Tipicul slujbei la duminica a 21-a după Cincizecime

31 Octombrie / 13 Noiembrie 2016

Duminica a 21-a după Cincizecime, glasul al 4-lea. Pomenirea Sfinților Apostoli Stahie, Amplie, Urvan, Narcis, Apelie și Aristobul; Sfîntul Mucenic Epimah; Cuvioasa Mavra; Cuviosul Spiridon și Nicodim; Sfinții Mucenici Vsevolod, Alexandru, Serghie, Alexie, Vasile, Petru, Anatolie, Eufrosin, Iacov; Sfîntul Mucenic Inochentie

 

Troparul Sfinților Apostoli, gl. 3-lea

Sfinților Apostoli, / rugați pe milostivul Dumnezeu, / ca să dea iertare de greșeli / sufletelor noastre.

Troparul Mucenicului, gl. 4-lea

         Mucenicul Tău, Doamne Epimah, întru nevoința sa, / cununa nestricăciunii a dobîndit de la tine, Dumnezeul nostru; / că avînd puterea Ta, pe chinuitori a  învins; / zdrobit-a și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. / Pentru rugăciunile lui, / mîntuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfinților Apostoli, gl. 8-lea

Ca niște sfințite vistierii ale Preasfîntului Duh / și raze ale soarelui măririi, /  după datorie, să lăudăm pe înțelepții apostoli, / pe Apeles, pe Urban și pe Aristobul, pe Amplie, pe Narcis și pe Stahie, / pe care i-a adunat harul Dumnezeului nostru.

Alt Condacul Sfinților Apostoli, gl. 2-lea

         Pînă la marginile lumii alergînd, / cuvîntul cunoștinței de Dumnezeu ați semănat / și spic înmulțit secerînd, / Împăratului tuturor l-ați adus, / apostoli ai lui Hristos, / cei prea fericiți.

La Vecernie:

Fericit bărbatul…

La Doamne strigat-am: Punem 10 stihiri: 4 stihiri ale Învierii din Octoih, apoi 3 stihiri ale Sfinților Apostoli din Mineu și 3 stihiri ale Mucenicului din Mineu. Slavă… din Mineu, Şi acum… dogmatica gl. al 4-lea.

Vhod.

Prochimenul zilei (de sîmbătă seara).

La stihoavnă: Se pun stihirile Învierii din Octoih, gl. al 4-lea. Slavă… Şi acum… bogorodicina Învierii din Octoih.

La Acum slobozeşte: Născătoare de Dumnezeu… (de 3 ori).

 

La Utrenie:

La Dumnezeu este Domnul: Troparul Învierii, gl. al 4-lea (o dată), Troparul Apostolilor din Mineu, gl. al 3-lea (a dată). Slavă… Troparul Mucenicului din Mineu, gl. al 4-lea, Şi acum… bogorodicina Învierii gl. al 4-lea.

Catismele a 2-a şi a 3-a cu Ectenii mici între ele şi Sedelnele Învierii din Octoih.

Polieleu.

Prochimenul Învierii, gl. al 4-lea

Evanghelia a 10-a a Învierii

După Evanghelie „Învierea lui Hristos văzînd…”

Psalmul 50. Apoi Slavă… Pentru rugăciunile Sfinţilor Apostoli… Şi acum… Pentru rugăciunile Născătoarei…, Miluieşte-mă Dumnezeule… Înviind Iisus din mormînt…

Rugăciunea „Mîntuieşte Dumnezeule…” (prima rugăciune de la Litie).

Strana: cîntă Doamne miluiește (de 12 ori).

Preotul zice Vozglasul:Cu mila şi cu îndurările…

Canoanele: Al Învierii și al Născătoarei din Octoih; apoi al Sfinților Apostoli și a Mucenicului din Mineu (cu pripelele: „Sfinților Apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi”, și „Sfinte Mucenice Epimah, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi”).

Irmoasele: Învierii, gl. al 4-lea.

Catavasia: Deschide-voi gura mea…

După pesnea a 3-a: Condacul Sfinţilor Apostoli din Mineu, gl. al 8-lea, Sedelna Apostolilor, Slavă… sedelna Mucenicilor din Mineu, Şi acum… bogorodicina din Mineu.

După pesnea a 6-a: Condacul şi Icosul Învierii din Octoih.

După pesnea a 8-a: Ceea ce eşti mai cinstită…

După pesnea a 9-a: Sfînt este Domnul… cu stihurile.

Luminînda: Învierii a 10-a din Octoih. Slavă… a Sfinţilor Apostoli din Mineu. Şi acum… bogorodicina Învierii din Octoih.

La Laude: Se pun stihirile pe 8: toate ale Învierii din Octoih, Slavă… stihira Evangheliei a 10-a din Octoih, Şi acum… Preabinecuvîntată eşti…

Preotul: Slavă Ție, Celui Ce ne-ai arătat nouă lumina…

Strana: (cîntă) Doxologia cea mare.

Apoi Ecteniile şi otpustul.

La Ceasuri:

La Casurile 1-îi şi al 6-lea: Troparul Învierii. Slavă… Troparul Sfinţilor Apostoli din Mineu

La Casurile al 3-lea şi al 9-lea: Troparul Învierii. Slavă… Troparul Mucenicului din Mineu. Condacul numai al Învierii.

 

La Liturghie:

După Vhod:

 

Troparele la Liturghie:

Dacă Hramul bisericii este în cinstea Mîntuitorului:

 1. Troparul Învierii
 2. Troparul Sfinţilor Apostoli
 3. Troparul Mucenicului
 4. Condacul Sfinţilor Apostoli, gl. al 8-lea
 5. Slavă… Condacul Sfinţilor Apostoli gl. al 2-lea
 6. Și acum… Condacul Învierii

 

 

Dacă Hramul bisericii este în cinstea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu:

 1. Troparul Învierii
 2. Troparul Hramului
 3. Troparul Sfinţilor Apostoli
 4. Troparul Mucenicului
 5. Condacul Învierii
 6. Condacul Sfinţilor Apostoli, gl. al 8-lea
 7. Slavă… Condacul Sfinţilor Apostoli gl. al 2-lea
 8. Și acum… Condacul Hramului

 

Dacă Hramul bisericii este în cinstea Sfinţilor:

 1. Troparul Învierii
 2. Troparul Hramului
 3. Troparul Sfinţilor Apostoli
 4. Troparul Mucenicului
 5. Condacul Învierii
 6. Condacul Hramului
 7. Condacul Sfinţilor Apostoli, gl. al 8-lea
 8. Slavă… Condacul Sfinţilor Apostoli gl. al 2-lea
 9. Și acum… bogorodicina „Ceea ce eşti folositoare…”

 

Prochimenul Învierii gl. al 4-lea

Apostolul și Evanghelia a duminicii.

Chinonicul: A Învierii: „Lăudați pe Domnul din ceruri…”.

 

Prot. Mihail Vicol