Tipicul slujbei la Înălțarea Sfintei Cruci

12 / 25 Septembrie 2016

Înălțarea Sfintei Cruci. Pomenirea Sf. Ierarh Ioan Gură de Aur.

Troparul Sfintei Cruci din Mineu, gl. 1-îi

Mîntuiește, Doamne, poporul Tău, / și binecuvintează moștenirea Ta; / biruință binecredincioșilor creștini / asupra celui protivnic dăruiește, / și cu Crucea Ta păzește / pe poporul Tău.

Condacul Sfintei Cruci din Mineu, gl. 4-lea

Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce de bunăvoie, / poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, / îndurările Tale daruieşte-i, Hristoase Dumnezeule. / Veseleşte cu puterea Ta pe drept credincioşii creştini, / dăruindu-le biruinţă asupra celui protivnic; / avînd ajutorul Tău, armă de pace nebiruită biruinţă.

 

IMPORTANT: Înainte de a începe slujba Privegherii, se pregătește mai întîi împodobirea Sfintei Cruci cu busuioc și flori vii, cînd Sf. Cruce este gata, se aşează pe Proscomediar și preotul îmbrăcat cu epitrahil mînecuți și felon zice în fața jertfelnicului vozglasul începător:

Binecuvîntat este Dumnezeul nostru…

Paraclisierul zice: Amin. Sfinte Dumnezeule… Preasfîntă Treime… Tatăl nostru…

Preotul: Că a Ta este împărăția… (preotul cădește proscomediarul unde stă Sf. Cruce).

Cîntă Troparul Crucii Mîntuiește Doamne poporul Tău… Slavă… Și acum… Condacul Crucii, apoi ridică preotul cinstita Cruce cu discul pe cap și o duce la Sfînta Masă, mergînd înaintea lui paraclisierul cu făclia aprinsă. Crucea se asează pe Sfîntul Antimis în locul Evanghelie. Înaintea cinstitei Cruci arde o lumînare în sfeșnic toată slujba pînă este scoasă la doxologia cea mare în mijlocul bisericii.

La Vecernie:

La Doamne strigat-am: Punem 8 stihiri ale Praznicului din Mineu (primele 2 stihiri de 3 ori, iar a 3-a stihiră de 2 ori). Slavă… Şi acum… a Praznicului.

Vhod.

Prochimenul zilei.

Paremiile Praznicului – 3.

Litia Praznicului.

La stihoavnă: Se pun stihirile Praznicului din Mineu, gl. 5-lea. Slavă… Şi acum… a Praznicului din Mineu, gl. 8-lea.

La Acum slobozeşte: Troparul Sf. Cruci (de 3 ori).

La Utrenie:

La Dumnezeu este Domnul: Troparul Sf. Cruci (de 2 ori). Slavă… Şi acum… Troparul Sf. Cruci (o dată).

Catismele a 7-a şi a 8-a cu ectenii mici între ele şi Sedelnele Praznicului din Mineu.

Polieleu.

Însemnare: (Se începe cădirea din altar și se încheie cădirea tot în altar, nu se scoate Sfînta Evanghelie în mijlocul bisericii la sărutat, deoarece la doxologia cea mare, cînd se cîntă Sfinte Dumnezeule…, preotul îmbrăcat în toate veșmintele ca la Sfînta Liturghie, scoate din altar Sfînta Cruce spre închinare, pentru ca creștinii să o sărute și preotul îi miruiește).

Prochimenul Praznicului, gl. 4-lea „Văzut-au toate marginile pămîntului mîntuirea Dumnezeului nostru”.

Evanghelia a Praznicului de la Urenie. (se citeşte în altar).

După Evanghelie „Învierea lui Hristos văzînd…” (o dată).

Psalmul 50.

După psalmul 50. Slavă… apoi stihira Praznicului, gl. al 2-lea: „Tu eşti acoperămîntul cel tare…”, Şi acum… tot aceea. Miluieşte-mă Dumnezeule…, apoi Stihira Praznicului, gl. 6-lea: „Crucea lui Hristos…”.

Preotul ziceVozglasul: Cu mila şi cu îndurările…

Canoanele: A Praznicului Sf. Cruci din Mineu cu pripeala:„Slavă Doamne, cinstitei Crucii Tale”.

Irmoasele: a Praznicului, gl. 8-lea: „Crucea însemnînd Moise…”.

Catavasia: a Praznicului, gl. 8-lea: „Crucea însemnînd Moise…”.

După pesnea a 3-a: Ectenia mică. Sedelna Praznicului din Mineu. Slavă… Şi acum… tot aceea.

După pesnea a 6-a: Ectenia mică. Condacul şi Icosul Sf. Cruci din Mineu.

După pesnea a 8-a: Ceea ce eşti mai cinstită… (nu se cîntă, dar se cădeşte toată biserica). Se cîntă Axionul, apoi irmosul pesnea a 9-a şi stihurile.

După pesnea a 9-a: Ectenia mică.

Luminînda: Praznicului din Mineu. Slavă… Şi acum… tot a Praznicului din Mineu.

La Laude: Se pun stihirile Praznicului din Mineu. Slavă… Şi acum… stihira Praznicului, gl. 6-lea din Mineu „Astăzi înainte merge Crucea Domnului…

Preotul: Slavă Ție, Celui Ce ne-ai arătat nouă lumina.

Strana: (cîntă) Doxologia cea mare.

Însemnare: Preotul se îmbracă în toate veșmintele ca la Sfînta Liturghie și la cîntarea Sfinte Dumnezeule… cădește de 3 ori Sfînta Masă și la Slavă… Și acum… face metanie, apoi ridică Sf. Cruce împreună cu pocrovățul și o pune pe capul său, după care iese pe ușa dinspre miazănoapte, înainte mergînd două sfeșnice aprinse și cu cadelnița, merg în fața Ușilor Împărătești și sfîrșindu-se Doxologia și Sfinte Dumnezeule… preotul zice: Înțelepciune drepți!

Strana: cîntă Troparul Sfintei Cruci (de 3 ori), iar preotul merge în mijlocul bisericii și așează Sf. Cruce pe analog, apoi cădește de 3 ori analogul cu Sf. Cruce. După terminarea cădirii preotul cîntă Troparul Crucii Tale ne închinăm Stăpîne… şi facem o metanie cu toţii şi tot aşa de 3 ori, apoi sărutăm Crucea şi preotul miruieşte, strana cîntă stihirile din Mineu Veniţi credincioşii,… şi celelalte.

Ecteniile şi otpustul.

La Ceasuri: Troparul şi Condacul Sf. Cruci.

La Liturghie:

La Vhod se zice stihul: „Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru şi vă închinaţi aşternutului picioarelor Lui, că sfînt este”.

După Vhod:

Troparele la Liturghie:

  1. Troparul Sf. Cruci
  2. Slavă… Și acum… Condacul Sf. Crucii

În loc de Sfinte Dumnezeule… se cîntă Crucii Tale…

Prochimenul Praznicului: „Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru şi vă închinaţi aşternutului picioarelor Lui, că sfînt este”.

Apostolul și Evanghelia Praznicului.

În loc de „Cuvine-se cu adevărat…” se cîntă Axionul Praznicului.

Chinonicul: „Lăudați pe Domnul din ceruri…”, „Însemnatu-s-a peste noi lumina feţei Tale, Doamne”

Prot. Mihail Vicol