Dumnezeu

  0
  221
  Popa Mirela asked 2 ani ago

  Bună ziua! Aș avea rugămintea, dacă se poate, să ne răspundeți unei nelămuriri.

  O mulțime de credincioși se roagă la Dumnezeu, însă, ei chiar știu cui se roagă? Întrebarea noastră ar fi cine este sau ce este Dumnezeu? E o forță supranaturală, sau e doar o legendă, și de unde a pornit? Vă rugăm să ne răspundeți și vă mulțumim pentru timpul acordat!

  1 Answers
  Preot Iulian RaţăPreot Iulian Raţă Echipa answered 2 ani ago

  Dumnezeu nu poate fi cuprins de mintea umana; dacă ar fi cuprins, n-ar mai fi Dumnezeu. (Evagrie din Pont). Dumnezeu poate fi iubit, dar nu gândit. Poate fi prins și apropiat prin iubire, dar niciodata prin gândire. ( Norul Necunostintei). Tocmai neputința de a-L înțelege în toată întregimea Lui este aceea care ne face să-L înțelegem pe Dumnezeu în toată măreția Sa. ( Tertullian) Dumnezeu este în afara tuturor, neramânând în afară; este în toate, dar necuprins de ele; este mai presus de toate, fără înălțare; este mai jos de toate, fără coborâre; este în toate și, totodată, deasupra tuturor. ( Fericitul Augustin) Dacă n-ar fi un singur Dumnezeu, n-ar fi Dumnezeu. ( Sfântul Efrem Sirul) Cunoaștem firea divină prin lucrările Sale. ( Sfântul Vasile cel Mare) Dumnezeu poate câte vrea, dar nu vrea câte poate. (Sfântul Ioan Damaschin). Dumnezeu este Rațiune și pricina întregii mișcări neîncetate și toate rațiunile își au în El stabilitatea neclintită și dinamismul fără de sfârșit. (Nichita Stithatul) Dumnezeu este începutul, mijlocul și sfârșitul oricărui bine. (Sfântul Marcu Ascetul) În Sine, Dumnezeu este Gândire necunoscută, Cuvânt negrăit și Viață necuprinsă. (Sfântul Maxim Marturisitorul) Dumnezeu este asemenea unui cerc ale cărui margini nu sunt nicăieri, iar al cărui centru este pretutindeni. (Fericitul Augustin) A numi pe Dumnezeu nu este nimic altceva decât a arăta prin cuvinte unele din însușirile Sale. (Origen)

  Dumnezeu este al tuturor. (Sfântul Ioan Scărarul)

  Dumnezeu este iubire. ( Sfânta Scriptură)

  Fața Mea nu vei putea să Mi-o vezi! (Sfânta Scriptură)

  Eu sunt Cel Ce sunt. ( Sfânta Scriptură)

  Este limpede că răspunsul la întrebarea dvs nu există, deoarece nici Dumnezeu nu are un început, ori vreo proveniență. El pururea a fost, este și va fi. Iar tainele mai presus de fire, nouă păcătoșilor nu ne este dată a le cunoaște!

  Doamne, fii cu noi pururea, Amin!

  **Cu râvnă întru Domnul

  Vitalii Mereuţanu – Magistru în Teologie

  P.S. De asemeni, vă indemn cu mare drag, să citiți acest articol! Sunt sigur, vă va aduce câteva răspunsuri la căutările Dvs! Doamne ajută!