Dumnezeu a creat întreaga natură şi pe om în şase zile. Primii oameni au fost aşezaţi în grădina raiului şi se bucurau de toate bunătăţile. Dar ei au primit o poruncă de la Dumnezeu pe care trebuiau să o păzească. Domnul le-a zis:”Din toţi pomii din rai puteţi să mâncaţi, dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mâncaţi.

   Căci în ziua în care veţi mânca, veţi muri negreşit. „Dar şarpele prin vicleşug a îndemnat-o pe Eva să mănânce din pomul oprit şi ea l-a îndemnat pe Adam. Astfel primii oameni au încălcat porunca dată de Dumnezeu şi moartea a pus stăpânire pe ei.
   Deci, vedem, că prima poruncă despre post o aflăm chiar în rai. Sfîntul Vasile cel Mare spune:” Pentru că n-am postit am pierdut raiul şi ca să intrăm din nou în rai trebuie să postim.”
   Dumnezeu i-a pedepsit pe oameni pentru neascultare şi i-a alungat din rai. Postul Mare ne aminteşte nouă că am fost creaţi pentru a trăi veşnic cu Dumnezeu în Împărăţia Sa, dar din cauza păcatelor noi am pierdut şi viaţa veşnică şi pe Dumnezeu.
   „Adu-ţi aminte de unde ai căzut, pocăieşte-te…”, aşa îi spune Domnul îngerului Bisericii din Efes în Apocalipsă. Iată această poruncă trebuie să ne-o amintim fiecare creştin. Domnul şi pe noi ne îndeamnă: „Adu-ţi aminte de fericirea primilor oameni în rai, fericire mare şi cu neputinţă de povestit, fericire care a fost pierdută prin cădere în păcat. Prin această amintire să stîrneşti în tine rîvna şi grija de a te ridica din noroiul păcatelor şi să redobîndeşti ceea ce ai pierdut.” Bolnavul, spre exemplu, aducîndu-şi aminte de plăcuta stare a sănătăţii doreşte mai cu osărdie însănătoţirea; robul, amintindu-şi bucuria libertăţii, caută eliberarea.
   Păcatul este otravă amăgitoare a satanei, care ucide sufletul şi trupul pe veci. Acelaş diavol care i-a înşelat pe Adam şi Eva, înşeală până acum pe toţi oamenii cu mâncarea peste măsură, cu beţia, uciderea, furtul, desfrâul. Sfîntul Apostol Petru ne spune: „Satana umblă ca un leu răcnind, căutând pe cine să înghită: „Vrăjmaşul sufletelor noastre nu doarme nici ziua, nici noaptea. De aceea şi Biserica în aceste zile de pocăinţă ne îndeamnă să priveghem ca să nu cădem în cursa lui.
   Postul Mare ne mai aminteşte şi despre importanţa Jertfei de pe cruce. Răstignirea Domnului Hristos este cel mai important eveniment pentru eliberarea noastră din robia păcatelor şi totodată este mărturia celei mai înalte iubiri, iubire care se jertfeşte pentru alţii. Chiar Domnul Hristos spunea că nu există iubire mai mare decît aceea de a-ţi pune viaţa ta pentru alţii.Pentru ce trebuia să moară Domnul Hristos?.Iisus s-a jertfit pe cruce luînd asupra Sa păcatele întregii omeniri şi astfel oamenii au fost eliberaţi din robia diavolului.
   Domnul Iisus S-a răstignit pentru noi,a pătimit, a fost îngropat, dar a trea zi a Înviat şi astfel moartea a fost învinsă!
   Postul Mare este o pregătire pentru a întîmpina Paştele. Adică putem spune că Postul Mare este o călătorie spre Înviere.
   Postul înseamnă renunţarea de bună voie la anumite mîncăruri şi băuturi, dar şi la faptele şi gîndurile rele pentru a ne curăţi sufletul de păcate.
   Postul sfintelor Paşti durează şapte săptămîni. Biserica a rînduit acest post pentru pregătirea credincioşilor în vederea întîmpinării cum se cuvine a marii sărbători-Învierea Domnului. Este cel mai aspru post. În zilele obişnuite ale săptămînii se mănîncă bucate pregătite fără ulei şi numai sîmbăta şi duminica se permite untdelemn. În acest post se permite de a consuma peşte doar de sărbătoarea Bunavestire şi de Florii.
   Câte am greşit peste an, acum să le îndreptăm; de cîte păcate am făcut acum să ne spălăm. Să primim acest post, noi, creştinii cu toată bucuria. Să ne străduim să-l ţinem, ca Dumnezeu să ne dăruiască pace şi sănătate. Să ajungem la sărbătoarea Sfintelor Paşti spălaţi şi curaţi de păcate.

Vaporaşul înoată mai uşor cînd nu este încărcat tare, tot aşa şi rugăciunea se face mai uşor, mai plăcută cînd trupul nu este îngreuiat cu hrană de prisos.
Sfinţii părinţi despre post

Porunca despre post are aceeaşi vechime ca şi lumea însăşi. Postul trupului este hrană pentru suflet. Fă stomacul mic, limba tăcută, păstrează-ţi mintea curată, inima blândă şi smerită. Iată postul!

(Sfîntul Vasile cel Mare)
Precizare:

Postul, pentru a fi bineplăcut lui Dumnezeu trebuie unit cu rugăciunea şi milostenia. Sfinţii Părinţi spun că postul poate fi asemănat cu o pasăre. Cele două aripi sunt rugăciunea şi milostenia!

Детский транспорт