Introducere

      În general învățătura Organizației Allatra nu aduce nimic nou. Ea se înscrie în linia mișcărilor sincretiste de natură New Age, Meditația Transcendentală, Scientologia, Moon, Bahai,  Yoga, Zen ș.a. Iar platforma pseudo-religioasă a acesteia ilustrează linia neo-gnosticismului și esoterismului modern. Sincretismul religios a fost și rămâne pentru mulți atractiv. De multe ori tinerii găsesc anume în organizațiile para-religioase sincretiste latura spirituală comodă care îi stimulează să fie și religioși și dezmățați deopotrivă. Oferta religioasă pe care o primesc în astfel de mișcări include toată paleta de la substituirea Dumnezeului personal cu felurite energii cosmice de natură îndoielnică, la orgiile sexuale care chipurile pot fi justificate moral și religios. Nu de puține ori întâlnim și cazuri în care anumiți „creștini” participă la viața Bisericii și chiar la viața liturgică, împărtășindu-se din tainele sfinte dar distinct de toate acestea practică diverse psihotehnici meditative, enunțuri cu mantra spre a fi „mântuiți” mai repede sau laolaltă se înscriu ca membri și în alte mișcări religioase care îi acceptă și le conferă integrare în organizația lor chiar și cu propria religie neschimbată.  Asistăm tot mai mult la un amestec de idei confesionale, pipărate  cu para-științe și para-experimente științifice. O mulțime de variante de societăți și organizații  militează pentru unire și uniune generală în societatea aceasta pluralistă, multiculturală, și multireligioasă. Iar atunci când toată această mixtură religioasă este îmbinată cu credința în UFO, elemente spiritiste și multe alte elemente și  „feik”-uri să știți că în parte reprezintă și poate fi identificată și cu Organizația Internațională AllatRa. 

     Ce spune organizația despre ea? Cum se recomandă?

     Se recomandă ca o Organizație internațională cu aspect social, non-politică și non-religioasă, după parametrii pe care i-am menționat anterior.  În țările care a dobândit statut legal s-a înregistrat ca o  mișcare socială  de întrajutorare, cu scopul de a unifica toți oamenii, mai ales la nivel spiritual (nimic deranjant la prima vedere),  decât că oferă un sistem propriu de înțelegere vis-a-vis de bine și rău pe un ton totalitar. Cu alte cuvinte – o  altă apariție distructivă, o nouă sectă totalitară. Iar  tot ceea ce ține de mișcarea AllatRa pare a fi un fel de experiment pervers pe oameni creduli. Scopul acestui experiment este clar – crearea unei noi organizații religioase „științifice” cu succes comercial și în mediul cel mai solicitat în societatea contemporană: mediul on-line. Particularitatea acesteia este mesianismul realizat într-un guru – yoghin – maestru – taumaturg și general al armatelor spirituale, doctor și fizician cu renume,  care prin meditație profundă psihotehnică în cadrul unor orgii sexuale cu ședințe lesbiene, produce așa-zisa energie allat prin care „păstrează” ordinea cosmică generală și prin care în fiecare clipă salvează lumea ca un adevărat mântuitor în marea conflagrație care se dă pe tărâmul spiritual-nevăzut și pe cel văzut doar de membrii organizației în cauză.  

     Dacă ar fi să clasificăm organizația în parametri sectologici, aceasta este la fel ca oricare altă mișcare sincretistă:  chipurile militează pentru unificarea tuturor religiilor, cultelor, și chiar a  mișcărilor sociale. Lozinca dogmatică este  asemănătoare cu celelalte grupuri de aceeași nuanță: Dumnezeu este unul, oamenii au adăugat nuanțe diferite la această realitate divină (înțelegeri complexe, dogme) și s-au despărțit religios datorită surplusurilor adăugate. Pe lângă despărțire – între religii, mișcări și culte există un conflict deschis – de nuanță religioasă, spirituală. Conflictul se manifestă concret prin dezbinări sociale, proprii religiozității contemporane. Și cum unitatea spiritual-socială este cel mai de preț deziderat – organizația internațională AllatRa vine cumva să-l realizeze pe plan mondial

       Apariția organizației 

    Mișcarea AllatRa a fost fondată în 2012 pe temelia unei alte mișcări ucrainene și anume Ladoga, o altă organizație denumită „internațională” cu pretenții de universalitate. Și mișcarea AllatRa își propunea să fie la fel de internațională sau chiar și mai internațională,  încă de la înființarea ei în Ucraina. Un număr mare de reclame și bannere și pliante cu însemnele organizației apărute deodată la sfârșitul anului 2013 revelează faptul că organizația a fost finanțată substanțial în acea perioadă. Organismul central de coordonare internațională a fost activat odată cu deschiderea oficială în anul 2014 în orașul Kiev, având sediul central în același oraș.  Kovalevskaya Kristina Alekseevna, organizatorul mișcării a fost aleasă chiar și într-o funcție publică, ceea ce a permis mișcării un plus de protecție. 

     Istoria organizației AllatRa a început destul de prozaic – într-adevăr, a început  din proză, sau mai degrabă, din prima carte a scriitoarei Anastasia Novykh (mai degrabă un pseudonim a unui grup de redactori care au știut încă de la început să satisfacă necesitățile spirituale a unor indivizi rătăciți prin climatul spiritual și regăsiți în proza captivantă a „best seller”- urilor AllatRei. 

Aspecte doctrinare ciudate

Afirmația din una dintre cărțile lui Anastasia Novykh că Lucifer, împreună cu Dumnezeu, a luat parte la crearea omului șochează, dar anume aceasta este învățătura acestei organizații. Susțin allatriștii că  Lucifer a creat corpul omului, deși antropologia creștină și nu numai creștină contrazice în totalitate o creație comună, cooperativă.  Alatriștii după propria lor „revelație” susțin că Lucifer a creat  trupul omului, iar Dumnezeu i-a suflat sufletul în el; cu alte cuvinte gnosticism eretic resuscitat!  Dacă e să vorbim despre suflet și această entitate nu a fost creată odată cu omul. Allatriștii susțin că sufletele primilor oameni creați în general și sufletele noastre în mod particular au o preexistență anterioară astfel că  valoarea corpului este denaturată. 

Nici afirmațiile lui Sensei despre sufletul uman nu pot fi numite „științifice” așa cum le numește el. El susține cu „înțelepciune” că sufletul este infuzat în fătul unei viitoare persoane în a opta zi.

      Fundamente spirituale 

Cât despre principiile fundamentale legate de spiritualitate, de perfecțiunea morală, protejarea mediului și  altele, acestea sunt promovate de toate structurile religioase și non-religioase ale lumii. AllatRa nu face decât să copieze punctele de vedere universal acceptate și universal promovate de toate religiile. 

Ceea ce îi face deosebiți de celelalte religii în general și față de creștinism în special este faptul că uneori  fundamentele  spirituale ale organizației AllatRA se numesc abateri ocultiste și superstiții, mai ales după clasificarea ortodoxă.

      Semne distinctive, insigne, simbolul:

Semnul distinctiv al mișcării AllatRa este un simbol sub forma unui cerc gol, sub care se află o semilună cu coarnele ridicate.  Din emisiunile explicative allatriste se poate afla că nobilul blazon heraldic al mișcării  „AllatRa” simbolizează creatorul zeu Ra și puterea sa creatoare „Allat”. Prin cuvântul „Allat” ei desemnează și un anumit „principiu divin feminin”. Potrivit acestora, cercul denotă sufletul, iar semiluna denotă o persoană liberă, spirituală. Acestui semn i se atribuie un efect magic care se răsfrânge asupra celor care îl folosesc. Allatriștii cred că acest semn „influențează structura energetică a unei persoane” ca o „forță spirituală suplimentară”. 

     Modul de recrutare în organizație

Pentru promovarea organizației și a ideilor allatriste în prezent sunt folosite următoarele site-uri: allat-ra.com, allatra.info, allatravesti.com, allatra-radio.com, allatra-science.org, allatra-book.com, allatra.club, allatra. org/ ru, ok.ru/allatra, vk.com/allatra, youtube.com și altele. În mediul on-line există un număr mare de ore și de transmisii video ale teleshow-urilor AllatRa realizate de guru ei împreună cu componenții echipei de producție.  Dacă anterior emisiunile AllatRa erau primitive și realizate cu multă stângăcie, acum totul este pus la un alt nivel, cel puțin din perspectiva tehnică. Altfel se realizează montajele și trucurile și secvențele video și cele de sunet se selectează în mod profesionist.  

Chiar dacă structura și activitatea mișcării se desfășoară mai mult în mediul online atragerea și captarea în această structură sectară se realizează de multe ori tot după tiparul american specific tuturor sectelor:

Descoperirea cărții sacre (în cazul Allatra – descoperirea cărții Allatra a lui Anastasia Novih) și „mărturia personală”. Această etapă acționează sugestiv asupra potențialilor aderenți ca metodă psihologică de influență. Mărturia personală include o poveste în care ascultătorul de multe ori se poate recunoaște sau compara cu vorbitorul. Povestea include anumite momente comune pe care le parcurg marea majoritate a oamenilor în diferite etape ale vieții. Astfel ascultătorul se poate recunoaște pe sine cu toate greșelile lui deoarece acea povestire parcă ar fi despre el. În subconștientul ascultătorului treptat se include mecanismul empatiei. „Cel chemat” punându-se involuntar în locul naratorului  parcurge mental împreună cu el atât procesul de convertire cât și etapa de după convertire sau etapa concomitentă cu acea convertire la noua ideologie și anume procesul de îndoctrinare. După acest proces mental etapele ulterioare  devin mult mai ușor de acceptat deoarece omul este scos din normalitatea rațională. 

Tiparul mărturiei personale are aceeași structură aproape de fiecare dată.  Naratorul își povestește viața (neapărat la persoana I). Momentele evidențiate vor fi din perioada de dinainte de a afla și accepta structura religioasă în care a ajuns și perioada de „după”. Locul central îl ocupă  momentul convertirii care este descris în detaliu. Și, desigur, perioada de  „înainte” este perioada întunecată a biografiei: trăită cu  ignoranță, cu indiferență, nepăsare cu multe nenorociri și așa mai departe. 

Este clar că perioada „renașterii” spirituale prin convertirea la comunitatea promovată este cel mai luminat moment al biografiei naratorului. Experiența personală subiectivă este motiv de a lansa o chemare și pentru ceilalți:  „Nu mai stați pe gânduri – vedeți cât de luminat sunt și ce taine mi s-au descoperit! Veniți și voi la aceeași sursă”. 

 „Mărturia personală” este un gen de narațiune pe care îl aplică mai toate  sectele și mai mult de atât, acest cadru psihologic este folosit  și în campaniile non-sectare atunci când se folosesc metode de sugestie și manipulare a conștiinței. 

În cadrul discuțiilor un loc deosebit va fi dedicat criteriilor de clasificare a sectelor în general și în mod special analiștii  AllatRa vă vor dovedi că  mișcarea lor nu corespunde acestor criterii. Însă ignorații și idioții, îți vor spune ei, ar putea în neștiința lor, numi AllatRa ca fiind sectă  – dar această etichetă atribuită organizației, chipurile nu corespunde adevărului. Și doar persoanele cu un nivel scăzut de inteligență mai pot califica mișcarea AllatRa  ca fiind sectară. Toată această justificare are perspectiva ei – începătorul nu trebuie să gândească negativ și rațional despre organizație și să nu eticheteze cumva mișcarea pentru a nu părea ridicol și idiot prin standardizarea lui. 

În fapt concret fiecare grup religios care se rupe din mișcarea religioasă autentică este prin  definiție o sectă, fiind un sector despărțit de mișcarea tradițională, și în sens peiorativ sectă mai poate fi numită și oricare altă grupare care prin acțiunile ei antisociale sau prin învățăturile ei bizare, sau prin manifestările mizantropice, provoacă o atitudine negativă a societății față de sine. Și AlatRa este un grup separat de restul oamenilor care  prin ideologia lor, prin regulile lor, prin comportamentul lor, prin ritualurile lor  și multe alte acțiuni își merită etichetarea de sectă din plin. Chiar dacă terminologia grupărilor religioase problematice încă este polemizată și după diferite criterii aceste grupări sunt denumite diferit ca: secte, culte, culte destructive, religii sau secte juvenile sau neoreligii etc., organizației AllatRA îi putem conferi orice termen din terminologia sectară deoarece oricare i se potrivește.  

   Structura organizației

Poate sau nu poate fi catalogată ca sectă (totalitară) organizația AllatRa?

Poate fi numită datorită dublului standard de abordare a învățăturilor; datorită ierarhiei. Dar ceea ce este specific pentru o sectă totalitară este  etapizarea descoperirilor și a informațiilor despre mișcare conform gradelor de inițiere. 

Pe de o parte allatriștii susțin că sun în afara religiei și în afara politicii , iar grupul lor este format din oameni simpli care tind spre o unitate spirituală). Dar în realitate Allatra este o organizație religioasă prin excelență în care liderul lor se autodeclară Arhanghelul Mihail, Rigden Japo, Mahdi, Iisus Judecătorul (dar această personificare a gurului este ascunsă). 

Ierarhia totalitară – în vârful piramidei stă infailibilul guru Daniil Mihailovici, a cărui atitudine, poziție, acțiune, și învățătură nu poate fi discutată și criticată. Executanții primi sunt Andrei Mihaciuc și  Koftunov Andrei Sergheivici  (directorul Organizației). Vladimir Șirin se ocupă de inițierea  candidaților începători (conduce școala antrenorilor) și zombarea discipolilor. Iablocikina Galina Alexandrovna se crede că ea ar fi persoana cu numele conspirativ de Anastasia Novikh (pseudonimul sub care sunt tipărite cărțile redactate în redacția AllatRa). Această stă în culise și discută doar cu geliarii. 

Geliarii – se împart și ei în  trei categorii succesive, iar după aceștia urmează ceilalți muritori de rând. 

Infailibilitatea organizației și a întemeietorului. Depășește cu mult  sistemul infailibil al papei din Biserica Romano-Catolică – deși în contextul dublului standard este punctul cel mai ascuns. Daniil Mihailovici este senseiul din cărțile Anastasiei Novokh. De la Bothi-satva la  Mahdi, de  la Iisus și Sfântul Agapet la oricare alt Mesia din oricare altă religie este Daniil Mihailovici.  Vorbirea lui este lege desăvârșită. Chiar și atunci când susține că orgia sexuală cu geliarii cu toate ritualurile lesby – este dătătoare de energie allat. Este de speriat ce autoritate are dacă poate schimba standardele moralității și le poate inversa după bunul plac.

Finanțarea Allatrai.  Sistemul de finanțare rămâne încă necunoscut deși organizația are o mulțime de contribuabili și sisteme de contribuții precum: Platforma de internet care este accesată de foarte mulți vizitatori, vânzarea de literatură, colectarea de fonduri pentru diverse centre și acțiuni umanitare…

Critica organizației. Ideologia organizației ne sugerează faptul că toate conceptele noastre sunt formate într-un sistem diabolic în care trăim. Toate caracterizările noastre sunt de la Diavol (ARIMAN). Așa că în consecință orice tendință de a critica organizația este un mare păcat. Oamenii se închid într-un labirint din care nu mai pot ieși – li se recomandă în schimb să simtă vibrația energiei allat care le descoperă adevărul absolut. 

Psihoza sfârșitului lumii. Un semn distinct al cultelor destructive este psihoza sfârșitului lumii. Este o temă pe care organizația o exploatează din plin. Un subcapitol apocaliptic care este cel mai evidențiat în emisiunile organizației este „clima și încălzirea globală” –  schimbările climatice și dezastrele naturale. Se pune accentul pe faptul că sfârșitul este aproape și doar Allatra este organizația care poate salva planeta. În fond toate profețiile de apocalipsă cu dată fixă (neîmplinită) organizația le amână după bunul plac asumându-și contribuția pentru evitarea dezastrului. 

Împărțirea lumii în latura albă și latura neagră. Despre membrii organizației, Danilov susține că au crescut deja spiritual față de ceilalți care au rămas în afara creșterii, au rămas întunecați. Dacă încerci să-l critici pe Danilov și acțiunile lui – este o critică externă din partea întunecimii care nu cunoaște exact  sensul acțiunilor și zicerilor acestui lider.

     Speculații și meditații Allatrice

ARHONII. Toate răutățile din lume sunt cauzate de forțe malefice înfățișate prin așa-zișii arhoni.  Ei își desfășoară activitatea în lume încă din tipurile de început ale istoriei. Au o forță considerabilă și au fost într-o luptă permanentă cu apărătorii noștri din toate timpurile arhații, (șambala). Lupta este permanentă între aceste două forțe și cel mai curios detaliu este faptul că forțele malefice câștigă teren tot mai mare și ocupă tot mai mult teritoriu. Lucrarea malefică a arhonilor o putem vedea în toate laturile chiar și în modificarea Sfintelor Scripturi ale Vechiului Testament (care după părerea allatriștilor nu mai sunt conforme cu originalul). Toate evenimentele descrise în Vechiul Testament sunt evenimente fictive. Moise nu a trecut împreună cu poporul evreu prin mare. Nici măcar șederea de 40 de ani în pustiu a poporului evreu nu este adevărată. Astea sunt niște invenții ale forțelor malefice și ficțiuni legendare care au fost povestite evreilor de arhoni. 

ARHAȚII. La polul opus, arhații descoperă lumii adevărul. Luptă neîncetat cu forțele malefice; și ce este foarte important arhații contemporani au fuzionat cu mișcarea Allatra.  Toate aceste speculații se adresează mai ales creștinilor nesiguri care nu cunosc îndeajuns Istoria poporului iudeu, argumentările și dovezile arheologice în lumina descoperirilor recente. 

Societățile secrete. Organizația face speculații exagerate pe această temă atractivă publicului actual.  Propun în acest sens o istorie proprie pe care o leagă de arhitectul egiptean Inhotep. În perioada lui chipurile s-a format organizația zidarilor liberi,  care la început avea oameni onești și intenții bune dar arhonii au înlăturat prin diferite șiretlicuri mai mulți membri ai organizației și i-au înlocuit cu arhoni. După schimbarea produsă organizația a început să dirijeze societatea după propriul plan malefic. 

Treimea cu început feminin. Divinitatea treimică al AllatRei pornește dintr-un început feminin: Tatăl Fiul și Mama ca bază de început. 

Organizația îndeamnă omenirea să se pregătească de sfârșit. Pe data de 11 aprilie 2021 la o conferință a organizației au susținut că timpul lui Mesia a venit deja. La conferință vorbesc de rezidirea Templului III de către simpatizanții AllatRei din diferite categorii de oameni. 

Antihristul. În literatura AllatRa are data de venire specificată. În acest sens a fost vizat anul 2018; după care vizat a fost anul 2025. 

    Literatura sacră a organizației Allatra

Scriitoarea  Anastasia Novykh nu-și descoperă  biografia și astfel putem face doar presupuneri asupra faptului cine stă în spatele acestui pseudonim. Anastasia a scris  mai multe cărți care au devenit sacre pentru organizație, dar cea mai importantă este firește lucrarea AllatRA.  Unii cred în general că sub acest pseudonim se află un grup de scriitori dirijați de   Galina Alexandrovna Iablocikina , care au decis să le transmită cititorilor viziunea lor asupra lumii.

Publicațiile încep în 2009, an în care a fost lansată prima carte din seria AllatRa.  Seria începe cu faptul că o fată de șaisprezece ani se află pe punctul de a muri. Situația aceasta a influențat-o atât de mult încât s-a gândit la semnificația existenței și-a dorit să înțeleagă soarta ei.  În acest context Anastasia se întâlnește cu Sensei, care s-a dovedit a fi o persoană „uimitoare și înțeleaptă”, un maestru al artelor marțiale orientale, care cunoaște medicina netradițională. Drept urmare, fata a început să primească răspunsuri la întrebările ei, precum și la multe altele, în timp ce se recuperează complet din boala ei.

 Într-o altă secțiune a lucrărilor, același  Sensei, alături de grupul său de luptători ai artelor marțiale s-au dus la mare. În contextul conversațiilor dintre maestru și ucenici se evidențiază o povestire cu două  pilde și multe întrebări cu răspunsuri  cum ar fi de exemplu, căutarea sufletului.  A treia parte a seriei este oarecum diferită de primele două. Este vorba despre viziunea  unei persoane complet diferite de  Sensei și adepții săi. Filozofia sa este foarte diferită de filozofia lui Sensei și este descoperită în lucrare.  Ca urmare a citirii cărților AllatRa, o persoană începe să perceapă lumea înconjurătoare într-un mod diferit. Cea de-a patra parte a cărții este o altă poveste pe care o dezvăluie  Sensei:  o istorie începută  în Egiptul Antic și care continuă până  în zilele noastre. Acesta este un fel de viziune a faimoșilor  oameni din trecut, cei pe care îi găsim menționați în cărțile de  istorie, literatură și știință.

De asemenea, Anastasia are o altă carte bine-cunoscută, care este foarte solicitată, deoarece majoritatea oamenilor din epoca noastră sunt cu adevărat interesați de profeție și de viitor. Se numește „Predicarea viitorului și a adevărului despre trecut și prezent”. Anastasia și profețiile ei sunt foarte populare pentru o anumită gamă de cititori.  Aici putem găsi o descriere a diferitelor modalități de a gestiona masele oamenilor, planurile de acțiune ale forțelor care sunt implicate în acest lucru. Există o chemare de a nu ceda provocărilor și de a studia această activitate, astfel încât să existe posibilitatea de a rezista impactului. 

Și multe alte cărți din seria  Anastasiei Novih își găsesc fanii care devin simpatizanți sau chiar membri ai mișcării AllatRa. Cel mai important este faptul că citind această literatură, începi treptat să confunzi ficțiunea cu realitatea. Iată titlurile care au apărut până acum:  cartea de căpătâi este bineînțeles cartea AllatRa; urmată de seria cărților Sensei din Shambala VOL. 1,VOL. 2, VOL. 3, VOL. 4; Ezoosmos; Păsări și o piatră; Previziuni ale viitorului și adevărul despre trecut și prezent;  Practici și meditații spirituale; Conștiință și Personalitate; De la cei inevitabil morți la cei veșnici în viață; Fizica AllatRa primordială; Despre problemele și consecințele schimbărilor climatice globale pe Pământ. Modalități eficiente de a rezolva aceste probleme; Arhonii; Guvernul Mondial; Parabole din cărțile Anastasiei Novykh.

                                                                                                                                                                       (Va urma…)

                                                                                                                                                                                                                                                                                            PROT. OCTAVIAN SOLOMON