Tipicul slujbei la duminica a 15-a după Cincizecime

19 Septembrie / 2 Octombrie 2016

Duminica a 15-a după Cincizecime, glasul al 6-lea. Pomenirea Sfinților Mucenici Trofim, Savatie și Dorimedont; Sfîntul Mucenic Zosima; Binecredinciosul Cneaz Teodor cu fiii David și Constantin.

Troparul Praznicului, gl. 1-îi

Mîntuiește, Doamne, poporul Tău, / și binecuvintează moștenirea Ta; / biruință binecredincioșilor creștini / asupra celui protivnic dăruiește, / și cu Crucea Ta păzește / pe poporul Tău.

Condacul Praznicului, gl. 4-lea

Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce de bunăvoie, / poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, / îndurările Tale daruieşte-i, Hristoase Dumnezeule. / Veseleşte cu puterea Ta pe drept credincioşii creştini, / dăruindu-le biruinţă asupra celui protivnic; / avînd ajutorul Tău, armă de pace nebiruită biruinţă.

Troparul Mucenicilor, gl. 8-lea

Dumnezeu cel lăudat în Treime a preamărit treimea mucenicilor; / pe Trofim, pe Savatie și pe Dorimedont; / căci, întru Dînsul crezînd, au surpat pe vrăjmașul. / Prin rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, miluiește-ne pe noi.

Condacul Mucenicilor, gl. 8-lea

Ca unul ce ești întărire nevoitorilor / și reazem al dreptei credințe, / Biserica cinstește și laudă nevoința Ta cea luminată, / pupurea pomenite, pătimitorule, viteazule mărite Trofim. / Împreună cu cei ce s-au nevoit cu tine, fericite, / cere milostivire pentru cei ce te laudă pe tine, / ca unul ce ești nebiruit.

La Vecernie:

Fericit bărbatul…

La Doamne strigat-am: Punem 10 stihiri: 4 stihiri ale Învierii din Octoih, gl. al 6-lea, 3 stihiri ale Praznicului din Mineu şi 3 stihiri ale Mucenicilor din Mineu. Slavă… a Praznicului din Mineu, Şi acum… dogmatica Învierii gl. 6-lea.

Vhod.

Prochimenul zilei (de sîmbătă seara).

La stihoavnă: Se pun stihirile Învierii din Octoih, gl. 6-lea. Slavă… Şi acum… a Praznicului din Mineu.

La Acum slobozeşte: Născătoare de Dumnezeu… (de 2 ori), apoi Troparul Praznicului din Mineu (o dată).

La Utrenie:

La Dumnezeu este Domnul: Troparul Învierii, gl. 6-lea (de 2 ori). Slavă… Troparul Mucenicilor din Mineu, gl. 8-lea, Şi acum…Troparul Praznicului din Mineu, gl 1-îi.

Catismele a 2-a şi a 3-a cu ectenii mici între ele şi Sedelnele Învierii din Octoih.

Polieleu.

Prochimenul Învierii, gl. al 6-lea

Evanghelia a 4-a a Învierii

După Evanghelie „Învierea lui Hristos văzînd…”

Psalmul 50. Apoi Slavă… Pentru rugăciunile Sfinţilor Apostoli… Şi acum… Pentru rugăciunile Născătoarei…, Miluieşte-mă Dumnezeule… Înviind Iisus din mormînt…

Rugăciunea „Mîntuieşte Dumnezeule…” (prima rugăciune de la Litie).

Strana: cîntă Doamne miluiește (de 12 ori).

Preotul zice Vozglasul:Cu mila şi cu îndurările…

Canoanele: Al Învierii și al Născătoarei din Octoih; apoi a Praznicului din Mineu (se i-a din ziua Praznicului cu pripeala: „Slavă Doamne cinstitei Crucii Tale”) şi a Mucenicilor din Mineu cu pripeala: „Sfinţilor Mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi”.

Irmoasele: Învierii, gl. al 6-lea.

Catavasia: Crucea însemnînd Moise… (Irmoasele Înălţării Sf. Cruci).

După pesnea a 3-a: Condacul şi Icosul Praznicului din Mineu, apoi Sedelna Mucenicilor din Mineu.

După pesnea a 6-a: Condacul şi Icosul Învierii din Octoih, gl. 6-lea.

După pesnea a 8-a: Ceea ce eşti mai cinstită…

După pesnea a 9-a: Sfînt este Domnul… cu stihurile.

Luminînda: Învierii a 4-a din Octoih. Slavă… Şi acum… a Praznicului din Mineu.

La Laude: Se pun stihirile pe 8: 4 stihiri ale Învierii din Octoih, apoi 4 stihiri ale Praznicului din Mineu (la ultimele două stihiri se pun stihurile Praznicului luate de la Stihoavna Utreniei din Mineu), Slavă… stihiră Evangheliei a 4-a din Octoih, Şi acum… Preabinecuvîntată eşti…

Preotul: Slavă Ție, Celui Ce ne-ai arătat nouă lumina…

Strana: (cîntă) Doxologia cea mare.

Apoi Ecteniile şi otpustul.

La Ceasuri:

La Ceasurile 1-îi şi al 6-lea: Troparul Învierii. Slavă… Troparul Praznicului. Condacul Praznicului.

La Cesurile al 3-lea şi al 9-lea: Troparul Învierii. Slavă… Troparul Mucenicilor. Condacul Învierii.

La Liturghie:

După Vhod:

Troparele la Liturghie:

Dacă Hramul bisericii este în cinstea Mîntuitorului:

 1. Troparul Învierii
 2. Troparul Praznicului
 3. Troparul Mucenicilor
 4. Condacul Învierii
 5. Slavă… Condacul Mucenicilor
 6. Și acum… Condacul Praznicului

Dacă Hramul bisericii este în cinstea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu sau în cinstea Sfinţilor:

 1. Troparul Învierii
 2. Troparul Praznicului
 3. Troparul Hramului
 4. Troparul Mucenicilor
 5. Condacul Învierii
 6. Condacul Hramului
 7. Slavă… Condacul Mucenicilor
 8. Și acum… Condacul Praznicului

 

Se cîntă Sfinte Dumnezeule…

Prochimenul Învierii şi a duminicii după Înălţarea Sf. Cruci.

Apostolul și Evanghelia a duminicii după Înălţarea Sf. Cruci şi a zilei.

În loc de „Cuvine-se cu adevărat…” se cîntă „Axionul Praznicului şi pesnea a 9-a a Canonului de la Utrenie”.

Chinonicul: A Învierii: „Lăudați pe Domnul din ceruri…” şi chinonicul Praznicului din Mineu: „Însemnatu-s-a peste noi lumina feţei Tale, Doamne”.

Prot. Mihail Vicol