Biblioteca ortodoxă

 
1. Acatiste închinate persoanelor Sfintei Treimi
**** Acatistul Sfintei Treimi(24 mai)
01 Oct 2011 14785
**** Acatist de mulțumire - Slavă lui Dumnezeu pentru toate
22 Sep 2010 15650
**** Acatistul Naşterii Domnului (25 Decembrie/ 7 ianuarie)
19 Sep 2010 10493
**** Acatistul Botezului Domnului (6/19 Ianuarie)
15 Iun 2012 8731
**** Acatistul Întâmpinării Domnului (2/15 februarie)
15 Iun 2012 12736
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos liniștitorul sufletelor noastre
20 Sep 2010 18564
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos - Calea, Adevărul şi Viaţa
15 Iun 2012 8984
**** Acatistul Darurilor Sfinte şi Tămăduirilor de Boli al Domnului Iisus Hristos
15 Iun 2012 13632
**** Acatistul Sfintei Învieri a Domnului
15 Iun 2012 7288
**** Acatist către Dumnezeu Fiul pentru izbăvire de necazuri
15 Iun 2012 13060
**** Acatist către Dumnezeu Fiul pentru izbăvire de boală
15 Iun 2012 10441
**** Acatist de mulţumire către Domnul Iisus Hristos
15 Iun 2012 16826
**** Acatistul către Atotputernicul Dumnezeu, la vreme de necaz sau de ispită
15 Iun 2012 34118
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos
15 Iun 2012 20899
****Acatistul Pogorârea Sfântului Duh (II)
15 Iun 2012 7186
****Acatist de mulţumire Lui Dumnezeu Tatăl
27 Oct 2010 15157
****Acatistul Binecuvântărilor Cereşti al Domnului Iisus Hristos
10 Feb 2012 9863
****Acatistul Sfintei Lumini Cereşti a Domnului Iisus Hristos
14 Iun 2012 12593
****Acatistul Protecţiei Sfinte a Domnului Iisus Hristos
14 Iun 2012 10717
****Acatistul Pogorârea Sfântului Duh (I)
21 Iun 2013 12750
****Acatist pentru izbăvirea de boală către preadulcele Iisus, doctorul sufletelor şi a trupurilor noastre
14 Iun 2012 9906
****Acatistul Intrării Domnului în Ierusalim
01 Oct 2011 7880
****Acatistul Înălţării Domnului
12 Iun 2013 4174
2. Acatiste închinate Maicii Domnului
**** Acatistul Maicii Domnului - Bucuria tuturor celor necăjiţi
29 Oct 2010 13809
Acatistul Adormirii Maicii Domnului - (15/28 august)
21 Aug 2012 13536
**** Acatistul Maicii Domnului Pentru împăcarea celor învrăjbiţi 13 August
20 Sep 2010 15296
**** Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului(1/14 octombrie)
27 Oct 2010 18104
**** Acatistul Intrării în Biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie / 4 decembrie)
03 Nov 2010 12664
**** Acatistul Buneivestiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria - 25 martie
20 Sep 2010 11058
**** Acatistul Maicii Domnului, Arătătoarea Căii
15 Oct 2010 13952
**** Acatistul Maicii Domnului - povățuitoarea copiilor
25 Sep 2010 8926
**** Acatistul de Laudă Sfântă al Maicii Domnului
05 Oct 2010 10196
****Acatistul Izvorului Tămăduirilor Născătoarei de Dumnezeu
22 Oct 2010 9978
**** Acatistul Maicii Domnului Umilenia(Floarea Smereniei)
24 Oct 2010 12332
****Acatistul Maicii Domnului "Grabnică ascultătoare"
27 Oct 2010 14475
****Acatistul Maicii Domnului „vindecătoarea”
27 Oct 2010 30693
****Imnul Acatist al Maicii Domnului - la Rugul Aprins
22 Dec 2010 15555
**** Acatistul Maicii Domnului, Apărătoarea noastră în ziua înfricoșătoare a Judecății de Apoi
24 Mai 2011 7060
**** Acatistul naşterii Maicii Domnului - (8/21 septembrie)
21 Sep 2011 10858
3. Acatiste închinate Sfinților și Sfintelor
Acatistul Sfintei Fericitei Maicii Matroana(19 aprilie)
20 Nov 2009 18070
**** Acatistul şi viaţa Sfintei Cuvioasei Xenia(24 ianuarie)ajutătoare la nevoinţe băneşti
19 Apr 2011 16744
Acatistul şi viaţa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă (6 mai)
25 Iun 2009 10264
Acatistul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel
11 Iul 2009 10257
Acatistul Sfintilor Mucenici si Doctori fara de arginti Epictet preotul si Astion Monahul
22 Aug 2009 6879
Acatistul Sfintei împărătese Olga
26 Aug 2009 11763
Acatistul Binecredinciosului Voievod al Moldovei Ştefan cel Mare şi Sfânt - 2 IULIE
26 Aug 2009 6425
Acatistul Cuviosului Părintelui nostrum Paisie Aghioritul - 12 iulie
26 Aug 2009 7746
Acatistul Sfinţilor Brâncoveni - (16 august)
26 Aug 2009 6559
Acatistul Sfântului Ioan Iacob Hozevitul 5 august
27 Aug 2009 11365
Acatistul schimbării la faţă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos 6 august
27 Aug 2009 10314
Acatistul Sfintei Teodora de la Sihla - Sfanta Cuvioasa - (7 august)
15 Sep 2010 9814
Acatistul Cuviosului Moise Ungurul - (26 iulie / 8 august) (pt ajutor în patima desfrânării şi în toată lupta cu trupul)
27 Aug 2009 15725
Acatistul Sfântului Fanurie – 27 AUGUST
05 Apr 2011 9161
Acatistul Sfântului Cuviosului Moise Etiopianul - (28 august)
28 Aug 2009 7834
Acatistul Sfântului Alexandru, Patriarhul Constantinopolului - (30 august)
28 Aug 2009 8217
Acatistul Sfântului Ierarh Varlaam - (30 august)
28 Aug 2009 7762
Acatistul Sfântului Alexandru din Svir - - Sfânt Cuvios Părinte ! - (30 august)
28 Aug 2009 9477
Acatistul Sfântului Arhanghel Mihail - (6/19 septembrie, 8/21 noiembrie)
16 Sep 2009 13325
Acatistul Sfinţilor Ioachim şi Ana – 9/22 septembrie
16 Sep 2009 12918
Acatistul Sfântului Onufrie de la Verona - (9/22 septembrie)
16 Sep 2009 9419
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Nichita Gotul(15 septembrie)
28 Aug 2009 7509
Acatistul Sfântului Teodosie de la Brazi - (22 septembrie)
28 Aug 2009 7200
Acatistul Sfântului Siluan Athonitul - (24 septembrie)
28 Aug 2009 7170
Acatistul Sfintei Tecla - Cea întocmai cu Apostolii - (24 septembrie/ 7 octombrie)
16 Sep 2009 7307
Acatistul Sfântului Sergie de Radonej - Sfânt Preacuvios! - (25 septembrie/ 8 octombrie)
16 Sep 2009 7371
Acatistul Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan - (26 Septembrie/ 9 octombrie)
16 Sep 2009 7595
Acatistul Sfântului Antim Ivireanul- (27 septembrie)/ 10 octombrie
16 Sep 2009 7184
**** Acatistul Sfântului Apostol Toma - (6/19 octombrie)
28 Oct 2010 8725
**** Acatistul Cuviosului Ambrozie de la Optina(10/23 octombrie)
28 Oct 2010 7825
**** Acatistul Cuvioasei maicii nostre Parascheva (14/28 octombrie)
07 Nov 2010 7489
**** Acatistul Sfinților Mărturisitori Visarion, Sofronie și al Mucenicului Oprea (21/3 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 6487
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir - (26/8 octombrie/noiembrie)
27 Oct 2010 7562
**** Acatistul Prea Cuviosului Părintelui nostru Dimitrie din Basarabi(27/9 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 6916
**** Acatistul Sfântului Teofil - Sfânt nebun pentru Hristos(28/10 octombrie/noiembrie)
03 Nov 2010 10093
**** Acatistul Sfinților Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel - apărători și mărturisitori ai Ortodoxiei pe pământul transilvan(21/3 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 7972
**** Acatistul Sfântului Mucenic Nestor care a pătimit(27/9 octombrie/noiembrie)
03 Nov 2010 7468
**** Acatistul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil(8/21 Noiembrie)
30 Oct 2010 10522
**** Acatistul Sfântului Arhanghel Rafail 8/21 Noiembrie
29 Oct 2010 9270
**** Acatistul Sfântului Nectarie de Eghina(Taumaturghul) Noul făcător de minuni - pentru boli (primul acatist)(Vindecătorul de cancer)(9/22 noiembrie)
17 Apr 2011 12957
**** Acatistul Sfântului Nectarie de Eghina(Taumaturghul) Noul făcător de minuni - pentru boli (al doilea acatist)(Vindecătorul de cancer)(9/22 noiembrie)
17 Apr 2011 18422
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina (11/24 noiembrie)
30 Nov 2010 12428
Acatistul Sfantului Teodor Studitul (11/24 Noiembrie)
29 Oct 2010 8574
**** Acatistul Sfântului Ioan Gură de Aur (13/26 Noiembrie)
28 Oct 2010 9216
**** Acatistul Sfântului Grigorie Palama Arhiepiscopul Tesalonicului(14/27 noiembrie)
30 Oct 2010 7656
**** Acatistul Sfântului Paisie Velicikovski (15/28 noiembrie)
31 Oct 2010 7924
**** Acatistul Cuviosului Parintelui nostru Grigorie Decapolitul (20 noiembrie/3 decembrie)
28 Oct 2010 8121
**** Acatistul Sfântului Antonie de la Iezeru Vâlcea (23/6 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 11499
**** Acatistul Sfântului Clement Episcopul Romei (24/7 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 7676
**** Acatistul Sfântului Mercurie - Sfânt Mare Mucenic(25/8 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 8660
**** Acatistul Sfântului Grigorie Sinaitul(27/10 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 8927
**** Acatistul Sfântului Mucenic Iacov Persul (27/10 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 8070
**** Acatistul Preacuviosului Arsenie Boca(Protector al familiei) (28/11 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 39231
**** Acatistul Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat(30/13 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 11335
**** Acatistul Preacuviosului Părinte Porfirie - noul făcător de minuni(2/15 decembrie)
05 Nov 2010 9352
Acatistul Sfântului Gheorghe de la Cernica - Sfânt Cuvios (3 decembrie)
16 Dec 2010 9264
Acatistul Sfintei Varvara (4/17 decembrie)
05 Nov 2010 7701
Acatistul Sfântului Sava cel Sfinţit- Sfânt Cuvios Părinte - (5/18 Decembrie)
05 Nov 2010 12397
**** Acatistul Sfântului Nicolae - Ierarh al Mirelor Lichiei(marele făcător de minuni)(6/19 decembrie)
15 Dec 2010 27190
**** Acatistul Sfintei Filofteia - Sfântă Muceniţă (7/20 decembrie)
19 Dec 2010 13347
**** Acatistul Sfântului Ierarh Spiridon(mare făcător de minuni)(12/25 decembrie)
05 Nov 2010 24461
Acatistul Sfântului Elefterie – 15/28 Decembrie
19 Sep 2009 8023
Acatistul Sfântului Prooroc Daniil 17 Decembrie
19 Sep 2009 10173
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Sebastian (18/31 Decembrie)
19 Sep 2009 9167
Acatistul Sfântului Mucenic şi Ierarh Modest (18/31 Decembrie) Acest sfânt este grabnic ajutător pentru animalele bolnave din gospodărie
19 Sep 2009 7747
Acatistul Sfântului Bonifatie (19 decembrie/ 1 ianuarie) Acest sfânt este grabnic ajutător pentru animalele bolnave din gospodărie
19 Sep 2009 9104
Acatistul Sfântului Ignatie Teoforul - (20 Decembrie/ 2 ianuarie)
19 Sep 2009 8603
Acatistul Sfântului Ioan de Kronstadt - 20 Decembrie/ 2 ianuarie
21 Sep 2009 9147
Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Anastasia Romana
09 Nov 2010 12072
Acatistul Sfântului Ierarh Nifon al Constanţianei - 23 Decembrie
21 Sep 2009 12720
Acatistul Sfintei Eugenia - Sfântă Muceniţă - ( 24 Decembrie)
05 Nov 2010 9685
Acatistul Sfântului Nicodim cel Sfinţit de la Tismana - Preacuvios părinte! Arhimandritul Lavrei Sfintei Mănăstiri Tismana din Oltenia (26 decembrie)
21 Sep 2009 6421
**** Acatistul Sfântului Ştefan - - Sfânt Arhidiacon (27 decembrie)
22 Oct 2010 10227
Acatistul Sfinţilor 14 000 de prunci ucişi de Irod - (29 Decembrie)
21 Sep 2009 13094
Acatistul Sfintei Anisia - (30 decembrie)
23 Sep 2009 9108
**** Acatistul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare (1/14 Ianuarie)
22 Sep 2010 10632
Acatistul Sfântului Serafim de Sarov, mare făcător de minuni 2/15 Ianuarie
02 Mai 2011 10905
**** Acatistul Sfintei Iuliana din Lazarevo, ocrotitoarea celor căsătoriţi 2/15 Ianuarie
29 Mar 2012 9163
Acatistul Sfântului Efrem Cel Nou (prăznuit în 3 ian. ziua aflării moaştelor şi ziua de 5 mai ziua săvârşirii)
23 Sep 2009 15134
**** Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului - 7/20 Ianuarie
24 Sep 2010 11534
Acatistul Sfântului Antipa de la Calapodeşti - 10/23 Ianuarie
29 Sep 2009 8609
Acatistul Sfintei Muceniţe Tatiana - 12/25 Ianuarie
24 Ian 2011 9417
Acatistul Sfintei Nina - 14/27 Ianuarie
24 Ian 2011 10008
Acatistul Sfântului Antonie cel Mare - 17/30 Ianuarie
29 Sep 2009 13525
Acatistul Sfântului Atanasie al Alexandriei (cel Mare) - 18/31 Ianuarie
30 Sep 2009 12782
Acatistul Sfântului Macarie Egipteanul - (19 Ianuarie)
10 Oct 2009 7498
Acatistul Sfântului Marcu Mărturisitorul Episcopul Efesului - 19 Ianuarie
29 Sep 2009 6734
Acatistul Sfântului Lavrentie - 20 Ianuarie
10 Oct 2009 7765
Acatistul Sfântului Maxim Mărturisitorul – 21 Ianuarie
10 Oct 2009 7120
Acatistul Sfântului Mucenic Clement - 23 Ianuarie
03 Nov 2010 8236
Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Teologul - 25 Ianuarie
10 Oct 2009 8408
Acatistul Sfântului Mucenic Trifon - 1 februarie
17 Oct 2009 7893
AcatistulSfântului Fotie Mărturisitorul Patriarhul Constantinopolului - 6 Februarie
17 Oct 2009 7195
Acatistul Sfântului Partenie din Lampsakos, Ocrotitor al bolnavilor de cancer şi tămăduitor al tuturor bolilor - (7 FEBRUARIE)
28 Apr 2010 15280
- Acatistul Sfinţilor Teodor Tiron şi Teodor Stratilat (8 şi 17 februarie) pt diferitele necazuri şi mai ales ajută foarte mult pentru reuşiri la învăţătură şi la examene.
27 Oct 2009 12522
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Haralambie(10 februarie)
22 Sep 2010 7787
Acatistul Sfantului Mucenic Vlasie - ocrotitorul animalelor domestic - (11 februarie)
07 Nov 2009 16489
**** Acatistul Sfântului Ioan Casian - (29 februarie)
24 Sep 2010 10000
**** Acatistul Sfinţilor 40 Mucenici - 9 martie
24 Sep 2010 7813
Acatistul Sfântului Benedict de Nursia - 14 martie
06 Nov 2009 8679
Acatistul Sfântului Alexie - 17 martie
06 Nov 2009 7077
Acatistul Sfântului Arhanghel Gavriil - Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil - (26 martie, 13 iulie, 8 noiembrie)
07 Nov 2009 11332
Acatistul Sfântului Diodoh al Foticeii - 29 martie
12 Nov 2009 6753
Acatistul Sfantului Ioan Bogoslovul
09 Nov 2009 7046
Acatistul Sfintei Maria Egipteanca Sfântă Preacuvioasă Maică! (1 aprilie)
11 Nov 2009 6930
**** Acatistul Sfintei Teodora din Tesalonic - 5 APRILIE
25 Sep 2010 6937
Acatistul Sfântului Caliopie - Sfânt Mucenic - 7 aprilie
11 Nov 2009 6485
Acatistul Sfântului Calinic de la Cernica - 11 APRILIE
12 Nov 2009 6512
Acatistul Sfântului Sava Gotul (de la Buzău) - 12 aprilie
12 Nov 2009 6855
**** Acatistul Sfântului Sava de la Buzău - Sfânt Mucenic - (12 aprilie)
25 Nov 2009 7252
**** Acatistul Sfântului Pahomie de la Gledin - 14 Aprilie
25 Nov 2009 7799
**** Acatistul Sfintei Cuvioasei Muceniţe Tomaida - 14 Aprilie - Acatistul izbăvirii celor chinuiţi de îndreptăţirea de sine şi a celor ce doresc eliberarea de patimi
28 Apr 2010 7383
**** Acatistul Sfântului Vasile de la Poiana Mărului - Sfânt Cuvios (15 aprilie)
25 Nov 2009 8363
**** Acatistul Sfântului Ierarh Teotim I „Scitul” - 20 APRILIE
25 Nov 2009 7291
**** Acatistul Preacuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Macarie de la Saharna(13/26 mai)
28 Apr 2010 6434
**** Acatistul Sfinţilor Iorest şi Sava - Sfinţi Ierarhi Mitropoliţii Ardealului (24 aprilie)
25 Nov 2009 6735
**** Acatistul Sfintei Marii Muceniţe Irina - (5 Mai)
08 Dec 2009 7765
**** Acatistul Sfântului Simon Zilotul - 10 MAI
22 Feb 2010 8415
**** Acatistul Sfântului Amfilohie de la Poceaev - (12 mai)
22 Feb 2010 8223
**** Acatistul Sfântului Ioan Valahul Noul Mucenic (12 mai)
29 Apr 2010 9252
**** Acatistul Sfântului Ierarh Ignatie Brianceaninov(13 mai)
30 Apr 2010 7332
**** Acatistul Sfântului Părintelui nostru Pahomie cel Mare - (15 Mai)
12 Iul 2010 12019
**** Acatistul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeț(15 mai)
28 Iul 2010 6571
**** Acatistul Sfinților Împăraţi Constantin şi Elena(21 mai)
12 Iul 2010 8491
**** Acatistul Sfântului necunoscut de la Mănăstirea Neamț (24 mai 1986)(în timp de grea încercare sufletească)
12 Iul 2010 7626
**** Acatistul Sfântului Mucenic Ioan Rusul(27 Mai)
21 Iul 2010 6047
**** Acatistul Sfinților Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel(4 Iunie)
21 Iul 2010 5367
**** Acatistul Sfântului Părintelui nostru Visarion(6 iunie)
21 Iul 2010 8883
**** Acatistul Sfântului Luca al Crimeei, Făcătorul de minuni (Arhiepiscopul Luca Voino-Iasenetki)(11 iunie)
21 Iul 2010 11708
**** Acatistul Sfintei Muceniţe Achilina(13 Iunie)
21 Iul 2010 8807
**** Acatistul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava(2 iunie)
21 Iul 2010 6587
**** Acatistul Sfântului Ierarh Glicherie de la Slătioara Mărturisitorul (15/28 iunie)
28 Iul 2010 8698
**** Acatistul Sfinţilor Mucenici Manuil, Savel şi Ismail (17 IUNIE)
28 Iul 2010 6935
**** Acatistul Sf. Ierarh Ioan Maximovici făcătorul de minuni al vremurilor noastre(primul acatist)(19 iunie/2 iulie)
28 Iul 2010 9025
**** Acatistul Sfântului Cuvios Paisie cel Mare(19 iunie)
30 Iul 2010 5484
**** Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești(22 iunie)
29 Iul 2010 5987
**** Acatistul Sfintei Muceniţe Fevronia(pentru buna înţelegere între soţi)(13 Iunie)
28 Iul 2012 9317
**** Acatistul Sfântului GHERASIM KEFALONITUL - Izgonitorul demonilor (16 august și 20 octombrie)
30 Iul 2010 12043
**** Acatistul Sf. Ierarh Ioan Maximovici făcătorul de minuni al vremurilor noastre(al doilea acatist)(19 iunie/2 iulie)
30 Iul 2010 6956
**** Acatistul Sfântului împărat mucenic Nicolae, ţarul Rusiei(4 iulie)
01 Aug 2010 8917
**** Acatistul Sfinților Mucenici Cosma și Damian - doctorii cei fără de arginți(1iulie)
02 Aug 2010 6874
**** Acatistul Sfintei Chiriachi - Muceniţa - Purtătoare de biruinţă în nevoi şi necazuri grele - 7 (20) iulie
31 Iul 2010 9994
**** Acatistul Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt(2 iulie)
01 Aug 2010 4949
**** Acatistul Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuți(1 iulie)
07 Aug 2010 6037
**** Acatistul Sfinţilor Epictet preotul şi Astion monahul - Sfinţi Mucenici şi Doctori fără de arginţi!
07 Aug 2010 5579
**** Acatistul Sfintei Veronica, Sfântă Mironosiţă! (12 iulie)
24 Sep 2010 9859
**** Acatistul Sfintei Fericitei Eufrosina din Koliupanovo(16 iulie)
07 Aug 2010 6807
**** Acatistul Sfântului Nicodim Aghioritul(14 Iulie)
09 Aug 2010 9338
Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Eufimia(11iulie/16 septembrie)
08 Aug 2010 11952
**** Acatistul Sfintei Mironosiţe Maria-Magdalena (22 Iulie)
09 Aug 2010 7399
**** Acatistul Sfântului Prooroc Ilie(pentru secetă)(20 Iulie)
11 Aug 2010 8419
**** Acatistul Sfintei Marii Mucenițe Marina(17 iulie)
11 Aug 2010 9877
**** Acatistul Sfintelor Preacuvioaselor Maici Olimpiada - mângaierea celor ce poartă lăuntric Crucea vremilor de cumpănă şi Eupraxia (12 iulie)
06 Aug 2011 6167
**** Acatistul Sfântului Mucenic Emilian de la Durostor(18 iulie)
14 Aug 2010 7422
**** Acatistul Sfântului Gherman De Dumnezeu purtător şi făcător de minuni din Alaska - (9 august, 13 decembrie)
13 Aug 2010 8311
**** Acatistul Sintei Mucenițe Hristina(Cristina)(24 iulie)
16 Aug 2010 9438
**** Acatistul Sfintei Macrina(19 iulie)
22 Sep 2010 7320
**** Acatistul Noului Mucenic Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor
21 Aug 2010 5705
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Procopie (8 iulie)
23 Oct 2010 9806
****Acatistul Îngerului păzitor
27 Oct 2010 6435
**** Acatistul Sfântului Ciprian - Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina (I) - (2/15 octombrie)
27 Oct 2010 10423
**** Acatistul Sfântului Ciprian - Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina (II) - (2/15 octombrie)
27 Oct 2010 14722
**** Acatistul Părintelui nostru Iov, egumenul din Poceaev (28octombrie)
27 Oct 2010 10964
**** Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog(I)(12 Martie/12 octombrie)
29 Oct 2010 10943
**** Acatistul Preacuvioşilor Stareţi de la Optina(11 octombrie)
28 Oct 2010 6886
**** Acatistul Sfinţilor de la Mănăstirea Pecerska - (3/16 Decembrie)
28 Oct 2010 8952
**** Acatistul Sfinților Doctori fără de Arginți Cosma și Damian din Asia Mica(1 noiembrie)
29 Oct 2010 11998
**** Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog(II)(12martie/12octombrie)
01 Nov 2010 5472
**** Acatistul Sfântului Ioan cel Milostiv-Patriarhul Alexandriei (12/25 noiembrie)
03 Nov 2010 8328
**** Acatistul Cuviosului Părintelui nostru Stelian(Ocrotitorul pruncilor (copiilor))(26/9 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 13027
**** Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Ecaterina(Ocrotitoarea familiei și a femeilor cu grele nașteri precum și a pruncilor slabi și a persoanelor în vârstă)(24/7 noiembrie/decembrie)
06 Dec 2010 12974
**** Acatist către toţi Sfinţii care au strălucit în pământurile Apusului
01 Nov 2010 7221
**** Acatistul Sfinţilor Gurie, Samon şi Aviv(protectorii căsătoriei)(15/28 noiembrie)
03 Nov 2010 13476
**** Acatistul Cuviosului Ioanichie, Schimonahul din valea chiliilor(26 iulie)
04 Nov 2010 5206
****Acatistul Sfântului Daniil Sihastrul(18/31 decemrbie)
04 Nov 2010 6491
**** Acatistul Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului(339-397)(primul acatist)(7/20 decembrie)
31 Mar 2013 8771
**** Acatistul Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului(339-397)(al doilea acatist)(7/20 decembrie)
05 Nov 2010 6572
Acatistul Sfântului Teofan Zăvorâtul -10/23 ianuarie
19 Ian 2011 6921
****Acatistul Sfintei Muceniţe Sofia şi a celor trei fiice ale sale: Pistis (Credinţa), Elpis (Nădejdea), şi Agapis (Dragostea)
10 Iun 2011 12779
**** Acatistul Sf. Iona din Kiev
10 Iun 2011 7459
****Acatistul Tuturor Sfinţilor
18 Iun 2011 7820
****Acatistul tuturor sfinţilor români
18 Iun 2011 5226
****Acatistul Sfântului Ierarh Gligherie Mărturisitorul
28 Iun 2011 4077
**** Acatistul Sfântului Marelui Mucenic Pantelimon, tămăduitorul de boli (27 iulie/9 august)
08 Aug 2011 11614
**** Acatistul Sfinţilor Adrian şi Natalia- Sfinţi Mucenici - 26 august (8 septembrie)
07 Sep 2011 12173
*** Acatistul Sfintelor Femei iubitoare de Dumnezeu
28 Iul 2012 4857
Acatistul Sfântului Eftimie cel Mare (20 ianuarie)
28 Iul 2012 3101
**** Acatistul Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan(30 Ianuarie)
11 Feb 2014 11359
4. Acatistele unor icoane, minuni, locuri și obiec
Acatistul Maicii Domnului Pantanasa "Vindecatoarea de Cancer"
28 Oct 2010 12606
**** Acatistul icoanei Maicii Domnului „Prodromița”
06 Nov 2010 9671
**** Acatistul Maicii Domnului - La icoana Sporirea Minţii - (15/28 august)
28 Oct 2010 16971
Acatistul Înălţării Sfintei Cruci - 1 august
06 Nov 2010 10072
Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Kazan (8/21 iulie şi 22 octombrie/ 4 noiembrie)
31 Oct 2010 10255
Acatistul Sfintei Cruci – 14/27 septembrie
06 Nov 2010 9932
Acatistul Maicii Domnului - La icoana Plângătoare de la Boian-(25 septembrie/8 octombrie)
03 Nov 2010 9786
**** Acatistul Maicii Domnului „Potirul Nesecat” (Izbăvitoare de beţie)
17 Apr 2011 17445
**** Acatistul Sfântului Mormânt al Mântuitorului nostru Iisus Hristos
25 Sep 2010 7778
**** Acatistul icoanei Maicii Domnului "Bucurie neaşteptată"
27 Oct 2010 31991
****Acatistul Preasfintei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu în cinstea Icoanei : "Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră"
27 Oct 2010 13764
****Acatistul Maicii Domnului în cinstea icoanei Sale făcătoare de minuni de la Mănăstirea Vărzăreşti
27 Oct 2010 7432
****Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Hârbovăţ
27 Oct 2010 5945
**** Acatistul Maicii Domnului la Icoana de la Krasna
22 Oct 2010 7610
****Acatistul Icoanei Maicii Domnului "Potoleşte întristările noastre"
08 Dec 2010 9691
****Acatistul Maicii Domnului la Icoana cu şapte săgeţi
24 Dec 2010 12815
****Acatistul Maicii Domnului la icoana "Caută la smerenia"
25 Iun 2011 5302
5. Alte acatiste
**** Acatistul pentru cei adormiți
01 Apr 2011 9860
**** Acatistul pentru pruncii avortați
28 Oct 2010 8267
**** Acatistul Nunţii
28 Oct 2010 5632
****Acatist de pocăinţă pentru iertarea păcatelor
08 Apr 2011 10529
Paraclise și canoane
#### Canonul de pocăinţă către Mântuitorul nostru Iisus Hristos
23 Mar 2011 26283
#### Paraclisul Cuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Siluan Athonitul
25 Sep 2010 7716
#### Canon de pocăință către Domnul nostru Iisus Hristos pentru pruncii avortați
23 Mar 2011 15791
#### Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (Acest paraclis se citeşte la întristarea sufletului şi la vreme de nevoie)
23 Mar 2011 24764
#### Paraclisul Sfântului Efrem cel Nou - la vreme de mâhnire, de boală, de primejdie ori de grea suferinţă
21 Iul 2010 9557
#### Paraclisul Icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu
21 Iul 2010 10837
#### Paraclisul sau Canonul de mângâiere a Sfântului Grigorie Palama
12 Iul 2010 8392
#### Paraclisul sau Canonul Sfântului Ioan Rusul Nou făcător de minuni!(27 mai)
12 Iul 2010 7452
#### Paraclisul sau Canonul Sfântului Mare Mucenic Ioan Cel Nou de la Suceava(pentru vânzare bună)(2 iunie)
21 Iul 2010 6373
#### Paraclisul sau Canonul salvării sufletelor din iad de câtre cei șapte Sfinți Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Varahil, Evgudil, Uriil și Salatail
13 Aug 2010 10942
#### Paraclisul Prea Cuvioasei Maicii Noastre Parascheva(14/27octombrie)
25 Sep 2010 7213
#### Canon de rugăciune la vreme de necazuri
26 Sep 2010 12060
#### Canonul întâi de rugăciune al bolnavului
23 Mar 2011 9355
#### Canon de pocăință a celui căzut în desfrânare
26 Sep 2010 12787
#### Canon de pocăință a celui ce se află în temniță
26 Sep 2010 6390
#### Canon de rugăciune pentru mântuirea copiilor
26 Sep 2010 10432
#### Canon de rugăciune pentru copilul bolnav
23 Mar 2011 13307
#### Canon de rugăciune a copiilor
26 Sep 2010 6988
#### Paraclisul Sf. Ap. Andrei, Cel întâi chemat, Apostolul românilor
04 Nov 2010 10528
#### Canonul de rugăciune către îngerul păzitor al vieții omului
23 Mar 2011 9151
#### Al doilea paraclis către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu(la vreme de întristare sufletească şi la orice întâmplare grea)
23 Mar 2011 12302
#### Canonul al doilea de rugăciune al bolnavului
23 Mar 2011 6618
#### Canon de rugăciune către puterile cerești și către toți sfinții
10 Iun 2011 6915
Canon de rugăciune al Sfântului Ierarh Petru Movilă împotriva ereziei şi apostaziei şi pentru împăcarea Bisericii
12 Ian 2012 3656
####Canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanul
27 Feb 2012 10432
Rugăciuni
Rugaciune către Bunul Dumnezeu cu mijlocirea tuturor sfinţilor
07 Feb 2010 23543
Rugăciune către Cuviosul Moise Arapul pentru vindecarea de patima băuturii
07 Feb 2010 31077
Psalmul 50
07 Feb 2010 20332
Psalmul 90. O cântare de laudă a lui David
02 Mar 2012 9987
Rugaciune catre Sfantul Mucenic Trifon
07 Feb 2010 12873
+++ Rugăciune înainte de călătorie
02 Mar 2012 14676
+++ Rugăciunea înainte şi după masă
30 Sep 2012 30847
Rugăciunile începătoare
07 Feb 2010 19924
Rugăciune la năvălirea demonilor
08 Feb 2011 12149
Rugăciune înaintea începerii unei lucrări
07 Feb 2010 19095
Rugăciune în vremuri de nevoie
07 Feb 2010 18157
+++ Rugăciune pentru copilul bolnav
28 Mai 2011 12098
Rugăciune la început de an şcolar
07 Feb 2010 17699
Rugăciunea ultimilor Părinţi de la Optina
07 Feb 2010 13832
Rugăciunea de dimineaţă Sfântului Grigorie Palama
07 Feb 2010 13520
Rugăcunea de luni
07 Feb 2010 11643
Rugăciunea de marţi
07 Feb 2010 10400
Rugăciunea de miercuri
07 Feb 2010 11382
Rugăciunea de joi
07 Feb 2010 11306
Rugăciunea de vineri
07 Feb 2010 12392
Rugăciunea de sâmbătă
07 Feb 2010 12109
Rugăciunea de duminică
07 Feb 2010 12709
Nepătată,neîtinată,nestricată,fara prihana,curată fecioara,a lui Dumnezeu
27 Mar 2009 6913
Nepătată,neîtinată,nestricată,fara prihana,curată fecioară,a lui Dumnezeu
07 Feb 2010 10786
Rugăciune catre Mîntuitorul Hristos
07 Feb 2010 13281
Rugăciunea copiilor mici
07 Feb 2010 12720
Altă rugăciune a copiilor mici
07 Feb 2010 11684
Rugăciune la sfârşitul Sfintei Liturghii
07 Feb 2010 11245
Rugăciune pentru mântuire
07 Feb 2010 14494
Rucăciune a creştinilor ortodocşi pentru vremurile de acum
07 Feb 2010 10564
Rugaciunea Sfantului Filaret
07 Feb 2010 10205
Rugaciunea celui ferecat în temnita neputintelor vietii
07 Feb 2010 11687
Rugaciunile inainte de Dumnezeiasca Impartasire
07 Feb 2010 7853
Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos
27 Iun 2011 10668
Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos II
27 Iun 2011 9906
Rugaciune pentru împacare, întelegere si înmultirea dragostei
02 Mar 2012 11250
Rugaciune gasita în buzunarul unui soldat rus necunoscut cazut în timpul celui de-al doilea razboi mondial
07 Feb 2010 13652
Suspinarea în rugăciunea către Domnul a Ieroschimonahului Partenie din Kiev
07 Feb 2010 10249
Rugaciunea retinerii
07 Feb 2010 20951
Rugaciunea Maicii Domnului "Sporirea Mintii"
07 Feb 2010 16437
+++ Rugăciune la aprinderea candelei
23 Mar 2011 17396
Rugăciune către Prea Curata Stăpână!
07 Feb 2010 18104
Rugaciune pentru căsătorie
07 Feb 2010 32514
Rugăciunile naşterii
07 Feb 2010 17039
Rugăciunea de fiecare zi a Sfântului Ierarh Filaret al Moscovei
07 Feb 2010 14983
POMELNIC - atât pt monah cât şi pt mirean (rugăciune)
16 Sep 2012 16997
+++ Rugăciune la timp de boală I
21 Aug 2010 11325
Rugaciunea sotiei pentru sotul ei
07 Feb 2010 19213
+++ Rugăciunea copilului pentru părinți
28 Mai 2011 14700
+++ Rugăciunea părinților pentru copii I
28 Mai 2011 17128
+++ RUGĂCIUNE pentru ÎMPĂCAREA CELOR ÎNVRĂJBIȚI
08 Feb 2010 21215
+++ Rugăciunea tinerilor care vor să se căsătorească(care și-a găsit partenerul)
08 Feb 2010 13599
+++ Rugăciunea soților
08 Feb 2010 12577
+++ Rugăciune pentru căsătorie(pt cei care nu și-au găsit încă partenerul)
02 Mar 2012 25624
+++ Rugăciunea celor ce se căsătoresc(ce au data nunții deja stabilită)
07 Feb 2010 10878
+++ Rugăciunea soţilor care nu au copii
28 Mai 2011 16150
+++ Rugaciune pentru pruncul ce se afla in pantecele mamei
07 Feb 2010 17414
+++ Rugăciune pentru cei decedați
07 Feb 2010 14302
+++ Rugăciune pentru cei bolnavi
24 Iun 2011 18918
+++ Rugăciunea soțului pentru soția sa
10 Feb 2010 12389
+++ Rugăciunea părinților pentru căsătoria copilului
10 Feb 2010 15794
+++ Rugăciunea văduvei
10 Feb 2010 9091
+++ Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul care se rostește în Sfântul și Marele Post
10 Feb 2010 11856
+++ Plânsurile Sfântului Efrem Sirul(de luni până duminică)
14 Feb 2010 12216
+++ Rugăciune pentru bolnavul care nu poate dormi
26 Feb 2010 11903
+++ Rugăciune la moartea unuia din soți
10 Feb 2010 8610
+++ Rugăciunea părintelui la moartea fiului sau a fiicei
10 Feb 2010 9518
+++ Rugăciunea copiilor la moartea unuia din părinți
10 Feb 2010 9205
+++ Rugăciune la moartea unui prieten
10 Feb 2010 9985
+++ Rugăciune la timp de boală II
21 Aug 2010 10612
+++ Rugăciune care se citeste în fiecare post
10 Feb 2010 11642
+++ Rugăciunea învățăceilor
10 Feb 2010 10579
+++ Rugăciune către Îngerul Păzitor
10 Feb 2010 17186
+++ Rugăciunea copilului fricos
10 Feb 2010 11604
+++ Rugăciune pentru frați și surori
10 Feb 2010 13965
+++ Rugăciune când intri în biserică
20 Feb 2010 10326
+++ Rugăciune când intri în biserică (la icoana Mântuitorului)
20 Feb 2010 11625
+++ Rugăciune când intri în biserică (la icoana Maicii Domnului)
20 Feb 2010 11754
+++ Rugăciune la ieșirea din Biserică
20 Feb 2010 9870
+++ Rugăciunea către Sfântul cuvios Stelian, ocrotitorul copiilor și al mamelor
26 Feb 2010 18108
+++ Rugăciune pentru sfârșitul vieții
22 Feb 2010 14713
+++ Rugăciunea iconarului
22 Feb 2010 12851
+++ Rugăciune de dimineață scrisă de Părintele Arsenie Boca
26 Feb 2010 27969
+++ Rugăciune pentru citirea cu folos a Sfintei Scripturi
26 Feb 2010 12661
+++ Rugăciunea pentru copiii ce nu pot lesne învăța
02 Oct 2012 22713
+++ Rugăciunea către Sfântul Proroc Ilie, la vreme de secetă
26 Feb 2010 13318
+++ Rugăciunea celui slăbit de durerile dinţilor - către preaslăvitul mucenic Antipa
02 Mar 2010 17129
+++ Rugăciune la zi de naștere
12 Mar 2010 21005
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşi I
14 Sep 2012 44191
+++ Rugăciune puternică pentru momentele grele ale vieţii
08 Mai 2013 235272
+++ Rugăciune pentru iubirea şi dragostea familială
02 Mar 2012 11258
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşi II
13 Iul 2011 9933
+++ Rugăciune pentru ajutor în gospodărie
20 Aug 2010 18407
+++ Rugăciune pentru pierderi şi furt
21 Aug 2010 19261
+++ Rugăciune pentru cei ce s-au depărtat de la Dreapta Credinţă
21 Aug 2010 8503
+++ Rugăciune pentru naştere de fii
21 Aug 2010 9055
+++ Rugăciune la timp de boală III
21 Aug 2010 11598
+++ Rugăciune pentru căsătorie
21 Aug 2010 17321
+++ Rugăciune pentru cei din închisori
21 Aug 2010 13190
+++ Rugăciune pentru elevi de la școală
21 Aug 2010 29599
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşii noştri și ai Bisericii
13 Iul 2011 8666
+++ Rugăciune pentru prigonitori
21 Aug 2010 7537
+++ Rugăciune pentru izgonirea duhurilor necurate
22 Aug 2010 13555
+++ Rugăciunea celor care merg la judecată
22 Aug 2010 15977
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Nazareth
01 Sep 2010 7249
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Sfânta Peşteră a Naşterii Domnului
01 Sep 2010 7953
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Râul Iordan
01 Sep 2010 8454
+++ Rugăciuni către Domnul Iisus Hristos
27 Iun 2011 26202
+++ Rugăciune pentru părintele duhovnic
26 Sep 2010 12944
+++ Rugăciunea unui judecător
26 Sep 2010 9684
+++ Rugăciune pentru o moarte bună
24 Sep 2010 10487
+++ Rugăciunea celui întemnițat
25 Sep 2010 8563
+++ Rugăciunea celui ferecat în temnița neputințelor vieții
26 Sep 2010 7743
+++ Rugăciune la pierderea sarcinii cu voia sau fără de voie.
01 Dec 2010 12745
+++ Rugăciune pentru vederea păcatului propriu
26 Ian 2011 11611
+++Rugăciune la vreme de ispită
03 Oct 2011 12488
+++Rugăciune împotriva farmecelor şi bântuirii duhurilor rele
08 Feb 2011 18011
+++Rugăciune pentru cei nefericiţi
14 Feb 2011 12969
+++Rugăciune către Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu – La vreme de necaz şi de întristare
17 Feb 2011 24702
+++ Rugăciunea Sfântului Paisie Aghioritul pentru lume
01 Mar 2011 13327
+++ Rugăciune la începutul Postului Mare
07 Mar 2011 12037
+++Rugăciune înainte de spovedanie
15 Mar 2011 20396
+++ Rugăciunile Sfântului Ioan Gură de Aur (Chrysostom)
23 Mar 2011 8796
+++ Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare
23 Mar 2011 14656
+++ Rugăciunea Sfântului Ioan Damaschinul
23 Mar 2011 9090
+++ Rugăciune de laudă și mulțumire
23 Mar 2011 16482
+++ Trei rugăciuni care se citesc la începutul zilei
06 Apr 2011 15348
+++ Rugăciune către Sfântul mare Mucenic Pantelimon(vindecătorul de boli)
08 Aug 2011 14005
+++ Rugăciune pentru vindecarea celui bolnav
24 Iun 2011 16669
+++Rugăciune de pocăinţă
09 Apr 2011 13009
+++Rugăciune la întristări, spaimă, gânduri şi vise urâte care tulbură pe om
17 Apr 2011 19106
+++Rugăciune către Sfântul Duh
11 Iun 2011 11603
+++ Rugăciunea părinților pentru copii II
28 Mai 2011 13532
+++ Rugăciune pentru copilul căzut în păcat
28 Mai 2011 10020
+++ Rugăciune părințolor către Sfântul ocrotitor al copilului
28 Mai 2011 9618
+++ Rugăciunea părinților pentru luminarea minţii copilului
28 Mai 2011 19313
+++ Rugăciunea părinților pentru ajutor copilului la examen
28 Mai 2011 24535
+++ Rugăciunea părinților pentru copilul nou-născut
28 Mai 2011 10974
+++ Rugăciunile nașilor pentru finii de cununie
28 Mai 2011 7334
+++ Rugăciunea naşilor pentru finul de Botez
28 Mai 2011 14532
+++ Rugăciune pentru copilul înfiat
28 Mai 2011 7480
+++ Rugăciune pentru copiii orfani
28 Mai 2011 7768
+++ Rugăciunea părinților pentru copiii care se află în călătorie
28 Mai 2011 9479
+++Rugăciune de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu
11 Iun 2011 11326
+++Rugăciune către Sfânta Treime
15 Iun 2011 10019
+++Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos (III)
27 Iun 2011 11581
+++Rugăciune pentru omul bolnav
22 Iul 2012 9106
+++Rugăciune pentru o inimă deznădăjduită
25 Iun 2011 9800
+++Rugăciune la revărsatul zorilor (A fericitului Sofronie de la Esex)
26 Iun 2011 8047
Rugăciunea Sfântului Siluan Athonitul pentru lume
24 Sep 2011 7240
+++Rugăciunea femeii însărcinate
22 Iul 2012 19477
Rugăciune pentru casă şi bunăstarea familiei
22 Iul 2012 23562
Rugăciunile Înaintea Sfintei Împărtăşanii
22 Iul 2012 4524
+++Rugăciunea bolnavului înainte de operație
22 Iul 2012 4291
+++ Rugăciunea ortodocşilor pentru un ales al lui Dumnezeu
13 Aug 2012 3002
+++ Rugăciunea pentru neam
13 Aug 2012 3567
 
Calendar


 
 

Ultimile articole
 Descarcă în formatul preferat.
    

 
 

 
Православие.Ru  Filme Ortodoxe
Logos.md  Frumoasa.md
Teologie.net  Teologie.md
Biblioteca ortodoxa digitala VIOSTIL  Personalitati basarabene
Biserica Ortodoxa din Moldova