Biblioteca ortodoxă

 
1. Acatiste închinate persoanelor Sfintei Treimi
**** Acatistul Sfintei Treimi(24 mai)
01 Oct 2011 17011
**** Acatist de mulțumire - Slavă lui Dumnezeu pentru toate
22 Sep 2010 19812
**** Acatistul Naşterii Domnului (25 Decembrie/ 7 ianuarie)
19 Sep 2010 11679
**** Acatistul Botezului Domnului (6/19 Ianuarie)
15 Iun 2012 9786
**** Acatistul Întâmpinării Domnului (2/15 februarie)
15 Iun 2012 14001
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos liniștitorul sufletelor noastre
20 Sep 2010 21966
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos - Calea, Adevărul şi Viaţa
15 Iun 2012 10524
**** Acatistul Darurilor Sfinte şi Tămăduirilor de Boli al Domnului Iisus Hristos
15 Iun 2012 15397
**** Acatistul Sfintei Învieri a Domnului
15 Iun 2012 8691
**** Acatist către Dumnezeu Fiul pentru izbăvire de necazuri
15 Iun 2012 16246
**** Acatist către Dumnezeu Fiul pentru izbăvire de boală
15 Iun 2012 12197
**** Acatist de mulţumire către Domnul Iisus Hristos
15 Iun 2012 19616
**** Acatistul către Atotputernicul Dumnezeu, la vreme de necaz sau de ispită
15 Iun 2012 41029
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos
25 Sep 2014 26029
****Acatistul Pogorârea Sfântului Duh (II)
15 Iun 2012 8320
****Acatist de mulţumire Lui Dumnezeu Tatăl
27 Oct 2010 18473
****Acatistul Binecuvântărilor Cereşti al Domnului Iisus Hristos
10 Feb 2012 11312
****Acatistul Sfintei Lumini Cereşti a Domnului Iisus Hristos
14 Iun 2012 14524
****Acatistul Protecţiei Sfinte a Domnului Iisus Hristos
14 Iun 2012 12544
****Acatistul Pogorârea Sfântului Duh (I)
21 Iun 2013 14866
****Acatist pentru izbăvirea de boală către preadulcele Iisus, doctorul sufletelor şi a trupurilor noastre
14 Iun 2012 11208
****Acatistul Intrării Domnului în Ierusalim
01 Oct 2011 8993
****Acatistul Înălţării Domnului
12 Iun 2013 5423
2. Acatiste închinate Maicii Domnului
**** Acatistul Maicii Domnului - Bucuria tuturor celor necăjiţi
29 Oct 2010 16541
Acatistul Adormirii Maicii Domnului - (15/28 august)
21 Aug 2012 17432
**** Acatistul Maicii Domnului Pentru împăcarea celor învrăjbiţi 13 August
20 Sep 2010 17915
**** Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului(1/14 octombrie)
27 Oct 2010 20576
**** Acatistul Intrării în Biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie / 4 decembrie)
03 Nov 2010 13746
**** Acatistul Buneivestiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria - 25 martie
20 Sep 2010 12518
**** Acatistul Maicii Domnului, Arătătoarea Căii
15 Oct 2010 15883
**** Acatistul Maicii Domnului - povățuitoarea copiilor
25 Sep 2010 10636
**** Acatistul de Laudă Sfântă al Maicii Domnului
05 Oct 2010 11950
****Acatistul Izvorului Tămăduirilor Născătoarei de Dumnezeu
22 Oct 2010 11683
**** Acatistul Maicii Domnului Umilenia(Floarea Smereniei)
24 Oct 2010 14177
****Acatistul Maicii Domnului "Grabnică ascultătoare"
27 Oct 2010 16775
****Imnul Acatist al Maicii Domnului - la Rugul Aprins
22 Dec 2010 19083
**** Acatistul Maicii Domnului, Apărătoarea noastră în ziua înfricoșătoare a Judecății de Apoi
24 Mai 2011 8195
**** Acatistul naşterii Maicii Domnului - (8/21 septembrie)
21 Sep 2011 13218
3. Acatiste închinate Sfinților și Sfintelor
Acatistul Sfintei Fericitei Maicii Matroana(19 aprilie)
20 Nov 2009 19578
**** Acatistul şi viaţa Sfintei Cuvioasei Xenia(24 ianuarie)ajutătoare la nevoinţe băneşti
19 Apr 2011 19045
Acatistul şi viaţa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă (6 mai)
25 Iun 2009 11963
Acatistul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel
11 Iul 2009 11886
Acatistul Sfintilor Mucenici si Doctori fara de arginti Epictet preotul si Astion Monahul
22 Aug 2009 7817
Acatistul Sfintei împărătese Olga
26 Aug 2009 13530
Acatistul Binecredinciosului Voievod al Moldovei Ştefan cel Mare şi Sfânt - 2 IULIE
26 Aug 2009 7208
Acatistul Cuviosului Părintelui nostrum Paisie Aghioritul - 12 iulie
26 Aug 2009 8654
Acatistul Sfinţilor Brâncoveni - (16 august)
26 Aug 2009 7423
Acatistul Sfântului Ioan Iacob Hozevitul 5 august
27 Aug 2009 14081
Acatistul schimbării la faţă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos 6 august
27 Aug 2009 12326
Acatistul Sfintei Teodora de la Sihla - Sfanta Cuvioasa - (7 august)
15 Sep 2010 11847
Acatistul Cuviosului Moise Ungurul - (26 iulie / 8 august) (pt ajutor în patima desfrânării şi în toată lupta cu trupul)
27 Aug 2009 17632
Acatistul Sfântului Fanurie – 27 AUGUST
05 Apr 2011 10786
Acatistul Sfântului Cuviosului Moise Etiopianul - (28 august)
28 Aug 2009 9152
Acatistul Sfântului Alexandru, Patriarhul Constantinopolului - (30 august)
28 Aug 2009 9501
Acatistul Sfântului Ierarh Varlaam - (30 august)
28 Aug 2009 8809
Acatistul Sfântului Alexandru din Svir - - Sfânt Cuvios Părinte ! - (30 august)
28 Aug 2009 10595
Acatistul Sfântului Arhanghel Mihail - (6/19 septembrie, 8/21 noiembrie)
16 Sep 2009 15097
Acatistul Sfinţilor Ioachim şi Ana – 9/22 septembrie
16 Sep 2009 14365
Acatistul Sfântului Onufrie de la Verona - (9/22 septembrie)
16 Sep 2009 10457
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Nichita Gotul(15 septembrie)
28 Aug 2009 8418
Acatistul Sfântului Teodosie de la Brazi - (22 septembrie)
28 Aug 2009 8108
Acatistul Sfântului Siluan Athonitul - (24 septembrie)
28 Aug 2009 8104
Acatistul Sfintei Tecla - Cea întocmai cu Apostolii - (24 septembrie/ 7 octombrie)
16 Sep 2009 8125
Acatistul Sfântului Sergie de Radonej - Sfânt Preacuvios! - (25 septembrie/ 8 octombrie)
16 Sep 2009 8224
Acatistul Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan - (26 Septembrie/ 9 octombrie)
16 Sep 2009 8618
Acatistul Sfântului Antim Ivireanul- (27 septembrie)/ 10 octombrie
16 Sep 2009 8034
**** Acatistul Sfântului Apostol Toma - (6/19 octombrie)
28 Oct 2010 9724
**** Acatistul Cuviosului Ambrozie de la Optina(10/23 octombrie)
28 Oct 2010 8823
**** Acatistul Cuvioasei maicii nostre Parascheva (14/28 octombrie)
07 Nov 2010 8476
**** Acatistul Sfinților Mărturisitori Visarion, Sofronie și al Mucenicului Oprea (21/3 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 7391
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir - (26/8 octombrie/noiembrie)
27 Oct 2010 8621
**** Acatistul Prea Cuviosului Părintelui nostru Dimitrie din Basarabi(27/9 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 7705
**** Acatistul Sfântului Teofil - Sfânt nebun pentru Hristos(28/10 octombrie/noiembrie)
03 Nov 2010 11177
**** Acatistul Sfinților Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel - apărători și mărturisitori ai Ortodoxiei pe pământul transilvan(21/3 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 8875
**** Acatistul Sfântului Mucenic Nestor care a pătimit(27/9 octombrie/noiembrie)
03 Nov 2010 8531
**** Acatistul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil(8/21 Noiembrie)
30 Oct 2010 12056
**** Acatistul Sfântului Arhanghel Rafail 8/21 Noiembrie
29 Oct 2010 10512
**** Acatistul Sfântului Nectarie de Eghina(Taumaturghul) Noul făcător de minuni - pentru boli (primul acatist)(Vindecătorul de cancer)(9/22 noiembrie)
17 Apr 2011 14723
**** Acatistul Sfântului Nectarie de Eghina(Taumaturghul) Noul făcător de minuni - pentru boli (al doilea acatist)(Vindecătorul de cancer)(9/22 noiembrie)
17 Apr 2011 24693
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina (11/24 noiembrie)
30 Nov 2010 14924
Acatistul Sfantului Teodor Studitul (11/24 Noiembrie)
29 Oct 2010 9609
**** Acatistul Sfântului Ioan Gură de Aur (13/26 Noiembrie)
28 Oct 2010 10820
**** Acatistul Sfântului Grigorie Palama Arhiepiscopul Tesalonicului(14/27 noiembrie)
30 Oct 2010 8511
**** Acatistul Sfântului Paisie Velicikovski (15/28 noiembrie)
31 Oct 2010 8910
**** Acatistul Cuviosului Parintelui nostru Grigorie Decapolitul (20 noiembrie/3 decembrie)
28 Oct 2010 9317
**** Acatistul Sfântului Antonie de la Iezeru Vâlcea (23/6 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 12529
**** Acatistul Sfântului Clement Episcopul Romei (24/7 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 8712
**** Acatistul Sfântului Mercurie - Sfânt Mare Mucenic(25/8 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 9804
**** Acatistul Sfântului Grigorie Sinaitul(27/10 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 9837
**** Acatistul Sfântului Mucenic Iacov Persul (27/10 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 9049
**** Acatistul Preacuviosului Arsenie Boca(Protector al familiei) (28/11 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 54245
**** Acatistul Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat(30/13 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 12774
**** Acatistul Preacuviosului Părinte Porfirie - noul făcător de minuni(2/15 decembrie)
05 Nov 2010 10451
Acatistul Sfântului Gheorghe de la Cernica - Sfânt Cuvios (3 decembrie)
16 Dec 2010 10282
Acatistul Sfintei Varvara (4/17 decembrie)
05 Nov 2010 8593
Acatistul Sfântului Sava cel Sfinţit- Sfânt Cuvios Părinte - (5/18 Decembrie)
05 Nov 2010 13582
**** Acatistul Sfântului Nicolae - Ierarh al Mirelor Lichiei(marele făcător de minuni)(6/19 decembrie)
15 Dec 2010 32021
**** Acatistul Sfintei Filofteia - Sfântă Muceniţă (7/20 decembrie)
19 Dec 2010 14648
**** Acatistul Sfântului Ierarh Spiridon(mare făcător de minuni)(12/25 decembrie)
05 Nov 2010 29767
Acatistul Sfântului Elefterie – 15/28 Decembrie
19 Sep 2009 9022
Acatistul Sfântului Prooroc Daniil 17 Decembrie
19 Sep 2009 11138
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Sebastian (18/31 Decembrie)
19 Sep 2009 10109
Acatistul Sfântului Mucenic şi Ierarh Modest (18/31 Decembrie) Acest sfânt este grabnic ajutător pentru animalele bolnave din gospodărie
19 Sep 2009 8573
Acatistul Sfântului Bonifatie (19 decembrie/ 1 ianuarie) Acest sfânt este grabnic ajutător pentru animalele bolnave din gospodărie
19 Sep 2009 10131
Acatistul Sfântului Ignatie Teoforul - (20 Decembrie/ 2 ianuarie)
19 Sep 2009 9567
Acatistul Sfântului Ioan de Kronstadt - 20 Decembrie/ 2 ianuarie
21 Sep 2009 10046
Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Anastasia Romana
09 Nov 2010 13216
Acatistul Sfântului Ierarh Nifon al Constanţianei - 23 Decembrie
21 Sep 2009 14220
Acatistul Sfintei Eugenia - Sfântă Muceniţă - ( 24 Decembrie)
05 Nov 2010 10689
Acatistul Sfântului Nicodim cel Sfinţit de la Tismana - Preacuvios părinte! Arhimandritul Lavrei Sfintei Mănăstiri Tismana din Oltenia (26 decembrie)
21 Sep 2009 7115
**** Acatistul Sfântului Ştefan - - Sfânt Arhidiacon (27 decembrie)
22 Oct 2010 11335
Acatistul Sfinţilor 14 000 de prunci ucişi de Irod - (29 Decembrie)
21 Sep 2009 14207
Acatistul Sfintei Anisia - (30 decembrie)
23 Sep 2009 10202
**** Acatistul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare (1/14 Ianuarie)
22 Sep 2010 12136
Acatistul Sfântului Serafim de Sarov, mare făcător de minuni 2/15 Ianuarie
02 Mai 2011 12140
**** Acatistul Sfintei Iuliana din Lazarevo, ocrotitoarea celor căsătoriţi 2/15 Ianuarie
29 Mar 2012 10267
Acatistul Sfântului Efrem Cel Nou (prăznuit în 3 ian. ziua aflării moaştelor şi ziua de 5 mai ziua săvârşirii)
23 Sep 2009 16755
**** Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului - 7/20 Ianuarie
24 Sep 2010 13396
Acatistul Sfântului Antipa de la Calapodeşti - 10/23 Ianuarie
29 Sep 2009 9537
Acatistul Sfintei Muceniţe Tatiana - 12/25 Ianuarie
24 Ian 2011 10639
Acatistul Sfintei Nina - 14/27 Ianuarie
24 Ian 2011 11198
Acatistul Sfântului Antonie cel Mare - 17/30 Ianuarie
29 Sep 2009 15023
Acatistul Sfântului Atanasie al Alexandriei (cel Mare) - 18/31 Ianuarie
30 Sep 2009 14349
Acatistul Sfântului Macarie Egipteanul - (19 Ianuarie)
10 Oct 2009 8518
Acatistul Sfântului Marcu Mărturisitorul Episcopul Efesului - 19 Ianuarie
29 Sep 2009 7471
Acatistul Sfântului Lavrentie - 20 Ianuarie
10 Oct 2009 8641
Acatistul Sfântului Maxim Mărturisitorul – 21 Ianuarie
10 Oct 2009 7919
Acatistul Sfântului Mucenic Clement - 23 Ianuarie
03 Nov 2010 9074
Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Teologul - 25 Ianuarie
10 Oct 2009 9237
Acatistul Sfântului Mucenic Trifon - 1 februarie
17 Oct 2009 8840
AcatistulSfântului Fotie Mărturisitorul Patriarhul Constantinopolului - 6 Februarie
17 Oct 2009 8169
Acatistul Sfântului Partenie din Lampsakos, Ocrotitor al bolnavilor de cancer şi tămăduitor al tuturor bolilor - (7 FEBRUARIE)
28 Apr 2010 17202
- Acatistul Sfinţilor Teodor Tiron şi Teodor Stratilat (8 şi 17 februarie) pt diferitele necazuri şi mai ales ajută foarte mult pentru reuşiri la învăţătură şi la examene.
27 Oct 2009 14038
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Haralambie(10 februarie)
22 Sep 2010 8952
Acatistul Sfantului Mucenic Vlasie - ocrotitorul animalelor domestic - (11 februarie)
07 Nov 2009 18608
**** Acatistul Sfântului Ioan Casian - (29 februarie)
24 Sep 2010 10920
**** Acatistul Sfinţilor 40 Mucenici - 9 martie
24 Sep 2010 8685
Acatistul Sfântului Benedict de Nursia - 14 martie
06 Nov 2009 9614
Acatistul Sfântului Alexie - 17 martie
06 Nov 2009 7849
Acatistul Sfântului Arhanghel Gavriil - Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil - (26 martie, 13 iulie, 8 noiembrie)
07 Nov 2009 12864
Acatistul Sfântului Diodoh al Foticeii - 29 martie
12 Nov 2009 7577
Acatistul Sfantului Ioan Bogoslovul
09 Nov 2009 8173
Acatistul Sfintei Maria Egipteanca Sfântă Preacuvioasă Maică! (1 aprilie)
11 Nov 2009 7728
**** Acatistul Sfintei Teodora din Tesalonic - 5 APRILIE
25 Sep 2010 7821
Acatistul Sfântului Caliopie - Sfânt Mucenic - 7 aprilie
11 Nov 2009 7218
Acatistul Sfântului Calinic de la Cernica - 11 APRILIE
12 Nov 2009 7229
Acatistul Sfântului Sava Gotul (de la Buzău) - 12 aprilie
12 Nov 2009 7678
**** Acatistul Sfântului Sava de la Buzău - Sfânt Mucenic - (12 aprilie)
25 Nov 2009 8016
**** Acatistul Sfântului Pahomie de la Gledin - 14 Aprilie
25 Nov 2009 8612
**** Acatistul Sfintei Cuvioasei Muceniţe Tomaida - 14 Aprilie - Acatistul izbăvirii celor chinuiţi de îndreptăţirea de sine şi a celor ce doresc eliberarea de patimi
28 Apr 2010 8110
**** Acatistul Sfântului Vasile de la Poiana Mărului - Sfânt Cuvios (15 aprilie)
25 Nov 2009 9130
**** Acatistul Sfântului Ierarh Teotim I „Scitul” - 20 APRILIE
25 Nov 2009 8308
**** Acatistul Preacuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Macarie de la Saharna(13/26 mai)
28 Apr 2010 7061
**** Acatistul Sfinţilor Iorest şi Sava - Sfinţi Ierarhi Mitropoliţii Ardealului (24 aprilie)
25 Nov 2009 7507
**** Acatistul Sfintei Marii Muceniţe Irina - (5 Mai)
08 Dec 2009 8817
**** Acatistul Sfântului Simon Zilotul - 10 MAI
22 Feb 2010 9459
**** Acatistul Sfântului Amfilohie de la Poceaev - (12 mai)
22 Feb 2010 9125
**** Acatistul Sfântului Ioan Valahul Noul Mucenic (12 mai)
29 Apr 2010 10578
**** Acatistul Sfântului Ierarh Ignatie Brianceaninov(13 mai)
30 Apr 2010 8277
**** Acatistul Sfântului Părintelui nostru Pahomie cel Mare - (15 Mai)
12 Iul 2010 14358
**** Acatistul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeț(15 mai)
28 Iul 2010 7467
**** Acatistul Sfinților Împăraţi Constantin şi Elena(21 mai)
12 Iul 2010 9854
**** Acatistul Sfântului necunoscut de la Mănăstirea Neamț (24 mai 1986)(în timp de grea încercare sufletească)
12 Iul 2010 8680
**** Acatistul Sfântului Mucenic Ioan Rusul(27 Mai)
21 Iul 2010 7089
**** Acatistul Sfinților Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel(4 Iunie)
21 Iul 2010 5992
**** Acatistul Sfântului Părintelui nostru Visarion(6 iunie)
21 Iul 2010 9973
**** Acatistul Sfântului Luca al Crimeei, Făcătorul de minuni (Arhiepiscopul Luca Voino-Iasenetki)(11 iunie)
21 Iul 2010 13524
**** Acatistul Sfintei Muceniţe Achilina(13 Iunie)
21 Iul 2010 9799
**** Acatistul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava(2 iunie)
21 Iul 2010 7620
**** Acatistul Sfântului Ierarh Glicherie de la Slătioara Mărturisitorul (15/28 iunie)
28 Iul 2010 9835
**** Acatistul Sfinţilor Mucenici Manuil, Savel şi Ismail (17 IUNIE)
28 Iul 2010 7706
**** Acatistul Sf. Ierarh Ioan Maximovici făcătorul de minuni al vremurilor noastre(primul acatist)(19 iunie/2 iulie)
28 Iul 2010 10575
**** Acatistul Sfântului Cuvios Paisie cel Mare(19 iunie)
30 Iul 2010 6287
**** Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești(22 iunie)
29 Iul 2010 6921
**** Acatistul Sfintei Muceniţe Fevronia(pentru buna înţelegere între soţi)(13 Iunie)
28 Iul 2012 11620
**** Acatistul Sfântului GHERASIM KEFALONITUL - Izgonitorul demonilor (16 august și 20 octombrie)
30 Iul 2010 14499
**** Acatistul Sf. Ierarh Ioan Maximovici făcătorul de minuni al vremurilor noastre(al doilea acatist)(19 iunie/2 iulie)
30 Iul 2010 8004
**** Acatistul Sfântului împărat mucenic Nicolae, ţarul Rusiei(4 iulie)
01 Aug 2010 10199
**** Acatistul Sfinților Mucenici Cosma și Damian - doctorii cei fără de arginți(1iulie)
02 Aug 2010 7691
**** Acatistul Sfintei Chiriachi - Muceniţa - Purtătoare de biruinţă în nevoi şi necazuri grele - 7 (20) iulie
31 Iul 2010 11322
**** Acatistul Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt(2 iulie)
01 Aug 2010 5578
**** Acatistul Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuți(1 iulie)
07 Aug 2010 7010
**** Acatistul Sfinţilor Epictet preotul şi Astion monahul - Sfinţi Mucenici şi Doctori fără de arginţi!
07 Aug 2010 6326
**** Acatistul Sfintei Veronica, Sfântă Mironosiţă! (12 iulie)
24 Sep 2010 11546
**** Acatistul Sfintei Fericitei Eufrosina din Koliupanovo(16 iulie)
07 Aug 2010 7786
**** Acatistul Sfântului Nicodim Aghioritul(14 Iulie)
09 Aug 2010 10363
Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Eufimia(11iulie/16 septembrie)
08 Aug 2010 13700
**** Acatistul Sfintei Mironosiţe Maria-Magdalena (22 Iulie)
09 Aug 2010 8757
**** Acatistul Sfântului Prooroc Ilie(pentru secetă)(20 Iulie)
11 Aug 2010 9762
**** Acatistul Sfintei Marii Mucenițe Marina(17 iulie)
11 Aug 2010 11567
**** Acatistul Sfintelor Preacuvioaselor Maici Olimpiada - mângaierea celor ce poartă lăuntric Crucea vremilor de cumpănă şi Eupraxia (12 iulie)
06 Aug 2011 7083
**** Acatistul Sfântului Mucenic Emilian de la Durostor(18 iulie)
14 Aug 2010 8372
**** Acatistul Sfântului Gherman De Dumnezeu purtător şi făcător de minuni din Alaska - (9 august, 13 decembrie)
13 Aug 2010 9424
**** Acatistul Sintei Mucenițe Hristina(Cristina)(24 iulie)
16 Aug 2010 11502
**** Acatistul Sfintei Macrina(19 iulie)
22 Sep 2010 8418
**** Acatistul Noului Mucenic Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor
21 Aug 2010 6583
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Procopie (8 iulie)
23 Oct 2010 12147
****Acatistul Îngerului păzitor
27 Oct 2010 7810
**** Acatistul Sfântului Ciprian - Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina (I) - (2/15 octombrie)
27 Oct 2010 11971
**** Acatistul Sfântului Ciprian - Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina (II) - (2/15 octombrie)
27 Oct 2010 16516
**** Acatistul Părintelui nostru Iov, egumenul din Poceaev (28octombrie)
27 Oct 2010 12274
**** Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog(I)(12 Martie/12 octombrie)
29 Oct 2010 11977
**** Acatistul Preacuvioşilor Stareţi de la Optina(11 octombrie)
28 Oct 2010 7817
**** Acatistul Sfinţilor de la Mănăstirea Pecerska - (3/16 Decembrie)
28 Oct 2010 9867
**** Acatistul Sfinților Doctori fără de Arginți Cosma și Damian din Asia Mica(1 noiembrie)
29 Oct 2010 13630
**** Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog(II)(12martie/12octombrie)
01 Nov 2010 6205
**** Acatistul Sfântului Ioan cel Milostiv-Patriarhul Alexandriei (12/25 noiembrie)
03 Nov 2010 9349
**** Acatistul Cuviosului Părintelui nostru Stelian(Ocrotitorul pruncilor (copiilor))(26/9 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 14569
**** Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Ecaterina(Ocrotitoarea familiei și a femeilor cu grele nașteri precum și a pruncilor slabi și a persoanelor în vârstă)(24/7 noiembrie/decembrie)
06 Dec 2010 14505
**** Acatist către toţi Sfinţii care au strălucit în pământurile Apusului
01 Nov 2010 8196
**** Acatistul Sfinţilor Gurie, Samon şi Aviv(protectorii căsătoriei)(15/28 noiembrie)
03 Nov 2010 15073
**** Acatistul Cuviosului Ioanichie, Schimonahul din valea chiliilor(26 iulie)
04 Nov 2010 5765
****Acatistul Sfântului Daniil Sihastrul(18/31 decemrbie)
04 Nov 2010 7224
**** Acatistul Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului(339-397)(primul acatist)(7/20 decembrie)
31 Mar 2013 9941
**** Acatistul Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului(339-397)(al doilea acatist)(7/20 decembrie)
05 Nov 2010 7321
Acatistul Sfântului Teofan Zăvorâtul -10/23 ianuarie
19 Ian 2011 7886
****Acatistul Sfintei Muceniţe Sofia şi a celor trei fiice ale sale: Pistis (Credinţa), Elpis (Nădejdea), şi Agapis (Dragostea)
10 Iun 2011 15962
**** Acatistul Sf. Iona din Kiev
10 Iun 2011 8646
****Acatistul Tuturor Sfinţilor
18 Iun 2011 9111
****Acatistul tuturor sfinţilor români
18 Iun 2011 6143
****Acatistul Sfântului Ierarh Gligherie Mărturisitorul
28 Iun 2011 4715
**** Acatistul Sfântului Marelui Mucenic Pantelimon, tămăduitorul de boli (27 iulie/9 august)
08 Aug 2011 12983
**** Acatistul Sfinţilor Adrian şi Natalia- Sfinţi Mucenici - 26 august (8 septembrie)
07 Sep 2011 14396
*** Acatistul Sfintelor Femei iubitoare de Dumnezeu
28 Iul 2012 6294
Acatistul Sfântului Eftimie cel Mare (20 ianuarie)
28 Iul 2012 3751
**** Acatistul Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan(30 Ianuarie)
11 Feb 2014 12699
4. Acatistele unor icoane, minuni, locuri și obiec
Acatistul Maicii Domnului Pantanasa "Vindecatoarea de Cancer"
28 Oct 2010 13945
**** Acatistul icoanei Maicii Domnului „Prodromița”
06 Nov 2010 11202
**** Acatistul Maicii Domnului - La icoana Sporirea Minţii - (15/28 august)
28 Oct 2010 19784
Acatistul Înălţării Sfintei Cruci - 1 august
06 Nov 2010 11614
Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Kazan (8/21 iulie şi 22 octombrie/ 4 noiembrie)
31 Oct 2010 11946
Acatistul Sfintei Cruci – 14/27 septembrie
06 Nov 2010 11056
Acatistul Maicii Domnului - La icoana Plângătoare de la Boian-(25 septembrie/8 octombrie)
03 Nov 2010 10913
**** Acatistul Maicii Domnului „Potirul Nesecat” (Izbăvitoare de beţie)
17 Apr 2011 21184
**** Acatistul Sfântului Mormânt al Mântuitorului nostru Iisus Hristos
25 Sep 2010 9025
**** Acatistul icoanei Maicii Domnului "Bucurie neaşteptată"
27 Oct 2010 43969
****Acatistul Preasfintei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu în cinstea Icoanei : "Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră"
27 Oct 2010 17096
****Acatistul Maicii Domnului în cinstea icoanei Sale făcătoare de minuni de la Mănăstirea Vărzăreşti
27 Oct 2010 8866
****Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Hârbovăţ
27 Oct 2010 7060
**** Acatistul Maicii Domnului la Icoana de la Krasna
22 Oct 2010 8749
****Acatistul Icoanei Maicii Domnului "Potoleşte întristările noastre"
08 Dec 2010 12042
****Acatistul Maicii Domnului la Icoana cu şapte săgeţi
24 Dec 2010 15757
****Acatistul Maicii Domnului la icoana "Caută la smerenia"
25 Iun 2011 6469
5. Alte acatiste
**** Acatistul pentru cei adormiți
01 Apr 2011 10868
**** Acatistul pentru pruncii avortați
28 Oct 2010 9194
**** Acatistul Nunţii
28 Oct 2010 6635
****Acatist de pocăinţă pentru iertarea păcatelor
08 Apr 2011 12870
Paraclise și canoane
#### Canonul de pocăinţă către Mântuitorul nostru Iisus Hristos
19 Sep 2014 30665
#### Paraclisul Cuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Siluan Athonitul
25 Sep 2010 8606
#### Canon de pocăință către Domnul nostru Iisus Hristos pentru pruncii avortați
23 Mar 2011 17919
#### Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (Acest paraclis se citeşte la întristarea sufletului şi la vreme de nevoie)
23 Mar 2011 30465
#### Paraclisul Sfântului Efrem cel Nou - la vreme de mâhnire, de boală, de primejdie ori de grea suferinţă
21 Iul 2010 11045
#### Paraclisul Icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu
21 Iul 2010 11785
#### Paraclisul sau Canonul de mângâiere a Sfântului Grigorie Palama
12 Iul 2010 9401
#### Paraclisul sau Canonul Sfântului Ioan Rusul Nou făcător de minuni!(27 mai)
12 Iul 2010 8645
#### Paraclisul sau Canonul Sfântului Mare Mucenic Ioan Cel Nou de la Suceava(pentru vânzare bună)(2 iunie)
21 Iul 2010 7258
#### Paraclisul sau Canonul salvării sufletelor din iad de câtre cei șapte Sfinți Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Varahil, Evgudil, Uriil și Salatail
13 Aug 2010 12783
#### Paraclisul Prea Cuvioasei Maicii Noastre Parascheva(14/27octombrie)
25 Sep 2010 8283
#### Canon de rugăciune la vreme de necazuri
26 Sep 2010 13874
#### Canonul întâi de rugăciune al bolnavului
23 Mar 2011 10229
#### Canon de pocăință a celui căzut în desfrânare
26 Sep 2010 14547
#### Canon de pocăință a celui ce se află în temniță
26 Sep 2010 7192
#### Canon de rugăciune pentru mântuirea copiilor
26 Sep 2010 11908
#### Canon de rugăciune pentru copilul bolnav
23 Mar 2011 16833
#### Canon de rugăciune a copiilor
26 Sep 2010 7935
#### Paraclisul Sf. Ap. Andrei, Cel întâi chemat, Apostolul românilor
04 Nov 2010 11728
#### Canonul de rugăciune către îngerul păzitor al vieții omului
23 Mar 2011 10579
#### Al doilea paraclis către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu(la vreme de întristare sufletească şi la orice întâmplare grea)
23 Mar 2011 14162
#### Canonul al doilea de rugăciune al bolnavului
23 Mar 2011 7384
#### Canon de rugăciune către puterile cerești și către toți sfinții
10 Iun 2011 7837
Canon de rugăciune al Sfântului Ierarh Petru Movilă împotriva ereziei şi apostaziei şi pentru împăcarea Bisericii
12 Ian 2012 4377
####Canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanul
27 Feb 2012 12020
Rugăciuni
Rugaciune către Bunul Dumnezeu cu mijlocirea tuturor sfinţilor
07 Feb 2010 28144
Rugăciune către Cuviosul Moise Arapul pentru vindecarea de patima băuturii
20 Sep 2014 36903
Psalmul 50
07 Feb 2010 23755
Psalmul 90. O cântare de laudă a lui David
02 Mar 2012 12737
Rugaciune catre Sfantul Mucenic Trifon
07 Feb 2010 14702
+++ Rugăciune înainte de călătorie
02 Mar 2012 21015
+++ Rugăciunea înainte şi după masă
30 Sep 2012 37594
Rugăciunile începătoare
07 Feb 2010 23059
Rugăciune la năvălirea demonilor
08 Feb 2011 13651
Rugăciune înaintea începerii unei lucrări
07 Feb 2010 22803
Rugăciune în vremuri de nevoie
07 Feb 2010 21185
+++ Rugăciune pentru copilul bolnav
28 Mai 2011 13919
Rugăciune la început de an şcolar
07 Feb 2010 20148
Rugăciunea ultimilor Părinţi de la Optina
07 Feb 2010 15643
Rugăciunea de dimineaţă Sfântului Grigorie Palama
07 Feb 2010 15669
Rugăcunea de luni
07 Feb 2010 13221
Rugăciunea de marţi
07 Feb 2010 12170
Rugăciunea de miercuri
07 Feb 2010 13232
Rugăciunea de joi
07 Feb 2010 13107
Rugăciunea de vineri
07 Feb 2010 14450
Rugăciunea de sâmbătă
07 Feb 2010 14476
Rugăciunea de duminică
07 Feb 2010 14978
Nepătată,neîtinată,nestricată,fara prihana,curată fecioara,a lui Dumnezeu
27 Mar 2009 7983
Nepătată,neîtinată,nestricată,fara prihana,curată fecioară,a lui Dumnezeu
07 Feb 2010 12010
Rugăciune catre Mîntuitorul Hristos
07 Feb 2010 14772
Rugăciunea copiilor mici
07 Feb 2010 14215
Altă rugăciune a copiilor mici
07 Feb 2010 12892
Rugăciune la sfârşitul Sfintei Liturghii
07 Feb 2010 12303
Rugăciune pentru mântuire
07 Feb 2010 16540
Rucăciune a creştinilor ortodocşi pentru vremurile de acum
07 Feb 2010 11758
Rugaciunea Sfantului Filaret
07 Feb 2010 11200
Rugaciunea celui ferecat în temnita neputintelor vietii
07 Feb 2010 13225
Rugaciunile inainte de Dumnezeiasca Impartasire
07 Feb 2010 9142
Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos
27 Iun 2011 12578
Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos II
27 Iun 2011 11209
Rugaciune pentru împacare, întelegere si înmultirea dragostei
02 Mar 2012 14425
Rugaciune gasita în buzunarul unui soldat rus necunoscut cazut în timpul celui de-al doilea razboi mondial
07 Feb 2010 15256
Suspinarea în rugăciunea către Domnul a Ieroschimonahului Partenie din Kiev
07 Feb 2010 11347
Rugaciunea retinerii
22 Sep 2014 23523
Rugaciunea Maicii Domnului "Sporirea Mintii"
07 Feb 2010 18873
+++ Rugăciune la aprinderea candelei
23 Mar 2011 19839
Rugăciune către Prea Curata Stăpână!
07 Feb 2010 20469
Rugaciune pentru căsătorie
07 Feb 2010 37748
Rugăciunile naşterii
07 Feb 2010 19559
Rugăciunea de fiecare zi a Sfântului Ierarh Filaret al Moscovei
07 Feb 2010 16573
POMELNIC - atât pt monah cât şi pt mirean (rugăciune)
16 Sep 2012 19159
+++ Rugăciune la timp de boală I
21 Aug 2010 12896
Rugaciunea sotiei pentru sotul ei
07 Feb 2010 22964
+++ Rugăciunea copilului pentru părinți
28 Mai 2011 17403
+++ Rugăciunea părinților pentru copii I
28 Mai 2011 20384
+++ RUGĂCIUNE pentru ÎMPĂCAREA CELOR ÎNVRĂJBIȚI
08 Feb 2010 25860
+++ Rugăciunea tinerilor care vor să se căsătorească(care și-a găsit partenerul)
08 Feb 2010 15790
+++ Rugăciunea soților
08 Feb 2010 14914
+++ Rugăciune pentru căsătorie(pt cei care nu și-au găsit încă partenerul)
02 Mar 2012 35278
+++ Rugăciunea celor ce se căsătoresc(ce au data nunții deja stabilită)
07 Feb 2010 12663
+++ Rugăciunea soţilor care nu au copii
28 Mai 2011 18432
+++ Rugaciune pentru pruncul ce se afla in pantecele mamei
07 Feb 2010 19991
+++ Rugăciune pentru cei decedați
07 Feb 2010 17911
+++ Rugăciune pentru cei bolnavi
24 Iun 2011 23510
+++ Rugăciunea soțului pentru soția sa
10 Feb 2010 14482
+++ Rugăciunea părinților pentru căsătoria copilului
10 Feb 2010 18476
+++ Rugăciunea văduvei
10 Feb 2010 10318
+++ Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul care se rostește în Sfântul și Marele Post
10 Feb 2010 13324
+++ Plânsurile Sfântului Efrem Sirul(de luni până duminică)
14 Feb 2010 14840
+++ Rugăciune pentru bolnavul care nu poate dormi
26 Feb 2010 13558
+++ Rugăciune la moartea unuia din soți
10 Feb 2010 9921
+++ Rugăciunea părintelui la moartea fiului sau a fiicei
10 Feb 2010 10737
+++ Rugăciunea copiilor la moartea unuia din părinți
10 Feb 2010 10528
+++ Rugăciune la moartea unui prieten
10 Feb 2010 11336
+++ Rugăciune la timp de boală II
21 Aug 2010 12497
+++ Rugăciune care se citeste în fiecare post
10 Feb 2010 13314
+++ Rugăciunea învățăceilor
10 Feb 2010 12069
+++ Rugăciune către Îngerul Păzitor
27 Sep 2014 21016
+++ Rugăciunea copilului fricos
10 Feb 2010 13573
+++ Rugăciune pentru frați și surori
10 Feb 2010 16738
+++ Rugăciune când intri în biserică
20 Feb 2010 12209
+++ Rugăciune când intri în biserică (la icoana Mântuitorului)
20 Feb 2010 13741
+++ Rugăciune când intri în biserică (la icoana Maicii Domnului)
20 Feb 2010 14833
+++ Rugăciune la ieșirea din Biserică
20 Feb 2010 11886
+++ Rugăciunea către Sfântul cuvios Stelian, ocrotitorul copiilor și al mamelor
26 Feb 2010 22584
+++ Rugăciune pentru sfârșitul vieții
22 Feb 2010 17449
+++ Rugăciunea iconarului
22 Feb 2010 15473
+++ Rugăciune de dimineață scrisă de Părintele Arsenie Boca
18 Sep 2014 36203
+++ Rugăciune pentru citirea cu folos a Sfintei Scripturi
26 Feb 2010 15333
+++ Rugăciunea pentru copiii ce nu pot lesne învăța
02 Oct 2012 26317
+++ Rugăciunea către Sfântul Proroc Ilie, la vreme de secetă
26 Feb 2010 16139
+++ Rugăciunea celui slăbit de durerile dinţilor - către preaslăvitul mucenic Antipa
02 Mar 2010 21440
+++ Rugăciune la zi de naștere
12 Mar 2010 26668
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşi I
14 Sep 2012 56153
+++ Rugăciune puternică pentru momentele grele ale vieţii
08 Mai 2013 331188
+++ Rugăciune pentru iubirea şi dragostea familială
02 Mar 2012 14062
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşi II
13 Iul 2011 11540
+++ Rugăciune pentru ajutor în gospodărie
20 Aug 2010 20971
+++ Rugăciune pentru pierderi şi furt
21 Aug 2010 22779
+++ Rugăciune pentru cei ce s-au depărtat de la Dreapta Credinţă
21 Aug 2010 9772
+++ Rugăciune pentru naştere de fii
21 Aug 2010 10281
+++ Rugăciune la timp de boală III
21 Aug 2010 13200
+++ Rugăciune pentru căsătorie
21 Aug 2010 19395
+++ Rugăciune pentru cei din închisori
21 Aug 2010 15200
+++ Rugăciune pentru elevi de la școală
21 Aug 2010 35760
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşii noştri și ai Bisericii
13 Iul 2011 9733
+++ Rugăciune pentru prigonitori
21 Aug 2010 8633
+++ Rugăciune pentru izgonirea duhurilor necurate
22 Aug 2010 15339
+++ Rugăciunea celor care merg la judecată
22 Aug 2010 18981
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Nazareth
01 Sep 2010 8305
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Sfânta Peşteră a Naşterii Domnului
01 Sep 2010 8933
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Râul Iordan
01 Sep 2010 9647
+++ Rugăciuni către Domnul Iisus Hristos
27 Iun 2011 33811
+++ Rugăciune pentru părintele duhovnic
26 Sep 2010 14851
+++ Rugăciunea unui judecător
26 Sep 2010 10712
+++ Rugăciune pentru o moarte bună
24 Sep 2010 11851
+++ Rugăciunea celui întemnițat
25 Sep 2010 9714
+++ Rugăciunea celui ferecat în temnița neputințelor vieții
26 Sep 2010 8877
+++ Rugăciune la pierderea sarcinii cu voia sau fără de voie.
01 Dec 2010 14458
+++ Rugăciune pentru vederea păcatului propriu
26 Ian 2011 13219
+++Rugăciune la vreme de ispită
03 Oct 2011 14103
+++Rugăciune împotriva farmecelor şi bântuirii duhurilor rele
08 Feb 2011 20817
+++Rugăciune pentru cei nefericiţi
14 Feb 2011 14850
+++Rugăciune către Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu – La vreme de necaz şi de întristare
17 Feb 2011 29519
+++ Rugăciunea Sfântului Paisie Aghioritul pentru lume
01 Mar 2011 14961
+++ Rugăciune la începutul Postului Mare
07 Mar 2011 13703
+++Rugăciune înainte de spovedanie
15 Mar 2011 24907
+++ Rugăciunile Sfântului Ioan Gură de Aur (Chrysostom)
23 Mar 2011 10451
+++ Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare
23 Mar 2011 16914
+++ Rugăciunea Sfântului Ioan Damaschinul
23 Mar 2011 10359
+++ Rugăciune de laudă și mulțumire
23 Mar 2011 19657
+++ Trei rugăciuni care se citesc la începutul zilei
06 Apr 2011 18244
+++ Rugăciune către Sfântul mare Mucenic Pantelimon(vindecătorul de boli)
08 Aug 2011 16545
+++ Rugăciune pentru vindecarea celui bolnav
24 Iun 2011 20239
+++Rugăciune de pocăinţă
09 Apr 2011 14765
+++Rugăciune la întristări, spaimă, gânduri şi vise urâte care tulbură pe om
17 Apr 2011 22728
+++Rugăciune către Sfântul Duh
11 Iun 2011 14207
+++ Rugăciunea părinților pentru copii II
28 Mai 2011 18588
+++ Rugăciune pentru copilul căzut în păcat
28 Mai 2011 11853
+++ Rugăciune părințolor către Sfântul ocrotitor al copilului
28 Mai 2011 11902
+++ Rugăciunea părinților pentru luminarea minţii copilului
28 Mai 2011 24901
+++ Rugăciunea părinților pentru ajutor copilului la examen
28 Mai 2011 35029
+++ Rugăciunea părinților pentru copilul nou-născut
28 Mai 2011 12882
+++ Rugăciunile nașilor pentru finii de cununie
28 Mai 2011 8408
+++ Rugăciunea naşilor pentru finul de Botez
28 Mai 2011 16578
+++ Rugăciune pentru copilul înfiat
28 Mai 2011 8378
+++ Rugăciune pentru copiii orfani
28 Mai 2011 8782
+++ Rugăciunea părinților pentru copiii care se află în călătorie
28 Mai 2011 10987
+++Rugăciune de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu
11 Iun 2011 13444
+++Rugăciune către Sfânta Treime
15 Iun 2011 11745
+++Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos (III)
27 Iun 2011 13776
+++Rugăciune pentru omul bolnav
22 Iul 2012 10527
+++Rugăciune pentru o inimă deznădăjduită
25 Iun 2011 11671
+++Rugăciune la revărsatul zorilor (A fericitului Sofronie de la Esex)
26 Iun 2011 9238
Rugăciunea Sfântului Siluan Athonitul pentru lume
24 Sep 2011 8501
+++Rugăciunea femeii însărcinate
22 Iul 2012 27826
Rugăciune pentru casă şi bunăstarea familiei
22 Iul 2012 31814
Rugăciunile Înaintea Sfintei Împărtăşanii
22 Iul 2012 5270
+++Rugăciunea bolnavului înainte de operație
22 Iul 2012 5463
+++ Rugăciunea ortodocşilor pentru un ales al lui Dumnezeu
13 Aug 2012 3588
+++ Rugăciunea pentru neam
13 Aug 2012 4402
 
Calendar


 
 

Ultimile articole
 Descarcă în formatul preferat.
    

 
 

 
Православие.Ru  Filme Ortodoxe
Logos.md  Frumoasa.md
Teologie.net  Teologie.md
Biblioteca ortodoxa digitala VIOSTIL  Personalitati basarabene
Biserica Ortodoxa din Moldova