+++ Rugăciune către Sfântul mare Mucenic Pantelimon(vindecătorul de boli)

0
RUGĂCIUNEA PREASFINŢITULUI EREMEI (SCHIMNICUL) CĂTRE SFÂNTUL MARE MUCENIC PANTELIMON (vindecătorul de boli) O, Mare Mucenice şi Tămăduitorule Pantelimon! Roagă-te lui Dumnezeu pentru noi şi nu lăsa să rămână în...

+++ Trei rugăciuni care se citesc la începutul zilei

0
TREI RUGĂCIUNI CARE SE CITESC LA ÎNCEPUTUL ZILEI Rugăciunea I Ţie, Dumnezeul şi Făcătorului meu în Treime Sfântă slăvit, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, mă închin, Îţi încredinţez sufletul şi...

+++ Rugăciune de laudă și mulțumire

0
RUGĂCIUNE DE LAUDĂ ȘI MULŢUMIRE În orice împrejurare te-ai afla, de bucurie, de întristare, lipsă ori bunăstare, înalţă gândul smerit şi inima curată către Dumnezeu, aducându-I laudă, mulţumire ori...

#### Canonul al doilea de rugăciune al bolnavului

0
CANONUL AL DOILEA DE RUGĂCIUNE AL BOLNAVULUI  În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care...

#### Al doilea paraclis către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu(la vreme de întristare sufletească şi...

0
AL DOILEA PARACLIS CĂTRE PREASFÂNTA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU Acest Paraclis se cîntă la vreme de întristare sufletească şi la orice întâmplare grea, fiind foarte folositor pentru tot creştinul. ...

#### Canonul de rugăciune către îngerul păzitor al vieții omului

0
CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE ÎNGERUL PĂZITOR AL VIEŢII OMULUI Zicând Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru..., noi zicem: Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Doamne, miluieşte. (de 12 ori) Slavă... Şi acum... Veniţi să...

+++ Rugăciunea Sfântului Ioan Damaschinul

0
Rugăciunea Sfântului Ioan Damaschinul Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, cela ce singur ai putere de a ierta oamenilor păcatele, ca un bun şi iubitor de oameni, iartă mie toate greşelile făcute cu...

+++ Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare

0
Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare Ştiu, Doamne, că cu nevrednicie mă împărtăşesc cu preacurat Trupul Tău, şi cu scump Sângele Tău, şi sunt vinovat, şi osânda îmi mănânc şi-mi beau, nesocotind Trupul şi...

+++ Rugăciunile Sfântului Ioan Gură de Aur (Chrysostom)

0
Rugăciunile Sfântului Ioan Gură de Aur (Chrysostom) Prima rugăciune Doamne, Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic, nici mi se cade, ca să intri sub acoperământul casei sufletului meu, pentru că este...

+++Rugăciune înainte de spovedanie

0
Rugăciune înainte de spovedanie.   Ascultă-mă, Domnul meu şi Ziditorul meu, ascultă-mă iaraşi pe mine, păcătosul şi nevrednicul robul Tău, că de multe ori Ţi-am făgăduit să-mi schimb viaţa mea cea rea...

+++ Rugăciune la începutul Postului Mare

0
Rugăciune la începutul Postului Mare Dumnezeule Cel Prea Înalt, Care eşti slăvit de toată făptura cu cântări de laudă, Cel Ce Te odihneşti pe scaunul slavei, dar nu Te depărtezi nici de scaunele inimilor...

+++ Rugăciunea Sfântului Paisie Aghioritul pentru lume

0
Rugăciunea Sfântului Paisie Aghioritul pentru lume Dumnezeul meu, să nu-i părăsești pe robii Tăi care trăiesc departe de Biserică; dragostea Ta să-i aducă pe toți lângă Tine. Pomenește, Doamne, pe robii Tăi care suferă...

+++Rugăciune către Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu – La vreme de necaz şi de...

0
Rugăciune către Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu – La vreme de necaz şi de întristare Valuri de patimi mă împresoară; mare necaz şi strâmtorare îmi umplu sufletul o, întru-tot Sfântă Maică,...

+++Rugăciune pentru cei nefericiţi

0
Rugăciune pentru cei nefericiţi    Doamne, norii negri ai nefericirilor se grămădesc asupra capului meu şi întristările mă chinuie. Dar, deşi sufăr, nu îndrăznesc să cârtesc asupra Ta, Preabunule, Căci Tu eşti...

+++Rugăciune împotriva farmecelor şi bântuirii duhurilor rele

0
Rugăciune împotriva farmecelor şi bântuirii duhurilor rele.    Doamne, viforul necazurilor se ridică asupra mea şi duhurile necurate nu-mi dau pace, dar întru Tine îmi pun toata nădejdea şi pazei Tale mă încredinţez...

+++Rugăciune la vreme de ispită

0
Rugăciune la vreme de ispită   În orice împrejurare te-ai afla, de bucurie, de întristare, lipsă ori bunăstare, înalţă gândul smerit şi inima curată către Dumnezeu, aducându-I laudă, mulţumire ori cerere, şi El, Care...

+++ Rugăciune pentru vederea păcatului propriu

0
Rugăciune pentru vederea păcatului propriu Doamne! Dă-ne să ne vedem păcatele noastre, aşa încât mintea noastră, atrasă cu desăvîrşire de luarea-aminte faţă de păcatele noastre, să înceteze a mai vedea greşelile aproapelui şi...

****Acatist pentru izbăvirea de boală către preadulcele Iisus, doctorul sufletelor şi a trupurilor noastre

0
Acatist pentru izbăvirea de boală către preadulcele Iisus, doctorul sufletelor şi a trupurilor noastre Acatist - Orice astfel de rugăciune specială, poartă numele de Acatist. Prin numele de...

Acatistul Sfântului Teofan Zăvorâtul -10/23 ianuarie

0
Acatistul Sfântului Teofan Zăvorâtul 10 / 23 ianuarie Acatist - Orice astfel de rugăciune specială, poartă numele de Acatist. Prin numele de ACATIST se înţelege "Rugăciune citită în...

****Acatistul Pogorârea Sfântului Duh (I)

0
  Acatistul Pogorârea Sfântului Duh Acatist - Orice astfel de rugăciune specială, poartă numele de Acatist. Prin numele de ACATIST se înţelege "Rugăciune citită în picioare", deci este o rugăciune care se citeşte...

****Acatistul Maicii Domnului la Icoana cu şapte săgeţi

1
Acatistul Maicii Domnului la Icoana cu şapte săgeţi Acatist - Orice astfel de ...

****Imnul Acatist al Maicii Domnului – la Rugul Aprins

0
Imnul Acatist al Maicii Domnului - la Rugul Aprins Acatist - Orice astfel de rugăciune specială, poartă numele de Acatist. Prin numele de ACATIST se înţelege "Rugăciune citită în picioare", deci...

****Acatistul Icoanei Maicii Domnului „Potoleşte întristările noastre”

0
Acatistul Icoanei Maicii Domnului "Potoleşte întristările noastre" Acatist - Orice astfel de rugăciune specială, poartă numele de Acatist. Prin numele de ACATIST se înţelege "Rugăciune citită în picioare", deci este o rugăciune care...

+++ Rugăciune la pierderea sarcinii cu voia sau fără de voie.

0
Rugăciune la pierderea sarcinii cu voia sau fără de voie. Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Care Te-ai născut din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria și în iesle ca un prunc ai fost...

**** Acatistul Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului(339-397)(al doilea acatist)(7/20 decembrie)

0
Acatistul Sfântului Ambrozie Episcopul Mediolanului (339-397) 7/20 Decembrie Al doilea acatist Acatist - Orice astfel de rugăciune specială, poartă numele de Acatist. Prin numele de ...

**** Acatistul Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului(339-397)(primul acatist)(7/20 decembrie)

0
Acatistul Sfântului Ambrozie Episcopul Mediolanului (339-397) 7/20 Decembrie Primul acatist  Acatist - Orice astfel de rugăciune specială, poartă numele de Acatist. Prin numele de ACATIST se înţelege...

****Acatistul Sfântului Daniil Sihastrul(18/31 decemrbie)

0
Acatistul Sfântului Daniil Sihastrul (18/31 DECEMBRIE) Acatist - Orice astfel de rugăciune specială, poartă numele de Acatist. Prin numele de ACATIST se înţelege "Rugăciune citită în picioare", deci...

#### Paraclisul Sf. Ap. Andrei, Cel întâi chemat, Apostolul românilor

1
PARACLISULSFÂNTULUI APOSTOL ANDREI,CEL ÎNTÂI CHEMAT (30 noiembrie / 13 decembrie) Preotul face obişnuitul început, zicând:Binecuvântat este Dumnezeul nostru…Citeţul: Amin. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! Împărate ceresc… Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl...

**** Acatistul Cuviosului Ioanichie, Schimonahul din valea chiliilor(26 iulie)

0
ACATISTULCUVIOSULUIIOANICHIE SCHIMONAHULDIN VALEA CHILIILOR 26 iulie Acatist - Orice astfel de rugăciune specială, poartă numele de Acatist. Prin numele de ACATIST se înţelege "Rugăciune citită în picioare", deci este...

**** Acatistul Sfinţilor Gurie, Samon şi Aviv(protectorii căsătoriei)(15/28 noiembrie)

0
Acatistul Sfinţilor Gurie, Samon şi Aviv (protectorii căsătoriei) (15/28 noiembrie) Acatist - Orice astfel de rugăciune specială, poartă numele de Acatist. Prin numele de ACATIST se înţelege "Rugăciune citită în...

Ultimele articole

Adresarea Bisericii Ortodoxe din Moldova privind ratificarea de către Parlamentul Republicii...

0
Președinția Republicii Moldova Parlamentul Republicii Moldova Guvernul Republicii Moldova A D R E S A R E A Bisericii Ortodoxe din Moldova privind ratificarea de către Parlamentul Republicii...

Descoperă ortodoxia

Autorii noștri

Avatar
88 ARTICOLE0 COMENTARII
Avatar
32 ARTICOLE0 COMENTARII
Avatar
23 ARTICOLE0 COMENTARII