sâmbătă, septembrie 19, 2020

Tipic bisericesc

Tipic bisericesc
Se ştie ce importanţă mare au slujbele în Biserica Ortodoxă. Între învăţătura de credinţă şi cult este o strânsă legătură. Dogmele se exprimă prin cult, iar cultul este baza, fundamentul real al dogmelor. “Lex credendi” este conformă cu “Lex orandi” şi invers. De aceea ceea ce numim noi Tipic este o carte indispensabilă preoţilor, cântăreţilor bisericeşti, precum şi elevilor şi studenţilor teologi. Cuprinde rânduieli şi indicaţii pentru toate slujbele bisericeşti din cele trei perioade ale anului: Perioada Octoihului, Perioada Triodului şu Perioada Penticostarului, precum şi rânduiala Sf. Taine şi a Ierurgiilor Bisericeşti şi Îndrumări Speciale pentru unele amănunte de tipic şi de practiă liturgică. Vom încerca ca prin această rubrică să fim de ajutor în îmbogățirea cunoștințelor privind corectitudinea rânduielilor Bisericeșt. Vom încerca deasemenea să aducem și unele explicații la unele locuri din timpul Sfintelor Slujbe care par a fi greu de înțeles pentru vizitatorii noștri și pentru întreaga comunitate a Bisericii noastre Ortodoxe. Felul rânduielilor este cel al Bisericii Ortoxoxe Române, pentru că doar numai ea are traducere în limba română și noi pe acest site folosim material doar în această limbă. Cei care doresc să folosească acest tipic în incinta țării noastre, Moldova, este suficient numai să adapteze slujba locului dat.

administrație ortodoxia.md

Tipicul slujbei la duminica a 16-a după Cincizecime

Tipicul slujbei la duminica a 16-a după Cincizecime 26 Septembrie / 9 Octombrie 2016 Duminica a 16-a după Cincizecime, glasul al 7-lea. Adormirea Sfîntului Apostol și Evanghelist Ioan Teologul; Sfîntul Ierarh Tihon; Cuviosul Efrem; Sfinții Mucenici...

Formularul mărturisirei credinţei de către cei convertiţi dela schismă sau eres

FORMULARUL MĂRTURISIREI CREDINŢEI DE CĂTRE CEI CONVERTIŢI DELA SCHISMĂ SAU ERESI.   Pentru Papişti După cel din urma articol al Simbolului credinţei, să se adauge şi acestea: Adaug din nou a mărturisi împreună cu sfânta...

Rânduiala cum se cuvine să primim pre Jidovii cei ce vin să se boteze.

RÂNDUIALA - CUM SE CUVINE SĂ PRIMIM PRE JIDOVIICEI CE VIN SĂ SE BOTEZE După ce îi întrebăm pentru ce pricină voiesc a se boteza, nu cumva pentru vre-un câştig sau vre-o datorie,...

Rânduiala panaghiei

RÂNDUIALA PANAGHIEI Ce se face în mânăstirila zile însemnate După săvârşirea dumnezeieştii Liturghii, de este Priveghere merge cel mai mare împreună cu toţi fraţii ...

Rânduială la înfierea de copii

Rânduială care se face la înfierea de copii Cu câteva zile în urmă am primit o întrebare la rubrica noastră: întreabă preotul, prin care am fost întrebați dacă mai este cazul să se...

Rânduiala cum se cuvine a primi pe eretici, adică pe Luterani şi pe Calvini

RÂNDUIALA - CUM SE CUVINE A PRIMI PE ERETICI,ADICĂ PE LUTERANI ŞI PE CALVINI Având preotul binecuvântare dela Arhiereul său, întâiu ăntrebă pe eretic de toate eresurile lui, apoi îl învaţă şi-l ...

Rânduiala cum se cuvine să primim pre shismatici, adecă pre papistaşii cari vin la...

RÂNDUIALA - CUM SE CUVINE SĂ PRIMIM PRE SHISMATICI, ADECĂ PRE PAPISTAŞII CARI VIN LA DREPT MĂRITOAREA CREDINŢĂ După ce vine la Preot cel ce va să fie dreptcredincios, acesta luându-şi voie...

Ultimele articole

Predica la duminica a XIV dupa rusalii.

Pilda din Sfânta Evanghelie de azi, pe lângă alte învăţături tainice ce le ascunde în ea, ne aduce aminte şi de haina...

Descoperă ortodoxia

Autorii noștri

88 ARTICOLE0 COMENTARII
32 ARTICOLE0 COMENTARII
23 ARTICOLE0 COMENTARII