Acasă Tipic bisericesc

Tipic bisericesc

Tipic bisericesc
Se ştie ce importanţă mare au slujbele în Biserica Ortodoxă. Între învăţătura de credinţă şi cult este o strânsă legătură. Dogmele se exprimă prin cult, iar cultul este baza, fundamentul real al dogmelor. “Lex credendi” este conformă cu “Lex orandi” şi invers. De aceea ceea ce numim noi Tipic este o carte indispensabilă preoţilor, cântăreţilor bisericeşti, precum şi elevilor şi studenţilor teologi. Cuprinde rânduieli şi indicaţii pentru toate slujbele bisericeşti din cele trei perioade ale anului: Perioada Octoihului, Perioada Triodului şu Perioada Penticostarului, precum şi rânduiala Sf. Taine şi a Ierurgiilor Bisericeşti şi Îndrumări Speciale pentru unele amănunte de tipic şi de practiă liturgică. Vom încerca ca prin această rubrică să fim de ajutor în îmbogățirea cunoștințelor privind corectitudinea rânduielilor Bisericeșt. Vom încerca deasemenea să aducem și unele explicații la unele locuri din timpul Sfintelor Slujbe care par a fi greu de înțeles pentru vizitatorii noștri și pentru întreaga comunitate a Bisericii noastre Ortodoxe. Felul rânduielilor este cel al Bisericii Ortoxoxe Române, pentru că doar numai ea are traducere în limba română și noi pe acest site folosim material doar în această limbă. Cei care doresc să folosească acest tipic în incinta țării noastre, Moldova, este suficient numai să adapteze slujba locului dat.

administrație ortodoxia.md

Înmormântarea și pomenirile pentru morți – călăuză ortodoxă

ÎNMORMÂNTAREA ŞI POMENIRILE PENTRU MORŢI Toate aceste învăţături folositoare sunt extrase din cartea Preotului Eugen Drăgoi "Înmormântarea şi pomenirile pentru morţi" aparută sub Editura Episcopiei Dunării de Jos Galaţi, carte ce ar...

Rolul ierurgiei: „Rugăciunea la punerea temeliei casei noi”

Rolul ierurgiei: „Rugăciunea la punerea temeliei casei noi” Întreaga viaţă a omului credincios se desfăşoară sub semnul prezenţei, al lucrării, al voii şi al binecuvântării lui Dumnezeu. Tot ceea ce face, el...

Explicații la rânduiala caterisirii preotului

Explicații la rânduiala caterisirii preotului Mulţi în zilele noastre aud de „caterisire”, „oprire de slujbă (a unui preot)”, „anatema”, „blestem”, etc., dar puţin care ştiu sensul şi implicaţiile unor astfel de noţiuni. Noi ne-am...

Rânduiala cum se cuvine a primi pe eretici, adică pe Luterani şi pe Calvini

RÂNDUIALA - CUM SE CUVINE A PRIMI PE ERETICI,ADICĂ PE LUTERANI ŞI PE CALVINI Având preotul binecuvântare dela Arhiereul său, întâiu ăntrebă pe eretic de toate eresurile lui, apoi îl învaţă şi-l ...

Ce este Adunarea în Biserică și ce daruri să aducem

Adunarea în Biserică și aducerea darurilor la proscomediar Adunarea în Biserică(I) Biserica este adunarea celor chemaţi de Dumnezeu, mai precis adunarea celor ce răspund chemării lui Dumnezeu la mântuire,...

Canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanul

Canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanul JOI în a cincea săptămână a Sfântului şi Marelui Post   Se toacă pe la al patrulea ceas din noapte şi adunându-se fraţii în...

Tipicul slujbei pentru Joia Mare dimineața

JOIA Mare dimineaţa:          Se slujeşte slujba Ceasurilor: al 3-lea, al 6-lea şi al 9-lea. În vremea rugăciunii de la sfîrşitul Ceasului al 9-lea preotul iese din altar pe amvon şi citeşte rugăciunile de intrare la...

Rânduiala caterisirii din preoţie a preotului călcător de lege şi nesupus

„Rânduiala caterisirii din preoţie a preotului călcător de lege şi nesupus”. 1 Arhiereul îmbrăcându-se în toate veşmintele arhiereşti şi luându-şi cârja în mână, stă în altar înaintea prestolului, unde stă de obicei, când hirotoneşte...

Cele 7 laude bisericești și simbolistica lor

CELE 7 LAUDE BISERICEŞTI și simbolistica lor Cele 7 laude bisericeşti ale cultului creştin ortodox sunt: Vecernia, Pavecerniţa, Miezonoptica, Utrenia, Ceasul I, III, VI, IX. Utrenia şi ceasul I se ...

Formularul mărturisirei credinţei de către cei convertiţi dela schismă sau eres

FORMULARUL MĂRTURISIREI CREDINŢEI DE CĂTRE CEI CONVERTIŢI DELA SCHISMĂ SAU ERESI.   Pentru Papişti După cel din urma articol al Simbolului credinţei, să se adauge şi acestea: Adaug din nou a mărturisi împreună cu sfânta...

Ce înseamnă prescură și vin liturgic?

Ce înseamnă prescură și vin liturgic? Prescura Primul act prin care se împlineşte participarea fiecărui creştin la Sfânta Liturghie este aducerea darurilor de pâine şi vin la altar. Acest...

Cele șapte Sfinte Taine ale Bisericii(explicarea lor)

Cele șapte Sfinte Taine ale Bisericii (explicarea lor) CELE ŞAPTE SFINTE TAINE ALE BISERICII (I)Taina Botezului CELE ŞAPTE SFINTE TAINE ALE BISERICII (II)Cuvinte ale Sfinţilor Părinţi...

Ce este lumânarea și candela

DESPRE LUMÂNARE, CANDELA ŞI MÂNTUIRE Ce semnificaţii au lumânările?  Lumânarea este un simbol. Ea simbolizează lumina adevărului şi sfinţeniei, care este Iisus...

Rânduială la înfierea de copii

Rânduială care se face la înfierea de copii Cu câteva zile în urmă am primit o întrebare la rubrica noastră: întreabă preotul, prin care am fost întrebați dacă mai este cazul să se...

Tipicul slujbei în Duminica II-a din Postul Mare (a Sfîntului Ierarh Grigorie Palama)

14/27 Martie 2016 Rînduiala slujbei în Duminica II-a din Postul Mare (a Sfîntului Ierarh Grigorie Palama), glasul al 2-lea. Pomenirea Sf. Cuv. Benedict; Sf. Irh. Teognost; Sf. Rostislav Troparul Ierarhului din Triod, gl. 8-lea           Luminătorule al...

Rolul nașul de botez – simplu sustinator financiar sau pedagog spre mantuire?

Naşul – simplu susţinător financiar sau pedagog spre mîntuire? De fiecare dată când asişti la Taina Sf. Botez ca simplu martor, poţi observa că aproape întotdeauna când vine vremea rostirii Simbolului de Credinţă...

Prescura în cultul creştin

Prescura în cultul creştin Prescura o vedem in fiecare duminica, o vedem la fiecare Sfanta Liturghie, o vedem in mana celor ce dau pomelnice, o vedem la Proscomidiar, in mana preotului ce pregateste Cinstitele...

Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului

DUMNEZEIASCA LITURGHIE A SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR Arhiepiscopul Constantinopolului † † † † † LITURGHIA CATEHUMENILOR...

Rânduiala dumnezeiștii Proscomidii(parte a Sfintei Liturghii)

RÂNDUIALADUMNEZEIEŞTII PROSCOMIDII  †        †        †  Preotul şi diaconul vin la proscomidiar cu capul descoperit şi se închină de trei ori înaintea lui, zicând de fiecare dată: Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine păcătosul şi mă miluieşte. Preotul...

Tipicul slujbei la duminica a 22-a după Cincizecime

Tipicul slujbei la duminica a 22-a după Cincizecime 7 / 20 Noiembrie 2016 Duminica a 22-a după Cincizecime, glasul al 5-lea. Pomenirea Sfinților 33 de Mucenici din Melitina; cuviosul Lazăr; Cuviosul Zosima; Sfîntul Mucenic Teodot; Sfinții...

Tipicul slujbei la duminica a 21-a după Cincizecime

Tipicul slujbei la duminica a 21-a după Cincizecime 31 Octombrie / 13 Noiembrie 2016 Duminica a 21-a după Cincizecime, glasul al 4-lea. Pomenirea Sfinților Apostoli Stahie, Amplie, Urvan, Narcis, Apelie și Aristobul; Sfîntul Mucenic Epimah; Cuvioasa...

Tipicul slujbei în Duminica a V-a din Postul Mare (Cuvioasa Maria Egipteanca)

4 / 17 Aprilie 2016 Rînduiala slujbei în Duminica V-a din Postul Mare (Cuvioasa Maria Egipteanca), glasul al 5-lea. Pomenirea Cuviosul Iosif Imnograful; Cuviosul Zosima; Cuviosul Gheorghe; Cuvioșii Mucenici Veniamin și Nichifor; Sfîntul Sfințit Mucenic...

Tipicul slujbei în Duminica VI-a din Postul Mare (a Floriilor). Intrarea Domnului în Ierusalim

11 / 24 Aprilie 2016 Rînduiala slujbei în Duminica VI-a din Postul Mare (a Floriilor). Intrarea Domnului în Ierusalim. Pomenirea Sf. Sfințit Mucenic Antipa; Cuviosul Ioan; Cuviosul Iacov; Sf. Mucenic Martinian; Sf. Ierarh Varsanufie Troparul Praznicului...

Ce sunt exorcismele?

Ce sunt exorcismele? Exorcismele sunt rugăciuni sau rânduieli pentru slobozirea omului, naturii, făpturilor şi lucrurilor de sub înrâurirea şi puterea nefastă a diavolului şi duhurilor rele. Această ierurgie are...

Tipicul slujbei la duminica a 16-a după Cincizecime

Tipicul slujbei la duminica a 16-a după Cincizecime 26 Septembrie / 9 Octombrie 2016 Duminica a 16-a după Cincizecime, glasul al 7-lea. Adormirea Sfîntului Apostol și Evanghelist Ioan Teologul; Sfîntul Ierarh Tihon; Cuviosul Efrem; Sfinții Mucenici...

Tipicul slujbei la Duminica I-a din Postul Mare

Tipicul Slujbelor           Rînduiala slujbei în Duminica I-a din Postul Mare (a Ortodoxiei), glasul 1. Pomenirea Sf. Sf. Muc. Vasile, Efrem, Capiton, Evghenie, Elpidie, Agatodor; Sf. Irh. Pavel; Cuv. Emilian Troparul Praznicului din Triod, gl. 2-lea          ...

Tipicul la Slujba Ceasurilor Împărătești în VINEREA Patimilor

Slujba Ceasurilor Împărătești în VINEREA Patimilor          Cesurile Împărătești de la Paști se citesc în Vinerea Patimilor dimineața pe la orele 8 sau 9 și în ziua aceea Liturghie nu se slujește (zi aliturgică). Însemnare: Numai...

Despre sărindare

Despre sărindare Ce este un sărindar? ·        Sărindarul este rânduiala de pomenire a mortilor sau a viilor la patruzeci de Sfinte Liturghii în şir. În lb. greacă „sărindar” inseamnă patruzeci. ·        Preotul ...

Tipicul slujbei la duminica a 18-a după Cincizecime

  10 / 23 Octombrie 2016 Duminica a 18-a după Cincizecime, glasul 1-îi. Pomenirea Sfinților Părinți de la Sinodul VII Ecumenic (787); Sfinții Mucenici Evlampia și Evlampie; Cuviosul Ambrozie; Cuviosul Vasian; Sfîntul Ierarh Amfilohie; Sfîntul Fericitul...

Tipicul slujbei la Duminica a 4-a a Postului Mare (Sf. Ioan Scărarul)

28 Martie / 10 Aprilie 2016 Rînduiala slujbei în Duminica IV-a din Postul Mare (Cuviosul Ioan Scărarul), glasul al 4-lea. Pomenirea Cuviosul Ilarion cel Nou; Cuviosul Ștefan; Sfîntul Mucenic Ioan Troparul Cuviosului din Triod, gl. 1-îi Locuitor...

Ultimele articole

Predica la duminica a XIV dupa rusalii.

Pilda din Sfânta Evanghelie de azi, pe lângă alte învăţături tainice ce le ascunde în ea, ne aduce aminte şi de haina...

Descoperă ortodoxia

Autorii noștri

88 ARTICOLE0 COMENTARII
32 ARTICOLE0 COMENTARII
23 ARTICOLE0 COMENTARII