sâmbătă, ianuarie 18, 2020

Acatiste, paraclise și rugăciuni

DESCRIERE Rugăciuni şi acatiste

**** Acatistul Sfântului Grigorie Palama Arhiepiscopul Tesalonicului(14/27 noiembrie)

Acatistul Sfântului Grigorie Palama Arhiepiscopul Tesalonicului 14/27 noiembrie Facere a monahului Gherasim Micraghiannaitul Acatist - Orice astfel de rugăciune specială, poartă numele de Acatist. Prin numele de ACATIST se înţelege...

**** Acatistul Sfântului Teofil – Sfânt nebun pentru Hristos(28/10 octombrie/noiembrie)

Acatistul Sfântului Teofil - Sfânt nebun pentru Hristos (28 Octombrie / 10 noiembrie) Acatist - Orice astfel de rugăciune specială, poartă numele de Acatist. Prin numele de ACATIST se înţelege "Rugăciune...

Acatistul Sfintei Tecla – Cea întocmai cu Apostolii – (24 septembrie/ 7 octombrie)

Acatistul Sfintei Tecla - Cea întocmai cu Apostolii (24 septembrie/ 7 octombrie) Acatist - Orice astfel de rugăciune specială, poartă numele de Acatist. Prin numele de ACATIST se înţelege "Rugăciune citită în...

+++ Rugăciune la timp de boală I

RUGĂCIUNE LA VREME DE BOALĂ Doamne, iată-mă doborât de boală. Nu mai pot munci, sunt o povară pentru ai mei. E greu, Doamne, însă îţi mulţumesc şi pentru această suferinţă:...

**** Acatistul Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuți(1 iulie)

ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH LEONTIEDE LA RĂDĂUTI(1 IULIE) Acatist - Orice astfel de rugăciune specială, poartă numele de Acatist....

+++ Rugăciune pentru copilul bolnav

Rugăciune pentru copilul bolnav Te rugăm, Doamne, vindecă durerea acestui copil, robul Tău (numele). Alungă de la el toată boala şi toată neputinţa. Tu, Care eşti doctor al sufletelor şi al trupurilor,...

Suspinarea în rugăciunea către Domnul a Ieroschimonahului Partenie din Kiev

Suspinarea în rugăciunea către Domnul a Ieroschimonahului Partenie din Kiev Când amărât de boală voi simţi apropierea sfârşitului meu pământesc: Doamne, miluieşte-mă.Când sărmana inima mea prin ultimile ei bătăi se va tângui în...

+++ Rugăciune când intri în biserică

Rugăciune când intri în biserică Pășind înlăuntru, fă-ți semnul Sfintei Cruci și, alungând toate grijile deșarte, cu mare evlavie rostește această rugăciune: Veselitu-m-am de cei ce mi-au zis: în casa Domnului voi merge. Iar...

**** Acatistul Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt(2 iulie)

ACATISTUL BINECREDINCIOSULUI VOIEVOD ŞTEFANCEL MARE ŞI SFÂNT (2 IULIE) Acatist - Orice astfel de rugăciune specială, poartă numele de Acatist. Prin numele ...

**** Acatistul Sfinților Mucenici Cosma și Damian – doctorii cei fără de arginți(1iulie)

ACATISTUL SFINȚILOR MUCENICI COSMA ȘI DAMIAN, DOCTORII CEI FĂRĂ DE ARGINȚI (1 iulie) Acatist - Orice astfel de rugăciune specială, poartă...

+++ Rugăciune la ieșirea din Biserică

Rugăciune la ieșirea din Biserică   Doamne, Dumnezeul meu, Ție-Ți încredințez toată viața mea și pe Tine Te rog: apără-mă, mântuiește-mă și fă-mă părtaș îndurării Tale,- dă-mi îndreptare vieții și purtare înțeleaptă,-daruiește-mi sfârșit creștinesc,...

Acatistul Sfântului Antim Ivireanul- (27 septembrie)/ 10 octombrie

Acatistul Sfântului Antim Ivireanul- (27 septembrie/ 10 octombrie) Acatist - Orice astfel de rugăciune specială, poartă numele de Acatist. Prin numele de ACATIST se înţelege "Rugăciune citită în picioare", deci este o rugăciune...

+++ Rugăciunea unui judecător

Rugăciunea unui judecător Doamne, eu sunt unica fiinţă pe lume căreia Tu i-ai dat o părticică din atotputernicia Ta; putere de a condamna sau a achita pe semenii mei. În...

**** Acatistul Preacuviosului Părinte Porfirie – noul făcător de minuni(2/15 decembrie)

Acatistul Preacuviosului Părinte Porfirie noul făcător de minuni 2/15 Decembrie Acatist - Orice astfel de rugăciune specială, poartă numele de Acatist. Prin numele de ACATIST se înţelege "Rugăciune...

**** Acatistul Sfântului Sava de la Buzău – Sfânt Mucenic – (12 aprilie)

Acatistul Sfântului Sava de la Buzău - Sfânt Mucenic (12 aprilie) Acatist - Orice astfel de rugăciune specială, poartă numele de Acatist. Prin numele de ACATIST se înţelege "Rugăciune citită în picioare", deci...

Acatistul Sfântului Diodoh al Foticeii – 29 martie

Acatistul Sfântului Diodoh al Foticeii 29 martie   Acatist - Orice astfel de rugăciune specială, poartă numele de Acatist. Prin numele de ACATIST se înţelege "Rugăciune citită în picioare", deci este o rugăciune care...

+++ Rugăciune pentru prigonitori

Rugăciunea pentru prigonitori Doamne Iisuse Hristoase, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu; prin care toate s-au făcut şi de toate ai grijă cu milă şi cu îndurări: Veghează, ascultă şi cercetează pe robul Tău;...

**** Acatistul Sfântului Mucenic Iacov Persul (27/10 noiembrie/decembrie)

Acatistul Sfântului Mucenic Iacov Persul (27 noiembrie/10 decembrie) Acatist - Orice astfel de rugăciune specială, poartă numele de Acatist. Prin numele de ACATIST se înţelege...

**** Acatistul Sfinților Împăraţi Constantin şi Elena(21 mai)

ACATISTUL SFINȚILOR ÎMPARAȚI CONSTANTIN ȘI ELENA (21 mai)     Acatist - Orice astfel de rugăciune specială, poartă numele de Acatist. Prin numele de ACATIST se înţelege "Rugăciune...

Acatistul Binecredinciosului Voievod al Moldovei Ştefan cel Mare şi Sfânt – 2 IULIE

Acatistul Binecredinciosului Voievod al Moldovei Ştefan cel Mare şi Sfânt - 2 IULIE Condac 1 Apărătorului creştinătăţii, Binecredinciosului Voievod al Moldovei, ce-lui care cu dreptate şi cu dragoste a cârmuit poporul încredinţat lui...

**** Acatistul Sfinților Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel – apărători...

ACATISTUL SFINŢILOR MĂRTURISITORI  IOAN DIN GALEŞ ŞI MOISE MĂCINIC DIN SIBIEL APĂRĂTORI ŞI MĂRTURISITORI AI ORTODOXIEI PE PĂMÂNT TRANSILVAN (21 octombrie / 3 noiembrie) Acatist - Orice astfel de rugăciune...

**** Acatistul Prea Cuviosului Părintelui nostru Dimitrie din Basarabi(27/9 octombrie/noiembrie)

Acatistul Prea Cuviosului Părintelui nostru Dimitrie din Basarabi (27 octombrie / 9 noiembrie) Acatist - Orice astfel de rugăciune specială, poartă numele de Acatist. Prin numele de ACATIST se înţelege "Rugăciune...

+++ Rugăciunea copilului fricos

Rugăciunea copilului fricos Doamne, Dumnezeul meu,Eu fricos am fost mereu.Vino Tu, cu Crucea Ta,Și ascultă ruga mea: În lumină să mă scalzi,Întunericul să-l arzi,De mânuță să mă ții,Curajul să mi-l învii! Eu de-acum Îți...

**** Acatistul Sfântului Grigorie Sinaitul(27/10 noiembrie/decembrie)

Acatistul Sfântului Grigorie Sinaitul 27 Noiembrie / 10 decembrie Acatist - Orice astfel de rugăciune specială, poartă numele de Acatist. Prin numele de ACATIST se înţelege "Rugăciune citită...

**** Acatistul Preacuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Macarie de la Saharna(13/26 mai)

Acatistul Preacuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Macarie de la Saharna (13/26 mai) Acatist - Orice astfel de rugăciune specială, poartă numele de Acatist. Prin numele de ACATIST se înţelege...

Acatistul Sfintei Maria Egipteanca Sfântă Preacuvioasă Maică! (1 aprilie)

Acatistul Sfintei Maria Egipteanca Sfântă Preacuvioasă Maică! (1 aprilie) Acatist - Orice astfel de rugăciune specială, poartă numele de Acatist. Prin numele de ACATIST se înţelege "Rugăciune citită în picioare", deci este o...

**** Acatistul Sfântului Antonie de la Iezeru Vâlcea (23/6 noiembrie/decembrie)

Acatistul Sfântului Antonie de la Iezeru Vâlcea 23 Noiembrie / 6 decembrie Acatist - Orice astfel de rugăciune specială, poartă numele de Acatist. Prin numele de ACATIST se înţelege "Rugăciune citită...

**** Acatistul Sfinților Mărturisitori Visarion, Sofronie și al Mucenicului Oprea (21/3 octombrie/noiembrie)

ACATISTUL SFINŢILOR MĂRTURISITORI VISARION ŞI SOFRONIE ŞI AL MUCENICULUI OPREA 21 OCTOMBRIE / 3 noiembrie Acatist - Orice astfel de rugăciune specială, poartă numele de Acatist. Prin numele de ACATIST se înţelege "Rugăciune...

**** Acatistul Sfinților Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel(4 Iunie)

Acatistul Sfinților Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel 4 Iunie Acatist - Orice astfel de rugăciune specială, poartă numele de Acatist. Prin numele de ACATIST se ...

Ultimele articole

Mii de copii, tineri, vârstnici și familii socialmente vulnerabile au primit...

Sărbătoarea Sfântului Nicolae și a Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, a reușit de fiecare dată să aducă bucurie...

Altfel despre bine

Descoperă ortodoxia

Autorii noștri

88 ARTICOLE0 COMENTARII
32 ARTICOLE0 COMENTARII
23 ARTICOLE0 COMENTARII