+++Rugăciune la revărsatul zorilor (A fericitului Sofronie de la Esex)

0
Rugăciune la revărsatul zorilor A fericitului Sofronie de la Esex Doamne Cel Veşnic şi Făcătorule a toate, Care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viaţă, Care ai revărsat peste...

****Acatistul Maicii Domnului la icoana „Caută la smerenia”

0
Acatistul Maicii Domnului la icoana "Caută la smerenia" (16 septembrie) Vindecatoarea şi izbăvitoarea de bolile trupeşti nevindecate de doctori.   Acatist - Orice astfel de rugăciune specială, poartă numele de Acatist. Prin numele...

+++Rugăciune pentru o inimă deznădăjduită

0
 Rugăciune pentru o inimă deznădăjduită Doamne, Dumnezeul meu, Tu care ai facut cerurile si pamantul,care ai dat viata tuturor lucrarilor Tale, in acest ceas in care sufletul meu sta intristat si plin...

+++Rugăciune pentru omul bolnav

0
Rugăciune pentru omul bolnav Preaputernice şi slăvite Doamne Iisuse Hristoase! Tu, Care ai venit în lume să tămăduieşti neputinţele oamenilor, Care nu ai venit să chemi la pocăinţă pe cei...

****Acatistul tuturor sfinţilor români

0
Acatistul tuturor sfinţilor români Ziua prăznuirii: Duminica a 2-a dupa Rusalii Acatist - Orice ...

****Acatistul Tuturor Sfinţilor

0
Acatistul Tuturor Sfinţilor Acatist - Orice astfel de rugăciune specială,...

+++Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos (III)

0
Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos (III)  Doamne, Iisuse Hristoase, Cel Ce cu negrăita înţelepciune ai rânduit ridicarea neamului nostru din adâncul păcatelor, caută şi acum spre noi cu îngăduinţă şi...

+++Rugăciune către Sfânta Treime

0
Rugăciune către Sfânta Treime Preasfanta Treime, Stapanire de o fiinta, pricinuitoare a tot binele; ce vom rasplati Tie pentru toate cate ne-ai dat noua, pacatosilor si nevrednicilor, pe care mai inainte de...

+++Rugăciune de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu

0
Rugăciune de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu     Doamne, Iisuse Hristoase, Dum­ne­zeul nostru, Dumnezeule a toată milosti­vi­rea și îndurarea, Care ai ne­­măsurată milă, nespusă și neajunsă iubire de oa­meni, căzând acum către...

**** Acatistul Sf. Iona din Kiev

0
ACATISTUL CUVIOSULUI ŞI PURTĂTORULUI DE DUMNEZEU PĂRINTELUI NOSTRU IONA ARHIMANDRITUL ŞI FĂCĂTORUL DE MINUNI AL SFINTEI MÂNĂSTIRI A FĂCĂTOAREI DE VIAŢĂ TREIMI DIN KIEV Acatist - Orice ...

#### Canon de rugăciune către puterile cerești și către toți sfinții

0
Canon de rugăciune către puterile cerești și către toți sfinții În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin  Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!  Împărate ceresc, Mângâietorule,...

****Acatistul Sfintei Muceniţe Sofia şi a celor trei fiice ale sale: Pistis (Credinţa), Elpis...

0
Acatistul Sfintei Muceniţe Sofia şi a celor trei fiice ale sale: Pistis (Credinţa), Elpis (Nădejdea), şi Agapis (Dragostea) 17 septembrie (30 septembrie) ...

+++ Rugăciunea părinților pentru copiii care se află în călătorie

0
Rugăciunea părinților pentru copiii care se află în călătorie Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce eşti Calea, Adevărul şi Viaţa, şi ai călătorit împreună cu cei doi ucenici care mergeau la Emaus,...

+++ Rugăciune pentru copiii orfani

0
Rugăciune pentru copiii orfani Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce ne-ai în văţat să ne rugăm unii pentru alţii, ascultă puţina noastră rugăciune pentru copiii care sunt lipsiţi de dragostea părinţilor lor. Tu, Care...

+++ Rugăciune pentru copilul înfiat

0
Rugăciune pentru copilul înfiat  Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Care ne-ai poruncit să ne iubim unii pe alţii, ajută-ne să împlinim fără împiedicare această porun că a Ta. Am socotit că este...

+++ Rugăciunea naşilor pentru finul de Botez

0
Rugăciunea naşilor pentru finul de Botez  Rugăciunea 1 Cel ce ai dăruit robului Tau/roabei Tale izbăvire de păcate prin Sfântul Botez şi i-ai dat ca pe o arvună înnoirea vieţii, Însuţi Stăpâne, Doamne,...

+++ Rugăciunile nașilor pentru finii de cununie

0
Rugăciunea nașilor pentru finii de cununie Rugăciunea 1 Dumnezeule Atotputernic şi Atoateţiitor, rugămu-ne Ţie pentru robii Tăi , pe care unul altuia i-ai hărăzit, aşezându-i sub puterea Tainei Tale şi cu ...

+++ Rugăciunea părinților pentru copilul nou-născut

0
Rugăciunea părinților pentru copilul nou-născut Doamne Iisuse Hristoase, Care ne-ai dăruit acest copil, rânduieşte precum ştii intrarea lui în rândul celor drept-credincioşi care au fost luminaţi prin Sfântul Botez. Doamne, dăruieşte-i sănătate şi...

+++ Rugăciunea părinților pentru ajutor copilului la examen

0
Rugăciunea părinților pentru ajutor copilului la examen Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel viu, ajută-l pe copilul acesta (numele) să trea că cu bine această încercare ce îi stă înainte. Cel ce...

+++ Rugăciunea părinților pentru luminarea minţii copilului

0
Rugăciunea părinților pentru luminarea minţii copilului Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, luminează minţile copiilor noştri cu harul Tău cel dătător de viaţă. Tu, Care dai celor înţelepţi înţelepciunea şi celor pricepuţi priceperea, trimite...

+++ Rugăciune părințolor către Sfântul ocrotitor al copilului

0
Rugăciune părințolor către Sfântul ocrotitor al copilului O, Sfinte al lui Dumnezeu (numele), care te-ai arătat vas ales al Duhului Sfânt, tu, care ai fost rânduit de Ziditorul lumii să fii ocrotitor al...

+++ Rugăciune pentru copilul căzut în păcat

0
Rugăciune pentru copilul căzut în păcat Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce ai venit în lume nu pentru cei drepţi, ci pentru cei păcătoşi, vino şi în ajutorul fiului meu (numele), ridicându-l din...

+++ Rugăciunea părinților pentru copii II

0
Rugăciunea părinţilor pentru copiii lor Doamne, Dumnezeule! Fiii pe care îi am sunt un dar al bunătăţii Tale. Tu ai făcut a se naşte în mine simţământul care îi face scumpi inimii...

**** Acatistul Maicii Domnului, Apărătoarea noastră în ziua înfricoșătoare a Judecății de Apoi

0
Acatistul Maicii Domnului Apărătoarea noastră în ziua înfricoșătoare a Judecății de Apoi   Acatist - Orice astfel de rugăciune specială, poartă numele de Acatist. Prin numele de ACATIST se înţelege "Rugăciune...

+++Rugăciune către Sfântul Duh

0
Rugăciune către Sfântul Duh(a Sfântului Simeon Noul Teolog) Vino, Viaţa cea fericită şi veşnică şi Dreapta cea atotţiitoare, întru tot Sfinteşi de Viaţă Făcătoruleşi Ziditorule Duh, Cel ce eşti ca stăpânire de...

+++Rugăciune la întristări, spaimă, gânduri şi vise urâte care tulbură pe om

0
Rugăciune la întristări, spaimă, gânduri şi vise urâte care tulbură pe om(Din psalmii lui David) Dumnezeule, întru numele Tău mân­tuiește-mă și întru puterea Ta mă ju­decă. Dumnezeule, ascultă rugă­ciunea mea; pleacă urechea...

****Acatistul Intrării Domnului în Ierusalim

0
Acatistul Intrării Domnului în Ierusalim Acatist - Orice astfel de rugăciune...

+++Rugăciune de pocăinţă

0
Rugăciune de pocăinţă    Doamne şi Stăpânul vieţii mele, îmi recunosc şi îmi mărturisesc păcatele mele pe care le-am făcut în toată vremea şi în tot locul. Am greşit umblând după voile păcătoase...

****Acatist de pocăinţă pentru iertarea păcatelor

0
Acatist de pocăinţă pentru iertarea păcatelor Acatist - Orice astfel de rugăciune specială, poartă numele de Acatist. Prin numele de ACATIST se înţelege "Rugăciune citită în picioare", deci este o rugăciune care...

+++ Rugăciune pentru vindecarea celui bolnav

1
Rugăciune pentru vindecare Dumnezeule Atotputernice, Cela ce cu mila Ta pe toate le zideşti spre mântuirea neamului omenesc, cercetează-l pe robul Tău (...), pe cel ce cheamă numele lui...

Ultimele articole

Adresarea Bisericii Ortodoxe din Moldova privind ratificarea de către Parlamentul Republicii...

0
Președinția Republicii Moldova Parlamentul Republicii Moldova Guvernul Republicii Moldova A D R E S A R E A Bisericii Ortodoxe din Moldova privind ratificarea de către Parlamentul Republicii...

Descoperă ortodoxia

Autorii noștri

Avatar
88 ARTICOLE0 COMENTARII
Avatar
32 ARTICOLE0 COMENTARII
Avatar
23 ARTICOLE0 COMENTARII