Biblioteca ortodoxă

 
1. Acatiste închinate persoanelor Sfintei Treimi
**** Acatistul Sfintei Treimi(24 mai)
01 Oct 2011 16960
**** Acatist de mulțumire - Slavă lui Dumnezeu pentru toate
22 Sep 2010 19702
**** Acatistul Naşterii Domnului (25 Decembrie/ 7 ianuarie)
19 Sep 2010 11649
**** Acatistul Botezului Domnului (6/19 Ianuarie)
15 Iun 2012 9765
**** Acatistul Întâmpinării Domnului (2/15 februarie)
15 Iun 2012 13975
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos liniștitorul sufletelor noastre
20 Sep 2010 21869
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos - Calea, Adevărul şi Viaţa
15 Iun 2012 10489
**** Acatistul Darurilor Sfinte şi Tămăduirilor de Boli al Domnului Iisus Hristos
15 Iun 2012 15353
**** Acatistul Sfintei Învieri a Domnului
15 Iun 2012 8664
**** Acatist către Dumnezeu Fiul pentru izbăvire de necazuri
15 Iun 2012 16119
**** Acatist către Dumnezeu Fiul pentru izbăvire de boală
15 Iun 2012 12154
**** Acatist de mulţumire către Domnul Iisus Hristos
15 Iun 2012 19526
**** Acatistul către Atotputernicul Dumnezeu, la vreme de necaz sau de ispită
15 Iun 2012 40784
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos
25 Sep 2014 25856
****Acatistul Pogorârea Sfântului Duh (II)
15 Iun 2012 8301
****Acatist de mulţumire Lui Dumnezeu Tatăl
27 Oct 2010 18384
****Acatistul Binecuvântărilor Cereşti al Domnului Iisus Hristos
10 Feb 2012 11273
****Acatistul Sfintei Lumini Cereşti a Domnului Iisus Hristos
14 Iun 2012 14484
****Acatistul Protecţiei Sfinte a Domnului Iisus Hristos
14 Iun 2012 12501
****Acatistul Pogorârea Sfântului Duh (I)
21 Iun 2013 14811
****Acatist pentru izbăvirea de boală către preadulcele Iisus, doctorul sufletelor şi a trupurilor noastre
14 Iun 2012 11165
****Acatistul Intrării Domnului în Ierusalim
01 Oct 2011 8973
****Acatistul Înălţării Domnului
12 Iun 2013 5402
2. Acatiste închinate Maicii Domnului
**** Acatistul Maicii Domnului - Bucuria tuturor celor necăjiţi
29 Oct 2010 16470
Acatistul Adormirii Maicii Domnului - (15/28 august)
21 Aug 2012 17389
**** Acatistul Maicii Domnului Pentru împăcarea celor învrăjbiţi 13 August
20 Sep 2010 17836
**** Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului(1/14 octombrie)
27 Oct 2010 20511
**** Acatistul Intrării în Biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie / 4 decembrie)
03 Nov 2010 13719
**** Acatistul Buneivestiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria - 25 martie
20 Sep 2010 12487
**** Acatistul Maicii Domnului, Arătătoarea Căii
15 Oct 2010 15837
**** Acatistul Maicii Domnului - povățuitoarea copiilor
25 Sep 2010 10598
**** Acatistul de Laudă Sfântă al Maicii Domnului
05 Oct 2010 11885
****Acatistul Izvorului Tămăduirilor Născătoarei de Dumnezeu
22 Oct 2010 11655
**** Acatistul Maicii Domnului Umilenia(Floarea Smereniei)
24 Oct 2010 14124
****Acatistul Maicii Domnului "Grabnică ascultătoare"
27 Oct 2010 16722
****Imnul Acatist al Maicii Domnului - la Rugul Aprins
22 Dec 2010 18992
**** Acatistul Maicii Domnului, Apărătoarea noastră în ziua înfricoșătoare a Judecății de Apoi
24 Mai 2011 8156
**** Acatistul naşterii Maicii Domnului - (8/21 septembrie)
21 Sep 2011 13201
3. Acatiste închinate Sfinților și Sfintelor
Acatistul Sfintei Fericitei Maicii Matroana(19 aprilie)
20 Nov 2009 19546
**** Acatistul şi viaţa Sfintei Cuvioasei Xenia(24 ianuarie)ajutătoare la nevoinţe băneşti
19 Apr 2011 18997
Acatistul şi viaţa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă (6 mai)
25 Iun 2009 11943
Acatistul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel
11 Iul 2009 11835
Acatistul Sfintilor Mucenici si Doctori fara de arginti Epictet preotul si Astion Monahul
22 Aug 2009 7804
Acatistul Sfintei împărătese Olga
26 Aug 2009 13499
Acatistul Binecredinciosului Voievod al Moldovei Ştefan cel Mare şi Sfânt - 2 IULIE
26 Aug 2009 7192
Acatistul Cuviosului Părintelui nostrum Paisie Aghioritul - 12 iulie
26 Aug 2009 8644
Acatistul Sfinţilor Brâncoveni - (16 august)
26 Aug 2009 7405
Acatistul Sfântului Ioan Iacob Hozevitul 5 august
27 Aug 2009 14008
Acatistul schimbării la faţă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos 6 august
27 Aug 2009 12289
Acatistul Sfintei Teodora de la Sihla - Sfanta Cuvioasa - (7 august)
15 Sep 2010 11805
Acatistul Cuviosului Moise Ungurul - (26 iulie / 8 august) (pt ajutor în patima desfrânării şi în toată lupta cu trupul)
27 Aug 2009 17598
Acatistul Sfântului Fanurie – 27 AUGUST
05 Apr 2011 10758
Acatistul Sfântului Cuviosului Moise Etiopianul - (28 august)
28 Aug 2009 9115
Acatistul Sfântului Alexandru, Patriarhul Constantinopolului - (30 august)
28 Aug 2009 9468
Acatistul Sfântului Ierarh Varlaam - (30 august)
28 Aug 2009 8779
Acatistul Sfântului Alexandru din Svir - - Sfânt Cuvios Părinte ! - (30 august)
28 Aug 2009 10570
Acatistul Sfântului Arhanghel Mihail - (6/19 septembrie, 8/21 noiembrie)
16 Sep 2009 15059
Acatistul Sfinţilor Ioachim şi Ana – 9/22 septembrie
16 Sep 2009 14339
Acatistul Sfântului Onufrie de la Verona - (9/22 septembrie)
16 Sep 2009 10437
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Nichita Gotul(15 septembrie)
28 Aug 2009 8405
Acatistul Sfântului Teodosie de la Brazi - (22 septembrie)
28 Aug 2009 8091
Acatistul Sfântului Siluan Athonitul - (24 septembrie)
28 Aug 2009 8094
Acatistul Sfintei Tecla - Cea întocmai cu Apostolii - (24 septembrie/ 7 octombrie)
16 Sep 2009 8112
Acatistul Sfântului Sergie de Radonej - Sfânt Preacuvios! - (25 septembrie/ 8 octombrie)
16 Sep 2009 8215
Acatistul Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan - (26 Septembrie/ 9 octombrie)
16 Sep 2009 8597
Acatistul Sfântului Antim Ivireanul- (27 septembrie)/ 10 octombrie
16 Sep 2009 8022
**** Acatistul Sfântului Apostol Toma - (6/19 octombrie)
28 Oct 2010 9700
**** Acatistul Cuviosului Ambrozie de la Optina(10/23 octombrie)
28 Oct 2010 8784
**** Acatistul Cuvioasei maicii nostre Parascheva (14/28 octombrie)
07 Nov 2010 8447
**** Acatistul Sfinților Mărturisitori Visarion, Sofronie și al Mucenicului Oprea (21/3 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 7367
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir - (26/8 octombrie/noiembrie)
27 Oct 2010 8572
**** Acatistul Prea Cuviosului Părintelui nostru Dimitrie din Basarabi(27/9 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 7686
**** Acatistul Sfântului Teofil - Sfânt nebun pentru Hristos(28/10 octombrie/noiembrie)
03 Nov 2010 11142
**** Acatistul Sfinților Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel - apărători și mărturisitori ai Ortodoxiei pe pământul transilvan(21/3 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 8846
**** Acatistul Sfântului Mucenic Nestor care a pătimit(27/9 octombrie/noiembrie)
03 Nov 2010 8513
**** Acatistul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil(8/21 Noiembrie)
30 Oct 2010 12027
**** Acatistul Sfântului Arhanghel Rafail 8/21 Noiembrie
29 Oct 2010 10489
**** Acatistul Sfântului Nectarie de Eghina(Taumaturghul) Noul făcător de minuni - pentru boli (primul acatist)(Vindecătorul de cancer)(9/22 noiembrie)
17 Apr 2011 14695
**** Acatistul Sfântului Nectarie de Eghina(Taumaturghul) Noul făcător de minuni - pentru boli (al doilea acatist)(Vindecătorul de cancer)(9/22 noiembrie)
17 Apr 2011 24522
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina (11/24 noiembrie)
30 Nov 2010 14856
Acatistul Sfantului Teodor Studitul (11/24 Noiembrie)
29 Oct 2010 9602
**** Acatistul Sfântului Ioan Gură de Aur (13/26 Noiembrie)
28 Oct 2010 10783
**** Acatistul Sfântului Grigorie Palama Arhiepiscopul Tesalonicului(14/27 noiembrie)
30 Oct 2010 8492
**** Acatistul Sfântului Paisie Velicikovski (15/28 noiembrie)
31 Oct 2010 8891
**** Acatistul Cuviosului Parintelui nostru Grigorie Decapolitul (20 noiembrie/3 decembrie)
28 Oct 2010 9294
**** Acatistul Sfântului Antonie de la Iezeru Vâlcea (23/6 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 12510
**** Acatistul Sfântului Clement Episcopul Romei (24/7 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 8696
**** Acatistul Sfântului Mercurie - Sfânt Mare Mucenic(25/8 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 9770
**** Acatistul Sfântului Grigorie Sinaitul(27/10 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 9826
**** Acatistul Sfântului Mucenic Iacov Persul (27/10 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 9039
**** Acatistul Preacuviosului Arsenie Boca(Protector al familiei) (28/11 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 53886
**** Acatistul Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat(30/13 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 12727
**** Acatistul Preacuviosului Părinte Porfirie - noul făcător de minuni(2/15 decembrie)
05 Nov 2010 10432
Acatistul Sfântului Gheorghe de la Cernica - Sfânt Cuvios (3 decembrie)
16 Dec 2010 10266
Acatistul Sfintei Varvara (4/17 decembrie)
05 Nov 2010 8577
Acatistul Sfântului Sava cel Sfinţit- Sfânt Cuvios Părinte - (5/18 Decembrie)
05 Nov 2010 13561
**** Acatistul Sfântului Nicolae - Ierarh al Mirelor Lichiei(marele făcător de minuni)(6/19 decembrie)
15 Dec 2010 31904
**** Acatistul Sfintei Filofteia - Sfântă Muceniţă (7/20 decembrie)
19 Dec 2010 14625
**** Acatistul Sfântului Ierarh Spiridon(mare făcător de minuni)(12/25 decembrie)
05 Nov 2010 29619
Acatistul Sfântului Elefterie – 15/28 Decembrie
19 Sep 2009 9011
Acatistul Sfântului Prooroc Daniil 17 Decembrie
19 Sep 2009 11117
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Sebastian (18/31 Decembrie)
19 Sep 2009 10078
Acatistul Sfântului Mucenic şi Ierarh Modest (18/31 Decembrie) Acest sfânt este grabnic ajutător pentru animalele bolnave din gospodărie
19 Sep 2009 8561
Acatistul Sfântului Bonifatie (19 decembrie/ 1 ianuarie) Acest sfânt este grabnic ajutător pentru animalele bolnave din gospodărie
19 Sep 2009 10122
Acatistul Sfântului Ignatie Teoforul - (20 Decembrie/ 2 ianuarie)
19 Sep 2009 9558
Acatistul Sfântului Ioan de Kronstadt - 20 Decembrie/ 2 ianuarie
21 Sep 2009 10027
Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Anastasia Romana
09 Nov 2010 13201
Acatistul Sfântului Ierarh Nifon al Constanţianei - 23 Decembrie
21 Sep 2009 14190
Acatistul Sfintei Eugenia - Sfântă Muceniţă - ( 24 Decembrie)
05 Nov 2010 10662
Acatistul Sfântului Nicodim cel Sfinţit de la Tismana - Preacuvios părinte! Arhimandritul Lavrei Sfintei Mănăstiri Tismana din Oltenia (26 decembrie)
21 Sep 2009 7105
**** Acatistul Sfântului Ştefan - - Sfânt Arhidiacon (27 decembrie)
22 Oct 2010 11318
Acatistul Sfinţilor 14 000 de prunci ucişi de Irod - (29 Decembrie)
21 Sep 2009 14189
Acatistul Sfintei Anisia - (30 decembrie)
23 Sep 2009 10184
**** Acatistul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare (1/14 Ianuarie)
22 Sep 2010 12098
Acatistul Sfântului Serafim de Sarov, mare făcător de minuni 2/15 Ianuarie
02 Mai 2011 12118
**** Acatistul Sfintei Iuliana din Lazarevo, ocrotitoarea celor căsătoriţi 2/15 Ianuarie
29 Mar 2012 10217
Acatistul Sfântului Efrem Cel Nou (prăznuit în 3 ian. ziua aflării moaştelor şi ziua de 5 mai ziua săvârşirii)
23 Sep 2009 16733
**** Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului - 7/20 Ianuarie
24 Sep 2010 13375
Acatistul Sfântului Antipa de la Calapodeşti - 10/23 Ianuarie
29 Sep 2009 9523
Acatistul Sfintei Muceniţe Tatiana - 12/25 Ianuarie
24 Ian 2011 10619
Acatistul Sfintei Nina - 14/27 Ianuarie
24 Ian 2011 11181
Acatistul Sfântului Antonie cel Mare - 17/30 Ianuarie
29 Sep 2009 14977
Acatistul Sfântului Atanasie al Alexandriei (cel Mare) - 18/31 Ianuarie
30 Sep 2009 14315
Acatistul Sfântului Macarie Egipteanul - (19 Ianuarie)
10 Oct 2009 8495
Acatistul Sfântului Marcu Mărturisitorul Episcopul Efesului - 19 Ianuarie
29 Sep 2009 7459
Acatistul Sfântului Lavrentie - 20 Ianuarie
10 Oct 2009 8622
Acatistul Sfântului Maxim Mărturisitorul – 21 Ianuarie
10 Oct 2009 7900
Acatistul Sfântului Mucenic Clement - 23 Ianuarie
03 Nov 2010 9052
Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Teologul - 25 Ianuarie
10 Oct 2009 9208
Acatistul Sfântului Mucenic Trifon - 1 februarie
17 Oct 2009 8826
AcatistulSfântului Fotie Mărturisitorul Patriarhul Constantinopolului - 6 Februarie
17 Oct 2009 8142
Acatistul Sfântului Partenie din Lampsakos, Ocrotitor al bolnavilor de cancer şi tămăduitor al tuturor bolilor - (7 FEBRUARIE)
28 Apr 2010 17151
- Acatistul Sfinţilor Teodor Tiron şi Teodor Stratilat (8 şi 17 februarie) pt diferitele necazuri şi mai ales ajută foarte mult pentru reuşiri la învăţătură şi la examene.
27 Oct 2009 14005
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Haralambie(10 februarie)
22 Sep 2010 8930
Acatistul Sfantului Mucenic Vlasie - ocrotitorul animalelor domestic - (11 februarie)
07 Nov 2009 18554
**** Acatistul Sfântului Ioan Casian - (29 februarie)
24 Sep 2010 10896
**** Acatistul Sfinţilor 40 Mucenici - 9 martie
24 Sep 2010 8677
Acatistul Sfântului Benedict de Nursia - 14 martie
06 Nov 2009 9598
Acatistul Sfântului Alexie - 17 martie
06 Nov 2009 7843
Acatistul Sfântului Arhanghel Gavriil - Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil - (26 martie, 13 iulie, 8 noiembrie)
07 Nov 2009 12826
Acatistul Sfântului Diodoh al Foticeii - 29 martie
12 Nov 2009 7553
Acatistul Sfantului Ioan Bogoslovul
09 Nov 2009 8147
Acatistul Sfintei Maria Egipteanca Sfântă Preacuvioasă Maică! (1 aprilie)
11 Nov 2009 7711
**** Acatistul Sfintei Teodora din Tesalonic - 5 APRILIE
25 Sep 2010 7811
Acatistul Sfântului Caliopie - Sfânt Mucenic - 7 aprilie
11 Nov 2009 7183
Acatistul Sfântului Calinic de la Cernica - 11 APRILIE
12 Nov 2009 7218
Acatistul Sfântului Sava Gotul (de la Buzău) - 12 aprilie
12 Nov 2009 7655
**** Acatistul Sfântului Sava de la Buzău - Sfânt Mucenic - (12 aprilie)
25 Nov 2009 8007
**** Acatistul Sfântului Pahomie de la Gledin - 14 Aprilie
25 Nov 2009 8603
**** Acatistul Sfintei Cuvioasei Muceniţe Tomaida - 14 Aprilie - Acatistul izbăvirii celor chinuiţi de îndreptăţirea de sine şi a celor ce doresc eliberarea de patimi
28 Apr 2010 8097
**** Acatistul Sfântului Vasile de la Poiana Mărului - Sfânt Cuvios (15 aprilie)
25 Nov 2009 9113
**** Acatistul Sfântului Ierarh Teotim I „Scitul” - 20 APRILIE
25 Nov 2009 8294
**** Acatistul Preacuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Macarie de la Saharna(13/26 mai)
28 Apr 2010 7050
**** Acatistul Sfinţilor Iorest şi Sava - Sfinţi Ierarhi Mitropoliţii Ardealului (24 aprilie)
25 Nov 2009 7465
**** Acatistul Sfintei Marii Muceniţe Irina - (5 Mai)
08 Dec 2009 8803
**** Acatistul Sfântului Simon Zilotul - 10 MAI
22 Feb 2010 9443
**** Acatistul Sfântului Amfilohie de la Poceaev - (12 mai)
22 Feb 2010 9113
**** Acatistul Sfântului Ioan Valahul Noul Mucenic (12 mai)
29 Apr 2010 10552
**** Acatistul Sfântului Ierarh Ignatie Brianceaninov(13 mai)
30 Apr 2010 8269
**** Acatistul Sfântului Părintelui nostru Pahomie cel Mare - (15 Mai)
12 Iul 2010 14323
**** Acatistul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeț(15 mai)
28 Iul 2010 7451
**** Acatistul Sfinților Împăraţi Constantin şi Elena(21 mai)
12 Iul 2010 9828
**** Acatistul Sfântului necunoscut de la Mănăstirea Neamț (24 mai 1986)(în timp de grea încercare sufletească)
12 Iul 2010 8659
**** Acatistul Sfântului Mucenic Ioan Rusul(27 Mai)
21 Iul 2010 7074
**** Acatistul Sfinților Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel(4 Iunie)
21 Iul 2010 5978
**** Acatistul Sfântului Părintelui nostru Visarion(6 iunie)
21 Iul 2010 9956
**** Acatistul Sfântului Luca al Crimeei, Făcătorul de minuni (Arhiepiscopul Luca Voino-Iasenetki)(11 iunie)
21 Iul 2010 13480
**** Acatistul Sfintei Muceniţe Achilina(13 Iunie)
21 Iul 2010 9780
**** Acatistul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava(2 iunie)
21 Iul 2010 7597
**** Acatistul Sfântului Ierarh Glicherie de la Slătioara Mărturisitorul (15/28 iunie)
28 Iul 2010 9821
**** Acatistul Sfinţilor Mucenici Manuil, Savel şi Ismail (17 IUNIE)
28 Iul 2010 7697
**** Acatistul Sf. Ierarh Ioan Maximovici făcătorul de minuni al vremurilor noastre(primul acatist)(19 iunie/2 iulie)
28 Iul 2010 10544
**** Acatistul Sfântului Cuvios Paisie cel Mare(19 iunie)
30 Iul 2010 6273
**** Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești(22 iunie)
29 Iul 2010 6907
**** Acatistul Sfintei Muceniţe Fevronia(pentru buna înţelegere între soţi)(13 Iunie)
28 Iul 2012 11576
**** Acatistul Sfântului GHERASIM KEFALONITUL - Izgonitorul demonilor (16 august și 20 octombrie)
30 Iul 2010 14393
**** Acatistul Sf. Ierarh Ioan Maximovici făcătorul de minuni al vremurilor noastre(al doilea acatist)(19 iunie/2 iulie)
30 Iul 2010 7977
**** Acatistul Sfântului împărat mucenic Nicolae, ţarul Rusiei(4 iulie)
01 Aug 2010 10164
**** Acatistul Sfinților Mucenici Cosma și Damian - doctorii cei fără de arginți(1iulie)
02 Aug 2010 7683
**** Acatistul Sfintei Chiriachi - Muceniţa - Purtătoare de biruinţă în nevoi şi necazuri grele - 7 (20) iulie
31 Iul 2010 11281
**** Acatistul Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt(2 iulie)
01 Aug 2010 5569
**** Acatistul Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuți(1 iulie)
07 Aug 2010 6997
**** Acatistul Sfinţilor Epictet preotul şi Astion monahul - Sfinţi Mucenici şi Doctori fără de arginţi!
07 Aug 2010 6317
**** Acatistul Sfintei Veronica, Sfântă Mironosiţă! (12 iulie)
24 Sep 2010 11520
**** Acatistul Sfintei Fericitei Eufrosina din Koliupanovo(16 iulie)
07 Aug 2010 7768
**** Acatistul Sfântului Nicodim Aghioritul(14 Iulie)
09 Aug 2010 10333
Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Eufimia(11iulie/16 septembrie)
08 Aug 2010 13671
**** Acatistul Sfintei Mironosiţe Maria-Magdalena (22 Iulie)
09 Aug 2010 8733
**** Acatistul Sfântului Prooroc Ilie(pentru secetă)(20 Iulie)
11 Aug 2010 9742
**** Acatistul Sfintei Marii Mucenițe Marina(17 iulie)
11 Aug 2010 11547
**** Acatistul Sfintelor Preacuvioaselor Maici Olimpiada - mângaierea celor ce poartă lăuntric Crucea vremilor de cumpănă şi Eupraxia (12 iulie)
06 Aug 2011 7062
**** Acatistul Sfântului Mucenic Emilian de la Durostor(18 iulie)
14 Aug 2010 8353
**** Acatistul Sfântului Gherman De Dumnezeu purtător şi făcător de minuni din Alaska - (9 august, 13 decembrie)
13 Aug 2010 9405
**** Acatistul Sintei Mucenițe Hristina(Cristina)(24 iulie)
16 Aug 2010 11474
**** Acatistul Sfintei Macrina(19 iulie)
22 Sep 2010 8393
**** Acatistul Noului Mucenic Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor
21 Aug 2010 6567
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Procopie (8 iulie)
23 Oct 2010 12088
****Acatistul Îngerului păzitor
27 Oct 2010 7797
**** Acatistul Sfântului Ciprian - Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina (I) - (2/15 octombrie)
27 Oct 2010 11943
**** Acatistul Sfântului Ciprian - Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina (II) - (2/15 octombrie)
27 Oct 2010 16467
**** Acatistul Părintelui nostru Iov, egumenul din Poceaev (28octombrie)
27 Oct 2010 12259
**** Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog(I)(12 Martie/12 octombrie)
29 Oct 2010 11956
**** Acatistul Preacuvioşilor Stareţi de la Optina(11 octombrie)
28 Oct 2010 7780
**** Acatistul Sfinţilor de la Mănăstirea Pecerska - (3/16 Decembrie)
28 Oct 2010 9848
**** Acatistul Sfinților Doctori fără de Arginți Cosma și Damian din Asia Mica(1 noiembrie)
29 Oct 2010 13601
**** Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog(II)(12martie/12octombrie)
01 Nov 2010 6193
**** Acatistul Sfântului Ioan cel Milostiv-Patriarhul Alexandriei (12/25 noiembrie)
03 Nov 2010 9328
**** Acatistul Cuviosului Părintelui nostru Stelian(Ocrotitorul pruncilor (copiilor))(26/9 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 14544
**** Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Ecaterina(Ocrotitoarea familiei și a femeilor cu grele nașteri precum și a pruncilor slabi și a persoanelor în vârstă)(24/7 noiembrie/decembrie)
06 Dec 2010 14475
**** Acatist către toţi Sfinţii care au strălucit în pământurile Apusului
01 Nov 2010 8183
**** Acatistul Sfinţilor Gurie, Samon şi Aviv(protectorii căsătoriei)(15/28 noiembrie)
03 Nov 2010 15036
**** Acatistul Cuviosului Ioanichie, Schimonahul din valea chiliilor(26 iulie)
04 Nov 2010 5758
****Acatistul Sfântului Daniil Sihastrul(18/31 decemrbie)
04 Nov 2010 7209
**** Acatistul Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului(339-397)(primul acatist)(7/20 decembrie)
31 Mar 2013 9919
**** Acatistul Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului(339-397)(al doilea acatist)(7/20 decembrie)
05 Nov 2010 7308
Acatistul Sfântului Teofan Zăvorâtul -10/23 ianuarie
19 Ian 2011 7867
****Acatistul Sfintei Muceniţe Sofia şi a celor trei fiice ale sale: Pistis (Credinţa), Elpis (Nădejdea), şi Agapis (Dragostea)
10 Iun 2011 15886
**** Acatistul Sf. Iona din Kiev
10 Iun 2011 8625
****Acatistul Tuturor Sfinţilor
18 Iun 2011 9086
****Acatistul tuturor sfinţilor români
18 Iun 2011 6132
****Acatistul Sfântului Ierarh Gligherie Mărturisitorul
28 Iun 2011 4701
**** Acatistul Sfântului Marelui Mucenic Pantelimon, tămăduitorul de boli (27 iulie/9 august)
08 Aug 2011 12959
**** Acatistul Sfinţilor Adrian şi Natalia- Sfinţi Mucenici - 26 august (8 septembrie)
07 Sep 2011 14362
*** Acatistul Sfintelor Femei iubitoare de Dumnezeu
28 Iul 2012 6262
Acatistul Sfântului Eftimie cel Mare (20 ianuarie)
28 Iul 2012 3744
**** Acatistul Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan(30 Ianuarie)
11 Feb 2014 12672
4. Acatistele unor icoane, minuni, locuri și obiec
Acatistul Maicii Domnului Pantanasa "Vindecatoarea de Cancer"
28 Oct 2010 13914
**** Acatistul icoanei Maicii Domnului „Prodromița”
06 Nov 2010 11168
**** Acatistul Maicii Domnului - La icoana Sporirea Minţii - (15/28 august)
28 Oct 2010 19671
Acatistul Înălţării Sfintei Cruci - 1 august
06 Nov 2010 11586
Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Kazan (8/21 iulie şi 22 octombrie/ 4 noiembrie)
31 Oct 2010 11906
Acatistul Sfintei Cruci – 14/27 septembrie
06 Nov 2010 11042
Acatistul Maicii Domnului - La icoana Plângătoare de la Boian-(25 septembrie/8 octombrie)
03 Nov 2010 10886
**** Acatistul Maicii Domnului „Potirul Nesecat” (Izbăvitoare de beţie)
17 Apr 2011 21033
**** Acatistul Sfântului Mormânt al Mântuitorului nostru Iisus Hristos
25 Sep 2010 9000
**** Acatistul icoanei Maicii Domnului "Bucurie neaşteptată"
27 Oct 2010 43534
****Acatistul Preasfintei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu în cinstea Icoanei : "Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră"
27 Oct 2010 17003
****Acatistul Maicii Domnului în cinstea icoanei Sale făcătoare de minuni de la Mănăstirea Vărzăreşti
27 Oct 2010 8834
****Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Hârbovăţ
27 Oct 2010 7016
**** Acatistul Maicii Domnului la Icoana de la Krasna
22 Oct 2010 8728
****Acatistul Icoanei Maicii Domnului "Potoleşte întristările noastre"
08 Dec 2010 11968
****Acatistul Maicii Domnului la Icoana cu şapte săgeţi
24 Dec 2010 15667
****Acatistul Maicii Domnului la icoana "Caută la smerenia"
25 Iun 2011 6426
5. Alte acatiste
**** Acatistul pentru cei adormiți
01 Apr 2011 10830
**** Acatistul pentru pruncii avortați
28 Oct 2010 9173
**** Acatistul Nunţii
28 Oct 2010 6608
****Acatist de pocăinţă pentru iertarea păcatelor
08 Apr 2011 12796
Paraclise și canoane
#### Canonul de pocăinţă către Mântuitorul nostru Iisus Hristos
19 Sep 2014 30547
#### Paraclisul Cuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Siluan Athonitul
25 Sep 2010 8585
#### Canon de pocăință către Domnul nostru Iisus Hristos pentru pruncii avortați
23 Mar 2011 17859
#### Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (Acest paraclis se citeşte la întristarea sufletului şi la vreme de nevoie)
23 Mar 2011 30319
#### Paraclisul Sfântului Efrem cel Nou - la vreme de mâhnire, de boală, de primejdie ori de grea suferinţă
21 Iul 2010 11013
#### Paraclisul Icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu
21 Iul 2010 11769
#### Paraclisul sau Canonul de mângâiere a Sfântului Grigorie Palama
12 Iul 2010 9370
#### Paraclisul sau Canonul Sfântului Ioan Rusul Nou făcător de minuni!(27 mai)
12 Iul 2010 8621
#### Paraclisul sau Canonul Sfântului Mare Mucenic Ioan Cel Nou de la Suceava(pentru vânzare bună)(2 iunie)
21 Iul 2010 7245
#### Paraclisul sau Canonul salvării sufletelor din iad de câtre cei șapte Sfinți Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Varahil, Evgudil, Uriil și Salatail
13 Aug 2010 12737
#### Paraclisul Prea Cuvioasei Maicii Noastre Parascheva(14/27octombrie)
25 Sep 2010 8247
#### Canon de rugăciune la vreme de necazuri
26 Sep 2010 13818
#### Canonul întâi de rugăciune al bolnavului
23 Mar 2011 10205
#### Canon de pocăință a celui căzut în desfrânare
26 Sep 2010 14515
#### Canon de pocăință a celui ce se află în temniță
26 Sep 2010 7174
#### Canon de rugăciune pentru mântuirea copiilor
26 Sep 2010 11865
#### Canon de rugăciune pentru copilul bolnav
23 Mar 2011 16712
#### Canon de rugăciune a copiilor
26 Sep 2010 7901
#### Paraclisul Sf. Ap. Andrei, Cel întâi chemat, Apostolul românilor
04 Nov 2010 11698
#### Canonul de rugăciune către îngerul păzitor al vieții omului
23 Mar 2011 10551
#### Al doilea paraclis către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu(la vreme de întristare sufletească şi la orice întâmplare grea)
23 Mar 2011 14122
#### Canonul al doilea de rugăciune al bolnavului
23 Mar 2011 7372
#### Canon de rugăciune către puterile cerești și către toți sfinții
10 Iun 2011 7816
Canon de rugăciune al Sfântului Ierarh Petru Movilă împotriva ereziei şi apostaziei şi pentru împăcarea Bisericii
12 Ian 2012 4351
####Canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanul
27 Feb 2012 12003
Rugăciuni
Rugaciune către Bunul Dumnezeu cu mijlocirea tuturor sfinţilor
07 Feb 2010 27976
Rugăciune către Cuviosul Moise Arapul pentru vindecarea de patima băuturii
20 Sep 2014 36676
Psalmul 50
07 Feb 2010 23648
Psalmul 90. O cântare de laudă a lui David
02 Mar 2012 12657
Rugaciune catre Sfantul Mucenic Trifon
07 Feb 2010 14647
+++ Rugăciune înainte de călătorie
02 Mar 2012 20818
+++ Rugăciunea înainte şi după masă
30 Sep 2012 37326
Rugăciunile începătoare
07 Feb 2010 22961
Rugăciune la năvălirea demonilor
08 Feb 2011 13613
Rugăciune înaintea începerii unei lucrări
07 Feb 2010 22692
Rugăciune în vremuri de nevoie
07 Feb 2010 21100
+++ Rugăciune pentru copilul bolnav
28 Mai 2011 13891
Rugăciune la început de an şcolar
07 Feb 2010 20081
Rugăciunea ultimilor Părinţi de la Optina
07 Feb 2010 15589
Rugăciunea de dimineaţă Sfântului Grigorie Palama
07 Feb 2010 15612
Rugăcunea de luni
07 Feb 2010 13194
Rugăciunea de marţi
07 Feb 2010 12111
Rugăciunea de miercuri
07 Feb 2010 13175
Rugăciunea de joi
07 Feb 2010 13060
Rugăciunea de vineri
07 Feb 2010 14388
Rugăciunea de sâmbătă
07 Feb 2010 14396
Rugăciunea de duminică
07 Feb 2010 14917
Nepătată,neîtinată,nestricată,fara prihana,curată fecioara,a lui Dumnezeu
27 Mar 2009 7956
Nepătată,neîtinată,nestricată,fara prihana,curată fecioară,a lui Dumnezeu
07 Feb 2010 11972
Rugăciune catre Mîntuitorul Hristos
07 Feb 2010 14732
Rugăciunea copiilor mici
07 Feb 2010 14175
Altă rugăciune a copiilor mici
07 Feb 2010 12864
Rugăciune la sfârşitul Sfintei Liturghii
07 Feb 2010 12282
Rugăciune pentru mântuire
07 Feb 2010 16479
Rucăciune a creştinilor ortodocşi pentru vremurile de acum
07 Feb 2010 11739
Rugaciunea Sfantului Filaret
07 Feb 2010 11181
Rugaciunea celui ferecat în temnita neputintelor vietii
07 Feb 2010 13198
Rugaciunile inainte de Dumnezeiasca Impartasire
07 Feb 2010 9118
Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos
27 Iun 2011 12530
Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos II
27 Iun 2011 11183
Rugaciune pentru împacare, întelegere si înmultirea dragostei
02 Mar 2012 14323
Rugaciune gasita în buzunarul unui soldat rus necunoscut cazut în timpul celui de-al doilea razboi mondial
07 Feb 2010 15211
Suspinarea în rugăciunea către Domnul a Ieroschimonahului Partenie din Kiev
07 Feb 2010 11331
Rugaciunea retinerii
22 Sep 2014 23449
Rugaciunea Maicii Domnului "Sporirea Mintii"
07 Feb 2010 18808
+++ Rugăciune la aprinderea candelei
23 Mar 2011 19765
Rugăciune către Prea Curata Stăpână!
07 Feb 2010 20407
Rugaciune pentru căsătorie
07 Feb 2010 37567
Rugăciunile naşterii
07 Feb 2010 19489
Rugăciunea de fiecare zi a Sfântului Ierarh Filaret al Moscovei
07 Feb 2010 16520
POMELNIC - atât pt monah cât şi pt mirean (rugăciune)
16 Sep 2012 19090
+++ Rugăciune la timp de boală I
21 Aug 2010 12858
Rugaciunea sotiei pentru sotul ei
07 Feb 2010 22847
+++ Rugăciunea copilului pentru părinți
28 Mai 2011 17310
+++ Rugăciunea părinților pentru copii I
28 Mai 2011 20299
+++ RUGĂCIUNE pentru ÎMPĂCAREA CELOR ÎNVRĂJBIȚI
08 Feb 2010 25715
+++ Rugăciunea tinerilor care vor să se căsătorească(care și-a găsit partenerul)
08 Feb 2010 15742
+++ Rugăciunea soților
08 Feb 2010 14854
+++ Rugăciune pentru căsătorie(pt cei care nu și-au găsit încă partenerul)
02 Mar 2012 35003
+++ Rugăciunea celor ce se căsătoresc(ce au data nunții deja stabilită)
07 Feb 2010 12624
+++ Rugăciunea soţilor care nu au copii
28 Mai 2011 18375
+++ Rugaciune pentru pruncul ce se afla in pantecele mamei
07 Feb 2010 19924
+++ Rugăciune pentru cei decedați
07 Feb 2010 17787
+++ Rugăciune pentru cei bolnavi
24 Iun 2011 23361
+++ Rugăciunea soțului pentru soția sa
10 Feb 2010 14434
+++ Rugăciunea părinților pentru căsătoria copilului
10 Feb 2010 18389
+++ Rugăciunea văduvei
10 Feb 2010 10293
+++ Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul care se rostește în Sfântul și Marele Post
10 Feb 2010 13296
+++ Plânsurile Sfântului Efrem Sirul(de luni până duminică)
14 Feb 2010 14775
+++ Rugăciune pentru bolnavul care nu poate dormi
26 Feb 2010 13518
+++ Rugăciune la moartea unuia din soți
10 Feb 2010 9891
+++ Rugăciunea părintelui la moartea fiului sau a fiicei
10 Feb 2010 10716
+++ Rugăciunea copiilor la moartea unuia din părinți
10 Feb 2010 10500
+++ Rugăciune la moartea unui prieten
10 Feb 2010 11310
+++ Rugăciune la timp de boală II
21 Aug 2010 12463
+++ Rugăciune care se citeste în fiecare post
10 Feb 2010 13273
+++ Rugăciunea învățăceilor
10 Feb 2010 12033
+++ Rugăciune către Îngerul Păzitor
27 Sep 2014 20904
+++ Rugăciunea copilului fricos
10 Feb 2010 13531
+++ Rugăciune pentru frați și surori
10 Feb 2010 16656
+++ Rugăciune când intri în biserică
20 Feb 2010 12172
+++ Rugăciune când intri în biserică (la icoana Mântuitorului)
20 Feb 2010 13695
+++ Rugăciune când intri în biserică (la icoana Maicii Domnului)
20 Feb 2010 14737
+++ Rugăciune la ieșirea din Biserică
20 Feb 2010 11845
+++ Rugăciunea către Sfântul cuvios Stelian, ocrotitorul copiilor și al mamelor
26 Feb 2010 22464
+++ Rugăciune pentru sfârșitul vieții
22 Feb 2010 17383
+++ Rugăciunea iconarului
22 Feb 2010 15415
+++ Rugăciune de dimineață scrisă de Părintele Arsenie Boca
18 Sep 2014 35921
+++ Rugăciune pentru citirea cu folos a Sfintei Scripturi
26 Feb 2010 15263
+++ Rugăciunea pentru copiii ce nu pot lesne învăța
02 Oct 2012 26211
+++ Rugăciunea către Sfântul Proroc Ilie, la vreme de secetă
26 Feb 2010 16075
+++ Rugăciunea celui slăbit de durerile dinţilor - către preaslăvitul mucenic Antipa
02 Mar 2010 21309
+++ Rugăciune la zi de naștere
12 Mar 2010 26471
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşi I
14 Sep 2012 55689
+++ Rugăciune puternică pentru momentele grele ale vieţii
08 Mai 2013 327748
+++ Rugăciune pentru iubirea şi dragostea familială
02 Mar 2012 13989
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşi II
13 Iul 2011 11509
+++ Rugăciune pentru ajutor în gospodărie
20 Aug 2010 20893
+++ Rugăciune pentru pierderi şi furt
21 Aug 2010 22672
+++ Rugăciune pentru cei ce s-au depărtat de la Dreapta Credinţă
21 Aug 2010 9743
+++ Rugăciune pentru naştere de fii
21 Aug 2010 10260
+++ Rugăciune la timp de boală III
21 Aug 2010 13172
+++ Rugăciune pentru căsătorie
21 Aug 2010 19334
+++ Rugăciune pentru cei din închisori
21 Aug 2010 15159
+++ Rugăciune pentru elevi de la școală
21 Aug 2010 35521
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşii noştri și ai Bisericii
13 Iul 2011 9707
+++ Rugăciune pentru prigonitori
21 Aug 2010 8612
+++ Rugăciune pentru izgonirea duhurilor necurate
22 Aug 2010 15296
+++ Rugăciunea celor care merg la judecată
22 Aug 2010 18891
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Nazareth
01 Sep 2010 8287
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Sfânta Peşteră a Naşterii Domnului
01 Sep 2010 8917
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Râul Iordan
01 Sep 2010 9625
+++ Rugăciuni către Domnul Iisus Hristos
27 Iun 2011 33553
+++ Rugăciune pentru părintele duhovnic
26 Sep 2010 14798
+++ Rugăciunea unui judecător
26 Sep 2010 10692
+++ Rugăciune pentru o moarte bună
24 Sep 2010 11808
+++ Rugăciunea celui întemnițat
25 Sep 2010 9694
+++ Rugăciunea celui ferecat în temnița neputințelor vieții
26 Sep 2010 8857
+++ Rugăciune la pierderea sarcinii cu voia sau fără de voie.
01 Dec 2010 14419
+++ Rugăciune pentru vederea păcatului propriu
26 Ian 2011 13182
+++Rugăciune la vreme de ispită
03 Oct 2011 14070
+++Rugăciune împotriva farmecelor şi bântuirii duhurilor rele
08 Feb 2011 20733
+++Rugăciune pentru cei nefericiţi
14 Feb 2011 14801
+++Rugăciune către Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu – La vreme de necaz şi de întristare
17 Feb 2011 29365
+++ Rugăciunea Sfântului Paisie Aghioritul pentru lume
01 Mar 2011 14923
+++ Rugăciune la începutul Postului Mare
07 Mar 2011 13656
+++Rugăciune înainte de spovedanie
15 Mar 2011 24785
+++ Rugăciunile Sfântului Ioan Gură de Aur (Chrysostom)
23 Mar 2011 10422
+++ Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare
23 Mar 2011 16862
+++ Rugăciunea Sfântului Ioan Damaschinul
23 Mar 2011 10331
+++ Rugăciune de laudă și mulțumire
23 Mar 2011 19515
+++ Trei rugăciuni care se citesc la începutul zilei
06 Apr 2011 18144
+++ Rugăciune către Sfântul mare Mucenic Pantelimon(vindecătorul de boli)
08 Aug 2011 16471
+++ Rugăciune pentru vindecarea celui bolnav
24 Iun 2011 20120
+++Rugăciune de pocăinţă
09 Apr 2011 14722
+++Rugăciune la întristări, spaimă, gânduri şi vise urâte care tulbură pe om
17 Apr 2011 22620
+++Rugăciune către Sfântul Duh
11 Iun 2011 14144
+++ Rugăciunea părinților pentru copii II
28 Mai 2011 18437
+++ Rugăciune pentru copilul căzut în păcat
28 Mai 2011 11816
+++ Rugăciune părințolor către Sfântul ocrotitor al copilului
28 Mai 2011 11859
+++ Rugăciunea părinților pentru luminarea minţii copilului
28 Mai 2011 24731
+++ Rugăciunea părinților pentru ajutor copilului la examen
28 Mai 2011 34788
+++ Rugăciunea părinților pentru copilul nou-născut
28 Mai 2011 12834
+++ Rugăciunile nașilor pentru finii de cununie
28 Mai 2011 8379
+++ Rugăciunea naşilor pentru finul de Botez
28 Mai 2011 16513
+++ Rugăciune pentru copilul înfiat
28 Mai 2011 8360
+++ Rugăciune pentru copiii orfani
28 Mai 2011 8765
+++ Rugăciunea părinților pentru copiii care se află în călătorie
28 Mai 2011 10962
+++Rugăciune de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu
11 Iun 2011 13373
+++Rugăciune către Sfânta Treime
15 Iun 2011 11698
+++Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos (III)
27 Iun 2011 13720
+++Rugăciune pentru omul bolnav
22 Iul 2012 10483
+++Rugăciune pentru o inimă deznădăjduită
25 Iun 2011 11620
+++Rugăciune la revărsatul zorilor (A fericitului Sofronie de la Esex)
26 Iun 2011 9203
Rugăciunea Sfântului Siluan Athonitul pentru lume
24 Sep 2011 8460
+++Rugăciunea femeii însărcinate
22 Iul 2012 27495
Rugăciune pentru casă şi bunăstarea familiei
22 Iul 2012 31547
Rugăciunile Înaintea Sfintei Împărtăşanii
22 Iul 2012 5252
+++Rugăciunea bolnavului înainte de operație
22 Iul 2012 5441
+++ Rugăciunea ortodocşilor pentru un ales al lui Dumnezeu
13 Aug 2012 3583
+++ Rugăciunea pentru neam
13 Aug 2012 4389
 
Calendar


 
 

Ultimile articole
 Descarcă în formatul preferat.
    

 
 

 
Православие.Ru  Filme Ortodoxe
Logos.md  Frumoasa.md
Teologie.net  Teologie.md
Biblioteca ortodoxa digitala VIOSTIL  Personalitati basarabene
Biserica Ortodoxa din Moldova