Acasă Tipic bisericesc

Tipic bisericesc

Tipic bisericesc
Se ştie ce importanţă mare au slujbele în Biserica Ortodoxă. Între învăţătura de credinţă şi cult este o strânsă legătură. Dogmele se exprimă prin cult, iar cultul este baza, fundamentul real al dogmelor. “Lex credendi” este conformă cu “Lex orandi” şi invers. De aceea ceea ce numim noi Tipic este o carte indispensabilă preoţilor, cântăreţilor bisericeşti, precum şi elevilor şi studenţilor teologi. Cuprinde rânduieli şi indicaţii pentru toate slujbele bisericeşti din cele trei perioade ale anului: Perioada Octoihului, Perioada Triodului şu Perioada Penticostarului, precum şi rânduiala Sf. Taine şi a Ierurgiilor Bisericeşti şi Îndrumări Speciale pentru unele amănunte de tipic şi de practiă liturgică. Vom încerca ca prin această rubrică să fim de ajutor în îmbogățirea cunoștințelor privind corectitudinea rânduielilor Bisericeșt. Vom încerca deasemenea să aducem și unele explicații la unele locuri din timpul Sfintelor Slujbe care par a fi greu de înțeles pentru vizitatorii noștri și pentru întreaga comunitate a Bisericii noastre Ortodoxe. Felul rânduielilor este cel al Bisericii Ortoxoxe Române, pentru că doar numai ea are traducere în limba română și noi pe acest site folosim material doar în această limbă. Cei care doresc să folosească acest tipic în incinta țării noastre, Moldova, este suficient numai să adapteze slujba locului dat.

administrație ortodoxia.md

Obiecte de cult – simbolismul și întrebuințarea lor

0
OBIECTELE DE CULT (SIMBOLISMUL ŞI ÎNTREBUINŢAREA LOR)   OBIECTELE DIN SFÂNTUL ALTAR Obiectele de pe Sfânta Masă Sfânta Masă este o masă pătrată confecţionată din piatră sau lemn, pe care se aduce...

Ceasurile, mijloceasurile și obednița

0
Ceasurile, mijloceasurile și obednița  Ceasul întâi  Mijloceasul întâi  Ceasul al treilea  Mijloceasul al treilea  Ceasul al şaselea  Obedniţa Mijloceasul al şaselea  Ceasul al nouălea  Mijloceasul al nouălea CEASUL ÎNTÂI...

Despre erezia Catolică

0
 Erezia Catolică Anul 1054 este pentru Ortodoxie începutul celei mai mari apostazii din istoria Bisericii. Ca și în timpul lui Arie, acum 950 de ani în Apus omul trufaș și nesăbuit s-a proclamat pe...

Ce înseamnă prescură și vin liturgic?

0
Ce înseamnă prescură și vin liturgic? Prescura Primul act prin care se împlineşte participarea fiecărui creştin la Sfânta Liturghie este aducerea darurilor de pâine şi vin la altar. Acest...

Rolul nașul de botez – simplu sustinator financiar sau pedagog spre mantuire?

0
Naşul – simplu susţinător financiar sau pedagog spre mîntuire? De fiecare dată când asişti la Taina Sf. Botez ca simplu martor, poţi observa că aproape întotdeauna când vine vremea rostirii Simbolului de Credinţă...

Tipicul slujbei pentru Joia Mare dimineața

0
JOIA Mare dimineaţa:          Se slujeşte slujba Ceasurilor: al 3-lea, al 6-lea şi al 9-lea. În vremea rugăciunii de la sfîrşitul Ceasului al 9-lea preotul iese din altar pe amvon şi citeşte rugăciunile de intrare la...

Rânduiala caterisirii din preoţie a preotului călcător de lege şi nesupus

0
„Rânduiala caterisirii din preoţie a preotului călcător de lege şi nesupus”. 1 Arhiereul îmbrăcându-se în toate veşmintele arhiereşti şi luându-şi cârja în mână, stă în altar înaintea prestolului, unde stă de obicei, când hirotoneşte...

Prescura în cultul creştin

0
Prescura în cultul creştin Prescura o vedem in fiecare duminica, o vedem la fiecare Sfanta Liturghie, o vedem in mana celor ce dau pomelnice, o vedem la Proscomidiar, in mana preotului ce pregateste Cinstitele...

Tipicul slujbei la Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia

0
9/22 Martie – Pomenirea Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia; Sfîntul Ierarh Chesarie; Sfîntul și Dreptul Tarasie (Marți) Se slujește Liturghia Darurilor mai Înainte Sfinţite Însemnare A: În bisericile, mănăstirile şi catedralele care slujesc zilnic, dimineața...

Tipicul slujbei la soborul Sfinților Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil, Selafiil, Iegudiil, Varahiil și...

0
  Tipicul slujbei la soborul Sfinților Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil, Selafiil, Iegudiil, Varahiil și Ieremiil 8 / 21 Noiembrie 2016   Troparul Sfinților Arhangheli, gl. 4-lea Mai-marilor voievozi ai oștilor cerești, / rugămu-vă pe voi noi, nevrednicii; /...

Ce este Adunarea în Biserică și ce daruri să aducem

0
Adunarea în Biserică și aducerea darurilor la proscomediar Adunarea în Biserică(I) Biserica este adunarea celor chemaţi de Dumnezeu, mai precis adunarea celor ce răspund chemării lui Dumnezeu la mântuire,...

Tipicul la scoaterea Sfîntului Aer (Sf. Epitaf sau Plașceniței)

0
Scoaterea Sfîntului Aer (Sf. Epitaf sau Plașceniței)          Se săvîrșește la slujba Vecerniei în Vinerea Patimilor, este Vecernia spre Sîmbăta Mare, a Patimilor. Începutul se face pe la orele 2, 3 sau 4 după amiază....

Însemnări despre deosebirile la slujbe de la Duminica Tomei și pînă la Înălțarea Domnului...

0
  Însemnări despre deosebirile la slujbe de la Duminica Tomei și pînă la Înălțarea Domnului la cer. La începutul vecerniei, utreniei și Liturghiei după vozglasul începător al preotului se cîntă ” Hristos a Înviat...” de...

Rolul ierurgiei: „Rugăciunea la punerea temeliei casei noi”

0
Rolul ierurgiei: „Rugăciunea la punerea temeliei casei noi” Întreaga viaţă a omului credincios se desfăşoară sub semnul prezenţei, al lucrării, al voii şi al binecuvântării lui Dumnezeu. Tot ceea ce face, el...

Rânduiala dumnezeiștii Proscomidii(parte a Sfintei Liturghii)

0
RÂNDUIALADUMNEZEIEŞTII PROSCOMIDII  †        †        †  Preotul şi diaconul vin la proscomidiar cu capul descoperit şi se închină de trei ori înaintea lui, zicând de fiecare dată: Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine păcătosul şi mă miluieşte. Preotul...

Tipicul la Slujba Ceasurilor Împărătești în VINEREA Patimilor

0
Slujba Ceasurilor Împărătești în VINEREA Patimilor          Cesurile Împărătești de la Paști se citesc în Vinerea Patimilor dimineața pe la orele 8 sau 9 și în ziua aceea Liturghie nu se slujește (zi aliturgică). Însemnare: Numai...

Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului

0
DUMNEZEIASCA LITURGHIE A SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR Arhiepiscopul Constantinopolului † † † † † LITURGHIA CATEHUMENILOR...

Tipicul slujbei la Duminica a 4-a a Postului Mare (Sf. Ioan Scărarul)

0
28 Martie / 10 Aprilie 2016 Rînduiala slujbei în Duminica IV-a din Postul Mare (Cuviosul Ioan Scărarul), glasul al 4-lea. Pomenirea Cuviosul Ilarion cel Nou; Cuviosul Ștefan; Sfîntul Mucenic Ioan Troparul Cuviosului din Triod, gl. 1-îi Locuitor...

Rânduiala spălării picioarelor din Joia Mare

0
Rânduiala spălării picioarelor din Joia Mare După Rugăciunea Amvonului, iese preotul, precum este îmbrăcat, afară pe ușa cea mare a bisericii cu cadelnița în mână și merg înainte cu făclii...

Ce sunt exorcismele?

0
Ce sunt exorcismele? Exorcismele sunt rugăciuni sau rânduieli pentru slobozirea omului, naturii, făpturilor şi lucrurilor de sub înrâurirea şi puterea nefastă a diavolului şi duhurilor rele. Această ierurgie are...

Tipicul slujbei în Duminica VI-a din Postul Mare (a Floriilor). Intrarea Domnului în Ierusalim

0
11 / 24 Aprilie 2016 Rînduiala slujbei în Duminica VI-a din Postul Mare (a Floriilor). Intrarea Domnului în Ierusalim. Pomenirea Sf. Sfințit Mucenic Antipa; Cuviosul Ioan; Cuviosul Iacov; Sf. Mucenic Martinian; Sf. Ierarh Varsanufie Troparul Praznicului...

Canonul cel Mare (Explicația cântărilor)

0
Canonul cel Mare (Explicația cântărilor) JOI, în a cincea saptamânaa Sfântului si Marelui Post Cântarea a 3-a, troparul al 7-lea Tu eşti dulcele Iisus, Tu eşti Ziditorul meu; întru Tine,...

Tipicul slujbei la Duminica I-a din Postul Mare

0
Tipicul Slujbelor           Rînduiala slujbei în Duminica I-a din Postul Mare (a Ortodoxiei), glasul 1. Pomenirea Sf. Sf. Muc. Vasile, Efrem, Capiton, Evghenie, Elpidie, Agatodor; Sf. Irh. Pavel; Cuv. Emilian Troparul Praznicului din Triod, gl. 2-lea          ...

Tipicul slujbei în Duminica II-a din Postul Mare (a Sfîntului Ierarh Grigorie Palama)

0
14/27 Martie 2016 Rînduiala slujbei în Duminica II-a din Postul Mare (a Sfîntului Ierarh Grigorie Palama), glasul al 2-lea. Pomenirea Sf. Cuv. Benedict; Sf. Irh. Teognost; Sf. Rostislav Troparul Ierarhului din Triod, gl. 8-lea           Luminătorule al...

Tipicul slujbei la Acoperemîntul Maicii Domnului

0
Tipicul slujbei la Acoperemîntul Maicii Domnului 1 / 14 Octombrie 2016 Acoperemîntul Maicii Domnului Troparul Praznicului, gl. 4-lea Astăzi, poporul cel binecredincios, luminat prăznuim, / umbriți prin fiind prin venirea ta, Maica lui Dumnezeu, / și, căutînd către...

Canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanul

0
Canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanul JOI în a cincea săptămână a Sfântului şi Marelui Post   Se toacă pe la al patrulea ceas din noapte şi adunându-se fraţii în...

Tipicul slujbei la duminica a 22-a după Cincizecime

0
Tipicul slujbei la duminica a 22-a după Cincizecime 7 / 20 Noiembrie 2016 Duminica a 22-a după Cincizecime, glasul al 5-lea. Pomenirea Sfinților 33 de Mucenici din Melitina; cuviosul Lazăr; Cuviosul Zosima; Sfîntul Mucenic Teodot; Sfinții...

Tipicul slujbei în Duminica a V-a din Postul Mare (Cuvioasa Maria Egipteanca)

0
4 / 17 Aprilie 2016 Rînduiala slujbei în Duminica V-a din Postul Mare (Cuvioasa Maria Egipteanca), glasul al 5-lea. Pomenirea Cuviosul Iosif Imnograful; Cuviosul Zosima; Cuviosul Gheorghe; Cuvioșii Mucenici Veniamin și Nichifor; Sfîntul Sfințit Mucenic...

Tipicul slujbei la duminica a 21-a după Cincizecime

0
Tipicul slujbei la duminica a 21-a după Cincizecime 31 Octombrie / 13 Noiembrie 2016 Duminica a 21-a după Cincizecime, glasul al 4-lea. Pomenirea Sfinților Apostoli Stahie, Amplie, Urvan, Narcis, Apelie și Aristobul; Sfîntul Mucenic Epimah; Cuvioasa...

Tipicul slujbei la duminica a 18-a după Cincizecime

0
  10 / 23 Octombrie 2016 Duminica a 18-a după Cincizecime, glasul 1-îi. Pomenirea Sfinților Părinți de la Sinodul VII Ecumenic (787); Sfinții Mucenici Evlampia și Evlampie; Cuviosul Ambrozie; Cuviosul Vasian; Sfîntul Ierarh Amfilohie; Sfîntul Fericitul...

Ultimele articole

Descoperă ortodoxia

Autorii noștri

Avatar
88 ARTICOLE0 COMENTARII
Avatar
32 ARTICOLE0 COMENTARII
Avatar
23 ARTICOLE0 COMENTARII