Acasă Tipic bisericesc

Tipic bisericesc

Tipic bisericesc
Se ştie ce importanţă mare au slujbele în Biserica Ortodoxă. Între învăţătura de credinţă şi cult este o strânsă legătură. Dogmele se exprimă prin cult, iar cultul este baza, fundamentul real al dogmelor. “Lex credendi” este conformă cu “Lex orandi” şi invers. De aceea ceea ce numim noi Tipic este o carte indispensabilă preoţilor, cântăreţilor bisericeşti, precum şi elevilor şi studenţilor teologi. Cuprinde rânduieli şi indicaţii pentru toate slujbele bisericeşti din cele trei perioade ale anului: Perioada Octoihului, Perioada Triodului şu Perioada Penticostarului, precum şi rânduiala Sf. Taine şi a Ierurgiilor Bisericeşti şi Îndrumări Speciale pentru unele amănunte de tipic şi de practiă liturgică. Vom încerca ca prin această rubrică să fim de ajutor în îmbogățirea cunoștințelor privind corectitudinea rânduielilor Bisericeșt. Vom încerca deasemenea să aducem și unele explicații la unele locuri din timpul Sfintelor Slujbe care par a fi greu de înțeles pentru vizitatorii noștri și pentru întreaga comunitate a Bisericii noastre Ortodoxe. Felul rânduielilor este cel al Bisericii Ortoxoxe Române, pentru că doar numai ea are traducere în limba română și noi pe acest site folosim material doar în această limbă. Cei care doresc să folosească acest tipic în incinta țării noastre, Moldova, este suficient numai să adapteze slujba locului dat.

administrație ortodoxia.md

Ce sunt exorcismele?

Ce sunt exorcismele? Exorcismele sunt rugăciuni sau rânduieli pentru slobozirea omului, naturii, făpturilor şi lucrurilor de sub înrâurirea şi puterea nefastă a diavolului şi duhurilor rele. Această ierurgie are...

Tipicul slujbei la soborul Sfinților Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil, Selafiil, Iegudiil, Varahiil și...

  Tipicul slujbei la soborul Sfinților Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil, Selafiil, Iegudiil, Varahiil și Ieremiil 8 / 21 Noiembrie 2016   Troparul Sfinților Arhangheli, gl. 4-lea Mai-marilor voievozi ai oștilor cerești, / rugămu-vă pe voi noi, nevrednicii; /...

Despre erezia Catolică

 Erezia Catolică Anul 1054 este pentru Ortodoxie începutul celei mai mari apostazii din istoria Bisericii. Ca și în timpul lui Arie, acum 950 de ani în Apus omul trufaș și nesăbuit s-a proclamat pe...

Tipicul slujbei la Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia

9/22 Martie – Pomenirea Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia; Sfîntul Ierarh Chesarie; Sfîntul și Dreptul Tarasie (Marți) Se slujește Liturghia Darurilor mai Înainte Sfinţite Însemnare A: În bisericile, mănăstirile şi catedralele care slujesc zilnic, dimineața...

Canonul cel Mare (Explicația cântărilor)

Canonul cel Mare (Explicația cântărilor) JOI, în a cincea saptamânaa Sfântului si Marelui Post Cântarea a 3-a, troparul al 7-lea Tu eşti dulcele Iisus, Tu eşti Ziditorul meu; întru Tine,...

Prescura în cultul creştin

Prescura în cultul creştin Prescura o vedem in fiecare duminica, o vedem la fiecare Sfanta Liturghie, o vedem in mana celor ce dau pomelnice, o vedem la Proscomidiar, in mana preotului ce pregateste Cinstitele...

Ce este lumânarea și candela

DESPRE LUMÂNARE, CANDELA ŞI MÂNTUIRE Ce semnificaţii au lumânările?  Lumânarea este un simbol. Ea simbolizează lumina adevărului şi sfinţeniei, care este Iisus...

Obiecte de cult – simbolismul și întrebuințarea lor

OBIECTELE DE CULT (SIMBOLISMUL ŞI ÎNTREBUINŢAREA LOR)   OBIECTELE DIN SFÂNTUL ALTAR Obiectele de pe Sfânta Masă Sfânta Masă este o masă pătrată confecţionată din piatră sau lemn, pe care se aduce...

Tipicul slujbei pentru Joia Mare dimineața

JOIA Mare dimineaţa:          Se slujeşte slujba Ceasurilor: al 3-lea, al 6-lea şi al 9-lea. În vremea rugăciunii de la sfîrşitul Ceasului al 9-lea preotul iese din altar pe amvon şi citeşte rugăciunile de intrare la...

Rânduiala spălării picioarelor din Joia Mare

Rânduiala spălării picioarelor din Joia Mare După Rugăciunea Amvonului, iese preotul, precum este îmbrăcat, afară pe ușa cea mare a bisericii cu cadelnița în mână și merg înainte cu făclii...

Rânduială la înfierea de copii

Rânduială care se face la înfierea de copii Cu câteva zile în urmă am primit o întrebare la rubrica noastră: întreabă preotul, prin care am fost întrebați dacă mai este cazul să se...

Tipicul slujbei la duminica a 21-a după Cincizecime

Tipicul slujbei la duminica a 21-a după Cincizecime 31 Octombrie / 13 Noiembrie 2016 Duminica a 21-a după Cincizecime, glasul al 4-lea. Pomenirea Sfinților Apostoli Stahie, Amplie, Urvan, Narcis, Apelie și Aristobul; Sfîntul Mucenic Epimah; Cuvioasa...

Rânduiala cum se cuvine să primim pre shismatici, adecă pre papistaşii cari vin la...

RÂNDUIALA - CUM SE CUVINE SĂ PRIMIM PRE SHISMATICI, ADECĂ PRE PAPISTAŞII CARI VIN LA DREPT MĂRITOAREA CREDINŢĂ După ce vine la Preot cel ce va să fie dreptcredincios, acesta luându-şi voie...

Rolul ierurgiei: „Rugăciunea la punerea temeliei casei noi”

Rolul ierurgiei: „Rugăciunea la punerea temeliei casei noi” Întreaga viaţă a omului credincios se desfăşoară sub semnul prezenţei, al lucrării, al voii şi al binecuvântării lui Dumnezeu. Tot ceea ce face, el...

Canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanul

Canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanul JOI în a cincea săptămână a Sfântului şi Marelui Post   Se toacă pe la al patrulea ceas din noapte şi adunându-se fraţii în...

Rânduiala dumnezeiștii Proscomidii(parte a Sfintei Liturghii)

RÂNDUIALADUMNEZEIEŞTII PROSCOMIDII  †        †        †  Preotul şi diaconul vin la proscomidiar cu capul descoperit şi se închină de trei ori înaintea lui, zicând de fiecare dată: Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine păcătosul şi mă miluieşte. Preotul...

Tipicul slujbei la duminica a 18-a după Cincizecime

  10 / 23 Octombrie 2016 Duminica a 18-a după Cincizecime, glasul 1-îi. Pomenirea Sfinților Părinți de la Sinodul VII Ecumenic (787); Sfinții Mucenici Evlampia și Evlampie; Cuviosul Ambrozie; Cuviosul Vasian; Sfîntul Ierarh Amfilohie; Sfîntul Fericitul...

Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului

DUMNEZEIASCA LITURGHIE A SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR Arhiepiscopul Constantinopolului † † † † † LITURGHIA CATEHUMENILOR...

Veșmintele clericale rânduiala purtării și semnificația lor

VEŞMINTELE CLERICALE Clerul ortodox poartă două tipuri de veşminte: liturgice şi neliturgice. Cele neliturgice reprezintă îmbrăcămintea zilnică a clerului, iar la slujbă se poartă sub veşmintele liturgice. "Veşmintele cu care se îmbracă persoanele...

Rânduiala panaghiei

RÂNDUIALA PANAGHIEI Ce se face în mânăstirila zile însemnate După săvârşirea dumnezeieştii Liturghii, de este Priveghere merge cel mai mare împreună cu toţi fraţii ...

Rolul nașul de botez – simplu sustinator financiar sau pedagog spre mantuire?

Naşul – simplu susţinător financiar sau pedagog spre mîntuire? De fiecare dată când asişti la Taina Sf. Botez ca simplu martor, poţi observa că aproape întotdeauna când vine vremea rostirii Simbolului de Credinţă...

Tipicul la scoaterea Sfîntului Aer (Sf. Epitaf sau Plașceniței)

Scoaterea Sfîntului Aer (Sf. Epitaf sau Plașceniței)          Se săvîrșește la slujba Vecerniei în Vinerea Patimilor, este Vecernia spre Sîmbăta Mare, a Patimilor. Începutul se face pe la orele 2, 3 sau 4 după amiază....

Rânduiala cum se cuvine a primi pe eretici, adică pe Luterani şi pe Calvini

RÂNDUIALA - CUM SE CUVINE A PRIMI PE ERETICI,ADICĂ PE LUTERANI ŞI PE CALVINI Având preotul binecuvântare dela Arhiereul său, întâiu ăntrebă pe eretic de toate eresurile lui, apoi îl învaţă şi-l ...

Cele 7 laude bisericești și simbolistica lor

CELE 7 LAUDE BISERICEŞTI și simbolistica lor Cele 7 laude bisericeşti ale cultului creştin ortodox sunt: Vecernia, Pavecerniţa, Miezonoptica, Utrenia, Ceasul I, III, VI, IX. Utrenia şi ceasul I se ...

Despre sărindare

Despre sărindare Ce este un sărindar? ·        Sărindarul este rânduiala de pomenire a mortilor sau a viilor la patruzeci de Sfinte Liturghii în şir. În lb. greacă „sărindar” inseamnă patruzeci. ·        Preotul ...

Rânduiala caterisirii din preoţie a preotului călcător de lege şi nesupus

„Rânduiala caterisirii din preoţie a preotului călcător de lege şi nesupus”. 1 Arhiereul îmbrăcându-se în toate veşmintele arhiereşti şi luându-şi cârja în mână, stă în altar înaintea prestolului, unde stă de obicei, când hirotoneşte...

Tipicul slujbei la duminica a 22-a după Cincizecime

Tipicul slujbei la duminica a 22-a după Cincizecime 7 / 20 Noiembrie 2016 Duminica a 22-a după Cincizecime, glasul al 5-lea. Pomenirea Sfinților 33 de Mucenici din Melitina; cuviosul Lazăr; Cuviosul Zosima; Sfîntul Mucenic Teodot; Sfinții...

Formularul mărturisirei credinţei de către cei convertiţi dela schismă sau eres

FORMULARUL MĂRTURISIREI CREDINŢEI DE CĂTRE CEI CONVERTIŢI DELA SCHISMĂ SAU ERESI.   Pentru Papişti După cel din urma articol al Simbolului credinţei, să se adauge şi acestea: Adaug din nou a mărturisi împreună cu sfânta...

Tipicul la Slujba Ceasurilor Împărătești în VINEREA Patimilor

Slujba Ceasurilor Împărătești în VINEREA Patimilor          Cesurile Împărătești de la Paști se citesc în Vinerea Patimilor dimineața pe la orele 8 sau 9 și în ziua aceea Liturghie nu se slujește (zi aliturgică). Însemnare: Numai...

Ce este Adunarea în Biserică și ce daruri să aducem

Adunarea în Biserică și aducerea darurilor la proscomediar Adunarea în Biserică(I) Biserica este adunarea celor chemaţi de Dumnezeu, mai precis adunarea celor ce răspund chemării lui Dumnezeu la mântuire,...

Ultimele articole

Mii de copii, tineri, vârstnici și familii socialmente vulnerabile au primit...

Sărbătoarea Sfântului Nicolae și a Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, a reușit de fiecare dată să aducă bucurie...

Altfel despre bine

Descoperă ortodoxia

Autorii noștri

88 ARTICOLE0 COMENTARII
32 ARTICOLE0 COMENTARII
23 ARTICOLE0 COMENTARII