Biblioteca ortodoxă

 
1. Acatiste închinate persoanelor Sfintei Treimi
**** Acatist către Dumnezeu Fiul pentru izbăvire de boală
25 Sep 2010 14607
**** Acatist către Dumnezeu Fiul pentru izbăvire de necazuri
25 Sep 2010 20874
**** Acatist de mulțumire - Slavă lui Dumnezeu pentru toate
22 Aug 2009 25104
**** Acatist de mulţumire către Domnul Iisus Hristos
05 Oct 2010 25722
**** Acatistul Botezului Domnului (6/19 Ianuarie)
23 Sep 2009 11711
**** Acatistul către Atotputernicul Dumnezeu, la vreme de necaz sau de ispită
06 Oct 2010 50816
**** Acatistul Darurilor Sfinte şi Tămăduirilor de Boli al Domnului Iisus Hristos
20 Sep 2010 18194
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos
22 Oct 2010 32778
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos - Calea, Adevărul şi Viaţa
20 Sep 2010 13014
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos liniștitorul sufletelor noastre
29 Iul 2010 27485
**** Acatistul Întâmpinării Domnului (2/15 februarie)
17 Oct 2009 16065
**** Acatistul Naşterii Domnului (25 Decembrie/ 7 ianuarie)
21 Sep 2009 13769
**** Acatistul Sfintei Învieri a Domnului
22 Sep 2010 10615
**** Acatistul Sfintei Treimi(24 mai)
31 Ian 2009 20650
****Acatist de mulţumire Lui Dumnezeu Tatăl
27 Oct 2010 23908
****Acatist pentru izbăvirea de boală către preadulcele Iisus, doctorul sufletelor şi a trupurilor noastre
20 Ian 2011 12961
****Acatistul Binecuvântărilor Cereşti al Domnului Iisus Hristos
27 Oct 2010 13950
****Acatistul Înălţării Domnului
12 Iun 2013 6961
****Acatistul Intrării Domnului în Ierusalim
17 Apr 2011 10663
****Acatistul Pogorârea Sfântului Duh (I)
25 Dec 2010 17592
****Acatistul Pogorârea Sfântului Duh (II)
27 Oct 2010 10014
****Acatistul Protecţiei Sfinte a Domnului Iisus Hristos
31 Oct 2010 15918
****Acatistul Sfintei Lumini Cereşti a Domnului Iisus Hristos
28 Oct 2010 18106
Acatistul schimbării la faţă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos 6 august
27 Aug 2009 14545
2. Acatiste închinate Maicii Domnului
**** Acatistul Maicii Domnului, Arătătoarea Căii
20 Sep 2010 18553
**** Acatistul Buneivestiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria - 25 martie
06 Nov 2009 14654
**** Acatistul de Laudă Sfântă al Maicii Domnului
05 Oct 2010 14388
**** Acatistul Intrării în Biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie / 4 decembrie)
02 Sep 2009 16134
**** Acatistul Maicii Domnului Pentru împăcarea celor învrăjbiţi 13 August
27 Aug 2009 22225
**** Acatistul Maicii Domnului - Bucuria tuturor celor necăjiţi
22 Aug 2009 20359
**** Acatistul Maicii Domnului - povățuitoarea copiilor
25 Sep 2010 13619
**** Acatistul Maicii Domnului Umilenia(Floarea Smereniei)
23 Oct 2010 16992
**** Acatistul Maicii Domnului „Bucurie neașteptată”
30 Aug 2015 201
**** Acatistul Maicii Domnului, Apărătoarea noastră în ziua înfricoșătoare a Judecății de Apoi
24 Mai 2011 10077
**** Acatistul naşterii Maicii Domnului - (8/21 septembrie)
21 Sep 2011 15087
**** Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului(1/14 octombrie)
29 Aug 2009 23614
****Acatistul Izvorului Tămăduirilor Născătoarei de Dumnezeu
22 Oct 2010 13271
****Acatistul Maicii Domnului "Grabnică ascultătoare"
27 Oct 2010 20766
****Imnul Acatist al Maicii Domnului - la Rugul Aprins
22 Dec 2010 22904
Acatistul Adormirii Maicii Domnului - (15/28 august)
26 Aug 2009 21738
3. Acatiste închinate Sfinților îngeri
**** Acatist de vindecare către Sfântul Arhanghel Rafail(8 noiembrie/21 noiembrie)
29 Aug 2015 225
**** Acatistul Sfântului Arhanghel Rafail 8/21 Noiembrie
31 Aug 2009 12586
**** Acatistul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil(8/21 Noiembrie)
30 Aug 2009 14420
****Acatistul Îngerului păzitor
22 Oct 2010 9347
4. Acatistele Sfinților Apostoli și Evangheliști
**** Acatistul Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat(30/13 noiembrie/decembrie)
04 Sep 2009 15637
**** Acatistul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca(18/31 octombrie)
30 Aug 2015 180
**** Acatistul Sfântului Apostol Toma - (6/19 octombrie)
29 Aug 2009 11306
Acatistul Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan - (26 Septembrie/ 9 octombrie)
29 Aug 2009 10228
Acatistul Sfantului Ioan Bogoslovul
07 Nov 2009 9955
Acatistul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel
11 Iul 2009 14619
5. Acatiste închinate Sfinților Părinți Apostolici
**** Acatistul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare (1/14 Ianuarie)
23 Sep 2009 15314
**** Acatistul Sfântului Ioan Gură de Aur (13/26 Noiembrie)
01 Sep 2009 13855
**** Acatistul Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan(30 Ianuarie)
11 Feb 2014 15116
Acatistul Sfântului Diodoh al Foticeii - 29 martie
07 Nov 2009 8757
Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Teologul - 25 Ianuarie
10 Oct 2009 10594
6. Acatiste închinate Sfinților și Sfintelor
*** Acatistul Sfintelor Femei iubitoare de Dumnezeu
28 Iul 2012 8602
**** Acatist către Sfântul Efrem cel Nou pentru dobândirea NAȘTERII DE PRUNCI
09 Aug 2015 848
**** Acatist către Sfântul Efrem cel Nou pentru dobândirea NAȘTERII DE PRUNCI(în egleză)
09 Aug 2015 857
**** Acatist către toţi Sfinţii care au strălucit în pământurile Apusului
31 Oct 2010 9653
**** Acatistul Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt(2 iulie)
01 Aug 2010 6666
**** Acatistul către Daniil Sisoyev, Sfânt Mucenic, Apostol al cartierelor Moscovei, cel care a adus la ortodoxie mii de musulmani, papistași, protestanți, neoprotestanți, păgâni, yoghini, masoni, ocultiști și sataniști
29 Aug 2015 193
**** Acatistul Cuvioasei maicii nostre Parascheva (14/28 octombrie)
29 Aug 2009 10008
**** Acatistul Cuviosului Moise Ungurul - (26 iulie / 8 august) (pt ajutor în patima desfrânării şi în toată lupta cu trupul)
27 Aug 2009 20474
**** Acatistul Cuviosului Ambrozie de la Optina(10/23 octombrie)
29 Aug 2009 10249
**** Acatistul Cuviosului Ioanichie, Schimonahul din valea chiliilor(26 iulie)
04 Nov 2010 6783
**** Acatistul Cuviosului Parintelui nostru Grigorie Decapolitul (20 noiembrie/3 decembrie)
01 Sep 2009 11103
**** Acatistul Cuviosului Părintelui nostru Stelian(Ocrotitorul pruncilor (copiilor))(26/9 noiembrie/decembrie)
31 Oct 2010 16651
**** Acatistul Noului Mucenic Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor
16 Aug 2010 7874
**** Acatistul Părintelui nostru Iov, egumenul din Poceaev (28octombrie)
27 Oct 2010 14338
**** Acatistul Prea Cuviosului Părintelui nostru Dimitrie din Basarabi(27/9 octombrie/noiembrie)
29 Aug 2009 9049
**** Acatistul Preacuvioşilor Stareţi de la Optina(11 octombrie)
27 Oct 2010 9193
**** Acatistul Preacuviosului Arsenie Boca(Protector al familiei) (28/11 noiembrie/decembrie)
04 Sep 2009 67647
**** Acatistul Preacuviosului Părinte Porfirie - noul făcător de minuni(2/15 decembrie)
05 Sep 2009 11964
**** Acatistul Preacuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Macarie de la Saharna(13/26 mai)
25 Nov 2009 8133
**** Acatistul Sf. Ierarh Ioan Maximovici făcătorul de minuni al vremurilor noastre(al doilea acatist)(19 iunie/2 iulie)
30 Iul 2010 9587
**** Acatistul Sf. Ierarh Ioan Maximovici făcătorul de minuni al vremurilor noastre(primul acatist)(19 iunie/2 iulie)
28 Iul 2010 12103
**** Acatistul Sf. Iona din Kiev
10 Iun 2011 10333
**** Acatistul Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului(339-397)(al doilea acatist)(7/20 decembrie)
05 Nov 2010 8581
**** Acatistul Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului(339-397)(primul acatist)(7/20 decembrie)
05 Nov 2010 11825
**** Acatistul Sfântului Amfilohie de la Poceaev - (12 mai)
22 Feb 2010 10544
**** Acatistul Sfântului Antonie de la Iezeru Vâlcea (23/6 noiembrie/decembrie)
02 Sep 2009 14273
**** Acatistul Sfântului Ciprian - Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina (I) - (2/15 octombrie)
27 Oct 2010 14214
**** Acatistul Sfântului Ciprian - Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina (II) - (2/15 octombrie)
27 Oct 2010 19231
**** Acatistul Sfântului Clement Episcopul Romei (24/7 noiembrie/decembrie)
03 Sep 2009 10364
**** Acatistul Sfântului Cuvios Paisie cel Mare(19 iunie)
28 Iul 2010 7491
**** Acatistul Sfântului GHERASIM KEFALONITUL - Izgonitorul demonilor (16 august și 20 octombrie)
29 Iul 2010 18693
**** Acatistul Sfântului Gherman De Dumnezeu purtător şi făcător de minuni din Alaska - (9 august, 13 decembrie)
13 Aug 2010 11349
**** Acatistul Sfântului Grigorie Palama Arhiepiscopul Tesalonicului(14/27 noiembrie)
01 Sep 2009 9809
**** Acatistul Sfântului Grigorie Sinaitul(27/10 noiembrie/decembrie)
04 Sep 2009 11261
**** Acatistul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeț(15 mai)
12 Iul 2010 8729
**** Acatistul Sfântului Ierarh Glicherie de la Slătioara Mărturisitorul (15/28 iunie)
21 Iul 2010 11550
**** Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești(22 iunie)
29 Iul 2010 8242
**** Acatistul Sfântului Ierarh Ignatie Brianceaninov(13 mai)
29 Apr 2010 9740
**** Acatistul Sfântului Ierarh Ioan de la Râşca şi Secu, Arhiepiscopul Romanului(30 August)
02 Aug 2015 581
**** Acatistul Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuți(1 iulie)
02 Aug 2010 8405
**** Acatistul Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului(11 August)
03 Aug 2015 707
**** Acatistul Sfântului Ierarh Spiridon(mare făcător de minuni)(12/25 decembrie)
16 Sep 2009 39970
**** Acatistul Sfântului Ierarh Teotim I „Scitul” - 20 APRILIE
20 Nov 2009 9808
**** Acatistul Sfântului împărat mucenic Nicolae, ţarul Rusiei(4 iulie)
30 Iul 2010 12009
**** Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului - 7/20 Ianuarie
23 Sep 2009 15887
**** Acatistul Sfântului Ioan Casian - (29 februarie)
06 Nov 2009 12589
**** Acatistul Sfântului Ioan cel Milostiv-Patriarhul Alexandriei (12/25 noiembrie)
30 Oct 2010 10934
**** Acatistul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava(2 iunie)
21 Iul 2010 9070
**** Acatistul Sfântului Ioan Valahul Noul Mucenic (12 mai)
22 Feb 2010 12746
**** Acatistul Sfântului Luca al Crimeei, Făcătorul de minuni (Arhiepiscopul Luca Voino-Iasenetki)(11 iunie)
21 Iul 2010 15881
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir - (26/8 octombrie/noiembrie)
29 Aug 2009 10489
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Haralambie(10 februarie)
27 Oct 2009 11865
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina (11/24 noiembrie)
31 Aug 2009 19364
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Procopie (8 iulie)
15 Sep 2010 16636
**** Acatistul Sfântului Marelui Mucenic Pantelimon, tămăduitorul de boli (27 iulie/9 august)
08 Aug 2011 14886
**** Acatistul Sfântului Mercurie - Sfânt Mare Mucenic(25/8 noiembrie/decembrie)
03 Sep 2009 11656
**** Acatistul Sfântului Mucenic Emilian de la Durostor(18 iulie)
11 Aug 2010 10238
**** Acatistul Sfântului Mucenic Iacov Persul (27/10 noiembrie/decembrie)
04 Sep 2009 10539
**** Acatistul Sfântului Mucenic Ioan Rusul(27 Mai)
12 Iul 2010 8537
**** Acatistul Sfântului Mucenic Nestor care a pătimit(27/9 octombrie/noiembrie)
30 Aug 2009 10053
**** Acatistul Sfântului Nectarie de Eghina(Taumaturghul) Noul făcător de minuni - pentru boli (al doilea acatist)(Vindecătorul de cancer)(9/22 noiembrie)
31 Aug 2009 35497
**** Acatistul Sfântului Nectarie de Eghina(Taumaturghul) Noul făcător de minuni - pentru boli (primul acatist)(Vindecătorul de cancer)(9/22 noiembrie)
31 Aug 2009 17261
**** Acatistul Sfântului necunoscut de la Mănăstirea Neamț (24 mai 1986)(în timp de grea încercare sufletească)
12 Iul 2010 10477
**** Acatistul Sfântului Nicodim Aghioritul(14 Iulie)
07 Aug 2010 11876
**** Acatistul Sfântului Nicolae - Ierarh al Mirelor Lichiei(marele făcător de minuni)(6/19 decembrie)
05 Sep 2009 37565
**** Acatistul Sfântului Pahomie de la Gledin - 14 Aprilie
12 Nov 2009 9865
**** Acatistul Sfântului Paisie Velicikovski (15/28 noiembrie)
01 Sep 2009 10686
**** Acatistul Sfântului Părintelui nostru Pahomie cel Mare - (15 Mai)
30 Apr 2010 17472
**** Acatistul Sfântului Părintelui nostru Visarion(6 iunie)
21 Iul 2010 11682
**** Acatistul Sfântului Prooroc Ilie(pentru secetă)(20 Iulie)
09 Aug 2010 11732
**** Acatistul Sfântului Sava de la Buzău - Sfânt Mucenic - (12 aprilie)
12 Nov 2009 9150
**** Acatistul Sfântului Serafim Rose din Platina(2 septembrie/15 septembrie)
29 Aug 2015 199
**** Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog(I)(12 Martie/12 octombrie)
27 Oct 2010 13788
**** Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog(II)(12martie/12octombrie)
28 Oct 2010 7315
**** Acatistul Sfântului Simon Zilotul - 10 MAI
08 Dec 2009 11005
**** Acatistul Sfântului Ştefan - - Sfânt Arhidiacon (27 decembrie)
21 Sep 2009 13211
**** Acatistul Sfântului Teofil - Sfânt nebun pentru Hristos(28/10 octombrie/noiembrie)
30 Aug 2009 12936
**** Acatistul Sfântului Vasile de la Poiana Mărului - Sfânt Cuvios (15 aprilie)
19 Nov 2009 10386
**** Acatistul Sfintei Chiriachi - Muceniţa - Purtătoare de biruinţă în nevoi şi necazuri grele - 7 (20) iulie
31 Iul 2010 13197
**** Acatistul Sfintei Cuvioasei Muceniţe Tomaida - 14 Aprilie - Acatistul izbăvirii celor chinuiţi de îndreptăţirea de sine şi a celor ce doresc eliberarea de patimi
12 Nov 2009 9337
**** Acatistul Sfintei Fericitei Eufrosina din Koliupanovo(16 iulie)
07 Aug 2010 9267
**** Acatistul Sfintei Filofteia - Sfântă Muceniţă (7/20 decembrie)
05 Sep 2009 16934
**** Acatistul Sfintei Iuliana din Lazarevo, ocrotitoarea celor căsătoriţi 2/15 Ianuarie
23 Sep 2009 12090
**** Acatistul Sfintei Macrina(19 iulie)
16 Aug 2010 9893
**** Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Ecaterina(Ocrotitoarea familiei și a femeilor cu grele nașteri precum și a pruncilor slabi și a persoanelor în vârstă)(24/7 noiembrie/decembrie)
31 Oct 2010 17335
**** Acatistul Sfintei Marii Muceniţe Irina - (5 Mai)
25 Nov 2009 10261
**** Acatistul Sfintei Marii Mucenițe Marina(17 iulie)
11 Aug 2010 14234
**** Acatistul Sfintei Mironosiţe Maria-Magdalena (22 Iulie)
09 Aug 2010 10611
**** Acatistul Sfintei Muceniţe Achilina(13 Iunie)
21 Iul 2010 11145
**** Acatistul Sfintei Muceniţe Fevronia(pentru buna înţelegere între soţi)(13 Iunie)
29 Iul 2010 14963
**** Acatistul Sfintei Teodora din Tesalonic - 5 APRILIE
11 Nov 2009 8992
**** Acatistul Sfintei Veronica, Sfântă Mironosiţă! (12 iulie)
06 Aug 2010 14024
**** Acatistul Sfintelor Preacuvioaselor Maici Olimpiada - mângaierea celor ce poartă lăuntric Crucea vremilor de cumpănă şi Eupraxia (12 iulie)
11 Aug 2010 8452
**** Acatistul Sfinţilor 40 Mucenici - 9 martie
06 Nov 2009 10216
**** Acatistul Sfinţilor Adrian şi Natalia- Sfinţi Mucenici - 26 august (8 septembrie)
07 Sep 2011 16917
**** Acatistul Sfinţilor de la Mănăstirea Pecerska - (3/16 Decembrie)
28 Oct 2010 11338
**** Acatistul Sfinților Doctori fără de Arginți Cosma și Damian din Asia Mica(1 noiembrie)
28 Oct 2010 15417
**** Acatistul Sfinţilor Epictet preotul şi Astion monahul - Sfinţi Mucenici şi Doctori fără de arginţi!
06 Aug 2010 7520
**** Acatistul Sfinţilor Gurie, Samon şi Aviv(protectorii căsătoriei)(15/28 noiembrie)
03 Nov 2010 17438
**** Acatistul Sfinților Împăraţi Constantin şi Elena(21 mai)
12 Iul 2010 11493
**** Acatistul Sfinţilor Iorest şi Sava - Sfinţi Ierarhi Mitropoliţii Ardealului (24 aprilie)
25 Nov 2009 8717
**** Acatistul Sfinților Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel - apărători și mărturisitori ai Ortodoxiei pe pământul transilvan(21/3 octombrie/noiembrie)
30 Aug 2009 10231
**** Acatistul Sfinților Mărturisitori Visarion, Sofronie și al Mucenicului Oprea (21/3 octombrie/noiembrie)
29 Aug 2009 8589
**** Acatistul Sfinților Mucenici Cosma și Damian - doctorii cei fără de arginți(1iulie)
31 Iul 2010 8865
**** Acatistul Sfinţilor Mucenici Manuil, Savel şi Ismail (17 IUNIE)
28 Iul 2010 8894
**** Acatistul Sfinților Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel(4 Iunie)
21 Iul 2010 7001
**** Acatistul şi viaţa Sfintei Cuvioasei Xenia(24 ianuarie)ajutătoare la nevoinţe băneşti
25 Iun 2009 22809
**** Acatistul Sintei Mucenițe Hristina(Cristina)(24 iulie)
14 Aug 2010 13561
****Acatistul Sfântului Daniil Sihastrul(18/31 decemrbie)
04 Nov 2010 8475
****Acatistul Sfântului Ierarh Gligherie Mărturisitorul
28 Iun 2011 5698
****Acatistul Sfintei Muceniţe Sofia şi a celor trei fiice ale sale: Pistis (Credinţa), Elpis (Nădejdea), şi Agapis (Dragostea)
10 Iun 2011 19553
****Acatistul Tuturor Sfinţilor
17 Iun 2011 10904
****Acatistul tuturor sfinţilor români
18 Iun 2011 7460
- Acatistul Sfinţilor Teodor Tiron şi Teodor Stratilat (8 şi 17 februarie) pt diferitele necazuri şi mai ales ajută foarte mult pentru reuşiri la învăţătură şi la examene.
17 Oct 2009 16617
Acatistul Binecredinciosului Voievod al Moldovei Ştefan cel Mare şi Sfânt - 2 IULIE
26 Aug 2009 8574
Acatistul Cuviosului Părintelui nostrum Paisie Aghioritul - 12 iulie
26 Aug 2009 10113
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Nichita Gotul(15 septembrie)
28 Aug 2009 9637
Acatistul Sfântului Alexandru din Svir - - Sfânt Cuvios Părinte ! - (30 august)
28 Aug 2009 12096
Acatistul Sfântului Alexandru, Patriarhul Constantinopolului - (30 august)
28 Aug 2009 11309
Acatistul Sfântului Alexie - 17 martie
06 Nov 2009 9125
Acatistul Sfântului Antim Ivireanul- (27 septembrie)/ 10 octombrie
29 Aug 2009 9364
Acatistul Sfântului Antipa de la Calapodeşti - 10/23 Ianuarie
23 Sep 2009 11081
Acatistul Sfântului Antonie cel Mare - 17/30 Ianuarie
29 Sep 2009 17096
Acatistul Sfântului Arhanghel Gavriil - Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil - (26 martie, 13 iulie, 8 noiembrie)
07 Nov 2009 14937
Acatistul Sfântului Arhanghel Mihail - (6/19 septembrie, 8/21 noiembrie)
28 Aug 2009 17521
Acatistul Sfântului Atanasie al Alexandriei (cel Mare) - 18/31 Ianuarie
29 Sep 2009 17348
Acatistul Sfântului Benedict de Nursia - 14 martie
06 Nov 2009 10854
Acatistul Sfântului Bonifatie (19 decembrie/ 1 ianuarie) Acest sfânt este grabnic ajutător pentru animalele bolnave din gospodărie
19 Sep 2009 11624
Acatistul Sfântului Calinic de la Cernica - 11 APRILIE
12 Nov 2009 8471
Acatistul Sfântului Caliopie - Sfânt Mucenic - 7 aprilie
11 Nov 2009 8194
Acatistul Sfântului Cuviosului Moise Etiopianul - (28 august)
28 Aug 2009 10762
Acatistul Sfântului Efrem Cel Nou (prăznuit în 3 ian. ziua aflării moaştelor şi ziua de 5 mai ziua săvârşirii)
23 Sep 2009 18701
Acatistul Sfântului Eftimie cel Mare (20 ianuarie)
28 Iul 2012 4891
Acatistul Sfântului Elefterie – 15/28 Decembrie
16 Sep 2009 10651
Acatistul Sfântului Fanurie – 27 AUGUST
28 Aug 2009 13662
Acatistul Sfântului Gheorghe de la Cernica - Sfânt Cuvios (3 decembrie)
05 Sep 2009 11805
Acatistul Sfântului Ierarh Nifon al Constanţianei - 23 Decembrie
21 Sep 2009 16432
Acatistul Sfântului Ierarh Varlaam - (30 august)
28 Aug 2009 10100
Acatistul Sfântului Ignatie Teoforul - (20 Decembrie/ 2 ianuarie)
19 Sep 2009 10977
Acatistul Sfântului Ioan de Kronstadt - 20 Decembrie/ 2 ianuarie
19 Sep 2009 11521
Acatistul Sfântului Ioan Iacob Hozevitul 5 august
27 Aug 2009 17566
Acatistul Sfântului Lavrentie - 20 Ianuarie
10 Oct 2009 9967
Acatistul Sfântului Macarie Egipteanul - (19 Ianuarie)
29 Sep 2009 10036
Acatistul Sfântului Marcu Mărturisitorul Episcopul Efesului - 19 Ianuarie
29 Sep 2009 9351
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Sebastian (18/31 Decembrie)
19 Sep 2009 11426
Acatistul Sfântului Maxim Mărturisitorul – 21 Ianuarie
10 Oct 2009 11661
Acatistul Sfântului Mucenic Clement - 23 Ianuarie
10 Oct 2009 10532
Acatistul Sfântului Mucenic şi Ierarh Modest (18/31 Decembrie) Acest sfânt este grabnic ajutător pentru animalele bolnave din gospodărie
19 Sep 2009 9946
Acatistul Sfântului Mucenic Trifon - 1 februarie
17 Oct 2009 10270
Acatistul Sfantului Mucenic Vlasie - ocrotitorul animalelor domestic - (11 februarie)
27 Oct 2009 22660
Acatistul Sfântului Nicodim cel Sfinţit de la Tismana - Preacuvios părinte! Arhimandritul Lavrei Sfintei Mănăstiri Tismana din Oltenia (26 decembrie)
21 Sep 2009 8184
Acatistul Sfântului Onufrie de la Verona - (9/22 septembrie)
28 Aug 2009 11952
Acatistul Sfântului Partenie din Lampsakos, Ocrotitor al bolnavilor de cancer şi tămăduitor al tuturor bolilor - (7 FEBRUARIE)
17 Oct 2009 20119
Acatistul Sfântului Prooroc Daniil 17 Decembrie
19 Sep 2009 12595
Acatistul Sfântului Sava cel Sfinţit- Sfânt Cuvios Părinte - (5/18 Decembrie)
05 Sep 2009 15472
Acatistul Sfântului Sava Gotul (de la Buzău) - 12 aprilie
12 Nov 2009 8904
Acatistul Sfântului Serafim de Sarov, mare făcător de minuni 2/15 Ianuarie
23 Sep 2009 14113
Acatistul Sfântului Sergie de Radonej - Sfânt Preacuvios! - (25 septembrie/ 8 octombrie)
28 Aug 2009 9494
Acatistul Sfântului Siluan Athonitul - (24 septembrie)
28 Aug 2009 9384
Acatistul Sfantului Teodor Studitul (11/24 Noiembrie)
01 Sep 2009 11141
Acatistul Sfântului Teodosie de la Brazi - (22 septembrie)
28 Aug 2009 9469
Acatistul Sfântului Teofan Zăvorâtul -10/23 ianuarie
19 Ian 2011 9198
Acatistul Sfintei Anisia - (30 decembrie)
21 Sep 2009 11757
Acatistul Sfintei Eugenia - Sfântă Muceniţă - ( 24 Decembrie)
21 Sep 2009 12182
Acatistul Sfintei Fericitei Maicii Matroana(19 aprilie)
09 Feb 2009 22015
Acatistul Sfintei împărătese Olga
26 Aug 2009 16010
Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Anastasia Romana
21 Sep 2009 15068
Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Eufimia(11iulie/16 septembrie)
08 Aug 2010 15945
Acatistul Sfintei Maria Egipteanca Sfântă Preacuvioasă Maică! (1 aprilie)
11 Nov 2009 8794
Acatistul Sfintei Muceniţe Tatiana - 12/25 Ianuarie
24 Sep 2009 12729
Acatistul Sfintei Nina - 14/27 Ianuarie
29 Sep 2009 13550
Acatistul Sfintei Tecla - Cea întocmai cu Apostolii - (24 septembrie/ 7 octombrie)
28 Aug 2009 9368
Acatistul Sfintei Teodora de la Sihla - Sfanta Cuvioasa - (7 august)
27 Aug 2009 14222
Acatistul Sfintei Varvara (4/17 decembrie)
05 Sep 2009 10143
Acatistul Sfinţilor 14 000 de prunci ucişi de Irod - (29 Decembrie)
21 Sep 2009 15862
Acatistul Sfinţilor Brâncoveni - (16 august)
26 Aug 2009 8912
Acatistul Sfinţilor Ioachim şi Ana – 9/22 septembrie
28 Aug 2009 16227
Acatistul Sfintilor Mucenici si Doctori fara de arginti Epictet preotul si Astion Monahul
22 Aug 2009 9268
Acatistul şi viaţa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă (6 mai)
25 Iun 2009 14771
AcatistulSfântului Fotie Mărturisitorul Patriarhul Constantinopolului - 6 Februarie
17 Oct 2009 9788
7. Acatistele unor icoane, minuni, locuri și obiec
**** Acatistul icoanei Maicii Domnului "Bucurie neaşteptată"
15 Oct 2010 65011
**** Acatistul icoanei Maicii Domnului „Prodromița”
26 Aug 2009 13157
**** Acatistul Maicii Domnului - La icoana Sporirea Minţii - (15/28 august)
26 Aug 2009 24182
**** Acatistul Maicii Domnului la Icoana de la Krasna
22 Oct 2010 10428
**** Acatistul Maicii Domnului „Potirul Nesecat” (Izbăvitoare de beţie)
20 Sep 2010 26598
**** Acatistul Sfântului Mormânt al Mântuitorului nostru Iisus Hristos
25 Sep 2010 11744
****Acatistul Icoanei Maicii Domnului "Potoleşte întristările noastre"
08 Dec 2010 16293
****Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Hârbovăţ
18 Oct 2010 8965
****Acatistul Maicii Domnului în cinstea icoanei Sale făcătoare de minuni de la Mănăstirea Vărzăreşti
17 Oct 2010 11927
****Acatistul Maicii Domnului la icoana "Caută la smerenia"
25 Iun 2011 8859
****Acatistul Maicii Domnului la Icoana cu şapte săgeţi
24 Dec 2010 21608
****Acatistul Preasfintei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu în cinstea Icoanei : "Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră"
17 Oct 2010 22015
Acatistul Înălţării Sfintei Cruci - 1 august
26 Aug 2009 13646
Acatistul Maicii Domnului - La icoana Plângătoare de la Boian-(25 septembrie/8 octombrie)
28 Aug 2009 12694
Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Kazan (8/21 iulie şi 22 octombrie/ 4 noiembrie)
28 Aug 2009 14222
Acatistul Maicii Domnului Pantanasa "Vindecatoarea de Cancer"
22 Aug 2009 15967
Acatistul Sfintei Cruci – 14/27 septembrie
28 Aug 2009 12711
8. Alte acatiste
**** Acatistul Nunţii
09 Sep 2010 8382
**** Acatistul pentru cei adormiți
22 Aug 2009 12550
**** Acatistul pentru pruncii avortați
22 Aug 2009 10707
****Acatist de pocăinţă pentru iertarea păcatelor
08 Apr 2011 16830
Paraclise și canoane
#### Al doilea paraclis către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu(la vreme de întristare sufletească şi la orice întâmplare grea)
23 Mar 2011 16451
#### Canon de pocăință a celui căzut în desfrânare
25 Sep 2010 17246
#### Canon de pocăință a celui ce se află în temniță
25 Sep 2010 8597
#### Canon de pocăință către Domnul nostru Iisus Hristos pentru pruncii avortați
23 Sep 2009 21834
#### Canon de rugăciune a copiilor
26 Sep 2010 9986
#### Canon de rugăciune către puterile cerești și către toți sfinții
10 Iun 2011 9338
#### Canon de rugăciune la vreme de necazuri
25 Sep 2010 16561
#### Canon de rugăciune pentru copilul bolnav
26 Sep 2010 24193
#### Canon de rugăciune pentru mântuirea copiilor
26 Sep 2010 15929
#### Canonul al doilea de rugăciune al bolnavului
23 Mar 2011 8574
#### Canonul de pocăinţă către Mântuitorul nostru Iisus Hristos
22 Iul 2009 39280
#### Canonul de rugăciune către îngerul păzitor al vieții omului
23 Mar 2011 12828
#### Canonul întâi de rugăciune al bolnavului
25 Sep 2010 11899
#### Paraclisul Cuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Siluan Athonitul
19 Sep 2009 9930
#### Paraclisul Icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu
20 Feb 2010 13199
#### Paraclisul Prea Cuvioasei Maicii Noastre Parascheva(14/27octombrie)
18 Sep 2010 10086
#### Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (Acest paraclis se citeşte la întristarea sufletului şi la vreme de nevoie)
08 Oct 2009 38008
#### Paraclisul sau Canonul de mângâiere a Sfântului Grigorie Palama
20 Feb 2010 11153
#### Paraclisul sau Canonul salvării sufletelor din iad de câtre cei șapte Sfinți Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Varahil, Evgudil, Uriil și Salatail
13 Aug 2010 15873
#### Paraclisul sau Canonul Sfântului Ioan Rusul Nou făcător de minuni!(27 mai)
12 Iul 2010 10681
#### Paraclisul sau Canonul Sfântului Mare Mucenic Ioan Cel Nou de la Suceava(pentru vânzare bună)(2 iunie)
21 Iul 2010 8943
#### Paraclisul Sf. Ap. Andrei, Cel întâi chemat, Apostolul românilor
04 Nov 2010 16831
#### Paraclisul Sfântului Efrem cel Nou - la vreme de mâhnire, de boală, de primejdie ori de grea suferinţă
25 Nov 2009 12836
####Canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanul
27 Feb 2012 19298
Canon de rugăciune al Sfântului Ierarh Petru Movilă împotriva ereziei şi apostaziei şi pentru împăcarea Bisericii
12 Ian 2012 5455
Rugăciuni
+++ Plânsurile Sfântului Efrem Sirul(de luni până duminică)
07 Feb 2010 20130
+++ Rugăciune când intri în biserică
20 Feb 2010 14583
+++ Rugăciune când intri în biserică (la icoana Maicii Domnului)
20 Feb 2010 19632
+++ Rugăciune când intri în biserică (la icoana Mântuitorului)
20 Feb 2010 16615
+++ Rugăciune care se citeste în fiecare post
08 Feb 2010 16676
+++ Rugăciune către Îngerul Păzitor
09 Feb 2010 27546
+++ Rugăciune către Sfântul mare Mucenic Pantelimon(vindecătorul de boli)
23 Mar 2011 21017
+++ Rugăciune de dimineață scrisă de Părintele Arsenie Boca
26 Feb 2010 51214
+++ Rugăciune de laudă și mulțumire
23 Mar 2011 27467
+++ Rugăciune înainte de călătorie
31 Ian 2009 31921
+++ Rugăciune la aprinderea candelei
31 Aug 2009 23894
+++ Rugăciune la ieșirea din Biserică
20 Feb 2010 14730
+++ Rugăciune la începutul Postului Mare
07 Mar 2011 17131
+++ Rugăciune la moartea unui prieten
08 Feb 2010 13060
+++ Rugăciune la moartea unuia din soți
08 Feb 2010 11605
+++ Rugăciune la pierderea sarcinii cu voia sau fără de voie.
01 Dec 2010 17260
+++ Rugăciune la timp de boală I
12 Nov 2009 15642
+++ Rugăciune la timp de boală II
08 Feb 2010 14971
+++ Rugăciune la timp de boală III
21 Aug 2010 15607
+++ Rugăciune la zi de naștere
12 Mar 2010 36481
+++ Rugăciune părințolor către Sfântul ocrotitor al copilului
28 Mai 2011 15480
+++ Rugăciune pentru ajutor în gospodărie
20 Aug 2010 24679
+++ Rugăciune pentru bolnavul care nu poate dormi
07 Feb 2010 15910
+++ Rugăciune pentru căsătorie
21 Aug 2010 21995
+++ Rugăciune pentru căsătorie(pt cei care nu și-au găsit încă partenerul)
05 Feb 2010 53975
+++ Rugăciune pentru cei bolnavi
07 Feb 2010 30513
+++ Rugăciune pentru cei care vor să dobândească prunci(către Sf. Efrem)
09 Aug 2015 826
+++ Rugăciune pentru cei ce s-au depărtat de la Dreapta Credinţă
21 Aug 2010 11588
+++ Rugăciune pentru cei decedați
07 Feb 2010 24519
+++ Rugăciune pentru cei din închisori
21 Aug 2010 18522
+++ Rugăciune pentru citirea cu folos a Sfintei Scripturi
26 Feb 2010 18971
+++ Rugăciune pentru copiii orfani
28 Mai 2011 10480
+++ Rugăciune pentru copilul bolnav
19 Feb 2009 16051
+++ Rugăciune pentru copilul căzut în păcat
28 Mai 2011 14437
+++ Rugăciune pentru copilul înfiat
28 Mai 2011 9837
+++ Rugăciune pentru elevi de la școală
21 Aug 2010 45624
+++ Rugăciune pentru frați și surori
09 Feb 2010 20469
+++ RUGĂCIUNE pentru ÎMPĂCAREA CELOR ÎNVRĂJBIȚI
26 Ian 2010 32438
+++ Rugăciune pentru iubirea şi dragostea familială
20 Aug 2010 18320
+++ Rugăciune pentru izgonirea duhurilor necurate
22 Aug 2010 18091
+++ Rugăciune pentru o moarte bună
24 Sep 2010 13802
+++ Rugăciune pentru părintele duhovnic
09 Sep 2010 17242
+++ Rugăciune pentru pierderi şi furt
21 Aug 2010 29209
+++ Rugăciune pentru prigonitori
21 Aug 2010 10220
+++ Rugaciune pentru pruncul ce se afla in pantecele mamei
05 Feb 2010 23588
+++ Rugăciune pentru sfârșitul vieții
22 Feb 2010 21136
+++ Rugăciune pentru vederea păcatului propriu
26 Ian 2011 15510
+++ Rugăciune pentru vindecarea celui bolnav
23 Mar 2011 25434
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşi I
13 Mar 2010 75666
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşi II
20 Aug 2010 13623
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşii noştri și ai Bisericii
21 Aug 2010 11267
+++ Rugăciune puternică pentru momentele grele ale vieţii
28 Iul 2010 500632
+++ Rugăciunea către Sfântul cuvios Stelian, ocrotitorul copiilor și al mamelor
22 Feb 2010 29591
+++ Rugăciunea către Sfântul Proroc Ilie, la vreme de secetă
26 Feb 2010 19803
+++ Rugăciunea celor care merg la judecată
22 Aug 2010 23607
+++ Rugăciunea celor care nu pot avea copii(către Sf. Efrem)
09 Aug 2015 819
+++ Rugăciunea celor ce se căsătoresc(ce au data nunții deja stabilită)
05 Feb 2010 15092
+++ Rugăciunea celui ferecat în temnița neputințelor vieții
26 Sep 2010 10568
+++ Rugăciunea celui întemnițat
25 Sep 2010 11344
+++ Rugăciunea celui slăbit de durerile dinţilor - către preaslăvitul mucenic Antipa
02 Mar 2010 28283
+++ Rugăciunea copiilor la moartea unuia din părinți
08 Feb 2010 12369
+++ Rugăciunea copilului fricos
09 Feb 2010 16304
+++ Rugăciunea copilului pentru părinți
22 Ian 2010 21201
+++ Rugăciunea iconarului
22 Feb 2010 19323
+++ Rugăciunea înainte şi după masă
31 Ian 2009 49405
+++ Rugăciunea învățăceilor
09 Feb 2010 13951
+++ Rugăciunea naşilor pentru finul de Botez
28 Mai 2011 19519
+++ Rugăciunea ortodocşilor pentru un ales al lui Dumnezeu
13 Aug 2012 4624
+++ Rugăciunea părintelui la moartea fiului sau a fiicei
08 Feb 2010 12187
+++ Rugăciunea părinților pentru ajutor copilului la examen
28 Mai 2011 52689
+++ Rugăciunea părinților pentru căsătoria copilului
07 Feb 2010 22158
+++ Rugăciunea părinților pentru copii I
22 Ian 2010 25121
+++ Rugăciunea părinților pentru copii II
28 Mai 2011 27122
+++ Rugăciunea părinților pentru copiii care se află în călătorie
28 Mai 2011 13472
+++ Rugăciunea părinților pentru copilul nou-născut
28 Mai 2011 16472
+++ Rugăciunea părinților pentru luminarea minţii copilului
28 Mai 2011 33564
+++ Rugăciunea pentru copiii ce nu pot lesne învăța
26 Feb 2010 31144
+++ Rugăciunea pentru neam
13 Aug 2012 5705
+++ Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul care se rostește în Sfântul și Marele Post
07 Feb 2010 15930
+++ Rugăciunea Sfântului Ioan Damaschinul
23 Mar 2011 12307
+++ Rugăciunea Sfântului Paisie Aghioritul pentru lume
01 Mar 2011 17447
+++ Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare
23 Mar 2011 20829
+++ Rugăciunea soților
30 Ian 2010 17937
+++ Rugăciunea soților stăpâniți de patima geloziei, a certurilor și neînțelegerilor
01 Aug 2015 866
+++ Rugăciunea soțului pentru soția sa
07 Feb 2010 17371
+++ Rugăciunea tatălui pentru toată familia
09 Aug 2015 965
+++ Rugăciunea tinerilor care vor să se căsătorească(care și-a găsit partenerul)
26 Ian 2010 19077
+++ Rugăciunea unui judecător
12 Sep 2010 12344
+++ Rugăciunea văduvei
07 Feb 2010 12302
+++ Rugăciuni către Domnul Iisus Hristos
07 Sep 2010 48816
+++ Rugăciunile nașilor pentru finii de cununie
28 Mai 2011 10037
+++ Rugăciunile Sfântului Ioan Gură de Aur (Chrysostom)
23 Mar 2011 13113
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Nazareth
01 Sep 2010 9748
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Râul Iordan
01 Sep 2010 11193
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Sfânta Peşteră a Naşterii Domnului
01 Sep 2010 10290
+++ Trei rugăciuni care se citesc la începutul zilei
23 Mar 2011 23272
+++Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos (III)
17 Iun 2011 17125
+++Rugăciune către Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu – La vreme de necaz şi de întristare
17 Feb 2011 36360
+++Rugăciune către Sfânta Treime
15 Iun 2011 14189
+++Rugăciune către Sfântul Duh
27 Apr 2011 18408
+++Rugăciune de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu
11 Iun 2011 17141
+++Rugăciune de pocăinţă
09 Apr 2011 17425
+++Rugăciune împotriva farmecelor şi bântuirii duhurilor rele
08 Feb 2011 25407
+++Rugăciune înainte de spovedanie
15 Mar 2011 34223
+++Rugăciune la întristări, spaimă, gânduri şi vise urâte care tulbură pe om
17 Apr 2011 27712
+++Rugăciune la revărsatul zorilor (A fericitului Sofronie de la Esex)
26 Iun 2011 11203
+++Rugăciune la vreme de ispită
08 Feb 2011 16301
+++Rugăciune pentru cei nefericiţi
14 Feb 2011 17601
+++Rugăciune pentru o inimă deznădăjduită
25 Iun 2011 14485
+++Rugăciune pentru omul bolnav
24 Iun 2011 12908
+++Rugăciunea bolnavului înainte de operație
22 Iul 2012 7599
+++Rugăciunea femeii însărcinate
04 Nov 2011 45200
1 +++ Rugăciune pentru găsirea unui loc de muncă
01 Aug 2015 957
2 +++ Rugăciune înaintea începerii unei lucrări
19 Feb 2009 28773
3 +++ Rugăciune după sfârşitul lucrului
01 Aug 2015 687
4 +++ Rugăciune pentru naştere de fii
21 Aug 2010 11961
5 +++ Rugăciunea soţilor care nu au copii
05 Feb 2010 21413
Altă rugăciune a copiilor mici
27 Mar 2009 14856
I +++ Rugăciune de cerere către Preasfânta Născătoarea de Dumnezeu
27 Mar 2009 13780
POMELNIC - atât pt monah cât şi pt mirean (rugăciune)
17 Oct 2009 22347
Psalmul 50
31 Ian 2009 28576
Psalmul 90. O cântare de laudă a lui David
31 Ian 2009 17127
Rucăciune a creştinilor ortodocşi pentru vremurile de acum
26 Iun 2009 13406
Rugaciune către Bunul Dumnezeu cu mijlocirea tuturor sfinţilor
31 Ian 2009 36104
Rugăciune către Cuviosul Moise Arapul pentru vindecarea de patima băuturii
31 Ian 2009 44597
Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos
22 Iul 2009 15767
Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos II
22 Iul 2009 13254
Rugăciune catre Mîntuitorul Hristos
27 Mar 2009 17038
Rugăciune către Prea Curata Stăpână!
28 Sep 2009 23622
Rugaciune catre Sfantul Mucenic Trifon
31 Ian 2009 17545
Rugaciune gasita în buzunarul unui soldat rus necunoscut cazut în timpul celui de-al doilea razboi mondial
22 Aug 2009 17316
Rugăciune în vremuri de nevoie
19 Feb 2009 25726
Rugăciune la început de an şcolar
11 Mar 2009 22826
Rugăciune la năvălirea demonilor
19 Feb 2009 15903
Rugăciune la sfârşitul Sfintei Liturghii
08 Mai 2009 13840
Rugăciune pentru casă şi bunăstarea familiei
28 Nov 2011 45897
Rugaciune pentru căsătorie
28 Sep 2009 42877
Rugaciune pentru împacare, întelegere si înmultirea dragostei
22 Aug 2009 19006
Rugăciune pentru mântuire
08 Mai 2009 19849
Rugăciunea de dimineaţă Sfântului Grigorie Palama
23 Mar 2009 18618
Rugaciunea celui ferecat în temnita neputintelor vietii
11 Iul 2009 15622
Rugăciunea copiilor mici
27 Mar 2009 16142
Rugăciunea de duminică
26 Mar 2009 18967
Rugăciunea de fiecare zi a Sfântului Ierarh Filaret al Moscovei
17 Oct 2009 18805
Rugăciunea de joi
26 Mar 2009 15641
Rugăciunea de marţi
26 Mar 2009 14625
Rugăciunea de miercuri
26 Mar 2009 15654
Rugăciunea de sâmbătă
26 Mar 2009 18869
Rugăciunea de vineri
26 Mar 2009 17237
Rugaciunea Maicii Domnului "Sporirea Mintii"
22 Aug 2009 22300
Rugaciunea retinerii
22 Aug 2009 27808
Rugaciunea Sfantului Filaret
04 Iul 2009 12739
Rugăciunea Sfântului Siluan Athonitul pentru lume
24 Sep 2011 10519
Rugaciunea sotiei pentru sotul ei
12 Dec 2009 29218
Rugăciunea ultimilor Părinţi de la Optina
21 Mar 2009 18010
Rugaciunile inainte de Dumnezeiasca Impartasire
22 Iul 2009 11103
Rugăciunile Înaintea Sfintei Împărtăşanii
20 Dec 2011 6638
Rugăciunile începătoare
31 Ian 2009 27668
Rugăciunile naşterii
30 Sep 2009 23661
Rugăcunea de luni
26 Mar 2009 15621
Suspinarea în rugăciunea către Domnul a Ieroschimonahului Partenie din Kiev
22 Aug 2009 12943
 
Calendar


 

Ultimile articole
 Descarcă în formatul preferat.
    

 
 

 
Православие.Ru  Filme Ortodoxe
Logos.md  Frumoasa.md
Teologie.net  Teologie.md
Biblioteca ortodoxa digitala VIOSTIL  Personalitati basarabene
Biserica Ortodoxa din Moldova