sâmbătă, ianuarie 18, 2020

Tipic bisericesc

Tipic bisericesc
Se ştie ce importanţă mare au slujbele în Biserica Ortodoxă. Între învăţătura de credinţă şi cult este o strânsă legătură. Dogmele se exprimă prin cult, iar cultul este baza, fundamentul real al dogmelor. “Lex credendi” este conformă cu “Lex orandi” şi invers. De aceea ceea ce numim noi Tipic este o carte indispensabilă preoţilor, cântăreţilor bisericeşti, precum şi elevilor şi studenţilor teologi. Cuprinde rânduieli şi indicaţii pentru toate slujbele bisericeşti din cele trei perioade ale anului: Perioada Octoihului, Perioada Triodului şu Perioada Penticostarului, precum şi rânduiala Sf. Taine şi a Ierurgiilor Bisericeşti şi Îndrumări Speciale pentru unele amănunte de tipic şi de practiă liturgică. Vom încerca ca prin această rubrică să fim de ajutor în îmbogățirea cunoștințelor privind corectitudinea rânduielilor Bisericeșt. Vom încerca deasemenea să aducem și unele explicații la unele locuri din timpul Sfintelor Slujbe care par a fi greu de înțeles pentru vizitatorii noștri și pentru întreaga comunitate a Bisericii noastre Ortodoxe. Felul rânduielilor este cel al Bisericii Ortoxoxe Române, pentru că doar numai ea are traducere în limba română și noi pe acest site folosim material doar în această limbă. Cei care doresc să folosească acest tipic în incinta țării noastre, Moldova, este suficient numai să adapteze slujba locului dat.

administrație ortodoxia.md

Tipicul la scoaterea Sfîntului Aer (Sf. Epitaf sau Plașceniței)

Scoaterea Sfîntului Aer (Sf. Epitaf sau Plașceniței)          Se săvîrșește la slujba Vecerniei în Vinerea Patimilor, este Vecernia spre Sîmbăta Mare, a Patimilor. Începutul se face pe la orele 2, 3 sau 4 după amiază....

Obiecte de cult – simbolismul și întrebuințarea lor

OBIECTELE DE CULT (SIMBOLISMUL ŞI ÎNTREBUINŢAREA LOR)   OBIECTELE DIN SFÂNTUL ALTAR Obiectele de pe Sfânta Masă Sfânta Masă este o masă pătrată confecţionată din piatră sau lemn, pe care se aduce...

Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului

DUMNEZEIASCA LITURGHIE A SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR Arhiepiscopul Constantinopolului † † † † † LITURGHIA CATEHUMENILOR...

Tipicul slujbei la Duminica a 4-a a Postului Mare (Sf. Ioan Scărarul)

28 Martie / 10 Aprilie 2016 Rînduiala slujbei în Duminica IV-a din Postul Mare (Cuviosul Ioan Scărarul), glasul al 4-lea. Pomenirea Cuviosul Ilarion cel Nou; Cuviosul Ștefan; Sfîntul Mucenic Ioan Troparul Cuviosului din Triod, gl. 1-îi Locuitor...

Tipicul slujbei la Duminica I-a din Postul Mare

Tipicul Slujbelor           Rînduiala slujbei în Duminica I-a din Postul Mare (a Ortodoxiei), glasul 1. Pomenirea Sf. Sf. Muc. Vasile, Efrem, Capiton, Evghenie, Elpidie, Agatodor; Sf. Irh. Pavel; Cuv. Emilian Troparul Praznicului din Triod, gl. 2-lea          ...

Tipicul slujbei la duminica a 22-a după Cincizecime

Tipicul slujbei la duminica a 22-a după Cincizecime 7 / 20 Noiembrie 2016 Duminica a 22-a după Cincizecime, glasul al 5-lea. Pomenirea Sfinților 33 de Mucenici din Melitina; cuviosul Lazăr; Cuviosul Zosima; Sfîntul Mucenic Teodot; Sfinții...

Tipicul slujbei la soborul Sfinților Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil, Selafiil, Iegudiil, Varahiil și...

  Tipicul slujbei la soborul Sfinților Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil, Selafiil, Iegudiil, Varahiil și Ieremiil 8 / 21 Noiembrie 2016   Troparul Sfinților Arhangheli, gl. 4-lea Mai-marilor voievozi ai oștilor cerești, / rugămu-vă pe voi noi, nevrednicii; /...

Ultimele articole

Mii de copii, tineri, vârstnici și familii socialmente vulnerabile au primit...

Sărbătoarea Sfântului Nicolae și a Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, a reușit de fiecare dată să aducă bucurie...

Altfel despre bine

Descoperă ortodoxia

Autorii noștri

88 ARTICOLE0 COMENTARII
32 ARTICOLE0 COMENTARII
23 ARTICOLE0 COMENTARII