sfântul Duh
11 Iun 2011 15470
+++ Rugăciunea părinților pentru copii II
28 Mai 2011 21013
+++ Rugăciune pentru copilul căzut în păcat
28 Mai 2011 12602
+++ Rugăciune părințolor către Sfântul ocrotitor al copilului
28 Mai 2011 12887
+++ Rugăciunea părinților pentru luminarea minţii copilului
28 Mai 2011 27564
+++ Rugăciunea părinților pentru ajutor copilului la examen
28 Mai 2011 39462
+++ Rugăciunea părinților pentru copilul nou-născut
28 Mai 2011 13931
+++ Rugăciunile nașilor pentru finii de cununie
28 Mai 2011 8875
+++ Rugăciunea naşilor pentru finul de Botez
28 Mai 2011 17410
+++ Rugăciune pentru copilul înfiat
28 Mai 2011 8745
+++ Rugăciune pentru copiii orfani
28 Mai 2011 9249
+++ Rugăciunea părinților pentru copiii care se află în călătorie
28 Mai 2011 11658
+++Rugăciune de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu
11 Iun 2011 14467
+++Rugăciune către Sfânta Treime
15 Iun 2011 12522
+++Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos (III)
27 Iun 2011 14909
+++Rugăciune pentru omul bolnav
22 Iul 2012 11259
+++Rugăciune pentru o inimă deznădăjduită
25 Iun 2011 12569
+++Rugăciune la revărsatul zorilor (A fericitului Sofronie de la Esex)
26 Iun 2011 9811
Rugăciunea Sfântului Siluan Athonitul pentru lume
24 Sep 2011 9134
+++Rugăciunea femeii însărcinate
22 Iul 2012 33447
Rugăciune pentru casă şi bunăstarea familiei
22 Iul 2012 36063
Rugăciunile Înaintea Sfintei Împărtăşanii
22 Iul 2012 5606
+++Rugăciunea bolnavului înainte de operație
22 Iul 2012 6013
+++ Rugăciunea ortodocşilor pentru un ales al lui Dumnezeu
13 Aug 2012 3839
+++ Rugăciunea pentru neam
13 Aug 2012 4724
 
Calendar


 

Ultimile articole
 Descarcă în formatul preferat.
    

 
 

 
Православие.Ru  Filme Ortodoxe
Logos.md  Frumoasa.md
Teologie.net  Teologie.md
Biblioteca ortodoxa digitala VIOSTIL  Personalitati basarabene
Biserica Ortodoxa din Moldova