Biblioteca ortodoxă

 
1. Acatiste închinate persoanelor Sfintei Treimi
**** Acatistul Sfintei Treimi(24 mai)
01 Oct 2011 16624
**** Acatist de mulțumire - Slavă lui Dumnezeu pentru toate
22 Sep 2010 18874
**** Acatistul Naşterii Domnului (25 Decembrie/ 7 ianuarie)
19 Sep 2010 11439
**** Acatistul Botezului Domnului (6/19 Ianuarie)
15 Iun 2012 9588
**** Acatistul Întâmpinării Domnului (2/15 februarie)
15 Iun 2012 13789
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos liniștitorul sufletelor noastre
20 Sep 2010 21306
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos - Calea, Adevărul şi Viaţa
15 Iun 2012 10156
**** Acatistul Darurilor Sfinte şi Tămăduirilor de Boli al Domnului Iisus Hristos
15 Iun 2012 15084
**** Acatistul Sfintei Învieri a Domnului
15 Iun 2012 8470
**** Acatist către Dumnezeu Fiul pentru izbăvire de necazuri
15 Iun 2012 15595
**** Acatist către Dumnezeu Fiul pentru izbăvire de boală
15 Iun 2012 11855
**** Acatist de mulţumire către Domnul Iisus Hristos
15 Iun 2012 18974
**** Acatistul către Atotputernicul Dumnezeu, la vreme de necaz sau de ispită
15 Iun 2012 39660
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos
15 Iun 2012 24946
****Acatistul Pogorârea Sfântului Duh (II)
15 Iun 2012 8119
****Acatist de mulţumire Lui Dumnezeu Tatăl
27 Oct 2010 17737
****Acatistul Binecuvântărilor Cereşti al Domnului Iisus Hristos
10 Feb 2012 11056
****Acatistul Sfintei Lumini Cereşti a Domnului Iisus Hristos
14 Iun 2012 14109
****Acatistul Protecţiei Sfinte a Domnului Iisus Hristos
14 Iun 2012 12126
****Acatistul Pogorârea Sfântului Duh (I)
21 Iun 2013 14507
****Acatist pentru izbăvirea de boală către preadulcele Iisus, doctorul sufletelor şi a trupurilor noastre
14 Iun 2012 10943
****Acatistul Intrării Domnului în Ierusalim
01 Oct 2011 8769
****Acatistul Înălţării Domnului
12 Iun 2013 5202
2. Acatiste închinate Maicii Domnului
**** Acatistul Maicii Domnului - Bucuria tuturor celor necăjiţi
29 Oct 2010 15909
Acatistul Adormirii Maicii Domnului - (15/28 august)
21 Aug 2012 16921
**** Acatistul Maicii Domnului Pentru împăcarea celor învrăjbiţi 13 August
20 Sep 2010 17399
**** Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului(1/14 octombrie)
27 Oct 2010 19922
**** Acatistul Intrării în Biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie / 4 decembrie)
03 Nov 2010 13547
**** Acatistul Buneivestiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria - 25 martie
20 Sep 2010 12233
**** Acatistul Maicii Domnului, Arătătoarea Căii
15 Oct 2010 15521
**** Acatistul Maicii Domnului - povățuitoarea copiilor
25 Sep 2010 10271
**** Acatistul de Laudă Sfântă al Maicii Domnului
05 Oct 2010 11533
****Acatistul Izvorului Tămăduirilor Născătoarei de Dumnezeu
22 Oct 2010 11471
**** Acatistul Maicii Domnului Umilenia(Floarea Smereniei)
24 Oct 2010 13787
****Acatistul Maicii Domnului "Grabnică ascultătoare"
27 Oct 2010 16341
****Imnul Acatist al Maicii Domnului - la Rugul Aprins
22 Dec 2010 18357
**** Acatistul Maicii Domnului, Apărătoarea noastră în ziua înfricoșătoare a Judecății de Apoi
24 Mai 2011 7962
**** Acatistul naşterii Maicii Domnului - (8/21 septembrie)
21 Sep 2011 12840
3. Acatiste închinate Sfinților și Sfintelor
Acatistul Sfintei Fericitei Maicii Matroana(19 aprilie)
20 Nov 2009 19299
**** Acatistul şi viaţa Sfintei Cuvioasei Xenia(24 ianuarie)ajutătoare la nevoinţe băneşti
19 Apr 2011 18598
Acatistul şi viaţa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă (6 mai)
25 Iun 2009 11698
Acatistul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel
11 Iul 2009 11591
Acatistul Sfintilor Mucenici si Doctori fara de arginti Epictet preotul si Astion Monahul
22 Aug 2009 7644
Acatistul Sfintei împărătese Olga
26 Aug 2009 13248
Acatistul Binecredinciosului Voievod al Moldovei Ştefan cel Mare şi Sfânt - 2 IULIE
26 Aug 2009 7048
Acatistul Cuviosului Părintelui nostrum Paisie Aghioritul - 12 iulie
26 Aug 2009 8520
Acatistul Sfinţilor Brâncoveni - (16 august)
26 Aug 2009 7240
Acatistul Sfântului Ioan Iacob Hozevitul 5 august
27 Aug 2009 13522
Acatistul schimbării la faţă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos 6 august
27 Aug 2009 12025
Acatistul Sfintei Teodora de la Sihla - Sfanta Cuvioasa - (7 august)
15 Sep 2010 11491
Acatistul Cuviosului Moise Ungurul - (26 iulie / 8 august) (pt ajutor în patima desfrânării şi în toată lupta cu trupul)
27 Aug 2009 17290
Acatistul Sfântului Fanurie – 27 AUGUST
05 Apr 2011 10419
Acatistul Sfântului Cuviosului Moise Etiopianul - (28 august)
28 Aug 2009 8893
Acatistul Sfântului Alexandru, Patriarhul Constantinopolului - (30 august)
28 Aug 2009 9259
Acatistul Sfântului Ierarh Varlaam - (30 august)
28 Aug 2009 8602
Acatistul Sfântului Alexandru din Svir - - Sfânt Cuvios Părinte ! - (30 august)
28 Aug 2009 10379
Acatistul Sfântului Arhanghel Mihail - (6/19 septembrie, 8/21 noiembrie)
16 Sep 2009 14746
Acatistul Sfinţilor Ioachim şi Ana – 9/22 septembrie
16 Sep 2009 14065
Acatistul Sfântului Onufrie de la Verona - (9/22 septembrie)
16 Sep 2009 10218
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Nichita Gotul(15 septembrie)
28 Aug 2009 8238
Acatistul Sfântului Teodosie de la Brazi - (22 septembrie)
28 Aug 2009 7906
Acatistul Sfântului Siluan Athonitul - (24 septembrie)
28 Aug 2009 7879
Acatistul Sfintei Tecla - Cea întocmai cu Apostolii - (24 septembrie/ 7 octombrie)
16 Sep 2009 7902
Acatistul Sfântului Sergie de Radonej - Sfânt Preacuvios! - (25 septembrie/ 8 octombrie)
16 Sep 2009 8035
Acatistul Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan - (26 Septembrie/ 9 octombrie)
16 Sep 2009 8354
Acatistul Sfântului Antim Ivireanul- (27 septembrie)/ 10 octombrie
16 Sep 2009 7848
**** Acatistul Sfântului Apostol Toma - (6/19 octombrie)
28 Oct 2010 9459
**** Acatistul Cuviosului Ambrozie de la Optina(10/23 octombrie)
28 Oct 2010 8590
**** Acatistul Cuvioasei maicii nostre Parascheva (14/28 octombrie)
07 Nov 2010 8195
**** Acatistul Sfinților Mărturisitori Visarion, Sofronie și al Mucenicului Oprea (21/3 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 7230
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir - (26/8 octombrie/noiembrie)
27 Oct 2010 8416
**** Acatistul Prea Cuviosului Părintelui nostru Dimitrie din Basarabi(27/9 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 7550
**** Acatistul Sfântului Teofil - Sfânt nebun pentru Hristos(28/10 octombrie/noiembrie)
03 Nov 2010 10940
**** Acatistul Sfinților Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel - apărători și mărturisitori ai Ortodoxiei pe pământul transilvan(21/3 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 8645
**** Acatistul Sfântului Mucenic Nestor care a pătimit(27/9 octombrie/noiembrie)
03 Nov 2010 8328
**** Acatistul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil(8/21 Noiembrie)
30 Oct 2010 11738
**** Acatistul Sfântului Arhanghel Rafail 8/21 Noiembrie
29 Oct 2010 10251
**** Acatistul Sfântului Nectarie de Eghina(Taumaturghul) Noul făcător de minuni - pentru boli (primul acatist)(Vindecătorul de cancer)(9/22 noiembrie)
17 Apr 2011 14395
**** Acatistul Sfântului Nectarie de Eghina(Taumaturghul) Noul făcător de minuni - pentru boli (al doilea acatist)(Vindecătorul de cancer)(9/22 noiembrie)
17 Apr 2011 23155
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina (11/24 noiembrie)
30 Nov 2010 14265
Acatistul Sfantului Teodor Studitul (11/24 Noiembrie)
29 Oct 2010 9421
**** Acatistul Sfântului Ioan Gură de Aur (13/26 Noiembrie)
28 Oct 2010 10536
**** Acatistul Sfântului Grigorie Palama Arhiepiscopul Tesalonicului(14/27 noiembrie)
30 Oct 2010 8351
**** Acatistul Sfântului Paisie Velicikovski (15/28 noiembrie)
31 Oct 2010 8720
**** Acatistul Cuviosului Parintelui nostru Grigorie Decapolitul (20 noiembrie/3 decembrie)
28 Oct 2010 9095
**** Acatistul Sfântului Antonie de la Iezeru Vâlcea (23/6 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 12329
**** Acatistul Sfântului Clement Episcopul Romei (24/7 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 8530
**** Acatistul Sfântului Mercurie - Sfânt Mare Mucenic(25/8 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 9587
**** Acatistul Sfântului Grigorie Sinaitul(27/10 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 9659
**** Acatistul Sfântului Mucenic Iacov Persul (27/10 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 8876
**** Acatistul Preacuviosului Arsenie Boca(Protector al familiei) (28/11 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 51120
**** Acatistul Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat(30/13 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 12446
**** Acatistul Preacuviosului Părinte Porfirie - noul făcător de minuni(2/15 decembrie)
05 Nov 2010 10268
Acatistul Sfântului Gheorghe de la Cernica - Sfânt Cuvios (3 decembrie)
16 Dec 2010 10080
Acatistul Sfintei Varvara (4/17 decembrie)
05 Nov 2010 8418
Acatistul Sfântului Sava cel Sfinţit- Sfânt Cuvios Părinte - (5/18 Decembrie)
05 Nov 2010 13359
**** Acatistul Sfântului Nicolae - Ierarh al Mirelor Lichiei(marele făcător de minuni)(6/19 decembrie)
15 Dec 2010 30952
**** Acatistul Sfintei Filofteia - Sfântă Muceniţă (7/20 decembrie)
19 Dec 2010 14411
**** Acatistul Sfântului Ierarh Spiridon(mare făcător de minuni)(12/25 decembrie)
05 Nov 2010 28549
Acatistul Sfântului Elefterie – 15/28 Decembrie
19 Sep 2009 8850
Acatistul Sfântului Prooroc Daniil 17 Decembrie
19 Sep 2009 10974
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Sebastian (18/31 Decembrie)
19 Sep 2009 9911
Acatistul Sfântului Mucenic şi Ierarh Modest (18/31 Decembrie) Acest sfânt este grabnic ajutător pentru animalele bolnave din gospodărie
19 Sep 2009 8405
Acatistul Sfântului Bonifatie (19 decembrie/ 1 ianuarie) Acest sfânt este grabnic ajutător pentru animalele bolnave din gospodărie
19 Sep 2009 9947
Acatistul Sfântului Ignatie Teoforul - (20 Decembrie/ 2 ianuarie)
19 Sep 2009 9412
Acatistul Sfântului Ioan de Kronstadt - 20 Decembrie/ 2 ianuarie
21 Sep 2009 9877
Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Anastasia Romana
09 Nov 2010 13010
Acatistul Sfântului Ierarh Nifon al Constanţianei - 23 Decembrie
21 Sep 2009 13906
Acatistul Sfintei Eugenia - Sfântă Muceniţă - ( 24 Decembrie)
05 Nov 2010 10486
Acatistul Sfântului Nicodim cel Sfinţit de la Tismana - Preacuvios părinte! Arhimandritul Lavrei Sfintei Mănăstiri Tismana din Oltenia (26 decembrie)
21 Sep 2009 6986
**** Acatistul Sfântului Ştefan - - Sfânt Arhidiacon (27 decembrie)
22 Oct 2010 11133
Acatistul Sfinţilor 14 000 de prunci ucişi de Irod - (29 Decembrie)
21 Sep 2009 14020
Acatistul Sfintei Anisia - (30 decembrie)
23 Sep 2009 9988
**** Acatistul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare (1/14 Ianuarie)
22 Sep 2010 11817
Acatistul Sfântului Serafim de Sarov, mare făcător de minuni 2/15 Ianuarie
02 Mai 2011 11916
**** Acatistul Sfintei Iuliana din Lazarevo, ocrotitoarea celor căsătoriţi 2/15 Ianuarie
29 Mar 2012 10028
Acatistul Sfântului Efrem Cel Nou (prăznuit în 3 ian. ziua aflării moaştelor şi ziua de 5 mai ziua săvârşirii)
23 Sep 2009 16475
**** Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului - 7/20 Ianuarie
24 Sep 2010 13125
Acatistul Sfântului Antipa de la Calapodeşti - 10/23 Ianuarie
29 Sep 2009 9354
Acatistul Sfintei Muceniţe Tatiana - 12/25 Ianuarie
24 Ian 2011 10409
Acatistul Sfintei Nina - 14/27 Ianuarie
24 Ian 2011 10981
Acatistul Sfântului Antonie cel Mare - 17/30 Ianuarie
29 Sep 2009 14734
Acatistul Sfântului Atanasie al Alexandriei (cel Mare) - 18/31 Ianuarie
30 Sep 2009 14063
Acatistul Sfântului Macarie Egipteanul - (19 Ianuarie)
10 Oct 2009 8350
Acatistul Sfântului Marcu Mărturisitorul Episcopul Efesului - 19 Ianuarie
29 Sep 2009 7347
Acatistul Sfântului Lavrentie - 20 Ianuarie
10 Oct 2009 8497
Acatistul Sfântului Maxim Mărturisitorul – 21 Ianuarie
10 Oct 2009 7762
Acatistul Sfântului Mucenic Clement - 23 Ianuarie
03 Nov 2010 8930
Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Teologul - 25 Ianuarie
10 Oct 2009 9085
Acatistul Sfântului Mucenic Trifon - 1 februarie
17 Oct 2009 8686
AcatistulSfântului Fotie Mărturisitorul Patriarhul Constantinopolului - 6 Februarie
17 Oct 2009 7985
Acatistul Sfântului Partenie din Lampsakos, Ocrotitor al bolnavilor de cancer şi tămăduitor al tuturor bolilor - (7 FEBRUARIE)
28 Apr 2010 16803
- Acatistul Sfinţilor Teodor Tiron şi Teodor Stratilat (8 şi 17 februarie) pt diferitele necazuri şi mai ales ajută foarte mult pentru reuşiri la învăţătură şi la examene.
27 Oct 2009 13777
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Haralambie(10 februarie)
22 Sep 2010 8722
Acatistul Sfantului Mucenic Vlasie - ocrotitorul animalelor domestic - (11 februarie)
07 Nov 2009 18124
**** Acatistul Sfântului Ioan Casian - (29 februarie)
24 Sep 2010 10728
**** Acatistul Sfinţilor 40 Mucenici - 9 martie
24 Sep 2010 8528
Acatistul Sfântului Benedict de Nursia - 14 martie
06 Nov 2009 9435
Acatistul Sfântului Alexie - 17 martie
06 Nov 2009 7724
Acatistul Sfântului Arhanghel Gavriil - Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil - (26 martie, 13 iulie, 8 noiembrie)
07 Nov 2009 12608
Acatistul Sfântului Diodoh al Foticeii - 29 martie
12 Nov 2009 7424
Acatistul Sfantului Ioan Bogoslovul
09 Nov 2009 7924
Acatistul Sfintei Maria Egipteanca Sfântă Preacuvioasă Maică! (1 aprilie)
11 Nov 2009 7581
**** Acatistul Sfintei Teodora din Tesalonic - 5 APRILIE
25 Sep 2010 7671
Acatistul Sfântului Caliopie - Sfânt Mucenic - 7 aprilie
11 Nov 2009 7052
Acatistul Sfântului Calinic de la Cernica - 11 APRILIE
12 Nov 2009 7096
Acatistul Sfântului Sava Gotul (de la Buzău) - 12 aprilie
12 Nov 2009 7527
**** Acatistul Sfântului Sava de la Buzău - Sfânt Mucenic - (12 aprilie)
25 Nov 2009 7885
**** Acatistul Sfântului Pahomie de la Gledin - 14 Aprilie
25 Nov 2009 8459
**** Acatistul Sfintei Cuvioasei Muceniţe Tomaida - 14 Aprilie - Acatistul izbăvirii celor chinuiţi de îndreptăţirea de sine şi a celor ce doresc eliberarea de patimi
28 Apr 2010 7989
**** Acatistul Sfântului Vasile de la Poiana Mărului - Sfânt Cuvios (15 aprilie)
25 Nov 2009 8978
**** Acatistul Sfântului Ierarh Teotim I „Scitul” - 20 APRILIE
25 Nov 2009 8126
**** Acatistul Preacuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Macarie de la Saharna(13/26 mai)
28 Apr 2010 6938
**** Acatistul Sfinţilor Iorest şi Sava - Sfinţi Ierarhi Mitropoliţii Ardealului (24 aprilie)
25 Nov 2009 7323
**** Acatistul Sfintei Marii Muceniţe Irina - (5 Mai)
08 Dec 2009 8638
**** Acatistul Sfântului Simon Zilotul - 10 MAI
22 Feb 2010 9270
**** Acatistul Sfântului Amfilohie de la Poceaev - (12 mai)
22 Feb 2010 8955
**** Acatistul Sfântului Ioan Valahul Noul Mucenic (12 mai)
29 Apr 2010 10373
**** Acatistul Sfântului Ierarh Ignatie Brianceaninov(13 mai)
30 Apr 2010 8099
**** Acatistul Sfântului Părintelui nostru Pahomie cel Mare - (15 Mai)
12 Iul 2010 13932
**** Acatistul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeț(15 mai)
28 Iul 2010 7311
**** Acatistul Sfinților Împăraţi Constantin şi Elena(21 mai)
12 Iul 2010 9601
**** Acatistul Sfântului necunoscut de la Mănăstirea Neamț (24 mai 1986)(în timp de grea încercare sufletească)
12 Iul 2010 8474
**** Acatistul Sfântului Mucenic Ioan Rusul(27 Mai)
21 Iul 2010 6901
**** Acatistul Sfinților Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel(4 Iunie)
21 Iul 2010 5882
**** Acatistul Sfântului Părintelui nostru Visarion(6 iunie)
21 Iul 2010 9807
**** Acatistul Sfântului Luca al Crimeei, Făcătorul de minuni (Arhiepiscopul Luca Voino-Iasenetki)(11 iunie)
21 Iul 2010 13177
**** Acatistul Sfintei Muceniţe Achilina(13 Iunie)
21 Iul 2010 9628
**** Acatistul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava(2 iunie)
21 Iul 2010 7409
**** Acatistul Sfântului Ierarh Glicherie de la Slătioara Mărturisitorul (15/28 iunie)
28 Iul 2010 9636
**** Acatistul Sfinţilor Mucenici Manuil, Savel şi Ismail (17 IUNIE)
28 Iul 2010 7562
**** Acatistul Sf. Ierarh Ioan Maximovici făcătorul de minuni al vremurilor noastre(primul acatist)(19 iunie/2 iulie)
28 Iul 2010 10334
**** Acatistul Sfântului Cuvios Paisie cel Mare(19 iunie)
30 Iul 2010 6127
**** Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești(22 iunie)
29 Iul 2010 6767
**** Acatistul Sfintei Muceniţe Fevronia(pentru buna înţelegere între soţi)(13 Iunie)
28 Iul 2012 11174
**** Acatistul Sfântului GHERASIM KEFALONITUL - Izgonitorul demonilor (16 august și 20 octombrie)
30 Iul 2010 13807
**** Acatistul Sf. Ierarh Ioan Maximovici făcătorul de minuni al vremurilor noastre(al doilea acatist)(19 iunie/2 iulie)
30 Iul 2010 7809
**** Acatistul Sfântului împărat mucenic Nicolae, ţarul Rusiei(4 iulie)
01 Aug 2010 9985
**** Acatistul Sfinților Mucenici Cosma și Damian - doctorii cei fără de arginți(1iulie)
02 Aug 2010 7550
**** Acatistul Sfintei Chiriachi - Muceniţa - Purtătoare de biruinţă în nevoi şi necazuri grele - 7 (20) iulie
31 Iul 2010 11063
**** Acatistul Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt(2 iulie)
01 Aug 2010 5476
**** Acatistul Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuți(1 iulie)
07 Aug 2010 6843
**** Acatistul Sfinţilor Epictet preotul şi Astion monahul - Sfinţi Mucenici şi Doctori fără de arginţi!
07 Aug 2010 6214
**** Acatistul Sfintei Veronica, Sfântă Mironosiţă! (12 iulie)
24 Sep 2010 11219
**** Acatistul Sfintei Fericitei Eufrosina din Koliupanovo(16 iulie)
07 Aug 2010 7600
**** Acatistul Sfântului Nicodim Aghioritul(14 Iulie)
09 Aug 2010 10178
Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Eufimia(11iulie/16 septembrie)
08 Aug 2010 13372
**** Acatistul Sfintei Mironosiţe Maria-Magdalena (22 Iulie)
09 Aug 2010 8514
**** Acatistul Sfântului Prooroc Ilie(pentru secetă)(20 Iulie)
11 Aug 2010 9545
**** Acatistul Sfintei Marii Mucenițe Marina(17 iulie)
11 Aug 2010 11312
**** Acatistul Sfintelor Preacuvioaselor Maici Olimpiada - mângaierea celor ce poartă lăuntric Crucea vremilor de cumpănă şi Eupraxia (12 iulie)
06 Aug 2011 6902
**** Acatistul Sfântului Mucenic Emilian de la Durostor(18 iulie)
14 Aug 2010 8203
**** Acatistul Sfântului Gherman De Dumnezeu purtător şi făcător de minuni din Alaska - (9 august, 13 decembrie)
13 Aug 2010 9217
**** Acatistul Sintei Mucenițe Hristina(Cristina)(24 iulie)
16 Aug 2010 11152
**** Acatistul Sfintei Macrina(19 iulie)
22 Sep 2010 8232
**** Acatistul Noului Mucenic Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor
21 Aug 2010 6425
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Procopie (8 iulie)
23 Oct 2010 11628
****Acatistul Îngerului păzitor
27 Oct 2010 7467
**** Acatistul Sfântului Ciprian - Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina (I) - (2/15 octombrie)
27 Oct 2010 11624
**** Acatistul Sfântului Ciprian - Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina (II) - (2/15 octombrie)
27 Oct 2010 16085
**** Acatistul Părintelui nostru Iov, egumenul din Poceaev (28octombrie)
27 Oct 2010 12032
**** Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog(I)(12 Martie/12 octombrie)
29 Oct 2010 11780
**** Acatistul Preacuvioşilor Stareţi de la Optina(11 octombrie)
28 Oct 2010 7601
**** Acatistul Sfinţilor de la Mănăstirea Pecerska - (3/16 Decembrie)
28 Oct 2010 9681
**** Acatistul Sfinților Doctori fără de Arginți Cosma și Damian din Asia Mica(1 noiembrie)
29 Oct 2010 13335
**** Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog(II)(12martie/12octombrie)
01 Nov 2010 6082
**** Acatistul Sfântului Ioan cel Milostiv-Patriarhul Alexandriei (12/25 noiembrie)
03 Nov 2010 9056
**** Acatistul Cuviosului Părintelui nostru Stelian(Ocrotitorul pruncilor (copiilor))(26/9 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 14297
**** Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Ecaterina(Ocrotitoarea familiei și a femeilor cu grele nașteri precum și a pruncilor slabi și a persoanelor în vârstă)(24/7 noiembrie/decembrie)
06 Dec 2010 14209
**** Acatist către toţi Sfinţii care au strălucit în pământurile Apusului
01 Nov 2010 8043
**** Acatistul Sfinţilor Gurie, Samon şi Aviv(protectorii căsătoriei)(15/28 noiembrie)
03 Nov 2010 14768
**** Acatistul Cuviosului Ioanichie, Schimonahul din valea chiliilor(26 iulie)
04 Nov 2010 5646
****Acatistul Sfântului Daniil Sihastrul(18/31 decemrbie)
04 Nov 2010 7078
**** Acatistul Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului(339-397)(primul acatist)(7/20 decembrie)
31 Mar 2013 9703
**** Acatistul Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului(339-397)(al doilea acatist)(7/20 decembrie)
05 Nov 2010 7179
Acatistul Sfântului Teofan Zăvorâtul -10/23 ianuarie
19 Ian 2011 7702
****Acatistul Sfintei Muceniţe Sofia şi a celor trei fiice ale sale: Pistis (Credinţa), Elpis (Nădejdea), şi Agapis (Dragostea)
10 Iun 2011 15189
**** Acatistul Sf. Iona din Kiev
10 Iun 2011 8445
****Acatistul Tuturor Sfinţilor
18 Iun 2011 8865
****Acatistul tuturor sfinţilor români
18 Iun 2011 5993
****Acatistul Sfântului Ierarh Gligherie Mărturisitorul
28 Iun 2011 4600
**** Acatistul Sfântului Marelui Mucenic Pantelimon, tămăduitorul de boli (27 iulie/9 august)
08 Aug 2011 12735
**** Acatistul Sfinţilor Adrian şi Natalia- Sfinţi Mucenici - 26 august (8 septembrie)
07 Sep 2011 13994
*** Acatistul Sfintelor Femei iubitoare de Dumnezeu
28 Iul 2012 5979
Acatistul Sfântului Eftimie cel Mare (20 ianuarie)
28 Iul 2012 3645
**** Acatistul Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan(30 Ianuarie)
11 Feb 2014 12470
4. Acatistele unor icoane, minuni, locuri și obiec
Acatistul Maicii Domnului Pantanasa "Vindecatoarea de Cancer"
28 Oct 2010 13677
**** Acatistul icoanei Maicii Domnului „Prodromița”
06 Nov 2010 10953
**** Acatistul Maicii Domnului - La icoana Sporirea Minţii - (15/28 august)
28 Oct 2010 19106
Acatistul Înălţării Sfintei Cruci - 1 august
06 Nov 2010 11292
Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Kazan (8/21 iulie şi 22 octombrie/ 4 noiembrie)
31 Oct 2010 11631
Acatistul Sfintei Cruci – 14/27 septembrie
06 Nov 2010 10832
Acatistul Maicii Domnului - La icoana Plângătoare de la Boian-(25 septembrie/8 octombrie)
03 Nov 2010 10640
**** Acatistul Maicii Domnului „Potirul Nesecat” (Izbăvitoare de beţie)
17 Apr 2011 20334
**** Acatistul Sfântului Mormânt al Mântuitorului nostru Iisus Hristos
25 Sep 2010 8815
**** Acatistul icoanei Maicii Domnului "Bucurie neaşteptată"
27 Oct 2010 41154
****Acatistul Preasfintei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu în cinstea Icoanei : "Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră"
27 Oct 2010 16409
****Acatistul Maicii Domnului în cinstea icoanei Sale făcătoare de minuni de la Mănăstirea Vărzăreşti
27 Oct 2010 8579
****Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Hârbovăţ
27 Oct 2010 6792
**** Acatistul Maicii Domnului la Icoana de la Krasna
22 Oct 2010 8509
****Acatistul Icoanei Maicii Domnului "Potoleşte întristările noastre"
08 Dec 2010 11392
****Acatistul Maicii Domnului la Icoana cu şapte săgeţi
24 Dec 2010 15023
****Acatistul Maicii Domnului la icoana "Caută la smerenia"
25 Iun 2011 6168
5. Alte acatiste
**** Acatistul pentru cei adormiți
01 Apr 2011 10676
**** Acatistul pentru pruncii avortați
28 Oct 2010 9029
**** Acatistul Nunţii
28 Oct 2010 6436
****Acatist de pocăinţă pentru iertarea păcatelor
08 Apr 2011 12343
Paraclise și canoane
#### Canonul de pocăinţă către Mântuitorul nostru Iisus Hristos
19 Sep 2014 29733
#### Paraclisul Cuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Siluan Athonitul
25 Sep 2010 8444
#### Canon de pocăință către Domnul nostru Iisus Hristos pentru pruncii avortați
23 Mar 2011 17499
#### Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (Acest paraclis se citeşte la întristarea sufletului şi la vreme de nevoie)
23 Mar 2011 29410
#### Paraclisul Sfântului Efrem cel Nou - la vreme de mâhnire, de boală, de primejdie ori de grea suferinţă
21 Iul 2010 10798
#### Paraclisul Icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu
21 Iul 2010 11607
#### Paraclisul sau Canonul de mângâiere a Sfântului Grigorie Palama
12 Iul 2010 9219
#### Paraclisul sau Canonul Sfântului Ioan Rusul Nou făcător de minuni!(27 mai)
12 Iul 2010 8431
#### Paraclisul sau Canonul Sfântului Mare Mucenic Ioan Cel Nou de la Suceava(pentru vânzare bună)(2 iunie)
21 Iul 2010 7102
#### Paraclisul sau Canonul salvării sufletelor din iad de câtre cei șapte Sfinți Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Varahil, Evgudil, Uriil și Salatail
13 Aug 2010 12413
#### Paraclisul Prea Cuvioasei Maicii Noastre Parascheva(14/27octombrie)
25 Sep 2010 7884
#### Canon de rugăciune la vreme de necazuri
26 Sep 2010 13540
#### Canonul întâi de rugăciune al bolnavului
23 Mar 2011 10052
#### Canon de pocăință a celui căzut în desfrânare
26 Sep 2010 14204
#### Canon de pocăință a celui ce se află în temniță
26 Sep 2010 7025
#### Canon de rugăciune pentru mântuirea copiilor
26 Sep 2010 11590
#### Canon de rugăciune pentru copilul bolnav
23 Mar 2011 15979
#### Canon de rugăciune a copiilor
26 Sep 2010 7749
#### Paraclisul Sf. Ap. Andrei, Cel întâi chemat, Apostolul românilor
04 Nov 2010 11458
#### Canonul de rugăciune către îngerul păzitor al vieții omului
23 Mar 2011 10299
#### Al doilea paraclis către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu(la vreme de întristare sufletească şi la orice întâmplare grea)
23 Mar 2011 13860
#### Canonul al doilea de rugăciune al bolnavului
23 Mar 2011 7239
#### Canon de rugăciune către puterile cerești și către toți sfinții
10 Iun 2011 7652
Canon de rugăciune al Sfântului Ierarh Petru Movilă împotriva ereziei şi apostaziei şi pentru împăcarea Bisericii
12 Ian 2012 4236
####Canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanul
27 Feb 2012 11780
Rugăciuni
Rugaciune către Bunul Dumnezeu cu mijlocirea tuturor sfinţilor
07 Feb 2010 27107
Rugăciune către Cuviosul Moise Arapul pentru vindecarea de patima băuturii
07 Feb 2010 35622
Psalmul 50
07 Feb 2010 23034
Psalmul 90. O cântare de laudă a lui David
02 Mar 2012 12171
Rugaciune catre Sfantul Mucenic Trifon
07 Feb 2010 14360
+++ Rugăciune înainte de călătorie
02 Mar 2012 19606
+++ Rugăciunea înainte şi după masă
30 Sep 2012 35910
Rugăciunile începătoare
07 Feb 2010 22385
Rugăciune la năvălirea demonilor
08 Feb 2011 13369
Rugăciune înaintea începerii unei lucrări
07 Feb 2010 22062
Rugăciune în vremuri de nevoie
07 Feb 2010 20614
+++ Rugăciune pentru copilul bolnav
28 Mai 2011 13594
Rugăciune la început de an şcolar
07 Feb 2010 19721
Rugăciunea ultimilor Părinţi de la Optina
07 Feb 2010 15260
Rugăciunea de dimineaţă Sfântului Grigorie Palama
07 Feb 2010 15190
Rugăcunea de luni
07 Feb 2010 12937
Rugăciunea de marţi
07 Feb 2010 11847
Rugăciunea de miercuri
07 Feb 2010 12891
Rugăciunea de joi
07 Feb 2010 12764
Rugăciunea de vineri
07 Feb 2010 14045
Rugăciunea de sâmbătă
07 Feb 2010 13932
Rugăciunea de duminică
07 Feb 2010 14468
Nepătată,neîtinată,nestricată,fara prihana,curată fecioara,a lui Dumnezeu
27 Mar 2009 7767
Nepătată,neîtinată,nestricată,fara prihana,curată fecioară,a lui Dumnezeu
07 Feb 2010 11760
Rugăciune catre Mîntuitorul Hristos
07 Feb 2010 14496
Rugăciunea copiilor mici
07 Feb 2010 13949
Altă rugăciune a copiilor mici
07 Feb 2010 12677
Rugăciune la sfârşitul Sfintei Liturghii
07 Feb 2010 12122
Rugăciune pentru mântuire
07 Feb 2010 16121
Rucăciune a creştinilor ortodocşi pentru vremurile de acum
07 Feb 2010 11523
Rugaciunea Sfantului Filaret
07 Feb 2010 11017
Rugaciunea celui ferecat în temnita neputintelor vietii
07 Feb 2010 12928
Rugaciunile inainte de Dumnezeiasca Impartasire
07 Feb 2010 8912
Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos
27 Iun 2011 12217
Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos II
27 Iun 2011 10970
Rugaciune pentru împacare, întelegere si înmultirea dragostei
02 Mar 2012 13780
Rugaciune gasita în buzunarul unui soldat rus necunoscut cazut în timpul celui de-al doilea razboi mondial
07 Feb 2010 14982
Suspinarea în rugăciunea către Domnul a Ieroschimonahului Partenie din Kiev
07 Feb 2010 11146
Rugaciunea retinerii
07 Feb 2010 23026
Rugaciunea Maicii Domnului "Sporirea Mintii"
07 Feb 2010 18414
+++ Rugăciune la aprinderea candelei
23 Mar 2011 19349
Rugăciune către Prea Curata Stăpână!
07 Feb 2010 19999
Rugaciune pentru căsătorie
07 Feb 2010 36597
Rugăciunile naşterii
07 Feb 2010 19024
Rugăciunea de fiecare zi a Sfântului Ierarh Filaret al Moscovei
07 Feb 2010 16286
POMELNIC - atât pt monah cât şi pt mirean (rugăciune)
16 Sep 2012 18701
+++ Rugăciune la timp de boală I
21 Aug 2010 12600
Rugaciunea sotiei pentru sotul ei
07 Feb 2010 22079
+++ Rugăciunea copilului pentru părinți
28 Mai 2011 16843
+++ Rugăciunea părinților pentru copii I
28 Mai 2011 19752
+++ RUGĂCIUNE pentru ÎMPĂCAREA CELOR ÎNVRĂJBIȚI
08 Feb 2010 24815
+++ Rugăciunea tinerilor care vor să se căsătorească(care și-a găsit partenerul)
08 Feb 2010 15399
+++ Rugăciunea soților
08 Feb 2010 14464
+++ Rugăciune pentru căsătorie(pt cei care nu și-au găsit încă partenerul)
02 Mar 2012 33208
+++ Rugăciunea celor ce se căsătoresc(ce au data nunții deja stabilită)
07 Feb 2010 12296
+++ Rugăciunea soţilor care nu au copii
28 Mai 2011 17968
+++ Rugaciune pentru pruncul ce se afla in pantecele mamei
07 Feb 2010 19516
+++ Rugăciune pentru cei decedați
07 Feb 2010 17041
+++ Rugăciune pentru cei bolnavi
24 Iun 2011 22529
+++ Rugăciunea soțului pentru soția sa
10 Feb 2010 14066
+++ Rugăciunea părinților pentru căsătoria copilului
10 Feb 2010 17932
+++ Rugăciunea văduvei
10 Feb 2010 10116
+++ Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul care se rostește în Sfântul și Marele Post
10 Feb 2010 13088
+++ Plânsurile Sfântului Efrem Sirul(de luni până duminică)
14 Feb 2010 14347
+++ Rugăciune pentru bolnavul care nu poate dormi
26 Feb 2010 13247
+++ Rugăciune la moartea unuia din soți
10 Feb 2010 9681
+++ Rugăciunea părintelui la moartea fiului sau a fiicei
10 Feb 2010 10542
+++ Rugăciunea copiilor la moartea unuia din părinți
10 Feb 2010 10288
+++ Rugăciune la moartea unui prieten
10 Feb 2010 11115
+++ Rugăciune la timp de boală II
21 Aug 2010 12205
+++ Rugăciune care se citeste în fiecare post
10 Feb 2010 13032
+++ Rugăciunea învățăceilor
10 Feb 2010 11821
+++ Rugăciune către Îngerul Păzitor
10 Feb 2010 20130
+++ Rugăciunea copilului fricos
10 Feb 2010 13244
+++ Rugăciune pentru frați și surori
10 Feb 2010 16232
+++ Rugăciune când intri în biserică
20 Feb 2010 11911
+++ Rugăciune când intri în biserică (la icoana Mântuitorului)
20 Feb 2010 13381
+++ Rugăciune când intri în biserică (la icoana Maicii Domnului)
20 Feb 2010 14223
+++ Rugăciune la ieșirea din Biserică
20 Feb 2010 11514
+++ Rugăciunea către Sfântul cuvios Stelian, ocrotitorul copiilor și al mamelor
26 Feb 2010 21701
+++ Rugăciune pentru sfârșitul vieții
22 Feb 2010 16964
+++ Rugăciunea iconarului
22 Feb 2010 14961
+++ Rugăciune de dimineață scrisă de Părintele Arsenie Boca
18 Sep 2014 34385
+++ Rugăciune pentru citirea cu folos a Sfintei Scripturi
26 Feb 2010 14851
+++ Rugăciunea pentru copiii ce nu pot lesne învăța
02 Oct 2012 25616
+++ Rugăciunea către Sfântul Proroc Ilie, la vreme de secetă
26 Feb 2010 15630
+++ Rugăciunea celui slăbit de durerile dinţilor - către preaslăvitul mucenic Antipa
02 Mar 2010 20539
+++ Rugăciune la zi de naștere
12 Mar 2010 25373
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşi I
14 Sep 2012 53419
+++ Rugăciune puternică pentru momentele grele ale vieţii
08 Mai 2013 308867
+++ Rugăciune pentru iubirea şi dragostea familială
02 Mar 2012 13549
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşi II
13 Iul 2011 11259
+++ Rugăciune pentru ajutor în gospodărie
20 Aug 2010 20457
+++ Rugăciune pentru pierderi şi furt
21 Aug 2010 21984
+++ Rugăciune pentru cei ce s-au depărtat de la Dreapta Credinţă
21 Aug 2010 9534
+++ Rugăciune pentru naştere de fii
21 Aug 2010 10064
+++ Rugăciune la timp de boală III
21 Aug 2010 12929
+++ Rugăciune pentru căsătorie
21 Aug 2010 19014
+++ Rugăciune pentru cei din închisori
21 Aug 2010 14823
+++ Rugăciune pentru elevi de la școală
21 Aug 2010 34258
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşii noştri și ai Bisericii
13 Iul 2011 9533
+++ Rugăciune pentru prigonitori
21 Aug 2010 8441
+++ Rugăciune pentru izgonirea duhurilor necurate
22 Aug 2010 15013
+++ Rugăciunea celor care merg la judecată
22 Aug 2010 18376
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Nazareth
01 Sep 2010 8140
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Sfânta Peşteră a Naşterii Domnului
01 Sep 2010 8772
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Râul Iordan
01 Sep 2010 9434
+++ Rugăciuni către Domnul Iisus Hristos
27 Iun 2011 31947
+++ Rugăciune pentru părintele duhovnic
26 Sep 2010 14440
+++ Rugăciunea unui judecător
26 Sep 2010 10541
+++ Rugăciune pentru o moarte bună
24 Sep 2010 11601
+++ Rugăciunea celui întemnițat
25 Sep 2010 9521
+++ Rugăciunea celui ferecat în temnița neputințelor vieții
26 Sep 2010 8673
+++ Rugăciune la pierderea sarcinii cu voia sau fără de voie.
01 Dec 2010 14163
+++ Rugăciune pentru vederea păcatului propriu
26 Ian 2011 12928
+++Rugăciune la vreme de ispită
03 Oct 2011 13837
+++Rugăciune împotriva farmecelor şi bântuirii duhurilor rele
08 Feb 2011 20273
+++Rugăciune pentru cei nefericiţi
14 Feb 2011 14502
+++Rugăciune către Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu – La vreme de necaz şi de întristare
17 Feb 2011 28532
+++ Rugăciunea Sfântului Paisie Aghioritul pentru lume
01 Mar 2011 14681
+++ Rugăciune la începutul Postului Mare
07 Mar 2011 13426
+++Rugăciune înainte de spovedanie
15 Mar 2011 24080
+++ Rugăciunile Sfântului Ioan Gură de Aur (Chrysostom)
23 Mar 2011 10162
+++ Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare
23 Mar 2011 16464
+++ Rugăciunea Sfântului Ioan Damaschinul
23 Mar 2011 10134
+++ Rugăciune de laudă și mulțumire
23 Mar 2011 18882
+++ Trei rugăciuni care se citesc la începutul zilei
06 Apr 2011 17742
+++ Rugăciune către Sfântul mare Mucenic Pantelimon(vindecătorul de boli)
08 Aug 2011 16088
+++ Rugăciune pentru vindecarea celui bolnav
24 Iun 2011 19531
+++Rugăciune de pocăinţă
09 Apr 2011 14446
+++Rugăciune la întristări, spaimă, gânduri şi vise urâte care tulbură pe om
17 Apr 2011 21973
+++Rugăciune către Sfântul Duh
11 Iun 2011 13718
+++ Rugăciunea părinților pentru copii II
28 Mai 2011 17491
+++ Rugăciune pentru copilul căzut în păcat
28 Mai 2011 11555
+++ Rugăciune părințolor către Sfântul ocrotitor al copilului
28 Mai 2011 11560
+++ Rugăciunea părinților pentru luminarea minţii copilului
28 Mai 2011 23857
+++ Rugăciunea părinților pentru ajutor copilului la examen
28 Mai 2011 33578
+++ Rugăciunea părinților pentru copilul nou-născut
28 Mai 2011 12526
+++ Rugăciunile nașilor pentru finii de cununie
28 Mai 2011 8224
+++ Rugăciunea naşilor pentru finul de Botez
28 Mai 2011 16151
+++ Rugăciune pentru copilul înfiat
28 Mai 2011 8230
+++ Rugăciune pentru copiii orfani
28 Mai 2011 8600
+++ Rugăciunea părinților pentru copiii care se află în călătorie
28 Mai 2011 10749
+++Rugăciune de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu
11 Iun 2011 13010
+++Rugăciune către Sfânta Treime
15 Iun 2011 11387
+++Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos (III)
27 Iun 2011 13356
+++Rugăciune pentru omul bolnav
22 Iul 2012 10242
+++Rugăciune pentru o inimă deznădăjduită
25 Iun 2011 11302
+++Rugăciune la revărsatul zorilor (A fericitului Sofronie de la Esex)
26 Iun 2011 9008
Rugăciunea Sfântului Siluan Athonitul pentru lume
24 Sep 2011 8246
+++Rugăciunea femeii însărcinate
22 Iul 2012 25679
Rugăciune pentru casă şi bunăstarea familiei
22 Iul 2012 30069
Rugăciunile Înaintea Sfintei Împărtăşanii
22 Iul 2012 5121
+++Rugăciunea bolnavului înainte de operație
22 Iul 2012 5267
+++ Rugăciunea ortodocşilor pentru un ales al lui Dumnezeu
13 Aug 2012 3492
+++ Rugăciunea pentru neam
13 Aug 2012 4277
 
Calendar


 
 

Ultimile articole
 Descarcă în formatul preferat.
    

 
 

 
Православие.Ru  Filme Ortodoxe
Logos.md  Frumoasa.md
Teologie.net  Teologie.md
Biblioteca ortodoxa digitala VIOSTIL  Personalitati basarabene
Biserica Ortodoxa din Moldova