Nu numai că nu a hulit, ci a și binecuvîntat. Nu numai că a răbdat în tăcere nenorocirea, ci a și dat slavă lui Dumnezeu nu numai în prezent, ci și în viitor. Deși viitorul este necunoscut, totuși trebuie să mulțumim, orice s-ar întîmpla. Și celor ce vor să hulească le închide gura, le pune frîu limbii. Dar pentru ce nu a spus aceasta de la început și nu a binecuvîntat, ci a adus raționamente drepte? Pentru ca și alții care vor să hulească să închidă gura. Dacă ar fi spus de la început ”Fie numele domnului binecuvîntat”, ar fi părut că este înțelept. Dar acum aduce și argumente drepte, tăind orice pretext celor ce voiau să învinuiască pe Dumnezeu.

Sfîntul Ioan Gură de Aur

Sursa: Sfîntul Ioan Gură de Aur, ”Comentariu la Iov.