Acasă Tipic bisericesc

Tipic bisericesc

Tipic bisericesc
Se ştie ce importanţă mare au slujbele în Biserica Ortodoxă. Între învăţătura de credinţă şi cult este o strânsă legătură. Dogmele se exprimă prin cult, iar cultul este baza, fundamentul real al dogmelor. “Lex credendi” este conformă cu “Lex orandi” şi invers. De aceea ceea ce numim noi Tipic este o carte indispensabilă preoţilor, cântăreţilor bisericeşti, precum şi elevilor şi studenţilor teologi. Cuprinde rânduieli şi indicaţii pentru toate slujbele bisericeşti din cele trei perioade ale anului: Perioada Octoihului, Perioada Triodului şu Perioada Penticostarului, precum şi rânduiala Sf. Taine şi a Ierurgiilor Bisericeşti şi Îndrumări Speciale pentru unele amănunte de tipic şi de practiă liturgică. Vom încerca ca prin această rubrică să fim de ajutor în îmbogățirea cunoștințelor privind corectitudinea rânduielilor Bisericeșt. Vom încerca deasemenea să aducem și unele explicații la unele locuri din timpul Sfintelor Slujbe care par a fi greu de înțeles pentru vizitatorii noștri și pentru întreaga comunitate a Bisericii noastre Ortodoxe. Felul rânduielilor este cel al Bisericii Ortoxoxe Române, pentru că doar numai ea are traducere în limba română și noi pe acest site folosim material doar în această limbă. Cei care doresc să folosească acest tipic în incinta țării noastre, Moldova, este suficient numai să adapteze slujba locului dat.

administrație ortodoxia.md

Înmormântarea și pomenirile pentru morți – călăuză ortodoxă

ÎNMORMÂNTAREA ŞI POMENIRILE PENTRU MORŢI Toate aceste învăţături folositoare sunt extrase din cartea Preotului Eugen Drăgoi "Înmormântarea şi pomenirile pentru morţi" aparută sub Editura Episcopiei Dunării de Jos Galaţi, carte ce ar...

Tipicul slujbei la duminica a 21-a după Cincizecime

Tipicul slujbei la duminica a 21-a după Cincizecime 31 Octombrie / 13 Noiembrie 2016 Duminica a 21-a după Cincizecime, glasul al 4-lea. Pomenirea Sfinților Apostoli Stahie, Amplie, Urvan, Narcis, Apelie și Aristobul; Sfîntul Mucenic Epimah; Cuvioasa...

Tipicul slujbei în Duminica VI-a din Postul Mare (a Floriilor). Intrarea Domnului în Ierusalim

11 / 24 Aprilie 2016 Rînduiala slujbei în Duminica VI-a din Postul Mare (a Floriilor). Intrarea Domnului în Ierusalim. Pomenirea Sf. Sfințit Mucenic Antipa; Cuviosul Ioan; Cuviosul Iacov; Sf. Mucenic Martinian; Sf. Ierarh Varsanufie Troparul Praznicului...

Tipicul slujbei la duminica a 16-a după Cincizecime

Tipicul slujbei la duminica a 16-a după Cincizecime 26 Septembrie / 9 Octombrie 2016 Duminica a 16-a după Cincizecime, glasul al 7-lea. Adormirea Sfîntului Apostol și Evanghelist Ioan Teologul; Sfîntul Ierarh Tihon; Cuviosul Efrem; Sfinții Mucenici...

Canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanul

Canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanul JOI în a cincea săptămână a Sfântului şi Marelui Post   Se toacă pe la al patrulea ceas din noapte şi adunându-se fraţii în...

Rânduiala cum se cuvine să primim pre Jidovii cei ce vin să se boteze.

RÂNDUIALA - CUM SE CUVINE SĂ PRIMIM PRE JIDOVIICEI CE VIN SĂ SE BOTEZE După ce îi întrebăm pentru ce pricină voiesc a se boteza, nu cumva pentru vre-un câştig sau vre-o datorie,...

Ce este Adunarea în Biserică și ce daruri să aducem

Adunarea în Biserică și aducerea darurilor la proscomediar Adunarea în Biserică(I) Biserica este adunarea celor chemaţi de Dumnezeu, mai precis adunarea celor ce răspund chemării lui Dumnezeu la mântuire,...

Tipicul slujbei la duminica a 18-a după Cincizecime

  10 / 23 Octombrie 2016 Duminica a 18-a după Cincizecime, glasul 1-îi. Pomenirea Sfinților Părinți de la Sinodul VII Ecumenic (787); Sfinții Mucenici Evlampia și Evlampie; Cuviosul Ambrozie; Cuviosul Vasian; Sfîntul Ierarh Amfilohie; Sfîntul Fericitul...

Cele 7 laude bisericești și simbolistica lor

CELE 7 LAUDE BISERICEŞTI și simbolistica lor Cele 7 laude bisericeşti ale cultului creştin ortodox sunt: Vecernia, Pavecerniţa, Miezonoptica, Utrenia, Ceasul I, III, VI, IX. Utrenia şi ceasul I se ...

Cele șapte Sfinte Taine ale Bisericii(explicarea lor)

Cele șapte Sfinte Taine ale Bisericii (explicarea lor) CELE ŞAPTE SFINTE TAINE ALE BISERICII (I)Taina Botezului CELE ŞAPTE SFINTE TAINE ALE BISERICII (II)Cuvinte ale Sfinţilor Părinţi...

Rânduiala spălării picioarelor din Joia Mare

Rânduiala spălării picioarelor din Joia Mare După Rugăciunea Amvonului, iese preotul, precum este îmbrăcat, afară pe ușa cea mare a bisericii cu cadelnița în mână și merg înainte cu făclii...

Tipicul slujbei în Duminica a V-a din Postul Mare (Cuvioasa Maria Egipteanca)

4 / 17 Aprilie 2016 Rînduiala slujbei în Duminica V-a din Postul Mare (Cuvioasa Maria Egipteanca), glasul al 5-lea. Pomenirea Cuviosul Iosif Imnograful; Cuviosul Zosima; Cuviosul Gheorghe; Cuvioșii Mucenici Veniamin și Nichifor; Sfîntul Sfințit Mucenic...

Tipicul slujbei pentru Joia Mare dimineața

JOIA Mare dimineaţa:          Se slujeşte slujba Ceasurilor: al 3-lea, al 6-lea şi al 9-lea. În vremea rugăciunii de la sfîrşitul Ceasului al 9-lea preotul iese din altar pe amvon şi citeşte rugăciunile de intrare la...

Tipicul slujbei în Duminica II-a din Postul Mare (a Sfîntului Ierarh Grigorie Palama)

14/27 Martie 2016 Rînduiala slujbei în Duminica II-a din Postul Mare (a Sfîntului Ierarh Grigorie Palama), glasul al 2-lea. Pomenirea Sf. Cuv. Benedict; Sf. Irh. Teognost; Sf. Rostislav Troparul Ierarhului din Triod, gl. 8-lea           Luminătorule al...

Rânduiala caterisirii din preoţie a preotului călcător de lege şi nesupus

„Rânduiala caterisirii din preoţie a preotului călcător de lege şi nesupus”. 1 Arhiereul îmbrăcându-se în toate veşmintele arhiereşti şi luându-şi cârja în mână, stă în altar înaintea prestolului, unde stă de obicei, când hirotoneşte...

Explicații la rânduiala caterisirii preotului

Explicații la rânduiala caterisirii preotului Mulţi în zilele noastre aud de „caterisire”, „oprire de slujbă (a unui preot)”, „anatema”, „blestem”, etc., dar puţin care ştiu sensul şi implicaţiile unor astfel de noţiuni. Noi ne-am...

Canonul cel Mare (Explicația cântărilor)

Canonul cel Mare (Explicația cântărilor) JOI, în a cincea saptamânaa Sfântului si Marelui Post Cântarea a 3-a, troparul al 7-lea Tu eşti dulcele Iisus, Tu eşti Ziditorul meu; întru Tine,...

Ceasurile, mijloceasurile și obednița

Ceasurile, mijloceasurile și obednița  Ceasul întâi  Mijloceasul întâi  Ceasul al treilea  Mijloceasul al treilea  Ceasul al şaselea  Obedniţa Mijloceasul al şaselea  Ceasul al nouălea  Mijloceasul al nouălea CEASUL ÎNTÂI...

Tipicul slujbei la Acoperemîntul Maicii Domnului

Tipicul slujbei la Acoperemîntul Maicii Domnului 1 / 14 Octombrie 2016 Acoperemîntul Maicii Domnului Troparul Praznicului, gl. 4-lea Astăzi, poporul cel binecredincios, luminat prăznuim, / umbriți prin fiind prin venirea ta, Maica lui Dumnezeu, / și, căutînd către...

Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului

DUMNEZEIASCA LITURGHIE A SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR Arhiepiscopul Constantinopolului † † † † † LITURGHIA CATEHUMENILOR...

Rolul nașul de botez – simplu sustinator financiar sau pedagog spre mantuire?

Naşul – simplu susţinător financiar sau pedagog spre mîntuire? De fiecare dată când asişti la Taina Sf. Botez ca simplu martor, poţi observa că aproape întotdeauna când vine vremea rostirii Simbolului de Credinţă...

Rolul ierurgiei: „Rugăciunea la punerea temeliei casei noi”

Rolul ierurgiei: „Rugăciunea la punerea temeliei casei noi” Întreaga viaţă a omului credincios se desfăşoară sub semnul prezenţei, al lucrării, al voii şi al binecuvântării lui Dumnezeu. Tot ceea ce face, el...

Formularul mărturisirei credinţei de către cei convertiţi dela schismă sau eres

FORMULARUL MĂRTURISIREI CREDINŢEI DE CĂTRE CEI CONVERTIŢI DELA SCHISMĂ SAU ERESI.   Pentru Papişti După cel din urma articol al Simbolului credinţei, să se adauge şi acestea: Adaug din nou a mărturisi împreună cu sfânta...

Tipicul slujbei la Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia

9/22 Martie – Pomenirea Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia; Sfîntul Ierarh Chesarie; Sfîntul și Dreptul Tarasie (Marți) Se slujește Liturghia Darurilor mai Înainte Sfinţite Însemnare A: În bisericile, mănăstirile şi catedralele care slujesc zilnic, dimineața...

Ce sunt exorcismele?

Ce sunt exorcismele? Exorcismele sunt rugăciuni sau rânduieli pentru slobozirea omului, naturii, făpturilor şi lucrurilor de sub înrâurirea şi puterea nefastă a diavolului şi duhurilor rele. Această ierurgie are...

Ce înseamnă prescură și vin liturgic?

Ce înseamnă prescură și vin liturgic? Prescura Primul act prin care se împlineşte participarea fiecărui creştin la Sfânta Liturghie este aducerea darurilor de pâine şi vin la altar. Acest...

Despre erezia Catolică

 Erezia Catolică Anul 1054 este pentru Ortodoxie începutul celei mai mari apostazii din istoria Bisericii. Ca și în timpul lui Arie, acum 950 de ani în Apus omul trufaș și nesăbuit s-a proclamat pe...

Ce este lumânarea și candela

DESPRE LUMÂNARE, CANDELA ŞI MÂNTUIRE Ce semnificaţii au lumânările?  Lumânarea este un simbol. Ea simbolizează lumina adevărului şi sfinţeniei, care este Iisus...

Tipicul slujbei la Duminica a 4-a a Postului Mare (Sf. Ioan Scărarul)

28 Martie / 10 Aprilie 2016 Rînduiala slujbei în Duminica IV-a din Postul Mare (Cuviosul Ioan Scărarul), glasul al 4-lea. Pomenirea Cuviosul Ilarion cel Nou; Cuviosul Ștefan; Sfîntul Mucenic Ioan Troparul Cuviosului din Triod, gl. 1-îi Locuitor...

Obiecte de cult – simbolismul și întrebuințarea lor

OBIECTELE DE CULT (SIMBOLISMUL ŞI ÎNTREBUINŢAREA LOR)   OBIECTELE DIN SFÂNTUL ALTAR Obiectele de pe Sfânta Masă Sfânta Masă este o masă pătrată confecţionată din piatră sau lemn, pe care se aduce...

Ultimele articole

Liceul „Onisifor Ghibu” din Orhei a găzduit conferința ”Sfinții Închisorilor”

La data de 25 noiembrie, cu Binecuvântarea Prea Sfințitului Siluan, Episcop de Orhei și bunăvoința Dnei Director Ana Ceban, Instituția Publică Onisifor...

Cine este aproapele meu?

Descoperă ortodoxia

Autorii noștri

88 ARTICOLE0 COMENTARII
32 ARTICOLE0 COMENTARII
23 ARTICOLE0 COMENTARII