Cu Binecuvântarea Prea Sfințitului Siluan, Episcop de Orhei, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, preoții din Vicariatul de Orhei sunt activ implicați în combaterea și prevenirea oricărei forme de violență! 

Astfel, în aceste zile, au loc mai multe activități de prevenire cât și de implicare a mai multor factori decizionali din comunitățile rurale, cum ar fi Școala, APL, Grădința, Asistentul Social, Poliție și evident Biserica. Astfel, datorită efortului depus de Prot. Veaceslav Bodarev și Prot, Andrei Popa, Gimnaziul Camencea, manager: Nina Tulbure a găzduit programul de formare și conștientizare cu privire la prevenirea și combaterea violenței, organizat în contextul Zilei internaționale de combatere a violenței, marcată anual în data de 25 noiembrie și în contextul continuității activităților regăsite în planurile comunitare realizate de către preacucernicii părinți în cadrul proiectului „Parteneriat de la începutul relației – consiliere de cuplu.” Publicul țintă au fost cadrele didactice din Gimnaziu, care mai bine ca oricine pot depista ușor, orice formă de violență în baza profilului copilului, astfel, unele cazuri putând fi preântâmpinate prin intervenția directă și cel mai important rapidă a profesorilor.

Filmul Culorile, vizionat fragmentar în cadrul activității de formare a reușit perfect să transmită starea sufletească a persoanelor care ajung să fie persoane victime. Nu în ultimul rând, participanții au realizat cât de oportună este intervenția la timp a unor persoane ce pot ajuta la schimbare.

În cadrul întâlnirii, Victoria Captari, psihoterapeută sistemică și formator, a vorbit despre impactul violenței asupra fetelor și femeilor ale violenței în familie din R. Moldova: „73% dintre fete și femei sunt persoane victime ale diverselor forme de violență, iar la specialiști, autorități, preot sau psiholog apelează doar 11%,  deoarece fetelor și femeilor le este dificil să declare  despre situațiile de violență prin care trec, din diverse motive”.

De asemenea, Prot. Veaceslav Bodarev  a vorbit despre modalitățile în care pot fi sprijinite persoanele victime ale violenței: „Biserica Ortodoxă a fost, este și va rămâne totdeauna cea mai apropiată de sufletele oamenilor. Încrederea oamenilor în instituția Bisericii, rămâne în continuare una foarte ridicată. Datorită acestui factor, preotul se poate implica activ, atât în combaterea violenței, cât și în prevenirea ei, atât prin oferirea consilierelor spirituale de cuplu, cât și prin Taina Sfintei Spovedanii, sau apelarea la instituțiile specializate în protecția și sprijinirea persoanelor victimel ale violenței în familie”.

Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale este o organizație nonguvernamentală ce promovează bunăstarea familiei și a copilului prin servicii de consultanță și consiliere. Institutul oferă servicii complexe de sprijin psihologic adresat femeilor și copiilor care se confruntă cu experiențe traumatice. Echipa Institutului organizează instruiri pentru profesioniști și ateliere de educație parentală pe subiecte care vizează depășirea dificultăților în relațiile familiale și dezvoltarea copilului.

Activitate realizată în cadrul proiectului „Parteneriat de la începutul relației – consiliere de cuplu”,  implementat de către Institutul pentru Familie si Inițiative Sociale în perioada februarie 2022 – ianuarie 2023, în contextul programului „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței pe bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat în comun cu Un Women și UNFPA. 

Pentru alte informații ce vizează proiectul, vă rugăm să contactați:

Victoria Captari, psihoterapeută IFISProt. Iulian RațăProtopop de Orhei