**** Acatist de mulțumire – Slavă lui Dumnezeu pentru toate

0
Acatist de mulţumire Slavă lui Dumnezeu pentru toate  Acatist - Orice ...

**** Acatistul pentru cei adormiți

0
Acatistul pentru cei adormiţi Acatist - Orice ...

Acatistul Maicii Domnului Pantanasa „Vindecatoarea de Cancer”

1
Acatistul Maicii Domnului Pantanasa "Vindecătoarea de Cancer" După obişnuitul început, se zic:Condacele şi Icoasele Condacul 1 :Noi, credincioşii robii tăi, stând cu mustrare de inimă înaintea icoanei tale celei noi arătate, te cântăm...

Acatistul Sfintilor Mucenici si Doctori fara de arginti Epictet preotul si Astion Monahul

0
Acatistul Sfinţilor Mucenici şi Doctori fără de arginţi Epictet preotul şi Astion Monahul După obişnuitul început, se zic:Condacele şi Icoasele Condacul 1 :Pe Epictet, preotul cel preaînţelept şi pe Astion, ucenicul cel mult...

**** Acatistul Maicii Domnului – Bucuria tuturor celor necăjiţi

0
Acatistul Maicii Domnului Bucuria tuturor celor necăjiţi Acatist - Orice ...

Rugaciunea Maicii Domnului „Sporirea Mintii”

0
Rugăciunea Maicii Domnului "Sporirea Minţii" Preacurată Născătoare de Dumnezeu, casa pe care Înţelepciunea lui Dumnezeu Sieşi Şi-a zidit-O, dătătoarea darurilor duhovniceşti, ceea ce de la cele lumeşti la cele dinainte de lume mintea...

Rugaciunea retinerii

0
Rugăciunea reţinerii Această rugăciune ne ajută în lupta cu duhurile rele, ne feresc de vrăji şi de necazuri. Nu mă strivi pe mine păcătosul, Mântuitorule, ca pe smochinul neroditor, ci adăpând sufletul meu...

Suspinarea în rugăciunea către Domnul a Ieroschimonahului Partenie din Kiev

0
Suspinarea în rugăciunea către Domnul a Ieroschimonahului Partenie din Kiev Când amărât de boală voi simţi apropierea sfârşitului meu pământesc: Doamne, miluieşte-mă.Când sărmana inima mea prin ultimile ei bătăi se va tângui în...

Rugaciune gasita în buzunarul unui soldat rus necunoscut cazut în timpul celui de-al doilea...

0
Rugăciune găsită în buzunarul unui soldat rus necunoscut căzut în timpul celui de-al doilea război mondial Mă auzi Tu, Doamne? Nu Ţi-am vorbit niciodată, dar acum vreau să mă închin Ţie. Ştii că...

Rugaciune pentru împacare, întelegere si înmultirea dragostei

0
Rugăciune pentru împăcare, înţelegere şi înmulţirea dragostei Stăpâne, Iubitorule de oameni, Împăratul veacurilor şi dătătorul bunătăţilor, Care ai stricat peretele cel din mijloc al vrajbei şi ai dat pace neamului omenesc, miluieşte, Doamne,...

Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos II

0
Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos II Doamne Dumnezeul meu, Cel mare si infricosat si slavit, Facator a toata zidirea vazuta si gandita, Cel ce pazesti asezamantul Tau si mila Ta celor care...

Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos

0
Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeul nostru, Cel singur milostiv şi lesne iertător, Izvorul milei, Noianul cel nedeşertat al iubirii de oameni, Cel ce nu ai venit să...

Rugaciunile inainte de Dumnezeiasca Impartasire

0
Rugăciunile înainte de Dumnezeiasca Împărtăşire Rugaciunile incepatoare:În numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie !Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie !Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava...
alt

#### Canonul de pocăinţă către Mântuitorul nostru Iisus Hristos

0
Canonul de pocăinţă către Mântuitorul nostru Iisus Hristos   Cântarea I Acum mă apropii eu, păcătosul şi împovăratul, către Tine, Stăpânul şi Dumnezeul meu şi nu îndrăznesc să mă uit la cer; numai...

Rugaciunea celui ferecat în temnita neputintelor vietii

0
Rugăciunea celui ferecat în temniţa neputinţelor vieţii Îndurate Doamne, Cel mult milostiv şi plin de bunătate, Domnul puterilor şi Împăratul veacurilor, cu frică şi cu ruşine, întru cutremurare şi cu pocăinţă Te chem...

Acatistul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel

0
Acatistul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel După obişnuitul început, se zic:   Condacul 1Pe cei ce împreună cu oamenii s-au arătat mai înainte îngereşte cugetând, şi acum cu îngerii fiind, cu cântări îngereşti...

Rugaciunea Sfantului Filaret

0
Rugăciunea Sfântului Filaret Doamne, nu ştiu ce să cer de la Tine. Tu unul ştii de ce am nevoie, Tu mă iubeşti pe mine mai mult decît pot să Te iubesc eu pe Tine....

Rucăciune a creştinilor ortodocşi pentru vremurile de acum

0
Rucăciune a creştinilor ortodocşi pentru vremurile de acum Izbăveşte-mă, Doamne, de ademenirea mîrşavului şi vicleanului antihrist, timpul căruia se apropie, şi mă adăposteşte de mrejele lui în pustia tainică a mântuirii Tale. Dă-mi...

Acatistul şi viaţa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă (6 mai)

0
Acatistul şi viaţa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă (6 mai) Condacul 1 Mult-nevoitorului al lui Hristos Marelui Mucenic Gheorghe, acum toţi din suflet să-i cântăm, lăudându-l pe el în...

**** Acatistul şi viaţa Sfintei Cuvioasei Xenia(24 ianuarie)ajutătoare la nevoinţe băneşti

0
Acatistul  şi viaţa Sfintei Cuvioasei Xenia (24 ianuarie) ajutătoare la nevoinţe băneşti Rugăciunile începătoare: Slavă Ţie Dumnezeul nostru... Împărate ceresc... Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Că a Ta este împărăţia... Apoi troparele:...

Rugăciune pentru mântuire

0
Rugăciune pentru mântuire Dumnezeul meu, cred întru Tine şi mă rog Ţie, întăreşte-mi credinţa! Te iubesc, sporeşte-mi dragostea! Mă pocăiesc, fă-mi căinţa să prisosească! Te slăvesc ca pe întâiul meu început! Te doresc...

Rugăciune la sfârşitul Sfintei Liturghii

0
Rugăciune la sfârşitul Sfintei Liturghii Mulţumesc Ţie, Doamne, Atotţiitorule, că m-ai învrednicit pe mine, păcătosul, în această zi, în sfânta şi dumnezeiasca Ta biserică, de jertfa dumnezeiască şi fără de sânge, care Ţi...

Altă rugăciune a copiilor mici

0
Înger, îngeraşu meuCe mi te-a dat Dumnezeu,Totdeauna fii cu mineŞi mă-nvaţă să fac bine.Eu sunt mic, tu fă-mă mare,Eu sunt slab, tu fă-mă tare.În tot locul mă-nsoţeşteŞi de rele ma păzeşte. Amin

Rugăciunea copiilor mici

0
Doamne, Doamne, ceresc Tată,Noi pe tine Te rugămLuminează-a noastră minte,Lucruri bune să învăţăm.Că tu ieşti Stăpînul lumiiŞi al nostru Tată eştiŞi pe toate cele buneNumai Tu le împlineşti!Amin.

Rugăciune catre Mîntuitorul Hristos

0
Hristose, Lumina cea adevărată, Care luminezi şi sfinţesti pe tot omul ce vine în lume, să se însemneze peste noi lumina feţii Tale ca într-însa să vedem lumina cea neapropiată. Îndreptează paşii noştrii spre...

I +++ Rugăciune de cerere către Preasfânta Născătoarea de Dumnezeu

0
Rugăciune de cerere către Preasfânta Născătoarea de Dumnezeu Nepătată, neîntinată, fără prihană, Preacurată Fecioară, a lui Dumnezeu Mireasă, Stăpână, care pe Dumnezeu-Cuvântul, prin preaslăvită naşterea ta cu oamenii L-ai unit şi firea cea lepădată...

Rugăciunea de duminică

0
Rugăciunea de duminică Ziua Duminicii îmi aduce aminte de Atotputernicia Ta, Stăpâne, cu care ai zidit lumea şi ai răscumpărat pe om. Ţie deci, iubitorule de oameni, Doamne, mă închin şi-Ţi mulţumesc foarte pentru...

Rugăciunea de sâmbătă

0
Rugăciunea de sâmbătă Doamne lisuse Hristoase, Judecătorul meu Prea drept! Cunosc că păcatele mele sânt fără de număr. De aceea Te rog în această zi, în care de Iosif şi de Nicodim pus...

Rugăciunea de vineri

0
Rugăciunea de vineri Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul cel dulce al sufletului meu, în această zi a Răstignirii Tale pe Cruce ai pătimit şi ai luat moarte pentru păcatele noastre, mă mărturisesc înaintea Ta,...

Rugăciunea de joi

0
Rugăciunea de joi Doamne Iisuse Hristoase, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, care în ziua de astăzi ai luat Cina cea de pe urmă, cu ucenicii Tăi, şi cu mare umilinţă ai spălat picioarele...

Ultimele articole

Prevenirea violenței în familie: Aspecte spirituale!

0
Cu Binecuvântarea Prea Sfințitului Siluan, Episcop de Orhei, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, preoții din Vicariatul de Orhei sunt activ implicați...

Descoperă ortodoxia

Autorii noștri

88 ARTICOLE0 COMENTARII
32 ARTICOLE0 COMENTARII
23 ARTICOLE0 COMENTARII