Biblioteca ortodoxă

 
1. Acatiste închinate persoanelor Sfintei Treimi
**** Acatistul Sfintei Treimi(24 mai)
01 Oct 2011 16785
**** Acatist de mulțumire - Slavă lui Dumnezeu pentru toate
22 Sep 2010 19233
**** Acatistul Naşterii Domnului (25 Decembrie/ 7 ianuarie)
19 Sep 2010 11543
**** Acatistul Botezului Domnului (6/19 Ianuarie)
15 Iun 2012 9680
**** Acatistul Întâmpinării Domnului (2/15 februarie)
15 Iun 2012 13896
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos liniștitorul sufletelor noastre
20 Sep 2010 21557
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos - Calea, Adevărul şi Viaţa
15 Iun 2012 10311
**** Acatistul Darurilor Sfinte şi Tămăduirilor de Boli al Domnului Iisus Hristos
15 Iun 2012 15196
**** Acatistul Sfintei Învieri a Domnului
15 Iun 2012 8577
**** Acatist către Dumnezeu Fiul pentru izbăvire de necazuri
15 Iun 2012 15840
**** Acatist către Dumnezeu Fiul pentru izbăvire de boală
15 Iun 2012 11987
**** Acatist de mulţumire către Domnul Iisus Hristos
15 Iun 2012 19195
**** Acatistul către Atotputernicul Dumnezeu, la vreme de necaz sau de ispită
15 Iun 2012 40143
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos
25 Sep 2014 25348
****Acatistul Pogorârea Sfântului Duh (II)
15 Iun 2012 8215
****Acatist de mulţumire Lui Dumnezeu Tatăl
27 Oct 2010 18036
****Acatistul Binecuvântărilor Cereşti al Domnului Iisus Hristos
10 Feb 2012 11171
****Acatistul Sfintei Lumini Cereşti a Domnului Iisus Hristos
14 Iun 2012 14281
****Acatistul Protecţiei Sfinte a Domnului Iisus Hristos
14 Iun 2012 12287
****Acatistul Pogorârea Sfântului Duh (I)
21 Iun 2013 14660
****Acatist pentru izbăvirea de boală către preadulcele Iisus, doctorul sufletelor şi a trupurilor noastre
14 Iun 2012 11049
****Acatistul Intrării Domnului în Ierusalim
01 Oct 2011 8858
****Acatistul Înălţării Domnului
12 Iun 2013 5290
2. Acatiste închinate Maicii Domnului
**** Acatistul Maicii Domnului - Bucuria tuturor celor necăjiţi
29 Oct 2010 16164
Acatistul Adormirii Maicii Domnului - (15/28 august)
21 Aug 2012 17133
**** Acatistul Maicii Domnului Pentru împăcarea celor învrăjbiţi 13 August
20 Sep 2010 17603
**** Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului(1/14 octombrie)
27 Oct 2010 20165
**** Acatistul Intrării în Biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie / 4 decembrie)
03 Nov 2010 13632
**** Acatistul Buneivestiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria - 25 martie
20 Sep 2010 12349
**** Acatistul Maicii Domnului, Arătătoarea Căii
15 Oct 2010 15655
**** Acatistul Maicii Domnului - povățuitoarea copiilor
25 Sep 2010 10420
**** Acatistul de Laudă Sfântă al Maicii Domnului
05 Oct 2010 11688
****Acatistul Izvorului Tămăduirilor Născătoarei de Dumnezeu
22 Oct 2010 11575
**** Acatistul Maicii Domnului Umilenia(Floarea Smereniei)
24 Oct 2010 13951
****Acatistul Maicii Domnului "Grabnică ascultătoare"
27 Oct 2010 16517
****Imnul Acatist al Maicii Domnului - la Rugul Aprins
22 Dec 2010 18650
**** Acatistul Maicii Domnului, Apărătoarea noastră în ziua înfricoșătoare a Judecății de Apoi
24 Mai 2011 8054
**** Acatistul naşterii Maicii Domnului - (8/21 septembrie)
21 Sep 2011 13062
3. Acatiste închinate Sfinților și Sfintelor
Acatistul Sfintei Fericitei Maicii Matroana(19 aprilie)
20 Nov 2009 19419
**** Acatistul şi viaţa Sfintei Cuvioasei Xenia(24 ianuarie)ajutătoare la nevoinţe băneşti
19 Apr 2011 18781
Acatistul şi viaţa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă (6 mai)
25 Iun 2009 11812
Acatistul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel
11 Iul 2009 11719
Acatistul Sfintilor Mucenici si Doctori fara de arginti Epictet preotul si Astion Monahul
22 Aug 2009 7727
Acatistul Sfintei împărătese Olga
26 Aug 2009 13383
Acatistul Binecredinciosului Voievod al Moldovei Ştefan cel Mare şi Sfânt - 2 IULIE
26 Aug 2009 7130
Acatistul Cuviosului Părintelui nostrum Paisie Aghioritul - 12 iulie
26 Aug 2009 8585
Acatistul Sfinţilor Brâncoveni - (16 august)
26 Aug 2009 7315
Acatistul Sfântului Ioan Iacob Hozevitul 5 august
27 Aug 2009 13778
Acatistul schimbării la faţă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos 6 august
27 Aug 2009 12175
Acatistul Sfintei Teodora de la Sihla - Sfanta Cuvioasa - (7 august)
15 Sep 2010 11646
Acatistul Cuviosului Moise Ungurul - (26 iulie / 8 august) (pt ajutor în patima desfrânării şi în toată lupta cu trupul)
27 Aug 2009 17428
Acatistul Sfântului Fanurie – 27 AUGUST
05 Apr 2011 10588
Acatistul Sfântului Cuviosului Moise Etiopianul - (28 august)
28 Aug 2009 8999
Acatistul Sfântului Alexandru, Patriarhul Constantinopolului - (30 august)
28 Aug 2009 9363
Acatistul Sfântului Ierarh Varlaam - (30 august)
28 Aug 2009 8692
Acatistul Sfântului Alexandru din Svir - - Sfânt Cuvios Părinte ! - (30 august)
28 Aug 2009 10481
Acatistul Sfântului Arhanghel Mihail - (6/19 septembrie, 8/21 noiembrie)
16 Sep 2009 14915
Acatistul Sfinţilor Ioachim şi Ana – 9/22 septembrie
16 Sep 2009 14228
Acatistul Sfântului Onufrie de la Verona - (9/22 septembrie)
16 Sep 2009 10326
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Nichita Gotul(15 septembrie)
28 Aug 2009 8327
Acatistul Sfântului Teodosie de la Brazi - (22 septembrie)
28 Aug 2009 8002
Acatistul Sfântului Siluan Athonitul - (24 septembrie)
28 Aug 2009 8009
Acatistul Sfintei Tecla - Cea întocmai cu Apostolii - (24 septembrie/ 7 octombrie)
16 Sep 2009 8011
Acatistul Sfântului Sergie de Radonej - Sfânt Preacuvios! - (25 septembrie/ 8 octombrie)
16 Sep 2009 8128
Acatistul Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan - (26 Septembrie/ 9 octombrie)
16 Sep 2009 8479
Acatistul Sfântului Antim Ivireanul- (27 septembrie)/ 10 octombrie
16 Sep 2009 7949
**** Acatistul Sfântului Apostol Toma - (6/19 octombrie)
28 Oct 2010 9551
**** Acatistul Cuviosului Ambrozie de la Optina(10/23 octombrie)
28 Oct 2010 8662
**** Acatistul Cuvioasei maicii nostre Parascheva (14/28 octombrie)
07 Nov 2010 8284
**** Acatistul Sfinților Mărturisitori Visarion, Sofronie și al Mucenicului Oprea (21/3 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 7303
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir - (26/8 octombrie/noiembrie)
27 Oct 2010 8497
**** Acatistul Prea Cuviosului Părintelui nostru Dimitrie din Basarabi(27/9 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 7622
**** Acatistul Sfântului Teofil - Sfânt nebun pentru Hristos(28/10 octombrie/noiembrie)
03 Nov 2010 11040
**** Acatistul Sfinților Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel - apărători și mărturisitori ai Ortodoxiei pe pământul transilvan(21/3 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 8746
**** Acatistul Sfântului Mucenic Nestor care a pătimit(27/9 octombrie/noiembrie)
03 Nov 2010 8411
**** Acatistul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil(8/21 Noiembrie)
30 Oct 2010 11871
**** Acatistul Sfântului Arhanghel Rafail 8/21 Noiembrie
29 Oct 2010 10386
**** Acatistul Sfântului Nectarie de Eghina(Taumaturghul) Noul făcător de minuni - pentru boli (primul acatist)(Vindecătorul de cancer)(9/22 noiembrie)
17 Apr 2011 14535
**** Acatistul Sfântului Nectarie de Eghina(Taumaturghul) Noul făcător de minuni - pentru boli (al doilea acatist)(Vindecătorul de cancer)(9/22 noiembrie)
17 Apr 2011 23739
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina (11/24 noiembrie)
30 Nov 2010 14531
Acatistul Sfantului Teodor Studitul (11/24 Noiembrie)
29 Oct 2010 9512
**** Acatistul Sfântului Ioan Gură de Aur (13/26 Noiembrie)
28 Oct 2010 10656
**** Acatistul Sfântului Grigorie Palama Arhiepiscopul Tesalonicului(14/27 noiembrie)
30 Oct 2010 8415
**** Acatistul Sfântului Paisie Velicikovski (15/28 noiembrie)
31 Oct 2010 8803
**** Acatistul Cuviosului Parintelui nostru Grigorie Decapolitul (20 noiembrie/3 decembrie)
28 Oct 2010 9211
**** Acatistul Sfântului Antonie de la Iezeru Vâlcea (23/6 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 12427
**** Acatistul Sfântului Clement Episcopul Romei (24/7 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 8621
**** Acatistul Sfântului Mercurie - Sfânt Mare Mucenic(25/8 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 9681
**** Acatistul Sfântului Grigorie Sinaitul(27/10 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 9750
**** Acatistul Sfântului Mucenic Iacov Persul (27/10 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 8963
**** Acatistul Preacuviosului Arsenie Boca(Protector al familiei) (28/11 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 52365
**** Acatistul Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat(30/13 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 12574
**** Acatistul Preacuviosului Părinte Porfirie - noul făcător de minuni(2/15 decembrie)
05 Nov 2010 10351
Acatistul Sfântului Gheorghe de la Cernica - Sfânt Cuvios (3 decembrie)
16 Dec 2010 10181
Acatistul Sfintei Varvara (4/17 decembrie)
05 Nov 2010 8498
Acatistul Sfântului Sava cel Sfinţit- Sfânt Cuvios Părinte - (5/18 Decembrie)
05 Nov 2010 13463
**** Acatistul Sfântului Nicolae - Ierarh al Mirelor Lichiei(marele făcător de minuni)(6/19 decembrie)
15 Dec 2010 31459
**** Acatistul Sfintei Filofteia - Sfântă Muceniţă (7/20 decembrie)
19 Dec 2010 14512
**** Acatistul Sfântului Ierarh Spiridon(mare făcător de minuni)(12/25 decembrie)
05 Nov 2010 28966
Acatistul Sfântului Elefterie – 15/28 Decembrie
19 Sep 2009 8939
Acatistul Sfântului Prooroc Daniil 17 Decembrie
19 Sep 2009 11051
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Sebastian (18/31 Decembrie)
19 Sep 2009 9986
Acatistul Sfântului Mucenic şi Ierarh Modest (18/31 Decembrie) Acest sfânt este grabnic ajutător pentru animalele bolnave din gospodărie
19 Sep 2009 8490
Acatistul Sfântului Bonifatie (19 decembrie/ 1 ianuarie) Acest sfânt este grabnic ajutător pentru animalele bolnave din gospodărie
19 Sep 2009 10034
Acatistul Sfântului Ignatie Teoforul - (20 Decembrie/ 2 ianuarie)
19 Sep 2009 9483
Acatistul Sfântului Ioan de Kronstadt - 20 Decembrie/ 2 ianuarie
21 Sep 2009 9959
Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Anastasia Romana
09 Nov 2010 13114
Acatistul Sfântului Ierarh Nifon al Constanţianei - 23 Decembrie
21 Sep 2009 14059
Acatistul Sfintei Eugenia - Sfântă Muceniţă - ( 24 Decembrie)
05 Nov 2010 10575
Acatistul Sfântului Nicodim cel Sfinţit de la Tismana - Preacuvios părinte! Arhimandritul Lavrei Sfintei Mănăstiri Tismana din Oltenia (26 decembrie)
21 Sep 2009 7051
**** Acatistul Sfântului Ştefan - - Sfânt Arhidiacon (27 decembrie)
22 Oct 2010 11230
Acatistul Sfinţilor 14 000 de prunci ucişi de Irod - (29 Decembrie)
21 Sep 2009 14109
Acatistul Sfintei Anisia - (30 decembrie)
23 Sep 2009 10091
**** Acatistul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare (1/14 Ianuarie)
22 Sep 2010 11973
Acatistul Sfântului Serafim de Sarov, mare făcător de minuni 2/15 Ianuarie
02 Mai 2011 12016
**** Acatistul Sfintei Iuliana din Lazarevo, ocrotitoarea celor căsătoriţi 2/15 Ianuarie
29 Mar 2012 10122
Acatistul Sfântului Efrem Cel Nou (prăznuit în 3 ian. ziua aflării moaştelor şi ziua de 5 mai ziua săvârşirii)
23 Sep 2009 16617
**** Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului - 7/20 Ianuarie
24 Sep 2010 13249
Acatistul Sfântului Antipa de la Calapodeşti - 10/23 Ianuarie
29 Sep 2009 9446
Acatistul Sfintei Muceniţe Tatiana - 12/25 Ianuarie
24 Ian 2011 10519
Acatistul Sfintei Nina - 14/27 Ianuarie
24 Ian 2011 11081
Acatistul Sfântului Antonie cel Mare - 17/30 Ianuarie
29 Sep 2009 14850
Acatistul Sfântului Atanasie al Alexandriei (cel Mare) - 18/31 Ianuarie
30 Sep 2009 14190
Acatistul Sfântului Macarie Egipteanul - (19 Ianuarie)
10 Oct 2009 8413
Acatistul Sfântului Marcu Mărturisitorul Episcopul Efesului - 19 Ianuarie
29 Sep 2009 7401
Acatistul Sfântului Lavrentie - 20 Ianuarie
10 Oct 2009 8557
Acatistul Sfântului Maxim Mărturisitorul – 21 Ianuarie
10 Oct 2009 7829
Acatistul Sfântului Mucenic Clement - 23 Ianuarie
03 Nov 2010 8988
Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Teologul - 25 Ianuarie
10 Oct 2009 9151
Acatistul Sfântului Mucenic Trifon - 1 februarie
17 Oct 2009 8749
AcatistulSfântului Fotie Mărturisitorul Patriarhul Constantinopolului - 6 Februarie
17 Oct 2009 8064
Acatistul Sfântului Partenie din Lampsakos, Ocrotitor al bolnavilor de cancer şi tămăduitor al tuturor bolilor - (7 FEBRUARIE)
28 Apr 2010 16944
- Acatistul Sfinţilor Teodor Tiron şi Teodor Stratilat (8 şi 17 februarie) pt diferitele necazuri şi mai ales ajută foarte mult pentru reuşiri la învăţătură şi la examene.
27 Oct 2009 13894
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Haralambie(10 februarie)
22 Sep 2010 8818
Acatistul Sfantului Mucenic Vlasie - ocrotitorul animalelor domestic - (11 februarie)
07 Nov 2009 18333
**** Acatistul Sfântului Ioan Casian - (29 februarie)
24 Sep 2010 10815
**** Acatistul Sfinţilor 40 Mucenici - 9 martie
24 Sep 2010 8617
Acatistul Sfântului Benedict de Nursia - 14 martie
06 Nov 2009 9526
Acatistul Sfântului Alexie - 17 martie
06 Nov 2009 7782
Acatistul Sfântului Arhanghel Gavriil - Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil - (26 martie, 13 iulie, 8 noiembrie)
07 Nov 2009 12722
Acatistul Sfântului Diodoh al Foticeii - 29 martie
12 Nov 2009 7479
Acatistul Sfantului Ioan Bogoslovul
09 Nov 2009 8013
Acatistul Sfintei Maria Egipteanca Sfântă Preacuvioasă Maică! (1 aprilie)
11 Nov 2009 7650
**** Acatistul Sfintei Teodora din Tesalonic - 5 APRILIE
25 Sep 2010 7743
Acatistul Sfântului Caliopie - Sfânt Mucenic - 7 aprilie
11 Nov 2009 7124
Acatistul Sfântului Calinic de la Cernica - 11 APRILIE
12 Nov 2009 7159
Acatistul Sfântului Sava Gotul (de la Buzău) - 12 aprilie
12 Nov 2009 7595
**** Acatistul Sfântului Sava de la Buzău - Sfânt Mucenic - (12 aprilie)
25 Nov 2009 7955
**** Acatistul Sfântului Pahomie de la Gledin - 14 Aprilie
25 Nov 2009 8519
**** Acatistul Sfintei Cuvioasei Muceniţe Tomaida - 14 Aprilie - Acatistul izbăvirii celor chinuiţi de îndreptăţirea de sine şi a celor ce doresc eliberarea de patimi
28 Apr 2010 8043
**** Acatistul Sfântului Vasile de la Poiana Mărului - Sfânt Cuvios (15 aprilie)
25 Nov 2009 9041
**** Acatistul Sfântului Ierarh Teotim I „Scitul” - 20 APRILIE
25 Nov 2009 8213
**** Acatistul Preacuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Macarie de la Saharna(13/26 mai)
28 Apr 2010 6994
**** Acatistul Sfinţilor Iorest şi Sava - Sfinţi Ierarhi Mitropoliţii Ardealului (24 aprilie)
25 Nov 2009 7406
**** Acatistul Sfintei Marii Muceniţe Irina - (5 Mai)
08 Dec 2009 8725
**** Acatistul Sfântului Simon Zilotul - 10 MAI
22 Feb 2010 9348
**** Acatistul Sfântului Amfilohie de la Poceaev - (12 mai)
22 Feb 2010 9030
**** Acatistul Sfântului Ioan Valahul Noul Mucenic (12 mai)
29 Apr 2010 10460
**** Acatistul Sfântului Ierarh Ignatie Brianceaninov(13 mai)
30 Apr 2010 8181
**** Acatistul Sfântului Părintelui nostru Pahomie cel Mare - (15 Mai)
12 Iul 2010 14116
**** Acatistul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeț(15 mai)
28 Iul 2010 7387
**** Acatistul Sfinților Împăraţi Constantin şi Elena(21 mai)
12 Iul 2010 9728
**** Acatistul Sfântului necunoscut de la Mănăstirea Neamț (24 mai 1986)(în timp de grea încercare sufletească)
12 Iul 2010 8566
**** Acatistul Sfântului Mucenic Ioan Rusul(27 Mai)
21 Iul 2010 6994
**** Acatistul Sfinților Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel(4 Iunie)
21 Iul 2010 5932
**** Acatistul Sfântului Părintelui nostru Visarion(6 iunie)
21 Iul 2010 9879
**** Acatistul Sfântului Luca al Crimeei, Făcătorul de minuni (Arhiepiscopul Luca Voino-Iasenetki)(11 iunie)
21 Iul 2010 13331
**** Acatistul Sfintei Muceniţe Achilina(13 Iunie)
21 Iul 2010 9721
**** Acatistul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava(2 iunie)
21 Iul 2010 7503
**** Acatistul Sfântului Ierarh Glicherie de la Slătioara Mărturisitorul (15/28 iunie)
28 Iul 2010 9730
**** Acatistul Sfinţilor Mucenici Manuil, Savel şi Ismail (17 IUNIE)
28 Iul 2010 7626
**** Acatistul Sf. Ierarh Ioan Maximovici făcătorul de minuni al vremurilor noastre(primul acatist)(19 iunie/2 iulie)
28 Iul 2010 10441
**** Acatistul Sfântului Cuvios Paisie cel Mare(19 iunie)
30 Iul 2010 6203
**** Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești(22 iunie)
29 Iul 2010 6841
**** Acatistul Sfintei Muceniţe Fevronia(pentru buna înţelegere între soţi)(13 Iunie)
28 Iul 2012 11384
**** Acatistul Sfântului GHERASIM KEFALONITUL - Izgonitorul demonilor (16 august și 20 octombrie)
30 Iul 2010 14026
**** Acatistul Sf. Ierarh Ioan Maximovici făcătorul de minuni al vremurilor noastre(al doilea acatist)(19 iunie/2 iulie)
30 Iul 2010 7902
**** Acatistul Sfântului împărat mucenic Nicolae, ţarul Rusiei(4 iulie)
01 Aug 2010 10077
**** Acatistul Sfinților Mucenici Cosma și Damian - doctorii cei fără de arginți(1iulie)
02 Aug 2010 7622
**** Acatistul Sfintei Chiriachi - Muceniţa - Purtătoare de biruinţă în nevoi şi necazuri grele - 7 (20) iulie
31 Iul 2010 11186
**** Acatistul Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt(2 iulie)
01 Aug 2010 5522
**** Acatistul Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuți(1 iulie)
07 Aug 2010 6926
**** Acatistul Sfinţilor Epictet preotul şi Astion monahul - Sfinţi Mucenici şi Doctori fără de arginţi!
07 Aug 2010 6261
**** Acatistul Sfintei Veronica, Sfântă Mironosiţă! (12 iulie)
24 Sep 2010 11378
**** Acatistul Sfintei Fericitei Eufrosina din Koliupanovo(16 iulie)
07 Aug 2010 7696
**** Acatistul Sfântului Nicodim Aghioritul(14 Iulie)
09 Aug 2010 10256
Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Eufimia(11iulie/16 septembrie)
08 Aug 2010 13538
**** Acatistul Sfintei Mironosiţe Maria-Magdalena (22 Iulie)
09 Aug 2010 8612
**** Acatistul Sfântului Prooroc Ilie(pentru secetă)(20 Iulie)
11 Aug 2010 9635
**** Acatistul Sfintei Marii Mucenițe Marina(17 iulie)
11 Aug 2010 11426
**** Acatistul Sfintelor Preacuvioaselor Maici Olimpiada - mângaierea celor ce poartă lăuntric Crucea vremilor de cumpănă şi Eupraxia (12 iulie)
06 Aug 2011 6978
**** Acatistul Sfântului Mucenic Emilian de la Durostor(18 iulie)
14 Aug 2010 8281
**** Acatistul Sfântului Gherman De Dumnezeu purtător şi făcător de minuni din Alaska - (9 august, 13 decembrie)
13 Aug 2010 9316
**** Acatistul Sintei Mucenițe Hristina(Cristina)(24 iulie)
16 Aug 2010 11319
**** Acatistul Sfintei Macrina(19 iulie)
22 Sep 2010 8304
**** Acatistul Noului Mucenic Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor
21 Aug 2010 6499
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Procopie (8 iulie)
23 Oct 2010 11886
****Acatistul Îngerului păzitor
27 Oct 2010 7567
**** Acatistul Sfântului Ciprian - Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina (I) - (2/15 octombrie)
27 Oct 2010 11760
**** Acatistul Sfântului Ciprian - Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina (II) - (2/15 octombrie)
27 Oct 2010 16245
**** Acatistul Părintelui nostru Iov, egumenul din Poceaev (28octombrie)
27 Oct 2010 12143
**** Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog(I)(12 Martie/12 octombrie)
29 Oct 2010 11860
**** Acatistul Preacuvioşilor Stareţi de la Optina(11 octombrie)
28 Oct 2010 7666
**** Acatistul Sfinţilor de la Mănăstirea Pecerska - (3/16 Decembrie)
28 Oct 2010 9758
**** Acatistul Sfinților Doctori fără de Arginți Cosma și Damian din Asia Mica(1 noiembrie)
29 Oct 2010 13478
**** Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog(II)(12martie/12octombrie)
01 Nov 2010 6134
**** Acatistul Sfântului Ioan cel Milostiv-Patriarhul Alexandriei (12/25 noiembrie)
03 Nov 2010 9204
**** Acatistul Cuviosului Părintelui nostru Stelian(Ocrotitorul pruncilor (copiilor))(26/9 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 14424
**** Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Ecaterina(Ocrotitoarea familiei și a femeilor cu grele nașteri precum și a pruncilor slabi și a persoanelor în vârstă)(24/7 noiembrie/decembrie)
06 Dec 2010 14344
**** Acatist către toţi Sfinţii care au strălucit în pământurile Apusului
01 Nov 2010 8108
**** Acatistul Sfinţilor Gurie, Samon şi Aviv(protectorii căsătoriei)(15/28 noiembrie)
03 Nov 2010 14896
**** Acatistul Cuviosului Ioanichie, Schimonahul din valea chiliilor(26 iulie)
04 Nov 2010 5695
****Acatistul Sfântului Daniil Sihastrul(18/31 decemrbie)
04 Nov 2010 7143
**** Acatistul Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului(339-397)(primul acatist)(7/20 decembrie)
31 Mar 2013 9810
**** Acatistul Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului(339-397)(al doilea acatist)(7/20 decembrie)
05 Nov 2010 7230
Acatistul Sfântului Teofan Zăvorâtul -10/23 ianuarie
19 Ian 2011 7773
****Acatistul Sfintei Muceniţe Sofia şi a celor trei fiice ale sale: Pistis (Credinţa), Elpis (Nădejdea), şi Agapis (Dragostea)
10 Iun 2011 15582
**** Acatistul Sf. Iona din Kiev
10 Iun 2011 8532
****Acatistul Tuturor Sfinţilor
18 Iun 2011 8968
****Acatistul tuturor sfinţilor români
18 Iun 2011 6064
****Acatistul Sfântului Ierarh Gligherie Mărturisitorul
28 Iun 2011 4649
**** Acatistul Sfântului Marelui Mucenic Pantelimon, tămăduitorul de boli (27 iulie/9 august)
08 Aug 2011 12853
**** Acatistul Sfinţilor Adrian şi Natalia- Sfinţi Mucenici - 26 august (8 septembrie)
07 Sep 2011 14188
*** Acatistul Sfintelor Femei iubitoare de Dumnezeu
28 Iul 2012 6097
Acatistul Sfântului Eftimie cel Mare (20 ianuarie)
28 Iul 2012 3688
**** Acatistul Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan(30 Ianuarie)
11 Feb 2014 12559
4. Acatistele unor icoane, minuni, locuri și obiec
Acatistul Maicii Domnului Pantanasa "Vindecatoarea de Cancer"
28 Oct 2010 13780
**** Acatistul icoanei Maicii Domnului „Prodromița”
06 Nov 2010 11063
**** Acatistul Maicii Domnului - La icoana Sporirea Minţii - (15/28 august)
28 Oct 2010 19360
Acatistul Înălţării Sfintei Cruci - 1 august
06 Nov 2010 11472
Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Kazan (8/21 iulie şi 22 octombrie/ 4 noiembrie)
31 Oct 2010 11770
Acatistul Sfintei Cruci – 14/27 septembrie
06 Nov 2010 10956
Acatistul Maicii Domnului - La icoana Plângătoare de la Boian-(25 septembrie/8 octombrie)
03 Nov 2010 10778
**** Acatistul Maicii Domnului „Potirul Nesecat” (Izbăvitoare de beţie)
17 Apr 2011 20621
**** Acatistul Sfântului Mormânt al Mântuitorului nostru Iisus Hristos
25 Sep 2010 8906
**** Acatistul icoanei Maicii Domnului "Bucurie neaşteptată"
27 Oct 2010 42138
****Acatistul Preasfintei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu în cinstea Icoanei : "Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră"
27 Oct 2010 16700
****Acatistul Maicii Domnului în cinstea icoanei Sale făcătoare de minuni de la Mănăstirea Vărzăreşti
27 Oct 2010 8695
****Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Hârbovăţ
27 Oct 2010 6904
**** Acatistul Maicii Domnului la Icoana de la Krasna
22 Oct 2010 8614
****Acatistul Icoanei Maicii Domnului "Potoleşte întristările noastre"
08 Dec 2010 11633
****Acatistul Maicii Domnului la Icoana cu şapte săgeţi
24 Dec 2010 15297
****Acatistul Maicii Domnului la icoana "Caută la smerenia"
25 Iun 2011 6297
5. Alte acatiste
**** Acatistul pentru cei adormiți
01 Apr 2011 10739
**** Acatistul pentru pruncii avortați
28 Oct 2010 9097
**** Acatistul Nunţii
28 Oct 2010 6519
****Acatist de pocăinţă pentru iertarea păcatelor
08 Apr 2011 12540
Paraclise și canoane
#### Canonul de pocăinţă către Mântuitorul nostru Iisus Hristos
19 Sep 2014 30136
#### Paraclisul Cuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Siluan Athonitul
25 Sep 2010 8522
#### Canon de pocăință către Domnul nostru Iisus Hristos pentru pruncii avortați
23 Mar 2011 17659
#### Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (Acest paraclis se citeşte la întristarea sufletului şi la vreme de nevoie)
23 Mar 2011 29825
#### Paraclisul Sfântului Efrem cel Nou - la vreme de mâhnire, de boală, de primejdie ori de grea suferinţă
21 Iul 2010 10911
#### Paraclisul Icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu
21 Iul 2010 11700
#### Paraclisul sau Canonul de mângâiere a Sfântului Grigorie Palama
12 Iul 2010 9287
#### Paraclisul sau Canonul Sfântului Ioan Rusul Nou făcător de minuni!(27 mai)
12 Iul 2010 8531
#### Paraclisul sau Canonul Sfântului Mare Mucenic Ioan Cel Nou de la Suceava(pentru vânzare bună)(2 iunie)
21 Iul 2010 7174
#### Paraclisul sau Canonul salvării sufletelor din iad de câtre cei șapte Sfinți Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Varahil, Evgudil, Uriil și Salatail
13 Aug 2010 12551
#### Paraclisul Prea Cuvioasei Maicii Noastre Parascheva(14/27octombrie)
25 Sep 2010 7970
#### Canon de rugăciune la vreme de necazuri
26 Sep 2010 13661
#### Canonul întâi de rugăciune al bolnavului
23 Mar 2011 10124
#### Canon de pocăință a celui căzut în desfrânare
26 Sep 2010 14338
#### Canon de pocăință a celui ce se află în temniță
26 Sep 2010 7085
#### Canon de rugăciune pentru mântuirea copiilor
26 Sep 2010 11738
#### Canon de rugăciune pentru copilul bolnav
23 Mar 2011 16314
#### Canon de rugăciune a copiilor
26 Sep 2010 7824
#### Paraclisul Sf. Ap. Andrei, Cel întâi chemat, Apostolul românilor
04 Nov 2010 11562
#### Canonul de rugăciune către îngerul păzitor al vieții omului
23 Mar 2011 10411
#### Al doilea paraclis către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu(la vreme de întristare sufletească şi la orice întâmplare grea)
23 Mar 2011 13995
#### Canonul al doilea de rugăciune al bolnavului
23 Mar 2011 7294
#### Canon de rugăciune către puterile cerești și către toți sfinții
10 Iun 2011 7731
Canon de rugăciune al Sfântului Ierarh Petru Movilă împotriva ereziei şi apostaziei şi pentru împăcarea Bisericii
12 Ian 2012 4289
####Canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanul
27 Feb 2012 11876
Rugăciuni
Rugaciune către Bunul Dumnezeu cu mijlocirea tuturor sfinţilor
07 Feb 2010 27475
Rugăciune către Cuviosul Moise Arapul pentru vindecarea de patima băuturii
20 Sep 2014 36035
Psalmul 50
07 Feb 2010 23274
Psalmul 90. O cântare de laudă a lui David
02 Mar 2012 12384
Rugaciune catre Sfantul Mucenic Trifon
07 Feb 2010 14486
+++ Rugăciune înainte de călătorie
02 Mar 2012 20163
+++ Rugăciunea înainte şi după masă
30 Sep 2012 36472
Rugăciunile începătoare
07 Feb 2010 22640
Rugăciune la năvălirea demonilor
08 Feb 2011 13487
Rugăciune înaintea începerii unei lucrări
07 Feb 2010 22328
Rugăciune în vremuri de nevoie
07 Feb 2010 20842
+++ Rugăciune pentru copilul bolnav
28 Mai 2011 13731
Rugăciune la început de an şcolar
07 Feb 2010 19907
Rugăciunea ultimilor Părinţi de la Optina
07 Feb 2010 15412
Rugăciunea de dimineaţă Sfântului Grigorie Palama
07 Feb 2010 15379
Rugăcunea de luni
07 Feb 2010 13064
Rugăciunea de marţi
07 Feb 2010 11973
Rugăciunea de miercuri
07 Feb 2010 13019
Rugăciunea de joi
07 Feb 2010 12896
Rugăciunea de vineri
07 Feb 2010 14190
Rugăciunea de sâmbătă
07 Feb 2010 14146
Rugăciunea de duminică
07 Feb 2010 14681
Nepătată,neîtinată,nestricată,fara prihana,curată fecioara,a lui Dumnezeu
27 Mar 2009 7856
Nepătată,neîtinată,nestricată,fara prihana,curată fecioară,a lui Dumnezeu
07 Feb 2010 11862
Rugăciune catre Mîntuitorul Hristos
07 Feb 2010 14582
Rugăciunea copiilor mici
07 Feb 2010 14059
Altă rugăciune a copiilor mici
07 Feb 2010 12760
Rugăciune la sfârşitul Sfintei Liturghii
07 Feb 2010 12197
Rugăciune pentru mântuire
07 Feb 2010 16267
Rucăciune a creştinilor ortodocşi pentru vremurile de acum
07 Feb 2010 11625
Rugaciunea Sfantului Filaret
07 Feb 2010 11091
Rugaciunea celui ferecat în temnita neputintelor vietii
07 Feb 2010 13066
Rugaciunile inainte de Dumnezeiasca Impartasire
07 Feb 2010 9008
Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos
27 Iun 2011 12346
Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos II
27 Iun 2011 11060
Rugaciune pentru împacare, întelegere si înmultirea dragostei
02 Mar 2012 14016
Rugaciune gasita în buzunarul unui soldat rus necunoscut cazut în timpul celui de-al doilea razboi mondial
07 Feb 2010 15082
Suspinarea în rugăciunea către Domnul a Ieroschimonahului Partenie din Kiev
07 Feb 2010 11226
Rugaciunea retinerii
22 Sep 2014 23197
Rugaciunea Maicii Domnului "Sporirea Mintii"
07 Feb 2010 18602
+++ Rugăciune la aprinderea candelei
23 Mar 2011 19540
Rugăciune către Prea Curata Stăpână!
07 Feb 2010 20168
Rugaciune pentru căsătorie
07 Feb 2010 36959
Rugăciunile naşterii
07 Feb 2010 19239
Rugăciunea de fiecare zi a Sfântului Ierarh Filaret al Moscovei
07 Feb 2010 16388
POMELNIC - atât pt monah cât şi pt mirean (rugăciune)
16 Sep 2012 18867
+++ Rugăciune la timp de boală I
21 Aug 2010 12710
Rugaciunea sotiei pentru sotul ei
07 Feb 2010 22418
+++ Rugăciunea copilului pentru părinți
28 Mai 2011 17059
+++ Rugăciunea părinților pentru copii I
28 Mai 2011 20001
+++ RUGĂCIUNE pentru ÎMPĂCAREA CELOR ÎNVRĂJBIȚI
08 Feb 2010 25196
+++ Rugăciunea tinerilor care vor să se căsătorească(care și-a găsit partenerul)
08 Feb 2010 15560
+++ Rugăciunea soților
08 Feb 2010 14648
+++ Rugăciune pentru căsătorie(pt cei care nu și-au găsit încă partenerul)
02 Mar 2012 34004
+++ Rugăciunea celor ce se căsătoresc(ce au data nunții deja stabilită)
07 Feb 2010 12457
+++ Rugăciunea soţilor care nu au copii
28 Mai 2011 18145
+++ Rugaciune pentru pruncul ce se afla in pantecele mamei
07 Feb 2010 19707
+++ Rugăciune pentru cei decedați
07 Feb 2010 17379
+++ Rugăciune pentru cei bolnavi
24 Iun 2011 22864
+++ Rugăciunea soțului pentru soția sa
10 Feb 2010 14219
+++ Rugăciunea părinților pentru căsătoria copilului
10 Feb 2010 18142
+++ Rugăciunea văduvei
10 Feb 2010 10203
+++ Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul care se rostește în Sfântul și Marele Post
10 Feb 2010 13188
+++ Plânsurile Sfântului Efrem Sirul(de luni până duminică)
14 Feb 2010 14539
+++ Rugăciune pentru bolnavul care nu poate dormi
26 Feb 2010 13374
+++ Rugăciune la moartea unuia din soți
10 Feb 2010 9791
+++ Rugăciunea părintelui la moartea fiului sau a fiicei
10 Feb 2010 10625
+++ Rugăciunea copiilor la moartea unuia din părinți
10 Feb 2010 10392
+++ Rugăciune la moartea unui prieten
10 Feb 2010 11202
+++ Rugăciune la timp de boală II
21 Aug 2010 12331
+++ Rugăciune care se citeste în fiecare post
10 Feb 2010 13138
+++ Rugăciunea învățăceilor
10 Feb 2010 11914
+++ Rugăciune către Îngerul Păzitor
27 Sep 2014 20431
+++ Rugăciunea copilului fricos
10 Feb 2010 13378
+++ Rugăciune pentru frați și surori
10 Feb 2010 16429
+++ Rugăciune când intri în biserică
20 Feb 2010 12031
+++ Rugăciune când intri în biserică (la icoana Mântuitorului)
20 Feb 2010 13517
+++ Rugăciune când intri în biserică (la icoana Maicii Domnului)
20 Feb 2010 14453
+++ Rugăciune la ieșirea din Biserică
20 Feb 2010 11660
+++ Rugăciunea către Sfântul cuvios Stelian, ocrotitorul copiilor și al mamelor
26 Feb 2010 22006
+++ Rugăciune pentru sfârșitul vieții
22 Feb 2010 17152
+++ Rugăciunea iconarului
22 Feb 2010 15158
+++ Rugăciune de dimineață scrisă de Părintele Arsenie Boca
18 Sep 2014 34996
+++ Rugăciune pentru citirea cu folos a Sfintei Scripturi
26 Feb 2010 15034
+++ Rugăciunea pentru copiii ce nu pot lesne învăța
02 Oct 2012 25845
+++ Rugăciunea către Sfântul Proroc Ilie, la vreme de secetă
26 Feb 2010 15822
+++ Rugăciunea celui slăbit de durerile dinţilor - către preaslăvitul mucenic Antipa
02 Mar 2010 20851
+++ Rugăciune la zi de naștere
12 Mar 2010 25840
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşi I
14 Sep 2012 54249
+++ Rugăciune puternică pentru momentele grele ale vieţii
08 Mai 2013 316663
+++ Rugăciune pentru iubirea şi dragostea familială
02 Mar 2012 13746
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşi II
13 Iul 2011 11364
+++ Rugăciune pentru ajutor în gospodărie
20 Aug 2010 20617
+++ Rugăciune pentru pierderi şi furt
21 Aug 2010 22282
+++ Rugăciune pentru cei ce s-au depărtat de la Dreapta Credinţă
21 Aug 2010 9625
+++ Rugăciune pentru naştere de fii
21 Aug 2010 10155
+++ Rugăciune la timp de boală III
21 Aug 2010 13038
+++ Rugăciune pentru căsătorie
21 Aug 2010 19155
+++ Rugăciune pentru cei din închisori
21 Aug 2010 14969
+++ Rugăciune pentru elevi de la școală
21 Aug 2010 34767
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşii noştri și ai Bisericii
13 Iul 2011 9616
+++ Rugăciune pentru prigonitori
21 Aug 2010 8515
+++ Rugăciune pentru izgonirea duhurilor necurate
22 Aug 2010 15131
+++ Rugăciunea celor care merg la judecată
22 Aug 2010 18601
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Nazareth
01 Sep 2010 8209
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Sfânta Peşteră a Naşterii Domnului
01 Sep 2010 8838
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Râul Iordan
01 Sep 2010 9517
+++ Rugăciuni către Domnul Iisus Hristos
27 Iun 2011 32583
+++ Rugăciune pentru părintele duhovnic
26 Sep 2010 14611
+++ Rugăciunea unui judecător
26 Sep 2010 10607
+++ Rugăciune pentru o moarte bună
24 Sep 2010 11695
+++ Rugăciunea celui întemnițat
25 Sep 2010 9608
+++ Rugăciunea celui ferecat în temnița neputințelor vieții
26 Sep 2010 8770
+++ Rugăciune la pierderea sarcinii cu voia sau fără de voie.
01 Dec 2010 14261
+++ Rugăciune pentru vederea păcatului propriu
26 Ian 2011 13038
+++Rugăciune la vreme de ispită
03 Oct 2011 13941
+++Rugăciune împotriva farmecelor şi bântuirii duhurilor rele
08 Feb 2011 20474
+++Rugăciune pentru cei nefericiţi
14 Feb 2011 14625
+++Rugăciune către Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu – La vreme de necaz şi de întristare
17 Feb 2011 28849
+++ Rugăciunea Sfântului Paisie Aghioritul pentru lume
01 Mar 2011 14798
+++ Rugăciune la începutul Postului Mare
07 Mar 2011 13538
+++Rugăciune înainte de spovedanie
15 Mar 2011 24372
+++ Rugăciunile Sfântului Ioan Gură de Aur (Chrysostom)
23 Mar 2011 10286
+++ Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare
23 Mar 2011 16634
+++ Rugăciunea Sfântului Ioan Damaschinul
23 Mar 2011 10224
+++ Rugăciune de laudă și mulțumire
23 Mar 2011 19068
+++ Trei rugăciuni care se citesc la începutul zilei
06 Apr 2011 17913
+++ Rugăciune către Sfântul mare Mucenic Pantelimon(vindecătorul de boli)
08 Aug 2011 16255
+++ Rugăciune pentru vindecarea celui bolnav
24 Iun 2011 19777
+++Rugăciune de pocăinţă
09 Apr 2011 14573
+++Rugăciune la întristări, spaimă, gânduri şi vise urâte care tulbură pe om
17 Apr 2011 22232
+++Rugăciune către Sfântul Duh
11 Iun 2011 13900
+++ Rugăciunea părinților pentru copii II
28 Mai 2011 17913
+++ Rugăciune pentru copilul căzut în păcat
28 Mai 2011 11676
+++ Rugăciune părințolor către Sfântul ocrotitor al copilului
28 Mai 2011 11687
+++ Rugăciunea părinților pentru luminarea minţii copilului
28 Mai 2011 24229
+++ Rugăciunea părinților pentru ajutor copilului la examen
28 Mai 2011 34113
+++ Rugăciunea părinților pentru copilul nou-născut
28 Mai 2011 12657
+++ Rugăciunile nașilor pentru finii de cununie
28 Mai 2011 8299
+++ Rugăciunea naşilor pentru finul de Botez
28 Mai 2011 16318
+++ Rugăciune pentru copilul înfiat
28 Mai 2011 8291
+++ Rugăciune pentru copiii orfani
28 Mai 2011 8680
+++ Rugăciunea părinților pentru copiii care se află în călătorie
28 Mai 2011 10849
+++Rugăciune de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu
11 Iun 2011 13163
+++Rugăciune către Sfânta Treime
15 Iun 2011 11519
+++Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos (III)
27 Iun 2011 13501
+++Rugăciune pentru omul bolnav
22 Iul 2012 10332
+++Rugăciune pentru o inimă deznădăjduită
25 Iun 2011 11447
+++Rugăciune la revărsatul zorilor (A fericitului Sofronie de la Esex)
26 Iun 2011 9086
Rugăciunea Sfântului Siluan Athonitul pentru lume
24 Sep 2011 8331
+++Rugăciunea femeii însărcinate
22 Iul 2012 26433
Rugăciune pentru casă şi bunăstarea familiei
22 Iul 2012 30733
Rugăciunile Înaintea Sfintei Împărtăşanii
22 Iul 2012 5189
+++Rugăciunea bolnavului înainte de operație
22 Iul 2012 5344
+++ Rugăciunea ortodocşilor pentru un ales al lui Dumnezeu
13 Aug 2012 3535
+++ Rugăciunea pentru neam
13 Aug 2012 4332
 
Calendar


 
 

Ultimile articole
 Descarcă în formatul preferat.
    

 
 

 
Православие.Ru  Filme Ortodoxe
Logos.md  Frumoasa.md
Teologie.net  Teologie.md
Biblioteca ortodoxa digitala VIOSTIL  Personalitati basarabene
Biserica Ortodoxa din Moldova