Biblioteca ortodoxă

 
1. Acatiste închinate persoanelor Sfintei Treimi
**** Acatistul Sfintei Treimi(24 mai)
01 Oct 2011 20138
**** Acatist de mulțumire - Slavă lui Dumnezeu pentru toate
22 Sep 2010 24424
**** Acatistul Naşterii Domnului (25 Decembrie/ 7 ianuarie)
19 Sep 2010 13543
**** Acatistul Botezului Domnului (6/19 Ianuarie)
15 Iun 2012 11435
**** Acatistul Întâmpinării Domnului (2/15 februarie)
15 Iun 2012 15770
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos liniștitorul sufletelor noastre
20 Sep 2010 26683
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos - Calea, Adevărul şi Viaţa
15 Iun 2012 12581
**** Acatistul Darurilor Sfinte şi Tămăduirilor de Boli al Domnului Iisus Hristos
15 Iun 2012 17823
**** Acatistul Sfintei Învieri a Domnului
15 Iun 2012 10359
**** Acatist către Dumnezeu Fiul pentru izbăvire de necazuri
15 Iun 2012 20128
**** Acatist către Dumnezeu Fiul pentru izbăvire de boală
15 Iun 2012 14163
**** Acatist de mulţumire către Domnul Iisus Hristos
15 Iun 2012 24794
**** Acatistul către Atotputernicul Dumnezeu, la vreme de necaz sau de ispită
15 Iun 2012 49791
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos
25 Sep 2014 31920
****Acatistul Pogorârea Sfântului Duh (II)
15 Iun 2012 9766
****Acatist de mulţumire Lui Dumnezeu Tatăl
27 Oct 2010 23019
****Acatistul Binecuvântărilor Cereşti al Domnului Iisus Hristos
10 Feb 2012 13509
****Acatistul Sfintei Lumini Cereşti a Domnului Iisus Hristos
14 Iun 2012 17486
****Acatistul Protecţiei Sfinte a Domnului Iisus Hristos
14 Iun 2012 15330
****Acatistul Pogorârea Sfântului Duh (I)
21 Iun 2013 17216
****Acatist pentru izbăvirea de boală către preadulcele Iisus, doctorul sufletelor şi a trupurilor noastre
14 Iun 2012 12723
****Acatistul Intrării Domnului în Ierusalim
01 Oct 2011 10424
****Acatistul Înălţării Domnului
12 Iun 2013 6737
2. Acatiste închinate Maicii Domnului
**** Acatistul Maicii Domnului - Bucuria tuturor celor necăjiţi
29 Oct 2010 19780
Acatistul Adormirii Maicii Domnului - (15/28 august)
21 Aug 2012 19922
**** Acatistul Maicii Domnului Pentru împăcarea celor învrăjbiţi 13 August
20 Sep 2010 21680
**** Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului(1/14 octombrie)
27 Oct 2010 23192
**** Acatistul Intrării în Biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie / 4 decembrie)
03 Nov 2010 15869
**** Acatistul Buneivestiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria - 25 martie
20 Sep 2010 14352
**** Acatistul Maicii Domnului, Arătătoarea Căii
15 Oct 2010 18086
**** Acatistul Maicii Domnului - povățuitoarea copiilor
25 Sep 2010 13154
**** Acatistul de Laudă Sfântă al Maicii Domnului
05 Oct 2010 13961
****Acatistul Izvorului Tămăduirilor Născătoarei de Dumnezeu
22 Oct 2010 13013
**** Acatistul Maicii Domnului Umilenia(Floarea Smereniei)
24 Oct 2010 16600
****Acatistul Maicii Domnului "Grabnică ascultătoare"
27 Oct 2010 20046
****Imnul Acatist al Maicii Domnului - la Rugul Aprins
22 Dec 2010 22394
**** Acatistul Maicii Domnului, Apărătoarea noastră în ziua înfricoșătoare a Judecății de Apoi
25 Oct 2014 9704
**** Acatistul naşterii Maicii Domnului - (8/21 septembrie)
21 Sep 2011 14793
3. Acatiste închinate Sfinților și Sfintelor
Acatistul Sfintei Fericitei Maicii Matroana(19 aprilie)
20 Nov 2009 21652
**** Acatistul şi viaţa Sfintei Cuvioasei Xenia(24 ianuarie)ajutătoare la nevoinţe băneşti
19 Apr 2011 22292
Acatistul şi viaţa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă (6 mai)
25 Iun 2009 14352
Acatistul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel
11 Iul 2009 14119
Acatistul Sfintilor Mucenici si Doctori fara de arginti Epictet preotul si Astion Monahul
22 Aug 2009 9028
Acatistul Sfintei împărătese Olga
26 Aug 2009 15550
Acatistul Binecredinciosului Voievod al Moldovei Ştefan cel Mare şi Sfânt - 2 IULIE
26 Aug 2009 8346
Acatistul Cuviosului Părintelui nostrum Paisie Aghioritul - 12 iulie
26 Aug 2009 9828
Acatistul Sfinţilor Brâncoveni - (16 august)
26 Aug 2009 8697
Acatistul Sfântului Ioan Iacob Hozevitul 5 august
27 Aug 2009 16537
Acatistul schimbării la faţă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos 6 august
27 Aug 2009 14042
Acatistul Sfintei Teodora de la Sihla - Sfanta Cuvioasa - (7 august)
15 Sep 2010 13688
Acatistul Cuviosului Moise Ungurul - (26 iulie / 8 august) (pt ajutor în patima desfrânării şi în toată lupta cu trupul)
27 Aug 2009 19886
Acatistul Sfântului Fanurie – 27 AUGUST
05 Apr 2011 13195
Acatistul Sfântului Cuviosului Moise Etiopianul - (28 august)
28 Aug 2009 10495
Acatistul Sfântului Alexandru, Patriarhul Constantinopolului - (30 august)
28 Aug 2009 10948
Acatistul Sfântului Ierarh Varlaam - (30 august)
28 Aug 2009 9911
Acatistul Sfântului Alexandru din Svir - - Sfânt Cuvios Părinte ! - (30 august)
28 Aug 2009 11897
Acatistul Sfântului Arhanghel Mihail - (6/19 septembrie, 8/21 noiembrie)
16 Sep 2009 17167
Acatistul Sfinţilor Ioachim şi Ana – 9/22 septembrie
16 Sep 2009 15938
Acatistul Sfântului Onufrie de la Verona - (9/22 septembrie)
16 Sep 2009 11715
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Nichita Gotul(15 septembrie)
28 Aug 2009 9457
Acatistul Sfântului Teodosie de la Brazi - (22 septembrie)
28 Aug 2009 9272
Acatistul Sfântului Siluan Athonitul - (24 septembrie)
28 Aug 2009 9198
Acatistul Sfintei Tecla - Cea întocmai cu Apostolii - (24 septembrie/ 7 octombrie)
16 Sep 2009 9195
Acatistul Sfântului Sergie de Radonej - Sfânt Preacuvios! - (25 septembrie/ 8 octombrie)
16 Sep 2009 9307
Acatistul Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan - (26 Septembrie/ 9 octombrie)
16 Sep 2009 10013
Acatistul Sfântului Antim Ivireanul- (27 septembrie)/ 10 octombrie
16 Sep 2009 9157
**** Acatistul Sfântului Apostol Toma - (6/19 octombrie)
28 Oct 2010 11073
**** Acatistul Cuviosului Ambrozie de la Optina(10/23 octombrie)
28 Oct 2010 10029
**** Acatistul Cuvioasei maicii nostre Parascheva (14/28 octombrie)
07 Nov 2010 9771
**** Acatistul Sfinților Mărturisitori Visarion, Sofronie și al Mucenicului Oprea (21/3 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 8415
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir - (26/8 octombrie/noiembrie)
27 Oct 2010 10285
**** Acatistul Prea Cuviosului Părintelui nostru Dimitrie din Basarabi(27/9 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 8842
**** Acatistul Sfântului Teofil - Sfânt nebun pentru Hristos(28/10 octombrie/noiembrie)
03 Nov 2010 12684
**** Acatistul Sfinților Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel - apărători și mărturisitori ai Ortodoxiei pe pământul transilvan(21/3 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 10028
**** Acatistul Sfântului Mucenic Nestor care a pătimit(27/9 octombrie/noiembrie)
03 Nov 2010 9826
**** Acatistul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil(8/21 Noiembrie)
30 Oct 2010 14101
**** Acatistul Sfântului Arhanghel Rafail 8/21 Noiembrie
29 Oct 2010 12236
**** Acatistul Sfântului Nectarie de Eghina(Taumaturghul) Noul făcător de minuni - pentru boli (primul acatist)(Vindecătorul de cancer)(9/22 noiembrie)
17 Apr 2011 16834
**** Acatistul Sfântului Nectarie de Eghina(Taumaturghul) Noul făcător de minuni - pentru boli (al doilea acatist)(Vindecătorul de cancer)(9/22 noiembrie)
17 Apr 2011 34033
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina (11/24 noiembrie)
30 Nov 2010 18638
Acatistul Sfantului Teodor Studitul (11/24 Noiembrie)
29 Oct 2010 10913
**** Acatistul Sfântului Ioan Gură de Aur (13/26 Noiembrie)
28 Oct 2010 13526
**** Acatistul Sfântului Grigorie Palama Arhiepiscopul Tesalonicului(14/27 noiembrie)
30 Oct 2010 9614
**** Acatistul Sfântului Paisie Velicikovski (15/28 noiembrie)
31 Oct 2010 10473
**** Acatistul Cuviosului Parintelui nostru Grigorie Decapolitul (20 noiembrie/3 decembrie)
28 Oct 2010 10872
**** Acatistul Sfântului Antonie de la Iezeru Vâlcea (23/6 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 14004
**** Acatistul Sfântului Clement Episcopul Romei (24/7 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 10128
**** Acatistul Sfântului Mercurie - Sfânt Mare Mucenic(25/8 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 11397
**** Acatistul Sfântului Grigorie Sinaitul(27/10 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 11045
**** Acatistul Sfântului Mucenic Iacov Persul (27/10 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 10320
**** Acatistul Preacuviosului Arsenie Boca(Protector al familiei) (28/11 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 66303
**** Acatistul Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat(30/13 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 15170
**** Acatistul Preacuviosului Părinte Porfirie - noul făcător de minuni(2/15 decembrie)
05 Nov 2010 11742
Acatistul Sfântului Gheorghe de la Cernica - Sfânt Cuvios (3 decembrie)
16 Dec 2010 11562
Acatistul Sfintei Varvara (4/17 decembrie)
05 Nov 2010 9912
Acatistul Sfântului Sava cel Sfinţit- Sfânt Cuvios Părinte - (5/18 Decembrie)
05 Nov 2010 15204
**** Acatistul Sfântului Nicolae - Ierarh al Mirelor Lichiei(marele făcător de minuni)(6/19 decembrie)
15 Dec 2010 36829
**** Acatistul Sfintei Filofteia - Sfântă Muceniţă (7/20 decembrie)
19 Dec 2010 16652
**** Acatistul Sfântului Ierarh Spiridon(mare făcător de minuni)(12/25 decembrie)
05 Nov 2010 38639
Acatistul Sfântului Elefterie – 15/28 Decembrie
19 Sep 2009 10419
Acatistul Sfântului Prooroc Daniil 17 Decembrie
19 Sep 2009 12395
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Sebastian (18/31 Decembrie)
19 Sep 2009 11195
Acatistul Sfântului Mucenic şi Ierarh Modest (18/31 Decembrie) Acest sfânt este grabnic ajutător pentru animalele bolnave din gospodărie
19 Sep 2009 9747
Acatistul Sfântului Bonifatie (19 decembrie/ 1 ianuarie) Acest sfânt este grabnic ajutător pentru animalele bolnave din gospodărie
19 Sep 2009 11385
Acatistul Sfântului Ignatie Teoforul - (20 Decembrie/ 2 ianuarie)
19 Sep 2009 10794
Acatistul Sfântului Ioan de Kronstadt - 20 Decembrie/ 2 ianuarie
21 Sep 2009 11322
Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Anastasia Romana
09 Nov 2010 14767
Acatistul Sfântului Ierarh Nifon al Constanţianei - 23 Decembrie
21 Sep 2009 16037
Acatistul Sfintei Eugenia - Sfântă Muceniţă - ( 24 Decembrie)
05 Nov 2010 11977
Acatistul Sfântului Nicodim cel Sfinţit de la Tismana - Preacuvios părinte! Arhimandritul Lavrei Sfintei Mănăstiri Tismana din Oltenia (26 decembrie)
21 Sep 2009 8010
**** Acatistul Sfântului Ştefan - - Sfânt Arhidiacon (27 decembrie)
22 Oct 2010 12952
Acatistul Sfinţilor 14 000 de prunci ucişi de Irod - (29 Decembrie)
21 Sep 2009 15615
Acatistul Sfintei Anisia - (30 decembrie)
23 Sep 2009 11554
**** Acatistul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare (1/14 Ianuarie)
22 Sep 2010 14851
Acatistul Sfântului Serafim de Sarov, mare făcător de minuni 2/15 Ianuarie
02 Mai 2011 13774
**** Acatistul Sfintei Iuliana din Lazarevo, ocrotitoarea celor căsătoriţi 2/15 Ianuarie
29 Mar 2012 11773
Acatistul Sfântului Efrem Cel Nou (prăznuit în 3 ian. ziua aflării moaştelor şi ziua de 5 mai ziua săvârşirii)
23 Sep 2009 18413
**** Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului - 7/20 Ianuarie
24 Sep 2010 15460
Acatistul Sfântului Antipa de la Calapodeşti - 10/23 Ianuarie
29 Sep 2009 10839
Acatistul Sfintei Muceniţe Tatiana - 12/25 Ianuarie
24 Ian 2011 12450
Acatistul Sfintei Nina - 14/27 Ianuarie
24 Ian 2011 13232
Acatistul Sfântului Antonie cel Mare - 17/30 Ianuarie
29 Sep 2009 16785
Acatistul Sfântului Atanasie al Alexandriei (cel Mare) - 18/31 Ianuarie
30 Sep 2009 16995
Acatistul Sfântului Macarie Egipteanul - (19 Ianuarie)
10 Oct 2009 9851
Acatistul Sfântului Marcu Mărturisitorul Episcopul Efesului - 19 Ianuarie
29 Sep 2009 9154
Acatistul Sfântului Lavrentie - 20 Ianuarie
10 Oct 2009 9744
Acatistul Sfântului Maxim Mărturisitorul – 21 Ianuarie
10 Oct 2009 11456
Acatistul Sfântului Mucenic Clement - 23 Ianuarie
03 Nov 2010 10319
Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Teologul - 25 Ianuarie
10 Oct 2009 10372
Acatistul Sfântului Mucenic Trifon - 1 februarie
17 Oct 2009 10063
AcatistulSfântului Fotie Mărturisitorul Patriarhul Constantinopolului - 6 Februarie
17 Oct 2009 9562
Acatistul Sfântului Partenie din Lampsakos, Ocrotitor al bolnavilor de cancer şi tămăduitor al tuturor bolilor - (7 FEBRUARIE)
28 Apr 2010 19777
- Acatistul Sfinţilor Teodor Tiron şi Teodor Stratilat (8 şi 17 februarie) pt diferitele necazuri şi mai ales ajută foarte mult pentru reuşiri la învăţătură şi la examene.
27 Oct 2009 16315
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Haralambie(10 februarie)
22 Sep 2010 11379
Acatistul Sfantului Mucenic Vlasie - ocrotitorul animalelor domestic - (11 februarie)
07 Nov 2009 22034
**** Acatistul Sfântului Ioan Casian - (29 februarie)
24 Sep 2010 12378
**** Acatistul Sfinţilor 40 Mucenici - 9 martie
24 Sep 2010 10006
Acatistul Sfântului Benedict de Nursia - 14 martie
06 Nov 2009 10673
Acatistul Sfântului Alexie - 17 martie
06 Nov 2009 8949
Acatistul Sfântului Arhanghel Gavriil - Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil - (26 martie, 13 iulie, 8 noiembrie)
07 Nov 2009 14639
Acatistul Sfântului Diodoh al Foticeii - 29 martie
12 Nov 2009 8566
Acatistul Sfantului Ioan Bogoslovul
09 Nov 2009 9681
Acatistul Sfintei Maria Egipteanca Sfântă Preacuvioasă Maică! (1 aprilie)
11 Nov 2009 8633
**** Acatistul Sfintei Teodora din Tesalonic - 5 APRILIE
25 Sep 2010 8805
Acatistul Sfântului Caliopie - Sfânt Mucenic - 7 aprilie
11 Nov 2009 8042
Acatistul Sfântului Calinic de la Cernica - 11 APRILIE
12 Nov 2009 8277
Acatistul Sfântului Sava Gotul (de la Buzău) - 12 aprilie
12 Nov 2009 8724
**** Acatistul Sfântului Sava de la Buzău - Sfânt Mucenic - (12 aprilie)
25 Nov 2009 8978
**** Acatistul Sfântului Pahomie de la Gledin - 14 Aprilie
25 Nov 2009 9679
**** Acatistul Sfintei Cuvioasei Muceniţe Tomaida - 14 Aprilie - Acatistul izbăvirii celor chinuiţi de îndreptăţirea de sine şi a celor ce doresc eliberarea de patimi
28 Apr 2010 9131
**** Acatistul Sfântului Vasile de la Poiana Mărului - Sfânt Cuvios (15 aprilie)
25 Nov 2009 10221
**** Acatistul Sfântului Ierarh Teotim I „Scitul” - 20 APRILIE
25 Nov 2009 9591
**** Acatistul Preacuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Macarie de la Saharna(13/26 mai)
28 Apr 2010 7951
**** Acatistul Sfinţilor Iorest şi Sava - Sfinţi Ierarhi Mitropoliţii Ardealului (24 aprilie)
25 Nov 2009 8548
**** Acatistul Sfintei Marii Muceniţe Irina - (5 Mai)
08 Dec 2009 10024
**** Acatistul Sfântului Simon Zilotul - 10 MAI
22 Feb 2010 10774
**** Acatistul Sfântului Amfilohie de la Poceaev - (12 mai)
22 Feb 2010 10344
**** Acatistul Sfântului Ioan Valahul Noul Mucenic (12 mai)
29 Apr 2010 12465
**** Acatistul Sfântului Ierarh Ignatie Brianceaninov(13 mai)
30 Apr 2010 9515
**** Acatistul Sfântului Părintelui nostru Pahomie cel Mare - (15 Mai)
12 Iul 2010 17039
**** Acatistul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeț(15 mai)
28 Iul 2010 8528
**** Acatistul Sfinților Împăraţi Constantin şi Elena(21 mai)
12 Iul 2010 11244
**** Acatistul Sfântului necunoscut de la Mănăstirea Neamț (24 mai 1986)(în timp de grea încercare sufletească)
12 Iul 2010 10229
**** Acatistul Sfântului Mucenic Ioan Rusul(27 Mai)
21 Iul 2010 8333
**** Acatistul Sfinților Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel(4 Iunie)
21 Iul 2010 6839
**** Acatistul Sfântului Părintelui nostru Visarion(6 iunie)
21 Iul 2010 11439
**** Acatistul Sfântului Luca al Crimeei, Făcătorul de minuni (Arhiepiscopul Luca Voino-Iasenetki)(11 iunie)
21 Iul 2010 15532
**** Acatistul Sfintei Muceniţe Achilina(13 Iunie)
21 Iul 2010 10952
**** Acatistul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava(2 iunie)
21 Iul 2010 8880
**** Acatistul Sfântului Ierarh Glicherie de la Slătioara Mărturisitorul (15/28 iunie)
28 Iul 2010 11237
**** Acatistul Sfinţilor Mucenici Manuil, Savel şi Ismail (17 IUNIE)
28 Iul 2010 8685
**** Acatistul Sf. Ierarh Ioan Maximovici făcătorul de minuni al vremurilor noastre(primul acatist)(19 iunie/2 iulie)
28 Iul 2010 11869
**** Acatistul Sfântului Cuvios Paisie cel Mare(19 iunie)
30 Iul 2010 7331
**** Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești(22 iunie)
29 Iul 2010 7999
**** Acatistul Sfintei Muceniţe Fevronia(pentru buna înţelegere între soţi)(13 Iunie)
28 Iul 2012 14369
**** Acatistul Sfântului GHERASIM KEFALONITUL - Izgonitorul demonilor (16 august și 20 octombrie)
30 Iul 2010 18172
**** Acatistul Sf. Ierarh Ioan Maximovici făcătorul de minuni al vremurilor noastre(al doilea acatist)(19 iunie/2 iulie)
30 Iul 2010 9320
**** Acatistul Sfântului împărat mucenic Nicolae, ţarul Rusiei(4 iulie)
01 Aug 2010 11731
**** Acatistul Sfinților Mucenici Cosma și Damian - doctorii cei fără de arginți(1iulie)
02 Aug 2010 8691
**** Acatistul Sfintei Chiriachi - Muceniţa - Purtătoare de biruinţă în nevoi şi necazuri grele - 7 (20) iulie
31 Iul 2010 12900
**** Acatistul Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt(2 iulie)
01 Aug 2010 6494
**** Acatistul Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuți(1 iulie)
07 Aug 2010 8167
**** Acatistul Sfinţilor Epictet preotul şi Astion monahul - Sfinţi Mucenici şi Doctori fără de arginţi!
07 Aug 2010 7307
**** Acatistul Sfintei Veronica, Sfântă Mironosiţă! (12 iulie)
24 Sep 2010 13388
**** Acatistul Sfintei Fericitei Eufrosina din Koliupanovo(16 iulie)
07 Aug 2010 8957
**** Acatistul Sfântului Nicodim Aghioritul(14 Iulie)
09 Aug 2010 11641
Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Eufimia(11iulie/16 septembrie)
08 Aug 2010 15467
**** Acatistul Sfintei Mironosiţe Maria-Magdalena (22 Iulie)
09 Aug 2010 10289
**** Acatistul Sfântului Prooroc Ilie(pentru secetă)(20 Iulie)
11 Aug 2010 11263
**** Acatistul Sfintei Marii Mucenițe Marina(17 iulie)
11 Aug 2010 13492
**** Acatistul Sfintelor Preacuvioaselor Maici Olimpiada - mângaierea celor ce poartă lăuntric Crucea vremilor de cumpănă şi Eupraxia (12 iulie)
06 Aug 2011 8271
**** Acatistul Sfântului Mucenic Emilian de la Durostor(18 iulie)
14 Aug 2010 9837
**** Acatistul Sfântului Gherman De Dumnezeu purtător şi făcător de minuni din Alaska - (9 august, 13 decembrie)
13 Aug 2010 11004
**** Acatistul Sintei Mucenițe Hristina(Cristina)(24 iulie)
16 Aug 2010 13161
**** Acatistul Sfintei Macrina(19 iulie)
22 Sep 2010 9662
**** Acatistul Noului Mucenic Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor
21 Aug 2010 7652
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Procopie (8 iulie)
23 Oct 2010 15377
****Acatistul Îngerului păzitor
27 Oct 2010 9050
**** Acatistul Sfântului Ciprian - Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina (I) - (2/15 octombrie)
27 Oct 2010 13857
**** Acatistul Sfântului Ciprian - Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina (II) - (2/15 octombrie)
27 Oct 2010 18836
**** Acatistul Părintelui nostru Iov, egumenul din Poceaev (28octombrie)
27 Oct 2010 14051
**** Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog(I)(12 Martie/12 octombrie)
29 Oct 2010 13519
**** Acatistul Preacuvioşilor Stareţi de la Optina(11 octombrie)
28 Oct 2010 8971
**** Acatistul Sfinţilor de la Mănăstirea Pecerska - (3/16 Decembrie)
28 Oct 2010 11118
**** Acatistul Sfinților Doctori fără de Arginți Cosma și Damian din Asia Mica(1 noiembrie)
29 Oct 2010 15135
**** Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog(II)(12martie/12octombrie)
01 Nov 2010 7122
**** Acatistul Sfântului Ioan cel Milostiv-Patriarhul Alexandriei (12/25 noiembrie)
03 Nov 2010 10655
**** Acatistul Cuviosului Părintelui nostru Stelian(Ocrotitorul pruncilor (copiilor))(26/9 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 16373
**** Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Ecaterina(Ocrotitoarea familiei și a femeilor cu grele nașteri precum și a pruncilor slabi și a persoanelor în vârstă)(24/7 noiembrie/decembrie)
06 Dec 2010 16838
**** Acatist către toţi Sfinţii care au strălucit în pământurile Apusului
01 Nov 2010 9427
**** Acatistul Sfinţilor Gurie, Samon şi Aviv(protectorii căsătoriei)(15/28 noiembrie)
03 Nov 2010 17073
**** Acatistul Cuviosului Ioanichie, Schimonahul din valea chiliilor(26 iulie)
04 Nov 2010 6628
****Acatistul Sfântului Daniil Sihastrul(18/31 decemrbie)
04 Nov 2010 8268
**** Acatistul Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului(339-397)(primul acatist)(7/20 decembrie)
31 Mar 2013 11554
**** Acatistul Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului(339-397)(al doilea acatist)(7/20 decembrie)
05 Nov 2010 8355
Acatistul Sfântului Teofan Zăvorâtul -10/23 ianuarie
19 Ian 2011 8949
****Acatistul Sfintei Muceniţe Sofia şi a celor trei fiice ale sale: Pistis (Credinţa), Elpis (Nădejdea), şi Agapis (Dragostea)
10 Iun 2011 18887
**** Acatistul Sf. Iona din Kiev
10 Iun 2011 10003
****Acatistul Tuturor Sfinţilor
18 Iun 2011 10579
****Acatistul tuturor sfinţilor români
18 Iun 2011 7229
****Acatistul Sfântului Ierarh Gligherie Mărturisitorul
28 Iun 2011 5479
**** Acatistul Sfântului Marelui Mucenic Pantelimon, tămăduitorul de boli (27 iulie/9 august)
08 Aug 2011 14567
**** Acatistul Sfinţilor Adrian şi Natalia- Sfinţi Mucenici - 26 august (8 septembrie)
07 Sep 2011 16500
*** Acatistul Sfintelor Femei iubitoare de Dumnezeu
28 Iul 2012 8139
Acatistul Sfântului Eftimie cel Mare (20 ianuarie)
28 Iul 2012 4623
**** Acatistul Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan(30 Ianuarie)
11 Feb 2014 14789
4. Acatistele unor icoane, minuni, locuri și obiec
Acatistul Maicii Domnului Pantanasa "Vindecatoarea de Cancer"
28 Oct 2010 15629
**** Acatistul icoanei Maicii Domnului „Prodromița”
06 Nov 2010 12806
**** Acatistul Maicii Domnului - La icoana Sporirea Minţii - (15/28 august)
28 Oct 2010 23285
Acatistul Înălţării Sfintei Cruci - 1 august
06 Nov 2010 13355
Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Kazan (8/21 iulie şi 22 octombrie/ 4 noiembrie)
31 Oct 2010 13795
Acatistul Sfintei Cruci – 14/27 septembrie
06 Nov 2010 12477
Acatistul Maicii Domnului - La icoana Plângătoare de la Boian-(25 septembrie/8 octombrie)
03 Nov 2010 12442
**** Acatistul Maicii Domnului „Potirul Nesecat” (Izbăvitoare de beţie)
17 Apr 2011 25884
**** Acatistul Sfântului Mormânt al Mântuitorului nostru Iisus Hristos
25 Sep 2010 11456
**** Acatistul icoanei Maicii Domnului "Bucurie neaşteptată"
27 Oct 2010 61711
****Acatistul Preasfintei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu în cinstea Icoanei : "Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră"
27 Oct 2010 21124
****Acatistul Maicii Domnului în cinstea icoanei Sale făcătoare de minuni de la Mănăstirea Vărzăreşti
27 Oct 2010 11428
****Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Hârbovăţ
27 Oct 2010 8633
**** Acatistul Maicii Domnului la Icoana de la Krasna
22 Oct 2010 10169
****Acatistul Icoanei Maicii Domnului "Potoleşte întristările noastre"
08 Dec 2010 15493
****Acatistul Maicii Domnului la Icoana cu şapte săgeţi
24 Dec 2010 20606
****Acatistul Maicii Domnului la icoana "Caută la smerenia"
25 Iun 2011 8446
5. Alte acatiste
**** Acatistul pentru cei adormiți
01 Apr 2011 12322
**** Acatistul pentru pruncii avortați
28 Oct 2010 10474
**** Acatistul Nunţii
28 Oct 2010 8079
****Acatist de pocăinţă pentru iertarea păcatelor
08 Apr 2011 16216
Paraclise și canoane
#### Canonul de pocăinţă către Mântuitorul nostru Iisus Hristos
19 Sep 2014 38174
#### Paraclisul Cuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Siluan Athonitul
25 Sep 2010 9740
#### Canon de pocăință către Domnul nostru Iisus Hristos pentru pruncii avortați
23 Mar 2011 21356
#### Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (Acest paraclis se citeşte la întristarea sufletului şi la vreme de nevoie)
23 Mar 2011 36938
#### Paraclisul Sfântului Efrem cel Nou - la vreme de mâhnire, de boală, de primejdie ori de grea suferinţă
21 Iul 2010 12581
#### Paraclisul Icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu
21 Iul 2010 12967
#### Paraclisul sau Canonul de mângâiere a Sfântului Grigorie Palama
12 Iul 2010 10825
#### Paraclisul sau Canonul Sfântului Ioan Rusul Nou făcător de minuni!(27 mai)
12 Iul 2010 10360
#### Paraclisul sau Canonul Sfântului Mare Mucenic Ioan Cel Nou de la Suceava(pentru vânzare bună)(2 iunie)
21 Iul 2010 8675
#### Paraclisul sau Canonul salvării sufletelor din iad de câtre cei șapte Sfinți Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Varahil, Evgudil, Uriil și Salatail
13 Aug 2010 15445
#### Paraclisul Prea Cuvioasei Maicii Noastre Parascheva(14/27octombrie)
25 Sep 2010 9810
#### Canon de rugăciune la vreme de necazuri
26 Sep 2010 16103
#### Canonul întâi de rugăciune al bolnavului
23 Mar 2011 11637
#### Canon de pocăință a celui căzut în desfrânare
26 Sep 2010 16855
#### Canon de pocăință a celui ce se află în temniță
26 Sep 2010 8370
#### Canon de rugăciune pentru mântuirea copiilor
26 Sep 2010 15414
#### Canon de rugăciune pentru copilul bolnav
23 Mar 2011 23122
#### Canon de rugăciune a copiilor
26 Sep 2010 9760
#### Paraclisul Sf. Ap. Andrei, Cel întâi chemat, Apostolul românilor
04 Nov 2010 16517
#### Canonul de rugăciune către îngerul păzitor al vieții omului
23 Mar 2011 12530
#### Al doilea paraclis către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu(la vreme de întristare sufletească şi la orice întâmplare grea)
23 Mar 2011 16070
#### Canonul al doilea de rugăciune al bolnavului
23 Mar 2011 8382
#### Canon de rugăciune către puterile cerești și către toți sfinții
10 Iun 2011 9113
Canon de rugăciune al Sfântului Ierarh Petru Movilă împotriva ereziei şi apostaziei şi pentru împăcarea Bisericii
12 Ian 2012 5311
####Canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanul
27 Feb 2012 18898
Rugăciuni
Rugaciune către Bunul Dumnezeu cu mijlocirea tuturor sfinţilor
07 Feb 2010 34940
Rugăciune către Cuviosul Moise Arapul pentru vindecarea de patima băuturii
20 Sep 2014 43563
Psalmul 50
07 Feb 2010 27878
Psalmul 90. O cântare de laudă a lui David
02 Mar 2012 16388
Rugaciune catre Sfantul Mucenic Trifon
07 Feb 2010 17118
+++ Rugăciune înainte de călătorie
02 Mar 2012 29688
+++ Rugăciunea înainte şi după masă
30 Sep 2012 47518
Rugăciunile începătoare
07 Feb 2010 27012
Rugăciune la năvălirea demonilor
08 Feb 2011 15566
Rugăciune înaintea începerii unei lucrări
07 Feb 2010 27808
Rugăciune în vremuri de nevoie
07 Feb 2010 24977
+++ Rugăciune pentru copilul bolnav
28 Mai 2011 15765
Rugăciune la început de an şcolar
07 Feb 2010 22402
Rugăciunea ultimilor Părinţi de la Optina
07 Feb 2010 17671
Rugăciunea de dimineaţă Sfântului Grigorie Palama
07 Feb 2010 18197
Rugăcunea de luni
07 Feb 2010 15310
Rugăciunea de marţi
07 Feb 2010 14270
Rugăciunea de miercuri
07 Feb 2010 15290
Rugăciunea de joi
07 Feb 2010 15292
Rugăciunea de vineri
07 Feb 2010 16894
Rugăciunea de sâmbătă
07 Feb 2010 18294
Rugăciunea de duminică
07 Feb 2010 18412
Nepătată,neîtinată,nestricată,fara prihana,curată fecioara,a lui Dumnezeu
27 Mar 2009 9457
Nepătată,neîtinată,nestricată,fara prihana,curată fecioară,a lui Dumnezeu
07 Feb 2010 13487
Rugăciune catre Mîntuitorul Hristos
07 Feb 2010 16733
Rugăciunea copiilor mici
07 Feb 2010 15902
Altă rugăciune a copiilor mici
07 Feb 2010 14541
Rugăciune la sfârşitul Sfintei Liturghii
07 Feb 2010 13630
Rugăciune pentru mântuire
07 Feb 2010 19378
Rucăciune a creştinilor ortodocşi pentru vremurile de acum
07 Feb 2010 13172
Rugaciunea Sfantului Filaret
07 Feb 2010 12534
Rugaciunea celui ferecat în temnita neputintelor vietii
07 Feb 2010 15284
Rugaciunile inainte de Dumnezeiasca Impartasire
07 Feb 2010 10805
Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos
27 Iun 2011 15307
Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos II
27 Iun 2011 12950
Rugaciune pentru împacare, întelegere si înmultirea dragostei
02 Mar 2012 18292
Rugaciune gasita în buzunarul unui soldat rus necunoscut cazut în timpul celui de-al doilea razboi mondial
07 Feb 2010 17013
Suspinarea în rugăciunea către Domnul a Ieroschimonahului Partenie din Kiev
07 Feb 2010 12709
Rugaciunea retinerii
22 Sep 2014 27105
Rugaciunea Maicii Domnului "Sporirea Mintii"
07 Feb 2010 21786
+++ Rugăciune la aprinderea candelei
23 Mar 2011 23340
Rugăciune către Prea Curata Stăpână!
07 Feb 2010 23146
Rugaciune pentru căsătorie
07 Feb 2010 42375
Rugăciunile naşterii
07 Feb 2010 22950
Rugăciunea de fiecare zi a Sfântului Ierarh Filaret al Moscovei
07 Feb 2010 18439
POMELNIC - atât pt monah cât şi pt mirean (rugăciune)
16 Sep 2012 21820
+++ Rugăciune la timp de boală I
21 Aug 2010 15243
Rugaciunea sotiei pentru sotul ei
07 Feb 2010 28230
+++ Rugăciunea copilului pentru părinți
28 Mai 2011 20686
+++ Rugăciunea părinților pentru copii I
28 Mai 2011 24457
+++ RUGĂCIUNE pentru ÎMPĂCAREA CELOR ÎNVRĂJBIȚI
08 Feb 2010 31331
+++ Rugăciunea tinerilor care vor să se căsătorească(care și-a găsit partenerul)
08 Feb 2010 18625
+++ Rugăciunea soților
08 Feb 2010 17452
+++ Rugăciune pentru căsătorie(pt cei care nu și-au găsit încă partenerul)
02 Mar 2012 50946
+++ Rugăciunea celor ce se căsătoresc(ce au data nunții deja stabilită)
07 Feb 2010 14737
+++ Rugăciunea soţilor care nu au copii
28 Mai 2011 21028
+++ Rugaciune pentru pruncul ce se afla in pantecele mamei
07 Feb 2010 23097
+++ Rugăciune pentru cei decedați
07 Feb 2010 23247
+++ Rugăciune pentru cei bolnavi
24 Iun 2011 29528
+++ Rugăciunea soțului pentru soția sa
10 Feb 2010 16934
+++ Rugăciunea părinților pentru căsătoria copilului
10 Feb 2010 21627
+++ Rugăciunea văduvei
10 Feb 2010 12006
+++ Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul care se rostește în Sfântul și Marele Post
10 Feb 2010 15617
+++ Plânsurile Sfântului Efrem Sirul(de luni până duminică)
14 Feb 2010 19420
+++ Rugăciune pentru bolnavul care nu poate dormi
26 Feb 2010 15602
+++ Rugăciune la moartea unuia din soți
10 Feb 2010 11342
+++ Rugăciunea părintelui la moartea fiului sau a fiicei
10 Feb 2010 11985
+++ Rugăciunea copiilor la moartea unuia din părinți
10 Feb 2010 12145
+++ Rugăciune la moartea unui prieten
10 Feb 2010 12797
+++ Rugăciune la timp de boală II
21 Aug 2010 14596
+++ Rugăciune care se citeste în fiecare post
10 Feb 2010 16231
+++ Rugăciunea învățăceilor
10 Feb 2010 13674
+++ Rugăciune către Îngerul Păzitor
27 Sep 2014 26529
+++ Rugăciunea copilului fricos
10 Feb 2010 15901
+++ Rugăciune pentru frați și surori
10 Feb 2010 19927
+++ Rugăciune când intri în biserică
20 Feb 2010 14228
+++ Rugăciune când intri în biserică (la icoana Mântuitorului)
20 Feb 2010 16162
+++ Rugăciune când intri în biserică (la icoana Maicii Domnului)
20 Feb 2010 19005
+++ Rugăciune la ieșirea din Biserică
20 Feb 2010 14366
+++ Rugăciunea către Sfântul cuvios Stelian, ocrotitorul copiilor și al mamelor
26 Feb 2010 28561
+++ Rugăciune pentru sfârșitul vieții
22 Feb 2010 20598
+++ Rugăciunea iconarului
22 Feb 2010 18804
+++ Rugăciune de dimineață scrisă de Părintele Arsenie Boca
18 Sep 2014 49184
+++ Rugăciune pentru citirea cu folos a Sfintei Scripturi
26 Feb 2010 18425
+++ Rugăciunea pentru copiii ce nu pot lesne învăța
02 Oct 2012 30506
+++ Rugăciunea către Sfântul Proroc Ilie, la vreme de secetă
26 Feb 2010 19237
+++ Rugăciunea celui slăbit de durerile dinţilor - către preaslăvitul mucenic Antipa
02 Mar 2010 27221
+++ Rugăciune la zi de naștere
12 Mar 2010 35009
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşi I
14 Sep 2012 73094
+++ Rugăciune puternică pentru momentele grele ale vieţii
08 Mai 2013 475774
+++ Rugăciune pentru iubirea şi dragostea familială
02 Mar 2012 17576
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşi II
13 Iul 2011 13294
+++ Rugăciune pentru ajutor în gospodărie
20 Aug 2010 24074
+++ Rugăciune pentru pierderi şi furt
21 Aug 2010 28093
+++ Rugăciune pentru cei ce s-au depărtat de la Dreapta Credinţă
21 Aug 2010 11292
+++ Rugăciune pentru naştere de fii
21 Aug 2010 11724
+++ Rugăciune la timp de boală III
21 Aug 2010 15249
+++ Rugăciune pentru căsătorie
21 Aug 2010 21631
+++ Rugăciune pentru cei din închisori
21 Aug 2010 18034
+++ Rugăciune pentru elevi de la școală
21 Aug 2010 44649
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşii noştri și ai Bisericii
13 Iul 2011 11020
+++ Rugăciune pentru prigonitori
21 Aug 2010 9985
+++ Rugăciune pentru izgonirea duhurilor necurate
22 Aug 2010 17624
+++ Rugăciunea celor care merg la judecată
22 Aug 2010 23011
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Nazareth
01 Sep 2010 9547
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Sfânta Peşteră a Naşterii Domnului
01 Sep 2010 10099
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Râul Iordan
01 Sep 2010 10979
+++ Rugăciuni către Domnul Iisus Hristos
27 Iun 2011 46773
+++ Rugăciune pentru părintele duhovnic
26 Sep 2010 16867
+++ Rugăciunea unui judecător
26 Sep 2010 12091
+++ Rugăciune pentru o moarte bună
24 Sep 2010 13488
+++ Rugăciunea celui întemnițat
25 Sep 2010 11088
+++ Rugăciunea celui ferecat în temnița neputințelor vieții
26 Sep 2010 10324
+++ Rugăciune la pierderea sarcinii cu voia sau fără de voie.
01 Dec 2010 16848
+++ Rugăciune pentru vederea păcatului propriu
26 Ian 2011 15170
+++Rugăciune la vreme de ispită
03 Oct 2011 15991
+++Rugăciune împotriva farmecelor şi bântuirii duhurilor rele
08 Feb 2011 24769
+++Rugăciune pentru cei nefericiţi
14 Feb 2011 17178
+++Rugăciune către Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu – La vreme de necaz şi de întristare
17 Feb 2011 35485
+++ Rugăciunea Sfântului Paisie Aghioritul pentru lume
01 Mar 2011 17068
+++ Rugăciune la începutul Postului Mare
07 Mar 2011 16762
+++Rugăciune înainte de spovedanie
15 Mar 2011 33097
+++ Rugăciunile Sfântului Ioan Gură de Aur (Chrysostom)
23 Mar 2011 12693
+++ Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare
23 Mar 2011 20260
+++ Rugăciunea Sfântului Ioan Damaschinul
23 Mar 2011 11999
+++ Rugăciune de laudă și mulțumire
23 Mar 2011 26552
+++ Trei rugăciuni care se citesc la începutul zilei
06 Apr 2011 22658
+++ Rugăciune către Sfântul mare Mucenic Pantelimon(vindecătorul de boli)
08 Aug 2011 20096
+++ Rugăciune pentru vindecarea celui bolnav
24 Iun 2011 24788
+++Rugăciune de pocăinţă
09 Apr 2011 17030
+++Rugăciune la întristări, spaimă, gânduri şi vise urâte care tulbură pe om
17 Apr 2011 27029
+++Rugăciune către Sfântul Duh
11 Iun 2011 17799
+++ Rugăciunea părinților pentru copii II
28 Mai 2011 25876
+++ Rugăciune pentru copilul căzut în păcat
28 Mai 2011 14064
+++ Rugăciune părințolor către Sfântul ocrotitor al copilului
28 Mai 2011 15015
+++ Rugăciunea părinților pentru luminarea minţii copilului
28 Mai 2011 32656
+++ Rugăciunea părinților pentru ajutor copilului la examen
28 Mai 2011 50691
+++ Rugăciunea părinților pentru copilul nou-născut
28 Mai 2011 15892
+++ Rugăciunile nașilor pentru finii de cununie
28 Mai 2011 9734
+++ Rugăciunea naşilor pentru finul de Botez
28 Mai 2011 19051
+++ Rugăciune pentru copilul înfiat
28 Mai 2011 9581
+++ Rugăciune pentru copiii orfani
28 Mai 2011 10168
+++ Rugăciunea părinților pentru copiii care se află în călătorie
28 Mai 2011 12938
+++Rugăciune de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu
11 Iun 2011 16498
+++Rugăciune către Sfânta Treime
15 Iun 2011 13770
+++Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos (III)
27 Iun 2011 16542
+++Rugăciune pentru omul bolnav
22 Iul 2012 12535
+++Rugăciune pentru o inimă deznădăjduită
25 Iun 2011 14039
+++Rugăciune la revărsatul zorilor (A fericitului Sofronie de la Esex)
26 Iun 2011 10796
Rugăciunea Sfântului Siluan Athonitul pentru lume
24 Sep 2011 10159
+++Rugăciunea femeii însărcinate
22 Iul 2012 42989
Rugăciune pentru casă şi bunăstarea familiei
22 Iul 2012 43437
Rugăciunile Înaintea Sfintei Împărtăşanii
22 Iul 2012 6307
+++Rugăciunea bolnavului înainte de operație
22 Iul 2012 7155
+++ Rugăciunea ortodocşilor pentru un ales al lui Dumnezeu
13 Aug 2012 4363
+++ Rugăciunea pentru neam
13 Aug 2012 5416
 
Calendar


 

Ultimile articole
 Descarcă în formatul preferat.
    

 
 

 
Православие.Ru  Filme Ortodoxe
Logos.md  Frumoasa.md
Teologie.net  Teologie.md
Biblioteca ortodoxa digitala VIOSTIL  Personalitati basarabene
Biserica Ortodoxa din Moldova