Cele 10 porunci Dumnezeieşti!

Cele 10 porunci Dumnezeieşti 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul Tău; să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.2. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini lor.3. Să...

Porunci privitoare la viaţa trupească a aproapelui

Porunci privitoare la viaţa trupească a aproapelui: Să dai hrană celui flămând Să potoleşti setea celui însetat Să îmbraci pe cel gol Să primeşti şi să ospătezi pe cei...

Învăţături pentru viaţa morală desăvârşită

Învăţături pentru viaţa morală desăvârşită: Să împarţi averea ta săracilor Să te lepezi de sine, de toate poftele şi plăcerile trupeşti Să-ţi iai Crucea, adică să fii gata de a...

Cele şapte virtuţi creştineşti

Cele şapte virtuţi creştineşti 1. Smerenia 2. Milostenia 3. Curăţenia 4. Cumpătarea 5. Îndelunga-răbdare 6. Blândeţea 7. Hărniciaмагазин купи сковороду

Despre Sfânta Cruce, simbolistica şi modul corect de săvârşire a Sfintei Cruci

Despre Sfânta Cruce, simbolistica şi modul corect de săvârşire a Sfintei Cruci Ce spune Biserica şi Sfânta Scriptură despre Sfânta Cruce? Sunt sigur, nimeni nu-şi imaginează ortodoxia fără de Sfânta Cruce...

Cum să ne păzim de peciata antihristului?

Cum să ne păzim de peciata antihristului? Sf. Efrem Sirul: Luaţi aminte fraţii mei! Covârşirea fiarei şi meşteşugirea vicleniei ei, de la pântece începe! Căci, după ce va fi strâmtorat cineva, lipsindu-se de bucate,...

Imnul Dragostei

Imnul Dragostei De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi de aş avea darul proorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi...

Ce trebuie să ştie un creştin ortodox despre comportamenttul său în Biserica lui Hristos

Ce trebuie să ştie creştinul ortodox despre comportamentul în Biserica lui Hristos Creştinii ortodocşi au primit de la Sfinţii Părinţi şi urmează obiceiurile de mai jos, în întreaga lume:1. Intrând în...

Temeiuri doctrinare ale rugaciunilor pentru cei raposati

Din Sfanta Scriptura desprindem adevarul ca persoana umana a fost creata si ca se compune din trupul modelat de Dumnezeu din tarana, in chip cu totul special, si din suflarea de viata, data trupului...

Scrisoare de la Iisus Hristos

Scrisoare de la Iisus Hristos Îţi trimit această scrisoare prin unul din ucenicii Mei. Vreau să-ţi spun cât de mult te iubesc, că mă interesează soarta ta şi aş dori să comunicăm. Azi...

Mărturisire păcatelor făcută înaintea Duhovnicului

Mă mărturisesc lui Dumnezeu, celui lăudat în Sfânta Treime Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi Sfinţeniei tale, cinstite părinte de toate păcatele ce am greşit şi pururea greşesc eu, în toate zilele vieţii...

Întoarce-te la Domnul

Prea Iubite Frate creştin, de azi, de ieri, din totdeauna! Am socotit, frate creştin, să-ţi scriu aceste rânduri cu gândul că vei găsi răgaz să-ţi opreşti ochii pe ele, să le citeşti, să le...

Imnul Dragostei

De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi de aş avea darul proorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi...

Cele şapte păcate

Cele şapte păcate de moarte: 1. Mândria2. Zgârcenia3. Desfrânarea4. Lăcomia 5. Mânia 6. Zavistia7. Lenea şi neîngrijirea sufletului Păcatele împotriva Duhului Sfânt 1. Încrederea prea mare şi nesocotită în harul lui Dumnezeu2. Desnădejdea sau neîncrederea chibzuită în...

Ce este Liturghia?

Este o rânduială de sfinte rugăciuni, în timpul căreia se săvârşeşte - cea mai mare Taină a iubirii lui Dumnezeu faţă de neamul omenesc - Jertfa fără de sânge întemeiată de Mântuitorul la Cina...

Sfanta Tradiţie

Despre Sfânta Tradiţie 1.     Sfânta Tradiţie a Vechiului Testament este mai veche decât Sfânta Scriptură: ·        Că l-am ales, ca să înveţe pe fii şi casa sa după sine să umble în calea...

Biserica lui Hristos (Citate din Sfânta Scriptură)

Biserica lui Hristos (citate din Sfânta Scriptură) 1) Biserica lui Hristos este pe pământ, stâlp neclintit şi temelie a Adevărului: a. Ca să ştii, dacă zăbovesc, cum trebuie să petreci, în casa lui Dumnezeu,...

Ultimele articole

Liceul „Onisifor Ghibu” din Orhei a găzduit conferința ”Sfinții Închisorilor”

La data de 25 noiembrie, cu Binecuvântarea Prea Sfințitului Siluan, Episcop de Orhei și bunăvoința Dnei Director Ana Ceban, Instituția Publică Onisifor...

Cine este aproapele meu?

Descoperă ortodoxia

Autorii noștri

88 ARTICOLE0 COMENTARII
32 ARTICOLE0 COMENTARII
23 ARTICOLE0 COMENTARII