A fi urmaș a lui Hristos

A fi urmaș a lui Hristos
Înseamnă să-I urmezi doar Lui
În toate să-i fii credincios
Să fii pe plac doar Domnului.

Să fim smeriți fără mândrie
Curați în inimă și gând
Podoaba noastră la toți fie
Sfințenia, frumos veșmânt.

Și când pășim în adunare
Genunchiul jos să ni-l plecăm
Să cerem Domnului iertare
Cu drag să-L binecuvântăm.

Să luăm armura din Scriptură
Și plini de Duhul Sfânt să fim
Și îmbrăcați cu Duhul slavei
Să facem voia Sa, Amin.

O, Doamne, Te rugăm acuma
Coboară Tu în adunare,
Și Duhul Tău cel sfânt să fie,
Din plin, în noi, în fiecare.

Sursa: www.resursecrestine.ro