Biblioteca ortodoxă

 
1. Acatiste închinate persoanelor Sfintei Treimi
**** Acatistul Sfintei Treimi(24 mai)
01 Oct 2011 19228
**** Acatist de mulțumire - Slavă lui Dumnezeu pentru toate
22 Sep 2010 23514
**** Acatistul Naşterii Domnului (25 Decembrie/ 7 ianuarie)
19 Sep 2010 13247
**** Acatistul Botezului Domnului (6/19 Ianuarie)
15 Iun 2012 11113
**** Acatistul Întâmpinării Domnului (2/15 februarie)
15 Iun 2012 15401
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos liniștitorul sufletelor noastre
20 Sep 2010 25714
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos - Calea, Adevărul şi Viaţa
15 Iun 2012 12163
**** Acatistul Darurilor Sfinte şi Tămăduirilor de Boli al Domnului Iisus Hristos
15 Iun 2012 17318
**** Acatistul Sfintei Învieri a Domnului
15 Iun 2012 10001
**** Acatist către Dumnezeu Fiul pentru izbăvire de necazuri
15 Iun 2012 19320
**** Acatist către Dumnezeu Fiul pentru izbăvire de boală
15 Iun 2012 13714
**** Acatist de mulţumire către Domnul Iisus Hristos
15 Iun 2012 23727
**** Acatistul către Atotputernicul Dumnezeu, la vreme de necaz sau de ispită
15 Iun 2012 48491
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos
25 Sep 2014 30800
****Acatistul Pogorârea Sfântului Duh (II)
15 Iun 2012 9368
****Acatist de mulţumire Lui Dumnezeu Tatăl
27 Oct 2010 22023
****Acatistul Binecuvântărilor Cereşti al Domnului Iisus Hristos
10 Feb 2012 12929
****Acatistul Sfintei Lumini Cereşti a Domnului Iisus Hristos
14 Iun 2012 16849
****Acatistul Protecţiei Sfinte a Domnului Iisus Hristos
14 Iun 2012 14597
****Acatistul Pogorârea Sfântului Duh (I)
21 Iun 2013 16387
****Acatist pentru izbăvirea de boală către preadulcele Iisus, doctorul sufletelor şi a trupurilor noastre
14 Iun 2012 12444
****Acatistul Intrării Domnului în Ierusalim
01 Oct 2011 10084
****Acatistul Înălţării Domnului
12 Iun 2013 6437
2. Acatiste închinate Maicii Domnului
**** Acatistul Maicii Domnului - Bucuria tuturor celor necăjiţi
29 Oct 2010 19104
Acatistul Adormirii Maicii Domnului - (15/28 august)
21 Aug 2012 19370
**** Acatistul Maicii Domnului Pentru împăcarea celor învrăjbiţi 13 August
20 Sep 2010 20955
**** Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului(1/14 octombrie)
27 Oct 2010 22652
**** Acatistul Intrării în Biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie / 4 decembrie)
03 Nov 2010 15614
**** Acatistul Buneivestiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria - 25 martie
20 Sep 2010 14018
**** Acatistul Maicii Domnului, Arătătoarea Căii
15 Oct 2010 17726
**** Acatistul Maicii Domnului - povățuitoarea copiilor
25 Sep 2010 12619
**** Acatistul de Laudă Sfântă al Maicii Domnului
05 Oct 2010 13542
****Acatistul Izvorului Tămăduirilor Născătoarei de Dumnezeu
22 Oct 2010 12747
**** Acatistul Maicii Domnului Umilenia(Floarea Smereniei)
24 Oct 2010 16101
****Acatistul Maicii Domnului "Grabnică ascultătoare"
27 Oct 2010 19335
****Imnul Acatist al Maicii Domnului - la Rugul Aprins
22 Dec 2010 21869
**** Acatistul Maicii Domnului, Apărătoarea noastră în ziua înfricoșătoare a Judecății de Apoi
25 Oct 2014 9358
**** Acatistul naşterii Maicii Domnului - (8/21 septembrie)
21 Sep 2011 14485
3. Acatiste închinate Sfinților și Sfintelor
Acatistul Sfintei Fericitei Maicii Matroana(19 aprilie)
20 Nov 2009 21210
**** Acatistul şi viaţa Sfintei Cuvioasei Xenia(24 ianuarie)ajutătoare la nevoinţe băneşti
19 Apr 2011 21612
Acatistul şi viaţa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă (6 mai)
25 Iun 2009 13834
Acatistul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel
11 Iul 2009 13377
Acatistul Sfintilor Mucenici si Doctori fara de arginti Epictet preotul si Astion Monahul
22 Aug 2009 8775
Acatistul Sfintei împărătese Olga
26 Aug 2009 15142
Acatistul Binecredinciosului Voievod al Moldovei Ştefan cel Mare şi Sfânt - 2 IULIE
26 Aug 2009 8082
Acatistul Cuviosului Părintelui nostrum Paisie Aghioritul - 12 iulie
26 Aug 2009 9553
Acatistul Sfinţilor Brâncoveni - (16 august)
26 Aug 2009 8451
Acatistul Sfântului Ioan Iacob Hozevitul 5 august
27 Aug 2009 15952
Acatistul schimbării la faţă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos 6 august
27 Aug 2009 13720
Acatistul Sfintei Teodora de la Sihla - Sfanta Cuvioasa - (7 august)
15 Sep 2010 13349
Acatistul Cuviosului Moise Ungurul - (26 iulie / 8 august) (pt ajutor în patima desfrânării şi în toată lupta cu trupul)
27 Aug 2009 19416
Acatistul Sfântului Fanurie – 27 AUGUST
05 Apr 2011 12591
Acatistul Sfântului Cuviosului Moise Etiopianul - (28 august)
28 Aug 2009 10210
Acatistul Sfântului Alexandru, Patriarhul Constantinopolului - (30 august)
28 Aug 2009 10612
Acatistul Sfântului Ierarh Varlaam - (30 august)
28 Aug 2009 9659
Acatistul Sfântului Alexandru din Svir - - Sfânt Cuvios Părinte ! - (30 august)
28 Aug 2009 11672
Acatistul Sfântului Arhanghel Mihail - (6/19 septembrie, 8/21 noiembrie)
16 Sep 2009 16744
Acatistul Sfinţilor Ioachim şi Ana – 9/22 septembrie
16 Sep 2009 15613
Acatistul Sfântului Onufrie de la Verona - (9/22 septembrie)
16 Sep 2009 11454
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Nichita Gotul(15 septembrie)
28 Aug 2009 9235
Acatistul Sfântului Teodosie de la Brazi - (22 septembrie)
28 Aug 2009 9038
Acatistul Sfântului Siluan Athonitul - (24 septembrie)
28 Aug 2009 8996
Acatistul Sfintei Tecla - Cea întocmai cu Apostolii - (24 septembrie/ 7 octombrie)
16 Sep 2009 8997
Acatistul Sfântului Sergie de Radonej - Sfânt Preacuvios! - (25 septembrie/ 8 octombrie)
16 Sep 2009 9066
Acatistul Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan - (26 Septembrie/ 9 octombrie)
16 Sep 2009 9733
Acatistul Sfântului Antim Ivireanul- (27 septembrie)/ 10 octombrie
16 Sep 2009 8922
**** Acatistul Sfântului Apostol Toma - (6/19 octombrie)
28 Oct 2010 10800
**** Acatistul Cuviosului Ambrozie de la Optina(10/23 octombrie)
28 Oct 2010 9779
**** Acatistul Cuvioasei maicii nostre Parascheva (14/28 octombrie)
07 Nov 2010 9523
**** Acatistul Sfinților Mărturisitori Visarion, Sofronie și al Mucenicului Oprea (21/3 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 8207
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir - (26/8 octombrie/noiembrie)
27 Oct 2010 10004
**** Acatistul Prea Cuviosului Părintelui nostru Dimitrie din Basarabi(27/9 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 8624
**** Acatistul Sfântului Teofil - Sfânt nebun pentru Hristos(28/10 octombrie/noiembrie)
03 Nov 2010 12411
**** Acatistul Sfinților Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel - apărători și mărturisitori ai Ortodoxiei pe pământul transilvan(21/3 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 9799
**** Acatistul Sfântului Mucenic Nestor care a pătimit(27/9 octombrie/noiembrie)
03 Nov 2010 9593
**** Acatistul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil(8/21 Noiembrie)
30 Oct 2010 13733
**** Acatistul Sfântului Arhanghel Rafail 8/21 Noiembrie
29 Oct 2010 11925
**** Acatistul Sfântului Nectarie de Eghina(Taumaturghul) Noul făcător de minuni - pentru boli (primul acatist)(Vindecătorul de cancer)(9/22 noiembrie)
17 Apr 2011 16390
**** Acatistul Sfântului Nectarie de Eghina(Taumaturghul) Noul făcător de minuni - pentru boli (al doilea acatist)(Vindecătorul de cancer)(9/22 noiembrie)
17 Apr 2011 32431
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina (11/24 noiembrie)
30 Nov 2010 17847
Acatistul Sfantului Teodor Studitul (11/24 Noiembrie)
29 Oct 2010 10669
**** Acatistul Sfântului Ioan Gură de Aur (13/26 Noiembrie)
28 Oct 2010 13156
**** Acatistul Sfântului Grigorie Palama Arhiepiscopul Tesalonicului(14/27 noiembrie)
30 Oct 2010 9384
**** Acatistul Sfântului Paisie Velicikovski (15/28 noiembrie)
31 Oct 2010 10217
**** Acatistul Cuviosului Parintelui nostru Grigorie Decapolitul (20 noiembrie/3 decembrie)
28 Oct 2010 10601
**** Acatistul Sfântului Antonie de la Iezeru Vâlcea (23/6 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 13722
**** Acatistul Sfântului Clement Episcopul Romei (24/7 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 9867
**** Acatistul Sfântului Mercurie - Sfânt Mare Mucenic(25/8 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 11069
**** Acatistul Sfântului Grigorie Sinaitul(27/10 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 10824
**** Acatistul Sfântului Mucenic Iacov Persul (27/10 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 10081
**** Acatistul Preacuviosului Arsenie Boca(Protector al familiei) (28/11 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 63866
**** Acatistul Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat(30/13 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 14746
**** Acatistul Preacuviosului Părinte Porfirie - noul făcător de minuni(2/15 decembrie)
05 Nov 2010 11479
Acatistul Sfântului Gheorghe de la Cernica - Sfânt Cuvios (3 decembrie)
16 Dec 2010 11297
Acatistul Sfintei Varvara (4/17 decembrie)
05 Nov 2010 9640
Acatistul Sfântului Sava cel Sfinţit- Sfânt Cuvios Părinte - (5/18 Decembrie)
05 Nov 2010 14911
**** Acatistul Sfântului Nicolae - Ierarh al Mirelor Lichiei(marele făcător de minuni)(6/19 decembrie)
15 Dec 2010 35917
**** Acatistul Sfintei Filofteia - Sfântă Muceniţă (7/20 decembrie)
19 Dec 2010 16313
**** Acatistul Sfântului Ierarh Spiridon(mare făcător de minuni)(12/25 decembrie)
05 Nov 2010 36823
Acatistul Sfântului Elefterie – 15/28 Decembrie
19 Sep 2009 10142
Acatistul Sfântului Prooroc Daniil 17 Decembrie
19 Sep 2009 12147
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Sebastian (18/31 Decembrie)
19 Sep 2009 10972
Acatistul Sfântului Mucenic şi Ierarh Modest (18/31 Decembrie) Acest sfânt este grabnic ajutător pentru animalele bolnave din gospodărie
19 Sep 2009 9502
Acatistul Sfântului Bonifatie (19 decembrie/ 1 ianuarie) Acest sfânt este grabnic ajutător pentru animalele bolnave din gospodărie
19 Sep 2009 11094
Acatistul Sfântului Ignatie Teoforul - (20 Decembrie/ 2 ianuarie)
19 Sep 2009 10559
Acatistul Sfântului Ioan de Kronstadt - 20 Decembrie/ 2 ianuarie
21 Sep 2009 11072
Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Anastasia Romana
09 Nov 2010 14471
Acatistul Sfântului Ierarh Nifon al Constanţianei - 23 Decembrie
21 Sep 2009 15683
Acatistul Sfintei Eugenia - Sfântă Muceniţă - ( 24 Decembrie)
05 Nov 2010 11714
Acatistul Sfântului Nicodim cel Sfinţit de la Tismana - Preacuvios părinte! Arhimandritul Lavrei Sfintei Mănăstiri Tismana din Oltenia (26 decembrie)
21 Sep 2009 7808
**** Acatistul Sfântului Ştefan - - Sfânt Arhidiacon (27 decembrie)
22 Oct 2010 12640
Acatistul Sfinţilor 14 000 de prunci ucişi de Irod - (29 Decembrie)
21 Sep 2009 15352
Acatistul Sfintei Anisia - (30 decembrie)
23 Sep 2009 11309
**** Acatistul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare (1/14 Ianuarie)
22 Sep 2010 14332
Acatistul Sfântului Serafim de Sarov, mare făcător de minuni 2/15 Ianuarie
02 Mai 2011 13416
**** Acatistul Sfintei Iuliana din Lazarevo, ocrotitoarea celor căsătoriţi 2/15 Ianuarie
29 Mar 2012 11484
Acatistul Sfântului Efrem Cel Nou (prăznuit în 3 ian. ziua aflării moaştelor şi ziua de 5 mai ziua săvârşirii)
23 Sep 2009 18026
**** Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului - 7/20 Ianuarie
24 Sep 2010 14980
Acatistul Sfântului Antipa de la Calapodeşti - 10/23 Ianuarie
29 Sep 2009 10558
Acatistul Sfintei Muceniţe Tatiana - 12/25 Ianuarie
24 Ian 2011 12033
Acatistul Sfintei Nina - 14/27 Ianuarie
24 Ian 2011 12841
Acatistul Sfântului Antonie cel Mare - 17/30 Ianuarie
29 Sep 2009 16434
Acatistul Sfântului Atanasie al Alexandriei (cel Mare) - 18/31 Ianuarie
30 Sep 2009 16535
Acatistul Sfântului Macarie Egipteanul - (19 Ianuarie)
10 Oct 2009 9591
Acatistul Sfântului Marcu Mărturisitorul Episcopul Efesului - 19 Ianuarie
29 Sep 2009 8386
Acatistul Sfântului Lavrentie - 20 Ianuarie
10 Oct 2009 9529
Acatistul Sfântului Maxim Mărturisitorul – 21 Ianuarie
10 Oct 2009 10446
Acatistul Sfântului Mucenic Clement - 23 Ianuarie
03 Nov 2010 10082
Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Teologul - 25 Ianuarie
10 Oct 2009 10144
Acatistul Sfântului Mucenic Trifon - 1 februarie
17 Oct 2009 9809
AcatistulSfântului Fotie Mărturisitorul Patriarhul Constantinopolului - 6 Februarie
17 Oct 2009 9301
Acatistul Sfântului Partenie din Lampsakos, Ocrotitor al bolnavilor de cancer şi tămăduitor al tuturor bolilor - (7 FEBRUARIE)
28 Apr 2010 19213
- Acatistul Sfinţilor Teodor Tiron şi Teodor Stratilat (8 şi 17 februarie) pt diferitele necazuri şi mai ales ajută foarte mult pentru reuşiri la învăţătură şi la examene.
27 Oct 2009 15852
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Haralambie(10 februarie)
22 Sep 2010 10896
Acatistul Sfantului Mucenic Vlasie - ocrotitorul animalelor domestic - (11 februarie)
07 Nov 2009 21259
**** Acatistul Sfântului Ioan Casian - (29 februarie)
24 Sep 2010 12056
**** Acatistul Sfinţilor 40 Mucenici - 9 martie
24 Sep 2010 9728
Acatistul Sfântului Benedict de Nursia - 14 martie
06 Nov 2009 10427
Acatistul Sfântului Alexie - 17 martie
06 Nov 2009 8692
Acatistul Sfântului Arhanghel Gavriil - Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil - (26 martie, 13 iulie, 8 noiembrie)
07 Nov 2009 14287
Acatistul Sfântului Diodoh al Foticeii - 29 martie
12 Nov 2009 8370
Acatistul Sfantului Ioan Bogoslovul
09 Nov 2009 9274
Acatistul Sfintei Maria Egipteanca Sfântă Preacuvioasă Maică! (1 aprilie)
11 Nov 2009 8434
**** Acatistul Sfintei Teodora din Tesalonic - 5 APRILIE
25 Sep 2010 8608
Acatistul Sfântului Caliopie - Sfânt Mucenic - 7 aprilie
11 Nov 2009 7863
Acatistul Sfântului Calinic de la Cernica - 11 APRILIE
12 Nov 2009 8046
Acatistul Sfântului Sava Gotul (de la Buzău) - 12 aprilie
12 Nov 2009 8501
**** Acatistul Sfântului Sava de la Buzău - Sfânt Mucenic - (12 aprilie)
25 Nov 2009 8767
**** Acatistul Sfântului Pahomie de la Gledin - 14 Aprilie
25 Nov 2009 9448
**** Acatistul Sfintei Cuvioasei Muceniţe Tomaida - 14 Aprilie - Acatistul izbăvirii celor chinuiţi de îndreptăţirea de sine şi a celor ce doresc eliberarea de patimi
28 Apr 2010 8938
**** Acatistul Sfântului Vasile de la Poiana Mărului - Sfânt Cuvios (15 aprilie)
25 Nov 2009 10021
**** Acatistul Sfântului Ierarh Teotim I „Scitul” - 20 APRILIE
25 Nov 2009 9339
**** Acatistul Preacuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Macarie de la Saharna(13/26 mai)
28 Apr 2010 7751
**** Acatistul Sfinţilor Iorest şi Sava - Sfinţi Ierarhi Mitropoliţii Ardealului (24 aprilie)
25 Nov 2009 8370
**** Acatistul Sfintei Marii Muceniţe Irina - (5 Mai)
08 Dec 2009 9757
**** Acatistul Sfântului Simon Zilotul - 10 MAI
22 Feb 2010 10451
**** Acatistul Sfântului Amfilohie de la Poceaev - (12 mai)
22 Feb 2010 10085
**** Acatistul Sfântului Ioan Valahul Noul Mucenic (12 mai)
29 Apr 2010 11927
**** Acatistul Sfântului Ierarh Ignatie Brianceaninov(13 mai)
30 Apr 2010 9185
**** Acatistul Sfântului Părintelui nostru Pahomie cel Mare - (15 Mai)
12 Iul 2010 16203
**** Acatistul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeț(15 mai)
28 Iul 2010 8261
**** Acatistul Sfinților Împăraţi Constantin şi Elena(21 mai)
12 Iul 2010 10902
**** Acatistul Sfântului necunoscut de la Mănăstirea Neamț (24 mai 1986)(în timp de grea încercare sufletească)
12 Iul 2010 9643
**** Acatistul Sfântului Mucenic Ioan Rusul(27 Mai)
21 Iul 2010 8015
**** Acatistul Sfinților Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel(4 Iunie)
21 Iul 2010 6645
**** Acatistul Sfântului Părintelui nostru Visarion(6 iunie)
21 Iul 2010 11089
**** Acatistul Sfântului Luca al Crimeei, Făcătorul de minuni (Arhiepiscopul Luca Voino-Iasenetki)(11 iunie)
21 Iul 2010 15076
**** Acatistul Sfintei Muceniţe Achilina(13 Iunie)
21 Iul 2010 10718
**** Acatistul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava(2 iunie)
21 Iul 2010 8614
**** Acatistul Sfântului Ierarh Glicherie de la Slătioara Mărturisitorul (15/28 iunie)
28 Iul 2010 10944
**** Acatistul Sfinţilor Mucenici Manuil, Savel şi Ismail (17 IUNIE)
28 Iul 2010 8420
**** Acatistul Sf. Ierarh Ioan Maximovici făcătorul de minuni al vremurilor noastre(primul acatist)(19 iunie/2 iulie)
28 Iul 2010 11592
**** Acatistul Sfântului Cuvios Paisie cel Mare(19 iunie)
30 Iul 2010 7131
**** Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești(22 iunie)
29 Iul 2010 7696
**** Acatistul Sfintei Muceniţe Fevronia(pentru buna înţelegere între soţi)(13 Iunie)
28 Iul 2012 13670
**** Acatistul Sfântului GHERASIM KEFALONITUL - Izgonitorul demonilor (16 august și 20 octombrie)
30 Iul 2010 17469
**** Acatistul Sf. Ierarh Ioan Maximovici făcătorul de minuni al vremurilor noastre(al doilea acatist)(19 iunie/2 iulie)
30 Iul 2010 9031
**** Acatistul Sfântului împărat mucenic Nicolae, ţarul Rusiei(4 iulie)
01 Aug 2010 11442
**** Acatistul Sfinților Mucenici Cosma și Damian - doctorii cei fără de arginți(1iulie)
02 Aug 2010 8480
**** Acatistul Sfintei Chiriachi - Muceniţa - Purtătoare de biruinţă în nevoi şi necazuri grele - 7 (20) iulie
31 Iul 2010 12578
**** Acatistul Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt(2 iulie)
01 Aug 2010 6276
**** Acatistul Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuți(1 iulie)
07 Aug 2010 7902
**** Acatistul Sfinţilor Epictet preotul şi Astion monahul - Sfinţi Mucenici şi Doctori fără de arginţi!
07 Aug 2010 7081
**** Acatistul Sfintei Veronica, Sfântă Mironosiţă! (12 iulie)
24 Sep 2010 13009
**** Acatistul Sfintei Fericitei Eufrosina din Koliupanovo(16 iulie)
07 Aug 2010 8698
**** Acatistul Sfântului Nicodim Aghioritul(14 Iulie)
09 Aug 2010 11383
Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Eufimia(11iulie/16 septembrie)
08 Aug 2010 15147
**** Acatistul Sfintei Mironosiţe Maria-Magdalena (22 Iulie)
09 Aug 2010 9995
**** Acatistul Sfântului Prooroc Ilie(pentru secetă)(20 Iulie)
11 Aug 2010 10911
**** Acatistul Sfintei Marii Mucenițe Marina(17 iulie)
11 Aug 2010 12936
**** Acatistul Sfintelor Preacuvioaselor Maici Olimpiada - mângaierea celor ce poartă lăuntric Crucea vremilor de cumpănă şi Eupraxia (12 iulie)
06 Aug 2011 7927
**** Acatistul Sfântului Mucenic Emilian de la Durostor(18 iulie)
14 Aug 2010 9489
**** Acatistul Sfântului Gherman De Dumnezeu purtător şi făcător de minuni din Alaska - (9 august, 13 decembrie)
13 Aug 2010 10688
**** Acatistul Sintei Mucenițe Hristina(Cristina)(24 iulie)
16 Aug 2010 12811
**** Acatistul Sfintei Macrina(19 iulie)
22 Sep 2010 9393
**** Acatistul Noului Mucenic Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor
21 Aug 2010 7398
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Procopie (8 iulie)
23 Oct 2010 14363
****Acatistul Îngerului păzitor
27 Oct 2010 8793
**** Acatistul Sfântului Ciprian - Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina (I) - (2/15 octombrie)
27 Oct 2010 13536
**** Acatistul Sfântului Ciprian - Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina (II) - (2/15 octombrie)
27 Oct 2010 18424
**** Acatistul Părintelui nostru Iov, egumenul din Poceaev (28octombrie)
27 Oct 2010 13695
**** Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog(I)(12 Martie/12 octombrie)
29 Oct 2010 13194
**** Acatistul Preacuvioşilor Stareţi de la Optina(11 octombrie)
28 Oct 2010 8721
**** Acatistul Sfinţilor de la Mănăstirea Pecerska - (3/16 Decembrie)
28 Oct 2010 10872
**** Acatistul Sfinților Doctori fără de Arginți Cosma și Damian din Asia Mica(1 noiembrie)
29 Oct 2010 14830
**** Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog(II)(12martie/12octombrie)
01 Nov 2010 6935
**** Acatistul Sfântului Ioan cel Milostiv-Patriarhul Alexandriei (12/25 noiembrie)
03 Nov 2010 10358
**** Acatistul Cuviosului Părintelui nostru Stelian(Ocrotitorul pruncilor (copiilor))(26/9 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 16052
**** Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Ecaterina(Ocrotitoarea familiei și a femeilor cu grele nașteri precum și a pruncilor slabi și a persoanelor în vârstă)(24/7 noiembrie/decembrie)
06 Dec 2010 16339
**** Acatist către toţi Sfinţii care au strălucit în pământurile Apusului
01 Nov 2010 9193
**** Acatistul Sfinţilor Gurie, Samon şi Aviv(protectorii căsătoriei)(15/28 noiembrie)
03 Nov 2010 16605
**** Acatistul Cuviosului Ioanichie, Schimonahul din valea chiliilor(26 iulie)
04 Nov 2010 6432
****Acatistul Sfântului Daniil Sihastrul(18/31 decemrbie)
04 Nov 2010 8047
**** Acatistul Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului(339-397)(primul acatist)(7/20 decembrie)
31 Mar 2013 11230
**** Acatistul Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului(339-397)(al doilea acatist)(7/20 decembrie)
05 Nov 2010 8134
Acatistul Sfântului Teofan Zăvorâtul -10/23 ianuarie
19 Ian 2011 8693
****Acatistul Sfintei Muceniţe Sofia şi a celor trei fiice ale sale: Pistis (Credinţa), Elpis (Nădejdea), şi Agapis (Dragostea)
10 Iun 2011 18197
**** Acatistul Sf. Iona din Kiev
10 Iun 2011 9692
****Acatistul Tuturor Sfinţilor
18 Iun 2011 10263
****Acatistul tuturor sfinţilor români
18 Iun 2011 6985
****Acatistul Sfântului Ierarh Gligherie Mărturisitorul
28 Iun 2011 5304
**** Acatistul Sfântului Marelui Mucenic Pantelimon, tămăduitorul de boli (27 iulie/9 august)
08 Aug 2011 14254
**** Acatistul Sfinţilor Adrian şi Natalia- Sfinţi Mucenici - 26 august (8 septembrie)
07 Sep 2011 16041
*** Acatistul Sfintelor Femei iubitoare de Dumnezeu
28 Iul 2012 7756
Acatistul Sfântului Eftimie cel Mare (20 ianuarie)
28 Iul 2012 4416
**** Acatistul Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan(30 Ianuarie)
11 Feb 2014 14404
4. Acatistele unor icoane, minuni, locuri și obiec
Acatistul Maicii Domnului Pantanasa "Vindecatoarea de Cancer"
28 Oct 2010 15256
**** Acatistul icoanei Maicii Domnului „Prodromița”
06 Nov 2010 12492
**** Acatistul Maicii Domnului - La icoana Sporirea Minţii - (15/28 august)
28 Oct 2010 22615
Acatistul Înălţării Sfintei Cruci - 1 august
06 Nov 2010 12995
Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Kazan (8/21 iulie şi 22 octombrie/ 4 noiembrie)
31 Oct 2010 13455
Acatistul Sfintei Cruci – 14/27 septembrie
06 Nov 2010 12208
Acatistul Maicii Domnului - La icoana Plângătoare de la Boian-(25 septembrie/8 octombrie)
03 Nov 2010 12122
**** Acatistul Maicii Domnului „Potirul Nesecat” (Izbăvitoare de beţie)
17 Apr 2011 24976
**** Acatistul Sfântului Mormânt al Mântuitorului nostru Iisus Hristos
25 Sep 2010 10960
**** Acatistul icoanei Maicii Domnului "Bucurie neaşteptată"
27 Oct 2010 57804
****Acatistul Preasfintei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu în cinstea Icoanei : "Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră"
27 Oct 2010 20258
****Acatistul Maicii Domnului în cinstea icoanei Sale făcătoare de minuni de la Mănăstirea Vărzăreşti
27 Oct 2010 10641
****Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Hârbovăţ
27 Oct 2010 8313
**** Acatistul Maicii Domnului la Icoana de la Krasna
22 Oct 2010 9896
****Acatistul Icoanei Maicii Domnului "Potoleşte întristările noastre"
08 Dec 2010 14728
****Acatistul Maicii Domnului la Icoana cu şapte săgeţi
24 Dec 2010 19523
****Acatistul Maicii Domnului la icoana "Caută la smerenia"
25 Iun 2011 7974
5. Alte acatiste
**** Acatistul pentru cei adormiți
01 Apr 2011 12015
**** Acatistul pentru pruncii avortați
28 Oct 2010 10191
**** Acatistul Nunţii
28 Oct 2010 7728
****Acatist de pocăinţă pentru iertarea păcatelor
08 Apr 2011 15487
Paraclise și canoane
#### Canonul de pocăinţă către Mântuitorul nostru Iisus Hristos
19 Sep 2014 36980
#### Paraclisul Cuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Siluan Athonitul
25 Sep 2010 9506
#### Canon de pocăință către Domnul nostru Iisus Hristos pentru pruncii avortați
23 Mar 2011 20695
#### Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (Acest paraclis se citeşte la întristarea sufletului şi la vreme de nevoie)
23 Mar 2011 35810
#### Paraclisul Sfântului Efrem cel Nou - la vreme de mâhnire, de boală, de primejdie ori de grea suferinţă
21 Iul 2010 12204
#### Paraclisul Icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu
21 Iul 2010 12683
#### Paraclisul sau Canonul de mângâiere a Sfântului Grigorie Palama
12 Iul 2010 10507
#### Paraclisul sau Canonul Sfântului Ioan Rusul Nou făcător de minuni!(27 mai)
12 Iul 2010 9826
#### Paraclisul sau Canonul Sfântului Mare Mucenic Ioan Cel Nou de la Suceava(pentru vânzare bună)(2 iunie)
21 Iul 2010 8344
#### Paraclisul sau Canonul salvării sufletelor din iad de câtre cei șapte Sfinți Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Varahil, Evgudil, Uriil și Salatail
13 Aug 2010 14970
#### Paraclisul Prea Cuvioasei Maicii Noastre Parascheva(14/27octombrie)
25 Sep 2010 9458
#### Canon de rugăciune la vreme de necazuri
26 Sep 2010 15668
#### Canonul întâi de rugăciune al bolnavului
23 Mar 2011 11343
#### Canon de pocăință a celui căzut în desfrânare
26 Sep 2010 16403
#### Canon de pocăință a celui ce se află în temniță
26 Sep 2010 8128
#### Canon de rugăciune pentru mântuirea copiilor
26 Sep 2010 14135
#### Canon de rugăciune pentru copilul bolnav
23 Mar 2011 21681
#### Canon de rugăciune a copiilor
26 Sep 2010 9458
#### Paraclisul Sf. Ap. Andrei, Cel întâi chemat, Apostolul românilor
04 Nov 2010 15366
#### Canonul de rugăciune către îngerul păzitor al vieții omului
23 Mar 2011 12164
#### Al doilea paraclis către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu(la vreme de întristare sufletească şi la orice întâmplare grea)
23 Mar 2011 15703
#### Canonul al doilea de rugăciune al bolnavului
23 Mar 2011 8191
#### Canon de rugăciune către puterile cerești și către toți sfinții
10 Iun 2011 8855
Canon de rugăciune al Sfântului Ierarh Petru Movilă împotriva ereziei şi apostaziei şi pentru împăcarea Bisericii
12 Ian 2012 5126
####Canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanul
27 Feb 2012 18382
Rugăciuni
Rugaciune către Bunul Dumnezeu cu mijlocirea tuturor sfinţilor
07 Feb 2010 33307
Rugăciune către Cuviosul Moise Arapul pentru vindecarea de patima băuturii
20 Sep 2014 42330
Psalmul 50
07 Feb 2010 27019
Psalmul 90. O cântare de laudă a lui David
02 Mar 2012 15522
Rugaciune catre Sfantul Mucenic Trifon
07 Feb 2010 16574
+++ Rugăciune înainte de călătorie
02 Mar 2012 27553
+++ Rugăciunea înainte şi după masă
30 Sep 2012 45544
Rugăciunile începătoare
07 Feb 2010 26201
Rugăciune la năvălirea demonilor
08 Feb 2011 15132
Rugăciune înaintea începerii unei lucrări
07 Feb 2010 26558
Rugăciune în vremuri de nevoie
07 Feb 2010 24132
+++ Rugăciune pentru copilul bolnav
28 Mai 2011 15419
Rugăciune la început de an şcolar
07 Feb 2010 21997
Rugăciunea ultimilor Părinţi de la Optina
07 Feb 2010 17234
Rugăciunea de dimineaţă Sfântului Grigorie Palama
07 Feb 2010 17654
Rugăcunea de luni
07 Feb 2010 14864
Rugăciunea de marţi
07 Feb 2010 13834
Rugăciunea de miercuri
07 Feb 2010 14883
Rugăciunea de joi
07 Feb 2010 14849
Rugăciunea de vineri
07 Feb 2010 16405
Rugăciunea de sâmbătă
07 Feb 2010 17496
Rugăciunea de duminică
07 Feb 2010 17723
Nepătată,neîtinată,nestricată,fara prihana,curată fecioara,a lui Dumnezeu
27 Mar 2009 9142
Nepătată,neîtinată,nestricată,fara prihana,curată fecioară,a lui Dumnezeu
07 Feb 2010 13165
Rugăciune catre Mîntuitorul Hristos
07 Feb 2010 16315
Rugăciunea copiilor mici
07 Feb 2010 15571
Altă rugăciune a copiilor mici
07 Feb 2010 14196
Rugăciune la sfârşitul Sfintei Liturghii
07 Feb 2010 13329
Rugăciune pentru mântuire
07 Feb 2010 18740
Rucăciune a creştinilor ortodocşi pentru vremurile de acum
07 Feb 2010 12871
Rugaciunea Sfantului Filaret
07 Feb 2010 12241
Rugaciunea celui ferecat în temnita neputintelor vietii
07 Feb 2010 14828
Rugaciunile inainte de Dumnezeiasca Impartasire
07 Feb 2010 10468
Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos
27 Iun 2011 14670
Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos II
27 Iun 2011 12557
Rugaciune pentru împacare, întelegere si înmultirea dragostei
02 Mar 2012 17499
Rugaciune gasita în buzunarul unui soldat rus necunoscut cazut în timpul celui de-al doilea razboi mondial
07 Feb 2010 16642
Suspinarea în rugăciunea către Domnul a Ieroschimonahului Partenie din Kiev
07 Feb 2010 12412
Rugaciunea retinerii
22 Sep 2014 26404
Rugaciunea Maicii Domnului "Sporirea Mintii"
07 Feb 2010 21162
+++ Rugăciune la aprinderea candelei
23 Mar 2011 22649
Rugăciune către Prea Curata Stăpână!
07 Feb 2010 22588
Rugaciune pentru căsătorie
07 Feb 2010 41609
Rugăciunile naşterii
07 Feb 2010 22197
Rugăciunea de fiecare zi a Sfântului Ierarh Filaret al Moscovei
07 Feb 2010 18020
POMELNIC - atât pt monah cât şi pt mirean (rugăciune)
16 Sep 2012 21284
+++ Rugăciune la timp de boală I
21 Aug 2010 14821
Rugaciunea sotiei pentru sotul ei
07 Feb 2010 27151
+++ Rugăciunea copilului pentru părinți
28 Mai 2011 19987
+++ Rugăciunea părinților pentru copii I
28 Mai 2011 23631
+++ RUGĂCIUNE pentru ÎMPĂCAREA CELOR ÎNVRĂJBIȚI
08 Feb 2010 30014
+++ Rugăciunea tinerilor care vor să se căsătorească(care și-a găsit partenerul)
08 Feb 2010 18053
+++ Rugăciunea soților
08 Feb 2010 16884
+++ Rugăciune pentru căsătorie(pt cei care nu și-au găsit încă partenerul)
02 Mar 2012 46964
+++ Rugăciunea celor ce se căsătoresc(ce au data nunții deja stabilită)
07 Feb 2010 14298
+++ Rugăciunea soţilor care nu au copii
28 Mai 2011 20530
+++ Rugaciune pentru pruncul ce se afla in pantecele mamei
07 Feb 2010 22445
+++ Rugăciune pentru cei decedați
07 Feb 2010 22059
+++ Rugăciune pentru cei bolnavi
24 Iun 2011 28363
+++ Rugăciunea soțului pentru soția sa
10 Feb 2010 16402
+++ Rugăciunea părinților pentru căsătoria copilului
10 Feb 2010 21012
+++ Rugăciunea văduvei
10 Feb 2010 11635
+++ Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul care se rostește în Sfântul și Marele Post
10 Feb 2010 15232
+++ Plânsurile Sfântului Efrem Sirul(de luni până duminică)
14 Feb 2010 18654
+++ Rugăciune pentru bolnavul care nu poate dormi
26 Feb 2010 15171
+++ Rugăciune la moartea unuia din soți
10 Feb 2010 11019
+++ Rugăciunea părintelui la moartea fiului sau a fiicei
10 Feb 2010 11708
+++ Rugăciunea copiilor la moartea unuia din părinți
10 Feb 2010 11783
+++ Rugăciune la moartea unui prieten
10 Feb 2010 12468
+++ Rugăciune la timp de boală II
21 Aug 2010 14130
+++ Rugăciune care se citeste în fiecare post
10 Feb 2010 15671
+++ Rugăciunea învățăceilor
10 Feb 2010 13265
+++ Rugăciune către Îngerul Păzitor
27 Sep 2014 25350
+++ Rugăciunea copilului fricos
10 Feb 2010 15395
+++ Rugăciune pentru frați și surori
10 Feb 2010 19249
+++ Rugăciune când intri în biserică
20 Feb 2010 13780
+++ Rugăciune când intri în biserică (la icoana Mântuitorului)
20 Feb 2010 15570
+++ Rugăciune când intri în biserică (la icoana Maicii Domnului)
20 Feb 2010 18067
+++ Rugăciune la ieșirea din Biserică
20 Feb 2010 13802
+++ Rugăciunea către Sfântul cuvios Stelian, ocrotitorul copiilor și al mamelor
26 Feb 2010 27259
+++ Rugăciune pentru sfârșitul vieții
22 Feb 2010 19940
+++ Rugăciunea iconarului
22 Feb 2010 18142
+++ Rugăciune de dimineață scrisă de Părintele Arsenie Boca
18 Sep 2014 46156
+++ Rugăciune pentru citirea cu folos a Sfintei Scripturi
26 Feb 2010 17730
+++ Rugăciunea pentru copiii ce nu pot lesne învăța
02 Oct 2012 29593
+++ Rugăciunea către Sfântul Proroc Ilie, la vreme de secetă
26 Feb 2010 18569
+++ Rugăciunea celui slăbit de durerile dinţilor - către preaslăvitul mucenic Antipa
02 Mar 2010 25942
+++ Rugăciune la zi de naștere
12 Mar 2010 33049
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşi I
14 Sep 2012 69544
+++ Rugăciune puternică pentru momentele grele ale vieţii
08 Mai 2013 442981
+++ Rugăciune pentru iubirea şi dragostea familială
02 Mar 2012 16859
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşi II
13 Iul 2011 12893
+++ Rugăciune pentru ajutor în gospodărie
20 Aug 2010 23399
+++ Rugăciune pentru pierderi şi furt
21 Aug 2010 26773
+++ Rugăciune pentru cei ce s-au depărtat de la Dreapta Credinţă
21 Aug 2010 10962
+++ Rugăciune pentru naştere de fii
21 Aug 2010 11438
+++ Rugăciune la timp de boală III
21 Aug 2010 14838
+++ Rugăciune pentru căsătorie
21 Aug 2010 21188
+++ Rugăciune pentru cei din închisori
21 Aug 2010 17448
+++ Rugăciune pentru elevi de la școală
21 Aug 2010 42689
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşii noştri și ai Bisericii
13 Iul 2011 10756
+++ Rugăciune pentru prigonitori
21 Aug 2010 9709
+++ Rugăciune pentru izgonirea duhurilor necurate
22 Aug 2010 17108
+++ Rugăciunea celor care merg la judecată
22 Aug 2010 22096
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Nazareth
01 Sep 2010 9317
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Sfânta Peşteră a Naşterii Domnului
01 Sep 2010 9861
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Râul Iordan
01 Sep 2010 10726
+++ Rugăciuni către Domnul Iisus Hristos
27 Iun 2011 44029
+++ Rugăciune pentru părintele duhovnic
26 Sep 2010 16455
+++ Rugăciunea unui judecător
26 Sep 2010 11776
+++ Rugăciune pentru o moarte bună
24 Sep 2010 13168
+++ Rugăciunea celui întemnițat
25 Sep 2010 10802
+++ Rugăciunea celui ferecat în temnița neputințelor vieții
26 Sep 2010 10013
+++ Rugăciune la pierderea sarcinii cu voia sau fără de voie.
01 Dec 2010 16362
+++ Rugăciune pentru vederea păcatului propriu
26 Ian 2011 14755
+++Rugăciune la vreme de ispită
03 Oct 2011 15614
+++Rugăciune împotriva farmecelor şi bântuirii duhurilor rele
08 Feb 2011 24059
+++Rugăciune pentru cei nefericiţi
14 Feb 2011 16713
+++Rugăciune către Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu – La vreme de necaz şi de întristare
17 Feb 2011 34356
+++ Rugăciunea Sfântului Paisie Aghioritul pentru lume
01 Mar 2011 16663
+++ Rugăciune la începutul Postului Mare
07 Mar 2011 16290
+++Rugăciune înainte de spovedanie
15 Mar 2011 31790
+++ Rugăciunile Sfântului Ioan Gură de Aur (Chrysostom)
23 Mar 2011 12197
+++ Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare
23 Mar 2011 19642
+++ Rugăciunea Sfântului Ioan Damaschinul
23 Mar 2011 11660
+++ Rugăciune de laudă și mulțumire
23 Mar 2011 25453
+++ Trei rugăciuni care se citesc la începutul zilei
06 Apr 2011 21814
+++ Rugăciune către Sfântul mare Mucenic Pantelimon(vindecătorul de boli)
08 Aug 2011 19196
+++ Rugăciune pentru vindecarea celui bolnav
24 Iun 2011 23949
+++Rugăciune de pocăinţă
09 Apr 2011 16524
+++Rugăciune la întristări, spaimă, gânduri şi vise urâte care tulbură pe om
17 Apr 2011 26154
+++Rugăciune către Sfântul Duh
11 Iun 2011 16839
+++ Rugăciunea părinților pentru copii II
28 Mai 2011 24101
+++ Rugăciune pentru copilul căzut în păcat
28 Mai 2011 13528
+++ Rugăciune părințolor către Sfântul ocrotitor al copilului
28 Mai 2011 14091
+++ Rugăciunea părinților pentru luminarea minţii copilului
28 Mai 2011 30510
+++ Rugăciunea părinților pentru ajutor copilului la examen
28 Mai 2011 44927
+++ Rugăciunea părinților pentru copilul nou-născut
28 Mai 2011 15174
+++ Rugăciunile nașilor pentru finii de cununie
28 Mai 2011 9440
+++ Rugăciunea naşilor pentru finul de Botez
28 Mai 2011 18530
+++ Rugăciune pentru copilul înfiat
28 Mai 2011 9309
+++ Rugăciune pentru copiii orfani
28 Mai 2011 9882
+++ Rugăciunea părinților pentru copiii care se află în călătorie
28 Mai 2011 12478
+++Rugăciune de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu
11 Iun 2011 15828
+++Rugăciune către Sfânta Treime
15 Iun 2011 13344
+++Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos (III)
27 Iun 2011 15981
+++Rugăciune pentru omul bolnav
22 Iul 2012 12161
+++Rugăciune pentru o inimă deznădăjduită
25 Iun 2011 13577
+++Rugăciune la revărsatul zorilor (A fericitului Sofronie de la Esex)
26 Iun 2011 10488
Rugăciunea Sfântului Siluan Athonitul pentru lume
24 Sep 2011 9815
+++Rugăciunea femeii însărcinate
22 Iul 2012 40284
Rugăciune pentru casă şi bunăstarea familiei
22 Iul 2012 40796
Rugăciunile Înaintea Sfintei Împărtăşanii
22 Iul 2012 6098
+++Rugăciunea bolnavului înainte de operație
22 Iul 2012 6716
+++ Rugăciunea ortodocşilor pentru un ales al lui Dumnezeu
13 Aug 2012 4197
+++ Rugăciunea pentru neam
13 Aug 2012 5197
 
Calendar


 

Ultimile articole
 Descarcă în formatul preferat.
    

 
 

 
Православие.Ru  Filme Ortodoxe
Logos.md  Frumoasa.md
Teologie.net  Teologie.md
Biblioteca ortodoxa digitala VIOSTIL  Personalitati basarabene
Biserica Ortodoxa din Moldova