Biblioteca ortodoxă

 
1. Acatiste închinate persoanelor Sfintei Treimi
**** Acatistul Sfintei Treimi(24 mai)
01 Oct 2011 19524
**** Acatist de mulțumire - Slavă lui Dumnezeu pentru toate
22 Sep 2010 23899
**** Acatistul Naşterii Domnului (25 Decembrie/ 7 ianuarie)
19 Sep 2010 13352
**** Acatistul Botezului Domnului (6/19 Ianuarie)
15 Iun 2012 11235
**** Acatistul Întâmpinării Domnului (2/15 februarie)
15 Iun 2012 15533
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos liniștitorul sufletelor noastre
20 Sep 2010 26091
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos - Calea, Adevărul şi Viaţa
15 Iun 2012 12316
**** Acatistul Darurilor Sfinte şi Tămăduirilor de Boli al Domnului Iisus Hristos
15 Iun 2012 17511
**** Acatistul Sfintei Învieri a Domnului
15 Iun 2012 10170
**** Acatist către Dumnezeu Fiul pentru izbăvire de necazuri
15 Iun 2012 19612
**** Acatist către Dumnezeu Fiul pentru izbăvire de boală
15 Iun 2012 13886
**** Acatist de mulţumire către Domnul Iisus Hristos
15 Iun 2012 24095
**** Acatistul către Atotputernicul Dumnezeu, la vreme de necaz sau de ispită
15 Iun 2012 48993
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos
25 Sep 2014 31225
****Acatistul Pogorârea Sfântului Duh (II)
15 Iun 2012 9499
****Acatist de mulţumire Lui Dumnezeu Tatăl
27 Oct 2010 22368
****Acatistul Binecuvântărilor Cereşti al Domnului Iisus Hristos
10 Feb 2012 13152
****Acatistul Sfintei Lumini Cereşti a Domnului Iisus Hristos
14 Iun 2012 17078
****Acatistul Protecţiei Sfinte a Domnului Iisus Hristos
14 Iun 2012 14869
****Acatistul Pogorârea Sfântului Duh (I)
21 Iun 2013 16611
****Acatist pentru izbăvirea de boală către preadulcele Iisus, doctorul sufletelor şi a trupurilor noastre
14 Iun 2012 12533
****Acatistul Intrării Domnului în Ierusalim
01 Oct 2011 10210
****Acatistul Înălţării Domnului
12 Iun 2013 6595
2. Acatiste închinate Maicii Domnului
**** Acatistul Maicii Domnului - Bucuria tuturor celor necăjiţi
29 Oct 2010 19367
Acatistul Adormirii Maicii Domnului - (15/28 august)
21 Aug 2012 19573
**** Acatistul Maicii Domnului Pentru împăcarea celor învrăjbiţi 13 August
20 Sep 2010 21260
**** Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului(1/14 octombrie)
27 Oct 2010 22869
**** Acatistul Intrării în Biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie / 4 decembrie)
03 Nov 2010 15707
**** Acatistul Buneivestiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria - 25 martie
20 Sep 2010 14152
**** Acatistul Maicii Domnului, Arătătoarea Căii
15 Oct 2010 17853
**** Acatistul Maicii Domnului - povățuitoarea copiilor
25 Sep 2010 12820
**** Acatistul de Laudă Sfântă al Maicii Domnului
05 Oct 2010 13702
****Acatistul Izvorului Tămăduirilor Născătoarei de Dumnezeu
22 Oct 2010 12844
**** Acatistul Maicii Domnului Umilenia(Floarea Smereniei)
24 Oct 2010 16325
****Acatistul Maicii Domnului "Grabnică ascultătoare"
27 Oct 2010 19603
****Imnul Acatist al Maicii Domnului - la Rugul Aprins
22 Dec 2010 22054
**** Acatistul Maicii Domnului, Apărătoarea noastră în ziua înfricoșătoare a Judecății de Apoi
25 Oct 2014 9480
**** Acatistul naşterii Maicii Domnului - (8/21 septembrie)
21 Sep 2011 14605
3. Acatiste închinate Sfinților și Sfintelor
Acatistul Sfintei Fericitei Maicii Matroana(19 aprilie)
20 Nov 2009 21348
**** Acatistul şi viaţa Sfintei Cuvioasei Xenia(24 ianuarie)ajutătoare la nevoinţe băneşti
19 Apr 2011 21848
Acatistul şi viaţa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă (6 mai)
25 Iun 2009 13987
Acatistul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel
11 Iul 2009 13497
Acatistul Sfintilor Mucenici si Doctori fara de arginti Epictet preotul si Astion Monahul
22 Aug 2009 8862
Acatistul Sfintei împărătese Olga
26 Aug 2009 15301
Acatistul Binecredinciosului Voievod al Moldovei Ştefan cel Mare şi Sfânt - 2 IULIE
26 Aug 2009 8167
Acatistul Cuviosului Părintelui nostrum Paisie Aghioritul - 12 iulie
26 Aug 2009 9643
Acatistul Sfinţilor Brâncoveni - (16 august)
26 Aug 2009 8531
Acatistul Sfântului Ioan Iacob Hozevitul 5 august
27 Aug 2009 16142
Acatistul schimbării la faţă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos 6 august
27 Aug 2009 13823
Acatistul Sfintei Teodora de la Sihla - Sfanta Cuvioasa - (7 august)
15 Sep 2010 13456
Acatistul Cuviosului Moise Ungurul - (26 iulie / 8 august) (pt ajutor în patima desfrânării şi în toată lupta cu trupul)
27 Aug 2009 19627
Acatistul Sfântului Fanurie – 27 AUGUST
05 Apr 2011 12836
Acatistul Sfântului Cuviosului Moise Etiopianul - (28 august)
28 Aug 2009 10293
Acatistul Sfântului Alexandru, Patriarhul Constantinopolului - (30 august)
28 Aug 2009 10725
Acatistul Sfântului Ierarh Varlaam - (30 august)
28 Aug 2009 9740
Acatistul Sfântului Alexandru din Svir - - Sfânt Cuvios Părinte ! - (30 august)
28 Aug 2009 11744
Acatistul Sfântului Arhanghel Mihail - (6/19 septembrie, 8/21 noiembrie)
16 Sep 2009 16866
Acatistul Sfinţilor Ioachim şi Ana – 9/22 septembrie
16 Sep 2009 15725
Acatistul Sfântului Onufrie de la Verona - (9/22 septembrie)
16 Sep 2009 11529
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Nichita Gotul(15 septembrie)
28 Aug 2009 9314
Acatistul Sfântului Teodosie de la Brazi - (22 septembrie)
28 Aug 2009 9104
Acatistul Sfântului Siluan Athonitul - (24 septembrie)
28 Aug 2009 9062
Acatistul Sfintei Tecla - Cea întocmai cu Apostolii - (24 septembrie/ 7 octombrie)
16 Sep 2009 9066
Acatistul Sfântului Sergie de Radonej - Sfânt Preacuvios! - (25 septembrie/ 8 octombrie)
16 Sep 2009 9147
Acatistul Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan - (26 Septembrie/ 9 octombrie)
16 Sep 2009 9836
Acatistul Sfântului Antim Ivireanul- (27 septembrie)/ 10 octombrie
16 Sep 2009 9003
**** Acatistul Sfântului Apostol Toma - (6/19 octombrie)
28 Oct 2010 10883
**** Acatistul Cuviosului Ambrozie de la Optina(10/23 octombrie)
28 Oct 2010 9855
**** Acatistul Cuvioasei maicii nostre Parascheva (14/28 octombrie)
07 Nov 2010 9617
**** Acatistul Sfinților Mărturisitori Visarion, Sofronie și al Mucenicului Oprea (21/3 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 8290
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir - (26/8 octombrie/noiembrie)
27 Oct 2010 10101
**** Acatistul Prea Cuviosului Părintelui nostru Dimitrie din Basarabi(27/9 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 8690
**** Acatistul Sfântului Teofil - Sfânt nebun pentru Hristos(28/10 octombrie/noiembrie)
03 Nov 2010 12505
**** Acatistul Sfinților Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel - apărători și mărturisitori ai Ortodoxiei pe pământul transilvan(21/3 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 9879
**** Acatistul Sfântului Mucenic Nestor care a pătimit(27/9 octombrie/noiembrie)
03 Nov 2010 9674
**** Acatistul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil(8/21 Noiembrie)
30 Oct 2010 13862
**** Acatistul Sfântului Arhanghel Rafail 8/21 Noiembrie
29 Oct 2010 12022
**** Acatistul Sfântului Nectarie de Eghina(Taumaturghul) Noul făcător de minuni - pentru boli (primul acatist)(Vindecătorul de cancer)(9/22 noiembrie)
17 Apr 2011 16546
**** Acatistul Sfântului Nectarie de Eghina(Taumaturghul) Noul făcător de minuni - pentru boli (al doilea acatist)(Vindecătorul de cancer)(9/22 noiembrie)
17 Apr 2011 33087
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina (11/24 noiembrie)
30 Nov 2010 18075
Acatistul Sfantului Teodor Studitul (11/24 Noiembrie)
29 Oct 2010 10753
**** Acatistul Sfântului Ioan Gură de Aur (13/26 Noiembrie)
28 Oct 2010 13280
**** Acatistul Sfântului Grigorie Palama Arhiepiscopul Tesalonicului(14/27 noiembrie)
30 Oct 2010 9467
**** Acatistul Sfântului Paisie Velicikovski (15/28 noiembrie)
31 Oct 2010 10306
**** Acatistul Cuviosului Parintelui nostru Grigorie Decapolitul (20 noiembrie/3 decembrie)
28 Oct 2010 10679
**** Acatistul Sfântului Antonie de la Iezeru Vâlcea (23/6 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 13806
**** Acatistul Sfântului Clement Episcopul Romei (24/7 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 9955
**** Acatistul Sfântului Mercurie - Sfânt Mare Mucenic(25/8 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 11171
**** Acatistul Sfântului Grigorie Sinaitul(27/10 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 10894
**** Acatistul Sfântului Mucenic Iacov Persul (27/10 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 10156
**** Acatistul Preacuviosului Arsenie Boca(Protector al familiei) (28/11 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 64770
**** Acatistul Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat(30/13 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 14861
**** Acatistul Preacuviosului Părinte Porfirie - noul făcător de minuni(2/15 decembrie)
05 Nov 2010 11558
Acatistul Sfântului Gheorghe de la Cernica - Sfânt Cuvios (3 decembrie)
16 Dec 2010 11383
Acatistul Sfintei Varvara (4/17 decembrie)
05 Nov 2010 9710
Acatistul Sfântului Sava cel Sfinţit- Sfânt Cuvios Părinte - (5/18 Decembrie)
05 Nov 2010 15002
**** Acatistul Sfântului Nicolae - Ierarh al Mirelor Lichiei(marele făcător de minuni)(6/19 decembrie)
15 Dec 2010 36261
**** Acatistul Sfintei Filofteia - Sfântă Muceniţă (7/20 decembrie)
19 Dec 2010 16426
**** Acatistul Sfântului Ierarh Spiridon(mare făcător de minuni)(12/25 decembrie)
05 Nov 2010 37524
Acatistul Sfântului Elefterie – 15/28 Decembrie
19 Sep 2009 10224
Acatistul Sfântului Prooroc Daniil 17 Decembrie
19 Sep 2009 12238
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Sebastian (18/31 Decembrie)
19 Sep 2009 11051
Acatistul Sfântului Mucenic şi Ierarh Modest (18/31 Decembrie) Acest sfânt este grabnic ajutător pentru animalele bolnave din gospodărie
19 Sep 2009 9582
Acatistul Sfântului Bonifatie (19 decembrie/ 1 ianuarie) Acest sfânt este grabnic ajutător pentru animalele bolnave din gospodărie
19 Sep 2009 11198
Acatistul Sfântului Ignatie Teoforul - (20 Decembrie/ 2 ianuarie)
19 Sep 2009 10632
Acatistul Sfântului Ioan de Kronstadt - 20 Decembrie/ 2 ianuarie
21 Sep 2009 11152
Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Anastasia Romana
09 Nov 2010 14563
Acatistul Sfântului Ierarh Nifon al Constanţianei - 23 Decembrie
21 Sep 2009 15796
Acatistul Sfintei Eugenia - Sfântă Muceniţă - ( 24 Decembrie)
05 Nov 2010 11806
Acatistul Sfântului Nicodim cel Sfinţit de la Tismana - Preacuvios părinte! Arhimandritul Lavrei Sfintei Mănăstiri Tismana din Oltenia (26 decembrie)
21 Sep 2009 7878
**** Acatistul Sfântului Ştefan - - Sfânt Arhidiacon (27 decembrie)
22 Oct 2010 12739
Acatistul Sfinţilor 14 000 de prunci ucişi de Irod - (29 Decembrie)
21 Sep 2009 15433
Acatistul Sfintei Anisia - (30 decembrie)
23 Sep 2009 11398
**** Acatistul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare (1/14 Ianuarie)
22 Sep 2010 14518
Acatistul Sfântului Serafim de Sarov, mare făcător de minuni 2/15 Ianuarie
02 Mai 2011 13517
**** Acatistul Sfintei Iuliana din Lazarevo, ocrotitoarea celor căsătoriţi 2/15 Ianuarie
29 Mar 2012 11587
Acatistul Sfântului Efrem Cel Nou (prăznuit în 3 ian. ziua aflării moaştelor şi ziua de 5 mai ziua săvârşirii)
23 Sep 2009 18161
**** Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului - 7/20 Ianuarie
24 Sep 2010 15145
Acatistul Sfântului Antipa de la Calapodeşti - 10/23 Ianuarie
29 Sep 2009 10651
Acatistul Sfintei Muceniţe Tatiana - 12/25 Ianuarie
24 Ian 2011 12213
Acatistul Sfintei Nina - 14/27 Ianuarie
24 Ian 2011 13027
Acatistul Sfântului Antonie cel Mare - 17/30 Ianuarie
29 Sep 2009 16558
Acatistul Sfântului Atanasie al Alexandriei (cel Mare) - 18/31 Ianuarie
30 Sep 2009 16741
Acatistul Sfântului Macarie Egipteanul - (19 Ianuarie)
10 Oct 2009 9682
Acatistul Sfântului Marcu Mărturisitorul Episcopul Efesului - 19 Ianuarie
29 Sep 2009 9010
Acatistul Sfântului Lavrentie - 20 Ianuarie
10 Oct 2009 9610
Acatistul Sfântului Maxim Mărturisitorul – 21 Ianuarie
10 Oct 2009 11285
Acatistul Sfântului Mucenic Clement - 23 Ianuarie
03 Nov 2010 10159
Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Teologul - 25 Ianuarie
10 Oct 2009 10233
Acatistul Sfântului Mucenic Trifon - 1 februarie
17 Oct 2009 9893
AcatistulSfântului Fotie Mărturisitorul Patriarhul Constantinopolului - 6 Februarie
17 Oct 2009 9393
Acatistul Sfântului Partenie din Lampsakos, Ocrotitor al bolnavilor de cancer şi tămăduitor al tuturor bolilor - (7 FEBRUARIE)
28 Apr 2010 19388
- Acatistul Sfinţilor Teodor Tiron şi Teodor Stratilat (8 şi 17 februarie) pt diferitele necazuri şi mai ales ajută foarte mult pentru reuşiri la învăţătură şi la examene.
27 Oct 2009 16036
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Haralambie(10 februarie)
22 Sep 2010 11036
Acatistul Sfantului Mucenic Vlasie - ocrotitorul animalelor domestic - (11 februarie)
07 Nov 2009 21517
**** Acatistul Sfântului Ioan Casian - (29 februarie)
24 Sep 2010 12151
**** Acatistul Sfinţilor 40 Mucenici - 9 martie
24 Sep 2010 9827
Acatistul Sfântului Benedict de Nursia - 14 martie
06 Nov 2009 10507
Acatistul Sfântului Alexie - 17 martie
06 Nov 2009 8778
Acatistul Sfântului Arhanghel Gavriil - Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil - (26 martie, 13 iulie, 8 noiembrie)
07 Nov 2009 14427
Acatistul Sfântului Diodoh al Foticeii - 29 martie
12 Nov 2009 8427
Acatistul Sfantului Ioan Bogoslovul
09 Nov 2009 9432
Acatistul Sfintei Maria Egipteanca Sfântă Preacuvioasă Maică! (1 aprilie)
11 Nov 2009 8502
**** Acatistul Sfintei Teodora din Tesalonic - 5 APRILIE
25 Sep 2010 8664
Acatistul Sfântului Caliopie - Sfânt Mucenic - 7 aprilie
11 Nov 2009 7915
Acatistul Sfântului Calinic de la Cernica - 11 APRILIE
12 Nov 2009 8111
Acatistul Sfântului Sava Gotul (de la Buzău) - 12 aprilie
12 Nov 2009 8574
**** Acatistul Sfântului Sava de la Buzău - Sfânt Mucenic - (12 aprilie)
25 Nov 2009 8839
**** Acatistul Sfântului Pahomie de la Gledin - 14 Aprilie
25 Nov 2009 9521
**** Acatistul Sfintei Cuvioasei Muceniţe Tomaida - 14 Aprilie - Acatistul izbăvirii celor chinuiţi de îndreptăţirea de sine şi a celor ce doresc eliberarea de patimi
28 Apr 2010 9012
**** Acatistul Sfântului Vasile de la Poiana Mărului - Sfânt Cuvios (15 aprilie)
25 Nov 2009 10090
**** Acatistul Sfântului Ierarh Teotim I „Scitul” - 20 APRILIE
25 Nov 2009 9428
**** Acatistul Preacuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Macarie de la Saharna(13/26 mai)
28 Apr 2010 7817
**** Acatistul Sfinţilor Iorest şi Sava - Sfinţi Ierarhi Mitropoliţii Ardealului (24 aprilie)
25 Nov 2009 8433
**** Acatistul Sfintei Marii Muceniţe Irina - (5 Mai)
08 Dec 2009 9859
**** Acatistul Sfântului Simon Zilotul - 10 MAI
22 Feb 2010 10570
**** Acatistul Sfântului Amfilohie de la Poceaev - (12 mai)
22 Feb 2010 10184
**** Acatistul Sfântului Ioan Valahul Noul Mucenic (12 mai)
29 Apr 2010 12263
**** Acatistul Sfântului Ierarh Ignatie Brianceaninov(13 mai)
30 Apr 2010 9308
**** Acatistul Sfântului Părintelui nostru Pahomie cel Mare - (15 Mai)
12 Iul 2010 16573
**** Acatistul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeț(15 mai)
28 Iul 2010 8346
**** Acatistul Sfinților Împăraţi Constantin şi Elena(21 mai)
12 Iul 2010 11023
**** Acatistul Sfântului necunoscut de la Mănăstirea Neamț (24 mai 1986)(în timp de grea încercare sufletească)
12 Iul 2010 10011
**** Acatistul Sfântului Mucenic Ioan Rusul(27 Mai)
21 Iul 2010 8132
**** Acatistul Sfinților Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel(4 Iunie)
21 Iul 2010 6708
**** Acatistul Sfântului Părintelui nostru Visarion(6 iunie)
21 Iul 2010 11199
**** Acatistul Sfântului Luca al Crimeei, Făcătorul de minuni (Arhiepiscopul Luca Voino-Iasenetki)(11 iunie)
21 Iul 2010 15206
**** Acatistul Sfintei Muceniţe Achilina(13 Iunie)
21 Iul 2010 10779
**** Acatistul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava(2 iunie)
21 Iul 2010 8682
**** Acatistul Sfântului Ierarh Glicherie de la Slătioara Mărturisitorul (15/28 iunie)
28 Iul 2010 11015
**** Acatistul Sfinţilor Mucenici Manuil, Savel şi Ismail (17 IUNIE)
28 Iul 2010 8501
**** Acatistul Sf. Ierarh Ioan Maximovici făcătorul de minuni al vremurilor noastre(primul acatist)(19 iunie/2 iulie)
28 Iul 2010 11674
**** Acatistul Sfântului Cuvios Paisie cel Mare(19 iunie)
30 Iul 2010 7199
**** Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești(22 iunie)
29 Iul 2010 7767
**** Acatistul Sfintei Muceniţe Fevronia(pentru buna înţelegere între soţi)(13 Iunie)
28 Iul 2012 13925
**** Acatistul Sfântului GHERASIM KEFALONITUL - Izgonitorul demonilor (16 august și 20 octombrie)
30 Iul 2010 17722
**** Acatistul Sf. Ierarh Ioan Maximovici făcătorul de minuni al vremurilor noastre(al doilea acatist)(19 iunie/2 iulie)
30 Iul 2010 9118
**** Acatistul Sfântului împărat mucenic Nicolae, ţarul Rusiei(4 iulie)
01 Aug 2010 11528
**** Acatistul Sfinților Mucenici Cosma și Damian - doctorii cei fără de arginți(1iulie)
02 Aug 2010 8550
**** Acatistul Sfintei Chiriachi - Muceniţa - Purtătoare de biruinţă în nevoi şi necazuri grele - 7 (20) iulie
31 Iul 2010 12677
**** Acatistul Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt(2 iulie)
01 Aug 2010 6358
**** Acatistul Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuți(1 iulie)
07 Aug 2010 7978
**** Acatistul Sfinţilor Epictet preotul şi Astion monahul - Sfinţi Mucenici şi Doctori fără de arginţi!
07 Aug 2010 7155
**** Acatistul Sfintei Veronica, Sfântă Mironosiţă! (12 iulie)
24 Sep 2010 13132
**** Acatistul Sfintei Fericitei Eufrosina din Koliupanovo(16 iulie)
07 Aug 2010 8780
**** Acatistul Sfântului Nicodim Aghioritul(14 Iulie)
09 Aug 2010 11463
Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Eufimia(11iulie/16 septembrie)
08 Aug 2010 15248
**** Acatistul Sfintei Mironosiţe Maria-Magdalena (22 Iulie)
09 Aug 2010 10098
**** Acatistul Sfântului Prooroc Ilie(pentru secetă)(20 Iulie)
11 Aug 2010 11047
**** Acatistul Sfintei Marii Mucenițe Marina(17 iulie)
11 Aug 2010 13142
**** Acatistul Sfintelor Preacuvioaselor Maici Olimpiada - mângaierea celor ce poartă lăuntric Crucea vremilor de cumpănă şi Eupraxia (12 iulie)
06 Aug 2011 8137
**** Acatistul Sfântului Mucenic Emilian de la Durostor(18 iulie)
14 Aug 2010 9631
**** Acatistul Sfântului Gherman De Dumnezeu purtător şi făcător de minuni din Alaska - (9 august, 13 decembrie)
13 Aug 2010 10779
**** Acatistul Sintei Mucenițe Hristina(Cristina)(24 iulie)
16 Aug 2010 12950
**** Acatistul Sfintei Macrina(19 iulie)
22 Sep 2010 9494
**** Acatistul Noului Mucenic Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor
21 Aug 2010 7489
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Procopie (8 iulie)
23 Oct 2010 14795
****Acatistul Îngerului păzitor
27 Oct 2010 8873
**** Acatistul Sfântului Ciprian - Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina (I) - (2/15 octombrie)
27 Oct 2010 13650
**** Acatistul Sfântului Ciprian - Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina (II) - (2/15 octombrie)
27 Oct 2010 18557
**** Acatistul Părintelui nostru Iov, egumenul din Poceaev (28octombrie)
27 Oct 2010 13803
**** Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog(I)(12 Martie/12 octombrie)
29 Oct 2010 13322
**** Acatistul Preacuvioşilor Stareţi de la Optina(11 octombrie)
28 Oct 2010 8797
**** Acatistul Sfinţilor de la Mănăstirea Pecerska - (3/16 Decembrie)
28 Oct 2010 10942
**** Acatistul Sfinților Doctori fără de Arginți Cosma și Damian din Asia Mica(1 noiembrie)
29 Oct 2010 14924
**** Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog(II)(12martie/12octombrie)
01 Nov 2010 7010
**** Acatistul Sfântului Ioan cel Milostiv-Patriarhul Alexandriei (12/25 noiembrie)
03 Nov 2010 10457
**** Acatistul Cuviosului Părintelui nostru Stelian(Ocrotitorul pruncilor (copiilor))(26/9 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 16166
**** Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Ecaterina(Ocrotitoarea familiei și a femeilor cu grele nașteri precum și a pruncilor slabi și a persoanelor în vârstă)(24/7 noiembrie/decembrie)
06 Dec 2010 16512
**** Acatist către toţi Sfinţii care au strălucit în pământurile Apusului
01 Nov 2010 9276
**** Acatistul Sfinţilor Gurie, Samon şi Aviv(protectorii căsătoriei)(15/28 noiembrie)
03 Nov 2010 16751
**** Acatistul Cuviosului Ioanichie, Schimonahul din valea chiliilor(26 iulie)
04 Nov 2010 6492
****Acatistul Sfântului Daniil Sihastrul(18/31 decemrbie)
04 Nov 2010 8118
**** Acatistul Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului(339-397)(primul acatist)(7/20 decembrie)
31 Mar 2013 11332
**** Acatistul Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului(339-397)(al doilea acatist)(7/20 decembrie)
05 Nov 2010 8210
Acatistul Sfântului Teofan Zăvorâtul -10/23 ianuarie
19 Ian 2011 8782
****Acatistul Sfintei Muceniţe Sofia şi a celor trei fiice ale sale: Pistis (Credinţa), Elpis (Nădejdea), şi Agapis (Dragostea)
10 Iun 2011 18402
**** Acatistul Sf. Iona din Kiev
10 Iun 2011 9794
****Acatistul Tuturor Sfinţilor
18 Iun 2011 10373
****Acatistul tuturor sfinţilor români
18 Iun 2011 7073
****Acatistul Sfântului Ierarh Gligherie Mărturisitorul
28 Iun 2011 5366
**** Acatistul Sfântului Marelui Mucenic Pantelimon, tămăduitorul de boli (27 iulie/9 august)
08 Aug 2011 14385
**** Acatistul Sfinţilor Adrian şi Natalia- Sfinţi Mucenici - 26 august (8 septembrie)
07 Sep 2011 16203
*** Acatistul Sfintelor Femei iubitoare de Dumnezeu
28 Iul 2012 7861
Acatistul Sfântului Eftimie cel Mare (20 ianuarie)
28 Iul 2012 4478
**** Acatistul Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan(30 Ianuarie)
11 Feb 2014 14568
4. Acatistele unor icoane, minuni, locuri și obiec
Acatistul Maicii Domnului Pantanasa "Vindecatoarea de Cancer"
28 Oct 2010 15393
**** Acatistul icoanei Maicii Domnului „Prodromița”
06 Nov 2010 12593
**** Acatistul Maicii Domnului - La icoana Sporirea Minţii - (15/28 august)
28 Oct 2010 22848
Acatistul Înălţării Sfintei Cruci - 1 august
06 Nov 2010 13133
Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Kazan (8/21 iulie şi 22 octombrie/ 4 noiembrie)
31 Oct 2010 13579
Acatistul Sfintei Cruci – 14/27 septembrie
06 Nov 2010 12298
Acatistul Maicii Domnului - La icoana Plângătoare de la Boian-(25 septembrie/8 octombrie)
03 Nov 2010 12243
**** Acatistul Maicii Domnului „Potirul Nesecat” (Izbăvitoare de beţie)
17 Apr 2011 25336
**** Acatistul Sfântului Mormânt al Mântuitorului nostru Iisus Hristos
25 Sep 2010 11141
**** Acatistul icoanei Maicii Domnului "Bucurie neaşteptată"
27 Oct 2010 59319
****Acatistul Preasfintei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu în cinstea Icoanei : "Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră"
27 Oct 2010 20543
****Acatistul Maicii Domnului în cinstea icoanei Sale făcătoare de minuni de la Mănăstirea Vărzăreşti
27 Oct 2010 10960
****Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Hârbovăţ
27 Oct 2010 8427
**** Acatistul Maicii Domnului la Icoana de la Krasna
22 Oct 2010 10000
****Acatistul Icoanei Maicii Domnului "Potoleşte întristările noastre"
08 Dec 2010 15023
****Acatistul Maicii Domnului la Icoana cu şapte săgeţi
24 Dec 2010 19931
****Acatistul Maicii Domnului la icoana "Caută la smerenia"
25 Iun 2011 8161
5. Alte acatiste
**** Acatistul pentru cei adormiți
01 Apr 2011 12152
**** Acatistul pentru pruncii avortați
28 Oct 2010 10299
**** Acatistul Nunţii
28 Oct 2010 7860
****Acatist de pocăinţă pentru iertarea păcatelor
08 Apr 2011 15746
Paraclise și canoane
#### Canonul de pocăinţă către Mântuitorul nostru Iisus Hristos
19 Sep 2014 37468
#### Paraclisul Cuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Siluan Athonitul
25 Sep 2010 9587
#### Canon de pocăință către Domnul nostru Iisus Hristos pentru pruncii avortați
23 Mar 2011 20935
#### Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (Acest paraclis se citeşte la întristarea sufletului şi la vreme de nevoie)
23 Mar 2011 36225
#### Paraclisul Sfântului Efrem cel Nou - la vreme de mâhnire, de boală, de primejdie ori de grea suferinţă
21 Iul 2010 12335
#### Paraclisul Icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu
21 Iul 2010 12788
#### Paraclisul sau Canonul de mângâiere a Sfântului Grigorie Palama
12 Iul 2010 10623
#### Paraclisul sau Canonul Sfântului Ioan Rusul Nou făcător de minuni!(27 mai)
12 Iul 2010 10043
#### Paraclisul sau Canonul Sfântului Mare Mucenic Ioan Cel Nou de la Suceava(pentru vânzare bună)(2 iunie)
21 Iul 2010 8469
#### Paraclisul sau Canonul salvării sufletelor din iad de câtre cei șapte Sfinți Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Varahil, Evgudil, Uriil și Salatail
13 Aug 2010 15175
#### Paraclisul Prea Cuvioasei Maicii Noastre Parascheva(14/27octombrie)
25 Sep 2010 9588
#### Canon de rugăciune la vreme de necazuri
26 Sep 2010 15851
#### Canonul întâi de rugăciune al bolnavului
23 Mar 2011 11459
#### Canon de pocăință a celui căzut în desfrânare
26 Sep 2010 16559
#### Canon de pocăință a celui ce se află în temniță
26 Sep 2010 8229
#### Canon de rugăciune pentru mântuirea copiilor
26 Sep 2010 15006
#### Canon de rugăciune pentru copilul bolnav
23 Mar 2011 22279
#### Canon de rugăciune a copiilor
26 Sep 2010 9590
#### Paraclisul Sf. Ap. Andrei, Cel întâi chemat, Apostolul românilor
04 Nov 2010 16257
#### Canonul de rugăciune către îngerul păzitor al vieții omului
23 Mar 2011 12295
#### Al doilea paraclis către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu(la vreme de întristare sufletească şi la orice întâmplare grea)
23 Mar 2011 15845
#### Canonul al doilea de rugăciune al bolnavului
23 Mar 2011 8267
#### Canon de rugăciune către puterile cerești și către toți sfinții
10 Iun 2011 8955
Canon de rugăciune al Sfântului Ierarh Petru Movilă împotriva ereziei şi apostaziei şi pentru împăcarea Bisericii
12 Ian 2012 5198
####Canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanul
27 Feb 2012 18589
Rugăciuni
Rugaciune către Bunul Dumnezeu cu mijlocirea tuturor sfinţilor
07 Feb 2010 33980
Rugăciune către Cuviosul Moise Arapul pentru vindecarea de patima băuturii
20 Sep 2014 42844
Psalmul 50
07 Feb 2010 27360
Psalmul 90. O cântare de laudă a lui David
02 Mar 2012 15756
Rugaciune catre Sfantul Mucenic Trifon
07 Feb 2010 16742
+++ Rugăciune înainte de călătorie
02 Mar 2012 28314
+++ Rugăciunea înainte şi după masă
30 Sep 2012 46411
Rugăciunile începătoare
07 Feb 2010 26550
Rugăciune la năvălirea demonilor
08 Feb 2011 15274
Rugăciune înaintea începerii unei lucrări
07 Feb 2010 27060
Rugăciune în vremuri de nevoie
07 Feb 2010 24477
+++ Rugăciune pentru copilul bolnav
28 Mai 2011 15545
Rugăciune la început de an şcolar
07 Feb 2010 22138
Rugăciunea ultimilor Părinţi de la Optina
07 Feb 2010 17398
Rugăciunea de dimineaţă Sfântului Grigorie Palama
07 Feb 2010 17859
Rugăcunea de luni
07 Feb 2010 15016
Rugăciunea de marţi
07 Feb 2010 13992
Rugăciunea de miercuri
07 Feb 2010 15018
Rugăciunea de joi
07 Feb 2010 14996
Rugăciunea de vineri
07 Feb 2010 16576
Rugăciunea de sâmbătă
07 Feb 2010 17807
Rugăciunea de duminică
07 Feb 2010 17950
Nepătată,neîtinată,nestricată,fara prihana,curată fecioara,a lui Dumnezeu
27 Mar 2009 9256
Nepătată,neîtinată,nestricată,fara prihana,curată fecioară,a lui Dumnezeu
07 Feb 2010 13271
Rugăciune catre Mîntuitorul Hristos
07 Feb 2010 16467
Rugăciunea copiilor mici
07 Feb 2010 15680
Altă rugăciune a copiilor mici
07 Feb 2010 14300
Rugăciune la sfârşitul Sfintei Liturghii
07 Feb 2010 13429
Rugăciune pentru mântuire
07 Feb 2010 18994
Rucăciune a creştinilor ortodocşi pentru vremurile de acum
07 Feb 2010 12976
Rugaciunea Sfantului Filaret
07 Feb 2010 12340
Rugaciunea celui ferecat în temnita neputintelor vietii
07 Feb 2010 14976
Rugaciunile inainte de Dumnezeiasca Impartasire
07 Feb 2010 10569
Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos
27 Iun 2011 14919
Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos II
27 Iun 2011 12713
Rugaciune pentru împacare, întelegere si înmultirea dragostei
02 Mar 2012 17820
Rugaciune gasita în buzunarul unui soldat rus necunoscut cazut în timpul celui de-al doilea razboi mondial
07 Feb 2010 16772
Suspinarea în rugăciunea către Domnul a Ieroschimonahului Partenie din Kiev
07 Feb 2010 12504
Rugaciunea retinerii
22 Sep 2014 26682
Rugaciunea Maicii Domnului "Sporirea Mintii"
07 Feb 2010 21392
+++ Rugăciune la aprinderea candelei
23 Mar 2011 22919
Rugăciune către Prea Curata Stăpână!
07 Feb 2010 22799
Rugaciune pentru căsătorie
07 Feb 2010 41984
Rugăciunile naşterii
07 Feb 2010 22444
Rugăciunea de fiecare zi a Sfântului Ierarh Filaret al Moscovei
07 Feb 2010 18159
POMELNIC - atât pt monah cât şi pt mirean (rugăciune)
16 Sep 2012 21477
+++ Rugăciune la timp de boală I
21 Aug 2010 14963
Rugaciunea sotiei pentru sotul ei
07 Feb 2010 27576
+++ Rugăciunea copilului pentru părinți
28 Mai 2011 20226
+++ Rugăciunea părinților pentru copii I
28 Mai 2011 23922
+++ RUGĂCIUNE pentru ÎMPĂCAREA CELOR ÎNVRĂJBIȚI
08 Feb 2010 30482
+++ Rugăciunea tinerilor care vor să se căsătorească(care și-a găsit partenerul)
08 Feb 2010 18244
+++ Rugăciunea soților
08 Feb 2010 17070
+++ Rugăciune pentru căsătorie(pt cei care nu și-au găsit încă partenerul)
02 Mar 2012 48704
+++ Rugăciunea celor ce se căsătoresc(ce au data nunții deja stabilită)
07 Feb 2010 14443
+++ Rugăciunea soţilor care nu au copii
28 Mai 2011 20706
+++ Rugaciune pentru pruncul ce se afla in pantecele mamei
07 Feb 2010 22675
+++ Rugăciune pentru cei decedați
07 Feb 2010 22498
+++ Rugăciune pentru cei bolnavi
24 Iun 2011 28850
+++ Rugăciunea soțului pentru soția sa
10 Feb 2010 16592
+++ Rugăciunea părinților pentru căsătoria copilului
10 Feb 2010 21216
+++ Rugăciunea văduvei
10 Feb 2010 11740
+++ Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul care se rostește în Sfântul și Marele Post
10 Feb 2010 15358
+++ Plânsurile Sfântului Efrem Sirul(de luni până duminică)
14 Feb 2010 18874
+++ Rugăciune pentru bolnavul care nu poate dormi
26 Feb 2010 15314
+++ Rugăciune la moartea unuia din soți
10 Feb 2010 11102
+++ Rugăciunea părintelui la moartea fiului sau a fiicei
10 Feb 2010 11790
+++ Rugăciunea copiilor la moartea unuia din părinți
10 Feb 2010 11872
+++ Rugăciune la moartea unui prieten
10 Feb 2010 12564
+++ Rugăciune la timp de boală II
21 Aug 2010 14286
+++ Rugăciune care se citeste în fiecare post
10 Feb 2010 15804
+++ Rugăciunea învățăceilor
10 Feb 2010 13379
+++ Rugăciune către Îngerul Păzitor
27 Sep 2014 25780
+++ Rugăciunea copilului fricos
10 Feb 2010 15548
+++ Rugăciune pentru frați și surori
10 Feb 2010 19478
+++ Rugăciune când intri în biserică
20 Feb 2010 13898
+++ Rugăciune când intri în biserică (la icoana Mântuitorului)
20 Feb 2010 15738
+++ Rugăciune când intri în biserică (la icoana Maicii Domnului)
20 Feb 2010 18379
+++ Rugăciune la ieșirea din Biserică
20 Feb 2010 13970
+++ Rugăciunea către Sfântul cuvios Stelian, ocrotitorul copiilor și al mamelor
26 Feb 2010 27754
+++ Rugăciune pentru sfârșitul vieții
22 Feb 2010 20118
+++ Rugăciunea iconarului
22 Feb 2010 18319
+++ Rugăciune de dimineață scrisă de Părintele Arsenie Boca
18 Sep 2014 47454
+++ Rugăciune pentru citirea cu folos a Sfintei Scripturi
26 Feb 2010 17918
+++ Rugăciunea pentru copiii ce nu pot lesne învăța
02 Oct 2012 29902
+++ Rugăciunea către Sfântul Proroc Ilie, la vreme de secetă
26 Feb 2010 18722
+++ Rugăciunea celui slăbit de durerile dinţilor - către preaslăvitul mucenic Antipa
02 Mar 2010 26353
+++ Rugăciune la zi de naștere
12 Mar 2010 33696
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşi I
14 Sep 2012 71092
+++ Rugăciune puternică pentru momentele grele ale vieţii
08 Mai 2013 456042
+++ Rugăciune pentru iubirea şi dragostea familială
02 Mar 2012 17077
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşi II
13 Iul 2011 13030
+++ Rugăciune pentru ajutor în gospodărie
20 Aug 2010 23681
+++ Rugăciune pentru pierderi şi furt
21 Aug 2010 27268
+++ Rugăciune pentru cei ce s-au depărtat de la Dreapta Credinţă
21 Aug 2010 11087
+++ Rugăciune pentru naştere de fii
21 Aug 2010 11539
+++ Rugăciune la timp de boală III
21 Aug 2010 15006
+++ Rugăciune pentru căsătorie
21 Aug 2010 21376
+++ Rugăciune pentru cei din închisori
21 Aug 2010 17677
+++ Rugăciune pentru elevi de la școală
21 Aug 2010 43512
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşii noştri și ai Bisericii
13 Iul 2011 10846
+++ Rugăciune pentru prigonitori
21 Aug 2010 9810
+++ Rugăciune pentru izgonirea duhurilor necurate
22 Aug 2010 17290
+++ Rugăciunea celor care merg la judecată
22 Aug 2010 22474
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Nazareth
01 Sep 2010 9398
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Sfânta Peşteră a Naşterii Domnului
01 Sep 2010 9945
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Râul Iordan
01 Sep 2010 10804
+++ Rugăciuni către Domnul Iisus Hristos
27 Iun 2011 45165
+++ Rugăciune pentru părintele duhovnic
26 Sep 2010 16621
+++ Rugăciunea unui judecător
26 Sep 2010 11890
+++ Rugăciune pentru o moarte bună
24 Sep 2010 13275
+++ Rugăciunea celui întemnițat
25 Sep 2010 10893
+++ Rugăciunea celui ferecat în temnița neputințelor vieții
26 Sep 2010 10136
+++ Rugăciune la pierderea sarcinii cu voia sau fără de voie.
01 Dec 2010 16571
+++ Rugăciune pentru vederea păcatului propriu
26 Ian 2011 14910
+++Rugăciune la vreme de ispită
03 Oct 2011 15741
+++Rugăciune împotriva farmecelor şi bântuirii duhurilor rele
08 Feb 2011 24328
+++Rugăciune pentru cei nefericiţi
14 Feb 2011 16869
+++Rugăciune către Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu – La vreme de necaz şi de întristare
17 Feb 2011 34844
+++ Rugăciunea Sfântului Paisie Aghioritul pentru lume
01 Mar 2011 16792
+++ Rugăciune la începutul Postului Mare
07 Mar 2011 16457
+++Rugăciune înainte de spovedanie
15 Mar 2011 32219
+++ Rugăciunile Sfântului Ioan Gură de Aur (Chrysostom)
23 Mar 2011 12322
+++ Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare
23 Mar 2011 19873
+++ Rugăciunea Sfântului Ioan Damaschinul
23 Mar 2011 11755
+++ Rugăciune de laudă și mulțumire
23 Mar 2011 25855
+++ Trei rugăciuni care se citesc la începutul zilei
06 Apr 2011 22067
+++ Rugăciune către Sfântul mare Mucenic Pantelimon(vindecătorul de boli)
08 Aug 2011 19504
+++ Rugăciune pentru vindecarea celui bolnav
24 Iun 2011 24266
+++Rugăciune de pocăinţă
09 Apr 2011 16675
+++Rugăciune la întristări, spaimă, gânduri şi vise urâte care tulbură pe om
17 Apr 2011 26469
+++Rugăciune către Sfântul Duh
11 Iun 2011 17145
+++ Rugăciunea părinților pentru copii II
28 Mai 2011 24709
+++ Rugăciune pentru copilul căzut în păcat
28 Mai 2011 13710
+++ Rugăciune părințolor către Sfântul ocrotitor al copilului
28 Mai 2011 14358
+++ Rugăciunea părinților pentru luminarea minţii copilului
28 Mai 2011 31134
+++ Rugăciunea părinților pentru ajutor copilului la examen
28 Mai 2011 46591
+++ Rugăciunea părinților pentru copilul nou-născut
28 Mai 2011 15407
+++ Rugăciunile nașilor pentru finii de cununie
28 Mai 2011 9529
+++ Rugăciunea naşilor pentru finul de Botez
28 Mai 2011 18714
+++ Rugăciune pentru copilul înfiat
28 Mai 2011 9395
+++ Rugăciune pentru copiii orfani
28 Mai 2011 9968
+++ Rugăciunea părinților pentru copiii care se află în călătorie
28 Mai 2011 12635
+++Rugăciune de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu
11 Iun 2011 16069
+++Rugăciune către Sfânta Treime
15 Iun 2011 13507
+++Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos (III)
27 Iun 2011 16172
+++Rugăciune pentru omul bolnav
22 Iul 2012 12304
+++Rugăciune pentru o inimă deznădăjduită
25 Iun 2011 13740
+++Rugăciune la revărsatul zorilor (A fericitului Sofronie de la Esex)
26 Iun 2011 10603
Rugăciunea Sfântului Siluan Athonitul pentru lume
24 Sep 2011 9924
+++Rugăciunea femeii însărcinate
22 Iul 2012 41425
Rugăciune pentru casă şi bunăstarea familiei
22 Iul 2012 41856
Rugăciunile Înaintea Sfintei Împărtăşanii
22 Iul 2012 6174
+++Rugăciunea bolnavului înainte de operație
22 Iul 2012 6852
+++ Rugăciunea ortodocşilor pentru un ales al lui Dumnezeu
13 Aug 2012 4253
+++ Rugăciunea pentru neam
13 Aug 2012 5274
 
Calendar


 

Ultimile articole
 Descarcă în formatul preferat.
    

 
 

 
Православие.Ru  Filme Ortodoxe
Logos.md  Frumoasa.md
Teologie.net  Teologie.md
Biblioteca ortodoxa digitala VIOSTIL  Personalitati basarabene
Biserica Ortodoxa din Moldova