Biblioteca ortodoxă

 
1. Acatiste închinate persoanelor Sfintei Treimi
**** Acatistul Sfintei Treimi(24 mai)
01 Oct 2011 17310
**** Acatist de mulțumire - Slavă lui Dumnezeu pentru toate
22 Sep 2010 20465
**** Acatistul Naşterii Domnului (25 Decembrie/ 7 ianuarie)
19 Sep 2010 11894
**** Acatistul Botezului Domnului (6/19 Ianuarie)
15 Iun 2012 9976
**** Acatistul Întâmpinării Domnului (2/15 februarie)
15 Iun 2012 14175
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos liniștitorul sufletelor noastre
20 Sep 2010 22593
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos - Calea, Adevărul şi Viaţa
15 Iun 2012 10848
**** Acatistul Darurilor Sfinte şi Tămăduirilor de Boli al Domnului Iisus Hristos
15 Iun 2012 15702
**** Acatistul Sfintei Învieri a Domnului
15 Iun 2012 8869
**** Acatist către Dumnezeu Fiul pentru izbăvire de necazuri
15 Iun 2012 16842
**** Acatist către Dumnezeu Fiul pentru izbăvire de boală
15 Iun 2012 12452
**** Acatist de mulţumire către Domnul Iisus Hristos
15 Iun 2012 20260
**** Acatistul către Atotputernicul Dumnezeu, la vreme de necaz sau de ispită
15 Iun 2012 42303
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos
25 Sep 2014 26865
****Acatistul Pogorârea Sfântului Duh (II)
15 Iun 2012 8470
****Acatist de mulţumire Lui Dumnezeu Tatăl
27 Oct 2010 19003
****Acatistul Binecuvântărilor Cereşti al Domnului Iisus Hristos
10 Feb 2012 11541
****Acatistul Sfintei Lumini Cereşti a Domnului Iisus Hristos
14 Iun 2012 14906
****Acatistul Protecţiei Sfinte a Domnului Iisus Hristos
14 Iun 2012 12868
****Acatistul Pogorârea Sfântului Duh (I)
21 Iun 2013 15132
****Acatist pentru izbăvirea de boală către preadulcele Iisus, doctorul sufletelor şi a trupurilor noastre
14 Iun 2012 11425
****Acatistul Intrării Domnului în Ierusalim
01 Oct 2011 9136
****Acatistul Înălţării Domnului
12 Iun 2013 5580
2. Acatiste închinate Maicii Domnului
**** Acatistul Maicii Domnului - Bucuria tuturor celor necăjiţi
29 Oct 2010 17029
Acatistul Adormirii Maicii Domnului - (15/28 august)
21 Aug 2012 17783
**** Acatistul Maicii Domnului Pentru împăcarea celor învrăjbiţi 13 August
20 Sep 2010 18495
**** Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului(1/14 octombrie)
27 Oct 2010 20926
**** Acatistul Intrării în Biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie / 4 decembrie)
03 Nov 2010 14326
**** Acatistul Buneivestiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria - 25 martie
20 Sep 2010 12789
**** Acatistul Maicii Domnului, Arătătoarea Căii
15 Oct 2010 16227
**** Acatistul Maicii Domnului - povățuitoarea copiilor
25 Sep 2010 10960
**** Acatistul de Laudă Sfântă al Maicii Domnului
05 Oct 2010 12218
****Acatistul Izvorului Tămăduirilor Născătoarei de Dumnezeu
22 Oct 2010 11835
**** Acatistul Maicii Domnului Umilenia(Floarea Smereniei)
24 Oct 2010 14524
****Acatistul Maicii Domnului "Grabnică ascultătoare"
27 Oct 2010 17217
****Imnul Acatist al Maicii Domnului - la Rugul Aprins
22 Dec 2010 19617
**** Acatistul Maicii Domnului, Apărătoarea noastră în ziua înfricoșătoare a Judecății de Apoi
25 Oct 2014 8383
**** Acatistul naşterii Maicii Domnului - (8/21 septembrie)
21 Sep 2011 13453
3. Acatiste închinate Sfinților și Sfintelor
Acatistul Sfintei Fericitei Maicii Matroana(19 aprilie)
20 Nov 2009 19834
**** Acatistul şi viaţa Sfintei Cuvioasei Xenia(24 ianuarie)ajutătoare la nevoinţe băneşti
19 Apr 2011 19473
Acatistul şi viaţa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă (6 mai)
25 Iun 2009 12210
Acatistul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel
11 Iul 2009 12148
Acatistul Sfintilor Mucenici si Doctori fara de arginti Epictet preotul si Astion Monahul
22 Aug 2009 7953
Acatistul Sfintei împărătese Olga
26 Aug 2009 13824
Acatistul Binecredinciosului Voievod al Moldovei Ştefan cel Mare şi Sfânt - 2 IULIE
26 Aug 2009 7335
Acatistul Cuviosului Părintelui nostrum Paisie Aghioritul - 12 iulie
26 Aug 2009 8771
Acatistul Sfinţilor Brâncoveni - (16 august)
26 Aug 2009 7581
Acatistul Sfântului Ioan Iacob Hozevitul 5 august
27 Aug 2009 14396
Acatistul schimbării la faţă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos 6 august
27 Aug 2009 12576
Acatistul Sfintei Teodora de la Sihla - Sfanta Cuvioasa - (7 august)
15 Sep 2010 12123
Acatistul Cuviosului Moise Ungurul - (26 iulie / 8 august) (pt ajutor în patima desfrânării şi în toată lupta cu trupul)
27 Aug 2009 17925
Acatistul Sfântului Fanurie – 27 AUGUST
05 Apr 2011 11058
Acatistul Sfântului Cuviosului Moise Etiopianul - (28 august)
28 Aug 2009 9334
Acatistul Sfântului Alexandru, Patriarhul Constantinopolului - (30 august)
28 Aug 2009 9671
Acatistul Sfântului Ierarh Varlaam - (30 august)
28 Aug 2009 8963
Acatistul Sfântului Alexandru din Svir - - Sfânt Cuvios Părinte ! - (30 august)
28 Aug 2009 10753
Acatistul Sfântului Arhanghel Mihail - (6/19 septembrie, 8/21 noiembrie)
16 Sep 2009 15418
Acatistul Sfinţilor Ioachim şi Ana – 9/22 septembrie
16 Sep 2009 14557
Acatistul Sfântului Onufrie de la Verona - (9/22 septembrie)
16 Sep 2009 10599
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Nichita Gotul(15 septembrie)
28 Aug 2009 8564
Acatistul Sfântului Teodosie de la Brazi - (22 septembrie)
28 Aug 2009 8256
Acatistul Sfântului Siluan Athonitul - (24 septembrie)
28 Aug 2009 8229
Acatistul Sfintei Tecla - Cea întocmai cu Apostolii - (24 septembrie/ 7 octombrie)
16 Sep 2009 8247
Acatistul Sfântului Sergie de Radonej - Sfânt Preacuvios! - (25 septembrie/ 8 octombrie)
16 Sep 2009 8380
Acatistul Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan - (26 Septembrie/ 9 octombrie)
16 Sep 2009 8824
Acatistul Sfântului Antim Ivireanul- (27 septembrie)/ 10 octombrie
16 Sep 2009 8194
**** Acatistul Sfântului Apostol Toma - (6/19 octombrie)
28 Oct 2010 9899
**** Acatistul Cuviosului Ambrozie de la Optina(10/23 octombrie)
28 Oct 2010 8980
**** Acatistul Cuvioasei maicii nostre Parascheva (14/28 octombrie)
07 Nov 2010 8696
**** Acatistul Sfinților Mărturisitori Visarion, Sofronie și al Mucenicului Oprea (21/3 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 7558
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir - (26/8 octombrie/noiembrie)
27 Oct 2010 8979
**** Acatistul Prea Cuviosului Părintelui nostru Dimitrie din Basarabi(27/9 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 7880
**** Acatistul Sfântului Teofil - Sfânt nebun pentru Hristos(28/10 octombrie/noiembrie)
03 Nov 2010 11483
**** Acatistul Sfinților Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel - apărători și mărturisitori ai Ortodoxiei pe pământul transilvan(21/3 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 9040
**** Acatistul Sfântului Mucenic Nestor care a pătimit(27/9 octombrie/noiembrie)
03 Nov 2010 8745
**** Acatistul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil(8/21 Noiembrie)
30 Oct 2010 12532
**** Acatistul Sfântului Arhanghel Rafail 8/21 Noiembrie
29 Oct 2010 10779
**** Acatistul Sfântului Nectarie de Eghina(Taumaturghul) Noul făcător de minuni - pentru boli (primul acatist)(Vindecătorul de cancer)(9/22 noiembrie)
17 Apr 2011 15033
**** Acatistul Sfântului Nectarie de Eghina(Taumaturghul) Noul făcător de minuni - pentru boli (al doilea acatist)(Vindecătorul de cancer)(9/22 noiembrie)
17 Apr 2011 26448
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina (11/24 noiembrie)
30 Nov 2010 15540
Acatistul Sfantului Teodor Studitul (11/24 Noiembrie)
29 Oct 2010 9791
**** Acatistul Sfântului Ioan Gură de Aur (13/26 Noiembrie)
28 Oct 2010 11566
**** Acatistul Sfântului Grigorie Palama Arhiepiscopul Tesalonicului(14/27 noiembrie)
30 Oct 2010 8674
**** Acatistul Sfântului Paisie Velicikovski (15/28 noiembrie)
31 Oct 2010 9198
**** Acatistul Cuviosului Parintelui nostru Grigorie Decapolitul (20 noiembrie/3 decembrie)
28 Oct 2010 9571
**** Acatistul Sfântului Antonie de la Iezeru Vâlcea (23/6 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 12726
**** Acatistul Sfântului Clement Episcopul Romei (24/7 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 8936
**** Acatistul Sfântului Mercurie - Sfânt Mare Mucenic(25/8 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 10027
**** Acatistul Sfântului Grigorie Sinaitul(27/10 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 10007
**** Acatistul Sfântului Mucenic Iacov Persul (27/10 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 9203
**** Acatistul Preacuviosului Arsenie Boca(Protector al familiei) (28/11 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 55924
**** Acatistul Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat(30/13 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 13114
**** Acatistul Preacuviosului Părinte Porfirie - noul făcător de minuni(2/15 decembrie)
05 Nov 2010 10622
Acatistul Sfântului Gheorghe de la Cernica - Sfânt Cuvios (3 decembrie)
16 Dec 2010 10436
Acatistul Sfintei Varvara (4/17 decembrie)
05 Nov 2010 8701
Acatistul Sfântului Sava cel Sfinţit- Sfânt Cuvios Părinte - (5/18 Decembrie)
05 Nov 2010 13776
**** Acatistul Sfântului Nicolae - Ierarh al Mirelor Lichiei(marele făcător de minuni)(6/19 decembrie)
15 Dec 2010 32558
**** Acatistul Sfintei Filofteia - Sfântă Muceniţă (7/20 decembrie)
19 Dec 2010 14879
**** Acatistul Sfântului Ierarh Spiridon(mare făcător de minuni)(12/25 decembrie)
05 Nov 2010 30528
Acatistul Sfântului Elefterie – 15/28 Decembrie
19 Sep 2009 9170
Acatistul Sfântului Prooroc Daniil 17 Decembrie
19 Sep 2009 11303
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Sebastian (18/31 Decembrie)
19 Sep 2009 10253
Acatistul Sfântului Mucenic şi Ierarh Modest (18/31 Decembrie) Acest sfânt este grabnic ajutător pentru animalele bolnave din gospodărie
19 Sep 2009 8708
Acatistul Sfântului Bonifatie (19 decembrie/ 1 ianuarie) Acest sfânt este grabnic ajutător pentru animalele bolnave din gospodărie
19 Sep 2009 10261
Acatistul Sfântului Ignatie Teoforul - (20 Decembrie/ 2 ianuarie)
19 Sep 2009 9713
Acatistul Sfântului Ioan de Kronstadt - 20 Decembrie/ 2 ianuarie
21 Sep 2009 10227
Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Anastasia Romana
09 Nov 2010 13430
Acatistul Sfântului Ierarh Nifon al Constanţianei - 23 Decembrie
21 Sep 2009 14414
Acatistul Sfintei Eugenia - Sfântă Muceniţă - ( 24 Decembrie)
05 Nov 2010 10833
Acatistul Sfântului Nicodim cel Sfinţit de la Tismana - Preacuvios părinte! Arhimandritul Lavrei Sfintei Mănăstiri Tismana din Oltenia (26 decembrie)
21 Sep 2009 7225
**** Acatistul Sfântului Ştefan - - Sfânt Arhidiacon (27 decembrie)
22 Oct 2010 11492
Acatistul Sfinţilor 14 000 de prunci ucişi de Irod - (29 Decembrie)
21 Sep 2009 14367
Acatistul Sfintei Anisia - (30 decembrie)
23 Sep 2009 10365
**** Acatistul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare (1/14 Ianuarie)
22 Sep 2010 12347
Acatistul Sfântului Serafim de Sarov, mare făcător de minuni 2/15 Ianuarie
02 Mai 2011 12302
**** Acatistul Sfintei Iuliana din Lazarevo, ocrotitoarea celor căsătoriţi 2/15 Ianuarie
29 Mar 2012 10510
Acatistul Sfântului Efrem Cel Nou (prăznuit în 3 ian. ziua aflării moaştelor şi ziua de 5 mai ziua săvârşirii)
23 Sep 2009 16958
**** Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului - 7/20 Ianuarie
24 Sep 2010 13642
Acatistul Sfântului Antipa de la Calapodeşti - 10/23 Ianuarie
29 Sep 2009 9683
Acatistul Sfintei Muceniţe Tatiana - 12/25 Ianuarie
24 Ian 2011 10794
Acatistul Sfintei Nina - 14/27 Ianuarie
24 Ian 2011 11453
Acatistul Sfântului Antonie cel Mare - 17/30 Ianuarie
29 Sep 2009 15233
Acatistul Sfântului Atanasie al Alexandriei (cel Mare) - 18/31 Ianuarie
30 Sep 2009 14599
Acatistul Sfântului Macarie Egipteanul - (19 Ianuarie)
10 Oct 2009 8677
Acatistul Sfântului Marcu Mărturisitorul Episcopul Efesului - 19 Ianuarie
29 Sep 2009 7578
Acatistul Sfântului Lavrentie - 20 Ianuarie
10 Oct 2009 8753
Acatistul Sfântului Maxim Mărturisitorul – 21 Ianuarie
10 Oct 2009 8040
Acatistul Sfântului Mucenic Clement - 23 Ianuarie
03 Nov 2010 9202
Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Teologul - 25 Ianuarie
10 Oct 2009 9347
Acatistul Sfântului Mucenic Trifon - 1 februarie
17 Oct 2009 8967
AcatistulSfântului Fotie Mărturisitorul Patriarhul Constantinopolului - 6 Februarie
17 Oct 2009 8330
Acatistul Sfântului Partenie din Lampsakos, Ocrotitor al bolnavilor de cancer şi tămăduitor al tuturor bolilor - (7 FEBRUARIE)
28 Apr 2010 17523
- Acatistul Sfinţilor Teodor Tiron şi Teodor Stratilat (8 şi 17 februarie) pt diferitele necazuri şi mai ales ajută foarte mult pentru reuşiri la învăţătură şi la examene.
27 Oct 2009 14284
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Haralambie(10 februarie)
22 Sep 2010 9186
Acatistul Sfantului Mucenic Vlasie - ocrotitorul animalelor domestic - (11 februarie)
07 Nov 2009 18940
**** Acatistul Sfântului Ioan Casian - (29 februarie)
24 Sep 2010 11068
**** Acatistul Sfinţilor 40 Mucenici - 9 martie
24 Sep 2010 8819
Acatistul Sfântului Benedict de Nursia - 14 martie
06 Nov 2009 9717
Acatistul Sfântului Alexie - 17 martie
06 Nov 2009 7953
Acatistul Sfântului Arhanghel Gavriil - Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil - (26 martie, 13 iulie, 8 noiembrie)
07 Nov 2009 13212
Acatistul Sfântului Diodoh al Foticeii - 29 martie
12 Nov 2009 7685
Acatistul Sfantului Ioan Bogoslovul
09 Nov 2009 8356
Acatistul Sfintei Maria Egipteanca Sfântă Preacuvioasă Maică! (1 aprilie)
11 Nov 2009 7837
**** Acatistul Sfintei Teodora din Tesalonic - 5 APRILIE
25 Sep 2010 7925
Acatistul Sfântului Caliopie - Sfânt Mucenic - 7 aprilie
11 Nov 2009 7331
Acatistul Sfântului Calinic de la Cernica - 11 APRILIE
12 Nov 2009 7349
Acatistul Sfântului Sava Gotul (de la Buzău) - 12 aprilie
12 Nov 2009 7824
**** Acatistul Sfântului Sava de la Buzău - Sfânt Mucenic - (12 aprilie)
25 Nov 2009 8110
**** Acatistul Sfântului Pahomie de la Gledin - 14 Aprilie
25 Nov 2009 8743
**** Acatistul Sfintei Cuvioasei Muceniţe Tomaida - 14 Aprilie - Acatistul izbăvirii celor chinuiţi de îndreptăţirea de sine şi a celor ce doresc eliberarea de patimi
28 Apr 2010 8237
**** Acatistul Sfântului Vasile de la Poiana Mărului - Sfânt Cuvios (15 aprilie)
25 Nov 2009 9299
**** Acatistul Sfântului Ierarh Teotim I „Scitul” - 20 APRILIE
25 Nov 2009 8465
**** Acatistul Preacuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Macarie de la Saharna(13/26 mai)
28 Apr 2010 7150
**** Acatistul Sfinţilor Iorest şi Sava - Sfinţi Ierarhi Mitropoliţii Ardealului (24 aprilie)
25 Nov 2009 7661
**** Acatistul Sfintei Marii Muceniţe Irina - (5 Mai)
08 Dec 2009 8928
**** Acatistul Sfântului Simon Zilotul - 10 MAI
22 Feb 2010 9638
**** Acatistul Sfântului Amfilohie de la Poceaev - (12 mai)
22 Feb 2010 9265
**** Acatistul Sfântului Ioan Valahul Noul Mucenic (12 mai)
29 Apr 2010 10791
**** Acatistul Sfântului Ierarh Ignatie Brianceaninov(13 mai)
30 Apr 2010 8435
**** Acatistul Sfântului Părintelui nostru Pahomie cel Mare - (15 Mai)
12 Iul 2010 14712
**** Acatistul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeț(15 mai)
28 Iul 2010 7593
**** Acatistul Sfinților Împăraţi Constantin şi Elena(21 mai)
12 Iul 2010 10024
**** Acatistul Sfântului necunoscut de la Mănăstirea Neamț (24 mai 1986)(în timp de grea încercare sufletească)
12 Iul 2010 8834
**** Acatistul Sfântului Mucenic Ioan Rusul(27 Mai)
21 Iul 2010 7230
**** Acatistul Sfinților Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel(4 Iunie)
21 Iul 2010 6077
**** Acatistul Sfântului Părintelui nostru Visarion(6 iunie)
21 Iul 2010 10136
**** Acatistul Sfântului Luca al Crimeei, Făcătorul de minuni (Arhiepiscopul Luca Voino-Iasenetki)(11 iunie)
21 Iul 2010 13834
**** Acatistul Sfintei Muceniţe Achilina(13 Iunie)
21 Iul 2010 9929
**** Acatistul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava(2 iunie)
21 Iul 2010 7816
**** Acatistul Sfântului Ierarh Glicherie de la Slătioara Mărturisitorul (15/28 iunie)
28 Iul 2010 10028
**** Acatistul Sfinţilor Mucenici Manuil, Savel şi Ismail (17 IUNIE)
28 Iul 2010 7819
**** Acatistul Sf. Ierarh Ioan Maximovici făcătorul de minuni al vremurilor noastre(primul acatist)(19 iunie/2 iulie)
28 Iul 2010 10766
**** Acatistul Sfântului Cuvios Paisie cel Mare(19 iunie)
30 Iul 2010 6436
**** Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești(22 iunie)
29 Iul 2010 7029
**** Acatistul Sfintei Muceniţe Fevronia(pentru buna înţelegere între soţi)(13 Iunie)
28 Iul 2012 11974
**** Acatistul Sfântului GHERASIM KEFALONITUL - Izgonitorul demonilor (16 august și 20 octombrie)
30 Iul 2010 15020
**** Acatistul Sf. Ierarh Ioan Maximovici făcătorul de minuni al vremurilor noastre(al doilea acatist)(19 iunie/2 iulie)
30 Iul 2010 8142
**** Acatistul Sfântului împărat mucenic Nicolae, ţarul Rusiei(4 iulie)
01 Aug 2010 10391
**** Acatistul Sfinților Mucenici Cosma și Damian - doctorii cei fără de arginți(1iulie)
02 Aug 2010 7793
**** Acatistul Sfintei Chiriachi - Muceniţa - Purtătoare de biruinţă în nevoi şi necazuri grele - 7 (20) iulie
31 Iul 2010 11522
**** Acatistul Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt(2 iulie)
01 Aug 2010 5683
**** Acatistul Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuți(1 iulie)
07 Aug 2010 7168
**** Acatistul Sfinţilor Epictet preotul şi Astion monahul - Sfinţi Mucenici şi Doctori fără de arginţi!
07 Aug 2010 6412
**** Acatistul Sfintei Veronica, Sfântă Mironosiţă! (12 iulie)
24 Sep 2010 11789
**** Acatistul Sfintei Fericitei Eufrosina din Koliupanovo(16 iulie)
07 Aug 2010 7930
**** Acatistul Sfântului Nicodim Aghioritul(14 Iulie)
09 Aug 2010 10538
Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Eufimia(11iulie/16 septembrie)
08 Aug 2010 13995
**** Acatistul Sfintei Mironosiţe Maria-Magdalena (22 Iulie)
09 Aug 2010 8977
**** Acatistul Sfântului Prooroc Ilie(pentru secetă)(20 Iulie)
11 Aug 2010 9934
**** Acatistul Sfintei Marii Mucenițe Marina(17 iulie)
11 Aug 2010 11783
**** Acatistul Sfintelor Preacuvioaselor Maici Olimpiada - mângaierea celor ce poartă lăuntric Crucea vremilor de cumpănă şi Eupraxia (12 iulie)
06 Aug 2011 7238
**** Acatistul Sfântului Mucenic Emilian de la Durostor(18 iulie)
14 Aug 2010 8539
**** Acatistul Sfântului Gherman De Dumnezeu purtător şi făcător de minuni din Alaska - (9 august, 13 decembrie)
13 Aug 2010 9609
**** Acatistul Sintei Mucenițe Hristina(Cristina)(24 iulie)
16 Aug 2010 11718
**** Acatistul Sfintei Macrina(19 iulie)
22 Sep 2010 8607
**** Acatistul Noului Mucenic Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor
21 Aug 2010 6716
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Procopie (8 iulie)
23 Oct 2010 12596
****Acatistul Îngerului păzitor
27 Oct 2010 7964
**** Acatistul Sfântului Ciprian - Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina (I) - (2/15 octombrie)
27 Oct 2010 12281
**** Acatistul Sfântului Ciprian - Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina (II) - (2/15 octombrie)
27 Oct 2010 16867
**** Acatistul Părintelui nostru Iov, egumenul din Poceaev (28octombrie)
27 Oct 2010 12512
**** Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog(I)(12 Martie/12 octombrie)
29 Oct 2010 12186
**** Acatistul Preacuvioşilor Stareţi de la Optina(11 octombrie)
28 Oct 2010 7982
**** Acatistul Sfinţilor de la Mănăstirea Pecerska - (3/16 Decembrie)
28 Oct 2010 9994
**** Acatistul Sfinților Doctori fără de Arginți Cosma și Damian din Asia Mica(1 noiembrie)
29 Oct 2010 13909
**** Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog(II)(12martie/12octombrie)
01 Nov 2010 6319
**** Acatistul Sfântului Ioan cel Milostiv-Patriarhul Alexandriei (12/25 noiembrie)
03 Nov 2010 9516
**** Acatistul Cuviosului Părintelui nostru Stelian(Ocrotitorul pruncilor (copiilor))(26/9 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 14821
**** Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Ecaterina(Ocrotitoarea familiei și a femeilor cu grele nașteri precum și a pruncilor slabi și a persoanelor în vârstă)(24/7 noiembrie/decembrie)
06 Dec 2010 14935
**** Acatist către toţi Sfinţii care au strălucit în pământurile Apusului
01 Nov 2010 8368
**** Acatistul Sfinţilor Gurie, Samon şi Aviv(protectorii căsătoriei)(15/28 noiembrie)
03 Nov 2010 15377
**** Acatistul Cuviosului Ioanichie, Schimonahul din valea chiliilor(26 iulie)
04 Nov 2010 5872
****Acatistul Sfântului Daniil Sihastrul(18/31 decemrbie)
04 Nov 2010 7345
**** Acatistul Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului(339-397)(primul acatist)(7/20 decembrie)
31 Mar 2013 10136
**** Acatistul Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului(339-397)(al doilea acatist)(7/20 decembrie)
05 Nov 2010 7441
Acatistul Sfântului Teofan Zăvorâtul -10/23 ianuarie
19 Ian 2011 8023
****Acatistul Sfintei Muceniţe Sofia şi a celor trei fiice ale sale: Pistis (Credinţa), Elpis (Nădejdea), şi Agapis (Dragostea)
10 Iun 2011 16370
**** Acatistul Sf. Iona din Kiev
10 Iun 2011 8883
****Acatistul Tuturor Sfinţilor
18 Iun 2011 9302
****Acatistul tuturor sfinţilor români
18 Iun 2011 6291
****Acatistul Sfântului Ierarh Gligherie Mărturisitorul
28 Iun 2011 4808
**** Acatistul Sfântului Marelui Mucenic Pantelimon, tămăduitorul de boli (27 iulie/9 august)
08 Aug 2011 13192
**** Acatistul Sfinţilor Adrian şi Natalia- Sfinţi Mucenici - 26 august (8 septembrie)
07 Sep 2011 14692
*** Acatistul Sfintelor Femei iubitoare de Dumnezeu
28 Iul 2012 6578
Acatistul Sfântului Eftimie cel Mare (20 ianuarie)
28 Iul 2012 3841
**** Acatistul Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan(30 Ianuarie)
11 Feb 2014 12902
4. Acatistele unor icoane, minuni, locuri și obiec
Acatistul Maicii Domnului Pantanasa "Vindecatoarea de Cancer"
28 Oct 2010 14165
**** Acatistul icoanei Maicii Domnului „Prodromița”
06 Nov 2010 11420
**** Acatistul Maicii Domnului - La icoana Sporirea Minţii - (15/28 august)
28 Oct 2010 20278
Acatistul Înălţării Sfintei Cruci - 1 august
06 Nov 2010 11799
Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Kazan (8/21 iulie şi 22 octombrie/ 4 noiembrie)
31 Oct 2010 12327
Acatistul Sfintei Cruci – 14/27 septembrie
06 Nov 2010 11240
Acatistul Maicii Domnului - La icoana Plângătoare de la Boian-(25 septembrie/8 octombrie)
03 Nov 2010 11113
**** Acatistul Maicii Domnului „Potirul Nesecat” (Izbăvitoare de beţie)
17 Apr 2011 21892
**** Acatistul Sfântului Mormânt al Mântuitorului nostru Iisus Hristos
25 Sep 2010 9214
**** Acatistul icoanei Maicii Domnului "Bucurie neaşteptată"
27 Oct 2010 46306
****Acatistul Preasfintei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu în cinstea Icoanei : "Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră"
27 Oct 2010 17653
****Acatistul Maicii Domnului în cinstea icoanei Sale făcătoare de minuni de la Mănăstirea Vărzăreşti
27 Oct 2010 9128
****Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Hârbovăţ
27 Oct 2010 7226
**** Acatistul Maicii Domnului la Icoana de la Krasna
22 Oct 2010 8938
****Acatistul Icoanei Maicii Domnului "Potoleşte întristările noastre"
08 Dec 2010 12502
****Acatistul Maicii Domnului la Icoana cu şapte săgeţi
24 Dec 2010 16382
****Acatistul Maicii Domnului la icoana "Caută la smerenia"
25 Iun 2011 6735
5. Alte acatiste
**** Acatistul pentru cei adormiți
01 Apr 2011 11036
**** Acatistul pentru pruncii avortați
28 Oct 2010 9345
**** Acatistul Nunţii
28 Oct 2010 6803
****Acatist de pocăinţă pentru iertarea păcatelor
08 Apr 2011 13233
Paraclise și canoane
#### Canonul de pocăinţă către Mântuitorul nostru Iisus Hristos
19 Sep 2014 31507
#### Paraclisul Cuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Siluan Athonitul
25 Sep 2010 8703
#### Canon de pocăință către Domnul nostru Iisus Hristos pentru pruncii avortați
23 Mar 2011 18304
#### Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (Acest paraclis se citeşte la întristarea sufletului şi la vreme de nevoie)
23 Mar 2011 31487
#### Paraclisul Sfântului Efrem cel Nou - la vreme de mâhnire, de boală, de primejdie ori de grea suferinţă
21 Iul 2010 11249
#### Paraclisul Icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu
21 Iul 2010 11933
#### Paraclisul sau Canonul de mângâiere a Sfântului Grigorie Palama
12 Iul 2010 9566
#### Paraclisul sau Canonul Sfântului Ioan Rusul Nou făcător de minuni!(27 mai)
12 Iul 2010 8815
#### Paraclisul sau Canonul Sfântului Mare Mucenic Ioan Cel Nou de la Suceava(pentru vânzare bună)(2 iunie)
21 Iul 2010 7409
#### Paraclisul sau Canonul salvării sufletelor din iad de câtre cei șapte Sfinți Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Varahil, Evgudil, Uriil și Salatail
13 Aug 2010 13161
#### Paraclisul Prea Cuvioasei Maicii Noastre Parascheva(14/27octombrie)
25 Sep 2010 8471
#### Canon de rugăciune la vreme de necazuri
26 Sep 2010 14202
#### Canonul întâi de rugăciune al bolnavului
23 Mar 2011 10403
#### Canon de pocăință a celui căzut în desfrânare
26 Sep 2010 14837
#### Canon de pocăință a celui ce se află în temniță
26 Sep 2010 7340
#### Canon de rugăciune pentru mântuirea copiilor
26 Sep 2010 12210
#### Canon de rugăciune pentru copilul bolnav
23 Mar 2011 17515
#### Canon de rugăciune a copiilor
26 Sep 2010 8131
#### Paraclisul Sf. Ap. Andrei, Cel întâi chemat, Apostolul românilor
04 Nov 2010 12186
#### Canonul de rugăciune către îngerul păzitor al vieții omului
23 Mar 2011 10857
#### Al doilea paraclis către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu(la vreme de întristare sufletească şi la orice întâmplare grea)
23 Mar 2011 14435
#### Canonul al doilea de rugăciune al bolnavului
23 Mar 2011 7524
#### Canon de rugăciune către puterile cerești și către toți sfinții
10 Iun 2011 8003
Canon de rugăciune al Sfântului Ierarh Petru Movilă împotriva ereziei şi apostaziei şi pentru împăcarea Bisericii
12 Ian 2012 4480
####Canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanul
27 Feb 2012 12245
Rugăciuni
Rugaciune către Bunul Dumnezeu cu mijlocirea tuturor sfinţilor
07 Feb 2010 29048
Rugăciune către Cuviosul Moise Arapul pentru vindecarea de patima băuturii
20 Sep 2014 37986
Psalmul 50
07 Feb 2010 24344
Psalmul 90. O cântare de laudă a lui David
02 Mar 2012 13225
Rugaciune catre Sfantul Mucenic Trifon
07 Feb 2010 15013
+++ Rugăciune înainte de călătorie
02 Mar 2012 22102
+++ Rugăciunea înainte şi după masă
30 Sep 2012 38972
Rugăciunile începătoare
07 Feb 2010 23648
Rugăciune la năvălirea demonilor
08 Feb 2011 13938
Rugăciune înaintea începerii unei lucrări
07 Feb 2010 23454
Rugăciune în vremuri de nevoie
07 Feb 2010 21664
+++ Rugăciune pentru copilul bolnav
28 Mai 2011 14202
Rugăciune la început de an şcolar
07 Feb 2010 20513
Rugăciunea ultimilor Părinţi de la Optina
07 Feb 2010 15887
Rugăciunea de dimineaţă Sfântului Grigorie Palama
07 Feb 2010 15963
Rugăcunea de luni
07 Feb 2010 13529
Rugăciunea de marţi
07 Feb 2010 12516
Rugăciunea de miercuri
07 Feb 2010 13546
Rugăciunea de joi
07 Feb 2010 13388
Rugăciunea de vineri
07 Feb 2010 14822
Rugăciunea de sâmbătă
07 Feb 2010 15008
Rugăciunea de duminică
07 Feb 2010 15442
Nepătată,neîtinată,nestricată,fara prihana,curată fecioara,a lui Dumnezeu
27 Mar 2009 8182
Nepătată,neîtinată,nestricată,fara prihana,curată fecioară,a lui Dumnezeu
07 Feb 2010 12209
Rugăciune catre Mîntuitorul Hristos
07 Feb 2010 15041
Rugăciunea copiilor mici
07 Feb 2010 14451
Altă rugăciune a copiilor mici
07 Feb 2010 13108
Rugăciune la sfârşitul Sfintei Liturghii
07 Feb 2010 12470
Rugăciune pentru mântuire
07 Feb 2010 16868
Rucăciune a creştinilor ortodocşi pentru vremurile de acum
07 Feb 2010 11938
Rugaciunea Sfantului Filaret
07 Feb 2010 11344
Rugaciunea celui ferecat în temnita neputintelor vietii
07 Feb 2010 13467
Rugaciunile inainte de Dumnezeiasca Impartasire
07 Feb 2010 9337
Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos
27 Iun 2011 12871
Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos II
27 Iun 2011 11432
Rugaciune pentru împacare, întelegere si înmultirea dragostei
02 Mar 2012 14956
Rugaciune gasita în buzunarul unui soldat rus necunoscut cazut în timpul celui de-al doilea razboi mondial
07 Feb 2010 15485
Suspinarea în rugăciunea către Domnul a Ieroschimonahului Partenie din Kiev
07 Feb 2010 11524
Rugaciunea retinerii
22 Sep 2014 23994
Rugaciunea Maicii Domnului "Sporirea Mintii"
07 Feb 2010 19266
+++ Rugăciune la aprinderea candelei
23 Mar 2011 20373
Rugăciune către Prea Curata Stăpână!
07 Feb 2010 20815
Rugaciune pentru căsătorie
07 Feb 2010 38617
Rugăciunile naşterii
07 Feb 2010 20023
Rugăciunea de fiecare zi a Sfântului Ierarh Filaret al Moscovei
07 Feb 2010 16813
POMELNIC - atât pt monah cât şi pt mirean (rugăciune)
16 Sep 2012 19556
+++ Rugăciune la timp de boală I
21 Aug 2010 13143
Rugaciunea sotiei pentru sotul ei
07 Feb 2010 23680
+++ Rugăciunea copilului pentru părinți
28 Mai 2011 17913
+++ Rugăciunea părinților pentru copii I
28 Mai 2011 20965
+++ RUGĂCIUNE pentru ÎMPĂCAREA CELOR ÎNVRĂJBIȚI
08 Feb 2010 26673
+++ Rugăciunea tinerilor care vor să se căsătorească(care și-a găsit partenerul)
08 Feb 2010 16187
+++ Rugăciunea soților
08 Feb 2010 15266
+++ Rugăciune pentru căsătorie(pt cei care nu și-au găsit încă partenerul)
02 Mar 2012 36984
+++ Rugăciunea celor ce se căsătoresc(ce au data nunții deja stabilită)
07 Feb 2010 12935
+++ Rugăciunea soţilor care nu au copii
28 Mai 2011 18821
+++ Rugaciune pentru pruncul ce se afla in pantecele mamei
07 Feb 2010 20391
+++ Rugăciune pentru cei decedați
07 Feb 2010 18646
+++ Rugăciune pentru cei bolnavi
24 Iun 2011 24414
+++ Rugăciunea soțului pentru soția sa
10 Feb 2010 14807
+++ Rugăciunea părinților pentru căsătoria copilului
10 Feb 2010 18977
+++ Rugăciunea văduvei
10 Feb 2010 10518
+++ Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul care se rostește în Sfântul și Marele Post
10 Feb 2010 13585
+++ Plânsurile Sfântului Efrem Sirul(de luni până duminică)
14 Feb 2010 15309
+++ Rugăciune pentru bolnavul care nu poate dormi
26 Feb 2010 13825
+++ Rugăciune la moartea unuia din soți
10 Feb 2010 10122
+++ Rugăciunea părintelui la moartea fiului sau a fiicei
10 Feb 2010 10902
+++ Rugăciunea copiilor la moartea unuia din părinți
10 Feb 2010 10722
+++ Rugăciune la moartea unui prieten
10 Feb 2010 11538
+++ Rugăciune la timp de boală II
21 Aug 2010 12775
+++ Rugăciune care se citeste în fiecare post
10 Feb 2010 13659
+++ Rugăciunea învățăceilor
10 Feb 2010 12285
+++ Rugăciune către Îngerul Păzitor
27 Sep 2014 21750
+++ Rugăciunea copilului fricos
10 Feb 2010 13917
+++ Rugăciune pentru frați și surori
10 Feb 2010 17219
+++ Rugăciune când intri în biserică
20 Feb 2010 12490
+++ Rugăciune când intri în biserică (la icoana Mântuitorului)
20 Feb 2010 14100
+++ Rugăciune când intri în biserică (la icoana Maicii Domnului)
20 Feb 2010 15404
+++ Rugăciune la ieșirea din Biserică
20 Feb 2010 12263
+++ Rugăciunea către Sfântul cuvios Stelian, ocrotitorul copiilor și al mamelor
26 Feb 2010 23413
+++ Rugăciune pentru sfârșitul vieții
22 Feb 2010 17938
+++ Rugăciunea iconarului
22 Feb 2010 15971
+++ Rugăciune de dimineață scrisă de Părintele Arsenie Boca
18 Sep 2014 37799
+++ Rugăciune pentru citirea cu folos a Sfintei Scripturi
26 Feb 2010 15770
+++ Rugăciunea pentru copiii ce nu pot lesne învăța
02 Oct 2012 26953
+++ Rugăciunea către Sfântul Proroc Ilie, la vreme de secetă
26 Feb 2010 16622
+++ Rugăciunea celui slăbit de durerile dinţilor - către preaslăvitul mucenic Antipa
02 Mar 2010 22317
+++ Rugăciune la zi de naștere
12 Mar 2010 27911
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşi I
14 Sep 2012 58608
+++ Rugăciune puternică pentru momentele grele ale vieţii
08 Mai 2013 350802
+++ Rugăciune pentru iubirea şi dragostea familială
02 Mar 2012 14552
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşi II
13 Iul 2011 11760
+++ Rugăciune pentru ajutor în gospodărie
20 Aug 2010 21371
+++ Rugăciune pentru pierderi şi furt
21 Aug 2010 23447
+++ Rugăciune pentru cei ce s-au depărtat de la Dreapta Credinţă
21 Aug 2010 9948
+++ Rugăciune pentru naştere de fii
21 Aug 2010 10467
+++ Rugăciune la timp de boală III
21 Aug 2010 13446
+++ Rugăciune pentru căsătorie
21 Aug 2010 19710
+++ Rugăciune pentru cei din închisori
21 Aug 2010 15524
+++ Rugăciune pentru elevi de la școală
21 Aug 2010 37112
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşii noştri și ai Bisericii
13 Iul 2011 9884
+++ Rugăciune pentru prigonitori
21 Aug 2010 8790
+++ Rugăciune pentru izgonirea duhurilor necurate
22 Aug 2010 15614
+++ Rugăciunea celor care merg la judecată
22 Aug 2010 19489
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Nazareth
01 Sep 2010 8457
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Sfânta Peşteră a Naşterii Domnului
01 Sep 2010 9069
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Râul Iordan
01 Sep 2010 9809
+++ Rugăciuni către Domnul Iisus Hristos
27 Iun 2011 35322
+++ Rugăciune pentru părintele duhovnic
26 Sep 2010 15143
+++ Rugăciunea unui judecător
26 Sep 2010 10876
+++ Rugăciune pentru o moarte bună
24 Sep 2010 12076
+++ Rugăciunea celui întemnițat
25 Sep 2010 9869
+++ Rugăciunea celui ferecat în temnița neputințelor vieții
26 Sep 2010 9069
+++ Rugăciune la pierderea sarcinii cu voia sau fără de voie.
01 Dec 2010 14739
+++ Rugăciune pentru vederea păcatului propriu
26 Ian 2011 13456
+++Rugăciune la vreme de ispită
03 Oct 2011 14341
+++Rugăciune împotriva farmecelor şi bântuirii duhurilor rele
08 Feb 2011 21268
+++Rugăciune pentru cei nefericiţi
14 Feb 2011 15117
+++Rugăciune către Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu – La vreme de necaz şi de întristare
17 Feb 2011 30341
+++ Rugăciunea Sfântului Paisie Aghioritul pentru lume
01 Mar 2011 15213
+++ Rugăciune la începutul Postului Mare
07 Mar 2011 13979
+++Rugăciune înainte de spovedanie
15 Mar 2011 25667
+++ Rugăciunile Sfântului Ioan Gură de Aur (Chrysostom)
23 Mar 2011 10769
+++ Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare
23 Mar 2011 17297
+++ Rugăciunea Sfântului Ioan Damaschinul
23 Mar 2011 10587
+++ Rugăciune de laudă și mulțumire
23 Mar 2011 20997
+++ Trei rugăciuni care se citesc la începutul zilei
06 Apr 2011 18804
+++ Rugăciune către Sfântul mare Mucenic Pantelimon(vindecătorul de boli)
08 Aug 2011 16967
+++ Rugăciune pentru vindecarea celui bolnav
24 Iun 2011 20883
+++Rugăciune de pocăinţă
09 Apr 2011 15052
+++Rugăciune la întristări, spaimă, gânduri şi vise urâte care tulbură pe om
17 Apr 2011 23329
+++Rugăciune către Sfântul Duh
11 Iun 2011 14571
+++ Rugăciunea părinților pentru copii II
28 Mai 2011 19432
+++ Rugăciune pentru copilul căzut în păcat
28 Mai 2011 12116
+++ Rugăciune părințolor către Sfântul ocrotitor al copilului
28 Mai 2011 12203
+++ Rugăciunea părinților pentru luminarea minţii copilului
28 Mai 2011 25793
+++ Rugăciunea părinților pentru ajutor copilului la examen
28 Mai 2011 36408
+++ Rugăciunea părinților pentru copilul nou-născut
28 Mai 2011 13223
+++ Rugăciunile nașilor pentru finii de cununie
28 Mai 2011 8585
+++ Rugăciunea naşilor pentru finul de Botez
28 Mai 2011 16920
+++ Rugăciune pentru copilul înfiat
28 Mai 2011 8515
+++ Rugăciune pentru copiii orfani
28 Mai 2011 8951
+++ Rugăciunea părinților pentru copiii care se află în călătorie
28 Mai 2011 11230
+++Rugăciune de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu
11 Iun 2011 13826
+++Rugăciune către Sfânta Treime
15 Iun 2011 12059
+++Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos (III)
27 Iun 2011 14201
+++Rugăciune pentru omul bolnav
22 Iul 2012 10797
+++Rugăciune pentru o inimă deznădăjduită
25 Iun 2011 12008
+++Rugăciune la revărsatul zorilor (A fericitului Sofronie de la Esex)
26 Iun 2011 9452
Rugăciunea Sfântului Siluan Athonitul pentru lume
24 Sep 2011 8729
+++Rugăciunea femeii însărcinate
22 Iul 2012 29603
Rugăciune pentru casă şi bunăstarea familiei
22 Iul 2012 33384
Rugăciunile Înaintea Sfintei Împărtăşanii
22 Iul 2012 5385
+++Rugăciunea bolnavului înainte de operație
22 Iul 2012 5670
+++ Rugăciunea ortodocşilor pentru un ales al lui Dumnezeu
13 Aug 2012 3669
+++ Rugăciunea pentru neam
13 Aug 2012 4525
 
Calendar


 
 

Ultimile articole
 Descarcă în formatul preferat.
    

 
 

 
Православие.Ru  Filme Ortodoxe
Logos.md  Frumoasa.md
Teologie.net  Teologie.md
Biblioteca ortodoxa digitala VIOSTIL  Personalitati basarabene
Biserica Ortodoxa din Moldova