În Tine, Cel ce ai zidit făptura,

În Tine, Doamne, nu încape ura.

 

Să Te cuprindă spaţiul nu poate

Şi-n Tine nimeni nu cunoaştem moarte.

 

De Tine se cutremură şi focul,

Tu nu ai loc, dar eşti peste tot locul.

 

A Te-nţelege mintea mea nu poate,

De eşti în cer, nici el nu te încape.

 

Tu din nimic pe toate ştii a face

Şi în nimic, de vrei, le poţi întoarce.

 

Pe Tine cine te-ar putea împarte? –

Tu eşti aproape şi tot Tu departe.

 

Cu Tine, Doamne, peste tot e bine,

Oriunde-ai fi, eşti şi în orişicine.

 

Cu dragoste le înfăşori pe toate

Şi-n dragoste trăieşti fără-de-moarte.

 

Desăvârşit în veci şi nenăscut,

Desăvârşite toate le-ai făcut.

 

În timp să Te măsor e-o nebunie,

Eşti mai presus de timp, în veşnicie.

 

Izvor de-nţelepciune şi iubire

Te-ai răstignit spre-a noastră izbăvire.

 

Tîrziu.În faţa sfintelor icoane

Smerit mă-nchin măririi Tale, Doamne!

 

Prot. Nicolae Jelihovschii

1993