Sectorul Sinodal pentru Activitate Misionară, în strânsă colaborare cu Academia de Teologie Ortodoxă și sub patronajul Centrului Misionar Anatolie Tihai își continuă activitatea sa misionară de cunoaștere cu cultele care activează pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, în data de 18 octombrie 2018, a avut loc o nouă întâlnire, de astă dată cu cultul Casa Olarului ce face parte din familia cultelor neoprotestante, având în esență practic aceeași învățătură ca și majoritatea cultelor penticostale.

Întâlnirea a fost organizată de masterandul Alexandru Guzun, ghidată de mentorul permanent al întrunirilor, Prea Cucernicul Părinte Protoiereu Octavian Solomon, Profesor de Sectologie în cadrul Academiei de Teologie Ortodoxă din Municipiul Chișinău, Prot. Iulian Rață, Președinte al Sectorului Sinodal pentru activitate misionară din cadrul Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove, studenți, membri ai Sectorului Sinodal pentru activitate misionară și alți doritori!

Scopul întâlnirii a fost familiarizarea și cunoașterea învățăturilor cultului Casa Olarului, apariția, răspândirea și concepțiile lor asupra mântuirii. Cu profundă durere am descoperit o ascundere a adevăratului scop a cultului în cauză și am descoperit o dorință de prozelitism, pe alocuri foarte agresiv. Discuțiile purtate nu au reușit nici pe departe să ne ajute să cunoaștem concepțiile cultului în cauză. Unicul lucru clar definit de aceștia, fiind Simbolul de Credință niceo-constantinopolitan, pe care Casa Olarului îl acceptă în întregime.

Nu în ultimul rând, dorința noastră a fost de ai ajuta pe membrii cultului în cauză să cunoască Ortodoxia altfel. Vagile cunoștințe despre Biserica Ortodoxă sunt formate în imaginația conducătorilor cultului Casa Olarului prin prisma bătrânilor, trecuți prin prigoana ateistă a secolului trecut sau a oamenilor simpli de pe stradă, aceștia neaccesând și necunoscând învățătura de credință mărturisită în Sfânta Scriptură și Biserica Ortodoxă sau scrierile Sfinților Părinți.

Întrunirea s-a încheiat prin dorința comună a ambilor părți de a continua discuțiile, de astă dată, fixându-se teme concrete, argumentate biblic.

www.ortodoxia.md