sâmbătă, decembrie 7, 2019

Păcatele cele mai grele

Păcatele cele mai grele: Cele împotriva Duhului Sfînt1. Necredinţa sau nepăsarea faţă de Dumnezeu, Cel în Treime mărit.2. Ura împotriva lui Dumnezeu.3. Deznădejdea în marea milostivire a lui Dumnezeu şi în...

Cele 9 porunci bisericeşti!

Cele 9 porunci bisericeşti 1. Să ascultăm cu evlavie sfânta Liturghie în fiecare Duminică şi sărbătoare.2. Să ţinem toate posturile de peste an.3. Să cinstim feţele bisericeşti.4. Să ne spovedim şi să ne...

De ce ne botezăm copiii într-o societate modernă?

Pentru creștini este evident acest lucru, dar cred ca e încă mult loc de discuții pentru sceptici. Nemulțumirea mea vizavi de acest subiect vine din discuțiile pe care le-am avut cu doi prieteni, care...

Învăţături pentru viaţa morală desăvârşită

Învăţături pentru viaţa morală desăvârşită: Să împarţi averea ta săracilor Să te lepezi de sine, de toate poftele şi plăcerile trupeşti Să-ţi iai Crucea, adică să fii gata de a...

Păcate strigătoare la cer

Păcatele strigătoare la cer 1. Uciderea şi uciderea pruncilor.2. Păcatele asemănătoare celor făcute de cei din Sodoma şi Gomora.3. Oprirea plăţii lucrătorilor.4. Asuprirea văduvelor şi orfanilor.5. Batjocorirea şi asuprirea părinţilor.

Comoara din suflet

Comoara din suflet Alexandru avea patru ani. Era un copil cu obrajii trandafirii şi ochi negri de cărbune, ce încă priveau lumea cu uimire şi nevinovăţie. Când se întorcea de la...

29 de moduri de a-L mărturisi pe Dumnezeu în viaţa de zi cu zi

   29 de moduri de a-L mărturisi pe Dumnezeu în viaţa de zi cu zi  Suntem neîncetat îmbiați cu posibilitatea de a ne recunoaște și vădi ucenici feluriți și...

Cerul si pamantul nou. Viaţa veşnica

Cerul şi pământul nou. Viaţa veşnică Dumnezeu a creat lumea cu intenţia etern-iubitoare de a o duce la desăvârşire. Prin urmare, ea este menită să se transfigureze până la plenitudinea existenţială în care...

Oare iubesc destul?

Oare iubesc destul? Am fost foarte impresionat de răspunsul unui copil de la casa de copii care a fost întrebat „Cine te iubeşte pe tine?” Şi a zis: „Nu mă iubeşte nimeni”....

De ce este Ortodoxia Credința cea adevărată!

Cam aşa se chema o cărticică pe care mi-a pus-o în mână D., o prietenă bună. M-a iritat titlul. După primele pagini, am aruncat-o cu furie la gunoi – gest pe care nu ţin...

Despre iad si vesnicia lui

Despre iad şi veşnicia lui Sfânta Scriptură are o mulţime de texte care exprimă veşnicia iadului, a pedepselor precum Matei 25,46 sau Marcu 9;44 sau Apocalipsa 4;11 sau Apocalipsa 20;10. Mântuitorul însuşi de...

Gheronda Codrat – salvarea omului păcătos

Gheronda Codrat - salvarea omului pacatos Pe când încă trăia Gheronda Codrat de la mănăstirea Caracalu, un mirean a venit în Muntele Athos ca să-și spovedească păcate mari. S-a dus la...

Neajunsurile duhovniceşti ale începatorilor

Neajunsurile duhovniceşti ale începătorilor Înclinaţii spre trufieMai curând vor să dea lecţii decât să primească. Ei osândesc în inima lor pe cei ce nu pricep credinţa după felul lor şi această simţire, mai...

De ce aprindem candela inaintea icoanelor

De ce aprindem candela inaintea icoanelor Scrisoarea a 18-a. Domnului P. J. care întreabă de ce se aprinde candelă înaintea icoanelor. Din scrisorile misionare ale Sfântului Nicolae Velimirovici În primul rând, deoarece...

Mărturisire păcatelor făcută înaintea Duhovnicului

Mă mărturisesc lui Dumnezeu, celui lăudat în Sfânta Treime Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi Sfinţeniei tale, cinstite părinte de toate păcatele ce am greşit şi pururea greşesc eu, în toate zilele vieţii...

Despre Antihrist si Judecata de apoi

Despre Antihrist şi Judecata de apoi Nimeni nu cunoaşte ziua aceea, afară de Dumnezeu-Tatăl, dar semnele apropierii ei sunt date şi în Evanghelie, şi în Apocalipsa Sfântului Apostol Ioan Teologul. Apocalipsa vorbeşte despre...

Minuni contemporane ale Cinstitei Cruci in misiunea ortodoxa

Minuni contemporane ale Cinstitei Cruci în misiunea ortodoxă India India este o ţară foarte mare în care majoritatea oamenilor sunt hinduişti. Predica Evangheliei a venit aici prin Apostolul Toma, însă cei mai...

Ce este Liturghia?

Este o rânduială de sfinte rugăciuni, în timpul căreia se săvârşeşte - cea mai mare Taină a iubirii lui Dumnezeu faţă de neamul omenesc - Jertfa fără de sânge întemeiată de Mântuitorul la Cina...

Biserica lui Hristos (Citate din Sfânta Scriptură)

Biserica lui Hristos (citate din Sfânta Scriptură) 1) Biserica lui Hristos este pe pământ, stâlp neclintit şi temelie a Adevărului: a. Ca să ştii, dacă zăbovesc, cum trebuie să petreci, în casa lui Dumnezeu,...

Problema numelui ortodox. Este oare corect să ne schimbăm numele, dacă acesta nu se...

Problema numelui ortodox. Este oare corect să ne schimbăm numele, dacă acesta nu se regăseşte în sinaxarul Bisericii? Problema legată de nume mă frământă de mult. În practica preoţească nu o singură dată...

Imnul Dragostei

Imnul Dragostei De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi de aş avea darul proorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi...

Porunci privitoare la viaţa trupească a aproapelui

Porunci privitoare la viaţa trupească a aproapelui: Să dai hrană celui flămând Să potoleşti setea celui însetat Să îmbraci pe cel gol Să primeşti şi să ospătezi pe cei...

Cele 10 porunci Dumnezeieşti!

Cele 10 porunci Dumnezeieşti 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul Tău; să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.2. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini lor.3. Să...

Dumnezeu, Sfanta Treime, o singura fire, in trei ipostasuri

Dumnezeu, Sfânta Treime, o singură fire, în trei ipostasuri Fiinta Dumnezeirii este una singura si este mai presus de existenta si de cunoastere, si "toate aceste insusiri trebuie atribuite intregii Dumnezeiri in chip comun,...

Scrisoare de la Iisus Hristos

Scrisoare de la Iisus Hristos Îţi trimit această scrisoare prin unul din ucenicii Mei. Vreau să-ţi spun cât de mult te iubesc, că mă interesează soarta ta şi aş dori să comunicăm. Azi...
alt

Despre textele din Scriptura privitoare la Hristos

Despre textele din Scriptură privitoare la Hristos Textele din Scriptură privitoare la Hristos se împart în patru categorii generale: unele i se potrivesc înainte de întrupare, altele în unirea Cuvântului lui Dumnezeu...

Păcate de căpetenie

Păcatele de căpetenie 1. Mândria.2. Iubirea de argint(de avuţii).3. Desfrânarea.4. Lăcomia.5. Invidia.6. Mânia.7. Lenea.

Ispitele începătorului

Ispitele începătorului „Începători" se numesc aceia care pun început bun pe calea mântuirii, a credinţei ortodoxe, care, deşi au fost pecetluiţi cu Sfântul Botez, totuşi nu au respectat mulţi ani făgăduinţele făcute...

Când și cum să ne împărtășim

Când și cum să ne împărtășim Cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste, apropi­aţi‑vă! Ce îndemn călduros! Ce in­vitaţie insistentă! Păcat însă că noi, creştinii, următori ai lui Hristos şi oamenii...

Sfanta Tradiţie

Despre Sfânta Tradiţie 1.     Sfânta Tradiţie a Vechiului Testament este mai veche decât Sfânta Scriptură: ·        Că l-am ales, ca să înveţe pe fii şi casa sa după sine să umble în calea...

Ultimele articole

Liceul „Onisifor Ghibu” din Orhei a găzduit conferința ”Sfinții Închisorilor”

La data de 25 noiembrie, cu Binecuvântarea Prea Sfințitului Siluan, Episcop de Orhei și bunăvoința Dnei Director Ana Ceban, Instituția Publică Onisifor...

Cine este aproapele meu?

Descoperă ortodoxia

Autorii noștri

88 ARTICOLE0 COMENTARII
32 ARTICOLE0 COMENTARII
23 ARTICOLE0 COMENTARII