Biblioteca ortodoxă

 
1. Acatiste închinate persoanelor Sfintei Treimi
**** Acatistul Sfintei Treimi(24 mai)
01 Oct 2011 15971
**** Acatist de mulțumire - Slavă lui Dumnezeu pentru toate
22 Sep 2010 17595
**** Acatistul Naşterii Domnului (25 Decembrie/ 7 ianuarie)
19 Sep 2010 11093
**** Acatistul Botezului Domnului (6/19 Ianuarie)
15 Iun 2012 9297
**** Acatistul Întâmpinării Domnului (2/15 februarie)
15 Iun 2012 13418
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos liniștitorul sufletelor noastre
20 Sep 2010 20266
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos - Calea, Adevărul şi Viaţa
15 Iun 2012 9768
**** Acatistul Darurilor Sfinte şi Tămăduirilor de Boli al Domnului Iisus Hristos
15 Iun 2012 14553
**** Acatistul Sfintei Învieri a Domnului
15 Iun 2012 8108
**** Acatist către Dumnezeu Fiul pentru izbăvire de necazuri
15 Iun 2012 14682
**** Acatist către Dumnezeu Fiul pentru izbăvire de boală
15 Iun 2012 11355
**** Acatist de mulţumire către Domnul Iisus Hristos
15 Iun 2012 18166
**** Acatistul către Atotputernicul Dumnezeu, la vreme de necaz sau de ispită
15 Iun 2012 37838
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos
15 Iun 2012 23304
****Acatistul Pogorârea Sfântului Duh (II)
15 Iun 2012 7844
****Acatist de mulţumire Lui Dumnezeu Tatăl
27 Oct 2010 16674
****Acatistul Binecuvântărilor Cereşti al Domnului Iisus Hristos
10 Feb 2012 10612
****Acatistul Sfintei Lumini Cereşti a Domnului Iisus Hristos
14 Iun 2012 13536
****Acatistul Protecţiei Sfinte a Domnului Iisus Hristos
14 Iun 2012 11612
****Acatistul Pogorârea Sfântului Duh (I)
21 Iun 2013 14063
****Acatist pentru izbăvirea de boală către preadulcele Iisus, doctorul sufletelor şi a trupurilor noastre
14 Iun 2012 10537
****Acatistul Intrării Domnului în Ierusalim
01 Oct 2011 8486
****Acatistul Înălţării Domnului
12 Iun 2013 4813
2. Acatiste închinate Maicii Domnului
**** Acatistul Maicii Domnului - Bucuria tuturor celor necăjiţi
29 Oct 2010 15072
Acatistul Adormirii Maicii Domnului - (15/28 august)
21 Aug 2012 14524
**** Acatistul Maicii Domnului Pentru împăcarea celor învrăjbiţi 13 August
20 Sep 2010 16541
**** Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului(1/14 octombrie)
27 Oct 2010 19266
**** Acatistul Intrării în Biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie / 4 decembrie)
03 Nov 2010 13211
**** Acatistul Buneivestiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria - 25 martie
20 Sep 2010 11801
**** Acatistul Maicii Domnului, Arătătoarea Căii
15 Oct 2010 14924
**** Acatistul Maicii Domnului - povățuitoarea copiilor
25 Sep 2010 9740
**** Acatistul de Laudă Sfântă al Maicii Domnului
05 Oct 2010 11022
****Acatistul Izvorului Tămăduirilor Născătoarei de Dumnezeu
22 Oct 2010 11140
**** Acatistul Maicii Domnului Umilenia(Floarea Smereniei)
24 Oct 2010 13186
****Acatistul Maicii Domnului "Grabnică ascultătoare"
27 Oct 2010 15623
****Acatistul Maicii Domnului „vindecătoarea”
27 Oct 2010 33175
****Imnul Acatist al Maicii Domnului - la Rugul Aprins
22 Dec 2010 17112
**** Acatistul Maicii Domnului, Apărătoarea noastră în ziua înfricoșătoare a Judecății de Apoi
24 Mai 2011 7629
**** Acatistul naşterii Maicii Domnului - (8/21 septembrie)
21 Sep 2011 11412
3. Acatiste închinate Sfinților și Sfintelor
Acatistul Sfintei Fericitei Maicii Matroana(19 aprilie)
20 Nov 2009 18846
**** Acatistul şi viaţa Sfintei Cuvioasei Xenia(24 ianuarie)ajutătoare la nevoinţe băneşti
19 Apr 2011 17909
Acatistul şi viaţa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă (6 mai)
25 Iun 2009 11283
Acatistul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel
11 Iul 2009 11185
Acatistul Sfintilor Mucenici si Doctori fara de arginti Epictet preotul si Astion Monahul
22 Aug 2009 7369
Acatistul Sfintei împărătese Olga
26 Aug 2009 12771
Acatistul Binecredinciosului Voievod al Moldovei Ştefan cel Mare şi Sfânt - 2 IULIE
26 Aug 2009 6842
Acatistul Cuviosului Părintelui nostrum Paisie Aghioritul - 12 iulie
26 Aug 2009 8270
Acatistul Sfinţilor Brâncoveni - (16 august)
26 Aug 2009 6964
Acatistul Sfântului Ioan Iacob Hozevitul 5 august
27 Aug 2009 12227
Acatistul schimbării la faţă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos 6 august
27 Aug 2009 10912
Acatistul Sfintei Teodora de la Sihla - Sfanta Cuvioasa - (7 august)
15 Sep 2010 10455
Acatistul Cuviosului Moise Ungurul - (26 iulie / 8 august) (pt ajutor în patima desfrânării şi în toată lupta cu trupul)
27 Aug 2009 16709
Acatistul Sfântului Fanurie – 27 AUGUST
05 Apr 2011 9835
Acatistul Sfântului Cuviosului Moise Etiopianul - (28 august)
28 Aug 2009 8432
Acatistul Sfântului Alexandru, Patriarhul Constantinopolului - (30 august)
28 Aug 2009 8841
Acatistul Sfântului Ierarh Varlaam - (30 august)
28 Aug 2009 8251
Acatistul Sfântului Alexandru din Svir - - Sfânt Cuvios Părinte ! - (30 august)
28 Aug 2009 10038
Acatistul Sfântului Arhanghel Mihail - (6/19 septembrie, 8/21 noiembrie)
16 Sep 2009 14234
Acatistul Sfinţilor Ioachim şi Ana – 9/22 septembrie
16 Sep 2009 13588
Acatistul Sfântului Onufrie de la Verona - (9/22 septembrie)
16 Sep 2009 9922
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Nichita Gotul(15 septembrie)
28 Aug 2009 7975
Acatistul Sfântului Teodosie de la Brazi - (22 septembrie)
28 Aug 2009 7646
Acatistul Sfântului Siluan Athonitul - (24 septembrie)
28 Aug 2009 7611
Acatistul Sfintei Tecla - Cea întocmai cu Apostolii - (24 septembrie/ 7 octombrie)
16 Sep 2009 7708
Acatistul Sfântului Sergie de Radonej - Sfânt Preacuvios! - (25 septembrie/ 8 octombrie)
16 Sep 2009 7827
Acatistul Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan - (26 Septembrie/ 9 octombrie)
16 Sep 2009 8073
Acatistul Sfântului Antim Ivireanul- (27 septembrie)/ 10 octombrie
16 Sep 2009 7643
**** Acatistul Sfântului Apostol Toma - (6/19 octombrie)
28 Oct 2010 9200
**** Acatistul Cuviosului Ambrozie de la Optina(10/23 octombrie)
28 Oct 2010 8310
**** Acatistul Cuvioasei maicii nostre Parascheva (14/28 octombrie)
07 Nov 2010 7965
**** Acatistul Sfinților Mărturisitori Visarion, Sofronie și al Mucenicului Oprea (21/3 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 6970
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir - (26/8 octombrie/noiembrie)
27 Oct 2010 8067
**** Acatistul Prea Cuviosului Părintelui nostru Dimitrie din Basarabi(27/9 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 7350
**** Acatistul Sfântului Teofil - Sfânt nebun pentru Hristos(28/10 octombrie/noiembrie)
03 Nov 2010 10650
**** Acatistul Sfinților Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel - apărători și mărturisitori ai Ortodoxiei pe pământul transilvan(21/3 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 8407
**** Acatistul Sfântului Mucenic Nestor care a pătimit(27/9 octombrie/noiembrie)
03 Nov 2010 7992
**** Acatistul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil(8/21 Noiembrie)
30 Oct 2010 11305
**** Acatistul Sfântului Arhanghel Rafail 8/21 Noiembrie
29 Oct 2010 9899
**** Acatistul Sfântului Nectarie de Eghina(Taumaturghul) Noul făcător de minuni - pentru boli (primul acatist)(Vindecătorul de cancer)(9/22 noiembrie)
17 Apr 2011 13882
**** Acatistul Sfântului Nectarie de Eghina(Taumaturghul) Noul făcător de minuni - pentru boli (al doilea acatist)(Vindecătorul de cancer)(9/22 noiembrie)
17 Apr 2011 21132
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina (11/24 noiembrie)
30 Nov 2010 13598
Acatistul Sfantului Teodor Studitul (11/24 Noiembrie)
29 Oct 2010 9086
**** Acatistul Sfântului Ioan Gură de Aur (13/26 Noiembrie)
28 Oct 2010 10087
**** Acatistul Sfântului Grigorie Palama Arhiepiscopul Tesalonicului(14/27 noiembrie)
30 Oct 2010 8126
**** Acatistul Sfântului Paisie Velicikovski (15/28 noiembrie)
31 Oct 2010 8430
**** Acatistul Cuviosului Parintelui nostru Grigorie Decapolitul (20 noiembrie/3 decembrie)
28 Oct 2010 8754
**** Acatistul Sfântului Antonie de la Iezeru Vâlcea (23/6 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 12050
**** Acatistul Sfântului Clement Episcopul Romei (24/7 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 8214
**** Acatistul Sfântului Mercurie - Sfânt Mare Mucenic(25/8 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 9221
**** Acatistul Sfântului Grigorie Sinaitul(27/10 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 9419
**** Acatistul Sfântului Mucenic Iacov Persul (27/10 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 8606
**** Acatistul Preacuviosului Arsenie Boca(Protector al familiei) (28/11 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 46511
**** Acatistul Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat(30/13 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 12039
**** Acatistul Preacuviosului Părinte Porfirie - noul făcător de minuni(2/15 decembrie)
05 Nov 2010 9987
Acatistul Sfântului Gheorghe de la Cernica - Sfânt Cuvios (3 decembrie)
16 Dec 2010 9790
Acatistul Sfintei Varvara (4/17 decembrie)
05 Nov 2010 8204
Acatistul Sfântului Sava cel Sfinţit- Sfânt Cuvios Părinte - (5/18 Decembrie)
05 Nov 2010 13013
**** Acatistul Sfântului Nicolae - Ierarh al Mirelor Lichiei(marele făcător de minuni)(6/19 decembrie)
15 Dec 2010 29473
**** Acatistul Sfintei Filofteia - Sfântă Muceniţă (7/20 decembrie)
19 Dec 2010 14012
**** Acatistul Sfântului Ierarh Spiridon(mare făcător de minuni)(12/25 decembrie)
05 Nov 2010 27150
Acatistul Sfântului Elefterie – 15/28 Decembrie
19 Sep 2009 8551
Acatistul Sfântului Prooroc Daniil 17 Decembrie
19 Sep 2009 10651
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Sebastian (18/31 Decembrie)
19 Sep 2009 9634
Acatistul Sfântului Mucenic şi Ierarh Modest (18/31 Decembrie) Acest sfânt este grabnic ajutător pentru animalele bolnave din gospodărie
19 Sep 2009 8189
Acatistul Sfântului Bonifatie (19 decembrie/ 1 ianuarie) Acest sfânt este grabnic ajutător pentru animalele bolnave din gospodărie
19 Sep 2009 9633
Acatistul Sfântului Ignatie Teoforul - (20 Decembrie/ 2 ianuarie)
19 Sep 2009 9148
Acatistul Sfântului Ioan de Kronstadt - 20 Decembrie/ 2 ianuarie
21 Sep 2009 9638
Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Anastasia Romana
09 Nov 2010 12687
Acatistul Sfântului Ierarh Nifon al Constanţianei - 23 Decembrie
21 Sep 2009 13354
Acatistul Sfintei Eugenia - Sfântă Muceniţă - ( 24 Decembrie)
05 Nov 2010 10187
Acatistul Sfântului Nicodim cel Sfinţit de la Tismana - Preacuvios părinte! Arhimandritul Lavrei Sfintei Mănăstiri Tismana din Oltenia (26 decembrie)
21 Sep 2009 6825
**** Acatistul Sfântului Ştefan - - Sfânt Arhidiacon (27 decembrie)
22 Oct 2010 10839
Acatistul Sfinţilor 14 000 de prunci ucişi de Irod - (29 Decembrie)
21 Sep 2009 13715
Acatistul Sfintei Anisia - (30 decembrie)
23 Sep 2009 9666
**** Acatistul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare (1/14 Ianuarie)
22 Sep 2010 11392
Acatistul Sfântului Serafim de Sarov, mare făcător de minuni 2/15 Ianuarie
02 Mai 2011 11541
**** Acatistul Sfintei Iuliana din Lazarevo, ocrotitoarea celor căsătoriţi 2/15 Ianuarie
29 Mar 2012 9728
Acatistul Sfântului Efrem Cel Nou (prăznuit în 3 ian. ziua aflării moaştelor şi ziua de 5 mai ziua săvârşirii)
23 Sep 2009 16011
**** Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului - 7/20 Ianuarie
24 Sep 2010 12201
Acatistul Sfântului Antipa de la Calapodeşti - 10/23 Ianuarie
29 Sep 2009 9079
Acatistul Sfintei Muceniţe Tatiana - 12/25 Ianuarie
24 Ian 2011 10075
Acatistul Sfintei Nina - 14/27 Ianuarie
24 Ian 2011 10616
Acatistul Sfântului Antonie cel Mare - 17/30 Ianuarie
29 Sep 2009 14295
Acatistul Sfântului Atanasie al Alexandriei (cel Mare) - 18/31 Ianuarie
30 Sep 2009 13581
Acatistul Sfântului Macarie Egipteanul - (19 Ianuarie)
10 Oct 2009 8060
Acatistul Sfântului Marcu Mărturisitorul Episcopul Efesului - 19 Ianuarie
29 Sep 2009 7120
Acatistul Sfântului Lavrentie - 20 Ianuarie
10 Oct 2009 8236
Acatistul Sfântului Maxim Mărturisitorul – 21 Ianuarie
10 Oct 2009 7520
Acatistul Sfântului Mucenic Clement - 23 Ianuarie
03 Nov 2010 8683
Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Teologul - 25 Ianuarie
10 Oct 2009 8842
Acatistul Sfântului Mucenic Trifon - 1 februarie
17 Oct 2009 8400
AcatistulSfântului Fotie Mărturisitorul Patriarhul Constantinopolului - 6 Februarie
17 Oct 2009 7689
Acatistul Sfântului Partenie din Lampsakos, Ocrotitor al bolnavilor de cancer şi tămăduitor al tuturor bolilor - (7 FEBRUARIE)
28 Apr 2010 16198
- Acatistul Sfinţilor Teodor Tiron şi Teodor Stratilat (8 şi 17 februarie) pt diferitele necazuri şi mai ales ajută foarte mult pentru reuşiri la învăţătură şi la examene.
27 Oct 2009 13350
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Haralambie(10 februarie)
22 Sep 2010 8372
Acatistul Sfantului Mucenic Vlasie - ocrotitorul animalelor domestic - (11 februarie)
07 Nov 2009 17551
**** Acatistul Sfântului Ioan Casian - (29 februarie)
24 Sep 2010 10439
**** Acatistul Sfinţilor 40 Mucenici - 9 martie
24 Sep 2010 8260
Acatistul Sfântului Benedict de Nursia - 14 martie
06 Nov 2009 9143
Acatistul Sfântului Alexie - 17 martie
06 Nov 2009 7499
Acatistul Sfântului Arhanghel Gavriil - Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil - (26 martie, 13 iulie, 8 noiembrie)
07 Nov 2009 12132
Acatistul Sfântului Diodoh al Foticeii - 29 martie
12 Nov 2009 7190
Acatistul Sfantului Ioan Bogoslovul
09 Nov 2009 7610
Acatistul Sfintei Maria Egipteanca Sfântă Preacuvioasă Maică! (1 aprilie)
11 Nov 2009 7339
**** Acatistul Sfintei Teodora din Tesalonic - 5 APRILIE
25 Sep 2010 7400
Acatistul Sfântului Caliopie - Sfânt Mucenic - 7 aprilie
11 Nov 2009 6847
Acatistul Sfântului Calinic de la Cernica - 11 APRILIE
12 Nov 2009 6909
Acatistul Sfântului Sava Gotul (de la Buzău) - 12 aprilie
12 Nov 2009 7301
**** Acatistul Sfântului Sava de la Buzău - Sfânt Mucenic - (12 aprilie)
25 Nov 2009 7682
**** Acatistul Sfântului Pahomie de la Gledin - 14 Aprilie
25 Nov 2009 8250
**** Acatistul Sfintei Cuvioasei Muceniţe Tomaida - 14 Aprilie - Acatistul izbăvirii celor chinuiţi de îndreptăţirea de sine şi a celor ce doresc eliberarea de patimi
28 Apr 2010 7782
**** Acatistul Sfântului Vasile de la Poiana Mărului - Sfânt Cuvios (15 aprilie)
25 Nov 2009 8756
**** Acatistul Sfântului Ierarh Teotim I „Scitul” - 20 APRILIE
25 Nov 2009 7854
**** Acatistul Preacuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Macarie de la Saharna(13/26 mai)
28 Apr 2010 6784
**** Acatistul Sfinţilor Iorest şi Sava - Sfinţi Ierarhi Mitropoliţii Ardealului (24 aprilie)
25 Nov 2009 7123
**** Acatistul Sfintei Marii Muceniţe Irina - (5 Mai)
08 Dec 2009 8359
**** Acatistul Sfântului Simon Zilotul - 10 MAI
22 Feb 2010 8971
**** Acatistul Sfântului Amfilohie de la Poceaev - (12 mai)
22 Feb 2010 8704
**** Acatistul Sfântului Ioan Valahul Noul Mucenic (12 mai)
29 Apr 2010 10042
**** Acatistul Sfântului Ierarh Ignatie Brianceaninov(13 mai)
30 Apr 2010 7806
**** Acatistul Sfântului Părintelui nostru Pahomie cel Mare - (15 Mai)
12 Iul 2010 13362
**** Acatistul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeț(15 mai)
28 Iul 2010 7044
**** Acatistul Sfinților Împăraţi Constantin şi Elena(21 mai)
12 Iul 2010 9247
**** Acatistul Sfântului necunoscut de la Mănăstirea Neamț (24 mai 1986)(în timp de grea încercare sufletească)
12 Iul 2010 8184
**** Acatistul Sfântului Mucenic Ioan Rusul(27 Mai)
21 Iul 2010 6594
**** Acatistul Sfinților Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel(4 Iunie)
21 Iul 2010 5710
**** Acatistul Sfântului Părintelui nostru Visarion(6 iunie)
21 Iul 2010 9457
**** Acatistul Sfântului Luca al Crimeei, Făcătorul de minuni (Arhiepiscopul Luca Voino-Iasenetki)(11 iunie)
21 Iul 2010 12560
**** Acatistul Sfintei Muceniţe Achilina(13 Iunie)
21 Iul 2010 9347
**** Acatistul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava(2 iunie)
21 Iul 2010 7123
**** Acatistul Sfântului Ierarh Glicherie de la Slătioara Mărturisitorul (15/28 iunie)
28 Iul 2010 9274
**** Acatistul Sfinţilor Mucenici Manuil, Savel şi Ismail (17 IUNIE)
28 Iul 2010 7383
**** Acatistul Sf. Ierarh Ioan Maximovici făcătorul de minuni al vremurilor noastre(primul acatist)(19 iunie/2 iulie)
28 Iul 2010 9909
**** Acatistul Sfântului Cuvios Paisie cel Mare(19 iunie)
30 Iul 2010 5864
**** Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești(22 iunie)
29 Iul 2010 6516
**** Acatistul Sfintei Muceniţe Fevronia(pentru buna înţelegere între soţi)(13 Iunie)
28 Iul 2012 10574
**** Acatistul Sfântului GHERASIM KEFALONITUL - Izgonitorul demonilor (16 august și 20 octombrie)
30 Iul 2010 13006
**** Acatistul Sf. Ierarh Ioan Maximovici făcătorul de minuni al vremurilor noastre(al doilea acatist)(19 iunie/2 iulie)
30 Iul 2010 7495
**** Acatistul Sfântului împărat mucenic Nicolae, ţarul Rusiei(4 iulie)
01 Aug 2010 9569
**** Acatistul Sfinților Mucenici Cosma și Damian - doctorii cei fără de arginți(1iulie)
02 Aug 2010 7318
**** Acatistul Sfintei Chiriachi - Muceniţa - Purtătoare de biruinţă în nevoi şi necazuri grele - 7 (20) iulie
31 Iul 2010 10677
**** Acatistul Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt(2 iulie)
01 Aug 2010 5309
**** Acatistul Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuți(1 iulie)
07 Aug 2010 6577
**** Acatistul Sfinţilor Epictet preotul şi Astion monahul - Sfinţi Mucenici şi Doctori fără de arginţi!
07 Aug 2010 5988
**** Acatistul Sfintei Veronica, Sfântă Mironosiţă! (12 iulie)
24 Sep 2010 10665
**** Acatistul Sfintei Fericitei Eufrosina din Koliupanovo(16 iulie)
07 Aug 2010 7260
**** Acatistul Sfântului Nicodim Aghioritul(14 Iulie)
09 Aug 2010 9809
Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Eufimia(11iulie/16 septembrie)
08 Aug 2010 12747
**** Acatistul Sfintei Mironosiţe Maria-Magdalena (22 Iulie)
09 Aug 2010 7981
**** Acatistul Sfântului Prooroc Ilie(pentru secetă)(20 Iulie)
11 Aug 2010 9084
**** Acatistul Sfintei Marii Mucenițe Marina(17 iulie)
11 Aug 2010 10739
**** Acatistul Sfintelor Preacuvioaselor Maici Olimpiada - mângaierea celor ce poartă lăuntric Crucea vremilor de cumpănă şi Eupraxia (12 iulie)
06 Aug 2011 6623
**** Acatistul Sfântului Mucenic Emilian de la Durostor(18 iulie)
14 Aug 2010 7903
**** Acatistul Sfântului Gherman De Dumnezeu purtător şi făcător de minuni din Alaska - (9 august, 13 decembrie)
13 Aug 2010 8825
**** Acatistul Sintei Mucenițe Hristina(Cristina)(24 iulie)
16 Aug 2010 10642
**** Acatistul Sfintei Macrina(19 iulie)
22 Sep 2010 7894
**** Acatistul Noului Mucenic Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor
21 Aug 2010 6170
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Procopie (8 iulie)
23 Oct 2010 10948
****Acatistul Îngerului păzitor
27 Oct 2010 7046
**** Acatistul Sfântului Ciprian - Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina (I) - (2/15 octombrie)
27 Oct 2010 11163
**** Acatistul Sfântului Ciprian - Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina (II) - (2/15 octombrie)
27 Oct 2010 15566
**** Acatistul Părintelui nostru Iov, egumenul din Poceaev (28octombrie)
27 Oct 2010 11657
**** Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog(I)(12 Martie/12 octombrie)
29 Oct 2010 11444
**** Acatistul Preacuvioşilor Stareţi de la Optina(11 octombrie)
28 Oct 2010 7348
**** Acatistul Sfinţilor de la Mănăstirea Pecerska - (3/16 Decembrie)
28 Oct 2010 9424
**** Acatistul Sfinților Doctori fără de Arginți Cosma și Damian din Asia Mica(1 noiembrie)
29 Oct 2010 12798
**** Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog(II)(12martie/12octombrie)
01 Nov 2010 5882
**** Acatistul Sfântului Ioan cel Milostiv-Patriarhul Alexandriei (12/25 noiembrie)
03 Nov 2010 8752
**** Acatistul Cuviosului Părintelui nostru Stelian(Ocrotitorul pruncilor (copiilor))(26/9 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 13835
**** Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Ecaterina(Ocrotitoarea familiei și a femeilor cu grele nașteri precum și a pruncilor slabi și a persoanelor în vârstă)(24/7 noiembrie/decembrie)
06 Dec 2010 13739
**** Acatist către toţi Sfinţii care au strălucit în pământurile Apusului
01 Nov 2010 7736
**** Acatistul Sfinţilor Gurie, Samon şi Aviv(protectorii căsătoriei)(15/28 noiembrie)
03 Nov 2010 14304
**** Acatistul Cuviosului Ioanichie, Schimonahul din valea chiliilor(26 iulie)
04 Nov 2010 5492
****Acatistul Sfântului Daniil Sihastrul(18/31 decemrbie)
04 Nov 2010 6866
**** Acatistul Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului(339-397)(primul acatist)(7/20 decembrie)
31 Mar 2013 9368
**** Acatistul Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului(339-397)(al doilea acatist)(7/20 decembrie)
05 Nov 2010 6956
Acatistul Sfântului Teofan Zăvorâtul -10/23 ianuarie
19 Ian 2011 7406
****Acatistul Sfintei Muceniţe Sofia şi a celor trei fiice ale sale: Pistis (Credinţa), Elpis (Nădejdea), şi Agapis (Dragostea)
10 Iun 2011 13809
**** Acatistul Sf. Iona din Kiev
10 Iun 2011 8033
****Acatistul Tuturor Sfinţilor
18 Iun 2011 8461
****Acatistul tuturor sfinţilor români
18 Iun 2011 5674
****Acatistul Sfântului Ierarh Gligherie Mărturisitorul
28 Iun 2011 4431
**** Acatistul Sfântului Marelui Mucenic Pantelimon, tămăduitorul de boli (27 iulie/9 august)
08 Aug 2011 12275
**** Acatistul Sfinţilor Adrian şi Natalia- Sfinţi Mucenici - 26 august (8 septembrie)
07 Sep 2011 12933
*** Acatistul Sfintelor Femei iubitoare de Dumnezeu
28 Iul 2012 5533
Acatistul Sfântului Eftimie cel Mare (20 ianuarie)
28 Iul 2012 3460
**** Acatistul Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan(30 Ianuarie)
11 Feb 2014 12089
4. Acatistele unor icoane, minuni, locuri și obiec
Acatistul Maicii Domnului Pantanasa "Vindecatoarea de Cancer"
28 Oct 2010 13266
**** Acatistul icoanei Maicii Domnului „Prodromița”
06 Nov 2010 10521
**** Acatistul Maicii Domnului - La icoana Sporirea Minţii - (15/28 august)
28 Oct 2010 18282
Acatistul Înălţării Sfintei Cruci - 1 august
06 Nov 2010 10626
Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Kazan (8/21 iulie şi 22 octombrie/ 4 noiembrie)
31 Oct 2010 11111
Acatistul Sfintei Cruci – 14/27 septembrie
06 Nov 2010 10460
Acatistul Maicii Domnului - La icoana Plângătoare de la Boian-(25 septembrie/8 octombrie)
03 Nov 2010 10347
**** Acatistul Maicii Domnului „Potirul Nesecat” (Izbăvitoare de beţie)
17 Apr 2011 19178
**** Acatistul Sfântului Mormânt al Mântuitorului nostru Iisus Hristos
25 Sep 2010 8444
**** Acatistul icoanei Maicii Domnului "Bucurie neaşteptată"
27 Oct 2010 37337
****Acatistul Preasfintei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu în cinstea Icoanei : "Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră"
27 Oct 2010 15425
****Acatistul Maicii Domnului în cinstea icoanei Sale făcătoare de minuni de la Mănăstirea Vărzăreşti
27 Oct 2010 8200
****Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Hârbovăţ
27 Oct 2010 6429
**** Acatistul Maicii Domnului la Icoana de la Krasna
22 Oct 2010 8149
****Acatistul Icoanei Maicii Domnului "Potoleşte întristările noastre"
08 Dec 2010 10710
****Acatistul Maicii Domnului la Icoana cu şapte săgeţi
24 Dec 2010 13980
****Acatistul Maicii Domnului la icoana "Caută la smerenia"
25 Iun 2011 5782
5. Alte acatiste
**** Acatistul pentru cei adormiți
01 Apr 2011 10414
**** Acatistul pentru pruncii avortați
28 Oct 2010 8782
**** Acatistul Nunţii
28 Oct 2010 6073
****Acatist de pocăinţă pentru iertarea păcatelor
08 Apr 2011 11656
Paraclise și canoane
#### Canonul de pocăinţă către Mântuitorul nostru Iisus Hristos
23 Mar 2011 28307
#### Paraclisul Cuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Siluan Athonitul
25 Sep 2010 8191
#### Canon de pocăință către Domnul nostru Iisus Hristos pentru pruncii avortați
23 Mar 2011 16846
#### Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (Acest paraclis se citeşte la întristarea sufletului şi la vreme de nevoie)
23 Mar 2011 27468
#### Paraclisul Sfântului Efrem cel Nou - la vreme de mâhnire, de boală, de primejdie ori de grea suferinţă
21 Iul 2010 10365
#### Paraclisul Icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu
21 Iul 2010 11311
#### Paraclisul sau Canonul de mângâiere a Sfântului Grigorie Palama
12 Iul 2010 8897
#### Paraclisul sau Canonul Sfântului Ioan Rusul Nou făcător de minuni!(27 mai)
12 Iul 2010 8100
#### Paraclisul sau Canonul Sfântului Mare Mucenic Ioan Cel Nou de la Suceava(pentru vânzare bună)(2 iunie)
21 Iul 2010 6824
#### Paraclisul sau Canonul salvării sufletelor din iad de câtre cei șapte Sfinți Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Varahil, Evgudil, Uriil și Salatail
13 Aug 2010 11888
#### Paraclisul Prea Cuvioasei Maicii Noastre Parascheva(14/27octombrie)
25 Sep 2010 7646
#### Canon de rugăciune la vreme de necazuri
26 Sep 2010 13008
#### Canonul întâi de rugăciune al bolnavului
23 Mar 2011 9827
#### Canon de pocăință a celui căzut în desfrânare
26 Sep 2010 13618
#### Canon de pocăință a celui ce se află în temniță
26 Sep 2010 6770
#### Canon de rugăciune pentru mântuirea copiilor
26 Sep 2010 11159
#### Canon de rugăciune pentru copilul bolnav
23 Mar 2011 14985
#### Canon de rugăciune a copiilor
26 Sep 2010 7475
#### Paraclisul Sf. Ap. Andrei, Cel întâi chemat, Apostolul românilor
04 Nov 2010 11070
#### Canonul de rugăciune către îngerul păzitor al vieții omului
23 Mar 2011 9836
#### Al doilea paraclis către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu(la vreme de întristare sufletească şi la orice întâmplare grea)
23 Mar 2011 13201
#### Canonul al doilea de rugăciune al bolnavului
23 Mar 2011 7006
#### Canon de rugăciune către puterile cerești și către toți sfinții
10 Iun 2011 7350
Canon de rugăciune al Sfântului Ierarh Petru Movilă împotriva ereziei şi apostaziei şi pentru împăcarea Bisericii
12 Ian 2012 3984
####Canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanul
27 Feb 2012 11262
Rugăciuni
Rugaciune către Bunul Dumnezeu cu mijlocirea tuturor sfinţilor
07 Feb 2010 25770
Rugăciune către Cuviosul Moise Arapul pentru vindecarea de patima băuturii
07 Feb 2010 33887
Psalmul 50
07 Feb 2010 22004
Psalmul 90. O cântare de laudă a lui David
02 Mar 2012 11318
Rugaciune catre Sfantul Mucenic Trifon
07 Feb 2010 13821
+++ Rugăciune înainte de călătorie
02 Mar 2012 17510
+++ Rugăciunea înainte şi după masă
30 Sep 2012 34065
Rugăciunile începătoare
07 Feb 2010 21515
Rugăciune la năvălirea demonilor
08 Feb 2011 12922
Rugăciune înaintea începerii unei lucrări
07 Feb 2010 20994
Rugăciune în vremuri de nevoie
07 Feb 2010 19753
+++ Rugăciune pentru copilul bolnav
28 Mai 2011 13088
Rugăciune la început de an şcolar
07 Feb 2010 18801
Rugăciunea ultimilor Părinţi de la Optina
07 Feb 2010 14728
Rugăciunea de dimineaţă Sfântului Grigorie Palama
07 Feb 2010 14584
Rugăcunea de luni
07 Feb 2010 12439
Rugăciunea de marţi
07 Feb 2010 11342
Rugăciunea de miercuri
07 Feb 2010 12362
Rugăciunea de joi
07 Feb 2010 12239
Rugăciunea de vineri
07 Feb 2010 13463
Rugăciunea de sâmbătă
07 Feb 2010 13157
Rugăciunea de duminică
07 Feb 2010 13730
Nepătată,neîtinată,nestricată,fara prihana,curată fecioara,a lui Dumnezeu
27 Mar 2009 7469
Nepătată,neîtinată,nestricată,fara prihana,curată fecioară,a lui Dumnezeu
07 Feb 2010 11395
Rugăciune catre Mîntuitorul Hristos
07 Feb 2010 14113
Rugăciunea copiilor mici
07 Feb 2010 13523
Altă rugăciune a copiilor mici
07 Feb 2010 12340
Rugăciune la sfârşitul Sfintei Liturghii
07 Feb 2010 11847
Rugăciune pentru mântuire
07 Feb 2010 15562
Rucăciune a creştinilor ortodocşi pentru vremurile de acum
07 Feb 2010 11193
Rugaciunea Sfantului Filaret
07 Feb 2010 10753
Rugaciunea celui ferecat în temnita neputintelor vietii
07 Feb 2010 12484
Rugaciunile inainte de Dumnezeiasca Impartasire
07 Feb 2010 8541
Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos
27 Iun 2011 11645
Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos II
27 Iun 2011 10562
Rugaciune pentru împacare, întelegere si înmultirea dragostei
02 Mar 2012 12762
Rugaciune gasita în buzunarul unui soldat rus necunoscut cazut în timpul celui de-al doilea razboi mondial
07 Feb 2010 14541
Suspinarea în rugăciunea către Domnul a Ieroschimonahului Partenie din Kiev
07 Feb 2010 10834
Rugaciunea retinerii
07 Feb 2010 22300
Rugaciunea Maicii Domnului "Sporirea Mintii"
07 Feb 2010 17694
+++ Rugăciune la aprinderea candelei
23 Mar 2011 18680
Rugăciune către Prea Curata Stăpână!
07 Feb 2010 19345
Rugaciune pentru căsătorie
07 Feb 2010 34959
Rugăciunile naşterii
07 Feb 2010 18316
Rugăciunea de fiecare zi a Sfântului Ierarh Filaret al Moscovei
07 Feb 2010 15864
POMELNIC - atât pt monah cât şi pt mirean (rugăciune)
16 Sep 2012 18119
+++ Rugăciune la timp de boală I
21 Aug 2010 12162
Rugaciunea sotiei pentru sotul ei
07 Feb 2010 21042
+++ Rugăciunea copilului pentru părinți
28 Mai 2011 16069
+++ Rugăciunea părinților pentru copii I
28 Mai 2011 18880
+++ RUGĂCIUNE pentru ÎMPĂCAREA CELOR ÎNVRĂJBIȚI
08 Feb 2010 23492
+++ Rugăciunea tinerilor care vor să se căsătorească(care și-a găsit partenerul)
08 Feb 2010 14752
+++ Rugăciunea soților
08 Feb 2010 13674
+++ Rugăciune pentru căsătorie(pt cei care nu și-au găsit încă partenerul)
02 Mar 2012 30128
+++ Rugăciunea celor ce se căsătoresc(ce au data nunții deja stabilită)
07 Feb 2010 11759
+++ Rugăciunea soţilor care nu au copii
28 Mai 2011 17304
+++ Rugaciune pentru pruncul ce se afla in pantecele mamei
07 Feb 2010 18826
+++ Rugăciune pentru cei decedați
07 Feb 2010 16055
+++ Rugăciune pentru cei bolnavi
24 Iun 2011 21219
+++ Rugăciunea soțului pentru soția sa
10 Feb 2010 13419
+++ Rugăciunea părinților pentru căsătoria copilului
10 Feb 2010 17170
+++ Rugăciunea văduvei
10 Feb 2010 9749
+++ Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul care se rostește în Sfântul și Marele Post
10 Feb 2010 12670
+++ Plânsurile Sfântului Efrem Sirul(de luni până duminică)
14 Feb 2010 13548
+++ Rugăciune pentru bolnavul care nu poate dormi
26 Feb 2010 12738
+++ Rugăciune la moartea unuia din soți
10 Feb 2010 9318
+++ Rugăciunea părintelui la moartea fiului sau a fiicei
10 Feb 2010 10221
+++ Rugăciunea copiilor la moartea unuia din părinți
10 Feb 2010 9933
+++ Rugăciune la moartea unui prieten
10 Feb 2010 10733
+++ Rugăciune la timp de boală II
21 Aug 2010 11650
+++ Rugăciune care se citeste în fiecare post
10 Feb 2010 12504
+++ Rugăciunea învățăceilor
10 Feb 2010 11419
+++ Rugăciune către Îngerul Păzitor
10 Feb 2010 19143
+++ Rugăciunea copilului fricos
10 Feb 2010 12660
+++ Rugăciune pentru frați și surori
10 Feb 2010 15414
+++ Rugăciune când intri în biserică
20 Feb 2010 11439
+++ Rugăciune când intri în biserică (la icoana Mântuitorului)
20 Feb 2010 12777
+++ Rugăciune când intri în biserică (la icoana Maicii Domnului)
20 Feb 2010 13342
+++ Rugăciune la ieșirea din Biserică
20 Feb 2010 10981
+++ Rugăciunea către Sfântul cuvios Stelian, ocrotitorul copiilor și al mamelor
26 Feb 2010 20494
+++ Rugăciune pentru sfârșitul vieții
22 Feb 2010 16209
+++ Rugăciunea iconarului
22 Feb 2010 14187
+++ Rugăciune de dimineață scrisă de Părintele Arsenie Boca
26 Feb 2010 32087
+++ Rugăciune pentru citirea cu folos a Sfintei Scripturi
26 Feb 2010 14130
+++ Rugăciunea pentru copiii ce nu pot lesne învăța
02 Oct 2012 24720
+++ Rugăciunea către Sfântul Proroc Ilie, la vreme de secetă
26 Feb 2010 14869
+++ Rugăciunea celui slăbit de durerile dinţilor - către preaslăvitul mucenic Antipa
02 Mar 2010 19369
+++ Rugăciune la zi de naștere
12 Mar 2010 23838
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşi I
14 Sep 2012 50174
+++ Rugăciune puternică pentru momentele grele ale vieţii
08 Mai 2013 282672
+++ Rugăciune pentru iubirea şi dragostea familială
02 Mar 2012 12606
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşi II
13 Iul 2011 10785
+++ Rugăciune pentru ajutor în gospodărie
20 Aug 2010 19755
+++ Rugăciune pentru pierderi şi furt
21 Aug 2010 20931
+++ Rugăciune pentru cei ce s-au depărtat de la Dreapta Credinţă
21 Aug 2010 9172
+++ Rugăciune pentru naştere de fii
21 Aug 2010 9725
+++ Rugăciune la timp de boală III
21 Aug 2010 12431
+++ Rugăciune pentru căsătorie
21 Aug 2010 18417
+++ Rugăciune pentru cei din închisori
21 Aug 2010 14222
+++ Rugăciune pentru elevi de la școală
21 Aug 2010 32754
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşii noştri și ai Bisericii
13 Iul 2011 9239
+++ Rugăciune pentru prigonitori
21 Aug 2010 8128
+++ Rugăciune pentru izgonirea duhurilor necurate
22 Aug 2010 14532
+++ Rugăciunea celor care merg la judecată
22 Aug 2010 17487
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Nazareth
01 Sep 2010 7839
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Sfânta Peşteră a Naşterii Domnului
01 Sep 2010 8502
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Râul Iordan
01 Sep 2010 9122
+++ Rugăciuni către Domnul Iisus Hristos
27 Iun 2011 29683
+++ Rugăciune pentru părintele duhovnic
26 Sep 2010 13835
+++ Rugăciunea unui judecător
26 Sep 2010 10236
+++ Rugăciune pentru o moarte bună
24 Sep 2010 11216
+++ Rugăciunea celui întemnițat
25 Sep 2010 9136
+++ Rugăciunea celui ferecat în temnița neputințelor vieții
26 Sep 2010 8342
+++ Rugăciune la pierderea sarcinii cu voia sau fără de voie.
01 Dec 2010 13646
+++ Rugăciune pentru vederea păcatului propriu
26 Ian 2011 12468
+++Rugăciune la vreme de ispită
03 Oct 2011 13376
+++Rugăciune împotriva farmecelor şi bântuirii duhurilor rele
08 Feb 2011 19459
+++Rugăciune pentru cei nefericiţi
14 Feb 2011 13963
+++Rugăciune către Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu – La vreme de necaz şi de întristare
17 Feb 2011 27223
+++ Rugăciunea Sfântului Paisie Aghioritul pentru lume
01 Mar 2011 14183
+++ Rugăciune la începutul Postului Mare
07 Mar 2011 12833
+++Rugăciune înainte de spovedanie
15 Mar 2011 22623
+++ Rugăciunile Sfântului Ioan Gură de Aur (Chrysostom)
23 Mar 2011 9709
+++ Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare
23 Mar 2011 15846
+++ Rugăciunea Sfântului Ioan Damaschinul
23 Mar 2011 9767
+++ Rugăciune de laudă și mulțumire
23 Mar 2011 18105
+++ Trei rugăciuni care se citesc la începutul zilei
06 Apr 2011 16965
+++ Rugăciune către Sfântul mare Mucenic Pantelimon(vindecătorul de boli)
08 Aug 2011 15346
+++ Rugăciune pentru vindecarea celui bolnav
24 Iun 2011 18585
+++Rugăciune de pocăinţă
09 Apr 2011 13950
+++Rugăciune la întristări, spaimă, gânduri şi vise urâte care tulbură pe om
17 Apr 2011 20951
+++Rugăciune către Sfântul Duh
11 Iun 2011 13071
+++ Rugăciunea părinților pentru copii II
28 Mai 2011 15926
+++ Rugăciune pentru copilul căzut în păcat
28 Mai 2011 11045
+++ Rugăciune părințolor către Sfântul ocrotitor al copilului
28 Mai 2011 10987
+++ Rugăciunea părinților pentru luminarea minţii copilului
28 Mai 2011 22531
+++ Rugăciunea părinților pentru ajutor copilului la examen
28 Mai 2011 31264
+++ Rugăciunea părinților pentru copilul nou-născut
28 Mai 2011 11928
+++ Rugăciunile nașilor pentru finii de cununie
28 Mai 2011 7899
+++ Rugăciunea naşilor pentru finul de Botez
28 Mai 2011 15595
+++ Rugăciune pentru copilul înfiat
28 Mai 2011 7936
+++ Rugăciune pentru copiii orfani
28 Mai 2011 8291
+++ Rugăciunea părinților pentru copiii care se află în călătorie
28 Mai 2011 10244
+++Rugăciune de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu
11 Iun 2011 12367
+++Rugăciune către Sfânta Treime
15 Iun 2011 10898
+++Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos (III)
27 Iun 2011 12684
+++Rugăciune pentru omul bolnav
22 Iul 2012 9803
+++Rugăciune pentru o inimă deznădăjduită
25 Iun 2011 10773
+++Rugăciune la revărsatul zorilor (A fericitului Sofronie de la Esex)
26 Iun 2011 8628
Rugăciunea Sfântului Siluan Athonitul pentru lume
24 Sep 2011 7827
+++Rugăciunea femeii însărcinate
22 Iul 2012 23166
Rugăciune pentru casă şi bunăstarea familiei
22 Iul 2012 27646
Rugăciunile Înaintea Sfintei Împărtăşanii
22 Iul 2012 4884
+++Rugăciunea bolnavului înainte de operație
22 Iul 2012 4905
+++ Rugăciunea ortodocşilor pentru un ales al lui Dumnezeu
13 Aug 2012 3334
+++ Rugăciunea pentru neam
13 Aug 2012 4026
 
Calendar


 
 

Ultimile articole
 Descarcă în formatul preferat.
    

 
 

 
Православие.Ru  Filme Ortodoxe
Logos.md  Frumoasa.md
Teologie.net  Teologie.md
Biblioteca ortodoxa digitala VIOSTIL  Personalitati basarabene
Biserica Ortodoxa din Moldova