Biblioteca ortodoxă

 
1. Acatiste închinate persoanelor Sfintei Treimi
**** Acatistul Sfintei Treimi(24 mai)
01 Oct 2011 17624
**** Acatist de mulțumire - Slavă lui Dumnezeu pentru toate
22 Sep 2010 21052
**** Acatistul Naşterii Domnului (25 Decembrie/ 7 ianuarie)
19 Sep 2010 12136
**** Acatistul Botezului Domnului (6/19 Ianuarie)
15 Iun 2012 10133
**** Acatistul Întâmpinării Domnului (2/15 februarie)
15 Iun 2012 14349
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos liniștitorul sufletelor noastre
20 Sep 2010 23114
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos - Calea, Adevărul şi Viaţa
15 Iun 2012 11068
**** Acatistul Darurilor Sfinte şi Tămăduirilor de Boli al Domnului Iisus Hristos
15 Iun 2012 15972
**** Acatistul Sfintei Învieri a Domnului
15 Iun 2012 9009
**** Acatist către Dumnezeu Fiul pentru izbăvire de necazuri
15 Iun 2012 17312
**** Acatist către Dumnezeu Fiul pentru izbăvire de boală
15 Iun 2012 12660
**** Acatist de mulţumire către Domnul Iisus Hristos
15 Iun 2012 20826
**** Acatistul către Atotputernicul Dumnezeu, la vreme de necaz sau de ispită
15 Iun 2012 43446
**** Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos
25 Sep 2014 27733
****Acatistul Pogorârea Sfântului Duh (II)
15 Iun 2012 8619
****Acatist de mulţumire Lui Dumnezeu Tatăl
27 Oct 2010 19470
****Acatistul Binecuvântărilor Cereşti al Domnului Iisus Hristos
10 Feb 2012 11808
****Acatistul Sfintei Lumini Cereşti a Domnului Iisus Hristos
14 Iun 2012 15192
****Acatistul Protecţiei Sfinte a Domnului Iisus Hristos
14 Iun 2012 13158
****Acatistul Pogorârea Sfântului Duh (I)
21 Iun 2013 15366
****Acatist pentru izbăvirea de boală către preadulcele Iisus, doctorul sufletelor şi a trupurilor noastre
14 Iun 2012 11593
****Acatistul Intrării Domnului în Ierusalim
01 Oct 2011 9271
****Acatistul Înălţării Domnului
12 Iun 2013 5715
2. Acatiste închinate Maicii Domnului
**** Acatistul Maicii Domnului - Bucuria tuturor celor necăjiţi
29 Oct 2010 17433
Acatistul Adormirii Maicii Domnului - (15/28 august)
21 Aug 2012 18096
**** Acatistul Maicii Domnului Pentru împăcarea celor învrăjbiţi 13 August
20 Sep 2010 18960
**** Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului(1/14 octombrie)
27 Oct 2010 21160
**** Acatistul Intrării în Biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie / 4 decembrie)
03 Nov 2010 14693
**** Acatistul Buneivestiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria - 25 martie
20 Sep 2010 13001
**** Acatistul Maicii Domnului, Arătătoarea Căii
15 Oct 2010 16560
**** Acatistul Maicii Domnului - povățuitoarea copiilor
25 Sep 2010 11268
**** Acatistul de Laudă Sfântă al Maicii Domnului
05 Oct 2010 12478
****Acatistul Izvorului Tămăduirilor Născătoarei de Dumnezeu
22 Oct 2010 11966
**** Acatistul Maicii Domnului Umilenia(Floarea Smereniei)
24 Oct 2010 14864
****Acatistul Maicii Domnului "Grabnică ascultătoare"
27 Oct 2010 17588
****Imnul Acatist al Maicii Domnului - la Rugul Aprins
22 Dec 2010 20082
**** Acatistul Maicii Domnului, Apărătoarea noastră în ziua înfricoșătoare a Judecății de Apoi
25 Oct 2014 8529
**** Acatistul naşterii Maicii Domnului - (8/21 septembrie)
21 Sep 2011 13632
3. Acatiste închinate Sfinților și Sfintelor
Acatistul Sfintei Fericitei Maicii Matroana(19 aprilie)
20 Nov 2009 20053
**** Acatistul şi viaţa Sfintei Cuvioasei Xenia(24 ianuarie)ajutătoare la nevoinţe băneşti
19 Apr 2011 19827
Acatistul şi viaţa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă (6 mai)
25 Iun 2009 12408
Acatistul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel
11 Iul 2009 12347
Acatistul Sfintilor Mucenici si Doctori fara de arginti Epictet preotul si Astion Monahul
22 Aug 2009 8118
Acatistul Sfintei împărătese Olga
26 Aug 2009 14101
Acatistul Binecredinciosului Voievod al Moldovei Ştefan cel Mare şi Sfânt - 2 IULIE
26 Aug 2009 7453
Acatistul Cuviosului Părintelui nostrum Paisie Aghioritul - 12 iulie
26 Aug 2009 8881
Acatistul Sfinţilor Brâncoveni - (16 august)
26 Aug 2009 7744
Acatistul Sfântului Ioan Iacob Hozevitul 5 august
27 Aug 2009 14676
Acatistul schimbării la faţă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos 6 august
27 Aug 2009 12786
Acatistul Sfintei Teodora de la Sihla - Sfanta Cuvioasa - (7 august)
15 Sep 2010 12381
Acatistul Cuviosului Moise Ungurul - (26 iulie / 8 august) (pt ajutor în patima desfrânării şi în toată lupta cu trupul)
27 Aug 2009 18172
Acatistul Sfântului Fanurie – 27 AUGUST
05 Apr 2011 11306
Acatistul Sfântului Cuviosului Moise Etiopianul - (28 august)
28 Aug 2009 9480
Acatistul Sfântului Alexandru, Patriarhul Constantinopolului - (30 august)
28 Aug 2009 9836
Acatistul Sfântului Ierarh Varlaam - (30 august)
28 Aug 2009 9103
Acatistul Sfântului Alexandru din Svir - - Sfânt Cuvios Părinte ! - (30 august)
28 Aug 2009 10933
Acatistul Sfântului Arhanghel Mihail - (6/19 septembrie, 8/21 noiembrie)
16 Sep 2009 15653
Acatistul Sfinţilor Ioachim şi Ana – 9/22 septembrie
16 Sep 2009 14714
Acatistul Sfântului Onufrie de la Verona - (9/22 septembrie)
16 Sep 2009 10747
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Nichita Gotul(15 septembrie)
28 Aug 2009 8676
Acatistul Sfântului Teodosie de la Brazi - (22 septembrie)
28 Aug 2009 8389
Acatistul Sfântului Siluan Athonitul - (24 septembrie)
28 Aug 2009 8346
Acatistul Sfintei Tecla - Cea întocmai cu Apostolii - (24 septembrie/ 7 octombrie)
16 Sep 2009 8398
Acatistul Sfântului Sergie de Radonej - Sfânt Preacuvios! - (25 septembrie/ 8 octombrie)
16 Sep 2009 8497
Acatistul Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan - (26 Septembrie/ 9 octombrie)
16 Sep 2009 9017
Acatistul Sfântului Antim Ivireanul- (27 septembrie)/ 10 octombrie
16 Sep 2009 8324
**** Acatistul Sfântului Apostol Toma - (6/19 octombrie)
28 Oct 2010 10068
**** Acatistul Cuviosului Ambrozie de la Optina(10/23 octombrie)
28 Oct 2010 9133
**** Acatistul Cuvioasei maicii nostre Parascheva (14/28 octombrie)
07 Nov 2010 8858
**** Acatistul Sfinților Mărturisitori Visarion, Sofronie și al Mucenicului Oprea (21/3 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 7671
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir - (26/8 octombrie/noiembrie)
27 Oct 2010 9207
**** Acatistul Prea Cuviosului Părintelui nostru Dimitrie din Basarabi(27/9 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 8003
**** Acatistul Sfântului Teofil - Sfânt nebun pentru Hristos(28/10 octombrie/noiembrie)
03 Nov 2010 11660
**** Acatistul Sfinților Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel - apărători și mărturisitori ai Ortodoxiei pe pământul transilvan(21/3 octombrie/noiembrie)
30 Oct 2010 9189
**** Acatistul Sfântului Mucenic Nestor care a pătimit(27/9 octombrie/noiembrie)
03 Nov 2010 8934
**** Acatistul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil(8/21 Noiembrie)
30 Oct 2010 12782
**** Acatistul Sfântului Arhanghel Rafail 8/21 Noiembrie
29 Oct 2010 10998
**** Acatistul Sfântului Nectarie de Eghina(Taumaturghul) Noul făcător de minuni - pentru boli (primul acatist)(Vindecătorul de cancer)(9/22 noiembrie)
17 Apr 2011 15289
**** Acatistul Sfântului Nectarie de Eghina(Taumaturghul) Noul făcător de minuni - pentru boli (al doilea acatist)(Vindecătorul de cancer)(9/22 noiembrie)
17 Apr 2011 27430
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina (11/24 noiembrie)
30 Nov 2010 15947
Acatistul Sfantului Teodor Studitul (11/24 Noiembrie)
29 Oct 2010 9964
**** Acatistul Sfântului Ioan Gură de Aur (13/26 Noiembrie)
28 Oct 2010 11949
**** Acatistul Sfântului Grigorie Palama Arhiepiscopul Tesalonicului(14/27 noiembrie)
30 Oct 2010 8796
**** Acatistul Sfântului Paisie Velicikovski (15/28 noiembrie)
31 Oct 2010 9447
**** Acatistul Cuviosului Parintelui nostru Grigorie Decapolitul (20 noiembrie/3 decembrie)
28 Oct 2010 9783
**** Acatistul Sfântului Antonie de la Iezeru Vâlcea (23/6 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 12908
**** Acatistul Sfântului Clement Episcopul Romei (24/7 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 9114
**** Acatistul Sfântului Mercurie - Sfânt Mare Mucenic(25/8 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 10231
**** Acatistul Sfântului Grigorie Sinaitul(27/10 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 10160
**** Acatistul Sfântului Mucenic Iacov Persul (27/10 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 9367
**** Acatistul Preacuviosului Arsenie Boca(Protector al familiei) (28/11 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 57634
**** Acatistul Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat(30/13 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 13875
**** Acatistul Preacuviosului Părinte Porfirie - noul făcător de minuni(2/15 decembrie)
05 Nov 2010 10804
Acatistul Sfântului Gheorghe de la Cernica - Sfânt Cuvios (3 decembrie)
16 Dec 2010 10576
Acatistul Sfintei Varvara (4/17 decembrie)
05 Nov 2010 8896
Acatistul Sfântului Sava cel Sfinţit- Sfânt Cuvios Părinte - (5/18 Decembrie)
05 Nov 2010 14059
**** Acatistul Sfântului Nicolae - Ierarh al Mirelor Lichiei(marele făcător de minuni)(6/19 decembrie)
15 Dec 2010 33525
**** Acatistul Sfintei Filofteia - Sfântă Muceniţă (7/20 decembrie)
19 Dec 2010 15274
**** Acatistul Sfântului Ierarh Spiridon(mare făcător de minuni)(12/25 decembrie)
05 Nov 2010 32502
Acatistul Sfântului Elefterie – 15/28 Decembrie
19 Sep 2009 9365
Acatistul Sfântului Prooroc Daniil 17 Decembrie
19 Sep 2009 11473
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Sebastian (18/31 Decembrie)
19 Sep 2009 10372
Acatistul Sfântului Mucenic şi Ierarh Modest (18/31 Decembrie) Acest sfânt este grabnic ajutător pentru animalele bolnave din gospodărie
19 Sep 2009 8836
Acatistul Sfântului Bonifatie (19 decembrie/ 1 ianuarie) Acest sfânt este grabnic ajutător pentru animalele bolnave din gospodărie
19 Sep 2009 10376
Acatistul Sfântului Ignatie Teoforul - (20 Decembrie/ 2 ianuarie)
19 Sep 2009 9876
Acatistul Sfântului Ioan de Kronstadt - 20 Decembrie/ 2 ianuarie
21 Sep 2009 10369
Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Anastasia Romana
09 Nov 2010 13630
Acatistul Sfântului Ierarh Nifon al Constanţianei - 23 Decembrie
21 Sep 2009 14618
Acatistul Sfintei Eugenia - Sfântă Muceniţă - ( 24 Decembrie)
05 Nov 2010 10976
Acatistul Sfântului Nicodim cel Sfinţit de la Tismana - Preacuvios părinte! Arhimandritul Lavrei Sfintei Mănăstiri Tismana din Oltenia (26 decembrie)
21 Sep 2009 7317
**** Acatistul Sfântului Ştefan - - Sfânt Arhidiacon (27 decembrie)
22 Oct 2010 11665
Acatistul Sfinţilor 14 000 de prunci ucişi de Irod - (29 Decembrie)
21 Sep 2009 14508
Acatistul Sfintei Anisia - (30 decembrie)
23 Sep 2009 10509
**** Acatistul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare (1/14 Ianuarie)
22 Sep 2010 12556
Acatistul Sfântului Serafim de Sarov, mare făcător de minuni 2/15 Ianuarie
02 Mai 2011 12449
**** Acatistul Sfintei Iuliana din Lazarevo, ocrotitoarea celor căsătoriţi 2/15 Ianuarie
29 Mar 2012 10676
Acatistul Sfântului Efrem Cel Nou (prăznuit în 3 ian. ziua aflării moaştelor şi ziua de 5 mai ziua săvârşirii)
23 Sep 2009 17112
**** Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului - 7/20 Ianuarie
24 Sep 2010 13863
Acatistul Sfântului Antipa de la Calapodeşti - 10/23 Ianuarie
29 Sep 2009 9803
Acatistul Sfintei Muceniţe Tatiana - 12/25 Ianuarie
24 Ian 2011 10941
Acatistul Sfintei Nina - 14/27 Ianuarie
24 Ian 2011 11646
Acatistul Sfântului Antonie cel Mare - 17/30 Ianuarie
29 Sep 2009 15426
Acatistul Sfântului Atanasie al Alexandriei (cel Mare) - 18/31 Ianuarie
30 Sep 2009 14795
Acatistul Sfântului Macarie Egipteanul - (19 Ianuarie)
10 Oct 2009 8797
Acatistul Sfântului Marcu Mărturisitorul Episcopul Efesului - 19 Ianuarie
29 Sep 2009 7657
Acatistul Sfântului Lavrentie - 20 Ianuarie
10 Oct 2009 8870
Acatistul Sfântului Maxim Mărturisitorul – 21 Ianuarie
10 Oct 2009 8165
Acatistul Sfântului Mucenic Clement - 23 Ianuarie
03 Nov 2010 9319
Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Teologul - 25 Ianuarie
10 Oct 2009 9463
Acatistul Sfântului Mucenic Trifon - 1 februarie
17 Oct 2009 9118
AcatistulSfântului Fotie Mărturisitorul Patriarhul Constantinopolului - 6 Februarie
17 Oct 2009 8451
Acatistul Sfântului Partenie din Lampsakos, Ocrotitor al bolnavilor de cancer şi tămăduitor al tuturor bolilor - (7 FEBRUARIE)
28 Apr 2010 17777
- Acatistul Sfinţilor Teodor Tiron şi Teodor Stratilat (8 şi 17 februarie) pt diferitele necazuri şi mai ales ajută foarte mult pentru reuşiri la învăţătură şi la examene.
27 Oct 2009 14463
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Haralambie(10 februarie)
22 Sep 2010 9368
Acatistul Sfantului Mucenic Vlasie - ocrotitorul animalelor domestic - (11 februarie)
07 Nov 2009 19304
**** Acatistul Sfântului Ioan Casian - (29 februarie)
24 Sep 2010 11212
**** Acatistul Sfinţilor 40 Mucenici - 9 martie
24 Sep 2010 8938
Acatistul Sfântului Benedict de Nursia - 14 martie
06 Nov 2009 9853
Acatistul Sfântului Alexie - 17 martie
06 Nov 2009 8083
Acatistul Sfântului Arhanghel Gavriil - Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil - (26 martie, 13 iulie, 8 noiembrie)
07 Nov 2009 13404
Acatistul Sfântului Diodoh al Foticeii - 29 martie
12 Nov 2009 7812
Acatistul Sfantului Ioan Bogoslovul
09 Nov 2009 8494
Acatistul Sfintei Maria Egipteanca Sfântă Preacuvioasă Maică! (1 aprilie)
11 Nov 2009 7930
**** Acatistul Sfintei Teodora din Tesalonic - 5 APRILIE
25 Sep 2010 8020
Acatistul Sfântului Caliopie - Sfânt Mucenic - 7 aprilie
11 Nov 2009 7399
Acatistul Sfântului Calinic de la Cernica - 11 APRILIE
12 Nov 2009 7482
Acatistul Sfântului Sava Gotul (de la Buzău) - 12 aprilie
12 Nov 2009 7929
**** Acatistul Sfântului Sava de la Buzău - Sfânt Mucenic - (12 aprilie)
25 Nov 2009 8202
**** Acatistul Sfântului Pahomie de la Gledin - 14 Aprilie
25 Nov 2009 8890
**** Acatistul Sfintei Cuvioasei Muceniţe Tomaida - 14 Aprilie - Acatistul izbăvirii celor chinuiţi de îndreptăţirea de sine şi a celor ce doresc eliberarea de patimi
28 Apr 2010 8341
**** Acatistul Sfântului Vasile de la Poiana Mărului - Sfânt Cuvios (15 aprilie)
25 Nov 2009 9438
**** Acatistul Sfântului Ierarh Teotim I „Scitul” - 20 APRILIE
25 Nov 2009 8600
**** Acatistul Preacuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Macarie de la Saharna(13/26 mai)
28 Apr 2010 7239
**** Acatistul Sfinţilor Iorest şi Sava - Sfinţi Ierarhi Mitropoliţii Ardealului (24 aprilie)
25 Nov 2009 7780
**** Acatistul Sfintei Marii Muceniţe Irina - (5 Mai)
08 Dec 2009 9068
**** Acatistul Sfântului Simon Zilotul - 10 MAI
22 Feb 2010 9760
**** Acatistul Sfântului Amfilohie de la Poceaev - (12 mai)
22 Feb 2010 9396
**** Acatistul Sfântului Ioan Valahul Noul Mucenic (12 mai)
29 Apr 2010 10972
**** Acatistul Sfântului Ierarh Ignatie Brianceaninov(13 mai)
30 Apr 2010 8553
**** Acatistul Sfântului Părintelui nostru Pahomie cel Mare - (15 Mai)
12 Iul 2010 14995
**** Acatistul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeț(15 mai)
28 Iul 2010 7708
**** Acatistul Sfinților Împăraţi Constantin şi Elena(21 mai)
12 Iul 2010 10170
**** Acatistul Sfântului necunoscut de la Mănăstirea Neamț (24 mai 1986)(în timp de grea încercare sufletească)
12 Iul 2010 8974
**** Acatistul Sfântului Mucenic Ioan Rusul(27 Mai)
21 Iul 2010 7358
**** Acatistul Sfinților Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel(4 Iunie)
21 Iul 2010 6168
**** Acatistul Sfântului Părintelui nostru Visarion(6 iunie)
21 Iul 2010 10322
**** Acatistul Sfântului Luca al Crimeei, Făcătorul de minuni (Arhiepiscopul Luca Voino-Iasenetki)(11 iunie)
21 Iul 2010 14078
**** Acatistul Sfintei Muceniţe Achilina(13 Iunie)
21 Iul 2010 10109
**** Acatistul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava(2 iunie)
21 Iul 2010 7991
**** Acatistul Sfântului Ierarh Glicherie de la Slătioara Mărturisitorul (15/28 iunie)
28 Iul 2010 10216
**** Acatistul Sfinţilor Mucenici Manuil, Savel şi Ismail (17 IUNIE)
28 Iul 2010 7922
**** Acatistul Sf. Ierarh Ioan Maximovici făcătorul de minuni al vremurilor noastre(primul acatist)(19 iunie/2 iulie)
28 Iul 2010 10921
**** Acatistul Sfântului Cuvios Paisie cel Mare(19 iunie)
30 Iul 2010 6561
**** Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești(22 iunie)
29 Iul 2010 7127
**** Acatistul Sfintei Muceniţe Fevronia(pentru buna înţelegere între soţi)(13 Iunie)
28 Iul 2012 12271
**** Acatistul Sfântului GHERASIM KEFALONITUL - Izgonitorul demonilor (16 august și 20 octombrie)
30 Iul 2010 15561
**** Acatistul Sf. Ierarh Ioan Maximovici făcătorul de minuni al vremurilor noastre(al doilea acatist)(19 iunie/2 iulie)
30 Iul 2010 8262
**** Acatistul Sfântului împărat mucenic Nicolae, ţarul Rusiei(4 iulie)
01 Aug 2010 10611
**** Acatistul Sfinților Mucenici Cosma și Damian - doctorii cei fără de arginți(1iulie)
02 Aug 2010 7909
**** Acatistul Sfintei Chiriachi - Muceniţa - Purtătoare de biruinţă în nevoi şi necazuri grele - 7 (20) iulie
31 Iul 2010 11706
**** Acatistul Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt(2 iulie)
01 Aug 2010 5775
**** Acatistul Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuți(1 iulie)
07 Aug 2010 7266
**** Acatistul Sfinţilor Epictet preotul şi Astion monahul - Sfinţi Mucenici şi Doctori fără de arginţi!
07 Aug 2010 6508
**** Acatistul Sfintei Veronica, Sfântă Mironosiţă! (12 iulie)
24 Sep 2010 12033
**** Acatistul Sfintei Fericitei Eufrosina din Koliupanovo(16 iulie)
07 Aug 2010 8057
**** Acatistul Sfântului Nicodim Aghioritul(14 Iulie)
09 Aug 2010 10694
Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Eufimia(11iulie/16 septembrie)
08 Aug 2010 14192
**** Acatistul Sfintei Mironosiţe Maria-Magdalena (22 Iulie)
09 Aug 2010 9173
**** Acatistul Sfântului Prooroc Ilie(pentru secetă)(20 Iulie)
11 Aug 2010 10106
**** Acatistul Sfintei Marii Mucenițe Marina(17 iulie)
11 Aug 2010 11928
**** Acatistul Sfintelor Preacuvioaselor Maici Olimpiada - mângaierea celor ce poartă lăuntric Crucea vremilor de cumpănă şi Eupraxia (12 iulie)
06 Aug 2011 7360
**** Acatistul Sfântului Mucenic Emilian de la Durostor(18 iulie)
14 Aug 2010 8684
**** Acatistul Sfântului Gherman De Dumnezeu purtător şi făcător de minuni din Alaska - (9 august, 13 decembrie)
13 Aug 2010 9788
**** Acatistul Sintei Mucenițe Hristina(Cristina)(24 iulie)
16 Aug 2010 11916
**** Acatistul Sfintei Macrina(19 iulie)
22 Sep 2010 8765
**** Acatistul Noului Mucenic Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor
21 Aug 2010 6812
**** Acatistul Sfântului Mare Mucenic Procopie (8 iulie)
23 Oct 2010 12875
****Acatistul Îngerului păzitor
27 Oct 2010 8097
**** Acatistul Sfântului Ciprian - Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina (I) - (2/15 octombrie)
27 Oct 2010 12560
**** Acatistul Sfântului Ciprian - Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina (II) - (2/15 octombrie)
27 Oct 2010 17217
**** Acatistul Părintelui nostru Iov, egumenul din Poceaev (28octombrie)
27 Oct 2010 12789
**** Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog(I)(12 Martie/12 octombrie)
29 Oct 2010 12355
**** Acatistul Preacuvioşilor Stareţi de la Optina(11 octombrie)
28 Oct 2010 8144
**** Acatistul Sfinţilor de la Mănăstirea Pecerska - (3/16 Decembrie)
28 Oct 2010 10165
**** Acatistul Sfinților Doctori fără de Arginți Cosma și Damian din Asia Mica(1 noiembrie)
29 Oct 2010 14109
**** Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog(II)(12martie/12octombrie)
01 Nov 2010 6417
**** Acatistul Sfântului Ioan cel Milostiv-Patriarhul Alexandriei (12/25 noiembrie)
03 Nov 2010 9668
**** Acatistul Cuviosului Părintelui nostru Stelian(Ocrotitorul pruncilor (copiilor))(26/9 noiembrie/decembrie)
03 Nov 2010 15082
**** Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Ecaterina(Ocrotitoarea familiei și a femeilor cu grele nașteri precum și a pruncilor slabi și a persoanelor în vârstă)(24/7 noiembrie/decembrie)
06 Dec 2010 15240
**** Acatist către toţi Sfinţii care au strălucit în pământurile Apusului
01 Nov 2010 8514
**** Acatistul Sfinţilor Gurie, Samon şi Aviv(protectorii căsătoriei)(15/28 noiembrie)
03 Nov 2010 15618
**** Acatistul Cuviosului Ioanichie, Schimonahul din valea chiliilor(26 iulie)
04 Nov 2010 5957
****Acatistul Sfântului Daniil Sihastrul(18/31 decemrbie)
04 Nov 2010 7454
**** Acatistul Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului(339-397)(primul acatist)(7/20 decembrie)
31 Mar 2013 10360
**** Acatistul Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului(339-397)(al doilea acatist)(7/20 decembrie)
05 Nov 2010 7577
Acatistul Sfântului Teofan Zăvorâtul -10/23 ianuarie
19 Ian 2011 8147
****Acatistul Sfintei Muceniţe Sofia şi a celor trei fiice ale sale: Pistis (Credinţa), Elpis (Nădejdea), şi Agapis (Dragostea)
10 Iun 2011 16691
**** Acatistul Sf. Iona din Kiev
10 Iun 2011 9033
****Acatistul Tuturor Sfinţilor
18 Iun 2011 9479
****Acatistul tuturor sfinţilor români
18 Iun 2011 6400
****Acatistul Sfântului Ierarh Gligherie Mărturisitorul
28 Iun 2011 4894
**** Acatistul Sfântului Marelui Mucenic Pantelimon, tămăduitorul de boli (27 iulie/9 august)
08 Aug 2011 13392
**** Acatistul Sfinţilor Adrian şi Natalia- Sfinţi Mucenici - 26 august (8 septembrie)
07 Sep 2011 14921
*** Acatistul Sfintelor Femei iubitoare de Dumnezeu
28 Iul 2012 6824
Acatistul Sfântului Eftimie cel Mare (20 ianuarie)
28 Iul 2012 3926
**** Acatistul Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan(30 Ianuarie)
11 Feb 2014 13077
4. Acatistele unor icoane, minuni, locuri și obiec
Acatistul Maicii Domnului Pantanasa "Vindecatoarea de Cancer"
28 Oct 2010 14341
**** Acatistul icoanei Maicii Domnului „Prodromița”
06 Nov 2010 11642
**** Acatistul Maicii Domnului - La icoana Sporirea Minţii - (15/28 august)
28 Oct 2010 20694
Acatistul Înălţării Sfintei Cruci - 1 august
06 Nov 2010 11970
Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Kazan (8/21 iulie şi 22 octombrie/ 4 noiembrie)
31 Oct 2010 12540
Acatistul Sfintei Cruci – 14/27 septembrie
06 Nov 2010 11399
Acatistul Maicii Domnului - La icoana Plângătoare de la Boian-(25 septembrie/8 octombrie)
03 Nov 2010 11299
**** Acatistul Maicii Domnului „Potirul Nesecat” (Izbăvitoare de beţie)
17 Apr 2011 22404
**** Acatistul Sfântului Mormânt al Mântuitorului nostru Iisus Hristos
25 Sep 2010 9432
**** Acatistul icoanei Maicii Domnului "Bucurie neaşteptată"
27 Oct 2010 48335
****Acatistul Preasfintei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu în cinstea Icoanei : "Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră"
27 Oct 2010 18116
****Acatistul Maicii Domnului în cinstea icoanei Sale făcătoare de minuni de la Mănăstirea Vărzăreşti
27 Oct 2010 9348
****Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Hârbovăţ
27 Oct 2010 7408
**** Acatistul Maicii Domnului la Icoana de la Krasna
22 Oct 2010 9118
****Acatistul Icoanei Maicii Domnului "Potoleşte întristările noastre"
08 Dec 2010 12896
****Acatistul Maicii Domnului la Icoana cu şapte săgeţi
24 Dec 2010 17004
****Acatistul Maicii Domnului la icoana "Caută la smerenia"
25 Iun 2011 6974
5. Alte acatiste
**** Acatistul pentru cei adormiți
01 Apr 2011 11164
**** Acatistul pentru pruncii avortați
28 Oct 2010 9472
**** Acatistul Nunţii
28 Oct 2010 6955
****Acatist de pocăinţă pentru iertarea păcatelor
08 Apr 2011 13589
Paraclise și canoane
#### Canonul de pocăinţă către Mântuitorul nostru Iisus Hristos
19 Sep 2014 32347
#### Paraclisul Cuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Siluan Athonitul
25 Sep 2010 8862
#### Canon de pocăință către Domnul nostru Iisus Hristos pentru pruncii avortați
23 Mar 2011 18636
#### Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (Acest paraclis se citeşte la întristarea sufletului şi la vreme de nevoie)
23 Mar 2011 32333
#### Paraclisul Sfântului Efrem cel Nou - la vreme de mâhnire, de boală, de primejdie ori de grea suferinţă
21 Iul 2010 11427
#### Paraclisul Icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu
21 Iul 2010 12078
#### Paraclisul sau Canonul de mângâiere a Sfântului Grigorie Palama
12 Iul 2010 9736
#### Paraclisul sau Canonul Sfântului Ioan Rusul Nou făcător de minuni!(27 mai)
12 Iul 2010 9004
#### Paraclisul sau Canonul Sfântului Mare Mucenic Ioan Cel Nou de la Suceava(pentru vânzare bună)(2 iunie)
21 Iul 2010 7553
#### Paraclisul sau Canonul salvării sufletelor din iad de câtre cei șapte Sfinți Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Varahil, Evgudil, Uriil și Salatail
13 Aug 2010 13455
#### Paraclisul Prea Cuvioasei Maicii Noastre Parascheva(14/27octombrie)
25 Sep 2010 8635
#### Canon de rugăciune la vreme de necazuri
26 Sep 2010 14439
#### Canonul întâi de rugăciune al bolnavului
23 Mar 2011 10567
#### Canon de pocăință a celui căzut în desfrânare
26 Sep 2010 15103
#### Canon de pocăință a celui ce se află în temniță
26 Sep 2010 7494
#### Canon de rugăciune pentru mântuirea copiilor
26 Sep 2010 12453
#### Canon de rugăciune pentru copilul bolnav
23 Mar 2011 18169
#### Canon de rugăciune a copiilor
26 Sep 2010 8277
#### Paraclisul Sf. Ap. Andrei, Cel întâi chemat, Apostolul românilor
04 Nov 2010 12584
#### Canonul de rugăciune către îngerul păzitor al vieții omului
23 Mar 2011 11101
#### Al doilea paraclis către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu(la vreme de întristare sufletească şi la orice întâmplare grea)
23 Mar 2011 14667
#### Canonul al doilea de rugăciune al bolnavului
23 Mar 2011 7650
#### Canon de rugăciune către puterile cerești și către toți sfinții
10 Iun 2011 8176
Canon de rugăciune al Sfântului Ierarh Petru Movilă împotriva ereziei şi apostaziei şi pentru împăcarea Bisericii
12 Ian 2012 4575
####Canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanul
27 Feb 2012 12561
Rugăciuni
Rugaciune către Bunul Dumnezeu cu mijlocirea tuturor sfinţilor
07 Feb 2010 29762
Rugăciune către Cuviosul Moise Arapul pentru vindecarea de patima băuturii
20 Sep 2014 38704
Psalmul 50
07 Feb 2010 24760
Psalmul 90. O cântare de laudă a lui David
02 Mar 2012 13641
Rugaciune catre Sfantul Mucenic Trifon
07 Feb 2010 15260
+++ Rugăciune înainte de călătorie
02 Mar 2012 23015
+++ Rugăciunea înainte şi după masă
30 Sep 2012 39890
Rugăciunile începătoare
07 Feb 2010 24009
Rugăciune la năvălirea demonilor
08 Feb 2011 14121
Rugăciune înaintea începerii unei lucrări
07 Feb 2010 23954
Rugăciune în vremuri de nevoie
07 Feb 2010 22040
+++ Rugăciune pentru copilul bolnav
28 Mai 2011 14404
Rugăciune la început de an şcolar
07 Feb 2010 20757
Rugăciunea ultimilor Părinţi de la Optina
07 Feb 2010 16107
Rugăciunea de dimineaţă Sfântului Grigorie Palama
07 Feb 2010 16232
Rugăcunea de luni
07 Feb 2010 13801
Rugăciunea de marţi
07 Feb 2010 12747
Rugăciunea de miercuri
07 Feb 2010 13802
Rugăciunea de joi
07 Feb 2010 13703
Rugăciunea de vineri
07 Feb 2010 15151
Rugăciunea de sâmbătă
07 Feb 2010 15477
Rugăciunea de duminică
07 Feb 2010 15900
Nepătată,neîtinată,nestricată,fara prihana,curată fecioara,a lui Dumnezeu
27 Mar 2009 8338
Nepătată,neîtinată,nestricată,fara prihana,curată fecioară,a lui Dumnezeu
07 Feb 2010 12376
Rugăciune catre Mîntuitorul Hristos
07 Feb 2010 15226
Rugăciunea copiilor mici
07 Feb 2010 14643
Altă rugăciune a copiilor mici
07 Feb 2010 13286
Rugăciune la sfârşitul Sfintei Liturghii
07 Feb 2010 12616
Rugăciune pentru mântuire
07 Feb 2010 17131
Rucăciune a creştinilor ortodocşi pentru vremurile de acum
07 Feb 2010 12091
Rugaciunea Sfantului Filaret
07 Feb 2010 11491
Rugaciunea celui ferecat în temnita neputintelor vietii
07 Feb 2010 13670
Rugaciunile inainte de Dumnezeiasca Impartasire
07 Feb 2010 9524
Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos
27 Iun 2011 13132
Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos II
27 Iun 2011 11643
Rugaciune pentru împacare, întelegere si înmultirea dragostei
02 Mar 2012 15443
Rugaciune gasita în buzunarul unui soldat rus necunoscut cazut în timpul celui de-al doilea razboi mondial
07 Feb 2010 15679
Suspinarea în rugăciunea către Domnul a Ieroschimonahului Partenie din Kiev
07 Feb 2010 11653
Rugaciunea retinerii
22 Sep 2014 24361
Rugaciunea Maicii Domnului "Sporirea Mintii"
07 Feb 2010 19561
+++ Rugăciune la aprinderea candelei
23 Mar 2011 20749
Rugăciune către Prea Curata Stăpână!
07 Feb 2010 21067
Rugaciune pentru căsătorie
07 Feb 2010 39080
Rugăciunile naşterii
07 Feb 2010 20374
Rugăciunea de fiecare zi a Sfântului Ierarh Filaret al Moscovei
07 Feb 2010 16997
POMELNIC - atât pt monah cât şi pt mirean (rugăciune)
16 Sep 2012 19830
+++ Rugăciune la timp de boală I
21 Aug 2010 13389
Rugaciunea sotiei pentru sotul ei
07 Feb 2010 24254
+++ Rugăciunea copilului pentru părinți
28 Mai 2011 18260
+++ Rugăciunea părinților pentru copii I
28 Mai 2011 21403
+++ RUGĂCIUNE pentru ÎMPĂCAREA CELOR ÎNVRĂJBIȚI
08 Feb 2010 27230
+++ Rugăciunea tinerilor care vor să se căsătorească(care și-a găsit partenerul)
08 Feb 2010 16499
+++ Rugăciunea soților
08 Feb 2010 15538
+++ Rugăciune pentru căsătorie(pt cei care nu și-au găsit încă partenerul)
02 Mar 2012 38340
+++ Rugăciunea celor ce se căsătoresc(ce au data nunții deja stabilită)
07 Feb 2010 13171
+++ Rugăciunea soţilor care nu au copii
28 Mai 2011 19090
+++ Rugaciune pentru pruncul ce se afla in pantecele mamei
07 Feb 2010 20695
+++ Rugăciune pentru cei decedați
07 Feb 2010 19247
+++ Rugăciune pentru cei bolnavi
24 Iun 2011 25022
+++ Rugăciunea soțului pentru soția sa
10 Feb 2010 15052
+++ Rugăciunea părinților pentru căsătoria copilului
10 Feb 2010 19309
+++ Rugăciunea văduvei
10 Feb 2010 10668
+++ Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul care se rostește în Sfântul și Marele Post
10 Feb 2010 13779
+++ Plânsurile Sfântului Efrem Sirul(de luni până duminică)
14 Feb 2010 15703
+++ Rugăciune pentru bolnavul care nu poate dormi
26 Feb 2010 14023
+++ Rugăciune la moartea unuia din soți
10 Feb 2010 10264
+++ Rugăciunea părintelui la moartea fiului sau a fiicei
10 Feb 2010 11028
+++ Rugăciunea copiilor la moartea unuia din părinți
10 Feb 2010 10884
+++ Rugăciune la moartea unui prieten
10 Feb 2010 11679
+++ Rugăciune la timp de boală II
21 Aug 2010 13015
+++ Rugăciune care se citeste în fiecare post
10 Feb 2010 13980
+++ Rugăciunea învățăceilor
10 Feb 2010 12441
+++ Rugăciune către Îngerul Păzitor
27 Sep 2014 22278
+++ Rugăciunea copilului fricos
10 Feb 2010 14150
+++ Rugăciune pentru frați și surori
10 Feb 2010 17557
+++ Rugăciune când intri în biserică
20 Feb 2010 12692
+++ Rugăciune când intri în biserică (la icoana Mântuitorului)
20 Feb 2010 14348
+++ Rugăciune când intri în biserică (la icoana Maicii Domnului)
20 Feb 2010 15821
+++ Rugăciune la ieșirea din Biserică
20 Feb 2010 12525
+++ Rugăciunea către Sfântul cuvios Stelian, ocrotitorul copiilor și al mamelor
26 Feb 2010 24001
+++ Rugăciune pentru sfârșitul vieții
22 Feb 2010 18288
+++ Rugăciunea iconarului
22 Feb 2010 16388
+++ Rugăciune de dimineață scrisă de Părintele Arsenie Boca
18 Sep 2014 38973
+++ Rugăciune pentru citirea cu folos a Sfintei Scripturi
26 Feb 2010 16104
+++ Rugăciunea pentru copiii ce nu pot lesne învăța
02 Oct 2012 27396
+++ Rugăciunea către Sfântul Proroc Ilie, la vreme de secetă
26 Feb 2010 16976
+++ Rugăciunea celui slăbit de durerile dinţilor - către preaslăvitul mucenic Antipa
02 Mar 2010 22916
+++ Rugăciune la zi de naștere
12 Mar 2010 28759
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşi I
14 Sep 2012 60135
+++ Rugăciune puternică pentru momentele grele ale vieţii
08 Mai 2013 364540
+++ Rugăciune pentru iubirea şi dragostea familială
02 Mar 2012 15050
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşi II
13 Iul 2011 11975
+++ Rugăciune pentru ajutor în gospodărie
20 Aug 2010 21657
+++ Rugăciune pentru pierderi şi furt
21 Aug 2010 23934
+++ Rugăciune pentru cei ce s-au depărtat de la Dreapta Credinţă
21 Aug 2010 10128
+++ Rugăciune pentru naştere de fii
21 Aug 2010 10655
+++ Rugăciune la timp de boală III
21 Aug 2010 13653
+++ Rugăciune pentru căsătorie
21 Aug 2010 19940
+++ Rugăciune pentru cei din închisori
21 Aug 2010 15849
+++ Rugăciune pentru elevi de la școală
21 Aug 2010 38108
+++ Rugăciune pentru vrăjmaşii noştri și ai Bisericii
13 Iul 2011 10014
+++ Rugăciune pentru prigonitori
21 Aug 2010 8927
+++ Rugăciune pentru izgonirea duhurilor necurate
22 Aug 2010 15860
+++ Rugăciunea celor care merg la judecată
22 Aug 2010 19832
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Nazareth
01 Sep 2010 8594
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Sfânta Peşteră a Naşterii Domnului
01 Sep 2010 9202
+++ Rugăciunile unui pelerin în Israel - Rugăciune la Râul Iordan
01 Sep 2010 9976
+++ Rugăciuni către Domnul Iisus Hristos
27 Iun 2011 36516
+++ Rugăciune pentru părintele duhovnic
26 Sep 2010 15380
+++ Rugăciunea unui judecător
26 Sep 2010 11019
+++ Rugăciune pentru o moarte bună
24 Sep 2010 12293
+++ Rugăciunea celui întemnițat
25 Sep 2010 10019
+++ Rugăciunea celui ferecat în temnița neputințelor vieții
26 Sep 2010 9212
+++ Rugăciune la pierderea sarcinii cu voia sau fără de voie.
01 Dec 2010 14995
+++ Rugăciune pentru vederea păcatului propriu
26 Ian 2011 13658
+++Rugăciune la vreme de ispită
03 Oct 2011 14530
+++Rugăciune împotriva farmecelor şi bântuirii duhurilor rele
08 Feb 2011 21708
+++Rugăciune pentru cei nefericiţi
14 Feb 2011 15348
+++Rugăciune către Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu – La vreme de necaz şi de întristare
17 Feb 2011 30920
+++ Rugăciunea Sfântului Paisie Aghioritul pentru lume
01 Mar 2011 15498
+++ Rugăciune la începutul Postului Mare
07 Mar 2011 14337
+++Rugăciune înainte de spovedanie
15 Mar 2011 26916
+++ Rugăciunile Sfântului Ioan Gură de Aur (Chrysostom)
23 Mar 2011 11022
+++ Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare
23 Mar 2011 17635
+++ Rugăciunea Sfântului Ioan Damaschinul
23 Mar 2011 10812
+++ Rugăciune de laudă și mulțumire
23 Mar 2011 21897
+++ Trei rugăciuni care se citesc la începutul zilei
06 Apr 2011 19268
+++ Rugăciune către Sfântul mare Mucenic Pantelimon(vindecătorul de boli)
08 Aug 2011 17331
+++ Rugăciune pentru vindecarea celui bolnav
24 Iun 2011 21401
+++Rugăciune de pocăinţă
09 Apr 2011 15308
+++Rugăciune la întristări, spaimă, gânduri şi vise urâte care tulbură pe om
17 Apr 2011 23788
+++Rugăciune către Sfântul Duh
11 Iun 2011 14955
+++ Rugăciunea părinților pentru copii II
28 Mai 2011 20124
+++ Rugăciune pentru copilul căzut în păcat
28 Mai 2011 12351
+++ Rugăciune părințolor către Sfântul ocrotitor al copilului
28 Mai 2011 12497
+++ Rugăciunea părinților pentru luminarea minţii copilului
28 Mai 2011 26592
+++ Rugăciunea părinților pentru ajutor copilului la examen
28 Mai 2011 37642
+++ Rugăciunea părinților pentru copilul nou-născut
28 Mai 2011 13538
+++ Rugăciunile nașilor pentru finii de cununie
28 Mai 2011 8721
+++ Rugăciunea naşilor pentru finul de Botez
28 Mai 2011 17128
+++ Rugăciune pentru copilul înfiat
28 Mai 2011 8627
+++ Rugăciune pentru copiii orfani
28 Mai 2011 9102
+++ Rugăciunea părinților pentru copiii care se află în călătorie
28 Mai 2011 11410
+++Rugăciune de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu
11 Iun 2011 14117
+++Rugăciune către Sfânta Treime
15 Iun 2011 12273
+++Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos (III)
27 Iun 2011 14545
+++Rugăciune pentru omul bolnav
22 Iul 2012 11034
+++Rugăciune pentru o inimă deznădăjduită
25 Iun 2011 12256
+++Rugăciune la revărsatul zorilor (A fericitului Sofronie de la Esex)
26 Iun 2011 9626
Rugăciunea Sfântului Siluan Athonitul pentru lume
24 Sep 2011 8924
+++Rugăciunea femeii însărcinate
22 Iul 2012 31365
Rugăciune pentru casă şi bunăstarea familiei
22 Iul 2012 34607
Rugăciunile Înaintea Sfintei Împărtăşanii
22 Iul 2012 5513
+++Rugăciunea bolnavului înainte de operație
22 Iul 2012 5836
+++ Rugăciunea ortodocşilor pentru un ales al lui Dumnezeu
13 Aug 2012 3742
+++ Rugăciunea pentru neam
13 Aug 2012 4626
 
Calendar


 
 

Ultimile articole
 Descarcă în formatul preferat.
    

 
 

 
Православие.Ru  Filme Ortodoxe
Logos.md  Frumoasa.md
Teologie.net  Teologie.md
Biblioteca ortodoxa digitala VIOSTIL  Personalitati basarabene
Biserica Ortodoxa din Moldova