Biblioteca ortodoxă

 
1. Acatiste închinate persoanelor Sfintei Treimi
**** Acatistul Sfintei Treimi(24 mai)
01 Oct 2011 17084
**** Acatist de mulțumire - Slavă lui Dumnezeu pentru toate
22 Sep 2010 19977
**** Acatistul Naşterii Domnului (25 Decembrie/ 7 ianuarie)
19 Sep 2010 11738
**** Acatistul Botezului Domnului (6/19 Ianuarie)
15 Iun 2012 9847
**** Acatistul Întâmpinării Domnului (2/15 februarie)
15 Iun 2012 14058
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos liniștitorul sufletelor noastre
20 Sep 2010 22136
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos - Calea, Adevărul şi Viaţa
15 Iun 2012 10620
**** Acatistul Darurilor Sfinte şi Tămăduirilor de Boli al Domnului Iisus Hristos
15 Iun 2012 15480
**** Acatistul Sfintei Învieri a Domnului
15 Iun 2012 8736
**** Acatist către Dumnezeu Fiul pentru izbăvire de necazuri
15 Iun 2012 16402
**** Acatist către Dumnezeu Fiul pentru izbăvire de boală
15 Iun 2012 12265
**** Acatist de mulţumire către Domnul Iisus Hristos
15 Iun 2012 19774
**** Acatistul către Atotputernicul Dumnezeu, la vreme de necaz sau de ispită
15 Iun 2012 41335
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos
25 Sep 2014 26243
****Acatistul Pogorârea Sfântului Duh (II)
15 Iun 2012 8361
****Acatist de mulţumire Lui Dumnezeu Tatăl
27 Oct 2010 18611
****Acatistul Binecuvântărilor Cereşti al Domnului Iisus Hristos
10 Feb 2012 11354
****Acatistul Sfintei Lumini Cereşti a Domnului Iisus Hristos
14 Iun 2012 14623
****Acatistul Protecţiei Sfinte a Domnului Iisus Hristos
14 Iun 2012 12615
****Acatistul Pogorârea Sfântului Duh (I)
21 Iun 2013 14944
****Acatist pentru izbăvirea de boală către preadulcele Iisus, doctorul sufletelor şi a trupurilor noastre
14 Iun 2012 11279
****Acatistul Intrării Domnului în Ierusalim
01 Oct 2011 9028
****Acatistul Înălţării Domnului
12 Iun 2013 5458
2. Acatiste închinate Maicii Domnului
**** Acatistul Maicii Domnului - Bucuria tuturor celor necăjiţi
29 Oct 2010 16645
Acatistul Adormirii Maicii Domnului - (15/28 august)
21 Aug 2012 17523
**** Acatistul Maicii Domnului Pentru împăcarea celor învrăjbiţi 13 August
20 Sep 2010 18031
**** Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului(1/14 octombrie)
27 Oct 2010 20670
**** Acatistul Intrării în Biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie / 4 decembrie)
03 Nov 2010 13797
**** Acatistul Buneivestiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria - 25 martie
20 Sep 2010 12580
**** Acatistul Maicii Domnului, Arătătoarea Căii
15 Oct 2010 15966
**** Acatistul Maicii Domnului - povățuitoarea copiilor
25 Sep 2010 10716
**** Acatistul de Laudă Sfântă al Maicii Domnului
05 Oct 2010 12028
****Acatistul Izvorului Tămăduirilor Născătoarei de Dumnezeu
22 Oct 2010 11724
**** Acatistul Maicii Domnului Umilenia(Floarea Smereniei)
24 Oct 2010 14268
****Acatistul Maicii Domnului "Grabnică ascultătoare"
27 Oct 2010 16867
****Imnul Acatist al Maicii Domnului - la Rugul Aprins
22 Dec 2010 19208
**** Acatistul Maicii Domnului, Apărătoarea noastră în ziua înfricoșătoare a Judecății de Apoi
25 Oct 2014 8243
**** Acatistul naşterii Maicii Domnului - (8/21 septembrie)
21 Sep 2011 13281
3. Acatiste închinate Sfinților și Sfintelor
Acatistul Sfintei Fericitei Maicii Matroana(19 aprilie)
20 Nov 2009 19630
**** Acatistul şi viaţa Sfintei Cuvioasei Xenia(24 ianuarie)ajutătoare la nevoinţe băneşti
19 Apr 2011 19122
Acatistul şi viaţa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă (6 mai)
25 Iun 2009 12022
Acatistul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel
11 Iul 2009 11928
Acatistul Sfintilor Mucenici si Doctori fara de arginti Epictet preotul si Astion Monahul
22 Aug 2009 7848
Acatistul Sfintei împărătese Olga
26 Aug 2009 13588
Acatistul Binecredinciosului Voievod al Moldovei Ştefan cel Mare şi Sfânt - 2 IULIE
26 Aug 2009 7229
Acatistul Cuviosului Părintelui nostrum Paisie Aghioritul - 12 iulie
26 Aug 2009 8676
Acatistul Sfinţilor Brâncoveni - (16 august)
26 Aug 2009 7453
Acatistul Sfântului Ioan Iacob Hozevitul 5 august
27 Aug 2009 14148
Acatistul schimbării la faţă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos 6 august
27 Aug 2009 12372
Acatistul Sfintei Teodora de la Sihla - Sfanta Cuvioasa - (7 august)
15 Sep 2010 11904
Acatistul Cuviosului Moise Ungurul - (26 iulie / 8 august) (pt ajutor în patima desfrânării şi în toată lupta cu trupul)
27 Aug 2009 17707
Acatistul Sfântului Fanurie – 27 AUGUST
05 Apr 2011 10843
Acatistul Sfântului Cuviosului Moise Etiopianul - (28 august)
28 Aug 2009 9189
Acatistul Sfântului Alexandru, Patriarhul Constantinopolului - (30 august)
28 Aug 2009 9535
Acatistul Sfântului Ierarh Varlaam - (30 august)
28 Aug 2009 8839
Acatistul Sfântului Alexandru din Svir - - Sfânt Cuvios Părinte ! - (30 august)
28 Aug 2009 10631
Acatistul Sfântului Arhanghel Mihail - (6/19 septembrie, 8/21 noiembrie)
16 Sep 2009 15151
Acatistul Sfinţilor Ioachim şi Ana – 9/22 septembrie
16 Sep 2009 14425
Acatistul Sfântului Onufrie de la Verona - (9/22 septembrie)
16 Sep 2009 10488
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Nichita Gotul(15 septembrie)
28 Aug 2009 8451
Acatistul Sfântului Teodosie de la Brazi - (22 septembrie)
28 Aug 2009 8136
Acatistul Sfântului Siluan Athonitul - (24 septembrie)
28 Aug 2009 8128
Acatistul Sfintei Tecla - Cea întocmai cu Apostolii - (24 septembrie/ 7 octombrie)
16 Sep 2009 8145
Acatistul Sfântului Sergie de Radonej - Sfânt Preacuvios! - (25 septembrie/ 8 octombrie)
16 Sep 2009 8256
Acatistul Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan - (26 Septembrie/ 9 octombrie)
16 Sep 2009 8658
Acatistul Sfântului Antim Ivireanul- (27 septembrie)/ 10 octombrie
16 Sep 2009 8064
**** Acatistul Sfântului Apostol Toma - (6/19 octombrie)
28 Oct 2010 9769
**** Acatistul Cuviosului Ambrozie de la Optina(10/23 octombrie)
28 Oct 2010 8852
**** Acatistul Cuvioasei maicii nostre Parascheva (14/28 octombrie)
07 Nov 2010 8544
**** Acatistul Sfinților Mărturisitori Visarion, Sofronie și al Mucenicului Oprea (21/3 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 7427
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir - (26/8 octombrie/noiembrie)
27 Oct 2010 8757
**** Acatistul Prea Cuviosului Părintelui nostru Dimitrie din Basarabi(27/9 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 7753
**** Acatistul Sfântului Teofil - Sfânt nebun pentru Hristos(28/10 octombrie/noiembrie)
03 Nov 2010 11234
**** Acatistul Sfinților Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel - apărători și mărturisitori ai Ortodoxiei pe pământul transilvan(21/3 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 8912
**** Acatistul Sfântului Mucenic Nestor care a pătimit(27/9 octombrie/noiembrie)
03 Nov 2010 8579
**** Acatistul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil(8/21 Noiembrie)
30 Oct 2010 12122
**** Acatistul Sfântului Arhanghel Rafail 8/21 Noiembrie
29 Oct 2010 10556
**** Acatistul Sfântului Nectarie de Eghina(Taumaturghul) Noul făcător de minuni - pentru boli (primul acatist)(Vindecătorul de cancer)(9/22 noiembrie)
17 Apr 2011 14776
**** Acatistul Sfântului Nectarie de Eghina(Taumaturghul) Noul făcător de minuni - pentru boli (al doilea acatist)(Vindecătorul de cancer)(9/22 noiembrie)
17 Apr 2011 25026
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina (11/24 noiembrie)
30 Nov 2010 15033
Acatistul Sfantului Teodor Studitul (11/24 Noiembrie)
29 Oct 2010 9634
**** Acatistul Sfântului Ioan Gură de Aur (13/26 Noiembrie)
28 Oct 2010 10861
**** Acatistul Sfântului Grigorie Palama Arhiepiscopul Tesalonicului(14/27 noiembrie)
30 Oct 2010 8546
**** Acatistul Sfântului Paisie Velicikovski (15/28 noiembrie)
31 Oct 2010 8950
**** Acatistul Cuviosului Parintelui nostru Grigorie Decapolitul (20 noiembrie/3 decembrie)
28 Oct 2010 9358
**** Acatistul Sfântului Antonie de la Iezeru Vâlcea (23/6 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 12563
**** Acatistul Sfântului Clement Episcopul Romei (24/7 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 8747
**** Acatistul Sfântului Mercurie - Sfânt Mare Mucenic(25/8 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 9848
**** Acatistul Sfântului Grigorie Sinaitul(27/10 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 9872
**** Acatistul Sfântului Mucenic Iacov Persul (27/10 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 9071
**** Acatistul Preacuviosului Arsenie Boca(Protector al familiei) (28/11 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 54643
**** Acatistul Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat(30/13 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 12831
**** Acatistul Preacuviosului Părinte Porfirie - noul făcător de minuni(2/15 decembrie)
05 Nov 2010 10491
Acatistul Sfântului Gheorghe de la Cernica - Sfânt Cuvios (3 decembrie)
16 Dec 2010 10316
Acatistul Sfintei Varvara (4/17 decembrie)
05 Nov 2010 8616
Acatistul Sfântului Sava cel Sfinţit- Sfânt Cuvios Părinte - (5/18 Decembrie)
05 Nov 2010 13628
**** Acatistul Sfântului Nicolae - Ierarh al Mirelor Lichiei(marele făcător de minuni)(6/19 decembrie)
15 Dec 2010 32170
**** Acatistul Sfintei Filofteia - Sfântă Muceniţă (7/20 decembrie)
19 Dec 2010 14694
**** Acatistul Sfântului Ierarh Spiridon(mare făcător de minuni)(12/25 decembrie)
05 Nov 2010 29973
Acatistul Sfântului Elefterie – 15/28 Decembrie
19 Sep 2009 9045
Acatistul Sfântului Prooroc Daniil 17 Decembrie
19 Sep 2009 11168
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Sebastian (18/31 Decembrie)
19 Sep 2009 10145
Acatistul Sfântului Mucenic şi Ierarh Modest (18/31 Decembrie) Acest sfânt este grabnic ajutător pentru animalele bolnave din gospodărie
19 Sep 2009 8596
Acatistul Sfântului Bonifatie (19 decembrie/ 1 ianuarie) Acest sfânt este grabnic ajutător pentru animalele bolnave din gospodărie
19 Sep 2009 10158
Acatistul Sfântului Ignatie Teoforul - (20 Decembrie/ 2 ianuarie)
19 Sep 2009 9595
Acatistul Sfântului Ioan de Kronstadt - 20 Decembrie/ 2 ianuarie
21 Sep 2009 10089
Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Anastasia Romana
09 Nov 2010 13297
Acatistul Sfântului Ierarh Nifon al Constanţianei - 23 Decembrie
21 Sep 2009 14267
Acatistul Sfintei Eugenia - Sfântă Muceniţă - ( 24 Decembrie)
05 Nov 2010 10722
Acatistul Sfântului Nicodim cel Sfinţit de la Tismana - Preacuvios părinte! Arhimandritul Lavrei Sfintei Mănăstiri Tismana din Oltenia (26 decembrie)
21 Sep 2009 7138
**** Acatistul Sfântului Ştefan - - Sfânt Arhidiacon (27 decembrie)
22 Oct 2010 11375
Acatistul Sfinţilor 14 000 de prunci ucişi de Irod - (29 Decembrie)
21 Sep 2009 14247
Acatistul Sfintei Anisia - (30 decembrie)
23 Sep 2009 10232
**** Acatistul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare (1/14 Ianuarie)
22 Sep 2010 12184
Acatistul Sfântului Serafim de Sarov, mare făcător de minuni 2/15 Ianuarie
02 Mai 2011 12183
**** Acatistul Sfintei Iuliana din Lazarevo, ocrotitoarea celor căsătoriţi 2/15 Ianuarie
29 Mar 2012 10308
Acatistul Sfântului Efrem Cel Nou (prăznuit în 3 ian. ziua aflării moaştelor şi ziua de 5 mai ziua săvârşirii)
23 Sep 2009 16793
**** Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului - 7/20 Ianuarie
24 Sep 2010 13456
Acatistul Sfântului Antipa de la Calapodeşti - 10/23 Ianuarie
29 Sep 2009 9573
Acatistul Sfintei Muceniţe Tatiana - 12/25 Ianuarie
24 Ian 2011 10682
Acatistul Sfintei Nina - 14/27 Ianuarie
24 Ian 2011 11263
Acatistul Sfântului Antonie cel Mare - 17/30 Ianuarie
29 Sep 2009 15064
Acatistul Sfântului Atanasie al Alexandriei (cel Mare) - 18/31 Ianuarie
30 Sep 2009 14425
Acatistul Sfântului Macarie Egipteanul - (19 Ianuarie)
10 Oct 2009 8552
Acatistul Sfântului Marcu Mărturisitorul Episcopul Efesului - 19 Ianuarie
29 Sep 2009 7494
Acatistul Sfântului Lavrentie - 20 Ianuarie
10 Oct 2009 8667
Acatistul Sfântului Maxim Mărturisitorul – 21 Ianuarie
10 Oct 2009 7947
Acatistul Sfântului Mucenic Clement - 23 Ianuarie
03 Nov 2010 9105
Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Teologul - 25 Ianuarie
10 Oct 2009 9262
Acatistul Sfântului Mucenic Trifon - 1 februarie
17 Oct 2009 8882
AcatistulSfântului Fotie Mărturisitorul Patriarhul Constantinopolului - 6 Februarie
17 Oct 2009 8203
Acatistul Sfântului Partenie din Lampsakos, Ocrotitor al bolnavilor de cancer şi tămăduitor al tuturor bolilor - (7 FEBRUARIE)
28 Apr 2010 17266
- Acatistul Sfinţilor Teodor Tiron şi Teodor Stratilat (8 şi 17 februarie) pt diferitele necazuri şi mai ales ajută foarte mult pentru reuşiri la învăţătură şi la examene.
27 Oct 2009 14095
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Haralambie(10 februarie)
22 Sep 2010 9000
Acatistul Sfantului Mucenic Vlasie - ocrotitorul animalelor domestic - (11 februarie)
07 Nov 2009 18683
**** Acatistul Sfântului Ioan Casian - (29 februarie)
24 Sep 2010 10960
**** Acatistul Sfinţilor 40 Mucenici - 9 martie
24 Sep 2010 8720
Acatistul Sfântului Benedict de Nursia - 14 martie
06 Nov 2009 9636
Acatistul Sfântului Alexie - 17 martie
06 Nov 2009 7874
Acatistul Sfântului Arhanghel Gavriil - Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil - (26 martie, 13 iulie, 8 noiembrie)
07 Nov 2009 12935
Acatistul Sfântului Diodoh al Foticeii - 29 martie
12 Nov 2009 7609
Acatistul Sfantului Ioan Bogoslovul
09 Nov 2009 8205
Acatistul Sfintei Maria Egipteanca Sfântă Preacuvioasă Maică! (1 aprilie)
11 Nov 2009 7757
**** Acatistul Sfintei Teodora din Tesalonic - 5 APRILIE
25 Sep 2010 7850
Acatistul Sfântului Caliopie - Sfânt Mucenic - 7 aprilie
11 Nov 2009 7237
Acatistul Sfântului Calinic de la Cernica - 11 APRILIE
12 Nov 2009 7257
Acatistul Sfântului Sava Gotul (de la Buzău) - 12 aprilie
12 Nov 2009 7708
**** Acatistul Sfântului Sava de la Buzău - Sfânt Mucenic - (12 aprilie)
25 Nov 2009 8050
**** Acatistul Sfântului Pahomie de la Gledin - 14 Aprilie
25 Nov 2009 8648
**** Acatistul Sfintei Cuvioasei Muceniţe Tomaida - 14 Aprilie - Acatistul izbăvirii celor chinuiţi de îndreptăţirea de sine şi a celor ce doresc eliberarea de patimi
28 Apr 2010 8152
**** Acatistul Sfântului Vasile de la Poiana Mărului - Sfânt Cuvios (15 aprilie)
25 Nov 2009 9175
**** Acatistul Sfântului Ierarh Teotim I „Scitul” - 20 APRILIE
25 Nov 2009 8342
**** Acatistul Preacuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Macarie de la Saharna(13/26 mai)
28 Apr 2010 7078
**** Acatistul Sfinţilor Iorest şi Sava - Sfinţi Ierarhi Mitropoliţii Ardealului (24 aprilie)
25 Nov 2009 7537
**** Acatistul Sfintei Marii Muceniţe Irina - (5 Mai)
08 Dec 2009 8843
**** Acatistul Sfântului Simon Zilotul - 10 MAI
22 Feb 2010 9515
**** Acatistul Sfântului Amfilohie de la Poceaev - (12 mai)
22 Feb 2010 9149
**** Acatistul Sfântului Ioan Valahul Noul Mucenic (12 mai)
29 Apr 2010 10627
**** Acatistul Sfântului Ierarh Ignatie Brianceaninov(13 mai)
30 Apr 2010 8314
**** Acatistul Sfântului Părintelui nostru Pahomie cel Mare - (15 Mai)
12 Iul 2010 14444
**** Acatistul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeț(15 mai)
28 Iul 2010 7505
**** Acatistul Sfinților Împăraţi Constantin şi Elena(21 mai)
12 Iul 2010 9892
**** Acatistul Sfântului necunoscut de la Mănăstirea Neamț (24 mai 1986)(în timp de grea încercare sufletească)
12 Iul 2010 8722
**** Acatistul Sfântului Mucenic Ioan Rusul(27 Mai)
21 Iul 2010 7126
**** Acatistul Sfinților Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel(4 Iunie)
21 Iul 2010 6008
**** Acatistul Sfântului Părintelui nostru Visarion(6 iunie)
21 Iul 2010 10013
**** Acatistul Sfântului Luca al Crimeei, Făcătorul de minuni (Arhiepiscopul Luca Voino-Iasenetki)(11 iunie)
21 Iul 2010 13603
**** Acatistul Sfintei Muceniţe Achilina(13 Iunie)
21 Iul 2010 9819
**** Acatistul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava(2 iunie)
21 Iul 2010 7661
**** Acatistul Sfântului Ierarh Glicherie de la Slătioara Mărturisitorul (15/28 iunie)
28 Iul 2010 9876
**** Acatistul Sfinţilor Mucenici Manuil, Savel şi Ismail (17 IUNIE)
28 Iul 2010 7723
**** Acatistul Sf. Ierarh Ioan Maximovici făcătorul de minuni al vremurilor noastre(primul acatist)(19 iunie/2 iulie)
28 Iul 2010 10608
**** Acatistul Sfântului Cuvios Paisie cel Mare(19 iunie)
30 Iul 2010 6311
**** Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești(22 iunie)
29 Iul 2010 6946
**** Acatistul Sfintei Muceniţe Fevronia(pentru buna înţelegere între soţi)(13 Iunie)
28 Iul 2012 11712
**** Acatistul Sfântului GHERASIM KEFALONITUL - Izgonitorul demonilor (16 august și 20 octombrie)
30 Iul 2010 14624
**** Acatistul Sf. Ierarh Ioan Maximovici făcătorul de minuni al vremurilor noastre(al doilea acatist)(19 iunie/2 iulie)
30 Iul 2010 8035
**** Acatistul Sfântului împărat mucenic Nicolae, ţarul Rusiei(4 iulie)
01 Aug 2010 10239
**** Acatistul Sfinților Mucenici Cosma și Damian - doctorii cei fără de arginți(1iulie)
02 Aug 2010 7719
**** Acatistul Sfintei Chiriachi - Muceniţa - Purtătoare de biruinţă în nevoi şi necazuri grele - 7 (20) iulie
31 Iul 2010 11352
**** Acatistul Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt(2 iulie)
01 Aug 2010 5602
**** Acatistul Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuți(1 iulie)
07 Aug 2010 7037
**** Acatistul Sfinţilor Epictet preotul şi Astion monahul - Sfinţi Mucenici şi Doctori fără de arginţi!
07 Aug 2010 6349
**** Acatistul Sfintei Veronica, Sfântă Mironosiţă! (12 iulie)
24 Sep 2010 11594
**** Acatistul Sfintei Fericitei Eufrosina din Koliupanovo(16 iulie)
07 Aug 2010 7823
**** Acatistul Sfântului Nicodim Aghioritul(14 Iulie)
09 Aug 2010 10396
Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Eufimia(11iulie/16 septembrie)
08 Aug 2010 13776
**** Acatistul Sfintei Mironosiţe Maria-Magdalena (22 Iulie)
09 Aug 2010 8789
**** Acatistul Sfântului Prooroc Ilie(pentru secetă)(20 Iulie)
11 Aug 2010 9798
**** Acatistul Sfintei Marii Mucenițe Marina(17 iulie)
11 Aug 2010 11611
**** Acatistul Sfintelor Preacuvioaselor Maici Olimpiada - mângaierea celor ce poartă lăuntric Crucea vremilor de cumpănă şi Eupraxia (12 iulie)
06 Aug 2011 7116
**** Acatistul Sfântului Mucenic Emilian de la Durostor(18 iulie)
14 Aug 2010 8413
**** Acatistul Sfântului Gherman De Dumnezeu purtător şi făcător de minuni din Alaska - (9 august, 13 decembrie)
13 Aug 2010 9466
**** Acatistul Sintei Mucenițe Hristina(Cristina)(24 iulie)
16 Aug 2010 11554
**** Acatistul Sfintei Macrina(19 iulie)
22 Sep 2010 8462
**** Acatistul Noului Mucenic Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor
21 Aug 2010 6620
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Procopie (8 iulie)
23 Oct 2010 12247
****Acatistul Îngerului păzitor
27 Oct 2010 7851
**** Acatistul Sfântului Ciprian - Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina (I) - (2/15 octombrie)
27 Oct 2010 12037
**** Acatistul Sfântului Ciprian - Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina (II) - (2/15 octombrie)
27 Oct 2010 16586
**** Acatistul Părintelui nostru Iov, egumenul din Poceaev (28octombrie)
27 Oct 2010 12349
**** Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog(I)(12 Martie/12 octombrie)
29 Oct 2010 12032
**** Acatistul Preacuvioşilor Stareţi de la Optina(11 octombrie)
28 Oct 2010 7867
**** Acatistul Sfinţilor de la Mănăstirea Pecerska - (3/16 Decembrie)
28 Oct 2010 9903
**** Acatistul Sfinților Doctori fără de Arginți Cosma și Damian din Asia Mica(1 noiembrie)
29 Oct 2010 13697
**** Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog(II)(12martie/12octombrie)
01 Nov 2010 6233
**** Acatistul Sfântului Ioan cel Milostiv-Patriarhul Alexandriei (12/25 noiembrie)
03 Nov 2010 9379
**** Acatistul Cuviosului Părintelui nostru Stelian(Ocrotitorul pruncilor (copiilor))(26/9 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 14614
**** Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Ecaterina(Ocrotitoarea familiei și a femeilor cu grele nașteri precum și a pruncilor slabi și a persoanelor în vârstă)(24/7 noiembrie/decembrie)
06 Dec 2010 14566
**** Acatist către toţi Sfinţii care au strălucit în pământurile Apusului
01 Nov 2010 8233
**** Acatistul Sfinţilor Gurie, Samon şi Aviv(protectorii căsătoriei)(15/28 noiembrie)
03 Nov 2010 15122
**** Acatistul Cuviosului Ioanichie, Schimonahul din valea chiliilor(26 iulie)
04 Nov 2010 5790
****Acatistul Sfântului Daniil Sihastrul(18/31 decemrbie)
04 Nov 2010 7252
**** Acatistul Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului(339-397)(primul acatist)(7/20 decembrie)
31 Mar 2013 9984
**** Acatistul Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului(339-397)(al doilea acatist)(7/20 decembrie)
05 Nov 2010 7344
Acatistul Sfântului Teofan Zăvorâtul -10/23 ianuarie
19 Ian 2011 7918
****Acatistul Sfintei Muceniţe Sofia şi a celor trei fiice ale sale: Pistis (Credinţa), Elpis (Nădejdea), şi Agapis (Dragostea)
10 Iun 2011 16063
**** Acatistul Sf. Iona din Kiev
10 Iun 2011 8707
****Acatistul Tuturor Sfinţilor
18 Iun 2011 9159
****Acatistul tuturor sfinţilor români
18 Iun 2011 6178
****Acatistul Sfântului Ierarh Gligherie Mărturisitorul
28 Iun 2011 4733
**** Acatistul Sfântului Marelui Mucenic Pantelimon, tămăduitorul de boli (27 iulie/9 august)
08 Aug 2011 13034
**** Acatistul Sfinţilor Adrian şi Natalia- Sfinţi Mucenici - 26 august (8 septembrie)
07 Sep 2011 14468
*** Acatistul Sfintelor Femei iubitoare de Dumnezeu
28 Iul 2012 6350
Acatistul Sfântului Eftimie cel Mare (20 ianuarie)
28 Iul 2012 3780
**** Acatistul Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan(30 Ianuarie)
11 Feb 2014 12746
4. Acatistele unor icoane, minuni, locuri și obiec
Acatistul Maicii Domnului Pantanasa "Vindecatoarea de Cancer"
28 Oct 2010 13992
**** Acatistul icoanei Maicii Domnului „Prodromița”
06 Nov 2010 11258
**** Acatistul Maicii Domnului - La icoana Sporirea Minţii - (15/28 august)
28 Oct 2010 19899
Acatistul Înălţării Sfintei Cruci - 1 august
06 Nov 2010 11664
Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Kazan (8/21 iulie şi 22 octombrie/ 4 noiembrie)
31 Oct 2010 12014
Acatistul Sfintei Cruci – 14/27 septembrie
06 Nov 2010 11097
Acatistul Maicii Domnului - La icoana Plângătoare de la Boian-(25 septembrie/8 octombrie)
03 Nov 2010 10957
**** Acatistul Maicii Domnului „Potirul Nesecat” (Izbăvitoare de beţie)
17 Apr 2011 21380
**** Acatistul Sfântului Mormânt al Mântuitorului nostru Iisus Hristos
25 Sep 2010 9064
**** Acatistul icoanei Maicii Domnului "Bucurie neaşteptată"
27 Oct 2010 44579
****Acatistul Preasfintei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu în cinstea Icoanei : "Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră"
27 Oct 2010 17221
****Acatistul Maicii Domnului în cinstea icoanei Sale făcătoare de minuni de la Mănăstirea Vărzăreşti
27 Oct 2010 8923
****Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Hârbovăţ
27 Oct 2010 7098
**** Acatistul Maicii Domnului la Icoana de la Krasna
22 Oct 2010 8792
****Acatistul Icoanei Maicii Domnului "Potoleşte întristările noastre"
08 Dec 2010 12142
****Acatistul Maicii Domnului la Icoana cu şapte săgeţi
24 Dec 2010 15902
****Acatistul Maicii Domnului la icoana "Caută la smerenia"
25 Iun 2011 6537
5. Alte acatiste
**** Acatistul pentru cei adormiți
01 Apr 2011 10907
**** Acatistul pentru pruncii avortați
28 Oct 2010 9232
**** Acatistul Nunţii
28 Oct 2010 6686
****Acatist de pocăinţă pentru iertarea păcatelor
08 Apr 2011 12968
Paraclise și canoane
#### Canonul de pocăinţă către Mântuitorul nostru Iisus Hristos
19 Sep 2014 30869
#### Paraclisul Cuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Siluan Athonitul
25 Sep 2010 8633
#### Canon de pocăință către Domnul nostru Iisus Hristos pentru pruncii avortați
23 Mar 2011 18010
#### Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (Acest paraclis se citeşte la întristarea sufletului şi la vreme de nevoie)
23 Mar 2011 30682
#### Paraclisul Sfântului Efrem cel Nou - la vreme de mâhnire, de boală, de primejdie ori de grea suferinţă
21 Iul 2010 11089
#### Paraclisul Icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu
21 Iul 2010 11811
#### Paraclisul sau Canonul de mângâiere a Sfântului Grigorie Palama
12 Iul 2010 9434
#### Paraclisul sau Canonul Sfântului Ioan Rusul Nou făcător de minuni!(27 mai)
12 Iul 2010 8674
#### Paraclisul sau Canonul Sfântului Mare Mucenic Ioan Cel Nou de la Suceava(pentru vânzare bună)(2 iunie)
21 Iul 2010 7292
#### Paraclisul sau Canonul salvării sufletelor din iad de câtre cei șapte Sfinți Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Varahil, Evgudil, Uriil și Salatail
13 Aug 2010 12844
#### Paraclisul Prea Cuvioasei Maicii Noastre Parascheva(14/27octombrie)
25 Sep 2010 8343
#### Canon de rugăciune la vreme de necazuri
26 Sep 2010 13950
#### Canonul întâi de rugăciune al bolnavului
23 Mar 2011 10263
#### Canon de pocăință a celui căzut în desfrânare
26 Sep 2010 14598
#### Canon de pocăință a celui ce se află în temniță
26 Sep 2010 7220
#### Canon de rugăciune pentru mântuirea copiilor
26 Sep 2010 11987
#### Canon de rugăciune pentru copilul bolnav
23 Mar 2011 16993
#### Canon de rugăciune a copiilor
26 Sep 2010 7981
#### Paraclisul Sf. Ap. Andrei, Cel întâi chemat, Apostolul românilor
04 Nov 2010 11775
#### Canonul de rugăciune către îngerul păzitor al vieții omului
23 Mar 2011 10636
#### Al doilea paraclis către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu(la vreme de întristare sufletească şi la orice întâmplare grea)
23 Mar 2011 14224
#### Canonul al doilea de rugăciune al bolnavului
23 Mar 2011 7405
#### Canon de rugăciune către puterile cerești și către toți sfinții
10 Iun 2011 7877
Canon de rugăciune al Sfântului Ierarh Petru Movilă împotriva ereziei şi apostaziei şi pentru împăcarea Bisericii
12 Ian 2012 4398
####Canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanul
27 Feb 2012 12049
Rugăciuni
Rugaciune către Bunul Dumnezeu cu mijlocirea tuturor sfinţilor
07 Feb 2010 28370
Rugăciune către Cuviosul Moise Arapul pentru vindecarea de patima băuturii
20 Sep 2014 37181
Psalmul 50
07 Feb 2010 23888
Psalmul 90. O cântare de laudă a lui David
02 Mar 2012 12866
Rugaciune catre Sfantul Mucenic Trifon
07 Feb 2010 14783
+++ Rugăciune înainte de călătorie
02 Mar 2012 21270
+++ Rugăciunea înainte şi după masă
30 Sep 2012 37907
Rugăciunile începătoare
07 Feb 2010 23200
Rugăciune la năvălirea demonilor
08 Feb 2011 13716
Rugăciune înaintea începerii unei lucrări
07 Feb 2010 22957
Rugăciune în vremuri de nevoie
07 Feb 2010 21285
+++ Rugăciune pentru copilul bolnav
28 Mai 2011 13994
Rugăciune la început de an şcolar
07 Feb 2010 20231
Rugăciunea ultimilor Părinţi de la Optina
07 Feb 2010 15698
Rugăciunea de dimineaţă Sfântului Grigorie Palama
07 Feb 2010 15738
Rugăcunea de luni
07 Feb 2010 13298
Rugăciunea de marţi
07 Feb 2010 12250
Rugăciunea de miercuri
07 Feb 2010 13326
Rugăciunea de joi
07 Feb 2010 13191
Rugăciunea de vineri
07 Feb 2010 14548
Rugăciunea de sâmbătă
07 Feb 2010 14593
Rugăciunea de duminică
07 Feb 2010 15098
Nepătată,neîtinată,nestricată,fara prihana,curată fecioara,a lui Dumnezeu
27 Mar 2009 8031
Nepătată,neîtinată,nestricată,fara prihana,curată fecioară,a lui Dumnezeu
07 Feb 2010 12067
Rugăciune catre Mîntuitorul Hristos
07 Feb 2010 14844
Rugăciunea copiilor mici
07 Feb 2010 14274
Altă rugăciune a copiilor mici
07 Feb 2010 12948
Rugăciune la sfârşitul Sfintei Liturghii
07 Feb 2010 12347
Rugăciune pentru mântuire
07 Feb 2010 16637
Rucăciune a creştinilor ortodocşi pentru vremurile de acum
07 Feb 2010 11799
Rugaciunea Sfantului Filaret
07 Feb 2010 11231
Rugaciunea celui ferecat în temnita neputintelor vietii
07 Feb 2010 13276
Rugaciunile inainte de Dumnezeiasca Impartasire
07 Feb 2010 9194
Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos
27 Iun 2011 12646
Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos II
27 Iun 2011 11271
Rugaciune pentru împacare, întelegere si înmultirea dragostei
02 Mar 2012 14550
Rugaciune gasita în buzunarul unui soldat rus necunoscut cazut în timpul celui de-al doilea razboi mondial
07 Feb 2010 15316
Suspinarea în rugăciunea către Domnul a Ieroschimonahului Partenie din Kiev
07 Feb 2010 11388
Rugaciunea retinerii
22 Sep 2014 23635
Rugaciunea Maicii Domnului "Sporirea Mintii"
07 Feb 2010 18968
+++ Rugăciune la aprinderea candelei
23 Mar 2011 19954
Rugăciune către Prea Curata Stăpână!
07 Feb 2010 20548
Rugaciune pentru căsătorie
07 Feb 2010 37997
Rugăciunile naşterii
07 Feb 2010 19681
Rugăciunea de fiecare zi a Sfântului Ierarh Filaret al Moscovei
07 Feb 2010 16635
POMELNIC - atât pt monah cât şi pt mirean (rugăciune)
16 Sep 2012 19255
+++ Rugăciune la timp de boală I
21 Aug 2010 12957
Rugaciunea sotiei pentru sotul ei
07 Feb 2010 23137
+++ Rugăciunea copilului pentru părinți
28 Mai 2011 17541
+++ Rugăciunea părinților pentru copii I
28 Mai 2011 20520
+++ RUGĂCIUNE pentru ÎMPĂCAREA CELOR ÎNVRĂJBIȚI
08 Feb 2010 26052
+++ Rugăciunea tinerilor care vor să se căsătorească(care și-a găsit partenerul)
08 Feb 2010 15878
+++ Rugăciunea soților
08 Feb 2010 15002
+++ Rugăciune pentru căsătorie(pt cei care nu și-au găsit încă partenerul)
02 Mar 2012 35726
+++ Rugăciunea celor ce se căsătoresc(ce au data nunții deja stabilită)
07 Feb 2010 12734
+++ Rugăciunea soţilor care nu au copii
28 Mai 2011 18543
+++ Rugaciune pentru pruncul ce se afla in pantecele mamei
07 Feb 2010 20073
+++ Rugăciune pentru cei decedați
07 Feb 2010 18080
+++ Rugăciune pentru cei bolnavi
24 Iun 2011 23724
+++ Rugăciunea soțului pentru soția sa
10 Feb 2010 14560
+++ Rugăciunea părinților pentru căsătoria copilului
10 Feb 2010 18601
+++ Rugăciunea văduvei
10 Feb 2010 10359
+++ Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul care se rostește în Sfântul și Marele Post
10 Feb 2010 13387
+++ Plânsurile Sfântului Efrem Sirul(de luni până duminică)
14 Feb 2010 14954
+++ Rugăciune pentru bolnavul care nu poate dormi
26 Feb 2010 13629
+++ Rugăciune la moartea unuia din soți
10 Feb 2010 9967
+++ Rugăciunea părintelui la moartea fiului sau a fiicei
10 Feb 2010 10785
+++ Rugăciunea copiilor la moartea unuia din părinți
10 Feb 2010 10577
+++ Rugăciune la moartea unui prieten
10 Feb 2010 11396
+++ Rugăciune la timp de boală II
21 Aug 2010 12563
+++ Rugăciune care se citeste în fiecare post
10 Feb 2010 13369
+++ Rugăciunea învățăceilor
10 Feb 2010 12123
+++ Rugăciune către Îngerul Păzitor
27 Sep 2014 21172
+++ Rugăciunea copilului fricos
10 Feb 2010 13660
+++ Rugăciune pentru frați și surori
10 Feb 2010 16857
+++ Rugăciune când intri în biserică
20 Feb 2010 12278
+++ Rugăciune când intri în biserică (la icoana Mântuitorului)
20 Feb 2010 13827
+++ Rugăciune când intri în biserică (la icoana Maicii Domnului)
20 Feb 2010 14965
+++ Rugăciune la ieșirea din Biserică
20 Feb 2010 11981
+++ Rugăciunea către Sfântul cuvios Stelian, ocrotitorul copiilor și al mamelor
26 Feb 2010 22764
+++ Rugăciune pentru sfârșitul vieții
22 Feb 2010 17575
+++ Rugăciunea iconarului
22 Feb 2010 15587
+++ Rugăciune de dimineață scrisă de Părintele Arsenie Boca
18 Sep 2014 36566
+++ Rugăciune pentru citirea cu folos a Sfintei Scripturi
26 Feb 2010 15432
+++ Rugăciunea pentru copiii ce nu pot lesne învăța
02 Oct 2012 26476
+++ Rugăciunea către Sfântul Proroc Ilie, la vreme de secetă
26 Feb 2010 16252
+++ Rugăciunea celui slăbit de durerile dinţilor - către preaslăvitul mucenic Antipa
02 Mar 2010 21635
+++ Rugăciune la zi de naștere
12 Mar 2010 26955
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşi I
14 Sep 2012 56702
+++ Rugăciune puternică pentru momentele grele ale vieţii
08 Mai 2013 335954
+++ Rugăciune pentru iubirea şi dragostea familială
02 Mar 2012 14184
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşi II
13 Iul 2011 11592
+++ Rugăciune pentru ajutor în gospodărie
20 Aug 2010 21062
+++ Rugăciune pentru pierderi şi furt
21 Aug 2010 22911
+++ Rugăciune pentru cei ce s-au depărtat de la Dreapta Credinţă
21 Aug 2010 9808
+++ Rugăciune pentru naştere de fii
21 Aug 2010 10319
+++ Rugăciune la timp de boală III
21 Aug 2010 13251
+++ Rugăciune pentru căsătorie
21 Aug 2010 19466
+++ Rugăciune pentru cei din închisori
21 Aug 2010 15268
+++ Rugăciune pentru elevi de la școală
21 Aug 2010 36108
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşii noştri și ai Bisericii
13 Iul 2011 9767
+++ Rugăciune pentru prigonitori
21 Aug 2010 8669
+++ Rugăciune pentru izgonirea duhurilor necurate
22 Aug 2010 15412
+++ Rugăciunea celor care merg la judecată
22 Aug 2010 19085
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Nazareth
01 Sep 2010 8331
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Sfânta Peşteră a Naşterii Domnului
01 Sep 2010 8973
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Râul Iordan
01 Sep 2010 9680
+++ Rugăciuni către Domnul Iisus Hristos
27 Iun 2011 34205
+++ Rugăciune pentru părintele duhovnic
26 Sep 2010 14937
+++ Rugăciunea unui judecător
26 Sep 2010 10750
+++ Rugăciune pentru o moarte bună
24 Sep 2010 11905
+++ Rugăciunea celui întemnițat
25 Sep 2010 9755
+++ Rugăciunea celui ferecat în temnița neputințelor vieții
26 Sep 2010 8920
+++ Rugăciune la pierderea sarcinii cu voia sau fără de voie.
01 Dec 2010 14527
+++ Rugăciune pentru vederea păcatului propriu
26 Ian 2011 13272
+++Rugăciune la vreme de ispită
03 Oct 2011 14166
+++Rugăciune împotriva farmecelor şi bântuirii duhurilor rele
08 Feb 2011 20915
+++Rugăciune pentru cei nefericiţi
14 Feb 2011 14904
+++Rugăciune către Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu – La vreme de necaz şi de întristare
17 Feb 2011 29734
+++ Rugăciunea Sfântului Paisie Aghioritul pentru lume
01 Mar 2011 15007
+++ Rugăciune la începutul Postului Mare
07 Mar 2011 13763
+++Rugăciune înainte de spovedanie
15 Mar 2011 25064
+++ Rugăciunile Sfântului Ioan Gură de Aur (Chrysostom)
23 Mar 2011 10509
+++ Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare
23 Mar 2011 17002
+++ Rugăciunea Sfântului Ioan Damaschinul
23 Mar 2011 10397
+++ Rugăciune de laudă și mulțumire
23 Mar 2011 19888
+++ Trei rugăciuni care se citesc la începutul zilei
06 Apr 2011 18344
+++ Rugăciune către Sfântul mare Mucenic Pantelimon(vindecătorul de boli)
08 Aug 2011 16637
+++ Rugăciune pentru vindecarea celui bolnav
24 Iun 2011 20376
+++Rugăciune de pocăinţă
09 Apr 2011 14846
+++Rugăciune la întristări, spaimă, gânduri şi vise urâte care tulbură pe om
17 Apr 2011 22857
+++Rugăciune către Sfântul Duh
11 Iun 2011 14305
+++ Rugăciunea părinților pentru copii II
28 Mai 2011 18793
+++ Rugăciune pentru copilul căzut în păcat
28 Mai 2011 11919
+++ Rugăciune părințolor către Sfântul ocrotitor al copilului
28 Mai 2011 11965
+++ Rugăciunea părinților pentru luminarea minţii copilului
28 Mai 2011 25143
+++ Rugăciunea părinților pentru ajutor copilului la examen
28 Mai 2011 35352
+++ Rugăciunea părinților pentru copilul nou-născut
28 Mai 2011 12955
+++ Rugăciunile nașilor pentru finii de cununie
28 Mai 2011 8449
+++ Rugăciunea naşilor pentru finul de Botez
28 Mai 2011 16653
+++ Rugăciune pentru copilul înfiat
28 Mai 2011 8410
+++ Rugăciune pentru copiii orfani
28 Mai 2011 8822
+++ Rugăciunea părinților pentru copiii care se află în călătorie
28 Mai 2011 11032
+++Rugăciune de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu
11 Iun 2011 13540
+++Rugăciune către Sfânta Treime
15 Iun 2011 11826
+++Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos (III)
27 Iun 2011 13912
+++Rugăciune pentru omul bolnav
22 Iul 2012 10597
+++Rugăciune pentru o inimă deznădăjduită
25 Iun 2011 11782
+++Rugăciune la revărsatul zorilor (A fericitului Sofronie de la Esex)
26 Iun 2011 9294
Rugăciunea Sfântului Siluan Athonitul pentru lume
24 Sep 2011 8558
+++Rugăciunea femeii însărcinate
22 Iul 2012 28241
Rugăciune pentru casă şi bunăstarea familiei
22 Iul 2012 32165
Rugăciunile Înaintea Sfintei Împărtăşanii
22 Iul 2012 5297
+++Rugăciunea bolnavului înainte de operație
22 Iul 2012 5520
+++ Rugăciunea ortodocşilor pentru un ales al lui Dumnezeu
13 Aug 2012 3609
+++ Rugăciunea pentru neam
13 Aug 2012 4430
 
Calendar


 
 

Ultimile articole
 Descarcă în formatul preferat.
    

 
 

 
Православие.Ru  Filme Ortodoxe
Logos.md  Frumoasa.md
Teologie.net  Teologie.md
Biblioteca ortodoxa digitala VIOSTIL  Personalitati basarabene
Biserica Ortodoxa din Moldova