În trei lucruri stă desăvârșirea omului: să păzească credința, să le rabde pe cele ale vieții și, al treilea: să se conducă pe sine cu judecată și cu înțelepciune.Lumea aceasta socotește-o drept o călătorie și o cale. Prin urmare trebuie să călătorim cu bine, pentru ca să fim lăudați de către cei care vin după noi în lume. Un credincios, fără dreptate, este ca un râu fără apă, după cum spune mulțimea dascălilor celor învățați.Păzește-te de dușmanul tău care se arată în calea ta grațios, blând și prieten, aidoma înșelăciunii vulpii, când cel fals caută, de fapt, o ocazie ca să te înșele. Dacă dorești să fii lăudat în veci și să ai înaintea ochilor tăi lauda și renumele, fă lucruri demne de laudă și renume. Să ai milă, de toți semenii tăi, ocupă-te, cu bună-voință, ca să fie toți în liniște, pentru că grija de semeni este odihna sufletului. Adu-ți aminte din ce ești făcut și unde vei merge și unde vei rămâne în veșnicie. Pe cei care trăiesc în vremea ta iubește-i și cinsteștei, însă nu în primul rând pe cei ce-ți laudă faptele pe care le faci, ci pe aceia care te mustră și îți dau sfaturi atunci când greșești. Căci toți cei nobili și mari sunt cinstiți, atunci când petrec în fericire și o primesc cu toții, fiindcă atunci sunt și mai mult cinstiți și devin și mai nobili. Având credință, și îndemânare ca să faci astăzi o facere de bine sau altă faptă bună, de aceea nu amâna lucrul de astăzi pe mâine. Nu spune numai vorbe, nu da dispoziții fără acoperire, fiindcă cel mai bun dintre toți oamenii din lume este acela care face bine, cu fapta, celor nevoiași. Pe prietenii tăi credincoiși socotește-i drept oameni vrednici și de valoare, dacă dorești să te folosești și să fii slujit cu credință. Întotdeauna gândește-te la faptul, că pritenii tăi  sinceri sunt cei care te ajută și îți sunt credincioși la nevoie și, pe aceștia, în mod deosebit iubește-i și cinstește-i cu demnități. Regii și Domnitorii decad împreună cu cei supuși Domnitorilor, când cei corupți sunt cinstiți și cei virtuosi sunt disprețuiți. Sunt demni de admirat și de fericit de către toți cei care își corijează în bine greșelile lor cât și greșelile cele urâte ale altor oameni. Fii un soare pentru toți! Întinde-ți razele tale și luminează prin fapte și faceri de bine pe semenii tăi, fie pe cei ai locului, fie pe cei străini. Un tip și o icoană vie a Puternicului Dumnezeu este credinciosul cel drept, blând și milostiv, căci Domnul este un tip al lui Dumnezeu pe pământ. O, preastrălucită floare! Mai mult decât toate celelalte pe credincios îl înfrumusețează conștiința cea bună, dreaptă și unică, căci bogățiile și slava curg precum apa. Păcatul viclean îl urmează pe om după cum umbra urmează trupul nostru, atunci când mergem. Fii dar compătimitor și blând cu cei care greșesc. Întoarce, pleacă urechea ta spre cei nevoiași și îi mângâie pe ei cu cuvinte blânde, dacă dorești ca ei să te declare un părinte iubit al lor. Consideră-i ca pe hoți pe cei care calomniază și-I alungă, fiule, departe de inima ta, pentru că aceștia fac rău celor buni și credincioși. Pune în armonie, prin fapte virtuoase și dumnezeiești, noblețea sufletului tău cu noblețea trupului tău, ca ele să fie la un loc, așa cum au fost create dintru început. Să îți placă să dai, mai mult decât să ți se dea, pentru că prin exemplul tău îi îndatorezi pe toți ca să se roage lui Dumnezeu pentru fericirea ta.

Sfântul Sfințit Mucenic Antim Ivireanul